handdator

Visa fullständig version : Protokoll medlemsmöte 7 oktober 2009


Calandrella
2009-10-07, 20:32
Protokollet läses bäst på min blogg, http://calandrella.wordpress.com/2009/09/07/piratpartimotesprotokoll-7-september-2009-gramunken-sthlm/, då det har formatering med länkar och så. Då formatering inte är totalt nödvändig för läsande av protokollet lägger jag dock upp protokollet även här:Kvart över sex anländer jag till Café Gråmunken. Redan sitter ungefär fem pirater i källaren, ivrigt pratandes för att undvika hörande av vad några fjortisar som också sitter i källaren pratar om. Hans J. Har skrivit ut en demonstrationstillståndsansökansmall. JRL ber att få låna min dator, för att kolla upp huruvida han ska besöka en gymnasieskola imorgon och prata om Piratpartiets politik. Det skulle han inte; den ansvariga hade mejlat några frågor rörande områden Piratpartiet inte tar ställning i, och om vi inte kunde svara på dem var vi inte heller välkomna att besöka skolan (jag antar att de skulle ha någon debatt om de frågorna; frågorna rörde f.ö. ungdomsbrottslighet, segregering, ungdomsarbetslöshet etc ? svårt att applicera informationspolitiskt perspektiv på dem, utom möjligen att berätta att lösningen på ungdomsbrottsligheten INTE är kameraövervakning). Fler pirater anländer till gråmunken allteftersom. Två NSM:are anländer. Nu finns det till synes fyra olika grupperingar i källaren till Gråmunken: vi (pirater+NSM:are), fjortisarna, ett rollspelargäng och ett kompisgäng. Därför flyttar vi oss lite, så att vi tydligt tar den inre halvan av källaren. Jan anländer typ halv sju, när mötet ska börja. Jan berättar att Daniel har en megafon till demonstrationen som kommer tas till demonstrationen. Vi har gäster, säger Jan: två NSM:are och en journaliststudent som kommer anteckna och fota. Han frågar om det är OK att han fotar; det är det. Om det hörs dåligt försöker vi INTE överrösta fjortisarna, utan flyttar oss närmre Jan.*Demonstration på lördag, 14-15 på Mynttorget. Bestämda talare är Rick Falkvinge och Christian Engström. Megafon är fixad. Frågan är om vi kan få fler talare; Centeruppropet kanske kan bidra med talare, vi vet inte riktigt. Annars kör vi som vanligt att folk som vill får prata, dvs antingen icke föranmälda. E-maila jan.lindgren@piratpartiet.se om ni vill tala, för säkerhets skull.*En NSM:are säger att de flesta föreningarna vi vill samarbeta med om demon kräver demonstrationstillstånd, för att vara med på demos. Om ngn kan lämna in demonstrationstillståndsansökan tidigt imorgon bitti, de öppnar tio, vore det bra. En säger sig göra ett försök imorgon. Eg. bör en ansöka om tillstånd en vecka innan demon, men i praktiken har det gått att få tillstånd så lite som en dag innan. Vi går vidare; alla är överrens om att Tomas söker tillstånd imorgon. Det enda problemet är att vi kan få avslag, men då kanske det går att ansöka i någon annans namn. Mötet enas om att Tomas söker demotillstånd i partiets namn. Jan tar på sig att skicka ut pressmeddelande för alla demonstrationerna (dvs, Malmö, Göteborg OCH Stockholm). Ngn från NSM kommer tala. Om andra föreningar vill vara med och tala, bör de kontakta jan.lindgren@piratpartiet.se.