handdator

Visa fullständig version : Riksdagsgruppens arbetsordning


Mårten Fjällström
2009-07-08, 20:40
Efter ett framgångsrikt valresultat 2010 så har vi en riksdagsgrupp bestående av de valda ledamöterna. Den gruppen kommer behöva en ordning för att fatta beslut, exakt vilka beslut och om vad vet jag inte. (Det kommer också behövas definieras tydligare gränser mellan gruppens och styrelsens respektive partiledningens befogenheter, men det kräver att man har koll på vad riksdagsgruppen fattar beslut om.)Optimalt skulle vi behöva ha en arbetsordning klar innan processen med valsedlar är klar, det gör att alla som ställer upp vet vad som gäller för att fatta beslut väl på plats i riksdagen.Någon som vet en bra vi kan kopiera och remixa?

Henry Rouhivuori
2009-08-08, 14:59
Vad jag förstått så är normalt inte partiledaren chef för riksdagsgruppen. "piskmannen"...

Det är riksdagsgruppen själv som väljer sin gruppledare, antar jag.Apropå beslut så har jag funderat kring hur PP beslutar vem som blir statsminister. (!)Tror inte att Mona eller Fredrik väntar på ett beslut från PP:s styrelse i och med att ett styrelsemöte måste vara kallat tidigare. Det är snabba ryck och vi måste vara drivande i förhandlingarna. Jag föreslår att styrelsen bokar in ett möte ett par dagar efter valet där riksdagsgruppen ges befogenhet att förhandla och ta egna initiativ. Möjligen kan någon sorts ram definieras. T.ex absolut inget samarbete med SD.

Peter Johansson
2009-08-14, 13:30
Henry Rouhivuori (2009-Aug-08)Vad jag förstått så är normalt inte partiledaren chef för riksdagsgruppen. "piskmannen"...Det är riksdagsgruppen själv som väljer sin gruppledare, antar jag.Apropå beslut så har jag funderat kring hur PP beslutar vem som blir statsminister. (!)Tror inte att Mona eller Fredrik väntar på ett beslut från PP:s styrelse i och med att ett styrelsemöte måste vara kallat tidigare. Det är snabba ryck och vi måste vara drivande i förhandlingarna. Jag föreslår att styrelsen bokar in ett möte ett par dagar efter valet där riksdagsgruppen ges befogenhet att förhandla och ta egna initiativ. Möjligen kan någon sorts ram definieras. T.ex absolut inget samarbete med SD.Henry du funderar lite för mycket och lååångt i förväg;)

Sådana här saker tar tid och kan inte jäktas fram.

För att bestämma vem som blir gruppledare för PP gruppen i riksdagen måste vi först få några invalda. Detta är något som de valda riksdagsledamöterna själv kan bestämma eller med viss input ifrån styrelsen anser jag.Mitt svar på din fråga vilken partiledare beslutar PP att se som statsminister?

Henry först måste vi få en vågmästarroll i riksdagen och av vad jag sett på tv hur en sådan situtation sköts i andra länder så kan ett sådant beslut ta upp till två månader.

De enda som kanske skulle elda på ett sådant beslut är i så fall media.Mitt svar på din fråga möjligen kan någon ram definieras T.ex. inget samarbete med SD.

Jag Anser att inga sådana beslut tas i nuläget utan det är bättre att ha alla dörrar öppna och hålla alla kommunikations linjer fria. Efter valet 2010 när vi ser hur läget verkligen ser ut på riksdags och kommun nivå, då kan ett sådant beslut fattas.

//Peter Johansson

Mårten Fjällström
2009-09-23, 15:46
Besluten fattas 2010 men strukturen för besluten behövs imho innan vi gör listorna - om någon vill protestera mot hur riksdagsgruppen kommer fatta beslut är rätt tidpunkt innan man kandiderar till listan överhuvudtaget.Efter frågor till miljöpartiet - som verkar ha en oskriven, traderad arbetsordning - har jag följande förslag (som utkast, med kommentarer):Arbetsordning för piratpartiets riksdagsgrupp

