handdator

Visa fullständig version : Kommunfullmäktige i Göteborg - Hur ska vi gå tillväga?


J. C.
2009-09-12, 18:24
Nu när detaljerna för att ställa upp i kommunfullmäktige är fastställda borde det vara dags för Göteborg att bestämma sig huruvida vi ska ställa upp eller inte.Styrelsens krav på att få ställa upp lyder:Styrelsen beslutade:att fastställa följande krav för deltagande i kommunalval:Plattform

Den politiska plattformen för deltagande i kommunval bör vara välformulerad och inriktad på våra frågors tillämpning i den aktuella kommunen. Den får inte strida mot principprogrammet.Kommunledare får i uppdrag att i samråd med medlemmarna i kommunen formulera och verkställa processen för att ta fram plattformen. Kommunledaren måste:a) meddela medlemmarna i kommunen hur processen ser ut och hur medlemmarna kan påverka plattformen, alla medlemmar ska ges möjlighet att delta i processen.

b) anslå plattformen vid en senare meddelad deadline.Fullmäktigestrategi

Strategin i fullmäktige bör var anpassad till att i respektive kommun och landsting maximera inflytandet för våra sakfrågor, med öppenhet att göra upp med båda blocken. Eftersom kommuners politiska landskap kan se olika ut kan den specifika strategin variera.Kommunledaren har i den kommun där det är aktuellt att ställa upp i uppdrag att i samråd med medlemmarna i kommunen formulera och verkställa processen för att ta fram strategin. Kommunledaren måste:a) meddela medlemmarna i kommunen hur processen ser ut och hur medlemmarna kan medverka i att ta fram strategin, alla medlemmar ska ges möjlighet att delta i processen.

b) anslå strategin vid en senare meddelad deadline.Kommunledaren ska anslå plattform och strategi till omröstning bland de lokala medlemmarna. Om plattform och strategi godkänns ska valsedel fastställas.Valsedel

Valsedeln ska ha en minimilängd, det är 12% om fullmäktige har under 61 platser i fullmäktige, 20% om det är 61 platser eller mer, upp till ett krav på 22 kandidater.Fri kandidering ska användas bland de medlemmar som är bosatta i det relevanta geografiska området och som kvalificerar som kandidater enligt vallagen.Beslutande primärval ska hållas genom Condorcetomröstning bland alla medlemmar som är bosatta i det relevanta geografiska området, där de får rangordna sin egen valsedel på samma sätt som i primärvalet till riksdagsvalsedlarna.Styrelsen fastställer slutgiltigt plattform, strategi och valsedlar.Där kommunala val nämns gäller samma för landstingsval. Där kommunledare nämns för kommunalval, gäller valkretsledare för landstingsval och distriktsledare för landsting och regioner som sträcker sig över flera valkretsar. Uppgiften får delegeras.Notera att principprogrammet deklarerar att "För att kunna enas som rörelse tar vi inte ställning i andra politiska frågor som inte har samband med de principer vi här deklarerat."

Styrelsen ställer ett krav på att kommuner med fler än 61 mandat ska ha minst 20% kandidater, vilket ger Göteborg ett krav på minst 16 stycken.Utifrån premisserna har jag sammanställt ett förslag på hur detta ska gå till väga:

1. Medlemmar kan skicka in intresseanmälan för att ställa upp till kommunfullmäktige från det att kallelsen skickas ut till 1 vecka innan mötet. Kallelsen bör skickas ut 3-4 veckor innan mötet (som enligt mig bör vara AFK).

2. När deadline är nådd undersöker vi ifall tillräckligt med intresseanmälningar är gjorda. Om ja skickas ett nytt mail ut där alla presenteras. Om tillräckligt många inte har anmält sitt intresse skickas ett annat mail ut, där vi berättar att för få är intresserade av att ta tag i kommunvalet.

3. På mötet presenteras alla personer som har anmält sitt intresse till att ställa upp i kommunvalet och vilka frågor de vill driva. De närvarande får rösta om ifall Piratpartiet Göteborg ska ställa upp i kommunvalet och ger de förtroendevalda i uppdrag att sammanställa en politisk plattform att gå till val på.

4. Om ja på 3 sammankallas det till ett nytt möte (denna gången online) där alla medlemmar i Göteborg får, likt riksdagsvalet, sammanställa en lista i Pirateweb över hur de anser valsedeln bör se ut, samt rösta för huruvida den politiska plattformen ska godtas eller ej.

