handdator

Visa fullständig version : Utkast dagordningen


Stefan Flod
2009-09-08, 09:21
En nerkladdad dagordning. Tankar?Ska sätta mig ner på onsdag och fredag med dagordningen och möteshandlingarna så att allt blir klart.7. Diskussion7.1 Verksamhetsplanen 2009Gemensam genomgång utav årets verksamhetsplanen för att se över vilka mål vi har uppfyllt samt hur vi uppfyller de mål som är kvar.Handlingar i ärendetSe bilaga 1.

7. Ungdomsstyrelsens rikskonferansLäs mer om denna här: http://ungdomsstyrelsen.se/kat/0,2070,1506,00.htmlBeslut:

Ung Pirat skickar två representanter ifrån Ung Pirat att delta på denna konferans samt att förbundet betalar konferanskostnaden på 2000 kr.

7. UP Finland till Sverige datum att utse mig och amelia till ansvariga samt faställ en budget

7. Beslut: AttestlistaBeslutAttt fastställa Attestlista 2009Handlingar i ärendet

Bilaga 2: Attestlista 20097. Förbundskongressen 2010Vi behöver utse en kongressarbetsgrupp samt ta ställning till om kongressen ska vara i Uppsala eller annan ort.

7. Utgifter för nominering och val av kongressombud

-simon

7. Verksamhetsberättelsen 2009Hur skall verksamhetsplanen för 2009 skrivas iår.7. Verksamhetsplanen 2010Vi diskuterar och lägger upp huvudspåren för verksamhetsplanen 2010 och planerar arbetet med målsättningen att planen skall färdigställas på decembermötet.

7. Nästa förbundsstyrelsemöte-Vad ska vi ta upp då?-Var ska vi ha förbundsstyrelsemötet?

Stefan Flod
2009-09-11, 15:26
Bättre utkast. Börjar kännas klar. Lite formatering bara.Vad säger ni andra?

SimonRosenqvist
2009-09-13, 18:08
Stefan Flod (2009-Sep-11)Bättre utkast. Börjar kännas klar. Lite formatering bara.Vad säger ni andra?Jag ser gärna att "Rapport" skrivs med mindre storlek och att alla punkterna under "7" görs till egna punkter. Det finns ingen som helst anledning att ha en massa 7.1, 7.2 etc.Punkt 9 är inget beslutsärende, så tar bort "Beslutsärende" i början.

Stefan Flod
2009-09-13, 19:22
Simon: noterar synpunkterna till nästa dagordning. Dagordningen är redan skriven och utskickad.

SimonRosenqvist
2009-09-13, 21:13
Stefan Flod (2009-Sep-13)Simon: noterar synpunkterna till nästa dagordning. Dagordningen är redan skriven och utskickad.Ok. Var lite sent ute där visst. :)