handdator

Visa fullständig version : Piratpartiet Distrikstmöte Stockholm 20091022


of_darkness
2009-10-28, 14:30
Piratpartiet Distrikstmöte Stockholm Café Grå Munken 200910221.) Mötet öppnades av Petra Gustad "Minne" som är tillförordnad Distriktsledare och Mötesordförande.1a.) Mötet utser Robert Nyberg att vara mötets sekreterare.2.) Mötet inleddes med sedvanlig presentations runda.Närvarande är enligt pressentationsrundan:

Ola Nyström - Valkretsledare norrort

Max Gniping - Ung Pirat Stockholmsdistriktet

Emma Källström

Jan Lindgren - Kampanjledare för piratpartiet, tjänsteledig Distriktsledare Piratpartiet Stockholmsdistriktet

Jonathan Reider Lundkist

Emil Oldenburg - driftgruppen

Robert Nyberg - Distriktsordförande Ung Pirat Stockholmsdistriktet,vice ordf. UP-Täby,ledamot UP-Stockholm.

Anders Erunius

Jonas (okänt efternamn)

Rickard Uddenberg

Hans C Johansson

Lena Levin3.) Petra "Minne" Gustad (hädanefter benämnd som minne) har fått uppdrag att dela ut uppgifter till volontärerna så de kan sättas i arbete.4.) Minne har även fått på sitt bord att tillsätta nya Leeds(Lokala ledare) i Söderort och i Norrort.5.) Redogörelse för förändring i leeds struktur för distriktet.5.a) Ny huvud ansvarig för Söderort(länets södra kommuner som är söder om Stockholms Stad) är Daniel Nyström tidigare Vice ansvarig för Söderort.5.b) Ny vice ansvarig för söderort är Adam Sam.5.c) Ny huvud ansvarig leed för Stockholms Stad och tillika Valkretsledare är Stefan Sigers.6.) Minne informerar att en ny lokal ska testas, det är Café String vid Nytorget på Södermalm.-Vi har fått ett avtal om att få använda dess källare till våra medlemsmöten.

-Minne försäkrar mötet om att det ryms fler personer där och att vi slipper störa andra gäster och bli störda av andra gäster.

-Fråga uppstår varför inte hyra lokal?

-Budgeten som är ansträngd och begränsad är tänkt att läggas på förrådet som distriktet hyr.7.) Minne berättar även att det finns planer på en annan lokal som är handikapp anpassad men det är en fråga som skall diskuteras närmare mellan parti-distriktet och Ung Pirat lokalavdelningar och distrikt.8.) Höstkampanjen - Janne fördrar om statussen för distriktet:

- Foldrar och flygblad fås 11-2/11

- Eventuellt får vi affischer med, men det är i skrivande stund inte klart.

-Janne berättar att vi kommer behöva hjälp med dela ut dem.9.) Diskussion kring flygbladen för höstkampanjen tar här vid.På frågan kring vem som ansvarat för utformningen av kampanjmaterial så svarar Janne att kampanjgruppen tagit fram utformningen av materialet.På frågan om materialet finns tillgängligt för medlems-inspektion så svarar Janne med att det finns upplagt under "Emmas" blogg; http://opassande.se (http://opassande.se/bilder/riksdagen10/)10.) Mötet övergår nu till att planera in lämpliga datum för utdelning av kampanjmaterial.-Mötet väljer att besluta om en utdelning som skall infinna sig den Lördagen 14/11 2009 kl 14:00 Sergelstorg.

-Utdelning kommer ha sin start på Sergelstorg, men medlemmar och aktivister uppmanas att komma och hämta material där för vidare utdelning runt om i staden och gärna även i förorten för de som har sin residens i förort.11.) Diskussioner ang våra volontärer/aktivister och hur vi ska utnyttja dem på bästa sätt och hur de kan aktiveras till det på bästa möjliga vis.-Frågan uppstår om vad mer specifikt Våra volontärer/aktivister kan partiet vara behjälpliga med?

-Mötet kommer fram till att:

*sociala träffar - är en mycket bra verktyg för att aktivera människor -men att de även bör inhålla och ha en aktiverande och kunskaps byggande baktanke.

*nät-chattar - ett enkelt sätt att få våra medlemmars röster hörda och sprida våran politiska plattform.12.) Här uppstår en diskussion för hur arbetet för utdelning skall se ut:

- Att antingen i förhand säga x antal är behövda.

- Eller vi löser det på plats när vi är ute och vet hur många vi är.

- Hans utvecklar sin målsättning om att vi skall kunna finnas på fler platser och dela ut.

- Hans berättar vidare om sin vision där de aktiva delas in i mindre grupperingar och att dessa grupperingar skal ute en grupperings ledare som leder gruppens arbete och är erfarenheten och insatt i partiets politik och åsikter.- Jonathan - tar upp att utifrån hans erfarenhet så sker det spridningar som uppstår naturligt och därav är ingen ytterligare formalisering nödvändig eller önskvärd i detta sammanhang.- Ola tar upp att utdelnings grupperna brukar skala väldigt bra utan ytterligare formalisering.- Ola nämner även möjligheten för de som gästar utdelningarna att själva föra med sig material hem för utdelning på eget bevåg.- Janne berättar om att det redan har varit en direkt uttalad målsättning att utspridning skal ske även om det även har förlegat det motsatta vid flertalet tillfällen.- Hans dryftar lite om fördelarna med strukturerat och förbeskriven arbetsmålsättningar i kampanj-utdelnings-arbetet.- Anders dryftar lite om att man faktiskt kan lista platser utan att det blir onödigt strukturerat.

- Anders dryftar vidare i att fördelen med att då lista platser blir att folk informeras om vart bra platser för kampanjutdelning är.

Anders påpekar att arbetet måste vara mer löst i sin karraktär och uttalande än ordnat och stukturerat.13.) Minne rekommenderar alla att gå in på partiets årsmöte och deltaga.14.) Följdfråga dyker upp om fråga skillnaden mellan medlems möte och årsmöte.

- Janne förklarar att partiet är mer som en enda förening och att distrikten är mera som lokal nätverk.

- Robert förklarar vidare om vad som är ett årsmöte osv.

- Janne återanknyter med information om hur forumets struktur är och vad som kraven är för deltagande på partiets medlemsmöte.15.) Minne berättar att hon önskar ett tätare och närmare samarbete med Ung pirat.

- Robert svarar för Ung pirat att det inte alls är omöjligt, utan tvärt om välkommnas.16.) Sociala träffar.17.) Hans yrkar på att mötes deltagarna skall hjälpa Christian i eu.

- Hans redogör även lite kort om det mygel i eu som han läst om på bla. Christians blogg18.) Hans vill även yrka för att vi pushar/gör reklam för Guld Pirat.

- Hans berättar att intäkterna för guldpirat sjunker väldigt kraftigt.

- Hans påminner oss även om att julen står inför knuten och därav en mäng utgifter för de flesta hushåll.

- Hans menar då på att det nu är sista chansen att få in intäckter från Guld Pirat detta år och att vi därför måste göra vårt yttersta för att få in mer donationer nu.19.) Emil lovar att inte sänka servarna mer.20.) Minne förklarar mötet slut och socialt umgänge kan härmed ta vid.//Nedtecknat och justerat efter bästa hågkomst och förmåga.

/Robert Nyberg.