handdator

Visa fullständig version : Insändare i Tidningen Ångermanland


Bo Leuf
2006-05-07, 11:12
Yes! Tidningen tog in den ordagrannt, fast utan uppdelning i stycken.Tydligen svårt att länka till direkt i webbupplagan http://www.tidningen.to/, men insändaren blev införd under Opinion, daterad Onsdag 3 maj och syntes i pappersupplagan.Integritet på glidSista chansen? "Vem gnager på integriteten?" är temat i DIrekt 1/06, Datainspektionens nyhetsbrev (http://www.datainspektionen.se/). Mycket skrämmande läsning. Avlyssning, buggning, åsidosättande av tidigare skyddsbestämmelser, nya register ... Såväl i Sverige som EU i stort. Var det såhär vi ville ha framtiden? Och det är värre än så. Vilande lagförslag kan efter valet i praktiken kriminalisera eller misstänkliggöra och utlämna alla som har internetanslutning eller telefon. Vi ska tydligen alla automatiskt övervakas. Ständigt och i alla lägen, utan nämnvärd insyn, förklaring, eller ens vetskap. Varför? Tre skäl anges: terroristhot, organiserad kriminalitet, intrång i kommersiell upphovsrätt. Men int' bli' vi säkrare genom att godtyckligt riva bort alla tidigare skydd för personintegritet. Dessutom uppmuntras till utbrett och belönat angiveri av allt 'misstänkt'. "Laglydiga har inget att frukta." Nog har denna sentens hörts förr, och borde oroa. Ovetande, kan du hamna på misstänktas lista bara för att någon helt främmande person, redan detaljövervakad, av misstag ringer upp just ditt mobilnummer. Hög tid att skicka en klar signal till regeringen att sånt här är vi inte med på. Valet 2006 kan vara sista chansen.Bo Leuf, riksdagskandidat, Piratpartiet

Tor Skude
2006-05-07, 14:18
Tidningen Ångermanland, en röd-blå socioliberal tidning från Norrlandskusten och min tryckta källa till lokal desinformation under hela gymnasietiden :)Här är en klickbar länk:

http://www.tidningen.to/main_NP.asp?toppid=011&artid=13192Lägger du upp insändaren i poolen också?

Bo Leuf
2006-05-07, 20:08
Nu i poolen under artikeltitel.