handdator

Visa fullständig version : Protokoll


Jan Lindgren
2006-05-05, 09:23
Mötet blev som vanligt aningen ostrukturerat, men de här punkterna togs upp under kvällen:* Att dra igång en grupp som ska scanna in läroböcker till PDF samt sätta upp en tracker för det. Mötet kom fram till att det dels skulle ta för lång tid samt att vi aktivt skulle bryta mot lagen och vi kommer därför inte genomföra detta.* Ett Piratpartietkit diskuterades. Nåt som man kan ha med sig som man kan ge till folk för att informera om vilka vi är och vad vi vill. Man kan göra ett eget genom att ha med sig medlemskapskvitto och flygblad i fickan.* En bittorrent guide ska läggas till på vår CD-aktionsskiva* Att vi ska hitta musik till nästa version av CD-aktionsskiva via Creative Commons samt att vi på denna musik-CD ska lägga till dikter, historier och annat. I detta ingår gärna Copy Me boken.* Det vore bra om vi kunde ingå någon form av allians med organisationer för icke-kommersiella artister.* När nästa omgång CD-skivor anländer blir det dags att trycka nya för en ny CD-aktion. När detta sker meddelas när skivorna väl har kommit.* En filmvisning för allmänheten diskuterades snabbt. Det låter som en bra idé och kan primärt hållas i en lokal i Södertälje. Då gäller det att ordna ett datum samt reklam för allmänheten.* En Piratzon i Södertälje diskuterades och vi enades om att det är en cool och bra idé. Tanken är då att man sätter upp ett öppen nätverk med Internetanslutning på lämplig plats i Södertälje och sen informerar allmänheten om det och att det är vi som ligger bakom detta.* Studiecirklarna verkar vara på väg att realiseras nu. Vår första har bestämts till Söndagen den 14/5 klockan 15:00 och kommer handla om att skriva debattartiklar. För anmälan är det bara att maila tom.andersson@gi-ihr.su.se. Lokal har ännu inte bestämts.Om jag missat nåt eller missuppfattat nåt så kan väl nån hojta till. :)