handdator

Visa fullständig version : Peter Johansson (#52027)


Peter Johansson
2009-11-12, 09:06
Peter Johansson

Förutom PP politik som jag stödjer vill jag engagera mig i frågor som berör de arbetslösas situation. Både som RK men även påverka PP internt att belysa frågor som berör dem. 11 % av de röstberättigade 2010 kommer att vara arbetslösa. Många av våra väljare finns här. Denna grupp vill jag nå. Genom ditt val att ta med mig på din lista ger du denna grupp en stark röst

http://pejj31.blogspot.com

http://forum.piratpartiet.se/Attachment2871.aspx

Leffelini
2009-11-12, 09:16
På vilket sätt tänker du dig att du ska jobba med arbetsmarknadspolitik tillsammans med Piratpartiets principprogram och vågmästarroll?

Peter Johansson
2009-11-12, 09:50
Leffelini (2009-Nov-12)På vilket sätt tänker du dig att du ska jobba med arbetsmarknadspolitik tillsammans med Piratpartiets principprogram och vågmästarroll?

Som det står i min text är är PPs princip program nummer 1, blir det en vågmästarroll så blir det en bedömning av hur hårt knutet man är till det samarbetande blocket/största partiet. Det kanske bara blir samarbete i de stora frågorna budgetar och dylikt men mer manöver utrymme i mindre frågor t.ex. ett samarbete med de mindre partierna i blocket med dessa som just arbetsmarknadspolitik. På lång sikt (2014) ser jag gärna att PP breddar sitt program genom att ta upp fler frågor där just arbetsmarknadspolitik/frågor skulle kunna vara en av dem.

//Peter

IsakGerson
2009-11-12, 11:01
Peter Johansson (2009-Nov-12)På lång sikt (2014) ser jag gärna att PP breddar sitt program genom att ta upp fler frågor där just arbetsmarknadspolitik/frågor skulle kunna vara en av dem.
//Peter

Hur tänker du dig en piratpartistisk vinkling i arbetsmarknadsfrågan?

Peter Johansson
2009-11-12, 12:36
IsakGerson (2009-Nov-12)Peter Johansson (2009-Nov-12)På lång sikt (2014) ser jag gärna att PP breddar sitt program genom att ta upp fler frågor där just arbetsmarknadspolitik/frågor skulle kunna vara en av dem.
//Peter
Hur tänker du dig en piratpartistisk vinkling i arbetsmarknadsfrågan?

I och med att PP INTE gör anspråk på statsminister posten så behöver inte "vår" arbetsmarknadspolitik ta så djup hänsyn till budgetar som de andra partierna där de djupgående förklarar hur de vill dela upp finansieringen av hela "cirkeln" av områden (jordbruk ,försvar, skola osv.) utan vi kan fokusera på några starka frågor som berör och på ett reellt sätt underlättar för medborgarna. Hamnar vi i en vågmästarroll då är jag säker på att de stora partierna reviderar sina budgetar för att få plats med våra, för en eventuell statsminister post som är målet för de två största partierna.
//Peter

IsakGerson
2009-11-12, 15:05
Peter Johansson (2009-Nov-12)IsakGerson (2009-Nov-12)Peter Johansson (2009-Nov-12)På lång sikt (2014) ser jag gärna att PP breddar sitt program genom att ta upp fler frågor där just arbetsmarknadspolitik/frågor skulle kunna vara en av dem.
//Peter
Hur tänker du dig en piratpartistisk vinkling i arbetsmarknadsfrågan?
I och med att PP INTE gör anspråk på statsminister posten så behöver inte "vår" arbetsmarknadspolitik ta så djup hänsyn till budgetar som de andra partierna där de djupgående förklarar hur de vill dela upp finansieringen av hela "cirkeln" av områden (jordbruk ,försvar, skola osv.) utan vi kan fokusera på några starka frågor som berör och på ett reellt sätt underlättar för medborgarna. Hamnar vi i en vågmästarroll då är jag säker på att de stora partierna reviderar sina budgetar för att få plats med våra, för en eventuell statsminister post som är målet för de två största partierna.
//Peter

Vilka är idéerna och hur har de konkret med piratpartiets politik att göra. Jag är principiellt emot kandidater som vill driva egna agendor genom PP när det inte har med vår politik att göra.

Tommten
2009-11-12, 15:06
Har du medverkat i media muntligt i debatt eller nyhetsinslag och kan du länka till det så jag kan höra hur du låter? :)

Peter Johansson
2009-11-12, 16:54
IsakGerson (2009-Nov-12)Peter Johansson (2009-Nov-12)IsakGerson (2009-Nov-12)Peter Johansson (2009-Nov-12)På lång sikt (2014) ser jag gärna att PP breddar sitt program genom att ta upp fler frågor där just arbetsmarknadspolitik/frågor skulle kunna vara en av dem.
//Peter
Hur tänker du dig en piratpartistisk vinkling i arbetsmarknadsfrågan?
I och med att PP INTE gör anspråk på statsminister posten så behöver inte "vår" arbetsmarknadspolitik ta så djup hänsyn till budgetar som de andra partierna där de djupgående förklarar hur de vill dela upp finansieringen av hela "cirkeln" av områden (jordbruk ,försvar, skola osv.) utan vi kan fokusera på några starka frågor som berör och på ett reellt sätt underlättar för medborgarna. Hamnar vi i en vågmästarroll då är jag säker på att de stora partierna reviderar sina budgetar för att få plats med våra, för en eventuell statsminister post som är målet för de två största partierna.
//Peter
Vilka är idéerna och hur har de konkret med piratpartiets politik att göra. Jag är principiellt emot kandidater som vill driva egna agendor genom PP när det inte har med vår politik att göra.

Som jag har skrivit tidigare är PPs nuvarande politik nummer 1.
Jag har ingen egen "agenda" utan vill ta upp idéerna att PP på LÅNGSIKT (2014) ska bredda frågorna till utanför de nuvarande där arbetsmarknad skulle kunna vara en och skolfrågor en annan osv.

Om jag får köra lite PR varför jag ska ha en plats på din lista.
Jag vill verka för att PPs nuvarande frågor får stark fokus 2010 men på långsikt bredda programmet med frågor som engagerar medborgarna och som gör att vi fortfarande finns i riksdagen efter 2014. De arbetslösa är en stor grupp.

Tommtens fråga
Har du medverkat i media muntligt i debatt eller nyhetsinslag och kan du länka till det så jag kan höra hur du låter?
MITT svar: Jag har inte medverkat i något nyhetsinslag det närmaste jag kommer är att jag har hållit en del föredrag. Hur låter jag? Jag bor i Skåne och har skånsk dialekt.:D
//Peter

Ravenna
2009-11-12, 17:00
Vad ser du för egenvärde i att Piratpartiet sitter kvar i riksdagen 2014 och driver arbetsmarknadsfrågor och skolpolitik?

Och hur skulle en sådan politik rent konkret se ut? Vad har du för idéer kring arbetsmarknaden och skolan som relaterar till ett pirattänkande?

IsakGerson
2009-11-12, 18:51
Peter Johansson (2009-Nov-12)IsakGerson (2009-Nov-12)Peter Johansson (2009-Nov-12)IsakGerson (2009-Nov-12)Peter Johansson (2009-Nov-12)På lång sikt (2014) ser jag gärna att PP breddar sitt program genom att ta upp fler frågor där just arbetsmarknadspolitik/frågor skulle kunna vara en av dem.
//Peter
Hur tänker du dig en piratpartistisk vinkling i arbetsmarknadsfrågan?
I och med att PP INTE gör anspråk på statsminister posten så behöver inte "vår" arbetsmarknadspolitik ta så djup hänsyn till budgetar som de andra partierna där de djupgående förklarar hur de vill dela upp finansieringen av hela "cirkeln" av områden (jordbruk ,försvar, skola osv.) utan vi kan fokusera på några starka frågor som berör och på ett reellt sätt underlättar för medborgarna. Hamnar vi i en vågmästarroll då är jag säker på att de stora partierna reviderar sina budgetar för att få plats med våra, för en eventuell statsminister post som är målet för de två största partierna.
//Peter
Vilka är idéerna och hur har de konkret med piratpartiets politik att göra. Jag är principiellt emot kandidater som vill driva egna agendor genom PP när det inte har med vår politik att göra.
Som jag har skrivit tidigare är PPs nuvarande politik nummer 1.
Jag har ingen egen "agenda" utan vill ta upp idéerna att PP på LÅNGSIKT (2014) ska bredda frågorna till utanför de nuvarande där arbetsmarknad skulle kunna vara en och skolfrågor en annan osv.
Om jag får köra lite PR varför jag ska ha en plats på din lista.
Jag vill verka för att PPs nuvarande frågor får stark fokus 2010 men på långsikt bredda programmet med frågor som engagerar medborgarna och som gör att vi fortfarande finns i riksdagen efter 2014. De arbetslösa är en stor grupp.
//Peter

Varför vill du att PP tar upp dem? Vad har de att göra med PPs politik? Handlar det om att det är många röster? Vi är inget röstraggarparti. Vi har frågor vi står för. Och de frågorna är tydligt prioriterade. Och hur skulle du från riksdagen kontrollera vad PP i stort har för agenda 2014? Det är det medlemmarna som gör.

Peter Johansson
2009-11-12, 19:18
Ravenna (2009-Nov-12)Vad ser du för egenvärde i att Piratpartiet sitter kvar i riksdagen 2014 och driver arbetsmarknadsfrågor och skolpolitik?
Och hur skulle en sådan politik rent konkret se ut? Vad har du för idéer kring arbetsmarknaden och skolan som relaterar till ett pirattänkande?

Jag ser det som viktig att PP sitter kvar i riksdagen 2014 så ingen av de andra partierna får för sig att ta upp nya FRA och ipred "liknande" lagar. Sitter vi kvar 2014 så sänder det en stark signal till medborgarna och de andra partierna att vi är INGET nydemokrati som sitter i riksdagen 1mandat period och är borta nästa. Det gör också anser jag att vi tar bort idéerna "vi går med på deras förslag nu och tar upp det nästa mandat period istället" hos gammelpartierna. Valfrågor har hos media och väljarna ganska kort hållbarhet det som funkar bra 2010 är gammalt 2014 och då behövs nya frågor som berör människor. Arbetsmarknadsfrågor liksom skolfrågor och socialfrågor m.fl. berör.

Sådan politik tar man inte fram ensam inom ett parti, utan man är flera stycken som brinner för just det. Jag ser grunden för PP tänket att försöka göra livet bättre för människor t.ex. att ha fri tillgång till kultur (böcker, musik m.m.) på internet. Jag ser gärna detta rinna över till andra områden också.

Ska jag ge en ide jag har kring arbetsmarknaden så är det följande.
Idag är arbetsförmedlingen, försäkringskassan (sjukskrivning), försäkringskassan (socialen)
två separata enheter. De två första står under staten den sista står under kommunen men jag anser att dessa ska slås ihop till en. För att det grundläggande problemet är jobb är det inte bristen på det så kanske det är arbetsbelastningen(sjukskrivning).
Där skulle vi som parti(i framtiden) kunna gå ut och säga att vi vill verka för en höjning av de olika bidragen.

Jasså Ravenna du är en hobby författare det är jag också dock är inte jag heller publicerad än. När Rick och Anna var i Lund gick jag och Anna och delade ut flyers och pratade bland annat böcker och skrivande det var mycket intressant.:)
//Peter

IsakGerson
2009-11-12, 19:30
Peter Johansson (2009-Nov-12)Ravenna (2009-Nov-12)Vad ser du för egenvärde i att Piratpartiet sitter kvar i riksdagen 2014 och driver arbetsmarknadsfrågor och skolpolitik?
Och hur skulle en sådan politik rent konkret se ut? Vad har du för idéer kring arbetsmarknaden och skolan som relaterar till ett pirattänkande?
Jag ser grunden för PP tänket att försöka göra livet bättre för människor t.ex. att ha fri tillgång till kultur (böcker, musik m.m.) på internet. Jag ser gärna detta rinna över till andra områden också.
Ska jag ge en ide jag har kring arbetsmarknaden så är det följande.
Idag är arbetsförmedlingen, försäkringskassan (sjukskrivning), försäkringskassan (socialen)
två separata enheter. De två första står under staten den sista står under kommunen men jag anser att dessa ska slås ihop till en. För att det grundläggande problemet är jobb är det inte bristen på det så kanske det är arbetsbelastningen(sjukskrivning).
Där skulle vi som parti(i framtiden) kunna gå ut och säga att vi vill verka för en höjning av de olika bidragen.
//Peter

Jag ser fortfarande inte hur detta har med PPs politik att göra. Snarare verkar det vara en fördelningspolitisk fråga. Det finns en anledning till att "Om Piratpartiet"-texten lyder:
OM PIRATPARTIET:

Piratpartiet blev det tredje största partiet utanför riksdagen med 0,63% av rösterna i valet 2006. Partiet grundades den 1 januari 2006 och står för ett öppet informationssamhälle: delad kultur, fri kunskap och skyddat privatliv. Man tar inte ställning i fördelningspolitik eller andra klassiska höger–vänsterfrågor. Piratpartiet kommer att ställa upp i EU-valet 2009 och riksdagsvalet 2010.

Och grunden att göra det bättre för människor tror jag är grunden i majoriteten av svensk politik.

Ravenna
2009-11-12, 20:41
Om vi går till val 2014 på arbetsmarknadsfrågor, skolfrågor och socialfrågor, hur skickar det en signal till de andra partierna att inte återuppliva FRA och IPRED?

Där skulle vi som parti(i framtiden) kunna gå ut och säga att vi vill verka för en höjning av de olika bidragen.

Jag hoppas att du inser att en höjning av sjukbidrag, socialbidrag och arbetslöshetskassor är något av en klassisk vänsterpolitik, och att PP skulle förlora många av sina aktiva från den högra sidan av politiken om vi drev sådana frågor, samt att det skulle bli svårt att samarbeta med det högra blocket, vilket är avgörande för att kunna driva en vågmästarstrategi?

Jag är piratpartist, men i övrigt är jag tämligen starkt åt höger, och jag skulle gå ut ur PP på stört om vi drog igång en massa vänstervriden bidragspolitik. Jag är inte det ringaste intresserad av att arbeta i ett parti med vänstervridna idéer om fördelning av skattepengar.

Baserat på ovanstående uttalanden så måste jag ifrågasätta om du förstår vågmästarstrategin, och om du inser att vi ska driva en politik som varken är höger eller vänster?

DanNilsson
2009-11-13, 09:08
Hej Peter.
Ser att du ovan för fram en del fördelningspolitiska frågor som du skulle vilja föra in i piratpolitiken. Var skulle du själv placera dig på en höger/vänster skala?

Peter Johansson
2009-11-13, 11:39
IsakGerson (2009-Nov-12)Peter Johansson (2009-Nov-12)IsakGerson (2009-Nov-12)Peter Johansson (2009-Nov-12)IsakGerson (2009-Nov-12)Peter Johansson (2009-Nov-12)På lång sikt (2014) ser jag gärna att PP breddar sitt program genom att ta upp fler frågor där just arbetsmarknadspolitik/frågor skulle kunna vara en av dem.
//Peter
Hur tänker du dig en piratpartistisk vinkling i arbetsmarknadsfrågan?
I och med att PP INTE gör anspråk på statsminister posten så behöver inte "vår" arbetsmarknadspolitik ta så djup hänsyn till budgetar som de andra partierna där de djupgående förklarar hur de vill dela upp finansieringen av hela "cirkeln" av områden (jordbruk ,försvar, skola osv.) utan vi kan fokusera på några starka frågor som berör och på ett reellt sätt underlättar för medborgarna. Hamnar vi i en vågmästarroll då är jag säker på att de stora partierna reviderar sina budgetar för att få plats med våra, för en eventuell statsminister post som är målet för de två största partierna.
//Peter
Vilka är idéerna och hur har de konkret med piratpartiets politik att göra. Jag är principiellt emot kandidater som vill driva egna agendor genom PP när det inte har med vår politik att göra.
Som jag har skrivit tidigare är PPs nuvarande politik nummer 1.
Jag har ingen egen "agenda" utan vill ta upp idéerna att PP på LÅNGSIKT (2014) ska bredda frågorna till utanför de nuvarande där arbetsmarknad skulle kunna vara en och skolfrågor en annan osv.
Om jag får köra lite PR varför jag ska ha en plats på din lista.
Jag vill verka för att PPs nuvarande frågor får stark fokus 2010 men på långsikt bredda programmet med frågor som engagerar medborgarna och som gör att vi fortfarande finns i riksdagen efter 2014. De arbetslösa är en stor grupp.
//Peter
Varför vill du att PP tar upp dem? Vad har de att göra med PPs politik? Handlar det om att det är många röster? Vi är inget röstraggarparti. Vi har frågor vi står för. Och de frågorna är tydligt prioriterade. Och hur skulle du från riksdagen kontrollera vad PP i stort har för agenda 2014? Det är det medlemmarna som gör.

Jag ser att det är viktigt på långsikt (2014) att PP även då har frågor som berör människor och att bredda sig lite skulle kunna vara ett sätt att göra det. Valfrågor har hos media och väljarna ganska kort hållbarhet det som funkar bra 2010 är gammalt 2014 och då behövs nya frågor som berör människor. Arbetsmarknadsfrågor liksom skolfrågor och socialfrågor m.fl. berör.
Jag ser grunden för PPs politik att försöka göra livet bättre för människor t.ex. att ha fri tillgång till kultur (böcker, musik m.m.) på internet. Jag ser gärna detta rinna över till andra områden också.

Jag vet inte vad du gjorde under EU valet men jag var ute klistrade upp affischer delade ut flyers och valsedlar och pratade med kommuninvånarna om inte det är röstraggning vad är det då? Det var inte det stora antalet PP medlemmar som röstade som gjorde att det gick bra i EU valet det var det stora antalet ICKE PP medlemmar som la sin röst på oss som gjorde det. Tvärt emot dig så tror jag att flera av ovanstående åtgärder av PP medlemmar gjorde att det gick så bra.


Personligen ser jag hellre 20 pirat partister i riksdagen än 14 om det krävs lite röstraggning varför inte? Glöm inte bort att allt ovanstående gav PP två EU platser.
PPs nuvarande frågor kommer att ha prio 1 för mig.
Jag är INTE intresserad av att kontrollera vad PPs agenda är 2014. Men att vara riksdagsledamot är en bra plattform för alla pirat partister i riksdagen att föra fram sina idéer både i gruppen och för medlemmarna samt partiledning/styrelse. Självklart ser jag också att det ytterst är medlemmarna som avgör.
//Peter

Peter Johansson
2009-11-13, 11:51
IsakGerson (2009-Nov-12)Peter Johansson (2009-Nov-12)Ravenna (2009-Nov-12)Vad ser du för egenvärde i att Piratpartiet sitter kvar i riksdagen 2014 och driver arbetsmarknadsfrågor och skolpolitik?
Och hur skulle en sådan politik rent konkret se ut? Vad har du för idéer kring arbetsmarknaden och skolan som relaterar till ett pirattänkande?
Jag ser grunden för PP tänket att försöka göra livet bättre för människor t.ex. att ha fri tillgång till kultur (böcker, musik m.m.) på internet. Jag ser gärna detta rinna över till andra områden också.
Ska jag ge en ide jag har kring arbetsmarknaden så är det följande.
Idag är arbetsförmedlingen, försäkringskassan (sjukskrivning), försäkringskassan (socialen)
två separata enheter. De två första står under staten den sista står under kommunen men jag anser att dessa ska slås ihop till en. För att det grundläggande problemet är jobb är det inte bristen på det så kanske det är arbetsbelastningen(sjukskrivning).
Där skulle vi som parti(i framtiden) kunna gå ut och säga att vi vill verka för en höjning av de olika bidragen.
//Peter
Jag ser fortfarande inte hur detta har med PPs politik att göra. Snarare verkar det vara en fördelningspolitisk fråga. Det finns en anledning till att "Om Piratpartiet"-texten lyder:
OM PIRATPARTIET:
Piratpartiet blev det tredje största partiet utanför riksdagen med 0,63% av rösterna i valet 2006. Partiet grundades den 1 januari 2006 och står för ett öppet informationssamhälle: delad kultur, fri kunskap och skyddat privatliv. Man tar inte ställning i fördelningspolitik eller andra klassiska höger–vänsterfrågor. Piratpartiet kommer att ställa upp i EU-valet 2009 och riksdagsvalet 2010.
Och grunden att göra det bättre för människor tror jag är grunden i majoriteten av svensk politik.


Hon frågade efter ett konkret exempel /idéer jag gav två vid närmare eftertanke borde jag bara gett en.:P
Min syn på att arbeta som riksdagsledamot är att man har stor möjlighet att hjälpa människor både inom och utanför det riksdagspolitiska arbetet.

Jag är väl medveten om PPs strategi de första orden i min kandidat text "Förutom PPs politik som jag stödjer" skulle där stått med fullt ut men min text var 300 ord inte 300 tecken så där var mycket som gick bort. Jag antog att det kraftfullt sa just det.

Jag är väl medveten om vågmästarrollen och strategin som du beskriver.
Fundera lite på följande antag att PP får en vågmästarroll att välja det ena eller det andra blocket som har dessa frågor är ett val i sig själv. PP fokuserar inte på dem vid valet av block men vid själva valet så är det ett tyst ställningstagande i sig själv.
//Peter

Da_Nerd
2009-11-13, 12:06
Jag ser att det är viktigt på långsikt (2014) att PP även då har frågor som berör människor och att bredda sig lite skulle kunna vara ett sätt att göra det. Valfrågor har hos media och väljarna ganska kort hållbarhet det som funkar bra 2010 är gammalt 2014 och då behövs nya frågor som berör människor.Jag ser att det är viktigt på långsikt (2014) att PP även då har frågor som berör människor och att bredda sig lite skulle kunna vara ett sätt att göra det. Valfrågor har hos media och väljarna ganska kort hållbarhet det som funkar bra 2010 är gammalt 2014 och då behövs nya frågor som berör människor.

Jag ser att det är viktigt att vi INTE har några frågor alls 2014 för det betyder att vi lyckats... om vi "vinner" valet 2010 och de andra partierna får upp ögonen för våra frågor och vi lyckas lösa dom varför skall vi då finnas som parti efter det?

Ravenna
2009-11-13, 12:13
Av någon anledning har jag mycket svårt att förstå vad du menar...

T.ex. med detta:

Jag ser grunden för PPs politik att försöka göra livet bättre för människor t.ex. att ha fri tillgång till kultur (böcker, musik m.m.) på internet. Jag ser gärna detta rinna över till andra områden också.

Efter det så pratade du om höjda bidrag.

Innebär detta att du tolkar grunden för PPs politik som "fri kultur" och att du översätter detta till "fria pengar"? För det är lite så som det framstår i posterna ovan... Jag förstår heller inte vart du ville komma med ditt resonemang om ställningstagande mellan blocken - kan du förtydliga?

Jag hoppas att jag har fel och att problemet bara är att du har uttryckt dig oklart.

IsakGerson
2009-11-13, 12:24
********************************************************************

EDIT: inlägget editerat av moderator pga olämplig formulering/olämpligt innehåll.
Enligt de justerade reglerna (http://forum.piratpartiet.se/FindPost183514.aspx)

********************************************************************

Ravenna
2009-11-13, 12:35
Jag vill också påpeka att det är vitt skilda saker att ragga röster genom att sätta upp affischer, och att ragga röster genom att expandera sin politik. Det är två helt olika saker, där den förstnämnda är neutral och inte bara fungerar utan också är nödvändig för framgång oavsett vilken politik man driver. Detta har ingenting med att expandera in i fördelningspolitik för att ragga fler röster att göra.

Peter Johansson
2009-11-13, 12:51
Ravenna (2009-Nov-12)Om vi går till val 2014 på arbetsmarknadsfrågor, skolfrågor och socialfrågor, hur skickar det en signal till de andra partierna att inte återuppliva FRA och IPRED?
Där skulle vi som parti(i framtiden) kunna gå ut och säga att vi vill verka för en höjning av de olika bidragen.
Jag hoppas att du inser att en höjning av sjukbidrag, socialbidrag och arbetslöshetskassor är något av en klassisk vänsterpolitik, och att PP skulle förlora många av sina aktiva från den högra sidan av politiken om vi drev sådana frågor, samt att det skulle bli svårt att samarbeta med det högra blocket, vilket är avgörande för att kunna driva en vågmästarstrategi?
Jag är piratpartist, men i övrigt är jag tämligen starkt åt höger, och jag skulle gå ut ur PP på stört om vi drog igång en massa vänstervriden bidragspolitik. Jag är inte det ringaste intresserad av att arbeta i ett parti med vänstervridna idéer om fördelning av skattepengar.
Baserat på ovanstående uttalanden så måste jag ifrågasätta om du förstår vågmästarstrategin, och om du inser att vi ska driva en politik som varken är höger eller vänster?

De andra partierna vet att detta är starka parad frågor för oss och skulle inte återuppliva FRA eller Ipred eller något liknande för att de på förhand vet att det är ett slöseri med tid det går aldrig igenom i riksdagen.