5. Om plattformen godkänns hos styrelsen är det nu de förtroendevalda som är ansvariga över kommunfullmäktigevalet.Som sagt bara ett förslag! Hur tycker ni detta ska skötas?En direkt fråga jag funderar över är ifall kranskommuner kring Göteborg ska ha rösträtt.

xor
2009-09-12, 19:44
Styrelsen ställer ett krav på att kommuner med fler än 61 mandat ska ha minst 20% kandidater, vilket ger Göteborg ett krav på minst 16 stycken.Utifrån premisserna har jag sammanställt ett förslag på hur detta ska gå till väga:

1. Medlemmar kan skicka in intresseanmälan för att ställa upp till kommunfullmäktige från det att kallelsen skickas ut till 1 vecka innan mötet. Kallelsen bör skickas ut 3-4 veckor innan mötet (som enligt mig bör vara AFK).

2. När deadline är nådd undersöker vi ifall tillräckligt med intresseanmälningar är gjorda. Om ja skickas ett nytt mail ut där alla presenteras. Om tillräckligt många inte har anmält sitt intresse skickas ett annat mail ut, där vi berättar att för få är intresserade av att ta tag i kommunvalet.

3. På mötet presenteras alla personer som har anmält sitt intresse till att ställa upp i kommunvalet och vilka frågor de vill driva. De närvarande får rösta om ifall Piratpartiet Göteborg ska ställa upp i kommunvalet och ger de förtroendevalda i uppdrag att sammanställa en politisk plattform att gå till val på.

4. Om ja på 3 sammankallas det till ett nytt möte (denna gången online) där alla medlemmar i Göteborg får, likt riksdagsvalet, sammanställa en lista i Pirateweb över hur de anser valsedeln bör se ut, samt rösta för huruvida den politiska plattformen ska godtas eller ej.

5. Om plattformen godkänns hos styrelsen är det nu de förtroendevalda som är ansvariga över kommunfullmäktigevalet.

Jag tycker att det du skriver här är ett bra sätt att genomföra processen på. Jag vill gärna försöka förtydliga vissa punkter så att det blir helt tokigt uppenbart vad som menas. Tokigt uppenbara protokoll är bra om man ska diskutera vidare =)0. Vi tar fram processen för hur det här ska ske på internet, här på forumet. (Om du svarar på detta inlägg är du med och gör just exakt detta.)

1. Vi skickar ut ett mail till alla medlemmar i Göteborg där det står att vem som helst som är medlem i PP och bor i Göteborgs kommun kan nominera sig själva som PPs kandiderande kommunpolitiker. I brevet står det också när vi kommer att ha ett möte (i en fysisk lokal) för att gå igenom och diskutera plattformen som piratpartiet i Göteborg ska gå till val på. Medlemmar kan skicka in intresseanmälan för att ställa upp till kommunfullmäktige från det att vårt brev har skickas ut, fram till och med en vecka innan mötet. Kallelsen bör skickas ut 3-4 veckor innan mötet.

2. När deadline är nådd undersöker vi om tillräckligt med intresseanmälningar är gjorda. Om svaret är Ja så går vi vidare till punkt 3, annars berättar vi på mötet att vi inte kommer att ställa upp i kommunvalet, samt skickar ett massmail med samma information.

3. Alla kandidater presenterar vilka frågor de vill driva i kommunen, och kommer överrens om en gemensam plattform att gå till val på. Exakt hur det här utförs är lite oklart, men det kanske man kan hitta på :)

4. Mötet avslutas med att vi röstar om vi ska gå till val på den plattform som man har kommit fram till. Om omröstningen slutar med ett Nej så stället piratpartiet inte upp i kommunvalet. Ett mail skickas ut där vi berättar att PP inte ämnar att ställa upp i kommunvalet. Om omröstningen avslutas med ett Nej så får man vänta tills nästa kommunval för att lägga fram en ny att rösta om. (Eller?)

5. Ett mail skickas ut till alla där alla kandidater för kommunvalet presenteras tillsammans med den plattform som har tagits fram, samt en uppmaning att rösta på våra kandidater på internet, för att ta fram en röstlängd.

6. Vi kör en omröstning på internet, där vi använder en condorcet-algoritm för att ta fram röstlängden. (Eventuellt kan man ha ett alternativ för oss medlemmar där vi kan välja att rösta på att inte ställa upp i kommunvalet här? (Eller?))

