handdator

Visa fullständig version : Protokoll från distrikts medlemsmöte 20091102


of_darkness
2009-11-09, 06:19
Text införs här så fort jag får tid att konvertera formateringen, tillsvidare bifogas protokoll i formatet pdf.

Distrikts medlemsmöte Piratpartiet Stockholmsdistriktet.
Mötet Sker på Café String:s källare på östra Södermalm. 20091102 1830-1930~
Närvarande:
Jan Lindgren
Någon jag inte vet namnet på.
Max Gnipping
Daniel Nyström
Ola Nyström
Urban hoistinen
Calandrella
Person som önskar vara anonym.
Stefan Sigers
Robert Nyberg
Jan Lindgren tog på sig att vara mötets ordförande.
Robert Nyberg tog på sig att vara mötets sekreterare.
Protokollet justeras av alla närvarande
Och anses vara justerat när de som valt att stå med som närvarande har svarat på detta protokoll med -texten: ?Jag justerar härmed ovanstående Protokoll *ditt namn*?
Jan inleder med att berätta om mötets agenda så som den följer nedanför:
Agenda för mötet
Distrikt ledare valet
Tillförordnade distriktsledaren
Distriktledingsrådet.
Partiets höst kampanj
Öviga frågor
Distrikt ledare valet
Jan berättar att Mårten har fått inloggnings uppgifter till distriktsledare valsidan.
Jan berättar även att han har försökt få tag på Mårten men att han inte hade lyckats med detta.
Jan vet i dagsläget inte när valet kan komma att genomföras.
Jan kommer att försöka att nå Mårten igen för närmare besked.
Tillförordnade distriktsledaren
Jan informerar angående den föregående tillförordnade distriktsledaren Petra ?Minne? Gustad.
Minne har varit tillförordnad distriktsledare under en kortare period.
Minne vart tillsatt som distriktsledare för att Jan Lindgren sedan en längre tid tillbaka inte haft
-möjlighet att vara distriktsledare då det krockar med hans ansvarsroll som kampanjledare för partiet.
Minne ställde upp men hade inte möjlighet att innehava rollen mer än en kortare period.
Minne har nu fått ett jobb som leder till att hennes medverkan på distriktets medlemsmöten är förhindrad.
Jan berättar vidare att det var en väldigt lyckad utnämning.
Minne har kunnat ta tag i ett par frågor som Jan kände att inte kunnat göra själv.
Några av de frågor som Minne har översett är bland andra är en översyn och nyutnämning av
-kommunledare inom distriktet
Distriktsledningsrådet
Jan informerar om en tillfällig lösning på distriktsledningsrollen
Jan berättar om att de nuvarande valkretsledarna för norr och söderort tillsammans med
-kommunledaren för Stockholms Stad kommer att utgöra ett Distriktsledningsråd.
Distriktsledningsrådet kommer att operativt ha det ansvar som distriktsledaren innehaver normalt.
Jan kommer att stå kvar som ansvarig i Piratwebb tills en ny distriktsledare är utsedd.
Mötet ger här sitt stöd till distriktsledningsråds modellen.
Jan informerar att han avlutar mötet men att hädanefter så ligger ansvaret på distriktsledningsrådet.
Distriktsledningsrådet kommer att i framtiden kalla och genomföra medlemsmötena.
Distriktsledningsrådet kommer att ansvara för detta fram tills den nya distriktsledaren är utsedd.
Höstkampanjen
Jan informerar om den senaste statusen när det gäller materialet för höstkampanjen.
Jan berättar att materialet är beräknat att anlända till piratbutiken den 10 november +- en vecka.
Jan berättar att anledningen till det osäkra datumet är att trycksakerna skeppas från kina där de trycks.
Jan berättar vidare att kommunledarna får beställa det material de känner att de behöver från piratbutiken.
Jan tar upp frågeställningen kring att ha en utdelning den 14 november.
Jan påpekar att materialet riskerar att inte ha anlänt till pirat butiken.
Jan undrar om inte mötet bör planera ett senare datum.
Mötet resonerar om att det är då kallare ju senare i november vi förlägger aktiviteten.
Mötet föreslår att ha utdelningen lördagen den 28 november.
Distriktsrådet beslutar om att en utdelnings aktivitet skall hållas den 28 november 14:00 Sergelstorg.
Jan informerar om att i övriga delar av landet planeras det inför den 1 december.
Mötet utrycker skepsis till att ha en sådan aktivitet då det är en tisdag.
Övriga frågor
Mötessekreteraren läser upp utstående punkter från föregående protokoll.
Frågan om att ha en handikappanpassad lokal tas upp.
Minne var ansvarig för den här punkten men är inte närvarande på mötet.
Stefan tar på sig att prata med Minne angående frågan om handikappanpassad lokal.
Calandrella vill göra mötet uppmärksammad om att han behöver hjälp med arbetet mot ipred.
Calandrella uppmanar de som är intresserade att gå in på hans blogg för mer info.
Frågor kring samarbete mellan Ung Pirat och Piratpartiet
Mötet diskuterar med de närvarande representanterna för Ung Pirat angående samarbetsformer.
Mötet och representanterna kom fram till att det fanns vissa frågetecken kring samarbetsformer.
Robert tar på sig att prata med förbundsstyrelsen för Ung Pirat för närmare besked och instruktioner.
Mötet funderade även kring att möjligen ha ett möte om närmare samarbete mellan Distriktsrådet Ung Pirat;s Lokala Styrelsers representanter.
Mötet diskuterade lite om hur dess medlemmar skall aktiveras.
Mötet diskuterade lite kring formerna för utdelningsaktiviteter.
Mötet ansåg att utdelningsaktiviteter bör pågå i max en timma och att man bör fika tillsammans efteråt.
Distriktsledningsrådet informerar om att staden har möte på café String om en vecka 18.30.(20091109)
Mötet får en fråga om nästa årsmöte, Jan svarar.
Mötets avslutande
Jan förklarar mötet avslutat.

agnesson
2009-11-09, 12:41
Utveckla gärna Frågor kring samarbete mellan Ung Pirat och Piratpartiet
Mötet diskuterar med de närvarande representanterna för Ung Pirat angående samarbetsformer.
Mötet och representanterna kom fram till att det fanns vissa frågetecken kring samarbetsformer. Robert tar på sig att prata med förbundsstyrelsen för Ung Pirat för närmare besked och instruktioner.
Mötet funderade även kring att möjligen ha ett möte om närmare samarbete mellan Distriktsrådet Ung
Pirat;s Lokala Styrelsers representanter.

Vad gäller samarbetet? Vad bör förbundsstyrelsen diskutera och besluta?

of_darkness
2009-11-09, 18:18
agnesson (2009-Nov-09)Utveckla gärna
Vad gäller samarbetet? Vad bör förbundsstyrelsen diskutera och besluta?

Det vart en del disskussioner kring vad up och pp kan sammarbeta kring, mer specifikt var det saker som lokal för både pp och up i stockholm.

Men har redan diskuterat det med stefan så frågetecknena är ganska så utredda.

Var mest att vissa på mötet trodde att det behövdes extremt vattentäta skott mellan up och pp så som att tex låna/hyra ut en lokal som up ordnar med osv - att ungdomstyrelsen skulle tro att det rörde sig om ogentligheter så fort up bidrager med något som innebär en ekonomisk fördel för partiet på något sätt även om det inte är någon direkt gynnande i form av monetära medel etc.

Men stefan så kör så frågan är ganska så utredd för tillfället iaf:)