Gruppen består av tjänstgörande ledamöter till riksdagen, valda på piratpartiets valsedlar. Ständigt adjungerade med yttrande- och förslagsrätt är piratpartiets ordinarie och vice partiledare, partisekreterare, Ung Pirats utsedda representant, kanslichef för riksdagskansliet och piratpartiets presschef. Gruppen kan besluta att adjungera in andra personer med yttranderätt. (1)Gruppen håller under riksdagsåret möte minst en gång per vecka, möte kallas av gruppledare. För att mötet skall vara behörigt skall det kallas minst X dagar (24 timmar?) innan mötets starttid. (2)Gruppen utser inom sig gruppledare och kvittningsperson. Gruppledare fungerar som ordförande på gruppens möten samt utför de funktioner riksdagen ger gruppledare. Kvittningsperson har ansvar för kvittningar och kommunikationen därom med andra riksdagsgruppers kvittningspersoner. (3)Gruppen fattar beslut med enkel majoritet, varje ledamot har en röst. Försöksvotering följs av votering med handuppräckning. Vid lika röstetal avgör lotten. Val förättas med sluten votering om någon så begär, annars tillämpas inte sluten votering. Vid annat beslut än val tillämpas röstprotokoll om någon så begär. (4)Gruppens protokoll är tillgängliga för gruppen, tjänstemän vid riksdagskansliet och partistyrelse samt partiledning. Relevanta beslut ska meddelas medlemmarna, men protokollen är hemliga i X år, sedan ska de offentliggöras. (5)Ledamot som inte kan rösta i kammaren i enlighet med den linje som gruppen röstat fram skall reservera sig mot beslutet. Skriftlig reservation skall bifogas protokollet. (6)Gruppen beslutar själv hur den ska verkställa uppdrag från årsmöte och partistyrelse. (7)För att ändra denna arbetsordning krävs beslut av gruppen, med stöd av 2/3 av riksdagsgruppens ledamöter. Om inga ledamöter för piratpartiet finns i riksdagen kan denna arbetsordning ändras genom beslut av partistyrelsen. (8)1: Det här är copy-paste från mp.

2: Alla riksdagsgrupper har möten på tisdagseftermiddagarna. Det är bra att ha ett tillvägagångssätt för extra-möten, men försäkra sig om att de kallas ordentligt så det inte blir några kupper.

3: Gruppledare och kvittningsperson är funktioner varje riksdagsgrupp har.

4: Det här är ganska standard för beslutsfattande, men det skadar inte att skriva ner.

5: mp har sina protokoll hemliga, anledningen till det är att det i hög grad fattas beslut som är i förhandlingsprocesser med andra partier och man vill inte visa sina kort. Jag lade till en automatisk deklassificering efter X år eftersom jag ogillar onödigt hemlighetsmakeri, vad X är (några mandatperioder?) kan diskuteras.

6: copy-paste från mp. Som jag ser det är det en vettig ordning, om situationen uppstår att en ledamot inte kan rösta för ett förslag bör det vara tydligt för gruppen.

7: copy-paste från mp. Typiskt uppdrag är att partistyrelse eller årsmöte vill att gruppen ska lägga motion i en eller annan fråga. Det är gruppen som bestämmer vem som gör det praktiska och också vad exakt som motioneras om.

8: eftersom mp:s var traderad hade de inget att kopiera här så jag satte en hög siffra - 2/3 - för att tvinga fram konsensus så långt det är möjligt. Om ingen grupp finns måste någon kunna ändra dokumentet, partistyrelsen låter rimligt.Kommentarer på det här?P.S: Jag har också insett att vi behöver ett dokument om den ekonomiska ordningen, men det får bli en annan tråd.

Qer
2009-09-23, 16:00
Bra att du börjat tänka på det här redan, det är så lätt att inte tänka efter före. ;)Mårten Fjällström (2009-Sep-23)5: mp har sina protokoll hemliga, anledningen till det är att det i hög grad fattas beslut som är i förhandlingsprocesser med andra partier och man vill inte visa sina kort. Jag lade till en automatisk deklassificering efter X år eftersom jag ogillar onödigt hemlighetsmakeri, vad X är (några mandatperioder?) kan diskuteras.Jag inser att man inte vill köra allt 100% publikt, men kan man inte hålla X så kort som möjlig? Vad är poängen med att hålla beslut etc hemliga i flera mandatperioder? Kan inte PP försöka föregå med gott exempel och deklassificera så snabbt som möjligt, allra senast vid nästa period? Eller missar jag nåt viktigt taktiskt rävspel här?Taktik är inte min starka sida får jag nog erkänna, jag skulle bli en värdekass diplomat...