Jag har lagt höger/vänster politik bakom mig jag är intresserad av att driva PP frågor i synnerhet och frågor som berör människor i allmänhet. Inom rammen för vågmästarrollen.
Jag tror inte att PP skulle förlora så många medlemmar vid en så Basic fråga "Höja bidragen" Våra starkaste målgrupper är 18-35år. Till exempel person 21 år brinner för datorer och internet, timanställd och bor hemma. 2014 är denna person 25år och samma livssituation som tidigare då kan jag garantera att denna person inte tycker livssituationen är så rolig längre.
Vi kan mycket väl också fokusera på nya väljare MEN vad gör vi för att behålla dem gamla?

Jag tror inte det blir några problem med att samarbeta med det högra blocket vid en sådan Basic fråga eller liknande. Vad som sker då är en förhandling med blocken när väl statsminister posten står på spel är båda sidor intresserade av att tillmötes gå våra frågor vad de än må vara. Får vi en vågmästarroll 2010 blir det också en förhandling vad händer om båda blocken vägrar gå med på en fråga? Förhandling. Glöm inte bort att PP har lagt prestige vid sin vågmästarroll skulle förhandlingarna inte fungera och något av blocken söker stöd hos något av de andra partierna i sina frågor (något osannolikt) och få det, samt att media på allvar tar upp frågan varför PP inte lyckades enas med något av blocken då de hade chansen. Så PP har också en viss stake i att något av blocken nappar.

Ravenna jag kommer att svara på ditt sista stycke i en ny post
//Peter

IsakGerson
2009-11-13, 12:57
Peter Johansson (2009-Nov-13)
De andra partierna vet att detta är starka parad frågor för oss och skulle inte återuppliva FRA eller Ipred eller något liknande för att de på förhand vet att det är ett slöseri med tid det går aldrig igenom i riksdagen.
Ser du något värde i att driva frågor kring informationsfrihet?

Da_Nerd
2009-11-13, 12:57
Jag har lagt höger/vänster politik bakom mig jag är intresserad av att driva PP frågor i synnerhet och frågor som berör människor i allmänhet. Inom rammen för vågmästarrollen.
Jag tror inte att PP skulle förlora så många medlemmar vid en så Basic fråga "Höja bidragen"

Hur menar du att Höjda bidrag är en basicfråga?

********************************************************************

EDIT: inlägget editerat av moderator pga olämplig formulering/olämpligt innehåll.
Enligt de justerade reglerna (http://forum.piratpartiet.se/FindPost183514.aspx)

********************************************************************

Da_Nerd
2009-11-13, 13:00
Våra starkaste målgrupper är 18-35år. Till exempel person 21 år brinner för datorer och internet, timanställd och bor hemma. 2014 är denna person 25år och samma livssituation som tidigare då kan jag garantera att denna person inte tycker livssituationen är så rolig längre.

Vad får dig att tro att våra medlemmar eller de som röstar på oss inte skulle vara framgångsrika ungdomar? du tar för givet att de är "losers" som bor hemma hos mamma efter de är 25?

Ravenna
2009-11-13, 13:21
Peter Johansson (2009-Nov-13)
Jag tror inte att PP skulle förlora så många medlemmar vid en så Basic fråga "Höja bidragen"

Som ekonom så inser man snabbt att det inte finns någonting sådant som att bara "höja bidragen". Allting handlar om en omfördelning av resurser. Vem ska du ta ifrån för att kunna finansiera de höjda bidragen?

Våra starkaste målgrupper är 18-35år. Till exempel person 21 år brinner för datorer och internet, timanställd och bor hemma. 2014 är denna person 25år och samma livssituation som tidigare då kan jag garantera att denna person inte tycker livssituationen är så rolig längre.

Förutsätter du att lågkonjunkturen ska hålla i sig i minst 5 år till med hög ungdomsarbetslöshet, och förutsätter du att lösningen på detta är att höja bidragen 2014?

Jag tror inte det blir några problem med att samarbeta med det högra blocket vid en sådan Basic fråga eller liknande.

Tror du att Anders Borg m.fl. gärna samarbetar med folk som vill höja skatter och höja bidrag?

********************************************************************

EDIT: inlägget editerat av moderator pga olämplig formulering/olämpligt innehåll.
Enligt de justerade reglerna (http://forum.piratpartiet.se/FindPost183514.aspx)

********************************************************************

Peter Johansson
2009-11-13, 13:37
RAVENNAS FRÅGA
Baserat på ovanstående uttalanden så måste jag ifrågasätta om du förstår vågmästarstrategin, och om du inser att vi ska driva en politik som varken är höger eller vänster?//

Jag är väl medveten om vågmästarrollen och strategin.
Fundera lite på följande antag att PP får en vågmästarroll att välja det ena eller det andra blocket som har dessa frågor är ett val i sig själv. PP fokuserar inte på dem vid valet av block men vid själva valet så är det ett tyst ställningstagande i sig själv.

Jag är mycket nyfiken av mig och frågar mycket så att jag bestämde för att kandidera var inget hast beslut utan jag har tagit reda på och frågat riksdagsledamöter vad jobbet innebär. För utom att rösta, debattera och diskutera med riksdagsgruppen m.m. så består en RLs vardag av att sitta i utskott/nämnder. De tre populäraste(som sagts till mig) är KU, justitcie (dålig stavning) och utrikes utskottet (Mycket stor prestige hos gammelpartierna att sitta i dessa) Vi förutsätter att PP vid en vågmästarroll kan få några platser i justicie utskottet men var ska alla andra PP ledamöter sitta? Vilka finns det? Social, arbetsmarknad och skol utskottet(utbildnings) för att nämna några. Risken är mycket stor att de andra hamnar i dessa eller några liknande. Vad säger vågmästarstrategin att vi ska göra? Rösta som majoriteten? Men den tar bara upp voteringar förslaget i utskottet är inte där än det "snickras" ihop. Så hur ska en PP ledamot agera här?
1. Rösta som majoriteten och sitta tyst resten av tiden.
2. Vara frånvarande förutsatt att det inte påverkar majoriteten (Det är ju ändå inte PP frågor)
3. Man kommer med egna förslag och är medverkande och produktiv.(Inom ramen för PPs överrenskomelse)
Skulle media få nys om nr1+2 så ser det inte bra ut då återstår bara nr3 om inte PP har en åsikt så måste ju du ha en vare sig det är höger eller vänster.
Jag sitter GÄRNA i något av ovanstående utskott för PP och arbeta inom nr3
//Peter

Peter Johansson
2009-11-13, 13:51
DanNilsson (2009-Nov-13)Hej Peter.
Ser att du ovan för fram en del fördelningspolitiska frågor som du skulle vilja föra in i piratpolitiken. Var skulle du själv placera dig på en höger/vänster skala?

Jag har lagt höger/vänster politik bakom mig jag är intresserad av att driva PP frågor i synnerhet och frågor som berör människor i allmänhet. Inom rammen för vågmästarrollen.
Om du undrar hur jag röstade i tidigare riksdagsval så var det höger.

Jag kommer också att ställa frågor till de kandidater som frågar mig, förr eller senare.:)
//Peter

Da_Nerd
2009-11-13, 13:53
********************************************************************

EDIT: inlägget editerat av moderator pga olämplig formulering/olämpligt innehåll.
Enligt de justerade reglerna (http://forum.piratpartiet.se/FindPost183514.aspx)

********************************************************************

Ravenna
2009-11-13, 14:02
Jag vill inte gå riktigt lika långt som Da_Nerds uttalande, men jag vet heller inte riktigt hur man ska följa upp detta med några frågor... hmm...

Förstår jag dig rätt som att du tror att det inte kommer att finnas jobb inom partiprogrammet för samtliga pirater som kommer in i riksdagen, och att du därför tycker att det är helt okej att hamna i ett helt orelaterat utskott och där driva helt orelaterad politik, bland annat fördelningspolitik om höjda bidrag?

Ravenna
2009-11-13, 14:03
Peter Johansson (2009-Nov-13)
Jag kommer också att ställa frågor till de kandidater som frågar mig, förr eller senare.:)
//Peter

Det hoppas jag! Ställ gärna frågor - många frågor. Det är så vi får reda på var vi egentligen står.

Da_Nerd
2009-11-13, 14:05
lite överdrivet, jag ber om ursäkt för den tråkiga tonen,

********************************************************************

EDIT: inlägget editerat av moderator pga olämplig formulering/olämpligt innehåll.
Enligt de justerade reglerna (http://forum.piratpartiet.se/FindPost183514.aspx)

********************************************************************

IsakGerson
2009-11-13, 14:17
Peter Johansson (2009-Nov-13)DanNilsson (2009-Nov-13)Hej Peter.
Ser att du ovan för fram en del fördelningspolitiska frågor som du skulle vilja föra in i piratpolitiken. Var skulle du själv placera dig på en höger/vänster skala?
Jag har lagt höger/vänster politik bakom mig jag är intresserad av att driva PP frågor i synnerhet och frågor som berör människor i allmänhet.
Jag kan berätta var du står med källa:
Peter Johansson (2009-Nov-12)Där skulle vi som parti(i framtiden) kunna gå ut och säga att vi vill verka för en höjning av de olika bidragen.
Det är typiskt socialistisk politik. Faktum är att jöht skattetryck för att kunna höja bidrag är en av socialismens centrala idéer. Du kanske inte tänker i höger-vänster-banor, men dina idéer är stark influerade av vänstern.

Och angående din post vid 14:37:07 idag:
Peter Johansson (2009-Nov-13)Vad säger vågmästarstrategin att vi ska göra? Rösta som majoriteten? Men den tar bara upp voteringar förslaget i utskottet är inte där än det "snickras" ihop. Så hur ska en PP ledamot agera här?
1. Rösta som majoriteten och sitta tyst resten av tiden.
2. Vara frånvarande förutsatt att det inte påverkar majoriteten (Det är ju ändå inte PP frågor)
3. Man kommer med egna förslag och är medverkande och produktiv.(Inom ramen för PPs överrenskomelse)
Skulle media få nys om nr1+2 så ser det inte bra ut då återstår bara nr3 om inte PP har en åsikt så måste ju du ha en vare sig det är höger eller vänster.
Är det så att du anser att det är viktigare att vi skickar upp folk som får jobba mycket för saker som är oväsentliga för de flesta medlemmarna, alternativt saker medlemmarna inte kommer kunna enas om, eller är det viktigare att vi fokuserar på integritet, informationsfrihet och transparens, som vårt principprogram säger att vi ska ta upp?

Och om du är mer intresserad av
Peter Johansson (2009-Nov-13)Vad säger vågmästarstrategin att vi ska göra?
Jag kan citera ur vårt politiska program
Från http://www.piratpartiet.se/vagmastarstallning
Piratpartiet tar inte ställning i höger/vänster-frågor, eller andra frågor som ligger utanför vårt principprogram. Vi är beredda att stödja såväl en socialdemokratisk som en borgerlig regering. Det enda vi är intresserade av är att marschen mot kontrollsamhället avbryts, och att kulturen och kunskapen släpps fria i samhället."
[...]
Men hur som helst, det finns tre tänkbara varianter på vågmästarscenariot:

1) Det ena blocket går med på våra krav, och det andra gör det inte. Då väljer vi det block som går på vår linje. Huruvida det blocket är rött eller blått struntar vi i. Så länge vi ser att de gör sitt yttersta för att med kraft driva våra frågor, stöder vi reservationslöst regeringen i alla andra frågor också.

2) Båda blocken går med på våra krav. Om det finns nyansskillnader som gör att det ena blocket framstår som lite bättre än det andra väljer vi det blocket. Om båda är precis lika bra stöder vi det som fått flest röster i valet. På så sätt påverkar vi inte höger/vänster-balansen i svensk politik. Så länge regeringen driver våra frågor med kraft stöder vi den reservationslöst i alla andra frågor, precis som i scenario 1).

3) Båda blocken tvärvägrar att gå med på våra krav. Det här är det krångligaste fallet, men vi kan hantera det också. Till att börja med stöder vi det ena blocket, och släpper fram en regering. Troligen det block som fick minst röster i valet, så att de andra, "segrarna", känner sig snuvade på regeringsmakten. De kan dock inte göra mycket åt saken, eftersom vi reservationslöst stöder sittande regering i allt som inte är våra frågor.

När "segrarna" väl sitter tryggt placerade i utvisningsbåset i opposition inleder vi sakliga och lågmälda samtal med dem, tills de börjar inse att våra förslag faktiskt inte är så farliga, och att de bara har att vinna på att göra som vi ber dem. När de fått syna våra argument i glansen från den hägrande regeringsmakten ett tag, finns det goda skäl att tro att de kommer att hålla med oss. Då ställer vi ett misstroendevotum och byter regering. Därefter stöder piratpartiet den nya regeringen reservationslöst i alla frågor, så länge de driver våra frågor med kraft, precis som i scenario 1) och 2).

Det här är hela strategin. På så sätt kan vi garantera att våra frågor får genomslag.

Peter Johansson
2009-11-13, 16:27
Ravenna (2009-Nov-13)Av någon anledning har jag mycket svårt att förstå vad du menar...
T.ex. med detta:
Jag ser grunden för PPs politik att försöka göra livet bättre för människor t.ex. att ha fri tillgång till kultur (böcker, musik m.m.) på internet. Jag ser gärna detta rinna över till andra områden också.
Efter det så pratade du om höjda bidrag.
Innebär detta att du tolkar grunden för PPs politik som "fri kultur" och att du översätter detta till "fria pengar"? För det är lite så som det framstår i posterna ovan... Jag förstår heller inte vart du ville komma med ditt resonemang om ställningstagande mellan blocken - kan du förtydliga?
Jag hoppas att jag har fel och att problemet bara är att du har uttryckt dig oklart.

Höjda bidrag var ett exempel, du bad om ett jag gav dig två.
Fokuseringen i den mening jag skrev skulle vara "Göra livet bättre för människor." fri kultur har inget med "fria pengar" att göra.
Vid en vågmästarroll kommer vi överrens med det ena blocket stödjer ni våra frågor så stödjer vi era. De har ju alla frågorna bidrag, arbetsmarknad, försvar, jordbruk osv. klara. Då blir det att vi stödjer ALLA deras ställningstagande i frågorna.
//Peter

Peter Johansson
2009-11-13, 16:40
Da_Nerd (2009-Nov-13)Jag ser att det är viktigt på långsikt (2014) att PP även då har frågor som berör människor och att bredda sig lite skulle kunna vara ett sätt att göra det. Valfrågor har hos media och väljarna ganska kort hållbarhet det som funkar bra 2010 är gammalt 2014 och då behövs nya frågor som berör människor.Jag ser att det är viktigt på långsikt (2014) att PP även då har frågor som berör människor och att bredda sig lite skulle kunna vara ett sätt att göra det. Valfrågor har hos media och väljarna ganska kort hållbarhet det som funkar bra 2010 är gammalt 2014 och då behövs nya frågor som berör människor.
Jag ser att det är viktigt att vi INTE har några frågor alls 2014 för det betyder att vi lyckats... om vi "vinner" valet 2010 och de andra partierna får upp ögonen för våra frågor och vi lyckas lösa dom varför skall vi då finnas som parti efter det?

Ja det hade varit bra som du beskriver det och vi alla bara hade varit forumkompisar då.:)
Men jag ser det som viktigt att vi finns kvar i riksdagen efter 2014 för annars skickar det signalen till de andra partierna att vi är ett "One hit wonder" ala nydemokrati de går med på våra frågor idag men tar upp dem igen nästa mandat period.
//Peter

Ravenna
2009-11-13, 19:21
Huruvida höjda skatter och höjda bidrag verkligen gör livet bättre för människor... ja, därom tvisten de lärde.

Jag tycker fortfarande inte att du har förklarat, på någon som helst nivå, hur höjda bidrag är att expandera piratpolitik in på andra politiska områden? Kan du vara snäll och klargöra hur du tänker kring detta?

Dexe
2009-11-13, 20:56
Peter,

I upphovsrätten idag finns något som kallas en moralisk rättighet för upphovsrättsinnehavaren. Om Piratpartiet kommer in i riksdagen och ska reformera/ta bort upphovsrätten, hur skulle du ta dig an frågan om de moraliska rättigheterna?

Da_Nerd
2009-11-14, 00:37
Peter Johansson (2009-Nov-13)Da_Nerd (2009-Nov-13)Jag ser att det är viktigt på långsikt (2014) att PP även då har frågor som berör människor och att bredda sig lite skulle kunna vara ett sätt att göra det. Valfrågor har hos media och väljarna ganska kort hållbarhet det som funkar bra 2010 är gammalt 2014 och då behövs nya frågor som berör människor.Jag ser att det är viktigt på långsikt (2014) att PP även då har frågor som berör människor och att bredda sig lite skulle kunna vara ett sätt att göra det. Valfrågor har hos media och väljarna ganska kort hållbarhet det som funkar bra 2010 är gammalt 2014 och då behövs nya frågor som berör människor.
Jag ser att det är viktigt att vi INTE har några frågor alls 2014 för det betyder att vi lyckats... om vi "vinner" valet 2010 och de andra partierna får upp ögonen för våra frågor och vi lyckas lösa dom varför skall vi då finnas som parti efter det?
Ja det hade varit bra som du beskriver det och vi alla bara hade varit forumkompisar då.:)
Men jag ser det som viktigt att vi finns kvar i riksdagen efter 2014 för annars skickar det signalen till de andra partierna att vi är ett "One hit wonder" ala nydemokrati de går med på våra frågor idag men tar upp dem igen nästa mandat period.
//Peter

det beror på hur vi ligger i mätningarna innan valet 2014. om vi ser ut att bli invalda igen så kan vi förklara för de andra sittande partierna att vi inte kommer ställa upp i valet om de skriver på ett bindande kontrakt att inte göra bort sig igen : ) då kan vi sitta här och vara forumkompisar, hade inte det varit härligt;?

Peter Johansson
2009-11-14, 10:00
Ravenna (2009-Nov-13)Huruvida höjda skatter och höjda bidrag verkligen gör livet bättre för människor... ja, därom tvisten de lärde.
Jag tycker fortfarande inte att du har förklarat, på någon som helst nivå, hur höjda bidrag är att expandera piratpolitik in på andra politiska områden? Kan du vara snäll och klargöra hur du tänker kring detta?

Det var menat som ett specifikt exempel på en enskild stark/lättolkad fråga för väljarna. Exemplet hade lika gärna kunnat vara en stark miljöfråga eller ett ställningstagande för/emot i en fråga som berör människor. Syftet med all politik är att ha frågor som engagerar den grupp av människor som röstar på en gärna fler. Har man inga frågor som berör är inte lika många så benägna att rösta.
//Peter

Peter Johansson
2009-11-14, 10:07
Dexe (2009-Nov-13)Peter,
I upphovsrätten idag finns något som kallas en moralisk rättighet för upphovsrättsinnehavaren. Om Piratpartiet kommer in i riksdagen och ska reformera/ta bort upphovsrätten, hur skulle du ta dig an frågan om de moraliska rättigheterna?

Det är ett stort område och den måste ses i ljuset av vad det handlar om. Jag kommer att ge mitt svar baserat på specifikt böcker i åtanke.
Upphovsrättsinnehavaren har rätt att sätta sitt namn på sitt verk, förutsatt att han/hon inte blivit anställd till att skriva en bok "ghostwriter".
//Peter

Ravenna
2009-11-14, 13:49
Peter Johansson (2009-Nov-14)Ravenna (2009-Nov-13)Huruvida höjda skatter och höjda bidrag verkligen gör livet bättre för människor... ja, därom tvisten de lärde.
Jag tycker fortfarande inte att du har förklarat, på någon som helst nivå, hur höjda bidrag är att expandera piratpolitik in på andra politiska områden? Kan du vara snäll och klargöra hur du tänker kring detta?
Det var menat som ett specifikt exempel på en enskild stark/lättolkad fråga för väljarna. Exemplet hade lika gärna kunnat vara en stark miljöfråga eller ett ställningstagande för/emot i en fråga som berör människor. Syftet med all politik är att ha frågor som engagerar den grupp av människor som röstar på en gärna fler. Har man inga frågor som berör är inte lika många så benägna att rösta.
//Peter

Att driva politik är inte ett självändamål. Vi vill få genomslag för våra specifika frågor - därför driver vi politik. I resonemanget ovan så kommer du fram till poängen att man ska anpassa sina frågor för att kunna driva politik, som om det vore ett självändamål att driva politik. Det är inte PPs strategi. Du pratar här om en strategi som varken är relevant, intressant eller genomförbar för vårt parti.

Vi har viktiga frågor som engagerar väljarna, och genom att inte driva någon egen politik på andra områden så kan vi locka väljare från båda sidor av blocken. Det är vår strategi. Förstår du dig på den? Och hur skulle du i så fall vilja se piratpolitiken expandera in på andra områden, UTAN att ta ställning i väster/högerfrågor som t.ex. fördelningspolitik?

Ledsen om jag grillar dig lite här, men jag tycker att det känns mycket allvarligt när kandidater till listan inte verkar kunna greppa PPs riksdagsstrategi.

Ravenna
2009-11-14, 13:50
Peter Johansson (2009-Nov-14)Dexe (2009-Nov-13)Peter,
I upphovsrätten idag finns något som kallas en moralisk rättighet för upphovsrättsinnehavaren. Om Piratpartiet kommer in i riksdagen och ska reformera/ta bort upphovsrätten, hur skulle du ta dig an frågan om de moraliska rättigheterna?
Det är ett stort område och den måste ses i ljuset av vad det handlar om. Jag kommer att ge mitt svar baserat på specifikt böcker i åtanke.
Upphovsrättsinnehavaren har rätt att sätta sitt namn på sitt verk, förutsatt att han/hon inte blivit anställd till att skriva en bok "ghostwriter".
//Peter

Tolkar jag detta rätt som att du vill begränsa den ideella / moraliska upphovsrätten? Den handlar ju om mer än att bara ha rätt att sätta sitt namn på saker och ting.

Peter Johansson
2009-11-15, 10:17
Da_Nerd (2009-Nov-14)Peter Johansson (2009-Nov-13)Da_Nerd (2009-Nov-13)Jag ser att det är viktigt på långsikt (2014) att PP även då har frågor som berör människor och att bredda sig lite skulle kunna vara ett sätt att göra det. Valfrågor har hos media och väljarna ganska kort hållbarhet det som funkar bra 2010 är gammalt 2014 och då behövs nya frågor som berör människor.Jag ser att det är viktigt på långsikt (2014) att PP även då har frågor som berör människor och att bredda sig lite skulle kunna vara ett sätt att göra det. Valfrågor har hos media och väljarna ganska kort hållbarhet det som funkar bra 2010 är gammalt 2014 och då behövs nya frågor som berör människor.
Jag ser att det är viktigt att vi INTE har några frågor alls 2014 för det betyder att vi lyckats... om vi "vinner" valet 2010 och de andra partierna får upp ögonen för våra frågor och vi lyckas lösa dom varför skall vi då finnas som parti efter det?
Ja det hade varit bra som du beskriver det och vi alla bara hade varit forumkompisar då.:)
Men jag ser det som viktigt att vi finns kvar i riksdagen efter 2014 för annars skickar det signalen till de andra partierna att vi är ett "One hit wonder" ala nydemokrati de går med på våra frågor idag men tar upp dem igen nästa mandat period.
//Peter
det beror på hur vi ligger i mätningarna innan valet 2014. om vi ser ut att bli invalda igen så kan vi förklara för de andra sittande partierna att vi inte kommer ställa upp i valet om de skriver på ett bindande kontrakt att inte göra bort sig igen : ) då kan vi sitta här och vara forumkompisar, hade inte det varit härligt;?

Ja dessa mätningar är svår tolkade i vårt fall jag har hört 2.5% upp till 22% till detta val (2010). Men den enda mätning som verkligen räknas är den på valdagen.
Att ställa upp i ett val exempelvis (2014) måste anser jag vara ett långsiktigt beslut.
Om vi skulle se ut att få 4 % eller mer i mätningarna t.ex. 6 månader före valet (2014) vore det inte ett svek mot de väljare som verkligen i förväg är beredda att lägga sin röst på oss att då backa ur? Politik anser jag handlar om förtroende att visa väljarna att vi på ett långsiktigt sätt kan förvalta det förtroende som de har gett oss genom att lägga sin röst på oss på valdagen.