7. Vi skickar in kopior av alla protokoll från punkterna 0-6 till partistyrelsen som får godkänna att det har gått rätt till, eller inte.

8. Förutsatt att allt har gått rätt till enligt styrelsen så har vi en valkampanj, och sedan får de som vill rösta på kandidaterna.

Som sagt bara ett förslag! Hur tycker ni detta ska skötas?Jag vill att vi fortsätter att arbeta på punkt 0. Se ovan. Om vi börjar slåss med varandra om hur det ska gå till kan vi kanske ha omröstning om det? Men jag gissar att alla vill att det ska ske så demokratiskt som möjligt :)

En direkt fråga jag funderar över är ifall kranskommuner kring Göteborg ska ha rösträtt.Jag vet inte. Rent spontant tycker jag nog inte att de bör ha det, men egentligen borde det väl inte ha så stor skillnad om de hade det eller inte? Pirat som pirat.

Jocce Hedberg
2009-09-14, 21:39
xor (2009-Sep-12)[quote]En direkt fråga jag funderar över är ifall kranskommuner kring Göteborg ska ha rösträtt.Jag vet inte. Rent spontant tycker jag nog inte att de bör ha det, men egentligen borde det väl inte ha så stor skillnad om de hade det eller inte? Pirat som pirat.Alltså, rösträtt bör de ju egentligen inte ha; men de är hjärtligt välkomna att deltaga och komma med idéer etc ... De kommer ju inte att ha rösträtt i valet, men det beror ju förstås på hur vi ställer oss som parti till detta. Ska vi få rösta på vilka Stockholm väljer in? Om ja, då ska självklart de få rösta på vilka som väljs in här ... Men mest rimligt är väl att vi kör det lokalt; samtidigt, om vi ska ha ett IRL-möte så känns det väl rimligt att det är de som är på mötet som får besluta om upplägg, diskutera plattformen etc och sedan att vi får gå till val här på forumet så att så många som möjligt kan deltaga.I övrigt såg processen bra ut över lag, det jag funderar på är om vi, om vi inte fått in 16 intresseanmälningar (vilket skulle innebära att vi får sjukt stor andel röster, men vi måste ju också ställa upp med namn på listan) så kan det gå ut en omgång två som begär in lite folk som kan stå långt ner på listan och "ställa upp" om det "skiter sig" och vi får ohyggligt många röster. Om folk då inte heller är intresserade läggs förslaget ner, men det känns lite småsunkigt om vi skulle vara 12-13 kanske 14 intresserade och att det läggs ner för att det saknas två personer, två personer som med all sannolikhet inte kommer att "behövas" ändå. Catch my drift? Aja, något åt det hållet iaf, kanske inte lika toktydligt som föregående inlägg, men åtminstone tror jag ni förstår vad jag menar.EDIT: Anledningen till att jag anser att vi inte bör ha rösträtt i varandras distrikt är mest för att vi omöjligvis kan ha koll på alla distrikt och att det kan bli direkt kontraproduktivt. Dock är förstås alla välkomna att argumentera för någon, nominera någon eller i allmänhet delta i diskussioner även för andra geografiska områden, kände att det behövdes tokförtydligas lite... ;)

Jocce Hedberg
2009-09-16, 10:52
Jag lade upp en mall som eventuellt är godtagbar för intresseanmälningar och presentation av kandidater här;

http://forum.piratpartiet.se/Topic172673-35-1.aspxVidare startade jag en tråd för diskussion av eventuella frågor vi kan arbeta med i KF här;

http://forum.piratpartiet.se/Topic172674-35-1.aspxDessa båda trådar behöver i min mening vara av någorlunda omfattning för att vi ska ha en rimlig chans eller fylla ett rimligt syfte i kommunfullmäktige.

xor
2009-09-17, 15:48
=)Det går väl att ordna, folk skulle t.ex. kunna prata ihop en lösning på de möten som kandidaterna har, om det fattas ett fåtal kandidater. Trist med din influensa, det hade varit trevligt annars :)Så.. det som ska göras nu om det inte kommer in fler förslag är att

1) Skaffa lokal att ha mötet i.

2) Sammanställa informationen med hur processen går till i någon fin PDF eller något liknande och skicka ut den till alla pirater.

3) Följa mallen om folk inte blir vilda över att den är dålig.Vad tycker ni?