*Johan tar med några småflaggor till demon. Ngn kommer antagligen ta med stora flaggor. Det kommer finnas 500 flygblad att dela ut på demon (upptryckta av Johan). Vi har en begränsad budget, typ max 10 000 kvar. Vi fixar inga affischer, det är för sent och för dyrt. Vi har inget att dela ut innan demon. Vi ska köpa 200 Piratpartiet-knappar av Johan att dela ut på demon. . NSM och Jan delar upp kontaktarbetet med ev. Medarrangörer (ungdomsförbunden, Sossar mot storebror, Centeruppropet,...). Demonstrationsfrågan lämnas*I princip är det klart för att ha val av distriktsledare nu. Mårten är ansvarig. Ett gammalt förslag är att ha två veckors nomineringstid, och sedan en vecka per delmoment. Eg. skulle allt varit klart för några veckor sedan, så GAMLA tidsplanen har kraschat. När valet väl dragit igång tar det en månad att bli klar med det. För distriktets skull är det bra om valet går så snabbt som möjligt, för valets skull att det atr så lång tid som möjligt. Ett förslag är tre veckor: en vecka för presentation, en vecka för valet av distriktsledare, en vecka av vice distriktsledare. Då kommer nog alla hinna vara delaktiga i valet. Jan kommer föreslå tre veckor för valet för Mårten. Dessutom kommer han skicka vidare forumtråden om vilka fråggor alla kandidater ska svara på; gå gärna in på tråden idag och påverkaa vilka frågor som skall besvaras!*Jan har inga fler punkter han tänkte ta upp. Mötet har ingen större beslutsrätt än trepiratersregeln formellt; allt som faller utanför den kan vi inte besluta i. Budgetfrågor avgörs dock av distriktsledaren och valkretsledarna (över valkretsbudgeten). I praktiken är dock de som kommer på mötet distriktet, har distriktsledaren ändå stora problem att stoppa dem om han inte håller med dem... Ngn föreslår att vi på riksnivå bör ta upp hur organisationen bör se ut, hur det bör bestämmas. Styrelsen jobbar på ngn form av styrdokument för beslutanderätt. Ngn föreslår en styrelse för Stockholmsdistriktet, för att det är så stort. Jan menas att Stockholmsdistriktet inte alls är, medlemsmässigt, så mkt större. En invändning är att vi har mer arbete då vi har närmre riksdagen och regeringen; hursomhelst, vad hindrar distriktsstyrelse? Tomas menar att det är just detta styrdokumentet ska handla om. I början var det meningen att DL och vice DL skulle ha en grupp med valkretsledarna och vice valkretsledarna. Ngn föreslår att DL skulle delegera ansvar till olika grupper. Hans J. Menar att vi inte kan besluta något, utan DL har beslutanderätten över hur organisationen ska fungera. Jan vill inte besluta hur organsationen ska se ut för han efterträdare. Detta bör diskuteras på högre nivå. Tomas tråd om organisationsform bör flyttas upp. LÄNK.*Det kostar mycket att vara med på Internetdagarna (som antagligen hålls i november), så vi lär inte vara med där. Kanske skulle vi få komma in dit gratis, men det är högst osäkert. Rickard, som är med på mötet, tar hand om det.*Det finns kommuner i norrort som saknar kommunledare; Anna ska kolla på det.*Ngn undrar om vi bör ha flera vice DL. Jan menar att det inte behövs, förutsatt att DL och vice DL inte sitter på dubbla poster.*Robert föreslår att vi ska köpa knappmaskinen av gert, då han inte verkar intresserad av att använda den. Den finns hemma hos Robert, men den väger en del, så att flytta den är inte så enkelt. Johan menar att det är mkt enklare att köpa in knappar, om en inte ska göra enskilda knappar. Jan menar att detg är en bra gimmick, vi hade behövt den på Pride (dvs, för massproduktion kan vi köpa in, men som ?rolig grej? på Pride funkar Gerts knappmaskin bra).*Valkretsen Sthlm stad skulle ha ett möte, men bara Johan dök upp där tyvärr. Inga beslut fattades.*Förslag om aktion: att ha ett slags ?begravning? för Sveriges befolknings privatliv 14 oktober. Det behöver inte vara ngt stort, menar ngn; när IPRED röstades igenom stod fyra pers och delade ut flygblad, vilket genererade mediauppmärksamhet. Vi kan ha en flygbladsutdelning. Jonathan är ansvarig för att ordna flygbladsutdelning. Johan fixar fler flygblad.*19.25 förklaras mötet avslutat.*Om ngn har invändningar mot protokollet, kommentera!