Du har fina tankar och idéer ja det hade varit super om vi hade fått de andra partierna att skriva på ett sådant kontrakt.:)
//Peter

Da_Nerd
2009-11-15, 12:32
Peter Johansson (2009-Nov-15)Da_Nerd (2009-Nov-14)Peter Johansson (2009-Nov-13)Da_Nerd (2009-Nov-13)Jag ser att det är viktigt på långsikt (2014) att PP även då har frågor som berör människor och att bredda sig lite skulle kunna vara ett sätt att göra det. Valfrågor har hos media och väljarna ganska kort hållbarhet det som funkar bra 2010 är gammalt 2014 och då behövs nya frågor som berör människor.Jag ser att det är viktigt på långsikt (2014) att PP även då har frågor som berör människor och att bredda sig lite skulle kunna vara ett sätt att göra det. Valfrågor har hos media och väljarna ganska kort hållbarhet det som funkar bra 2010 är gammalt 2014 och då behövs nya frågor som berör människor.
Jag ser att det är viktigt att vi INTE har några frågor alls 2014 för det betyder att vi lyckats... om vi "vinner" valet 2010 och de andra partierna får upp ögonen för våra frågor och vi lyckas lösa dom varför skall vi då finnas som parti efter det?
Ja det hade varit bra som du beskriver det och vi alla bara hade varit forumkompisar då.:)
Men jag ser det som viktigt att vi finns kvar i riksdagen efter 2014 för annars skickar det signalen till de andra partierna att vi är ett "One hit wonder" ala nydemokrati de går med på våra frågor idag men tar upp dem igen nästa mandat period.
//Peter
det beror på hur vi ligger i mätningarna innan valet 2014. om vi ser ut att bli invalda igen så kan vi förklara för de andra sittande partierna att vi inte kommer ställa upp i valet om de skriver på ett bindande kontrakt att inte göra bort sig igen : ) då kan vi sitta här och vara forumkompisar, hade inte det varit härligt;?
Ja dessa mätningar är svår tolkade i vårt fall jag har hört 2.5% upp till 22% till detta val (2010). Men den enda mätning som verkligen räknas är den på valdagen.
Att ställa upp i ett val exempelvis (2014) måste anser jag vara ett långsiktigt beslut.
Om vi skulle se ut att få 4 % eller mer i mätningarna t.ex. 6 månader före valet (2014) vore det inte ett svek mot de väljare som verkligen i förväg är beredda att lägga sin röst på oss att då backa ur? Politik anser jag handlar om förtroende att visa väljarna att vi på ett långsiktigt sätt kan förvalta det förtroende som de har gett oss genom att lägga sin röst på oss på valdagen.
Du har fina tankar och idéer ja det hade varit super om vi hade fått de andra partierna att skriva på ett sådant kontrakt.:)
//Peter

Det vore ett större svek om vi fortsätter som parti efter att vi tjänat vårt syfte. För mig så är PP inte ett evighetsparti, jag kommer inte rösta på PP i all framtid. Det finns andra viktiga saker att lösa i världen och PP är inte rätt aktör för att göra det.

Om vi lyckas med vår vågmästarstrategi så finns det ingen anledning för oss att gå till val 2014, men jag tror inte att vi lyckas få igenom allt på 4år så jag måste kanske rösta på PP 2014 oxå, men sen är det slut, har vi inte lyckats på 8år så kommer vi aldrig att göra det.

Tycker du att PP bör göra allt för att få fortsatt makt efter att vi lyckats med att få igenom våra frågor?

Peter Johansson
2009-11-15, 12:35
Ravenna (2009-Nov-14)Peter Johansson (2009-Nov-14)Ravenna (2009-Nov-13)Huruvida höjda skatter och höjda bidrag verkligen gör livet bättre för människor... ja, därom tvisten de lärde.
Jag tycker fortfarande inte att du har förklarat, på någon som helst nivå, hur höjda bidrag är att expandera piratpolitik in på andra politiska områden? Kan du vara snäll och klargöra hur du tänker kring detta?
Det var menat som ett specifikt exempel på en enskild stark/lättolkad fråga för väljarna. Exemplet hade lika gärna kunnat vara en stark miljöfråga eller ett ställningstagande för/emot i en fråga som berör människor. Syftet med all politik är att ha frågor som engagerar den grupp av människor som röstar på en gärna fler. Har man inga frågor som berör är inte lika många så benägna att rösta.
//Peter
Att driva politik är inte ett självändamål. Vi vill få genomslag för våra specifika frågor - därför driver vi politik. I resonemanget ovan så kommer du fram till poängen att man ska anpassa sina frågor för att kunna driva politik, som om det vore ett självändamål att driva politik. Det är inte PPs strategi. Du pratar här om en strategi som varken är relevant, intressant eller genomförbar för vårt parti.
Vi har viktiga frågor som engagerar väljarna, och genom att inte driva någon egen politik på andra områden så kan vi locka väljare från båda sidor av blocken. Det är vår strategi. Förstår du dig på den? Och hur skulle du i så fall vilja se piratpolitiken expandera in på andra områden, UTAN att ta ställning i väster/högerfrågor som t.ex. fördelningspolitik?
Ledsen om jag grillar dig lite här, men jag tycker att det känns mycket allvarligt när kandidater till listan inte verkar kunna greppa PPs riksdagsstrategi.

Jag har inget annat sagt än att jag stödjer PPfrågor och dess strategi helhjärtat till valet 2010. Men Valfrågor är en färskvara de som funkar utmärkt 2010 behöver inte göra det 2014 då behövs frågor som berör om de är höger/vänster eller ställningstagande gör jag inget ställningstagande i (de jag har skrivit tidigare har varit menade som Exempel) utan det måste vara frågor som engagerar människor. Jag svarade på en fråga i en tidigare post (Om PP skulle ställa upp i val 2014.) Jag ser det som viktigt att PP ställer upp och kommer in då också, men om jag anser att PP skulle ställa upp i val efter det låter jag nu vara osagt.

Jag greppar PPs riksdagsstrategi men som riksdagsledamot har man stor möjlighet att påverka samhället i övrig både inom och utanför riksdagen (utan att det påverkar PPs frågor eller strategi eller överenskommelse.) Utanför t.ex. välgörenhet/ samhällsupplysande information (Var person har sitt intresse område)
Innan för riksdagen i ett utskott. (Jag har varit inne på detta i en tidigare post) en av de populäraste är Justitieutskottet att hamna där tror jag blir mycket svårt och jag tror att stor vikt kommer att läggas i vem som så fall får sitta där. Utan några kommer att få sitta i andra också där PP inte har någon klar definierad politik/frågor mer än att rösta som majoriteten. Att då sitta där tyst och overksam ser jag som ytterst beklagligt. Utan hade jag suttit där hade jag kommit med förslag och idéer utan att det för den skull hade påverkat majoritetsbesluten.

Jag svarar på frågorna som jag får och hur jag tolkar texten på skärmen inte vad jag tror skrivaren menar utan de frågor jag ser i den.
//Peter

Ravenna
2009-11-15, 12:38
Peter Johansson (2009-Nov-12)IsakGerson (2009-Nov-12)Peter Johansson (2009-Nov-12)På lång sikt (2014) ser jag gärna att PP breddar sitt program genom att ta upp fler frågor där just arbetsmarknadspolitik/frågor skulle kunna vara en av dem.
//Peter
Hur tänker du dig en piratpartistisk vinkling i arbetsmarknadsfrågan?
I och med att PP INTE gör anspråk på statsminister posten så behöver inte "vår" arbetsmarknadspolitik ta så djup hänsyn till budgetar som de andra partierna där de djupgående förklarar hur de vill dela upp finansieringen av hela "cirkeln" av områden (jordbruk ,försvar, skola osv.) utan vi kan fokusera på några starka frågor som berör och på ett reellt sätt underlättar för medborgarna. Hamnar vi i en vågmästarroll då är jag säker på att de stora partierna reviderar sina budgetar för att få plats med våra, för en eventuell statsminister post som är målet för de två största partierna.
//Peter

Jag plockar upp den här frågan från tidigare i tråden. I ovanstående säger du nämligen ingenting konkret, så jag upprepar Isaks fråga:

Hur tänker du dig en piratpartistisk vinkling i arbetsmarknadsfrågan?

Vilka är de "starka frågor som berör och på ett reellt sätt underlättar för medborgarna" men där man inte behöver ta ställning till finansiering?

Ravenna
2009-11-15, 12:42
Peter Johansson (2009-Nov-15)
Jag har inget annat sagt än att jag stödjer PPfrågor och dess strategi helhjärtat till valet 2010. Men Valfrågor är en färskvara de som funkar utmärkt 2010 behöver inte göra det 2014 då behövs frågor som berör om de är höger/vänster eller ställningstagande gör jag inget ställningstagande i (de jag har skrivit tidigare har varit menade som Exempel) utan det måste vara frågor som engagerar människor. Jag svarade på en fråga i en tidigare post (Om PP skulle ställa upp i val 2014.) Jag ser det som viktigt att PP ställer upp och kommer in då också, men om jag anser att PP skulle ställa upp i val efter det låter jag nu vara osagt.

Varför är det viktigt att vi ställer upp och kommer in 2014 om våra frågor då är utgången färskvara?

Innan för riksdagen i ett utskott. (Jag har varit inne på detta i en tidigare post) en av de populäraste är Justitieutskottet att hamna där tror jag blir mycket svårt och jag tror att stor vikt kommer att läggas i vem som så fall får sitta där. Utan några kommer att få sitta i andra också där PP inte har någon klar definierad politik/frågor mer än att rösta som majoriteten. Att då sitta där tyst och overksam ser jag som ytterst beklagligt.

Om vi exkluderar de utskott som har klassiska PP-frågor, vilket utskott skulle du vilja sitta i, och vad skulle du vilja driva för politik där?

Tommten
2009-11-16, 00:18
Om jag råkar ut för något som jag anser skulle vara förnedrande och pinsamt på stan, så skulle min första tanke vara "hoppas ingen filmade mig". Jag skulle alltså vara mest rädd för att det har filmats med någons mobiltelefon och liknande så det sprids och jag skulle bli en "skogsturken" som det sprids olika varianter av på nätet tex. Jag passar mig alltså för hur jag beter mig och känner mig som i ett övervakningssamhälle, fast av alla privatpersoner som går omkring beredd att filma. Inte av staten.

Gör du någon skillnaden på allvarligheten i denna känslan/rädslan som jag har att bli övervakad av privatpersoner och känslan av att bli övervakad av staten? Tycker du att den ena är mer allvarlig?

Oldpirate
2009-11-16, 02:20
Johansson!

Här kommer några frågor av allmän karaktär med bäring på att ni blivit folkvald:

1. Kommer ni att agera efter eget huvud (jag tycker ...) eller agera efter vad folket inom PP tycker ( vi inom PP tycker ...)?
2. Är ni för eller emot enkätprocesser i partiets politiska samverkansfrågor?
3. Hur mycket tid avser ni att avsätta för ert politiska engagemang avseende PP?
4. Kommer ni att ha andra uppdrag vid sidan om ert politiska uppdrag?
5. Har ni ett jobb idag som ni kommer att avsäga er som folkvald?
6. Kommer ni att jobba heltid som folkvald politiker även om heltiden blir 12-16 timmar per dygn?
7. Kommer ni att driva PP:s sakpolitik mär än väl påläst?
8. Är ni dokumenterat bra på att debattera och argumentera?
9. Har ni familj med barn mellan 1-18 år?
10: Varför kandiderar ni till riksdagen 2010?

Peter Johansson
2009-11-16, 10:38
Ravenna (2009-Nov-14)Peter Johansson (2009-Nov-14)Dexe (2009-Nov-13)Peter,
I upphovsrätten idag finns något som kallas en moralisk rättighet för upphovsrättsinnehavaren. Om Piratpartiet kommer in i riksdagen och ska reformera/ta bort upphovsrätten, hur skulle du ta dig an frågan om de moraliska rättigheterna?
Det är ett stort område och den måste ses i ljuset av vad det handlar om. Jag kommer att ge mitt svar baserat på specifikt böcker i åtanke.
Upphovsrättsinnehavaren har rätt att sätta sitt namn på sitt verk, förutsatt att han/hon inte blivit anställd till att skriva en bok "ghostwriter".
//Peter
Tolkar jag detta rätt som att du vill begränsa den ideella / moraliska upphovsrätten? Den handlar ju om mer än att bara ha rätt att sätta sitt namn på saker och ting.

Det är en stor fråga då det berör många olika områden och man bör gå varsamt fram.
Detta ser jag i två delar att förändra upphovsrätten det andra är att göra "rätt" med innebörden av att göra rätt menar jag förenkla, förbättra för människor (eftersom jag tidigare använde exemplet böcker så håller jag mig här till författare/brukare av dem)
Eftersom frågan berör så många områden bör man inte dra alla områden över en kam.
Om vi får igenom en lagändring som fungerar utmärkt på t.ex. böcker men det skapar tvetydighet och förvirring på ett annat område då har det inte blivit rätt. Media kommer då inte att fokusera på biten där det fungerar utan de kommer att göra det på området där det inte gjorde det därför är det lika viktigt att få det rätt ifrån början.

Om du sen menar "Ghostwriter" specifikt då är man anställd för att skriva (t.ex. någons memoarer) ut ifrån uppdragsgivarens material då ser jag det som en förhandlingsfråga vid en anställning om "ghostwriterns" namn ska stå med eller inte. Uppdragsgivaren har rätt att anställa vilken intresserad författare denna vill. De intresserade författarna anser jag har lika stor rätt att tacka nej om deras önskemål inte kommer med.
//Peter

Peter Johansson
2009-11-16, 10:50
Da_Nerd (2009-Nov-15)Peter Johansson (2009-Nov-15)Da_Nerd (2009-Nov-14)Peter Johansson (2009-Nov-13)Da_Nerd (2009-Nov-13)Jag ser att det är viktigt på långsikt (2014) att PP även då har frågor som berör människor och att bredda sig lite skulle kunna vara ett sätt att göra det. Valfrågor har hos media och väljarna ganska kort hållbarhet det som funkar bra 2010 är gammalt 2014 och då behövs nya frågor som berör människor.Jag ser att det är viktigt på långsikt (2014) att PP även då har frågor som berör människor och att bredda sig lite skulle kunna vara ett sätt att göra det. Valfrågor har hos media och väljarna ganska kort hållbarhet det som funkar bra 2010 är gammalt 2014 och då behövs nya frågor som berör människor.
Jag ser att det är viktigt att vi INTE har några frågor alls 2014 för det betyder att vi lyckats... om vi "vinner" valet 2010 och de andra partierna får upp ögonen för våra frågor och vi lyckas lösa dom varför skall vi då finnas som parti efter det?
Ja det hade varit bra som du beskriver det och vi alla bara hade varit forumkompisar då.:)
Men jag ser det som viktigt att vi finns kvar i riksdagen efter 2014 för annars skickar det signalen till de andra partierna att vi är ett "One hit wonder" ala nydemokrati de går med på våra frågor idag men tar upp dem igen nästa mandat period.
//Peter
det beror på hur vi ligger i mätningarna innan valet 2014. om vi ser ut att bli invalda igen så kan vi förklara för de andra sittande partierna att vi inte kommer ställa upp i valet om de skriver på ett bindande kontrakt att inte göra bort sig igen : ) då kan vi sitta här och vara forumkompisar, hade inte det varit härligt;?
Ja dessa mätningar är svår tolkade i vårt fall jag har hört 2.5% upp till 22% till detta val (2010). Men den enda mätning som verkligen räknas är den på valdagen.
Att ställa upp i ett val exempelvis (2014) måste anser jag vara ett långsiktigt beslut.
Om vi skulle se ut att få 4 % eller mer i mätningarna t.ex. 6 månader före valet (2014) vore det inte ett svek mot de väljare som verkligen i förväg är beredda att lägga sin röst på oss att då backa ur? Politik anser jag handlar om förtroende att visa väljarna att vi på ett långsiktigt sätt kan förvalta det förtroende som de har gett oss genom att lägga sin röst på oss på valdagen.
Du har fina tankar och idéer ja det hade varit super om vi hade fått de andra partierna att skriva på ett sådant kontrakt.:)
//Peter
Det vore ett större svek om vi fortsätter som parti efter att vi tjänat vårt syfte. För mig så är PP inte ett evighetsparti, jag kommer inte rösta på PP i all framtid. Det finns andra viktiga saker att lösa i världen och PP är inte rätt aktör för att göra det.
Om vi lyckas med vår vågmästarstrategi så finns det ingen anledning för oss att gå till val 2014, men jag tror inte att vi lyckas få igenom allt på 4år så jag måste kanske rösta på PP 2014 oxå, men sen är det slut, har vi inte lyckats på 8år så kommer vi aldrig att göra det.
Tycker du att PP bör göra allt för att få fortsatt makt efter att vi lyckats med att få igenom våra frågor?

Jag håller helt med dig i att PP bör ta sig en stark funderare på om de ska fortsätta ställa upp i några val efter 2014. Men politik ser jag som något långsiktigt. Det ena steget är att kunna förverkliga de frågor vi har det andra är att visa att man är en aktör att räkna med genom att ta platser i två val på rad EU/riksdag. Sen håller jag helt med dig att har vi inte lyckats förverkliga våra frågor på 8 år då är chansen mycket liten att de blir det.

Världen är en stor plats låt oss börja lösa saker där vi kan i Sverige och EU.:)

Jag tror att ytterst få skulle rösta på PP i all framtid 8år är en lång tid för en människa man blir äldre man får ett annat synsätt på saker och ting ens värderingar/prioriteringar förändras. Ens livs situation förändras också (helst till det bättre) man kanske bytar bostad/ort får familj osv.
Jag skulle också ta mig en rejäl funderare på de olika delarna av mitt liv efter 8 år (jobb, engagemang, livssituation, familj osv.)
//Peter

Ravenna
2009-11-16, 12:27
Peter Johansson (2009-Nov-16)Ravenna (2009-Nov-14)Peter Johansson (2009-Nov-14)Dexe (2009-Nov-13)Peter,
I upphovsrätten idag finns något som kallas en moralisk rättighet för upphovsrättsinnehavaren. Om Piratpartiet kommer in i riksdagen och ska reformera/ta bort upphovsrätten, hur skulle du ta dig an frågan om de moraliska rättigheterna?
Det är ett stort område och den måste ses i ljuset av vad det handlar om. Jag kommer att ge mitt svar baserat på specifikt böcker i åtanke.
Upphovsrättsinnehavaren har rätt att sätta sitt namn på sitt verk, förutsatt att han/hon inte blivit anställd till att skriva en bok "ghostwriter".
//Peter
Tolkar jag detta rätt som att du vill begränsa den ideella / moraliska upphovsrätten? Den handlar ju om mer än att bara ha rätt att sätta sitt namn på saker och ting.
Det är en stor fråga då det berör många olika områden och man bör gå varsamt fram.
Detta ser jag i två delar att förändra upphovsrätten det andra är att göra "rätt" med innebörden av att göra rätt menar jag förenkla, förbättra för människor (eftersom jag tidigare använde exemplet böcker så håller jag mig här till författare/brukare av dem)
Eftersom frågan berör så många områden bör man inte dra alla områden över en kam.
Om vi får igenom en lagändring som fungerar utmärkt på t.ex. böcker men det skapar tvetydighet och förvirring på ett annat område då har det inte blivit rätt. Media kommer då inte att fokusera på biten där det fungerar utan de kommer att göra det på området där det inte gjorde det därför är det lika viktigt att få det rätt ifrån början.
Om du sen menar "Ghostwriter" specifikt då är man anställd för att skriva (t.ex. någons memoarer) ut ifrån uppdragsgivarens material då ser jag det som en förhandlingsfråga vid en anställning om "ghostwriterns" namn ska stå med eller inte. Uppdragsgivaren har rätt att anställa vilken intresserad författare denna vill. De intresserade författarna anser jag har lika stor rätt att tacka nej om deras önskemål inte kommer med.
//Peter

Du missar fullständigt frågan, Peter.

Den moraliska (ideella) delen av upphovsrätten är inte en så stor fråga som berör så många olika områden. Partiets linje idag är att den bör förbli som den är. Håller du med?

Om du ser något behov av att grena upp den moraliska upphovsrätten mellan olika kulturgrenar (vilket du antyder ovan), hur skulle detta konkret kunna se ut? Vad anser du ska skilja de moraliska rättigheterna när det gäller böcker från de moraliska rättigheterna när det gäller film?

Ravenna
2009-11-16, 12:31
Peter Johansson (2009-Nov-16)
Jag håller helt med dig i att PP bör ta sig en stark funderare på om de ska fortsätta ställa upp i några val efter 2014. Men politik ser jag som något långsiktigt. Det ena steget är att kunna förverkliga de frågor vi har det andra är att visa att man är en aktör att räkna med genom att ta platser i två val på rad EU/riksdag.

Jo, men, återigen så missar du själva frågan, Peter. Detta var ursprungligen relaterat till det du skrev om att expandera piratpolitiken in på andra områden. Det intressanta i frågan var inte huruvida vi ska försöka ta platser 2014, utan under vilka omständigheter och med vilka frågor.

Idioten/ U Do News
2009-11-17, 03:27
Hej, jag har en fråga angående följande uttalande angående Piratpartiets plan att påverka lagen som finns dokumenterat på Youtube.

Rick Falkvinge i Arvika 4
http://www.youtube.com/watch?v=u7jJQbRm4fU&feature=related

I följande klipp (se ovanstående länk) säger Rick Falkvinge, tid: 2:37:

?När Sverige ändrar så kan inte USA sätta in handelssanktioner för vi är med i EU och just i det här fallet är det en otrolig fördel, därför det betyder att, försöker de handelssanktioner emot Sverige, så kommer EU där som en gigantisk sköld. Och EU har starkare ekonomi än USA. Det betyder att en handelssanktion emot EU skadar USA mer än Europa. Samtidigt som lagarna här är på nationell nivå här i Sverige.?

Slut citat, tid: 2:50.

Den grundläggande planen enligt Piratpartiet är att först ta minst 1 mandat i EU valet vilket ni lyckats med. Steg 2 är nu att ta minst ett mandat i Riksdagsvalet så att Piratpartiet tar en vågmästarroll. Hotet som ofta framförs om Sverige skulle ändra lagen om fildelning, så att man kan få kopiera och dela med sig av alla medier över Internet, är just att USA skulle sätta in handelssanktioner emot Sverige.

Men enligt piratpartiet, så kommer Sverige att bli skyddat av EU, som kommer att förhindra att handelsaktioner sker emot Sverige.
Men hur trovärdigt är detta antagande egentligen. Vi vet att det redan nu finns EU politiker som Christoffer Fjellner som vill införa fri handel mellan EU och NAFTA. Han är knappast ensam, allt pekar på att detta blir verklighet.

Dagens vallöfte: En energiinjektion behövs för globaliseringen och handeln över gränserna. Jag vill ha frihandelsavtal mellan EU och NAFTA!
http://www.fjellner.eu/dagens-vallofte-en-energiinjektion-behovs-for-globaliseringen-och-handeln-over-granserna-jag-vill-ha-frihandelsavtal-mellan-eu-och-nafta/

Om detta införs så tror jag knappast att Sverige kommer att bli skyddat av EU emot USA. Dessutom är det redan idag stort ekonomiskt samarbete mellan EU och USA, hade EU varit ekonomiskt självständigt hade vi ju inte påverkats märkbart av krisen i USA. Men det har vi gjort i EU, så även i Sverige.

Dessutom kan man fråga sig om vad det är för mening med att förlita sig på en beskyddare som EU när både Ipred och FRA lagen kommit igenom trots medlemskap i EU. Dessutom bygger Ipred på ett Eu direktiv.

IPRED
http://frapedia.se/wiki/IPRED

Vi har även Stockholmsprogrammet som vill förbjuda terroristpropaganda och nu Lissabonfördraget.
Du känner kanske till saker som, Flexibilitetsklausulen och passarellen, dessa verktyg kommer tillsammans med Lissabonfördraget att ge EU möjlighet att ändra vilka lagar de vill, utan att folket kommer att få rösta om det. Det innebär också att lagar som har blivit genomröstade på nationell nivå, kommer att kunna bli ändrade av EU utan någon ny omröstning. Så vad spelar det för roll vad vi lyckas rösta igenom för lagar på nationell nivå i Sverige. Lissabonfördraget kan köra över våra beslut i Sverige när de vill.

EU-konstitutionen
http://sv.euabc.com/word/298

Flexibilitetsklausul
http://sv.euabc.com/word/499

Passarell
http://sv.euabc.com/word/777


Med tanke på allt detta så frågar jag mig om det verkligen är trovärdigt att Piratpartiets grundläggande plan att ändra lagen om fildelning kommer att fungera genom att bli skyddade av EU och sedan sprida den svenska lagen till övriga EU länder. Är det inte mer trovärdigt att EU kommer sätta press på att Sverige ska anpassa sig till övriga länder. Med tanke på att EU är på väg att bli en superstat och att det dessutom finns EU politiker som vill utöka handeln med Nafta. Om nu dollarn kraschar, vilket det ser ut att göra, så kommer just röster framförallt ifrån Kina att höjas att man ska genomföra en världsvaluta. Om vi går emot en gemensam världsekonomi så har jag ännu mer svårt att se att Sverige kan bli skyddat av EU emot USA.

Dollar Falls Most in Month as China Urges New Reserve Currency
http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601087&sid=aQ.zWVPnOYYg

Dessutom har jag svårt att se att EU är ett beskydd av Sverige överhuvudtaget. Lissabonfördraget är här och de kan ändra vilka lagar de vill oavsett vad vi bestämmer i Sverige, tack vare Flexibilitetsklausulen och passarellen. Hur länge kan du som Piratpartist förhålla dig neutralt till EU? Vad krävs för att du ska kräva uträde ur EU? Hur ska piratpartiets plan fungera när medlemskap i EU ingår i planen, nu när Lissabonfördraget har trädit i kraft?