Peter Johansson
2009-09-23, 16:57
Vid (2)

Mötet ska kallas x tid i förväg

Har man inget återkommande möte så bör det nog utlysas två veckor i förväg.

En riksdagsledamot har närvaro plikt i riksdagen ifrån tisdag - torsdag (om han inte är utsänd någon annanstans av riksdagen) fredag-måndag är egen tid (hem arbete) Så tisdag eftermiddag är av ovanstående anledningar ett mycket bra val.Det går inte på förhand att säga att X antal möten ska hållas.

Är vi ensamma i riksdagen då antar jag att riksdagsledamöterna röstar enligt eget huvud i allt som inte är pirat frågor. Vid röstning i pirat frågor är det helt logiskt att ha möte och rösta i trupp.Är vi i samarbete med något av de andra blocken då är det ju naturligt med fler möten och röstning enligt samarbetslinjen.

Man kan naturligtvis ha informella möten om vi är ensamma då man kan utbyta erfarenheter.Vid (3)

Har du någon bättre beskrivning på vad en kvittningsperson gör och dennes arbetsuppgifter?

(Min gissning är att om en RL på ena blocket inte kan närvara vid en röstning så kan han begära att en annan RL plockas bort ifrån det andra blocket så att den enes frånvaro inte påverkar "vågskålen" när röstningen görs så har det ena blocket 1 rösts övervikt så blir det fortfarande det.)Vid(4) Anser inte att vi ska låta slumpen(lott) avgöra hur vi röstar i frågor om vi inte är i något samarbete och det då dikterar att vi måste rösta på ett visst sätt.

Låt då varje riksdagsledamot rösta enligt eget tycke. (Förutsatt att det inte är piratfrågor då röstas det i trupp)Vid(5)

Anser att det inte ska finnas någon sekretess längre än absolut nödvändigt.

6mån-1år. En mandat period om vi är i samarbete och det är absolut nödvändigt.Det är naturligtvis bra och nödvändigt att ett sådant ram dokument tas fram men vi bör nog inte fylla i för mycket förränn efter valet när vi verkligen ser hur läget är.//Peter Johansson

Mårten Fjällström
2009-09-23, 17:19
Qer (2009-Sep-23)Bra att du börjat tänka på det här redan, det är så lätt att inte tänka efter före. ;)Mårten Fjällström (2009-Sep-23)5: mp har sina protokoll hemliga, anledningen till det är att det i hög grad fattas beslut som är i förhandlingsprocesser med andra partier och man vill inte visa sina kort. Jag lade till en automatisk deklassificering efter X år eftersom jag ogillar onödigt hemlighetsmakeri, vad X är (några mandatperioder?) kan diskuteras.Jag inser att man inte vill köra allt 100% publikt, men kan man inte hålla X så kort som möjlig? Vad är poängen med att hålla beslut etc hemliga i flera mandatperioder? Kan inte PP försöka föregå med gott exempel och deklassificera så snabbt som möjligt, allra senast vid nästa period? Eller missar jag nåt viktigt taktiskt rävspel här?Taktik är inte min starka sida får jag nog erkänna, jag skulle bli en värdekass diplomat...Min tanke var att om andra partier vet hur vi resonerar blir vi mer lättspelade. Men mer än så har jag inte tänkt.

