handdator

Visa fullständig version : Om medlemsmötesprotokoll


anderserk
2009-08-28, 15:09
Det mesta historiska materialet från de första åren ligger nu i Stadens/kommunens mapp, trots att arbetet skedde samlat över hela länet. Jag har dock samlat alla medlemsmöten här, vilket ger en bra överblick av hur saker utvecklats. Alla som har tillgång till mer protokoll från distriktsnivån ombedes lägga dem här.

of_darkness
2009-09-04, 03:00
Finns inga protokoll för distriktsnivå såvitt jag vet så har båda valkretsarna haft gemensamma möten sedan starten.

Calandrella
2009-09-07, 20:25
Bra jobbat, Anders!