Tackar i förhand för Svar

Mvh

U Do News

Peter Johansson
2009-11-17, 09:59
Ravenna (2009-Nov-15)Peter Johansson (2009-Nov-12)IsakGerson (2009-Nov-12)Peter Johansson (2009-Nov-12)På lång sikt (2014) ser jag gärna att PP breddar sitt program genom att ta upp fler frågor där just arbetsmarknadspolitik/frågor skulle kunna vara en av dem.
//Peter
Hur tänker du dig en piratpartistisk vinkling i arbetsmarknadsfrågan?
I och med att PP INTE gör anspråk på statsminister posten så behöver inte "vår" arbetsmarknadspolitik ta så djup hänsyn till budgetar som de andra partierna där de djupgående förklarar hur de vill dela upp finansieringen av hela "cirkeln" av områden (jordbruk ,försvar, skola osv.) utan vi kan fokusera på några starka frågor som berör och på ett reellt sätt underlättar för medborgarna. Hamnar vi i en vågmästarroll då är jag säker på att de stora partierna reviderar sina budgetar för att få plats med våra, för en eventuell statsminister post som är målet för de två största partierna.
//Peter
Jag plockar upp den här frågan från tidigare i tråden. I ovanstående säger du nämligen ingenting konkret, så jag upprepar Isaks fråga:
Hur tänker du dig en piratpartistisk vinkling i arbetsmarknadsfrågan?
Vilka är de "starka frågor som berör och på ett reellt sätt underlättar för medborgarna" men där man inte behöver ta ställning till finansiering?

Nu ser jag inte det som att ha en eller några starka frågor som berör de arbetslösa som att ha en hel arbetsmarknadspolitik.
Jag har inte i min kandidat text skrivit att PP bör ha ett program som berör hela arbetsmarknaden däremot frågor som berör arbetslösa. Utan PP vinkling i arbetsmarknadsfrågan efter valet 2010 blir det som det blocket har som vi kommer överrens med. Men jag ser gärna att den piratpartist som hamnar i ett utskott som inte har någon direkt PP koppling att denna då själv har ett starkt intresse för dessa frågor och då ger sin syn på dem (förutsatt att ett majoritetsbeslut finns i utskottet vid slut ändan) Jag ser ändå risken som stor att en piratpartist kan hamna i ett utskott där dennes närvaro inte påverkar majoritetsbeslutet på långa vägar.
Starka frågor som berör och underlättar för medborgarna anser jag behövs till valet 2014. Vilka frågor som kan vara det då är förtidigt att säga nu det beror också mycket på externa omvärldsfaktorer. Den person som har en bra fråga/ide/vision som många stöder och inte behöver finansiering behöver inte sitta i riksdagen för att få igenom den det går att få det ändå.
//Peter

Peter Johansson
2009-11-17, 10:05
Ravenna (2009-Nov-15)Peter Johansson (2009-Nov-15)
Jag har inget annat sagt än att jag stödjer PPfrågor och dess strategi helhjärtat till valet 2010. Men Valfrågor är en färskvara de som funkar utmärkt 2010 behöver inte göra det 2014 då behövs frågor som berör om de är höger/vänster eller ställningstagande gör jag inget ställningstagande i (de jag har skrivit tidigare har varit menade som Exempel) utan det måste vara frågor som engagerar människor. Jag svarade på en fråga i en tidigare post (Om PP skulle ställa upp i val 2014.) Jag ser det som viktigt att PP ställer upp och kommer in då också, men om jag anser att PP skulle ställa upp i val efter det låter jag nu vara osagt.
Varför är det viktigt att vi ställer upp och kommer in 2014 om våra frågor då är utgången färskvara?
Innan för riksdagen i ett utskott. (Jag har varit inne på detta i en tidigare post) en av de populäraste är Justitieutskottet att hamna där tror jag blir mycket svårt och jag tror att stor vikt kommer att läggas i vem som så fall får sitta där. Utan några kommer att få sitta i andra också där PP inte har någon klar definierad politik/frågor mer än att rösta som majoriteten. Att då sitta där tyst och overksam ser jag som ytterst beklagligt.
Om vi exkluderar de utskott som har klassiska PP-frågor, vilket utskott skulle du vilja sitta i, och vad skulle du vilja driva för politik där?

Jag ser det som viktigt att PP ställer upp och kommer in i riksdagen 2014 av två anledningar det ena är att visa att vi inte är ett "One hit wonder" parti som kommer in ena gången men är borta nästa. Sen anser jag att det kommer att behövas 8år för att förverkliga de frågor vi har. Har vi inte klarat det på 8 år då kommer vi inte att göra det heller. Jag skrev det i en tidigare post att jag gärna sitter i något av följande utskott för PP vilka är Social, arbetsmarknad eller utbildningsutskottet. De utskott jag har mindre intresse av är jordbruk och försvar. Men ska jag välja ett av tre ovanstående så kan det bli arbetsmarknad. Nu tror jag att där finns en risk att en piratpartist i ett utskott har mycket svårt att driva igenom PPs politik där och har PP ingen specifik politik i det utskottet (Mer än att där i slutändan ska finnas ett majoritetsbeslut) Utan jag hade då försökt göra mitt synsätt på saken hört, vilket jag anser är bättre än att PP riksdagsledamot sitter helt overksam.
//Peter

Peter Johansson
2009-11-17, 10:31
Tommten (2009-Nov-16)Om jag råkar ut för något som jag anser skulle vara förnedrande och pinsamt på stan, så skulle min första tanke vara "hoppas ingen filmade mig". Jag skulle alltså vara mest rädd för att det har filmats med någons mobiltelefon och liknande så det sprids och jag skulle bli en "skogsturken" som det sprids olika varianter av på nätet tex. Jag passar mig alltså för hur jag beter mig och känner mig som i ett övervakningssamhälle, fast av alla privatpersoner som går omkring beredd att filma. Inte av staten.
Gör du någon skillnaden på allvarligheten i denna känslan/rädslan som jag har att bli övervakad av privatpersoner och känslan av att bli övervakad av staten? Tycker du att den ena är mer allvarlig?

Nu är det ju så att de flesta mobiltelefoner har kamera och de flesta människor i Sverige har en mobiltelefon. Dock är jag av den åsikten att de flesta personer inte går runt med mobil telefonen i främsta syfte att filma alltid.
Du har naturligtvis din fulla rättighet att känna rädsla/obehag för en sådan situation.
Men att bli övervakad av staten anser jag vara allvarligare för att vilka tittar på filmen och varför, hur länge sparas filmen, Där måste hela tiden finnas ett starkt skäl bakom att både montera upp en övervakningskamera och varför den monteras upp på en specifik plats.
//Peter

Anders Hedberg
2009-11-17, 14:57
Är det så att man automatiskt måste sitta i en nämnd för att man blir riksdagsman? eller kan man helt enkelt passa där?
Är det så att i och med att de andra partierna har så breda program så tvingas de sitta med i alla nämnder?

Jag skulle ju hellre fokusera djupare på våra frågor än tvingas sätta mig in i något skumt ämnes-politikområde (vilket man skulle tvingas till om man hamnar i en nämd för man kan ju inte skita i det jobbet som du skrev tidigare) Minns jag rätt så hamnade en vänsterpartist i försvarsutskottet och berättade glatt att hon inte hade en blekaste aning vad försvaret handlade om... (detta var för några år sen)

Idioten/ U Do News
2009-11-17, 18:16
Hej, har även ytterliggare en fråga. (se även min förra frågeställning ovan)

Hur ställer du dig till möjligheten att Piratpartiet skall expandera sin politik utifrån sina kärnvärden? Samt hur skulle du vilja gå till väga i den frågan. Innan du svarar på frågan skulle jag vilja att du fördjupa dig i resonemanget i länken nedan, där ekonomibloggen, nr 1 på bloggtoppen, "Cornucopia?" resonerar om saken. Läs även Rick Falkvinges artikel om ekonomin som ingår som länk i följande artikel. Vad anser du om resonemanget efter att du läst texten i länken "Dags för Piratpartiet att expandera sin politik?"

Dags för Piratpartiet att expandera sin politik?
http://cornubot.blogspot.com/2009/06/dags-for-piratpartiet-att-expandera-sin.html

Peter Johansson
2009-11-18, 08:16
Oldpirate (2009-Nov-16)Johansson!
Här kommer några frågor av allmän karaktär med bäring på att ni blivit folkvald:
1. Kommer ni att agera efter eget huvud (jag tycker ...) eller agera efter vad folket inom PP tycker ( vi inom PP tycker ...)?
2. Är ni för eller emot enkätprocesser i partiets politiska samverkansfrågor?
3. Hur mycket tid avser ni att avsätta för ert politiska engagemang avseende PP?
4. Kommer ni att ha andra uppdrag vid sidan om ert politiska uppdrag?
5. Har ni ett jobb idag som ni kommer att avsäga er som folkvald?
6. Kommer ni att jobba heltid som folkvald politiker även om heltiden blir 12-16 timmar per dygn?
7. Kommer ni att driva PP:s sakpolitik mär än väl påläst?
8. Är ni dokumenterat bra på att debattera och argumentera?
9. Har ni familj med barn mellan 1-18 år?
10: Varför kandiderar ni till riksdagen 2010?

Mina svar
1. Jag kommer i första hand agera efter vad folket inom PP tycker, skulle jag sitta i ett utskott som ligger utanför PPs politik och PPs riksdagsgrupp inte har några klar kurs (mer än att rösta som majoriteten) då skulle jag ge min egen syn på frågan i utskottet (förutsatt att det fortfarande blir majoritetsbeslut i slut ändan)

2. Jag är för alla sätt där man kan få medlemmar mer aktiva och delaktiga i vad som händer samt anser att de ska ges möjligheten att vara det också.

3. Jag kommer att se det som ett 7 arbetsdagar per vecka jobb.

4 Ideella eller av välgörenhetskaraktär inga avlönade jobb sidan om.

5. Jag skulle säga upp mig ifrån mitt jobb om jag blev invald i riksdagen Ja.

6. Jag kommer att jobba heltid som politiker även om det blir 12-16 timmar per dygn, Ja.

7. Blir jag invald så kommer jag att driva PPs sakpolitik mer än väl påläst det är jag helt säker på att alla andra potentiella kandidater också kommer att göra.

8. Jag har hållit en del föredrag men jag har ingen dokumenterad erfarenhet av att debattera eller argumentera.

9. Jag är singel och har inga barn.

10. Jag ser det som en stor ära att få medverka till att på lång sikt driva igenom alla PPs frågor samt att kunna vara med och föra Sverige mot en bättre framtid för alla invånare.
//Peter

Peter Johansson
2009-11-18, 08:20
Ravenna (2009-Nov-16)Peter Johansson (2009-Nov-16)Ravenna (2009-Nov-14)Peter Johansson (2009-Nov-14)Dexe (2009-Nov-13)Peter,
I upphovsrätten idag finns något som kallas en moralisk rättighet för upphovsrättsinnehavaren. Om Piratpartiet kommer in i riksdagen och ska reformera/ta bort upphovsrätten, hur skulle du ta dig an frågan om de moraliska rättigheterna?
Det är ett stort område och den måste ses i ljuset av vad det handlar om. Jag kommer att ge mitt svar baserat på specifikt böcker i åtanke.
Upphovsrättsinnehavaren har rätt att sätta sitt namn på sitt verk, förutsatt att han/hon inte blivit anställd till att skriva en bok "ghostwriter".
//Peter
Tolkar jag detta rätt som att du vill begränsa den ideella / moraliska upphovsrätten? Den handlar ju om mer än att bara ha rätt att sätta sitt namn på saker och ting.
Det är en stor fråga då det berör många olika områden och man bör gå varsamt fram.
Detta ser jag i två delar att förändra upphovsrätten det andra är att göra "rätt" med innebörden av att göra rätt menar jag förenkla, förbättra för människor (eftersom jag tidigare använde exemplet böcker så håller jag mig här till författare/brukare av dem)
Eftersom frågan berör så många områden bör man inte dra alla områden över en kam.
Om vi får igenom en lagändring som fungerar utmärkt på t.ex. böcker men det skapar tvetydighet och förvirring på ett annat område då har det inte blivit rätt. Media kommer då inte att fokusera på biten där det fungerar utan de kommer att göra det på området där det inte gjorde det därför är det lika viktigt att få det rätt ifrån början.
Om du sen menar "Ghostwriter" specifikt då är man anställd för att skriva (t.ex. någons memoarer) ut ifrån uppdragsgivarens material då ser jag det som en förhandlingsfråga vid en anställning om "ghostwriterns" namn ska stå med eller inte. Uppdragsgivaren har rätt att anställa vilken intresserad författare denna vill. De intresserade författarna anser jag har lika stor rätt att tacka nej om deras önskemål inte kommer med.
//Peter
Du missar fullständigt frågan, Peter.
Den moraliska (ideella) delen av upphovsrätten är inte en så stor fråga som berör så många olika områden. Partiets linje idag är att den bör förbli som den är. Håller du med?
Om du ser något behov av att grena upp den moraliska upphovsrätten mellan olika kulturgrenar (vilket du antyder ovan), hur skulle detta konkret kunna se ut? Vad anser du ska skilja de moraliska rättigheterna när det gäller böcker från de moraliska rättigheterna när det gäller film?

Jag ser gärna att man inom den ideella upphovsrätten gör en del förtydligande och klargöranden mer än att gå in och ändra om allt.

Om jag ska ta exemplet musik/1låt. om en person går in och ändrar/lägger till saker på låten som ändrar den ifrån ursprunget och sprider detta i syftet att tjäna pengar då är det en kränkning. Men om en annan person gör samma sak men vi tar ut "syftet att tjäna pengar" ur det hela då är det fortfarande en kränkning men det kan också ses som en hyllning.

De moraliska skillnaderna mellan böcker vs film?
En bok har som regel en författare som det berör men en film har fler inblandade i skapandet musiken, regissören, skådespelarna m.fl.
När man går i processen ifrån bok till manus görs ibland avsteg ifrån boken med eller utan författarens samtycke men där går också andra faktorer in.
Men exemplet ovan musik/1låt säger det rätt så bra.
//Peter

Ravenna
2009-11-18, 09:33
Jag måste nog ta ett steg tillbaka och fråga om du är insatt i den ideella/moraliska upphovsrätten och är införstådd med vad detta begrepp innebär? Ovan så blandar du nämligen ihop kommersiell skyddstid med kränkningar av den ideella upphovsrätten.

Peter Johansson
2009-11-19, 08:13
Idioten (2009-Nov-17)Hej, jag har en fråga angående följande uttalande angående Piratpartiets plan att påverka lagen som finns dokumenterat på Youtube.
Rick Falkvinge i Arvika 4
http://www.youtube.com/watch?v=u7jJQbRm4fU&feature=related
I följande klipp (se ovanstående länk) säger Rick Falkvinge, tid: 2:37:
?När Sverige ändrar så kan inte USA sätta in handelssanktioner för vi är med i EU och just i det här fallet är det en otrolig fördel, därför det betyder att, försöker de handelssanktioner emot Sverige, så kommer EU där som en gigantisk sköld. Och EU har starkare ekonomi än USA. Det betyder att en handelssanktion emot EU skadar USA mer än Europa. Samtidigt som lagarna här är på nationell nivå här i Sverige.?
Slut citat, tid: 2:50.
Den grundläggande planen enligt Piratpartiet är att först ta minst 1 mandat i EU valet vilket ni lyckats med. Steg 2 är nu att ta minst ett mandat i Riksdagsvalet så att Piratpartiet tar en vågmästarroll. Hotet som ofta framförs om Sverige skulle ändra lagen om fildelning, så att man kan få kopiera och dela med sig av alla medier över Internet, är just att USA skulle sätta in handelssanktioner emot Sverige.
Men enligt piratpartiet, så kommer Sverige att bli skyddat av EU, som kommer att förhindra att handelsaktioner sker emot Sverige.
Men hur trovärdigt är detta antagande egentligen. Vi vet att det redan nu finns EU politiker som Christoffer Fjellner som vill införa fri handel mellan EU och NAFTA. Han är knappast ensam, allt pekar på att detta blir verklighet.
Dagens vallöfte: En energiinjektion behövs för globaliseringen och handeln över gränserna. Jag vill ha frihandelsavtal mellan EU och NAFTA!
http://www.fjellner.eu/dagens-vallofte-en-energiinjektion-behovs-for-globaliseringen-och-handeln-over-granserna-jag-vill-ha-frihandelsavtal-mellan-eu-och-nafta/
Om detta införs så tror jag knappast att Sverige kommer att bli skyddat av EU emot USA. Dessutom är det redan idag stort ekonomiskt samarbete mellan EU och USA, hade EU varit ekonomiskt självständigt hade vi ju inte påverkats märkbart av krisen i USA. Men det har vi gjort i EU, så även i Sverige.
Dessutom kan man fråga sig om vad det är för mening med att förlita sig på en beskyddare som EU när både Ipred och FRA lagen kommit igenom trots medlemskap i EU. Dessutom bygger Ipred på ett Eu direktiv.
IPRED
http://frapedia.se/wiki/IPRED
Vi har även Stockholmsprogrammet som vill förbjuda terroristpropaganda och nu Lissabonfördraget.
Du känner kanske till saker som, Flexibilitetsklausulen och passarellen, dessa verktyg kommer tillsammans med Lissabonfördraget att ge EU möjlighet att ändra vilka lagar de vill, utan att folket kommer att få rösta om det. Det innebär också att lagar som har blivit genomröstade på nationell nivå, kommer att kunna bli ändrade av EU utan någon ny omröstning. Så vad spelar det för roll vad vi lyckas rösta igenom för lagar på nationell nivå i Sverige. Lissabonfördraget kan köra över våra beslut i Sverige när de vill.
EU-konstitutionen
http://sv.euabc.com/word/298
Flexibilitetsklausul
http://sv.euabc.com/word/499
Passarell
http://sv.euabc.com/word/777

Med tanke på allt detta så frågar jag mig om det verkligen är trovärdigt att Piratpartiets grundläggande plan att ändra lagen om fildelning kommer att fungera genom att bli skyddade av EU och sedan sprida den svenska lagen till övriga EU länder. Är det inte mer trovärdigt att EU kommer sätta press på att Sverige ska anpassa sig till övriga länder. Med tanke på att EU är på väg att bli en superstat och att det dessutom finns EU politiker som vill utöka handeln med Nafta. Om nu dollarn kraschar, vilket det ser ut att göra, så kommer just röster framförallt ifrån Kina att höjas att man ska genomföra en världsvaluta. Om vi går emot en gemensam världsekonomi så har jag ännu mer svårt att se att Sverige kan bli skyddat av EU emot USA.
Dollar Falls Most in Month as China Urges New Reserve Currency
http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601087&sid=aQ.zWVPnOYYg
Dessutom har jag svårt att se att EU är ett beskydd av Sverige överhuvudtaget. Lissabonfördraget är här och de kan ändra vilka lagar de vill oavsett vad vi bestämmer i Sverige, tack vare Flexibilitetsklausulen och passarellen. Hur länge kan du som Piratpartist förhålla dig neutralt till EU? Vad krävs för att du ska kräva uträde ur EU? Hur ska piratpartiets plan fungera när medlemskap i EU ingår i planen, nu när Lissabonfördraget har trädit i kraft?
Tackar i förhand för Svar
Mvh
U Do News

Mitt svar på texten under Rick Falkvinge i Arvika 4.

Hur vida EU skyddar Sverige mot handels sanktioner ifrån USA vet jag inte. USA kan mycket väl sätta in handelssanktioner mot Sverige utan att EU gör någonting åt det. Det kommer fortfarande att exporteras/importeras varor mellan USA och Sverige skillnaden är att de blir dyrare samt går igenom ett tredje land exempelvis Tyskland. Det kan nog bli protester ifrån företag både i Sverige och USA på respektive regeringar vid handelssanktioner. Före krisen exporterades mycket till USA men efter krisen har det trappats ner.
Om EU parlamentarikern Christoffer Fjellner vill arbeta för fri handel mellan EU och Nafta ser jag det som positivt då har PP en möjlighet att påverka innehållet i dessa lagförslag som reglerar detta både genom platser i riksdagen men främst genom våra EU parlamentariker där.
Om man ska se EU som en beskyddare tror jag inte. Det går inte att stoppa utvecklingen i EU men genom våra riksdagsledamöter och EU parlamentariker kan vi påverka utvecklingen.

Mitt svar på texten under Ipred.

Kan PP i andra länder också ta platser riksdag samt EU så går det säkert att sprida lagen om fildelning till dessa också. Ser EU att det finns Pirat partister sittande i riksdagen i andra länder, så tror jag inte att de kommer göra några påtryckningar mot Sverige.
Nu tror jag inte att Kina kommer vara speciellt drivande i att skapa en gemensam världs valuta och jag tror inte där är så många andra länder som är intresserade av att vara med om den heller.
Vi har redan än världsekonomi det som sker i Asien, USA, Indien och Europa påverkar redan oss.
Hur länge kan jag som pirat partist hålla mig neutral till EU? Jag tror att det behövs 10 år för att kunna se effekterna av det som sker/har skett de senaste åren och hur mycket våra EU parlamentariker har kunnat påverka.
Vad krävs för att jag ska begära utträde ur EU? Starka integritetskränkande inslag i min och andra människors vardag.
Hur ska piratpartiets plan fungera när medlemskap i EU ingår i planen, nu när Lissabonfördraget har trätt i kraft?
Genom att vi tar platser i riksdagen i Sverige och genom att PP i andra länder tar plats i sina riksdagar samt får in EU parlamentariker.

//Peter

Peter Johansson
2009-11-19, 08:19
Anders Hedberg (2009-Nov-17)Är det så att man automatiskt måste sitta i en nämnd för att man blir riksdagsman? eller kan man helt enkelt passa där?
Är det så att i och med att de andra partierna har så breda program så tvingas de sitta med i alla nämnder?
Jag skulle ju hellre fokusera djupare på våra frågor än tvingas sätta mig in i något skumt ämnes-politikområde (vilket man skulle tvingas till om man hamnar i en nämd för man kan ju inte skita i det jobbet som du skrev tidigare) Minns jag rätt så hamnade en vänsterpartist i försvarsutskottet och berättade glatt att hon inte hade en blekaste aning vad försvaret handlade om... (detta var för några år sen)


Majoriteten av riksdagsledamöterna sitter med i ett utskott/nämnd men om alla behöver göra det vet jag inte. Det finns de som åker iväg utomlands för riksdagen kortare eller längre perioder som representant/observatör till exempel i FN. Det längsta jag har hört någon vara iväg är 1 år i sträck. Blir man invald så bör man fundera på vilka frågor utanför PP politik man också brinner för, man kan ju hamna i ett utskott/nämnd man inte har det minsta intresse av.
//Peter

Ravenna
2009-11-19, 11:53
Det har blivit mycket fokus på det som ligger utanför PPs politik, men vad anser du är viktigast för dig personligen att driva inom PPs politik?

Peter Johansson
2009-11-20, 06:56
Idioten (2009-Nov-17)Hej, har även ytterliggare en fråga. (se även min förra frågeställning ovan)
Hur ställer du dig till möjligheten att Piratpartiet skall expandera sin politik utifrån sina kärnvärden? Samt hur skulle du vilja gå till väga i den frågan. Innan du svarar på frågan skulle jag vilja att du fördjupa dig i resonemanget i länken nedan, där ekonomibloggen, nr 1 på bloggtoppen, "Cornucopia?" resonerar om saken. Läs även Rick Falkvinges artikel om ekonomin som ingår som länk i följande artikel. Vad anser du om resonemanget efter att du läst texten i länken "Dags för Piratpartiet att expandera sin politik?"
Dags för Piratpartiet att expandera sin politik?
http://cornubot.blogspot.com/2009/06/dags-for-piratpartiet-att-expandera-sin.html

Jag ställer mig positiv till att PP expanderar sin politik, detta anser jag är något man behöver fundera starkt på till valet 2014.
Jag skulle gå tillväga att jag ställde frågan till medlemmarna så får de komma med sina förslag oavsett område eller inriktning.
//Peter

Peter Johansson
2009-11-20, 06:58
Ravenna (2009-Nov-18)Jag måste nog ta ett steg tillbaka och fråga om du är insatt i den ideella/moraliska upphovsrätten och är införstådd med vad detta begrepp innebär? Ovan så blandar du nämligen ihop kommersiell skyddstid med kränkningar av den ideella upphovsrätten.

Den ursprungliga frågan var inte är du insatt i den ideella/moraliska upphovsrätten.
Utan "Hur skulle DU ta dig an frågan om de moraliska rättigheterna"
Vilket jag därefter försökt förklara i flera inlägg utan att behöva återskriva allt i detta inlägg, med noggrannhet och försiktighet så det verkligen blir rätt och förenklar för medborgarna. Jag har även försökt påvisa just det i mitt exempel att beroende på område så går det ena mycket lätt in i det andra vilket kan skapa oklarheter och förvirring.

