handdator

Visa fullständig version : 2009-09-08: Ledningsgruppsmte


Mårten Fjällström
2009-09-08, 21:22
Deltagarfinansierade eventsMötet satte en policy att och att alla deltagarfinansierade events där arrangörerna räknar med 50+ deltagare (vi vill se kalkylerna) går vi in som garant för med 10kkr. Dvs, partiet täcker förlusten upp till 10kkr om projekt med vettig planering, deltagarfinansiering och ett beräknat positivt utfall misslyckas. Om det går plus läggs överskottet till lokal aktivism. Alla DL ska kommunicera ut att vi har det som policy. Det ligger inom budgeten Aktivism.Fysiska träffar för valkrets- och distriktsledare i distrikten

Norr kommer kosta mer än de ramar som sattes förra mötet pga avstånden. Budget sattes till 6kkr.Mårten kollar upp möjligheter att använda resor till Bryssel på EUs bekostnad som sätt att träffas medan man lär sig mer EU.Höstkampanj

Jan har tagit semester som kampanjledare, det behövs en vikarie. Rick letar efter en.Övrigt

Mötet diskuterade behovet av semester för ledande aktivister och det nämndes att det bästa är om aktivisten kan hitta en vikarie som kan använda tillfället till att lära sig en ny roll och fungera avlastande efter att ordinarie kommer tillbaka. Alltså att använda tillfället till att skapa en mer fördelad arbetsbelastning i framtiden.Mailgruppen flaggade för att den kan behöva förstärkning vad gäller mer knepiga frågor.

JPAnderson
2009-10-13, 21:23
Mårten kollar upp möjligheter att använda resor till Bryssel på EUs bekostnad som sätt att träffas medan man lär sig mer EU.

Vad sker med detta?

Mårten Fjällström
2009-10-13, 22:00
Våra kamrater i Bryssel arbetar på frågan, men på grund av de allmänna svårigheterna att få EU-byråkratin att göra det de vill räknar de inte med snabba resultat (occh har mer akuta byråkrat att fixa först).

JPAnderson
2009-10-13, 22:43
Ok, förstår.