handdator

Visa fullständig version : Protokoll medlemsmöte 7 september 2009


Calandrella
2009-09-07, 20:29
Protokollet läses bäst på min blogg, http://calandrella.wordpress.com/2009/09/07/piratpartimotesprotokoll-7-september-2009-gramunken-sthlm/, då det har formatering med länkar och så. Då formatering inte är totalt nödvändig för läsande av protokollet lägger jag dock upp protkollet även här:Kvart över sex anländer jag till Café Gråmunken. Redan sitter fem pirater i källaren, och inom några minuter anländer två till. Någon som som examensarbete skapar en dokumentärfilm om Piratpartiet är här och ska filma oss. Vi är nu ? 18.30 ? tretton personer inklusive dokumentärfilmaren. 18.36 starar mötet.*Förra mötet hade vi diskussion om kommunikationssätt. Tomas håller på att kolla upp det. #val-stockholm är död (IRC-kanalen), #stockholm finns dock. På Skype finns någon robot som kan användas för att hoppa mellan kanaler, men den funkar inte; Sthlmskanalerna på Skype är således invite-only. Det finns ingen kanal för enbart Sthlm på Skype. Information om kommunikationsvägar kommer läggas ut på forumet och på bloggen. Ngn efterlyser kommunikationsvägssamlingar för andra distrikt; om vi föregår med gott exempel kanske andra sådana kommunikationsvägssamlingar för andra distrikt skapas. Det bästa sättet att påverka partiet är att diskutera på forumet.*I framtiden bör inte personer ha flera poster i partiet samtidigt. Vi behöver ha en förklarande text för ansvarsindelningen i Stockholm på piratpartiet.se eller Stockholmsbloggen. På piratpartiet.se bör vi ordna om så att det framgår tydligare att vår grundfråga är medborgarrätt och inte immaterialrätt. Den frågan bör lyftas till styrelsen på riksnivå.*Programvaran för distriktsledarvalet är under testning spå det kommer gissningsvis bli klart snart. Han som fixar det är Gert, men han är inte här just nu. Om ett par veckor lär det vara klart. På Pride fanns det en ganska bra version, men det blev något strul. Valet kommer som sagt ske via Internet på en valsajt. En kan mejla Jan punkt Lindgren snabela piratpartiet punkt se för nomineringar. Vissa menar att en valberedning bör tillsättas, för detta är så viktigt att folk djupintervjuas och så. Ngn annan menar att ngn bör ringa och kontakta de som är nominerade. Ngn menar att valberedningen bör föreslå folk och sedan kan folk nomineras fritt; jag menar att det är dåligt, för det blir mer (intern)demokratiskt om folk får nomineras fritt från början. Ngra menar dock att folk bör få presentera sig själva bara.Jan Lindgren är valansvarig för valet av hans ersättare, vilket ngn dock tycker är odemokratiskt. Ngn föreslår att vi tillsätter ngn annan som valberedning (fast det är inte avancerat). Ngra tycker att det är principiellt fel att Jan har hand om valet av hans efterträdare; interndemokratin haltar. Ngn annan menar att om ingen ska få vara ?kontaminerad? genom att ha flera poster elr vara jävig finns det helt enkelt inte tillräckligt många aktivister. Ngn annan menar att detta är första gng vi har distriktsledarval, så problemen är helt nya och därför kommer det bli en del fel/barnsjukdomar som vi kan undvika vid nästa gng. Partiet har blivit mkt större sedan i våras, vilket ger oss nya förutsättningar gentemot det ?gamla? partiet där alla kände alla (i princip) och beslut kunde tas på ett helt annat sätt. Om varje kandidat som presenterar sig inför distriktisvalet ska presntera sig själv bör vi sammanställa ngra frågor/intervju så att presentationerna blir bra. Tidigare i partiets historia har det INTE varit kompiskorruption enligt en. Mötet kan bara besluta om aktiviteter/sådantt som rör sthlm (sådant som kan beslutas per trepiratersregeln), men inte policyn. DISKUSSION KRING HUR POLICYN BÖR SE UT, OCH HUR VI SKA FASTSTÄLLA POLICYN; FINNS I EN FORUMTRÅD ? DISKUTERA DÄR! Ang. intervjufrågorna bör ngn skapa en forumtråd och diskutera och vidareutveckla, alla tycker det är en bra idé. Jag ska skapa en forumtråd där sådan diskussion kan ske (fast jag har inga förslag på frågor själv). Styrdokument/policyn för hur arbete i distrikt bör se ut håller på att skapas i en forumtråd, men ingen kan bestämma om huruvida det gälelr eller ej, bara styrelsen. Därför bör styrelsen skapa ett styrdokument/policyn för arbete i distrikt.*Folk ska nominera sig på distriktsvalssajten sedan, det gäller även de som redan anmält sig till Jan och/eller Anna (alla anmälningar måste postas igen på distriktsvalssajten; anmälningar till Jan och/eller Anna gäller alltså inte); detta håller alla på mötet med om. Vi vill gärna ha ett svar från Jan om hans åsikt; om han håller med oss, ska han mejla alla som mejlat anmälningar till honom om att de måste anmäla sig på distriktsvalsajten också.*Möteslokal kommer troligen vara på Östra Real fram till vi fixat ngt annat.*Freedom not Fear är på lördag den tolfte; det är en dag för mänskliiga rättigheter mot övervakningshysteri, och den är internationell (Berlin, Londdon, Buenos Aires,? ). Vi vet inte om huruvida vi nationellt i Piratpartiet har beslutat att delta. Klockan 15.00 kommer det i Berlin hållas i en jättemanifestation. På Sergels Torg är en motsvarande manifestation i sthlm som hålls 18.00 som arrangeras av Nätverket Svart Måndag. Jan bör kontakta styrelsen om det, och uppmärksamma det. Piratpartiet ska försöka vara på Sergels Torg 18.00 på lördag, vi ska försöka få dit flaggor. Vi borde annonsera om den här manifestationen på piratpartiet.se. Dessutom bör vi kontakta tidningar om detta.*Vi bör kanske vara med på Internetsäkerhetsdagarna/Internetdagarnaa, som handlar om Internet ur ett tekniskt perspektiv, för att nätverka och driva frågan om Internetfrihet (vi kommer antagligen inte kunna tala). Det kommer vara inom en månad, i oktober typ. Det kostar ganska mkt för att delta i de tre dagarna, deltagarna måste betala tre-fyratusen kronor. Vi bör iaf anordna ngt i samband med det. Det kan generera medieuppmärksamhet. Eftersom det handlar om budget kan vi inte besluta ngt, för det är rikvsnivåfråga. Vi skickar frågan uppåt till styrelsen.*Ngn har en idé om att skapa olika grupper för folk med olika intressen (PR, ekonomi, juridik,?) men den bör lyftas på forumet.*Demonstrationstillstånd behövs bara sökas vid större demonstrationer som stör trafiken elr så, det blir svårare för polisen att flytta på en. Det kostar lite grann.*Om ngn har invändningar mot protokollet, kommentera!