//Peter

Ravenna
2009-11-20, 07:50
Peter Johansson (2009-Nov-20)Ravenna (2009-Nov-18)Jag måste nog ta ett steg tillbaka och fråga om du är insatt i den ideella/moraliska upphovsrätten och är införstådd med vad detta begrepp innebär? Ovan så blandar du nämligen ihop kommersiell skyddstid med kränkningar av den ideella upphovsrätten.
Den ursprungliga frågan var inte är du insatt i den ideella/moraliska upphovsrätten.
Utan "Hur skulle DU ta dig an frågan om de moraliska rättigheterna"
Vilket jag därefter försökt förklara i flera inlägg utan att behöva återskriva allt i detta inlägg, med noggrannhet och försiktighet så det verkligen blir rätt och förenklar för medborgarna. Jag har även försökt påvisa just det i mitt exempel att beroende på område så går det ena mycket lätt in i det andra vilket kan skapa oklarheter och förvirring.
//Peter

Peter, du kan inte svara på frågan "Hur skulle DU ta dig an frågan om de moraliska rättigheterna", om du inte är insatt i vad moraliska rättigheter innebär. Du har fullkomligt misslyckats med att visa att du förstår konceptet, och därför har dina så kallade "svar" varit icke-svar som har varit fullkomligt förvirrade. Inklusive "svaret" här ovan.

Jag noterar också att du inte gav ett svar huruvida du var insatt i vad konceptet ideell/moralisk upphovsrätt innebär. Det var en tämligen simpel ja/nej-fråga.

Stefan Flod
2009-11-20, 11:41
Riksdagens ledamöter har ett grundarvode på 55 000 kronor i månaden. Om du blir folkvald riksdagsledamot vad tänker du då göra med arvodet?

Kan du tänka dig en partiskatt på 30-40%?

infinite_emma
2009-11-20, 18:29
Jag ber om ursäkt om några av frågorna är dubblerat från tidigare frågor du fått, hoppa gärna över den i så fall. (Känns någon fråga lite för besvärlig eller tidskrävande ser jag inga problem med att du hoppar över dessa heller.) Frågorna kommer att postas hos samtliga kandidater.

1. Ett liv i offentligheten kan ibland vara ganska krävande. Har du haft några funderingar kring vad detta kan innebära och hur i så fall förbereder du dig för att tackla eventuella negativa aspekter av det? Finns det något som Piratpartiet skulle kunna göra för att stötta i en sådan situation som du ser det?

2. Saknar du någonting från partiet vad gäller stöd i den här kandidaturprocessen? Vad skulle du gjort annorlunda hade du haft möjlighet att bestämma processen själv?

3. Finns det några saker i Piratpartiets (iofs korta) historia som du känner att vi behöver lära oss något från och förbättra? Är även nyfiken på om om du anser att något funkat ovanligt bra, som du känner att partiet ska fortsätta göra?

4. Hur har du engagerat dig i Piratpartiets frågor fram tills nu?

5. Har du några förebilder inom partiet som du tycker gör särskilt bra ifrån sig?

Carl Johan Rehbinder
2009-11-21, 04:47
Att bli riksdagsledamot för Piratpartiet innebär en hård partipiska, i syfte att upprätthålla vågmästarstrategin.

Det betyder också att du måste rösta mot din personliga övertygelse ibland.

Finns det några frågor, som i dagsläget inte räknas bland piratfrågorna, som om de kom upp till votering, skule leda till att du under inga omständigheter skulle kunna rösta med regeringsalliansen?

Så pass att du hellre skulle avgå från din post än att rösta med, alternativt rösta mot din riksdagsgrupp?

Jag ger dessa båda alternativ, eftersom somliga av ren lojalitet aldrig skulle kunna tänka sig att frångå PP:s vågmästarstrategi att alltid rösta med regeringsalliansen i alla frågor förutom just piratfrågor - genom att avgå slipper man rösta mot sin övertygelse.

Så - vad skulle kunna bli en sådan ödesfråga för dig?

Peter Johansson
2009-11-21, 08:04
Ravenna (2009-Nov-19)Det har blivit mycket fokus på det som ligger utanför PPs politik, men vad anser du är viktigast för dig personligen att driva inom PPs politik?

PP har många viktiga frågor att driva men den som för mig personligen känns mest angelägen är FRA.
//Peter

Peter Johansson
2009-11-21, 08:08
Ravenna (2009-Nov-20)Peter Johansson (2009-Nov-20)Ravenna (2009-Nov-18)Jag måste nog ta ett steg tillbaka och fråga om du är insatt i den ideella/moraliska upphovsrätten och är införstådd med vad detta begrepp innebär? Ovan så blandar du nämligen ihop kommersiell skyddstid med kränkningar av den ideella upphovsrätten.
Den ursprungliga frågan var inte är du insatt i den ideella/moraliska upphovsrätten.
Utan "Hur skulle DU ta dig an frågan om de moraliska rättigheterna"
Vilket jag därefter försökt förklara i flera inlägg utan att behöva återskriva allt i detta inlägg, med noggrannhet och försiktighet så det verkligen blir rätt och förenklar för medborgarna. Jag har även försökt påvisa just det i mitt exempel att beroende på område så går det ena mycket lätt in i det andra vilket kan skapa oklarheter och förvirring.
//Peter
Peter, du kan inte svara på frågan "Hur skulle DU ta dig an frågan om de moraliska rättigheterna", om du inte är insatt i vad moraliska rättigheter innebär. Du har fullkomligt misslyckats med att visa att du förstår konceptet, och därför har dina så kallade "svar" varit icke-svar som har varit fullkomligt förvirrade. Inklusive "svaret" här ovan.
Jag noterar också att du inte gav ett svar huruvida du var insatt i vad konceptet ideell/moralisk upphovsrätt innebär. Det var en tämligen simpel ja/nej-fråga.

Vi får helt enkelt vara oense om den första biten och jag tolkar det som en åsikt ifrån dig inte en fråga.
Är det så att jag inte svarat på några av dina frågor i tidigare inlägg så är det för att jag inte uppfattat det som en fråga ifrån dig utan som ett påstående vilka du friskt blandat in bland dina frågor i tidigare inlägg.
Men då kan jag passa på att svara på din fråga här jag har svarat på en liknande fråga i ett tidigare inlägg. Jag är inte så djupt insatt i frågorna men jag har ingen tvekan om min eller någon av de övriga ca 160 kandidaters förmåga att bli det fram till valet.
//Peter

Gammelpiraten
2009-11-21, 10:20
Dessa två frågor ställs till alla kandidater.
Du har liksom många fått en fråga ”Kommer ni att jobba heltid som folkvald politiker även om heltiden blir 12-16 timmar per dygn?”. Många av kandidaterna har svarat på denna fråga att de kommer att arbeta fulltid i olika form.

Om vågmästarstrategin fungerar i någon form så kommer inte närvaron för att trycka på knappar i riksdagssalen behövas. Detta beroende på kvittningssystemet. Kvittningssystemet innebär att när en ledamot är borta från ena blocket så tar det andra blocket ut en av sina ledamöter så att balansen inte förändras mellan blocken.

Fråga 1. Så vad har du tänkt att göra under den tid som står till förfogande?


Däremot är det högst sannolikt att det block som piratpartiet stöder kräver att man har en ledamot i varje utskott för att kunna få fram ett förslag till riksdagsbeslut, dvs man vill lägga fram utskottets (dvs utskottsmajoritetens) beslut. Man kommer aldrig acceptera ett system där reservationerna alltid vinner i Riksdagen.

Oavsett om vågmästarstrategin fungerar eller inte så menar jag att det finns piratfrågor inom i stort sett alla samhällsområden. Det finns både synliga och osynliga band mellan alla samhällsfunktioner. Allt detta behandlas politiskt i de olika utskotten efter deras verksamhetsområden.

Jag menar därför att det är av synnerligen viktigt att man utifrån varje utskotts verksamhetsområde har någon slags piratstrategi. Jag är övertygad om att man måste hitta en fråga som berör piratpartiets grundideologi utifrån varje riksdagsutskotts verksamhetsområde. Både utifrån frågor som kan komma i valrörelsen samt ställningstaganden som kan dyka upp i utskottsarbetet.

”Så länge regeringen driver våra frågor med kraft stöder vi den reservationslöst i alla andra frågor.” är en del av strategin. Det betyder: Driver ni inte våra frågor med kraft så kommer vi rösta emot er vid nästa förtroendeomröstning. Hur ord skrivs och hur meningar formuleras är ibland synnerligen viktigt. För det mesta bara viktigt. För att bevaka att det block man stöder formulerar sig enligt våra tankar krävs det att man deltager i utskottsarbetet.


Fråga 2. Har du någon idé om vad som kan beröra piratideologi i något utskotts verksamhetsområde?, så vore det bra att denna läggs ut för fortsatt tankeverksamhet.

Om du inte tror att de problem som finns i samhället, och som Piratpartiet uppmärksammat och som egentligen är Piratpartiet, har några kopplingspunkter eller orsakssamband med övriga samhället i form av politik, marknad och/eller social/kulturell struktur så räcker det att svara på fråga 1.

”Riksdagsarbetet” och ”Riksdagsordningen” (riksdagen.se) ger viss information vad man har för skyldigheter som riksdagsledamot.

Mvph (med vänligaste pirathälsning)

Anders

Peter Johansson
2009-11-22, 09:12
Stefan Flod (2009-Nov-20)Riksdagens ledamöter har ett grundarvode på 55 000 kronor i månaden. Om du blir folkvald riksdagsledamot vad tänker du då göra med arvodet?
Kan du tänka dig en partiskatt på 30-40%?

Riksdagsledamöter har hög lön men 55000kr får man inte ut i handen när skatten är dragen har man ca 35000kr kvar enligt mina uppgifter (någon annan kanske får någon annan summa) Förutom att betala hyra och mina vanliga räkningar så hade jag lagt pengar på att betala mina resekostnader så jag på min fritid hade kunnat åka runt i distriktet och träffa, umgås och prata med piratpartister.
Jag är emot en partiskatt men däremot skulle jag gärna donera en del av lönen till olika specifika ändamål inom partiet. Ett ändamål jag gärna hade donerat till som jag är säker på hade varit uppskattat är fika till de aktiva runt om i landet. Styrelsen hade kunnat fördela pengarna jämt till de olika distriktsledarna som sedan hade fördelat dem längre ner eller gjort några arrangemang.

//Peter

Peter Johansson
2009-11-22, 09:16
infinite_emma (2009-Nov-20)Jag ber om ursäkt om några av frågorna är dubblerat från tidigare frågor du fått, hoppa gärna över den i så fall. (Känns någon fråga lite för besvärlig eller tidskrävande ser jag inga problem med att du hoppar över dessa heller.) Frågorna kommer att postas hos samtliga kandidater.
1. Ett liv i offentligheten kan ibland vara ganska krävande. Har du haft några funderingar kring vad detta kan innebära och hur i så fall förbereder du dig för att tackla eventuella negativa aspekter av det? Finns det något som Piratpartiet skulle kunna göra för att stötta i en sådan situation som du ser det?
2. Saknar du någonting från partiet vad gäller stöd i den här kandidaturprocessen? Vad skulle du gjort annorlunda hade du haft möjlighet att bestämma processen själv?
3. Finns det några saker i Piratpartiets (iofs korta) historia som du känner att vi behöver lära oss något från och förbättra? Är även nyfiken på om om du anser att något funkat ovanligt bra, som du känner att partiet ska fortsätta göra?
4. Hur har du engagerat dig i Piratpartiets frågor fram tills nu?
5. Har du några förebilder inom partiet som du tycker gör särskilt bra ifrån sig?


Mina svar
1. Jag har inte funderat särskilt mycket över det, det jag tror att varje riksdagsledamot behöver göra är att hitta någon man kommer väl överrens med och som kan känna igen sig som man kan prata med. Det som jag tror att PP behöver göra i en sådan situation är att fortsätta vara lugn och inte ta några förhastade beslut.

2. I kandidatur processen så här långt har PP varit raka och gett samma möjlighet till alla kandidater. Om jag hade fått bestämma kandidatur processen själv hade jag slopat kvotering och litat på medlemmarnas förmåga att faktiskt kunna inkludera kvinnor på listan när de står i valet att rösta. Jag hade på ett tidigare stadium tagit kontakt med distriktsledarna och låtit dem kolla upp hur många i distriktet planerar att kandidera samt hur många av dessa är kvinnor. Då anser jag att jag hade haft ett bättre underlag till att fatta beslut.

3. Att på något sett ta till vara nya medlemmar och aktivisters vilja att engagera sig även emellan valen. Forumet är något jag anser är ett mycket bra sätt att kommunicera med andra piratpartister och läsa andras synpunkter samt åsikter. Att fortsätta vara med och stödja att arrangera Parley liknande arrangemang.

4. Jag är kommunledare och är med på fikaträffar och andra sociala arrangemang i distriktet. Har även varit med på Parley i linköping. Försöker att ta tillvara de nya medlemmarnas brinnande intresse och entusiasm för partiet i kommunen.

5. Jag har inga specifika förebilder inom partiet men det är alla aktiva medlemmars entusiasm och engagemang som gör att slut resultatet blir så positivt.

//Peter

Peter Johansson
2009-11-23, 10:07
Carl Johan Rehbinder (2009-Nov-21)Att bli riksdagsledamot för Piratpartiet innebär en hård partipiska, i syfte att upprätthålla vågmästarstrategin.
Det betyder också att du måste rösta mot din personliga övertygelse ibland.
Finns det några frågor, som i dagsläget inte räknas bland piratfrågorna, som om de kom upp till votering, skule leda till att du under inga omständigheter skulle kunna rösta med regeringsalliansen?
Så pass att du hellre skulle avgå från din post än att rösta med, alternativt rösta mot din riksdagsgrupp?
Jag ger dessa båda alternativ, eftersom somliga av ren lojalitet aldrig skulle kunna tänka sig att frångå PP:s vågmästarstrategi att alltid rösta med regeringsalliansen i alla frågor förutom just piratfrågor - genom att avgå slipper man rösta mot sin övertygelse.
Så - vad skulle kunna bli en sådan ödesfråga för dig?

Ödesfrågor för mig skulle kunna vara att rösta för en invasion eller någon annan fråga som skulle dra oss in i ett regel rätt krig med något annat land.

Alternativt att låta bli att skicka hjälp insatser till ett behövande land som drabbats av en naturkatastrof.

//Peter

Peter Johansson
2009-11-23, 10:11
Gammelpiraten (2009-Nov-21)Dessa två frågor ställs till alla kandidater.
Du har liksom många fått en fråga ”Kommer ni att jobba heltid som folkvald politiker även om heltiden blir 12-16 timmar per dygn?”. Många av kandidaterna har svarat på denna fråga att de kommer att arbeta fulltid i olika form.
Om vågmästarstrategin fungerar i någon form så kommer inte närvaron för att trycka på knappar i riksdagssalen behövas. Detta beroende på kvittningssystemet. Kvittningssystemet innebär att när en ledamot är borta från ena blocket så tar det andra blocket ut en av sina ledamöter så att balansen inte förändras mellan blocken.
Fråga 1. Så vad har du tänkt att göra under den tid som står till förfogande?

Däremot är det högst sannolikt att det block som piratpartiet stöder kräver att man har en ledamot i varje utskott för att kunna få fram ett förslag till riksdagsbeslut, dvs man vill lägga fram utskottets (dvs utskottsmajoritetens) beslut. Man kommer aldrig acceptera ett system där reservationerna alltid vinner i Riksdagen.
Oavsett om vågmästarstrategin fungerar eller inte så menar jag att det finns piratfrågor inom i stort sett alla samhällsområden. Det finns både synliga och osynliga band mellan alla samhällsfunktioner. Allt detta behandlas politiskt i de olika utskotten efter deras verksamhetsområden.
Jag menar därför att det är av synnerligen viktigt att man utifrån varje utskotts verksamhetsområde har någon slags piratstrategi. Jag är övertygad om att man måste hitta en fråga som berör piratpartiets grundideologi utifrån varje riksdagsutskotts verksamhetsområde. Både utifrån frågor som kan komma i valrörelsen samt ställningstaganden som kan dyka upp i utskottsarbetet.
”Så länge regeringen driver våra frågor med kraft stöder vi den reservationslöst i alla andra frågor.” är en del av strategin. Det betyder: Driver ni inte våra frågor med kraft så kommer vi rösta emot er vid nästa förtroendeomröstning. Hur ord skrivs och hur meningar formuleras är ibland synnerligen viktigt. För det mesta bara viktigt. För att bevaka att det block man stöder formulerar sig enligt våra tankar krävs det att man deltager i utskottsarbetet.

Fråga 2. Har du någon idé om vad som kan beröra piratideologi i något utskotts verksamhetsområde?, så vore det bra att denna läggs ut för fortsatt tankeverksamhet.
Om du inte tror att de problem som finns i samhället, och som Piratpartiet uppmärksammat och som egentligen är Piratpartiet, har några kopplingspunkter eller orsakssamband med övriga samhället i form av politik, marknad och/eller social/kulturell struktur så räcker det att svara på fråga 1.
”Riksdagsarbetet” och ”Riksdagsordningen” (riksdagen.se) ger viss information vad man har för skyldigheter som riksdagsledamot.
Mvph (med vänligaste pirathälsning)
Anders


Mina svar
1. Först och främst medverka i skrivandet och framtagandet av motioner så dessa kan röstas igenom och våra frågor blir förverkligade. Prata och träffa andra piratpartister och hålla föredrag samt vara ute bland människor och engagera mig i olika frågor som berör dem samt syssla en del med välgörenhets och ideellt arbete.

2. Jag ser flera utskott som har beröringspunkter med piratpartiet även om de inte är så djupa. Justitie, civil, kultur, miljö, närings, utbildnings utskottet samt EU nämnden

//Peter

Da_Nerd
2009-11-23, 11:57
Jag är inte så djupt insatt i frågorna men jag har ingen tvekan om min eller någon av de övriga ca 160 kandidaters förmåga att bli det fram till valet.

Det svaret säger allt, det är som att på en arbetsintervju till ett jobb som kärnfysiker säga att man inte vet så mycket om fysik men att man säkert kommer hinna lära sig innan man skall börja jobbet...

Peter Johansson (2009-Nov-21)Ravenna (2009-Nov-19)Det har blivit mycket fokus på det som ligger utanför PPs politik, men vad anser du är viktigast för dig personligen att driva inom PPs politik?
PP har många viktiga frågor att driva men den som för mig personligen känns mest angelägen är FRA.
//Peter

Om FRA nu är det du tycker är mest angeläget så hoppas jag att du är insatt i frågan... kan du beskriva kortfattat vad problematiken med FRA är och vad du ser för lösningar på denna.

Ravenna
2009-11-23, 15:11
Peter Johansson (2009-Nov-21)Ravenna (2009-Nov-20)Peter Johansson (2009-Nov-20)Ravenna (2009-Nov-18)Jag måste nog ta ett steg tillbaka och fråga om du är insatt i den ideella/moraliska upphovsrätten och är införstådd med vad detta begrepp innebär? Ovan så blandar du nämligen ihop kommersiell skyddstid med kränkningar av den ideella upphovsrätten.
Den ursprungliga frågan var inte är du insatt i den ideella/moraliska upphovsrätten.
Utan "Hur skulle DU ta dig an frågan om de moraliska rättigheterna"
Vilket jag därefter försökt förklara i flera inlägg utan att behöva återskriva allt i detta inlägg, med noggrannhet och försiktighet så det verkligen blir rätt och förenklar för medborgarna. Jag har även försökt påvisa just det i mitt exempel att beroende på område så går det ena mycket lätt in i det andra vilket kan skapa oklarheter och förvirring.
//Peter
Peter, du kan inte svara på frågan "Hur skulle DU ta dig an frågan om de moraliska rättigheterna", om du inte är insatt i vad moraliska rättigheter innebär. Du har fullkomligt misslyckats med att visa att du förstår konceptet, och därför har dina så kallade "svar" varit icke-svar som har varit fullkomligt förvirrade. Inklusive "svaret" här ovan.
Jag noterar också att du inte gav ett svar huruvida du var insatt i vad konceptet ideell/moralisk upphovsrätt innebär. Det var en tämligen simpel ja/nej-fråga.
Vi får helt enkelt vara oense om den första biten och jag tolkar det som en åsikt ifrån dig inte en fråga.
Är det så att jag inte svarat på några av dina frågor i tidigare inlägg så är det för att jag inte uppfattat det som en fråga ifrån dig utan som ett påstående vilka du friskt blandat in bland dina frågor i tidigare inlägg.
Men då kan jag passa på att svara på din fråga här jag har svarat på en liknande fråga i ett tidigare inlägg. Jag är inte så djupt insatt i frågorna men jag har ingen tvekan om min eller någon av de övriga ca 160 kandidaters förmåga att bli det fram till valet.
//Peter

Jag är fullkomligt förbluffad. Är du alltså "inte så djupt insatt" i så grundläggande frågor som skillnaden mellan ideell och kommersiell upphovsrätt? :w00t:

Här kommer i så fall en rak och samtidigt tämligen fri fråga, som du knappast kan prata bort genom att den är otydlig och blandad med påståenden:

Hur anser du att upphovsrätten borde fungera?

joakim.k-Skövde
2009-11-23, 21:21
På vilken av piratpartiets frågor kommer du att focusera i dittriksdagsarbete?

Peter Johansson
2009-11-24, 13:08
Da_Nerd (2009-Nov-23) Jag är inte så djupt insatt i frågorna men jag har ingen tvekan om min eller någon av de övriga ca 160 kandidaters förmåga att bli det fram till valet.
Det svaret säger allt, det är som att på en arbetsintervju till ett jobb som kärnfysiker säga att man inte vet så mycket om fysik men att man säkert kommer hinna lära sig innan man skall börja jobbet...
Peter Johansson (2009-Nov-21)Ravenna (2009-Nov-19)Det har blivit mycket fokus på det som ligger utanför PPs politik, men vad anser du är viktigast för dig personligen att driva inom PPs politik?
PP har många viktiga frågor att driva men den som för mig personligen känns mest angelägen är FRA.
//Peter
Om FRA nu är det du tycker är mest angeläget så hoppas jag att du är insatt i frågan... kan du beskriva kortfattat vad problematiken med FRA är och vad du ser för lösningar på denna.

Nu är du ute och cyklar. Till ett jobb som kärnfysiker finns där en kravlista ifrån arbetsgivaren vad de vill se hos en anställd. Den innehåller säkert studier i fysik på högskola och har man nu klarat av dessa studier så bör man vara insatt. Rent generellt blir man anställd så börjar man ganska omgående.
Jag har inte hört om någon utbildning man måste gå på högskolan för att kunna bli heltidspolitiker. De som sitter eller har suttit i riksdagen har vad jag vet haft en ganska blandat bakgrund allt ifrån klar med gymnasiet, skådespelerska till rektor för en högskola och allt där emellan.

Här kommer en kort beskrivning av FRA och dess problematik.
FRA = försvarets radio anstalt som bedriver spaning på radio och tele trafiken (vilket de iofs gjort tidigare också.) Men nu har den mesta av tele trafiken flyttat över till kabelnätet som internet också går igenom. Att då avlyssna denna trafik som passerar Sverige är inte bara att fånga upp hot utan det fångar upp allt.

Militär synvinkel: Att fånga upp hot mot rikets säkerhet. Nu är det högst osannolikt att något annat land skulle invadera Sverige. Skulle detta scenario hända så skulle en sådan trafik vara krypterad och svår att knäcka, samt jag är ganska övertygad att de skulle ta reda på ett annat sätt att föra denna trafik än genom kabel igenom Sverige. Då återstår det mer sannolika scenariot en terrorist attack. De som nu är proffs på detta kör också någon form av kryptering som gör det svårt att upptäcka genom generell avlyssning av trafiken. Då måste man på förhand veta om en specifik person som ingår och rikta avlyssningen mot denna. Sen finns det ju de dumma terroristerna som gör bort sig men det är ett kapitel för sig.

Civil synvinkel. Brott av olika slag. Men då är argumentationen här likadan som ovan att de som är proffs gör någon form av kryptering. Då måste sedan någon form av skäl finnas mot en specifik person hur brett kastar man sedan detta övervaknings nät? föräldrar, syskon, vänner osv.
Det finns säkert många som har bra tillägg och lösningar som skulle kunna läggas till för att skydda den personliga integriteten. Det finns nog ingen som vill se ett terror dåd i Sverige eller ett grovt brott.
Om man nu kör övervakning mot en specifik person eller flera vid eventuellt terror hot så ska utsorteringen av information ske i realtid trafiken bör inte sparas någon längre tid utan har man inte lyckats sortera ut den inom några dagar så är även relevant information gammal.