Mårten Fjällström
2009-09-23, 17:36
Peter Johansson (2009-Sep-23)Vid (2)Mötet ska kallas x tid i förvägHar man inget återkommande möte så bör det nog utlysas två veckor i förväg.Jag tänkte mer att det - i krisläge - skulle kunna kallas till möte utan att vänta till nästa tisdag.En riksdagsledamot har närvaro plikt i riksdagen ifrån tisdag - torsdag (om han inte är utsänd någon annanstans av riksdagen) fredag-måndag är egen tid (hem arbete) Så tisdag eftermiddag är av ovanstående anledningar ett mycket bra val.I ljuset av det här kanske det inte behövs möjlighet till krismöte, om det ändå bara är möjligt tis-tors (pga närvaro) och ons-tors lär ledamötena vara ganska bundna i utskottsmöten och sånt.Det går inte på förhand att säga att X antal möten ska hållas.Är vi ensamma i riksdagen då antar jag att riksdagsledamöterna röstar enligt eget huvud i allt som inte är pirat frågor. Vid röstning i pirat frågor är det helt logiskt att ha möte och rösta i trupp.Är vi i samarbete med något av de andra blocken då är det ju naturligt med fler möten och röstning enligt samarbetslinjen.Man kan naturligtvis ha informella möten om vi är ensamma då man kan utbyta erfarenheter.

Jag har utgått från behoven för ett litet parti, blir vi huge får gruppen ändra arbetsordningen, tex kommer det då att behövas utskottsgruppledare (vilket tydligen s och m har).Vid (3)Har du någon bättre beskrivning på vad en kvittningsperson gör och dennes arbetsuppgifter?(Min gissning är att om en RL på ena blocket inte kan närvara vid en röstning så kan han begära att en annan RL plockas bort ifrån det andra blocket så att den enes frånvaro inte påverkar "vågskålen" när röstningen görs så har det ena blocket 1 rösts övervikt så blir det fortfarande det.)

Bra gissat. Kvittningspersonen är den i varje parti som sköter det praktiskt - alltså ledamot A i en grupp säger till sin kvittningsperson och den talar med kvittningspersonen i en annan grupp som säger åt ledamot B att inte rösta.Vid(4) Anser inte att vi ska låta slumpen(lott) avgöra hur vi röstar i frågor om vi inte är i något samarbete och det då dikterar att vi måste rösta på ett visst sätt.Låt då varje riksdagsledamot rösta enligt eget tycke. (Förutsatt att det inte är piratfrågor då röstas det i trupp)Om vi ska ha fri röstning eller inte om vi inte är i ett samarbete är en fråga för sig - lotten här introduceras som allmän funktion om gruppen röstar om någoonting (inklusive vilket fika som ska köpas in tll nästa möte) och det slutar lika.Det är naturligtvis bra och nödvändigt att ett sådant ram dokument tas fram men vi bör nog inte fylla i för mycket förränn efter valet när vi verkligen ser hur läget är.

Jag ser det tvärtom som att ju klarare bild vi har av hur vi fattar beslut efter valet desto lättare kan de valda ledamöterna sätta igång med en flygande start.

Mab
2009-09-23, 18:54
En möjlig lösning på krismötesproblematiken är att sätta en väldigt kort kallelsetid (3 timmar tis-tors när alla ändå ska vara i riksdagen. 12 timmar övrig tid) men samtidigt kräva 75% närvaro från gruppen för att ett möte ska vara beslutsmässigt.Det skapar möjlighet till snabba ryck men minimerar möjligheten för en minoritet att driva igenom en separat agenda.

Mårten Fjällström
2009-11-19, 16:50
Eftersom diskussionen verkar vara klar, så sätter jag ihop följande förslag till styrelsen, så får styrelsen ta det dokument som gruppen börjar med, men kan ändra (se 8).

Arbetsordning för piratpartiets riksdagsgrupp

1. Gruppen består av tjänstgörande ledamöter till riksdagen, valda på piratpartiets valsedlar. Ständigt adjungerade med yttrande- och förslagsrätt är piratpartiets ordinarie och vice partiledare, partisekreterare, Ung Pirats utsedda representant, kanslichef för riksdagskansliet och piratpartiets presschef. Gruppen kan besluta att adjungera in andra personer med yttranderätt.

2. Gruppen håller under riksdagsåret möte minst en gång per vecka, möte kallas av gruppledare. För att mötet skall vara behörigt skall det antingen a) kallats minst en vecka innan mötets starttid , b) ha 75% av ledamöterna närvarande och kallats 3 timmar innan mötets starttid och hållas dagtid under tisdag, onsdag och torsdag under riksdagsåret eller c) ha 75% av ledamöterna närvarande och kallats 18 timmar innan mötets starttid.

