handdator

Visa fullständig version : 2009-08-04:Ledningsgruppsmöte


Mårten Fjällström
2009-08-04, 21:04
Pride

Generellt avlöpte årets Pride bättre än förra årets Pride. Det finns saker som går att göra bättre, men på det stora hela avlöpte allt väl tack vare jättebra arbetsinsatser från ett gäng pirater.+ var att vi hade sett till att förbereda längre i förväg, att det oftast fanns ordentligt med pirater på plats och att vi för första gången deltog med ett seminarium i Pride House.- var att vi hade kunnat förbereda ännu längre i förväg, att det var onödigt struligt med transport av grejer. Allt material som skulle dit var utspritt på många olika platser i stockholm - det skapade stora problem att få dit allt och gjorde att vi missade att få dit knappmaskinen.Som en konsekvens av detta har ett förråd hyrts som Jan Lindgren är ansvarig för och har koderna till, där förvaras distriktets gemensamma materiel, och det finns också utrymme för mer om andra distrikt har intresse av att lagra saker.Festivaler är allmänt ett bra ställe att synas på, och sthlms material kan lånas. Så kolla upp festivaler nära dig.Nästa års Almedalen

Årets planerande av Almedalen lärde oss att vi måste börja planera absolut minst ett år i förväg om vi vill kunna boka lokaler etc. Därför är vi redan sent ute. Eftersom det dessutom är valår nästa år, så är mycket redan bokat sedan flera månader tillbaka. Eftersom det är valår behöver det också tas i beaktande vad gäller delegationen, det kan vara många som är upptagna med kampanjande eller behöver en veckas vila.Vi lärde oss också att det vore bra att engagera våra Gotlandspirater i arrangerandet. Janne har redan pratat med dem om det och de hjälper gärna till.Janne och Anna T blir ansvariga för nästa års Almedalen och hugger redan nu tag i uppgiften. Det tar hjälp av Klara T och av erfarenheterna från årets delegation.Eget forum till ledningsgruppen

Behovet av ett forum motsvarande gruppen valkretsledare, vice valkretsledare samt partiledning och kampanjgeneral diskuterades. Björn O sätter upp det.Val av funktionärer

Gert snickrar på ett system för val av DL som kommer vara open source och kunna användas i olika val. Intresse finns från flera distrikt om att använda det i VL-val, vilket kommer vara möjligt enligt planen.Det konstaterades att vi behöver mandattider för funktionärer och frågan skickas via Mårten till org-gruppen.