//Peter

Peter Johansson
2009-11-24, 13:12
Ravenna (2009-Nov-23)Peter Johansson (2009-Nov-21)Ravenna (2009-Nov-20)Peter Johansson (2009-Nov-20)Ravenna (2009-Nov-18)Jag måste nog ta ett steg tillbaka och fråga om du är insatt i den ideella/moraliska upphovsrätten och är införstådd med vad detta begrepp innebär? Ovan så blandar du nämligen ihop kommersiell skyddstid med kränkningar av den ideella upphovsrätten.
Den ursprungliga frågan var inte är du insatt i den ideella/moraliska upphovsrätten.
Utan "Hur skulle DU ta dig an frågan om de moraliska rättigheterna"
Vilket jag därefter försökt förklara i flera inlägg utan att behöva återskriva allt i detta inlägg, med noggrannhet och försiktighet så det verkligen blir rätt och förenklar för medborgarna. Jag har även försökt påvisa just det i mitt exempel att beroende på område så går det ena mycket lätt in i det andra vilket kan skapa oklarheter och förvirring.
//Peter
Peter, du kan inte svara på frågan "Hur skulle DU ta dig an frågan om de moraliska rättigheterna", om du inte är insatt i vad moraliska rättigheter innebär. Du har fullkomligt misslyckats med att visa att du förstår konceptet, och därför har dina så kallade "svar" varit icke-svar som har varit fullkomligt förvirrade. Inklusive "svaret" här ovan.
Jag noterar också att du inte gav ett svar huruvida du var insatt i vad konceptet ideell/moralisk upphovsrätt innebär. Det var en tämligen simpel ja/nej-fråga.
Vi får helt enkelt vara oense om den första biten och jag tolkar det som en åsikt ifrån dig inte en fråga.
Är det så att jag inte svarat på några av dina frågor i tidigare inlägg så är det för att jag inte uppfattat det som en fråga ifrån dig utan som ett påstående vilka du friskt blandat in bland dina frågor i tidigare inlägg.
Men då kan jag passa på att svara på din fråga här jag har svarat på en liknande fråga i ett tidigare inlägg. Jag är inte så djupt insatt i frågorna men jag har ingen tvekan om min eller någon av de övriga ca 160 kandidaters förmåga att bli det fram till valet.
//Peter
Jag är fullkomligt förbluffad. Är du alltså "inte så djupt insatt" i så grundläggande frågor som skillnaden mellan ideell och kommersiell upphovsrätt? :w00t:
Här kommer i så fall en rak och samtidigt tämligen fri fråga, som du knappast kan prata bort genom att den är otydlig och blandad med påståenden:
Hur anser du att upphovsrätten borde fungera?

Fem års kommersiell ensam rätt är bra
Om vi tar en bok eller CD (musik). Har denna inte gått med ekonomisk vinst de första två åren så kommer den med största sannolikhet inte att göra det heller. Tiden ska räknas från och med boken/CDn finns i handeln(tillgänglig för konsument). Därefter (5år) ska rättigheterna automatiskt gå tillbaka till upphovsrättsinnehavaren. (Det hade lika gärna kunnat vara 4år.)
Att sen giltighetstiden är livstid +70 år är helt absurt.
Även att hålla giltighetstiden inom upphovsrättsinnehavaren egen livstid är en förbättring. Är det sen flera kan man säga 50år /livstid beroende på vilken som kommer först. Men egentligen är 40 år mer än tillräcklig.
Det jag anser behövs är en ny bernkonvention på underhållningsbranschen med fokus på de ekonomiska rättigheterna.( i förhållande till dagens teknik) då det mesta idag handlar om detta. Sen anser jag att viss hänsyn ska tas om det används i skolor i utbildningssyfte.

//Peter

Thomas Gunnarson
2009-11-24, 17:51
Arbetsmarknaden...
Sverige har ju EU:s högsta ungdomsarbetslöshet...
En mycket stor orsak till detta är att de låga lönerna beskattas enligt socialistiskt mönster - alla skall betala lika mycket.
Att öka stöden måste vara helt på tvärs med PP:s principer... man gör ju folk ofria istället än fria.

Har du något konkret förslag utom de gamla klassiska svenska?

Peter Johansson
2009-11-25, 11:55
joakim.k-Skövde (2009-Nov-23)På vilken av piratpartiets frågor kommer du att focusera i dittriksdagsarbete?

Jag kommer att fokusera på den fråga jag blir till delad men är det så att jag har möjlighet att välja så gärna FRA men även upphovsrätten är intressant.

//Peter

Peter Johansson
2009-11-26, 11:16
Thomas Gunnarson (2009-Nov-24)Arbetsmarknaden...
Sverige har ju EU:s högsta ungdomsarbetslöshet...
En mycket stor orsak till detta är att de låga lönerna beskattas enligt socialistiskt mönster - alla skall betala lika mycket.
Att öka stöden måste vara helt på tvärs med PP:s principer... man gör ju folk ofria istället än fria.
Har du något konkret förslag utom de gamla klassiska svenska?

Om Sverige har låga löner eller höga skatter det kan man debattera i oändlighet.
Där finns ju länder i Europa som har lägre löner än här i Sverige men man måste ju också se det i förhållande vad olika saker kostar boende mat, läkarvård m.m.

Att öka stödet ser jag inte gå tvärs emot PPs principer utan det handlar om att hjälpa människor som behöver stöd. Men våra frågor går först.

Hur fri är du när man är anställd och måste gå och jobba fem dagar/vecka heltid?
Hur fri är du när man inte har jobb och bor hemma och inte är inskriven på arbetsförmedlingen, men man kan göra mycket lite då man saknar pengar till att göra olika aktiviteter enligt mig är man inte speciellt fri då heller.

"Pengar kan vara en väg till frihet, men frihet ger nödvändigtvis inga pengar"

Som politiker har man möjlighet att påverka hur stöden fördelas, men ytterst få har några bra lösningar. Man kan ta situationen i Danmark det är inte en faktor som har påverkat där utan flera.

//Peter

Da_Nerd
2009-11-26, 22:17
Att öka stödet ser jag inte gå tvärs emot PPs principer

näha, var ser du stöd för ökat bidrag i våra principer då?

Ravenna
2009-11-27, 08:15
Ska vi tolka detta med ökat stöd som att du vill bedriva en klassisk vänsterpolitik?

Da_Nerd
2009-11-27, 08:28
Ravenna (2009-Nov-27)Ska vi tolka detta med ökat stöd som att du vill bedriva en klassisk vänsterpolitik?

precis vad jag undrar...

Ravenna
2009-11-27, 08:31
Tiden ska räknas från och med boken/CDn finns i handeln(tillgänglig för konsument). Därefter (5år) ska rättigheterna automatiskt gå tillbaka till upphovsrättsinnehavaren. (Det hade lika gärna kunnat vara 4år.)

Varför anser du att upphovsrättslagen ska diktera i vilken omfattning en skapare ska få sälja sina rättigheter? Vilka rättigheter är det du anser ska "gå tillbaka" och varför?

Är du medveten om att PPs föreslagna 5 år inte har någonting som helst att göra med under vilka villkor som skaparen får sälja sina rättigheter, och inte hindrar någon från att fortsätta producera efter att de 5 åren har gått - dvs att ingenting "går tillbaka" utan helt enkelt upphör?

Att sen giltighetstiden är livstid +70 år är helt absurt.
Även att hålla giltighetstiden inom upphovsrättsinnehavaren egen livstid är en förbättring. Är det sen flera kan man säga 50år /livstid beroende på vilken som kommer först. Men egentligen är 40 år mer än tillräcklig.

Längre upp skrev du att du tyckte att 5 år var bra? Vad är det för "giltighetstid" du pratar om?

cc
2009-11-28, 00:27
Hej Peter

1. Vad anser du om den pågående av riksdagen icke beslutade utfasningen av kontanter ut det svenska samhället det privata bankväsendet just nu genomför (i strid med de lagar riksbanken har att följa)?

2. Är den pågående kontantutfasningen ett hot mot den lilla människan i klass med massövervakning eller större?

3. Är den pågående kontantutfasningen en utmaning ett medborgarättsparti som Pirtapartiet bör ta ställning till?

Frågas då kontanter (anonyma bearer-bond typ medel) synes vara en hörnsten i ett modernt demokratiskt samhälle som värnar individens rätt till privatliv, valfrihet och oberoende.

Plastkort utfärdas ju av bank och tillhör bank. Dessa kort inehåller inga pengar utan är enbart en av det privata bankväsendet skapad metod som tvingar kontoinnehavare att vid vart enskilt inköp till privatbank ställa frågan: Får jag köpa just den här tjänsten eller saken?

I samma utsträckning som kontanterna i ett samhälle avskaffas ställs alltså medborgarna under ett de facto absolut förmyndarskap till det privata bankväsendet.

Detta helt utan demokratisk översyn.

Det går även att ha åsikter om den övervakning ned på detaljnivå av den enskilda människan det kontantlösa samhället ger privata banker.

Även ur ett säkerhetspolitisk och nationellt sårbarhetsperspektiv är den pågående utfasningen av kontanter en riktigt dålig idé.

Vad sker t ex vid nätverksproblem eller elavbrott då affärsikdares kortläsare och privatbankernas datorer icke kan kommunicera?

För den enskilda människan knackar hungern och svälten på dörren i samma stund.

För samhället som helhet står systemkollaps och undantagstillstånd vid porten.

Mvh

Peter Johansson
2009-11-28, 09:16
Da_Nerd (2009-Nov-26)Att öka stödet ser jag inte gå tvärs emot PPs principer
näha, var ser du stöd för ökat bidrag i våra principer då?

Nu har du klippt lite igen där finns inget specifikt för just stöd till ökat bidrag MEN detta har jag saxat ur princip programmet.

Demokrati och medborgerliga rättigheter och friheter
Värnet om den enskildes privatliv är lagfäst i Sveriges grundlag. Ur denna grundläggande rätt springer flera andra viktiga mänskliga rättigheter som yttrande och åsiktsfrihet, informationsfrihet, rätten till kultur och rätten till personlig utveckling.


Just rätten till personlig utveckling att kunna flytta hemifrån och bli självförsörjande även om det sker med hjälp av bidrag ser jag som ett stort steg framåt i den personliga utvecklingen för varje enskild människa.

Som jag skrivit tidigare VÅRA frågor går först och överenskommelsen med det ena blocket men om jag i något utskott det berör har någon chans att påverka då kommer jag att ta chansen till att påverka åt det hållet jag tror är mest positivt för den enskilde medborgaren.

//Peter

Peter Johansson
2009-11-28, 09:27
Ravenna (2009-Nov-27)Ska vi tolka detta med ökat stöd som att du vill bedriva en klassisk vänsterpolitik?

Som jag har skrivit i tidigare inlägg så har jag lagt klassisk höger/vänster politik bakom mig, Men viljan att hjälpa människor som behöver hjälp är stark oavsett politisk riktning i frågan ursprungligen.
Våra frågor och överenskommelse med det ena blocket går FÖRST. Men om jag får möjligheten kommer jag inte att gå in i riksdagsarbetet med skygglappar för ögonen det vore ett hån mot de medborgare som har medverkat till att rösta in mig. Om möjligheten för mig att hjälpa människor ges i ett utskott det berör då kommer jag göra mitt bästa så att denna hjälp ges, vare sig det är traditionellt ökat stöd eller det är i en skol/miljö fråga.

//Peter

Peter Johansson
2009-11-29, 14:31
Da_Nerd (2009-Nov-27)Ravenna (2009-Nov-27)Ska vi tolka detta med ökat stöd som att du vill bedriva en klassisk vänsterpolitik?
precis vad jag undrar...


Eftersom jag har svarat på samma fråga tidigare får du här samma svar.
Som jag har skrivit i tidigare inlägg så har jag lagt klassisk höger/vänster politik bakom mig, Men viljan att hjälpa människor som behöver hjälp är stark oavsett politisk riktning.
Våra frågor och överenskommelse med det ena blocket går FÖRST. Men om jag får möjligheten kommer jag inte att gå in i riksdagsarbetet med skygglappar för ögonen det vore ett hån mot de medborgare som har medverkat till att rösta in mig. Om möjligheten för mig att hjälpa människor ges i ett utskott det berör då kommer jag göra mitt bästa så att denna hjälp ges.

//Peter

Peter Johansson
2009-11-29, 14:36
Ravenna (2009-Nov-27)Tiden ska räknas från och med boken/CDn finns i handeln(tillgänglig för konsument). Därefter (5år) ska rättigheterna automatiskt gå tillbaka till upphovsrättsinnehavaren. (Det hade lika gärna kunnat vara 4år.)
Varför anser du att upphovsrättslagen ska diktera i vilken omfattning en skapare ska få sälja sina rättigheter? Vilka rättigheter är det du anser ska "gå tillbaka" och varför?
Är du medveten om att PPs föreslagna 5 år inte har någonting som helst att göra med under vilka villkor som skaparen får sälja sina rättigheter, och inte hindrar någon från att fortsätta producera efter att de 5 åren har gått - dvs att ingenting "går tillbaka" utan helt enkelt upphör?
Att sen giltighetstiden är livstid +70 år är helt absurt.
Även att hålla giltighetstiden inom upphovsrättsinnehavaren egen livstid är en förbättring. Är det sen flera kan man säga 50år /livstid beroende på vilken som kommer först. Men egentligen är 40 år mer än tillräcklig.
Längre upp skrev du att du tyckte att 5 år var bra? Vad är det för "giltighetstid" du pratar om?

Om vi tar en bok/författare eller CD = singer/songwriter. Denna är kanske ny på marknaden och får chansen att bli utgiven av ett förlag/musikbolag. Det författaren/singer/songwritern då ger bolaget är rättigheterna att publicera dennes material. En ny singer/songwriter/författare kommer med största sannolikhet att tjäna ganska dåligt per cd/bok. Bolaget kan mycket väl komma överrens med författaren/singer songwritern att de ska få ha rättigheterna att ge ut detta material i x antal år men har en bok/CD inte sålt bra under de två första åren så kommer den med största sannolikhet inte att göra det heller. Då anser jag att rättigheterna att ge ut samma material(bok/cd) ingen ska gå tillbaka till uphovsmannen/kvinnan ingen så nästa gång boken/låtarna blir populära har författaren/singer/songwritern chansen att göra en bättre deal med bolaget/förlaget. Så 5års kommersiell ensam rätt att publicera distribuera verk är då rätt bra.

Jag är medveten om att PPs 5år inte har något med att göra under vilka villkor skaparen får sälja sina rättigheter men enligt ovanstående exempel så är det till distributions bolag av någon form det handlar om (bok/CD). Jag har inte sagt något om att hindra skaparen ifrån att producera nya verk eller göra ändringar i dem gamla.

Om rättigheterna för distributionsbolaget att ge ut ett verk går tillbaka till skaparen efter 5år eller för distributionsbolaget upphör ser jag ingen skillnad i.

Med "giltighetstid" menar jag upphovsrättslig ensam rätt när det gäller kommersiell användning vilket idag är livstid + 70år. Där jag tidigare skrev att få ner den till bara livstid är en förbättring mot tidigare.

//Peter

Da_Nerd
2009-11-30, 19:00
Peter Johansson (2009-Nov-28)Da_Nerd (2009-Nov-26)Att öka stödet ser jag inte gå tvärs emot PPs principer
näha, var ser du stöd för ökat bidrag i våra principer då?
Nu har du klippt lite igen där finns inget specifikt för just stöd till ökat bidrag MEN detta har jag saxat ur princip programmet.
Demokrati och medborgerliga rättigheter och friheter
Värnet om den enskildes privatliv är lagfäst i Sveriges grundlag. Ur denna grundläggande rätt springer flera andra viktiga mänskliga rättigheter som yttrande och åsiktsfrihet, informationsfrihet, rätten till kultur och rätten till personlig utveckling.

Just rätten till personlig utveckling att kunna flytta hemifrån och bli självförsörjande även om det sker med hjälp av bidrag ser jag som ett stort steg framåt i den personliga utvecklingen för varje enskild människa.
Som jag skrivit tidigare VÅRA frågor går först och överenskommelsen med det ena blocket men om jag i något utskott det berör har någon chans att påverka då kommer jag att ta chansen till att påverka åt det hållet jag tror är mest positivt för den enskilde medborgaren.
//Peter

"Nu har du klippt lite igen"
För att göra det lättare för dig så quotar jag hela texten ovanför...

"Just rätten till personlig utveckling att kunna flytta hemifrån och bli självförsörjande även om det sker med hjälp av bidrag ser jag som ett stort steg framåt i den personliga utvecklingen för varje enskild människa."
Förstår inte hur man är självförsörjande om man går på bidrag!? Och tycker inte du att det krävs lite mycket fantasi att tolka pricipprogramets hänvisning till mänskliga rättigheter som att vi borde ge mer bidrag till arbetslösa ungdomar?

Ravenna
2009-11-30, 20:49
Varför ser du det som en grundläggande rättighet att så snabbt som möjligt få möjlighet att skiljas från sin familj?

Anser du att familjen hämmar ungdomens utveckling?

Har du barn?

Peter Johansson
2009-12-01, 08:16
cc (2009-Nov-28)Hej Peter
1. Vad anser du om den pågående av riksdagen icke beslutade utfasningen av kontanter ut det svenska samhället det privata bankväsendet just nu genomför (i strid med de lagar riksbanken har att följa)?
2. Är den pågående kontantutfasningen ett hot mot den lilla människan i klass med massövervakning eller större?
3. Är den pågående kontantutfasningen en utmaning ett medborgarättsparti som Pirtapartiet bör ta ställning till?
Frågas då kontanter (anonyma bearer-bond typ medel) synes vara en hörnsten i ett modernt demokratiskt samhälle som värnar individens rätt till privatliv, valfrihet och oberoende.
Plastkort utfärdas ju av bank och tillhör bank. Dessa kort inehåller inga pengar utan är enbart en av det privata bankväsendet skapad metod som tvingar kontoinnehavare att vid vart enskilt inköp till privatbank ställa frågan: Får jag köpa just den här tjänsten eller saken?
I samma utsträckning som kontanterna i ett samhälle avskaffas ställs alltså medborgarna under ett de facto absolut förmyndarskap till det privata bankväsendet.
Detta helt utan demokratisk översyn.
Det går även att ha åsikter om den övervakning ned på detaljnivå av den enskilda människan det kontantlösa samhället ger privata banker.
Även ur ett säkerhetspolitisk och nationellt sårbarhetsperspektiv är den pågående utfasningen av kontanter en riktigt dålig idé.
Vad sker t ex vid nätverksproblem eller elavbrott då affärsikdares kortläsare och privatbankernas datorer icke kan kommunicera?
För den enskilda människan knackar hungern och svälten på dörren i samma stund.
För samhället som helhet står systemkollaps och undantagstillstånd vid porten.
Mvh

Mina svar
1. Nu har jag inte hört talas om någon sådan utfasning men vad jag själv märkt så är kontanter fortfarande fullt gångbara. Däremot har jag märkt att en del bussar inte eller ogärna tar emot kontanter men det har med rånrisken att göra och inte vad jag vet någon ovilja mot kontanter i sig.
2. Kontant utfasningen ser jag som ett hot om massövervakning av den enskilde människan, då man tvingas gå över till någon form av betalkort där varje transaktion registreras.
3. Jag anser att där alltid ska finnas någon form av kontant betalningsmedel om detta är Kronor eller Euro eller någon annan valuta låter jag i nu läget vara osagt men skulle det bli aktuellt med en utfasning av kontanta betalnings medel för att gå över till något elektroniskt betalningssystem som kort så är det definitivt en fråga för PP att ta ställning till.

//Peter

Ravenna
2009-12-01, 10:18
Peter Johansson (2009-Nov-29)
Om vi tar en bok/författare eller CD = singer/songwriter. Denna är kanske ny på marknaden och får chansen att bli utgiven av ett förlag/musikbolag. Det författaren/singer/songwritern då ger bolaget är rättigheterna att publicera dennes material. En ny singer/songwriter/författare kommer med största sannolikhet att tjäna ganska dåligt per cd/bok. Bolaget kan mycket väl komma överrens med författaren/singer songwritern att de ska få ha rättigheterna att ge ut detta material i x antal år men har en bok/CD inte sålt bra under de två första åren så kommer den med största sannolikhet inte att göra det heller. Då anser jag att rättigheterna att ge ut samma material(bok/cd) ingen ska gå tillbaka till uphovsmannen/kvinnan ingen så nästa gång boken/låtarna blir populära har författaren/singer/songwritern chansen att göra en bättre deal med bolaget/förlaget. Så 5års kommersiell ensam rätt att publicera distribuera verk är då rätt bra.

Jag måste erkänna att jag känner en del frustration här. PPs föreslagna 5 års kommersiell ensamrätt har INGENTING att göra med vem skaparen väljer att ge denna ensamrätt till och under vilka villkor. Ditt argument haltar också svårt då det utelämnar scenariot där en bok/CD/film faktiskt drar in pengar. Om en bok säljer jättebra efter 5 år, vad anser du ska hända med rättigheterna då?


Om rättigheterna för distributionsbolaget att ge ut ett verk går tillbaka till skaparen efter 5år eller för distributionsbolaget upphör ser jag ingen skillnad i.

Så du ser ingen skillnad mellan att de kommersiella ensamrättigheterna helt upphör efter 5 år, och att rättigheterna går tillbaka från distributionsbolaget till skaparen? I det ena fallet så upphör rättigheterna helt, i det andra fallet så byter rättigheterna händer. Förstår du den skillnaden?

Kan du försöka uttrycka dig klarare? Det går verkligen inte att förstå vad du menar när du väver in så många missförstånd i ofullständiga svar.

Ravenna
2009-12-01, 10:21
Peter Johansson (2009-Nov-29)Da_Nerd (2009-Nov-27)Ravenna (2009-Nov-27)Ska vi tolka detta med ökat stöd som att du vill bedriva en klassisk vänsterpolitik?
precis vad jag undrar...

Eftersom jag har svarat på samma fråga tidigare får du här samma svar.
Som jag har skrivit i tidigare inlägg så har jag lagt klassisk höger/vänster politik bakom mig, Men viljan att hjälpa människor som behöver hjälp är stark oavsett politisk riktning.
Våra frågor och överenskommelse med det ena blocket går FÖRST. Men om jag får möjligheten kommer jag inte att gå in i riksdagsarbetet med skygglappar för ögonen det vore ett hån mot de medborgare som har medverkat till att rösta in mig. Om möjligheten för mig att hjälpa människor ges i ett utskott det berör då kommer jag göra mitt bästa så att denna hjälp ges.
//Peter

Peter, anledningen till att vi frågade igen var för att detta inte var ett svar...

Du har flera gånger i den här tråden tydligt tagit ställning för en klassisk vänsterpolitik, t.ex. med höga bidrag. Du har uppenbarligen inte lämnat vänsterpolitiken bakom dig - den präglar dina svar lika tydligt som om du hade haft en röd tatuering i pannan.

Så jag frågar igen: Ska vi tolka detta med ökat stöd som att du vill bedriva en klassisk vänsterpolitik?

Peter Johansson
2009-12-02, 11:30
Da_Nerd (2009-Nov-30)Peter Johansson (2009-Nov-28)Da_Nerd (2009-Nov-26)Att öka stödet ser jag inte gå tvärs emot PPs principer
näha, var ser du stöd för ökat bidrag i våra principer då?
Nu har du klippt lite igen där finns inget specifikt för just stöd till ökat bidrag MEN detta har jag saxat ur princip programmet.
Demokrati och medborgerliga rättigheter och friheter
Värnet om den enskildes privatliv är lagfäst i Sveriges grundlag. Ur denna grundläggande rätt springer flera andra viktiga mänskliga rättigheter som yttrande och åsiktsfrihet, informationsfrihet, rätten till kultur och rätten till personlig utveckling.
Just rätten till personlig utveckling att kunna flytta hemifrån och bli självförsörjande även om det sker med hjälp av bidrag ser jag som ett stort steg framåt i den personliga utvecklingen för varje enskild människa.
Som jag skrivit tidigare VÅRA frågor går först och överenskommelsen med det ena blocket men om jag i något utskott det berör har någon chans att påverka då kommer jag att ta chansen till att påverka åt det hållet jag tror är mest positivt för den enskilde medborgaren.
//Peter
"Nu har du klippt lite igen"
För att göra det lättare för dig så quotar jag hela texten ovanför...
"Just rätten till personlig utveckling att kunna flytta hemifrån och bli självförsörjande även om det sker med hjälp av bidrag ser jag som ett stort steg framåt i den personliga utvecklingen för varje enskild människa."
Förstår inte hur man är självförsörjande om man går på bidrag!? Och tycker inte du att det krävs lite mycket fantasi att tolka pricipprogramets hänvisning till mänskliga rättigheter som att vi borde ge mer bidrag till arbetslösa ungdomar?

Att flytta hemifrån anser jag är ett stort steg framåt i den personliga utvecklingen om det sen sker genom bidrag eller genom arbete eller något annat sätt tycker jag spelar mindre roll. Man kan ju diskutera hur självförsörjande man är om man går på bidrag men flyttar man till eget boende så blir man ju ett en mans hushåll och då måste de fasta kostnaderna betalas på något sätt och vare sig det sker genom arbete eller bidrag. Jag anser att vi ska vara glada att möjligheten finns här i Sverige. Du behöver inte åka långt i Europa för att hitta länder där det inte finns.