3. Gruppen utser inom sig gruppledare och kvittningsperson. Gruppledare fungerar som ordförande på gruppens möten samt utför de funktioner riksdagen ger gruppledare. Kvittningsperson har ansvar för kvittningar och kommunikationen därom med andra riksdagsgruppers kvittningspersoner.

4. Gruppen fattar beslut med enkel majoritet, varje ledamot har en röst. Försöksvotering följs av votering med handuppräckning. Vid lika röstetal avgör lotten. Val förättas med sluten votering om någon så begär, annars tillämpas inte sluten votering. Vid annat beslut än val tillämpas röstprotokoll om någon så begär.

5. Gruppens protokoll är tillgängliga för gruppen, tjänstemän vid riksdagskansliet och partistyrelse samt partiledning. Relevanta beslut ska meddelas medlemmarna, men protokollen är hemliga fram till ett år efter nästa val, sedan ska de offentliggöras.

6. Ledamot som inte kan rösta i kammaren i enlighet med den linje som gruppen röstat fram skall reservera sig mot beslutet. Skriftlig reservation skall bifogas protokollet.

7. Gruppen beslutar själv hur den ska verkställa uppdrag från årsmöte och partistyrelse.

8. För att ändra denna arbetsordning krävs beslut av gruppen, med stöd av 2/3 av riksdagsgruppens ledamöter. Om inga ledamöter för piratpartiet finns i riksdagen kan denna arbetsordning ändras genom beslut av partistyrelsen.

Kommentarer:
1: Det här är copy-paste från mp.
2: Alla riksdagsgrupper har möten på tisdagseftermiddagarna. Det är bra att ha ett tillvägagångssätt för extra-möten, men försäkra sig om att de kallas ordentligt så det inte blir några kupper. Ledamöterna tjänstgör tisdag-torsdag i riksdagshuset, därav den kortare kallelsetiden.
3: Gruppledare och kvittningsperson är funktioner varje riksdagsgrupp har.
4: Det här är ganska standard för beslutsfattande, men det skadar inte att skriva ner.
5: mp har sina protokoll hemliga, anledningen till det är att det i hög grad fattas beslut som är i förhandlingsprocesser med andra partier och man vill inte visa sina kort. Jag lade till en automatisk deklassificering ett år efter val eftersom jag ogillar onödigt hemlighetsmakeri. Ett år efter nästa val eftersom det är en tidpunkt då alla eftervalsförhandlingar är klara och det är gott om tid till nästa val.
6: copy-paste från mp. Som jag ser det är det en vettig ordning, om situationen uppstår att en ledamot inte kan rösta för ett förslag bör det vara tydligt för gruppen.
7: copy-paste från mp. Typiskt uppdrag är att partistyrelse eller årsmöte vill att gruppen ska lägga motion i en eller annan fråga. Det är gruppen som bestämmer vem som gör det praktiska och också vad exakt som motioneras om.
8: eftersom mp:s var traderad hade de inget att kopiera här så jag satte en hög siffra - 2/3 - för att tvinga fram konsensus så långt det är möjligt. Om ingen grupp finns måste någon kunna ändra dokumentet, partistyrelsen låter rimligt. Det innebär också att partistyrelsen tar grunddokumentet.

AndersLindbäck
2009-11-19, 18:02
Säg 2 timmar när man förväntas vara i rikdagshuset och 24 timmar under annan tid.

Mårten Fjällström
2009-11-26, 14:52
2 och 24 är nog vettigare.

Mårten Fjällström
2009-11-26, 14:55
Så för att ha med den ändringen:

Arbetsordning för piratpartiets riksdagsgrupp

1. Gruppen består av tjänstgörande ledamöter till riksdagen, valda på piratpartiets valsedlar. Ständigt adjungerade med yttrande- och förslagsrätt är piratpartiets ordinarie och vice partiledare, partisekreterare, Ung Pirats utsedda representant, kanslichef för riksdagskansliet och piratpartiets presschef. Gruppen kan besluta att adjungera in andra personer med yttranderätt.

