handdator

Visa fullständig version : 2009-09-01:Ledningsgruppsmöte


Mårten Fjällström
2009-09-01, 21:10
Dokumentärfilmsprojekt söker pirater

Mejlgruppen söker vettiga pirater i stockholm för medverkan i dokumentärfilmsprojekt. Jan tar hand om det.VL-träffar

Mötet diskuterar resebudgetar för fysiska träffar mellan VL:ar och DL:ar i samma distrikt och konstaterar att det är en god idé och borde rymmas inom resebudgeten.Kampanj Syd

Anders Hedberg presenterar en plan på kampanj i Syd, får synpunkter på att budgeten är för väl tilltagen och återkommer med mer detaljerat förslag.Höstkampanj

Mötet diskuterar höstkampanj, material och teman. Jan får i uppdrag att föra vidare den här diskussionen och återkomma med tydligt tema och materialförslag till ledningsmötet 15:e september. Alla synpunkter lämnas med fördel till Jan.Sakpolitiska program

Sakpolitiska program diskuterades. Jämförelser med 2006års sjökort gjordes. Stora sakpolitiska program är jobbiga att ta fram men ger uppmärksamhet, å andra sidan gör sjökorten det också. Frågan lämnades utan specifikt beslut, men med en allmän känsla av att det finns potential till bra saker här.Dreamhack

Dreamhack. Vi deltar med en monter i D-hallen som vi får rumstera som vi vill i, tex som datorplatser eller som ett rymdskepp. Anders Grandt i Jönköping har fått budgetansvar och tar över hela Dreamhack-evenemanget.Mötestider

Mötet beslutar att gå upp till möten varje vecka igen, fortfarande tisdagar 20:00.

RikMatts
2009-09-01, 23:16
Mårten Fjällström (2009-Sep-01)HöstkampanjMötet diskuterar höstkampanj, material och teman. Jan får i uppdrag att föra vidare den här diskussionen och återkomma med tydligt tema och materialförslag till ledningsmötet 15:e september. Alla synpunkter lämnas med fördel till Jan.En kampanj riktad till tågresenärer på temat "Papiere bitte" skulle sitta ganska bra.Sakpolitiska programSakpolitiska program diskuterades. Jämförelser med 2006års sjökort gjordes. Stora sakpolitiska program är jobbiga att ta fram men ger uppmärksamhet, å andra sidan gör sjökorten det också. Frågan lämnades utan specifikt beslut, men med en allmän känsla av att det finns potential till bra saker här.Transportpolitik. Avidentifiering av biljetter på tåg, bussar och båtar. Ändrade tekniker för biltullar utan registrering. Hårdare reglering av fartkameror och övervakningskameror. Möjlighet att i enlighet med gällande lag betala med svea rikes mynt, dvs kontanter på allmänna transportmedel. Det är en grundläggande rättighet i ett öppet samhälle att få resa och röra sig på offentliga platser utan att bli registrerad.

agnesson
2009-09-02, 18:08
RikMatts (2009-Sep-01)Möjlighet att i enlighet med gällande lag betala med svea rikes mynt, dvs kontanter på allmänna transportmedel.Vilket lagrum?

Sjökort eller liknande ser jag som ett måste. Lättare för oss aktivister att peka exakt på vilka frågor vi kommer driva.

RikMatts
2009-09-02, 23:26
agnesson (2009-Sep-02)RikMatts (2009-Sep-01)Möjlighet att i enlighet med gällande lag betala med svea rikes mynt, dvs kontanter på allmänna transportmedel.Vilket lagrum?

Lagen 1988:385 om Sveriges Riksbank5 kapitlet, 1§Enligt 9 kap. 14 § regeringsformen har Riksbanken ensam rätt att ge ut sedlar och myntOch senare i samma paragrafSedlar och mynt som ges ut av Riksbanken är lagliga betalningsmedelDiverse länstrafikbolag accepterar inte av Riksbanken utgivna lagliga betalningsmedel, utan ger ut egna värdebevis. Och detta trots att det tydligt och klart står, att ENDAST Riksbanken har rätt att ge ut sedlar och mynt.Det är mycket möjligt att denna lag enbart är till för att Riksbanken skall kunna låna pengar räntefritt av allmänheten. Men som den är skriven kan den, jag menar bör den, också vara ett skydd för den enskilde, som vill betala med anonyma pengar. Det borde i förlängningen också ligga i Riksbankens och statens intresse att upprätthålla förtroendet för pengar de gett ut, genom att hålla på ensamrätten.

Henrik Enblom
2009-09-04, 15:48
Lag (1988:1385) om Sveriges riksbankRikMatts (2009-Sep-02)Diverse länstrafikbolag accepterar inte av Riksbanken utgivna lagliga betalningsmedel, utan ger ut egna värdebevis. Och detta trots att det tydligt och klart står, att ENDAST Riksbanken har rätt att ge ut sedlar och mynt.

Men det är ju ett färdbevis dom ger ut, inte sedlar eller mynt..

CMagnusB
2009-09-12, 21:29
Fast Värmlänningar är lite knäppa som vanligt:

http://www.karlstad.se/apps/symfoni/karlstad/karlstad.nsf/$all/42328AC4BA557C35C12576280046BC05

Turkronor...