Just ordet rätten till "Personlig utveckling" är ett ord som kan innefatta många saker och behöver inte betyda samma sak för olika människor i olika skeenden i livet.
I min tolkning är det för knippat till yngre människor.
//Peter

Peter Johansson
2009-12-02, 11:32
Ravenna (2009-Nov-30)Varför ser du det som en grundläggande rättighet att så snabbt som möjligt få möjlighet att skiljas från sin familj?
Anser du att familjen hämmar ungdomens utveckling?
Har du barn?


Jag anser att flytta hemifrån är ett stort steg i varje människas personliga utveckling men det behöver inte ske snabbt att bo hemma när man är 18-20år kan nog vara okej men att göra samma sak när man är runt 25 år då är det inte så roligt längre.
Jag aldrig skrivit att familjen hämmar ungdomens utveckling men då måste vi ta och diskutera vid vilken ålder är man ungdom och när slutar man att vara det.
I mina ögon är 18-20 ungdom men en 25åring betraktar jag som vuxen.
Jag har inga barn.

//Peter

Peter Johansson
2009-12-03, 11:21
Ravenna (2009-Dec-01)Peter Johansson (2009-Nov-29)
Om vi tar en bok/författare eller CD = singer/songwriter. Denna är kanske ny på marknaden och får chansen att bli utgiven av ett förlag/musikbolag. Det författaren/singer/songwritern då ger bolaget är rättigheterna att publicera dennes material. En ny singer/songwriter/författare kommer med största sannolikhet att tjäna ganska dåligt per cd/bok. Bolaget kan mycket väl komma överrens med författaren/singer songwritern att de ska få ha rättigheterna att ge ut detta material i x antal år men har en bok/CD inte sålt bra under de två första åren så kommer den med största sannolikhet inte att göra det heller. Då anser jag att rättigheterna att ge ut samma material(bok/cd) ingen ska gå tillbaka till uphovsmannen/kvinnan ingen så nästa gång boken/låtarna blir populära har författaren/singer/songwritern chansen att göra en bättre deal med bolaget/förlaget. Så 5års kommersiell ensam rätt att publicera distribuera verk är då rätt bra.
Jag måste erkänna att jag känner en del frustration här. PPs föreslagna 5 års kommersiell ensamrätt har INGENTING att göra med vem skaparen väljer att ge denna ensamrätt till och under vilka villkor. Ditt argument haltar också svårt då det utelämnar scenariot där en bok/CD/film faktiskt drar in pengar. Om en bok säljer jättebra efter 5 år, vad anser du ska hända med rättigheterna då?

Om rättigheterna för distributionsbolaget att ge ut ett verk går tillbaka till skaparen efter 5år eller för distributionsbolaget upphör ser jag ingen skillnad i.
Så du ser ingen skillnad mellan att de kommersiella ensamrättigheterna helt upphör efter 5 år, och att rättigheterna går tillbaka från distributionsbolaget till skaparen? I det ena fallet så upphör rättigheterna helt, i det andra fallet så byter rättigheterna händer. Förstår du den skillnaden?
Kan du försöka uttrycka dig klarare? Det går verkligen inte att förstå vad du menar när du väver in så många missförstånd i ofullständiga svar.

Jag har inte skrivit något om vem skaparen får eller inte får sälja rättigheterna till det bör stå skaparen fritt att själv välja.

Om vi har det positiva scenariot att en bok fortfarande säljer bra efter några år ser jag inget hinder i att distributionsbolaget trycker upp fler exemplar för att möta efterfrågan inom 5årsperioden. Så rent teoretiskt kan de trycka upp fler exemplar 3 månader före 5års perioden går ut och distribuera det de har i lagret. Efter 5år anser jag att rättigheterna ska gå tillbaka och bolaget får inte trycka upp fler exemplar, men det hindrar dem inte att distribuera ut det som de har i lager.

Naturligtvis förstår jag att där är en teoretisk skillnad mellan det ena scenariot att rättigheterna upphör för distributionsbolaget och det andra att de byter händer.
Men den verkliga slutsatsen i det hela är att vill distributionsbolaget ha tillbaka rättigheterna så måste de förhandla igen oavsett vilket av ovanstående scenarion som sker.

Jag försöker alltid att uttrycka mig så klart så möjligt när jag svarar på en fråga. Då svarar jag på det som där står i meningen inte vad jag tror frågeställaren menar eller vill att jag ska inkludera i mina svar.

//Peter

Gammelpiraten
2009-12-03, 11:49
Hur arbetar du/kommer du att arbeta konkret för att Piratpartiet skall komma in i riksdagen?
Se gärna frågan som att du ger tips/info till andra pirater hur de kan gå till väga.

På så sätt kan de också använda sig av de metoder du använder dig av. Och vad du vet/anser är effektivt. Utifrån den information som samlas kan vi bilda arbetsgrupper som bevakar vissa områden och/eller också ge idéer till alla grupper och individer som är aktiva.

Anna Troberg skriver idag 3/12:
Det händer massor i PP. Just nu förbereds det en massa saker i kulisserna och någon gång efter jul tror jag att vi kommer att få se en explosion av extern aktivitet. Då blir det dags för de andra partierna att huka sig. ...Vi är urbra på att samla information och ganska dåliga på att göra den lättillgänglig. Det handlar dels om hur var och en av oss kan kampanja under valåret, men också om hur information ska flöda smidigt och fritt inom partiet.”

Fundera först innan du tittar på mina förslag.


Här nedan följer en del av de områden som jag anser måste vara igång kontinuerligt. Ju närmare vi kommer valet desto mindre utrymme står till vårt förfogande. I varje media konkurrerar journalisterna med varandra för att få in sin artikel. Sedan konkurrerar alla media med varandra.
Konkurrensen är stenhård för att få in någonting.

Områden nedan är inte rangordnade

Områden: Nätets alla former. Vilka är viktiga?
Direktkontakt med journalister?
Motioner till kommuner och landsting?
Insändare, debattartiklar i papperstidningar?
Artiklar i diverse gratistidningar; tåg, flyg-tidningar etc?
Intervjuer i tidningar och annan media.
Kommentarer på andra partiers politiska utspel. Typ pressmeddelanden.
Kommentarer på aktuella händelser (som alltså kan kopplas till piratformer).
Sympatiskt inställda artister, musiker, etc.
Egna egenskaper som folk gillar (spela flöjt eller sjunga eller liknande)
Deltagande i evenemang typ marknader, skyltsöndagar, utställningar, events, osv

Peter Johansson
2009-12-04, 12:35
Ravenna (2009-Dec-01)Peter Johansson (2009-Nov-29)Da_Nerd (2009-Nov-27)Ravenna (2009-Nov-27)Ska vi tolka detta med ökat stöd som att du vill bedriva en klassisk vänsterpolitik?
precis vad jag undrar...
Eftersom jag har svarat på samma fråga tidigare får du här samma svar.
Som jag har skrivit i tidigare inlägg så har jag lagt klassisk höger/vänster politik bakom mig, Men viljan att hjälpa människor som behöver hjälp är stark oavsett politisk riktning.
Våra frågor och överenskommelse med det ena blocket går FÖRST. Men om jag får möjligheten kommer jag inte att gå in i riksdagsarbetet med skygglappar för ögonen det vore ett hån mot de medborgare som har medverkat till att rösta in mig. Om möjligheten för mig att hjälpa människor ges i ett utskott det berör då kommer jag göra mitt bästa så att denna hjälp ges.
//Peter
Peter, anledningen till att vi frågade igen var för att detta inte var ett svar...
Du har flera gånger i den här tråden tydligt tagit ställning för en klassisk vänsterpolitik, t.ex. med höga bidrag. Du har uppenbarligen inte lämnat vänsterpolitiken bakom dig - den präglar dina svar lika tydligt som om du hade haft en röd tatuering i pannan.
Så jag frågar igen: Ska vi tolka detta med ökat stöd som att du vill bedriva en klassisk vänsterpolitik?

Som jag skrivit i tidigare inlägg så har jag lagt höger/vänster politik bakom mig nu är det PP frågor jag vill driva. Men skulle det vara så att möjligheten ges i något utskott inom ramen för PPs politik och att det inte stör överenskommelsen med det ena blocket, så i det utskott arbeta för att få igenom beslut som hjälper och förbättrar för människor.

Om det sen är ökat stöd i t.ex. bidrag eller i en skol, miljö, kultur fråga det spelar mig mindre roll. Jag kommer alltid att försöka hjälpa människor i det utskott som jag eventuellt får sitta i. Har inte PPs riksdagsgrupp någon ställning i en specifik fråga då anser jag att PP riksdagsledamoten måste ha en och kan man få en person som brinner för just dessa frågor i det utskott det berör då är det anser jag mycket värt.

//Peter

Gammelpiraten
2009-12-07, 13:14
Vi i Piratpartiet står för fri kunskap och delad kultur.

Kan du se något mer område/ö, som enligt din åsikt borde vara fritt från avgifter om du stod utkik i förmastens utsiktskorg, som piratskeppet borde lägga beslag på? Ett konkret förslag.

Gratis museer är en självklarhet tycker jag men det måste finnas flera områden.

Alliansregeringen satte avgifter på besök till museer. De stora statliga museerna, som hade fri entré 2005 och 2006, tappade i fjol mer än 1,5 miljoner besökare sedan entréavgifterna återinförts. Ett lyckat museibesök sätter spår i form av en mängd mångsidiga kunskaper och erfarenheter. Även antalet besök från förskolor/skolor har minskat. Under 2008 stod förskolor/skolor för totalt 1,4 miljoner besök på museer och konsthallar. Antalet besök från denna grupp har under de senaste tre åren gått ned med 19 procent. Störst är nedgången vid kommunala museer där antalet besök minskat med nära 50 procent.

Mer statistik:
http://www.kulturradet.se/sv/publikationer_/Museer--konsthallar-2008/

Kunskap, vetande och erfarenheter är grundelement för att förstå den värld vi lever i och ge oss förmåga att tackla de problem som vi dagligen kastas in i och brottas med.

För att förbättra integrering och göra samhället mer begripligt historiskt, kulturellt och socialt för immigranter, infödingar, utlänningar, amerikaner och uppväxande släkten är det en global samhällelig vinst att göra museerna avgiftsfria. Den information och upplevelse som museerna förmedlar är synnerligen viktig då alla inte kan ta emot kunskapen genom Internet-mediet, som dessutom ur vissa aspekter bara kan fungera som ett komplement.

Här är ett till exempel: Ett gratis Internet kanske är något att eftersträva men det kanske är för dyrt? Det kan då vara bättre att aanvända sig av något annat, tex FON-systemet (http://www.fon.com/en/). Ansluter man sin egen bredbandsuppkoppling till FON-gemenskapen så har fri tillgång andra medlemmars bredbandsanslutningar, WIFI, över hela planeten. 0,7 millioner FON-spots nu.

Anledningen till frågan: Jag försöker hitta flera gemensamma nämnare och beröringspunkter till våra grundpostulat. Det här är också en liten men inte oviktig integrationsfråga som går tvärt emot andra politiska partiers negativa integrationspolitik. Frågan har också en anknytning till ekonomi och kommunal verksamhet. Många människor med låga inkomster och kommuner har inte råda att gå på museer utan prioriterar annat mer nödvändigt för deras livsuppehälle och existens.

Peter Johansson
2009-12-08, 11:40
Gammelpiraten (2009-Dec-03)Hur arbetar du/kommer du att arbeta konkret för att Piratpartiet skall komma in i riksdagen?
Se gärna frågan som att du ger tips/info till andra pirater hur de kan gå till väga.
På så sätt kan de också använda sig av de metoder du använder dig av. Och vad du vet/anser är effektivt. Utifrån den information som samlas kan vi bilda arbetsgrupper som bevakar vissa områden och/eller också ge idéer till alla grupper och individer som är aktiva.
Anna Troberg skriver idag 3/12:
Det händer massor i PP. Just nu förbereds det en massa saker i kulisserna och någon gång efter jul tror jag att vi kommer att få se en explosion av extern aktivitet. Då blir det dags för de andra partierna att huka sig. ...Vi är urbra på att samla information och ganska dåliga på att göra den lättillgänglig. Det handlar dels om hur var och en av oss kan kampanja under valåret, men också om hur information ska flöda smidigt och fritt inom partiet.?
Fundera först innan du tittar på mina förslag.

Här nedan följer en del av de områden som jag anser måste vara igång kontinuerligt. Ju närmare vi kommer valet desto mindre utrymme står till vårt förfogande. I varje media konkurrerar journalisterna med varandra för att få in sin artikel. Sedan konkurrerar alla media med varandra.
Konkurrensen är stenhård för att få in någonting.
Områden nedan är inte rangordnade
Områden: Nätets alla former. Vilka är viktiga?
Direktkontakt med journalister?
Motioner till kommuner och landsting?
Insändare, debattartiklar i papperstidningar?
Artiklar i diverse gratistidningar; tåg, flyg-tidningar etc?
Intervjuer i tidningar och annan media.
Kommentarer på andra partiers politiska utspel. Typ pressmeddelanden.
Kommentarer på aktuella händelser (som alltså kan kopplas till piratformer).
Sympatiskt inställda artister, musiker, etc.
Egna egenskaper som folk gillar (spela flöjt eller sjunga eller liknande)
Deltagande i evenemang typ marknader, skyltsöndagar, utställningar, events, osv

Det jag tror är att ställa upp i kommun/regionval är det som kommer att göra PP intressant att skriva om för journalisterna ingen kommun har ju exakt samma frågor som den andra. och att ställa upp i ovanstående lokala val är något jag tror kommer att ge lokalt medialt intresse som jag hoppas även spiller av positivt på vårt riksdagsval att om en PP väljare ser att denna kan ta 3 val sedlar för alla instanserna och då röstar PP hela vägen. Som kommunledare anser jag att det är mitt jobb att göra ett så bra kommunval så möjligt och om det blir positivt i en ände sprider det sig till andra änden också.

Här kommer min rangordning och det sker med siffror var av 1 är det allra viktigaste och sen går det bakåt. Har jag skrivit samma siffra på mer än en så ser jag det som att dessa frågor hänger ihop med varandra.

Områden: Vilka är viktiga?
Nätets alla former. 1. Att hålla PP forumet levande och aktuellt ser jag som viktigt.

Direktkontakt med journalister? 2. Att få in positiva intervjuer i tidningar ser jag som viktigt.

Motioner till kommuner och landsting?8. Man bör nog redan vara invald för att denna ska ha någon effekt
Insändare, debattartiklar i papperstidningar? 3. Detta kan ge en positiv signal till väljarna att rösta på oss
Artiklar i diverse gratistidningar; tåg, flyg-tidningar etc? 3. Anser denna hör ihop med "Insändare, debattartiklar i papperstidningar"
Intervjuer i tidningar och annan media. 2. Anser jag hör ihop med "direkt kontakt med journalister.

Kommentarer på andra partiers politiska utspel. Typ pressmeddelanden. 5. Kan vara bra om det är i en PP fråga.
Kommentarer på aktuella händelser (som alltså kan kopplas till piratformer).4. Det ger alltid positiv uppmärksamhet
Sympatiskt inställda artister, musiker, etc. 4. Ger positiv uppmärksamhet.

Egna egenskaper som folk gillar (spela flöjt eller sjunga eller liknande) 7. Kan vara bra om man satsar på att bli personkryssad in i någon av de tre instanserna.

Deltagande i evenemang typ marknader, skyltsöndagar, utställningar, events, osv 5. Kan vara bra om det är nära in på valdagen eller förtidsröstningen.

//Peter

Gammelpiraten
2009-12-10, 12:08
Jag har ställt två frågor till nästan alla kandidater tidigare.
Svaren har varit fantastiskt bra och tydliggöranden i många aspekter.
Den samlade kunskapen och kraften visar på en enorm styrka.
Jag hoppas att alla som läser drar nytta av det hela.
Jag hoppas ingen, ur någon aspekt, tar illa upp av att jag ställer en/denna min/ tredje omgångsfråga.

Finns det någonstans i vårt samhällssystem där vi har en byråkrati/administration som kostar och som du gärna skulle vilja avveckla eller förändra? Det kan gälla på kommun-nivå eller riksnivå. Avgifter eller verksamheter. För privatperson, företagare, studerande, pensionär, osv. Var finns det någonstans man kan göra en besparing för den enskilde och/eller för samhället som helhet? Kan man säga att det finns en privilegierad elit, en slags nomenklatura, som uppträder i de flesta samhällssektorer och nivåer och som lägger ut ett slags kontroll, avgifts och registersystem över oss andra medborgare?

Exempel 1) De som sitter och avlyssnar/sammanställer informationen om vanliga medborgares Internettrafik bör kunna klassificeras tillhöra en onödig byråkrati som kostar pengar.

Exempel 2) I min egen kommun är återvinningsystemet för kasserade produkter och det som för kallades sopor helt utbyggt. Allt sorteras och återvinns på lokal och central återvinningsstation. Det finns inga sopor att skicka i den gröna tunnan. Ändå måste man betala avgift för ”sophämtning” trots att man alla sopor återsorterat och inga sopor har att skicka. Det är uteslutet att erhålla dispens.

Exemplet 3) Samma kommun har man precis nu infört stämpelur (sk flexklocka) också för lärare. I samma veva blir samtliga lärare semesteranställda (dvs de har lika lång/kort betald semestertid som andra lönanställda. Avdelnings-, förvaltnings-, enhets-chefer och heltidspolitiker omfattas inte av tvånget att registrera sin tid med stämpelur. Detta menar ledningen officiellt är ett rättvist system.

Peter Johansson
2009-12-11, 12:35
Gammelpiraten (2009-Dec-07)Vi i Piratpartiet står för fri kunskap och delad kultur.
Kan du se något mer område/ö, som enligt din åsikt borde vara fritt från avgifter om du stod utkik i förmastens utsiktskorg, som piratskeppet borde lägga beslag på? Ett konkret förslag.
Gratis museer är en självklarhet tycker jag men det måste finnas flera områden.
Alliansregeringen satte avgifter på besök till museer. De stora statliga museerna, som hade fri entré 2005 och 2006, tappade i fjol mer än 1,5 miljoner besökare sedan entréavgifterna återinförts. Ett lyckat museibesök sätter spår i form av en mängd mångsidiga kunskaper och erfarenheter. Även antalet besök från förskolor/skolor har minskat. Under 2008 stod förskolor/skolor för totalt 1,4 miljoner besök på museer och konsthallar. Antalet besök från denna grupp har under de senaste tre åren gått ned med 19 procent. Störst är nedgången vid kommunala museer där antalet besök minskat med nära 50 procent.
Mer statistik:
http://www.kulturradet.se/sv/publikationer_/Museer--konsthallar-2008/
Kunskap, vetande och erfarenheter är grundelement för att förstå den värld vi lever i och ge oss förmåga att tackla de problem som vi dagligen kastas in i och brottas med.
För att förbättra integrering och göra samhället mer begripligt historiskt, kulturellt och socialt för immigranter, infödingar, utlänningar, amerikaner och uppväxande släkten är det en global samhällelig vinst att göra museerna avgiftsfria. Den information och upplevelse som museerna förmedlar är synnerligen viktig då alla inte kan ta emot kunskapen genom Internet-mediet, som dessutom ur vissa aspekter bara kan fungera som ett komplement.
Här är ett till exempel: Ett gratis Internet kanske är något att eftersträva men det kanske är för dyrt? Det kan då vara bättre att aanvända sig av något annat, tex FON-systemet (http://www.fon.com/en/). Ansluter man sin egen bredbandsuppkoppling till FON-gemenskapen så har fri tillgång andra medlemmars bredbandsanslutningar, WIFI, över hela planeten. 0,7 millioner FON-spots nu.
Anledningen till frågan: Jag försöker hitta flera gemensamma nämnare och beröringspunkter till våra grundpostulat. Det här är också en liten men inte oviktig integrationsfråga som går tvärt emot andra politiska partiers negativa integrationspolitik. Frågan har också en anknytning till ekonomi och kommunal verksamhet. Många människor med låga inkomster och kommuner har inte råda att gå på museer utan prioriterar annat mer nödvändigt för deras livsuppehälle och existens.


En ide är att slopa momsen helt på böcker och tidningar.
En annan är att slopa tv/radioavgiften men då är frågan vill vi ha reklam i svt 1+2??
Gratis hemlåning av dvd:er och cd skivor ifrån bibliotek = slopa avgiften.
I Helsingborgs kommun har SPI (svenska pensionärers intresseförening ) fått igenom just gratis inträde till museer för pensionärer i kommunen genom att 2006 få en vågmästarroll i fullmäktige. Varför då inte föreslå en dag i månaden då museer är öppna för allmänheten med gratis inträde?

//Peter

Peter Johansson
2009-12-13, 16:12
Gammelpiraten (2009-Dec-10)Jag har ställt två frågor till nästan alla kandidater tidigare.
Svaren har varit fantastiskt bra och tydliggöranden i många aspekter.
Den samlade kunskapen och kraften visar på en enorm styrka.
Jag hoppas att alla som läser drar nytta av det hela.
Jag hoppas ingen, ur någon aspekt, tar illa upp av att jag ställer en/denna min/ tredje omgångsfråga.
Finns det någonstans i vårt samhällssystem där vi har en byråkrati/administration som kostar och som du gärna skulle vilja avveckla eller förändra? Det kan gälla på kommun-nivå eller riksnivå. Avgifter eller verksamheter. För privatperson, företagare, studerande, pensionär, osv. Var finns det någonstans man kan göra en besparing för den enskilde och/eller för samhället som helhet? Kan man säga att det finns en privilegierad elit, en slags nomenklatura, som uppträder i de flesta samhällssektorer och nivåer och som lägger ut ett slags kontroll, avgifts och registersystem över oss andra medborgare?
Exempel 1) De som sitter och avlyssnar/sammanställer informationen om vanliga medborgares Internettrafik bör kunna klassificeras tillhöra en onödig byråkrati som kostar pengar.
Exempel 2) I min egen kommun är återvinningsystemet för kasserade produkter och det som för kallades sopor helt utbyggt. Allt sorteras och återvinns på lokal och central återvinningsstation. Det finns inga sopor att skicka i den gröna tunnan. Ändå måste man betala avgift för ?sophämtning? trots att man alla sopor återsorterat och inga sopor har att skicka. Det är uteslutet att erhålla dispens.
Exemplet 3) Samma kommun har man precis nu infört stämpelur (sk flexklocka) också för lärare. I samma veva blir samtliga lärare semesteranställda (dvs de har lika lång/kort betald semestertid som andra lönanställda. Avdelnings-, förvaltnings-, enhets-chefer och heltidspolitiker omfattas inte av tvånget att registrera sin tid med stämpelur. Detta menar ledningen officiellt är ett rättvist system.

Om jag får ge förslag på idéer helt fritt som ligger utanför PPs politik och som skulle kunna spara pengar till samhället och minska ner byråkratin så har jag varit inne på det i ett tidigare inlägg i denna tråd. Nämligen följande ide.

I nuläget är arbetsförmedlingen statligt, försäkringskassan (som betalar ut sjukpenning) statligt och försäkringskassan som betalar ut socialbidrag kommunalt.
Det som går under försäkringskassan är under ett tak. Men genom att slå samman arbetsförmedlingen med försäkringskassan(sjukpenning) samt att förstatliga den delen av försäkringskassan som betalar ut socialbidrag. Skulle man få dessa tre till ett då tror jag man skulle kunna spara mycket pengar i byråkrati samt att dessa kunde samarbeta mer effektivt med varandra. En sjukskrivning kan ofta bero på jobb eller bristen av det och samma sak med socialbidrag. Förutom att det skulle kunna förenkla för den enskilde medborgaren så skulle biten socialbidrag kunna få ett statligt regelverk som gör att det blir lika för alla över hela landet med små möjligheter till lokala variationer. Det hindrar enskilda kommuner ifrån att göra egna tolkningar samt skapa sin egen praxis på vad den enskilde förväntas göra som det är idag.

I ditt Exempel 1 Håller jag helt med dig det bästa vore att få bort lagen kan man inte få bort den så är det näst bästa anser jag att få med tillägget All avlyssning måste ske i realtid att spara trafiken så man i efterhand kan gå tillbaka och gå igenom allt är fel.

I ditt Exempel 2 Betalar du inte en "sophämtningsavgift" för att de ska frakta bort ditt källsorterade avfall?

I ditt Exempel 3 Jag jobbade på ett företag för många år sedan som hade just stämpel ur och flex klocka. Vi kunde stämpla in tjugo minuter före vi började jobba och få dessa tjugo minuter tillgodo räknat oss i flextid att kunna ta ut när så behövdes man kunde också komma tjugo minuter för sent och det var inget som belastade själva anställningen. Var det så att man ofta kom tjugo minuter sent så man hade minus på tidskontot så drogs det på lönen i slutändan. Så när det väl tog slut för mig där så hade jag många timmar plus på flex kontot som jag fick ut i lön så för mig var det bara positivt.

