handdator

Visa fullständig version : Ekonomisk "krigsföring"


Henrik Rydberg
2006-05-06, 01:54
Jag tror jag ska skriva en bok om hur medborgarna kan införa ekonomiska sanktioner mot sin stat. Lagliga och olagliga metoder.Om staten får för sig att "inte backa" behövs effektiva icke-våldsamma metoder att bekämpa den förtryckand staten. Jag tänker redogöra för hur meborgarna kan drenera skattebasen men bevara ekonomin.Frivillighet är det ideal ett samhälle ska byggas på. Inte kontroll.

Jens Tuvebrink
2006-05-06, 19:58
Jag skulle med glädje läsa en kopia av boken:D:D:D

Och gärna köpa den om det är kalasbra=)

Andreas Käiväräinen
2006-05-06, 23:52
Ja det skulle onekligen vara intressant att läsa en PDF av boken...Dock så är jag väldigt konfundersam över användadet av dom metoderna...

Tor Skude
2006-05-07, 03:14
Man ska vara lite försiktig med att uppmana till brott, det är nämligen i sig olagligt.

Johannes Åman Pohjola
2006-05-07, 03:43
Spontan tanke kring dina idéer:En förtryckande stat upprätthålls genom monopol på att använda olika former av våld. Med icke-våldsmetoder kan du förändra den förtryckande statens ansikte, och kanske göra förtrycket en aning humanare - men du kan aldrig bekämpa den förtryckande saken i sig, eftersom du väljer att underordna dig under den mekanism som upprätthåller förtrycket, nämligen våldsmonopolet.

Tor Skude
2006-05-07, 03:58
Gandhi lyckades väl dock befria Indien med ickevåld?

Johannes Åman Pohjola
2006-05-07, 12:30
Tor Skude (2006-May-07)Gandhi lyckades väl dock befria Indien med ickevåld?Det Gandhi gjorde var dock inte att bekämpa staten i sig - Gandhis kamp resulterade ju som bekant i att det brittiska koloniala styret ersattes med en annan, lik förbannat förtryckande stat, även om det såklart ledde till bättre levnadsförhållanden för indierna osvSedan är det värt att nämna att även om Gandhi personligen motsatte sig våld, var frihetsrörelsen bredare än så, och även våldsamma protester förekom. Man måste fråga sig om inte detta våld, och det osagda hotet om mer våld som det innebar, hade en inverkan på britterna? Hot om våld kan ofta vara ett effektivt sätt att få en förtryckande stat att mjuka upp lite - därmed ej sagt att man själv behöver göra några hot, det räcker med att staten känner sig hotad. De fredliga protesterna till trots infördes t ex allmän rösträtt i Sverige, eftersom staten var livrädd för att samma sak skulle hända i Sverige som i Ryssland...

Richie
2006-05-08, 08:54
Jag har ett minne av att vi i skolan fick läsa en bok, troligen av Tage Danielsson, om en man som ansåg att hans far blivit ekonomiskt förorättad av staten på något sätt och att staten således var skyldig dem x antal kronor. Han bestämde sig för att se till att staten förorsakades motsvarnde kostnader, som t.ex. att gå på offentliga toaletter och spola ner papper i onödan (samt noggrannt skriva ner det uppskattade värdet per meter papper, merarbetet på reningsverket osv, osv) och när han äntligen gick jämnt upp så dog han, efter väl förättat ärende.

Henrik Rydberg
2006-05-21, 19:29
Att bygga ekonomi som inte finns i juridisk mening är lagligt och drenerar skattebasen.För att ändra på staten så räcker det i regel att vinna opinonens förtroende/lojalitet.

Vi har ett valsystem som ger opinonen inflytande. Tyvär är systemet sårbart för korrumtion från särintressen. Jag vill göra staten mer beroende av medborgarnas förtroende/lojalitet.Trygghet kan man få på olika sätt. Genom att se till att ingen har motiv att döda mig slipper jag vara rädd för att bli dödad. Genom att tro på evigt liv så slipper man oroa sig för döden.

Genom att ha ett "kapital lager" slipper man oroa sig för att pengarna inte ska räcka.Jag pratade om sossialbidrag med en person jag känner. Jag märkte att sossialbidraget var utformat för att göra personen beroende av systemet.

Pengar som ges till sossialbidrag får bara användas till ett antal saker. Om något sparas ska det dras av från från nästa månads sossialbidrag.

Slutsatts: Personer som får sossialbidrag "tvingas" att spendera sina pengar. Om de sparar sina pengar skulle de bli mindre beroende av systemet. (Det kostar inte skattebetalarna något extra).

Detta kallar jag utpressning.

Ge sossialbidraget vilkorslöst (Induviduel frihet + minskad byrokrati) är min personliga åsikt.