handdator

Visa fullständig version : OpenID


SM5POR
2009-10-28, 00:52
Inför stöd för OpenID (http://en.wikipedia.org/wiki/OpenID), så att den som redan har en sådan identitet kan logga in med den i stället för att registrera ett nytt användarnamn och lösenord lokalt hos oss. Communityn blir därmed en "relying party" enligt den terminologi som används för OpenID.Fördelen är att vi därmed undviker att hantera mängder av lösenord som kanske i strid med god praxis används på mer än en webbplats. Parallellt med detta kan man erbjuda lokal registrering och inloggning på konventionellt sätt, för att underlätta för nytillkomna användare utan OpenID.

Daniel Nyström
2009-10-28, 07:02
Projektet bygger på Pinax (http://pinaxproject.com/) så OpenID-stöd finns redan. Men det var tänkvärt hur man kan bygga bort beroendet av lokala konton. Får studera konceptet vidare.

PP-black sheep
2010-02-06, 20:12
Krav accepterat

Stöd för OpenID skall finnas med från början