handdator

Visa fullständig version : Lättåtkomliga mötesprotokoll


Greyman
2009-10-28, 16:57
Protokollen för justerade (färdiga) styrelse-, medlems-, och årsmöten bör vara lätta att komma åt och enkla att finna i kronologisk ordning. Visserligen tycker de flesta medlemmar att det är riktigt jobbigt att gå igenom sådana och gör det därmed sällan, men det ska vara möjligt och lätt att finna dem om man så önskar.Anser också att de ska vara öppet tillgängliga även för icke-medlemmar.

PP-black sheep
2009-11-09, 16:12
Kan bara instämma, vi funderar på någon form av arkiv med versionshantering och sökbart

PP-black sheep
2010-02-07, 14:39
Krav accepterat

Det skall finnas ett strukturerat arkiv för dokumentation som foton, protokoll, mm. som även är indexerade och sökbara