handdator

Visa fullständig version : Dagordning: Styrelsemöte 2 november 2009


Richie
2009-10-30, 09:18
Underlag till Piratpartiets styrelsemöte 2 november 2009Dagordning:

1. Mötets öppnande

2. Närvarolista och röstlängd

3. Mötesfunktionärer

4. Primär ärendelista

5. Yttranden och ställningstaganden (tom)

6. Sekundär ärendelista

7. Övriga frågor

8. Mötet stängsPrimär ärendelista

Dessa är de ärenden som vi, för organisationens tidslinjer, bör hinna med under styrelsemötet.

Detaljerat underlag följer på kommande sidor.1. Förankring av tidigare partiledarval

Enligt nyligen förändrade stadgar ska styrelsen välja en partiledare. Detta är gjort tidigare på

styrelsens eget initiativ, men det bör beslutas att detta tidigare beslut nu är i referens till den nya

lydelsen av §13 i våra stadgar.2. Återrapportering

Återrapportering från:

1. Operativa organisationens utformning (Falkvinge)

2. Styrdokument om värderingar och mjuka frågor (Falkvinge)

3. Styrdokument om miljöpolicy (Dahlgren)

4. Styrdokument om styrelsens arbetsformer (Falkvinge, Nilsson, Odlund)

3. Tankar om medlemsmötet

Öppen diskusson om former och beslut på medlemsmötet. Särskilt fokus på lågt deltagande och den

därigenom pinsamt uppenbara bristen på kuppskydd. Eventuellt beslutspunkt om åtgärd eller

yttrande.4. Tankar om Parley och motsvarande event

Styrelsen föreslås ta ett generellt uttalande om att det är önskvärt att a) sådana event planeras och

meddelas i god tid, i syfte att b) maximera närvaron ur styrelsen och partiledningen på sådana

event; personer ur dessa två grupper bör alltid närvara på den sortens event om de inte har tidigare

bokningar.5. Primärvalet

Diskussionspunkt och beslutspunkt. Vi bör ta ett rambeslut för ordningen i hur kommun- och

landstingslistor tas fram, särskilt med avseende på tidslinjer, korrelerat till de krav som styrelsen

avser ställa på lokala organisationer enligt tidigare beslut.Sekundär ärendelista

Detta är ärenden som varit bordlagda från tidigare möte, och/eller där det finns skäl att bedöma att

vi inte hinner fatta beslut – åtminstone inte på alla – under dagens möte.6. Personuppgiftslagen och medlemsregistret

Vi har tagit alla tänkbara åtgärder för att följa PuL och gå långt därutöver, efter förmåga, men detta

bör ändå granskas juridiskt. Diskussions- och beslutspunkt.7. Strategiska arbetsgrupper

Diskussions- och beslutspunkt kring skillnaden mellan och processer för strategiska arbetsgrupper

(rapporterar till styrelsen), operativa arbetsgrupper (rapporterar till ledningen) och spontanformade

kluster (rapporterar inte till någon).Beslutsunderlag

Det förra mötet tömde ärendelistan, och detta möte har därför i huvudsak diskussionspunkter.

2009-10-31, 10:42
En lite mer utförlig dagordning med möteshandlingar efterfrågas. Denna säger inte mycket alls, utan de beslut som ni sen kommer ta kan skilja sig något enormt från det som står i dagordningen.Inte ens några färdiga yrkanden på beslut finns i dagordningen.