handdator

Visa fullständig version : 2009-10-27 Ledningsgruppsmöte


Anna Troberg
2009-10-27, 21:03
Mötesanteckningar:Funktionärsvolontärer

Värmlandspiraterna har lagt fram ett förslag på hur vi bättre skulle kunna ta hand om våra funktionärsvolontärer. Bland annat vill man ha stöd i PW för bättre definierade roller. En ticket om detta har skickats in till teknikgruppen.

Diskutera gärna Värmlands förslag här, så att vi kan komma vidare: http://forum.piratpartiet.se/Topic176373-166-1.aspxHöstkampanjen

Materialet är beställt och kommer den 10/11 (plus/minus en vecka)Visitkort

DL1 samlar in uppgifter om vilka som behöver visitkort och vad det ska stå på dem. Rapporterar sedan vidare till Rick, som tar hand om det praktiska.Partiledartour

Kalmar ersätts av Linköping. Turnéplanen ser numera ut så här: http://wiki.piratpartiet.se/Troberg%20o%20Falkvinge

Eftersom kampanjmaterialet är lite försenat görs ett mindre tryck. Victoria sköter det.

Tågbiljetter bokas den här veckan, så att mer exakta tider kan skickas ut till de lokala representanterna.Budget för patentfoldrarna

Foldrarna håller på att tas fram. Rick kollar upp vilken budget som ska belastas.Aktiviteter inför den 1/12

Den 1/12 kopplar FRA in sina kablar. Det måste vi uppmärksamma. det planeras bland annat demonstrationer runt om i landet. Gå gärna hit och tala om vad som planeras och brainstorma fram fler idéer om hur vi kan uppmärksamma folk på vad som sker. http://forum.piratpartiet.se/Topic179512-83-1.aspxProblemen i Värmland

Det har blossat upp interna stridigheter i Värmland, som måste tas omhand å det snaraste. Rick, Mårten och Anna kommer redan imorgon att börja sammanställa en tillfällig mindre, från styrelsen och ledningen oberoende grupp med vana av konflikthantering, som ska gå in och försöka bena ut konflikten på bästa sätt. Målet är att så snart som möjligt funnit en lösning på problemet tillsammans med de berörda. Under tiden hoppas vi att alla gör sitt bästa för att konflikten inte ska eskalera ytterliggare.Eftersom vi tyvärr inte kommer att kunna undvika liknande problem i framtiden, så kommer också en mer permanent konflikthanteringsgrupp att skapas. Även denna ska vara oberoende från styrelse och ledning och innehålla personer med dokumenterad vana av konflikthantering. Vi kommer att gå ut i ett mejlutskick och söka lämpliga personer till denna grupp.