handdator

Visa fullständig version : Det ska gå att ändra sin röst så länge en omröstning pågår


Qer
2009-10-29, 12:04
Som i rubriken, så länge en omröstning (poll) pågår bör man kunna ändra sin röst (det brukar man kunna i webforum) eftersom det kan komma argument eller synpunkter man inte tänkt på som kan göra att man ångrar sig under den pågående omröstningen.

asdax
2009-10-29, 14:43
Håller med!

willenfort
2009-10-29, 15:43
Håller med och adderar att man inte skall se resultatet av omröstningen innan röstningen är klar. (DVS man skall se sin röst men inte alla andras)Vi behöver även möjlighet att ha geografiskt begränsade omröstningar. tex omröstning där invånare i kommun x får rösta men ingen annan.

PP-black sheep
2010-02-07, 11:43
Krav accepterat

- Det skall gå att kunna ändra sin röst under pågående röstning ända fram till röstningen stängs.
- Röstresultatet skall vara hemlig under pågående röstning.
- Statistik över antalet avlagda röster skall vara tillgänglig under pågående röstning.
- Ansvarig för röstning skall kunna öppna och stänga röstning, samt kunna formulera röstnings logik och röstningsalternativ.
- Det skall vara möjligt att definiera röstlängd på geografi och/eller roller samt villkorad tidsangivelse