Jan Lindgren
2009-09-08, 14:21
Valet av ny distriktsledare och vice distriktsledare har dragit ut på tiden långt över vad som var förväntat. Så pass att valet var planerat att vara slut vid det här laget.Som nog alla är medvetna om så sitter vi bägge två på flera olika poster inom partiet, något som tar energi och tid från oss bägge.Valsiten har redan från dag ett varit utformad på ett sådant sätt att man kan nominera på den. Systemet med att anmäla sig via mail till någon av oss är en kvarleva från den delen av processen när omröstningen skulle ske på partiets forum.Eftersom vi bägge lider av tidsbrist och eftersom medlemmarna har efterfrågat att ansvaret för valet läggs över på någon annan så har vi valt att låta partisekreteraren Mårten Fjällström ta över ansvaret för valet av ny distriktsledare. Han har accepterat ansvaret och ingen av oss har längre något med valet av ny distriktsledare att göra.Med det sagt så vill vi bägge två protestera mot vad vi känner som personangrepp på oss bägge två i det senaste protokollet. Vi förstår att det inte var menat som personangrepp, men det är så man läser det i protokollet. Om personer har problem med det system som vi alla har hjälpt till att byggas upp (och det är fullt naturligt att ha åsikter om systemet) så är det viktigt att detta läggs fram som kritik mot systemet i sig och inte personerna som råkar inneha en viss position.Om man fokuserar kritiken på själva systemet utan att dra in personer så gör det även processen att förbättra systemet lättare och snabbare. Man slipper lägga tid på vad som tolkas som personangrepp och kan istället fokusera på att ändra på de fel man ser i systemet så det blir bättre.Vi hoppas nu att valprocessen kan tas omhand och avslutas så snart som möjligt, då vi, som vi tidigare sagt, har alltför begränsad tid till att utföra våra uppdrag i Stockholmsdistriktet på bästa sätt. Det finns dessutom många duktiga pirater som bara väntar på att få axla ansvaret och jobba framåt inför valet. Vi vill och bör inte stå i deras väg.Anna Troberg

Jan Lindgren

of_darkness
2009-09-08, 20:24
Nu så var "kritiken" eller snarare frågeställning grundad för det första i en principiell fråga, och för det andra att för andra inte ska finans något tvivel om att processen inte sköts korrekt och utifrån den önskan ansåg mötet att det var för det bästa att anmälningarna skedde neutralt och att de via epost redan anmälda skulle för transparensens skull osv skulle då få utgå och de skulle bli ombedda att lägga upp dem igen på sidan när den väl är uppe.Så det var absolut inget personligt mot någon så tyvärr ser jag att candrellas protokoll fick lite dåliga fomuleringar som borde vart mer principiella och neutrala.Men i stort var det en diskussion kring förrfarandet kring valet.Vidare så kom vi fram till efter en del resonerande att vi behöver formulera polycis kring vilka ansvarsroller som inte bör eller ska förutom i undantagsfall kombineras.

Och inte då att man kan ha flera roller, för det var mötet överens om var inte fel i sig, utan bara att vissa roller som tex kan innnebära jäv naturligtvis bör undviks, tillika bör det gälla roller som pga omfattning inte ska kombineras för att de skulle kräva för mycket tid av den som inehaver rollerna.

Calandrella
2009-09-08, 21:27
Jag ber om ursäkt för att jag skrev ned felaktigt; det var förstås inte mitt syfte. Framförallt ber jag Jan och Anna om ursäkt.