handdator

Visa fullständig version : Vem styr sverige?


Albihn
2006-05-04, 21:27
Vilka är det som styr sverige?

Vi är med i EU. Vilka svenska lagar är det igentligen som står över EU:s lagar? Är det rimligt att EU:s lagar skall stå över våra?

Samma sak med FN. Jag funderade på detta just nu när jag satt och tittade på bodström i insider där han sitter och säger det att det enda sverige kan göra för att hjälpa ett par svenska medborgare i sverige är att sitta å klaga till ett annat land. Det är ju i sverige det händer och det är svenskar som påverkas.Borde det inte vara mest logiskt att våra svenska lagar alltid står över alla andra lagar i sverige. Detta för att behålla ett demokratiskt samhälle där vi själva har rätt att styra vårat land. Det känns som om vårat land blir kapat!

Jouni Snellman
2006-05-04, 21:58
Lagarna stiftas för det mesta inom EU. Det är WTO, G8 or liknande överstatliga organisationer som driver stora politiska frågor. För små nationalstater gäller det bara att hänga med, "implementera" och fullfölja direktiv.Problemet är att det finns ingen fungerande demokrati på överstatlig nivå. De dyra nationella maktstrukturerna finns kvar trots att de har förlorat sin makt och kan inte bära sitt ansvar gentemot väljarna. Det blir intressant och se vart det här leder.

Henrik Rydberg
2006-05-19, 13:05
Lobbygrupper har stort inflytande över politiken. Det är ett stort hot mot demokratin.Demokrati är att folkomrösta om förslag F och följa beslutet som majoriteten stöder.

Principen är att väljarna inte röstar fel. Det som är viktigast är att inget särintresse får större inflytande än majoriteten av folket.En del tycker att infation är bra för att det motiverar folk att köpa saker.

Är det bra att folk motiveras att köpa? Vore det inte bättre om folk avstog att köpa saker de inte tänker använda? Varför beskrivs säljarens intresse ofta som viktigare än köparens?

Varför beskrivs äganderätten som viktigare än demokrati? Demokrati är lika fördelad makt.Sverige styrs av girighet (Giriga särintressen) men ibland så gör politikerna som majoriteten vill.

agnesson
2006-05-20, 14:50
Oftast är det EU som bestämmer ett visst mål (direktiv) och att de enskilda medlemsstaterna får bestämma själva hur man ska utforma lagarna. Olika länder har olika behov. Inga av Sveriges lagar står över EU. Inte ens våra grundlagar vad jag har fattat det som.