2. Gruppen håller under riksdagsåret möte minst en gång per vecka, möte kallas av gruppledare. För att mötet skall vara behörigt skall det antingen a) kallats minst en vecka innan mötets starttid , b) ha 75% av ledamöterna närvarande och kallats 2 timmar innan mötets starttid och hållas dagtid under tisdag, onsdag och torsdag under riksdagsåret eller c) ha 75% av ledamöterna närvarande och kallats 24 timmar innan mötets starttid.

3. Gruppen utser inom sig gruppledare och kvittningsperson. Gruppledare fungerar som ordförande på gruppens möten samt utför de funktioner riksdagen ger gruppledare. Kvittningsperson har ansvar för kvittningar och kommunikationen därom med andra riksdagsgruppers kvittningspersoner.

4. Gruppen fattar beslut med enkel majoritet, varje ledamot har en röst. Försöksvotering följs av votering med handuppräckning. Vid lika röstetal avgör lotten. Val förättas med sluten votering om någon så begär, annars tillämpas inte sluten votering. Vid annat beslut än val tillämpas röstprotokoll om någon så begär.

5. Gruppens protokoll är tillgängliga för gruppen, tjänstemän vid riksdagskansliet och partistyrelse samt partiledning. Relevanta beslut ska meddelas medlemmarna, men protokollen är hemliga fram till ett år efter nästa val, sedan ska de offentliggöras.

6. Ledamot som inte kan rösta i kammaren i enlighet med den linje som gruppen röstat fram skall reservera sig mot beslutet. Skriftlig reservation skall bifogas protokollet.

7. Gruppen beslutar själv hur den ska verkställa uppdrag från årsmöte och partistyrelse.

8. För att ändra denna arbetsordning krävs beslut av gruppen, med stöd av 2/3 av riksdagsgruppens ledamöter. Om inga ledamöter för piratpartiet finns i riksdagen kan denna arbetsordning ändras genom beslut av partistyrelsen.

Kommentarer:
1: Det här är copy-paste från mp.
2: Alla riksdagsgrupper har möten på tisdagseftermiddagarna. Det är bra att ha ett tillvägagångssätt för extra-möten, men försäkra sig om att de kallas ordentligt så det inte blir några kupper. Ledamöterna tjänstgör tisdag-torsdag i riksdagshuset, därav den kortare kallelsetiden.
3: Gruppledare och kvittningsperson är funktioner varje riksdagsgrupp har.
4: Det här är ganska standard för beslutsfattande, men det skadar inte att skriva ner.
5: mp har sina protokoll hemliga, anledningen till det är att det i hög grad fattas beslut som är i förhandlingsprocesser med andra partier och man vill inte visa sina kort. Jag lade till en automatisk deklassificering ett år efter val eftersom jag ogillar onödigt hemlighetsmakeri. Ett år efter nästa val eftersom det är en tidpunkt då alla eftervalsförhandlingar är klara och det är gott om tid till nästa val.
6: copy-paste från mp. Som jag ser det är det en vettig ordning, om situationen uppstår att en ledamot inte kan rösta för ett förslag bör det vara tydligt för gruppen.
7: copy-paste från mp. Typiskt uppdrag är att partistyrelse eller årsmöte vill att gruppen ska lägga motion i en eller annan fråga. Det är gruppen som bestämmer vem som gör det praktiska och också vad exakt som motioneras om.
8: eftersom mp:s var traderad hade de inget att kopiera här så jag satte en hög siffra - 2/3 - för att tvinga fram konsensus så långt det är möjligt. Om ingen grupp finns måste någon kunna ändra dokumentet, partistyrelsen låter rimligt. Det innebär också att partistyrelsen tar grunddokumentet.

Talismanen
2009-11-26, 15:42
Eftersom riksdagsveckan är i princip mellan tisdag och fredag förmiddag så är väl tisdag väldigt bra att hålla möte med Riksdagsgruppen på. Vet dom partierna som har möten på torsdagar och det är nog inte sådär väldigt optimalt. Men tisdagseftermiddagar ger ju dom riksdagsledamöter som bor utanför Stockholms län god tid att ta sig till riksdagen från hemorten.