handdator

Visa fullständig version : Sammarbete med studieförbund


Mab
2006-04-25, 07:03
Hej. Tänkte lyfta fram ytterliggare en alternativ finansieringsmöjlighet för Piratpartiet.

Folkbildningsrådet får en enorm summa pengar årligenav staten för att främja folkbildningen i Sverige. Dessa delas sedan ut till folkbildningsrådets medlemsorganisationer, Studieförbunden. Dessa i sin tur använder pengarna (eller i alla fall en del av dem) för att bekosta studiecirklar. Vart studieförbund består av ett antal medlemsorganisationer, men även andra organisationer som ingått sammarbeten på lokal eller nationell nivå med något studieförbund kan få del av dessa pengarna (ju fler cirkeltimmar ett studieförbund har desto större del av folkbildningsrådets pengar går till det studieförbundet).

Vad har detta då för relevans för Piratpartiet? Jo, mycket av den verksamhet som kommer bedrivas inför valet kan bedrivas i formen av studiecirklar (folkbildningsrådet lyfter själva fram demokratiskolning som en aspekt av folkbildningen). Några saker på rak arm som utan tvekan faller in under folkbildning är utbildning av valfunktionärer, ledarskapsutbildningar för partiföreträdare ochstyrelseutbildningar för lokalföreningarnas styrelser, men även andra,inte lika uppenbart folkbildningsliknande, sysslor som framtagning av kampanjmaterial (studiecirkel i mediahantering), utveckling av hemsidan (studiecirkel i webdesign) och medlemsrekrytering (studiecirkel i tilllämpad retorik) kan säkerligen formas på ett sådant sätt att de uppfyller kriterierna för studiecirklar. rent konkret skulle det innebära att vi kan låta studieförbunden bära delar eller hela kostnaden för verksamhet av det här slaget, vilket ju är enormt användbart i ett läge där våra ekonomiska tillgångar är begränsade. En annan sak som en del av studieförbunden har gott av är lokaler som man kan låna för möten och dylikt.

Det kan ju påpekas att samtliga riksdagspartier (och en del mindre partier) är antingen medlemsorganisationer eller sammarbetspartners med något av studieförbunden, och om de etablerade partierna förstår att utnyttja den här möjligheten bör vi ju på intet sätt vara sämre.

mer om folkbildningsrådet och studieförbunden står att finna här: http://www.folkbildning.se/

Mab
2006-09-19, 10:35
För att lyfta upp ett gammalt inlägg som nog förtjänar att aktualiseras i dagsläget kan jag tilllägga att jag har tittat närmare på de olika studieförbunden och kommit fram till att det studieförbund som vi nog bör sammarbeta med utifrån ett politiskt perspektiv är Vuxenskolan. Flertalet av studieförbunden är politiskt eller religiöst präglade genom sina medlemsorganisationer. Vuxenskolan har folkpartiet och centerpartiet som medlemsorganisationer, men de har även miljöpartiet som samarbetsorganisation vilket gör Vuxenskolan till det enda studieförbundet med kopplingar på bägge sidor blockgränsen.

länk till Vuxenskolan (http://www.sv.se/)