//Peter

cc
2009-12-14, 00:16
Mot bakgrund av den information Brian Gerrish presenterar i sitt "State of the Nation" tal
i år, vilken är Din uppfattning av hur Piratpartiet skall hantera detta hot för svensk del?

Brian Gerrish bakgrund (http://www.youtube.com/watch?v=hBE_0-1v_34)
Brian Gerrish - State of the Nation 2009 (http://www.bbc5.tv/news/story/brian-gerrish-state-nation)

Svarsalternativ:

1. Anser att det Brian Gerrish talar om inte är ett problem.

2. Visst är det ett hot. Anser att partiet ändå skall hålla fast vid vågmästarstrategin - även om detta innebär att partiet stödjer politiska beslut som bryter ned samhället

3. Partiet måste omgående ta med i beräkningen den hotbild Brian Gerrish redogör för vid utformandet av sin strategi och taktik

Gammelpiraten
2009-12-14, 16:17
Mina frågor till dig kommer efter en del textmassa, vilken utgör det bakgrundsmaterial som ligger till grund för mina frågor och tankar. Och jag vill betona att jag inte har något annat syfte än att vara behjälplig så att PP kommer in riksdagen. Jag utgår bara från min egen erfarenhet och verklighet. (Den verkligheten finns därför på mitt blogginlägg ?Om Marknaden och Staten i dagens bilvärld? http://blogg.felicia.se/?p=54 där jag redovisar en i mitt tycke en slags piratfråga.) Men lämna det och gå till frågorna.

Det är så här.
Det är odemokratiskt och orättvist.
Men 4% krävs för att ta plats i Sveriges Riksdag.
Drygt 7 miljoner röstberättigade. 80% valdelatagande. 5,6 miljoner som kommer att rösta.
4% är 224.000.
45,5 % valdeltagande i EU-valet 2009. Piratpartiet fick 225.915. Massavlyssningen gav PP två platser i EU.
Nu är riksdagsval något helt annat än EU-val. EU långt borta. Sverige betydligt närmare. Invandringen gav SD placering i riksdagen. Cancersjuka som måste söka jobb gav överströmning till s. Klimatdebatten gav påfyllnad till mp.

Det är så här.
Syns man inte så finns man inte.
IPRED, FRA är för närvarande avförda från den debatt som lyser på himlen.

Därför ser det ut så här. (SIFO dec)

s 31,49 %
m 21,54 %
blank, osäkra 14,2 %
mp 8,47 %
fp 5,83 %
v 4,46 %
c 4,46 %
sd 4,38 %
kd 3,17 %
Fi, Juni, PP, övr 1,71 %

Hade riksdagen återspeglat ett demokratiskt förhållningssättet till den nuvarande parlamentarismen så hade det funnits cirka 50 tomma stolar i riksdagssalen. Men; blankrösterna och övriga under 4% fördelar sig på de partier som kommit över spärrgränsen. Blankrösterna först och sedan de som då fortfarande finns under 4%. Det demokratiska underskottet skulle i sådant fall visa sig alldeles för tydligt för att man vill ståta med tomma stolar.

Vi håller på att bli akterseglade. Vi måste åter komma in i luften. Och eftersom en del pirater hellre tycks vilja begå harakiri än att flytta sig någon mm utanför FRA-frågan eller något som den gode Rick satt på pränt så fokuserar jag därför på något som är unikt för PP.

När kandidaterna är valda/utsedda och finns tillgängliga så läggs ett utfrågningsforum ut igen. All allmänhet ska få möjlighet att ställa frågor till våra kandidater. Och vi kräver att alla de andra partierna skall göra likadant.

Vi bör kontakta varenda lokaltidning och all tänkbar media. Och påpeka denna nyordning.

Det här ger en val-demokratisk användning av Internet. Och om den används förnuftigt så kan det vara en början till förändring av vårt demokratiska system till det bättre.

Fråga 1: Tycker du den här idén är vettig?

Jag vet att vissa ställer upp med sina namn för att på sätt dra röster på till PP. Att just de inte svarar är förklarligt. Men de andra. Att gå in i deras personliga bloggar och få fakta utifrån de 300 tecknens beskrivning är inte tillräckligt. Då faller ju hela vitsen med utfrågningsforumet. Jag har dragit ur den essens (kopierat) från inlägg om vad utfrågningsforumet har för syfte, vad det ska användas till och hur.

Fråga 2. Så varför svarar inte alla kandidater som har för avsikt att ta plats i riksdagen på frågor?
(ett uteblivit svar är ju också ett svar, men det kan ge upphov till konstiga/vissa reflexioner)

Syfte med utfrågningsforumet:
Att agera Djävulens Advokat för att se hur kandidaterna klarar av frågeställningar är okej. Att ställa frågor och motfrågor och verkligen vända ut och in på argumenten är just nu och enbart just nu så jäkla viktigt för partiet att ska få fram dom bästa kandidaterna. varje kandidat måste rannsakas i minsta detalj för att inte de skall få en glipa att köra vårt parti på grund. Därför bör vi kunna få fråga ut personen i varje vinkel av hans personlighet för att se om de är de rätta virket att kunna stå pall för de frestelser som väntas. Samtliga kandidater ska frågas om allt som är relevant för vår kandidatur och för att få representera partiet. Så medlemmarna har bästa möjlighet till att bilda sig en uppfattning. Meningen är alltså inte att försöka ändra kandidatens ställningstaganden, det är att få reda på vad ställningstagandena är. Utfrågningsforumet bör inte vara ett forum där utfrågarna för fram sina åsikter, utan där man lockar fram svar från kandidaterna
Jag vill givetvis också att alla kandidater ska granskas. Jag tycker att det är oerhört viktigt att pressa åtminstone högprofils kandidaterna med följd frågor. Det är just i de svaren de visar om de är politiskt gångbara eller inte. Vi vill ju ha fram lojala men ändå flexibla tänkande individer med integritet. Det är en forumsektion där kandidaterna frågas ut och ger sin syn på kandidaturen. Detta utesluter på inget sätt mer djupgående debatter om vad kandidaterna tycker i olika ämnen i annan del av forumet. Vill man ifrågasätta trovärdigheten i något antagande som kandidaten gjort, eller lämpligheten i att en kandidat hyser viss åsikt, jag ser ingen anledning till att man inte skulle kunna diskutera kandidater öppet och att man skall kunna varna för olämpliga kandidater... det är partiets framtid som står på spel här, ser inga negativa effekter av att detta görs in public.

Peter Johansson
2009-12-15, 08:58
cc (2009-Dec-14)Mot bakgrund av den information Brian Gerrish presenterar i sitt "State of the Nation" tal
i år, vilken är Din uppfattning av hur Piratpartiet skall hantera detta hot för svensk del?
Brian Gerrish bakgrund (http://www.youtube.com/watch?v=hBE_0-1v_34)
Brian Gerrish - State of the Nation 2009 (http://www.bbc5.tv/news/story/brian-gerrish-state-nation)
Svarsalternativ:
1. Anser att det Brian Gerrish talar om inte är ett problem.
2. Visst är det ett hot. Anser att partiet ändå skall hålla fast vid vågmästarstrategin - även om detta innebär att partiet stödjer politiska beslut som bryter ned samhället
3. Partiet måste omgående ta med i beräkningen den hotbild Brian Gerrish redogör för vid utformandet av sin strategi och taktik

Har svårt att se att detta i nuläget har någon relevans på PPs nuvarande politik.
I din länk Brian Gerrish bakgrund där gör han reklam för sin dvd och det är svårt att bilda någon uppfattning om vad han menar eller vill åstadkomma.
Dina tre svars alternativ ser jag också som något vinklade.
Nu var det länge sedan jag besökte Storbritannien så jag vet inte hur det politiska läget är där.
Men jag ser ingen direkt sådan hot bild i Sverige hos någon av de etablerade partierna.
Det som dock hade någon liten relevans var motståndet mot lissabon fördraget och det var PP emot ifrån början.
Eftersom du ber mig välja något av dessa tre vinklade svars alternativ så väljer jag nummer två vi bör hålla fast vid vår vågmästare strategi.

//Peter

Peter Johansson
2009-12-17, 10:27
Gammelpiraten (2009-Dec-14)Mina frågor till dig kommer efter en del textmassa, vilken utgör det bakgrundsmaterial som ligger till grund för mina frågor och tankar. Och jag vill betona att jag inte har något annat syfte än att vara behjälplig så att PP kommer in riksdagen. Jag utgår bara från min egen erfarenhet och verklighet. (Den verkligheten finns därför på mitt blogginlägg ?Om Marknaden och Staten i dagens bilvärld? http://blogg.felicia.se/?p=54 där jag redovisar en i mitt tycke en slags piratfråga.) Men lämna det och gå till frågorna.
Det är så här.
Det är odemokratiskt och orättvist.
Men 4% krävs för att ta plats i Sveriges Riksdag.
Drygt 7 miljoner röstberättigade. 80% valdelatagande. 5,6 miljoner som kommer att rösta.
4% är 224.000.
45,5 % valdeltagande i EU-valet 2009. Piratpartiet fick 225.915. Massavlyssningen gav PP två platser i EU.
Nu är riksdagsval något helt annat än EU-val. EU långt borta. Sverige betydligt närmare. Invandringen gav SD placering i riksdagen. Cancersjuka som måste söka jobb gav överströmning till s. Klimatdebatten gav påfyllnad till mp.
Det är så här.
Syns man inte så finns man inte.
IPRED, FRA är för närvarande avförda från den debatt som lyser på himlen.
Därför ser det ut så här. (SIFO dec)
s 31,49 %
m 21,54 %
blank, osäkra 14,2 %
mp 8,47 %
fp 5,83 %
v 4,46 %
c 4,46 %
sd 4,38 %
kd 3,17 %
Fi, Juni, PP, övr 1,71 %
Hade riksdagen återspeglat ett demokratiskt förhållningssättet till den nuvarande parlamentarismen så hade det funnits cirka 50 tomma stolar i riksdagssalen. Men; blankrösterna och övriga under 4% fördelar sig på de partier som kommit över spärrgränsen. Blankrösterna först och sedan de som då fortfarande finns under 4%. Det demokratiska underskottet skulle i sådant fall visa sig alldeles för tydligt för att man vill ståta med tomma stolar.
Vi håller på att bli akterseglade. Vi måste åter komma in i luften. Och eftersom en del pirater hellre tycks vilja begå harakiri än att flytta sig någon mm utanför FRA-frågan eller något som den gode Rick satt på pränt så fokuserar jag därför på något som är unikt för PP.
När kandidaterna är valda/utsedda och finns tillgängliga så läggs ett utfrågningsforum ut igen. All allmänhet ska få möjlighet att ställa frågor till våra kandidater. Och vi kräver att alla de andra partierna skall göra likadant.
Vi bör kontakta varenda lokaltidning och all tänkbar media. Och påpeka denna nyordning.
Det här ger en val-demokratisk användning av Internet. Och om den används förnuftigt så kan det vara en början till förändring av vårt demokratiska system till det bättre.
Fråga 1: Tycker du den här idén är vettig?
Jag vet att vissa ställer upp med sina namn för att på sätt dra röster på till PP. Att just de inte svarar är förklarligt. Men de andra. Att gå in i deras personliga bloggar och få fakta utifrån de 300 tecknens beskrivning är inte tillräckligt. Då faller ju hela vitsen med utfrågningsforumet. Jag har dragit ur den essens (kopierat) från inlägg om vad utfrågningsforumet har för syfte, vad det ska användas till och hur.
Fråga 2. Så varför svarar inte alla kandidater som har för avsikt att ta plats i riksdagen på frågor?
(ett uteblivit svar är ju också ett svar, men det kan ge upphov till konstiga/vissa reflexioner)
Syfte med utfrågningsforumet:
Att agera Djävulens Advokat för att se hur kandidaterna klarar av frågeställningar är okej. Att ställa frågor och motfrågor och verkligen vända ut och in på argumenten är just nu och enbart just nu så jäkla viktigt för partiet att ska få fram dom bästa kandidaterna. varje kandidat måste rannsakas i minsta detalj för att inte de skall få en glipa att köra vårt parti på grund. Därför bör vi kunna få fråga ut personen i varje vinkel av hans personlighet för att se om de är de rätta virket att kunna stå pall för de frestelser som väntas. Samtliga kandidater ska frågas om allt som är relevant för vår kandidatur och för att få representera partiet. Så medlemmarna har bästa möjlighet till att bilda sig en uppfattning. Meningen är alltså inte att försöka ändra kandidatens ställningstaganden, det är att få reda på vad ställningstagandena är. Utfrågningsforumet bör inte vara ett forum där utfrågarna för fram sina åsikter, utan där man lockar fram svar från kandidaterna
Jag vill givetvis också att alla kandidater ska granskas. Jag tycker att det är oerhört viktigt att pressa åtminstone högprofils kandidaterna med följd frågor. Det är just i de svaren de visar om de är politiskt gångbara eller inte. Vi vill ju ha fram lojala men ändå flexibla tänkande individer med integritet. Det är en forumsektion där kandidaterna frågas ut och ger sin syn på kandidaturen. Detta utesluter på inget sätt mer djupgående debatter om vad kandidaterna tycker i olika ämnen i annan del av forumet. Vill man ifrågasätta trovärdigheten i något antagande som kandidaten gjort, eller lämpligheten i att en kandidat hyser viss åsikt, jag ser ingen anledning till att man inte skulle kunna diskutera kandidater öppet och att man skall kunna varna för olämpliga kandidater... det är partiets framtid som står på spel här, ser inga negativa effekter av att detta görs in public.

Först och främst jag var inne på din blogg och läste om dina problem med din bil. Om din bil nu har gått 35000mil borde den inte stå på bil kyrkogården = skroten?
Du skrev att generatorn la av och det var kolstiften som var slut och den var över i Baltikum och blev servad för en spott styver samt att generator problemet fortsatte på vägen hem i Sverige. Lönerna/kostnaderna är annorlunda i Baltikum jämfört med Sverige samt en bil med ditt miltal funderar man inte att serva hos en återförsäljare av märket utan hos en lokal mekaniker man har förtroende för. Vi hade under många år en Volvo 240 där började också generatorn spöka det visade sig att kolstiften var utslitna och behövde bytas ut. Vad jag minns så säljs inte de i bitar utan mekanikern hade de i blyertspenna liknande längder och man kapar det man behöver efterhand. Du kan säkert få tag i sådana om du ringer runt till de mindre reservdels återförsäljarna eller små lokala verkstäder. Men nu har vi flutit utanför PP ämnet (Lycka till med din bil.) så här kommer mina svar på dina frågor.

Fråga nummer 1. För PP kan det vara en god ide att ha ett utfrågningsforum med riksdagskandidaterna så media och allmänheten kan ställa frågor. Men vi ska inte ta kontakt med något annat parti och kräva att de ska ha ett likadant utfrågningsforum. De andra partierna får köra sitt race och vi vårt.

Fråga nummer 2. Jag vet inte varför andra inte svarar på sina inlägg men som du skriver att inte svara är ett svar i sig själv. Du skriver att man ska kunna varna för olämpliga kandidater men jag anser att det är din uppgift när du väljer 22 kandidater till din lista att själv bestämma vilka du vill ha med. Detta gör du när du fyller i din lista med 22 namn genom att inte ha med den/de personerna på din lista som du tycker är olämpliga.

//Peter

Laszlo Donat
2009-12-18, 13:12
Hej Peter!

Jag har tre korta frågor till var och en och önskar koncisa svar!

1. Hur blir man en god människa?
2. En politiker bör hon/han vara en god människa?
3. Vad ska du göra för att Piratpartiet ska vinna valet?

Peter Johansson
2009-12-19, 15:47
Laszlo Donat (2009-Dec-18)Hej Peter!
Jag har tre korta frågor till var och en och önskar koncisa svar!
1. Hur blir man en god människa?
2. En politiker bör hon/han vara en god människa?
3. Vad ska du göra för att Piratpartiet ska vinna valet?


Hej!
Här kommer mina svar.
1. Jag tror att en liten del är dna att vara en god människa är något alla föds till sen påverkar uppfostran och uppväxt oerhört mycket där man lär sig att vara omtänksam mot både människor och djur.

2. Jag anser att en politiker bör vara en god människa då denna har så stort inflytande att påverka samhället, och genom det göra människors situation och vardag lättare och bättre måste vara varje politikers rättesnöre att gå efter.

3. Jag har svarat på denna fråga i ett tidigare inlägg men här kommer mitt svar. Som kommun ledare ska jag göra mitt bästa för att det ska gå så bra så möjligt i kommunvalet, och räknar med att den mediala uppmärksamheten där spiller av positivt på riksdagsvalet. När väljarna ser att de kan rösta på PP i alla tre instanser att de då tar tre PP valsedlar.

//Peter

Gammelpiraten
2009-12-19, 22:01
Korrigering.
Jag har inte skrivit att man skall kunna varna för olämpliga kandidater. Den textmassan är kopierad från de som diskuterat frågan i en annan tråd.

Om bilars livslängd är OT. Men om en bil fungerar och drar lite bränsle så finns det enligt mitt tycke ingen anledning att skaffa en nyare bil. Det är slöseri med resurser. Men den frågan kan man diskutera någon annanstans. Tja, det var ju intressant info med kolen. Kanske generatorerna kräver bättre kol nu. Jag skall fråga mekaniker nästa gång. Men detta är helt utanför ämnet.

Argument
2009-12-21, 16:43
Vad bör statens uppgifter vara? Vad bör politikernas uppgifter vara? Vad kommer du göra för att undvika att bli korrumperad av makten och systemet?

Peter Johansson
2009-12-22, 13:51
Argument (2009-Dec-21)Vad bör statens uppgifter vara? Vad bör politikernas uppgifter vara? Vad kommer du göra för att undvika att bli korrumperad av makten och systemet?

Statens uppgift bör vara att förenkla och förbättra vardagen för företag och medborgare.

Politikernas uppgift bör vara att komma med förslag och idéer som förbättrar vardagen för företag och medborgare.

Det jag kommer att göra för att undvika att bli korrumperad av makten och systemet är att fokusera på de arbetsuppgifter jag blir till delad, samt på de arbetsuppgifter jag får i det utskott jag blir ombedd att sitta i, och att ha en öppen och rak dialog med de andra riksdagsledamöterna i PP gruppen om hur saker och ting fungerar samt att frekvent vara ute och träffa pirat partister i distriktet.

//Peter

Gammelpiraten
2009-12-31, 08:58
HOTEN MOT TRYGGHETEN
(fet text är frågor/önskemål som riktar sig till dig som kandiderar. Övrig text är utfyllnadsord som du kan lämna därhän om det dig så passar bäst)

Integriteten, miljön och jobben för de unga

Vad får dig att känna dig tryggare och vad tror du andra känner sig tryggare av?

Du kan sluta läsa nu om du tror jag vill debattera, att frågan handlar om fördelningspolitik, om du tycker att det här inte är en piratfråga eller att jag vill föra fram några egna frågor av något slag som inte har något direkt samband med den här trådens syfte.

Jag tror att valrörelsen mycket kommer att handla om de hot vi människor känner och upplever.
Vi känner oss inte trygga längre. Vi vill känna oss trygga i våra liv. Partierna kommer bjuda ut sina trygghetslösningar.

Integriteten hotas. Vi kontrolleras, spåras, övervakas och systematiseras in i register överallt.
Vattenbrist, oljebrist, nedhuggningen av regnskog, arter försvinner för alltid allt snabbare och snabbare, ö-riken dränks, algblomning och alla andra hugg från ekosystemen oroar oss gång på gång, befolkningen ökar explosionsartat på klotet och naturresurserna räcker inte till.
Vi ser mycket allvarligt på att ungdomsarbetslösheten är 23% i Sverige och förundras över att den bara är 7,6% i Danmark och 5,3% i Holland.

Om du ser något samband mellan de tre hoten så redovisa gärna dessa.

Du kan sluta läsa även här om du tror jag vill debattera, att frågan handlar om fördelningspolitik, om du tycker att det här inte är en piratfråga eller att jag vill föra fram några egna frågor av något slag som inte har något direkt samband med den här trådens syfte.

En 80% tycker det är bra med kroppsscanning vid flygplatsen om det blir tryggare att flyga. Motsvarande siffror kan man också finna för kameraövervakning på torg och i affärer. En överväldigande majoritet känner sig trygga när de är övervakade. Mer synliga poliser, upplysta tunnlar och parkvägar, hells-angels-klubbar i närområdet, medborgargarden och mer uppklarade stölder är också fenomen som ökar trygghetskänslan hos människor i allmänhet.

Och varför inte operera in ett chip hos alla som vistas i Sverige! Vi slipper då all slags kameraövervakning, brottsligheten sjunker mot noll. Genom öppna register vet vi var alla är och har varit varje sekund under varje dygn. Vi kan äntligen känna oss ganska så trygga. Vi kan fokusera på de miljöhot vi inte ser med övervakning och vi kan bearbeta problemet med den höga ungdomsarbetslösheten.

Om du har några lösningar, som ger en gemensam lösning på de tre hoten så redovisa gärna dessa.

Vill du läsa mera om hur omfattande registersystemenen är uppbyggda avseende våra husdjur så läs min blogg:

http://blogg.felicia.se/

Gammelpiraten
2010-01-02, 13:57
Ett fantastiskt nydanande och värdefullt instrument är denna tråd som möjliggör utfrågning av alla kandidater. Jag hoppas att mina frågor varit till hjälp för att vaska fram de lämpligaste företrädarna för PP. Eftersom alla kandidater inte kommer att få plats i riksdagen så har jag då en sista fråga som berör entusiasmen, kraften och planeringen ifall nedanstående scenario skulle inträffa.

Utifrån nedanstående scenario ställer jag några frågor.

Du blir inte vald som riksdagskandidat.
Du kommer inte in riksdagen då du står för lång ner på PPs riksdagslista.
PP kommer inte in i riksdagen för att partiet bara fick 3,99% av rösterna.Vad har du för plan utifrån något av dessa alternativ?
Står du eller är du beredd att stå på någon kommunal lista för att på så sätt företräda PP?
Kan du specificera ett par viktiga kommunala PP-frågor här och nu?
Om du inte kan detta – vilka tycker du då är de viktigaste utifrån ett PP-perspektiv utifrån de områden där Kommunen enligt lag ansvarar för

http://forum.piratpartiet.se/Topic191808-464-1.aspx

Du kan finna vad andra kommunala partier har på sin agenda

http://www.val.se/det_svenska_valsystemet/partier/lista_registrerade_partibeteckningar/kontaktuppgifter.html#K

Peter Johansson
2010-01-03, 14:28
Gammelpiraten (2009-Dec-31)HOTEN MOT TRYGGHETEN
(fet text är frågor/önskemål som riktar sig till dig som kandiderar. Övrig text är utfyllnadsord som du kan lämna därhän om det dig så passar bäst)
Integriteten, miljön och jobben för de unga
Vad får dig att känna dig tryggare och vad tror du andra känner sig tryggare av?
Du kan sluta läsa nu om du tror jag vill debattera, att frågan handlar om fördelningspolitik, om du tycker att det här inte är en piratfråga eller att jag vill föra fram några egna frågor av något slag som inte har något direkt samband med den här trådens syfte.
Jag tror att valrörelsen mycket kommer att handla om de hot vi människor känner och upplever.
Vi känner oss inte trygga längre. Vi vill känna oss trygga i våra liv. Partierna kommer bjuda ut sina trygghetslösningar.
Integriteten hotas. Vi kontrolleras, spåras, övervakas och systematiseras in i register överallt.
Vattenbrist, oljebrist, nedhuggningen av regnskog, arter försvinner för alltid allt snabbare och snabbare, ö-riken dränks, algblomning och alla andra hugg från ekosystemen oroar oss gång på gång, befolkningen ökar explosionsartat på klotet och naturresurserna räcker inte till.
Vi ser mycket allvarligt på att ungdomsarbetslösheten är 23% i Sverige och förundras över att den bara är 7,6% i Danmark och 5,3% i Holland.
Om du ser något samband mellan de tre hoten så redovisa gärna dessa.
Du kan sluta läsa även här om du tror jag vill debattera, att frågan handlar om fördelningspolitik, om du tycker att det här inte är en piratfråga eller att jag vill föra fram några egna frågor av något slag som inte har något direkt samband med den här trådens syfte.
En 80% tycker det är bra med kroppsscanning vid flygplatsen om det blir tryggare att flyga. Motsvarande siffror kan man också finna för kameraövervakning på torg och i affärer. En överväldigande majoritet känner sig trygga när de är övervakade. Mer synliga poliser, upplysta tunnlar och parkvägar, hells-angels-klubbar i närområdet, medborgargarden och mer uppklarade stölder är också fenomen som ökar trygghetskänslan hos människor i allmänhet.
Och varför inte operera in ett chip hos alla som vistas i Sverige! Vi slipper då all slags kameraövervakning, brottsligheten sjunker mot noll. Genom öppna register vet vi var alla är och har varit varje sekund under varje dygn. Vi kan äntligen känna oss ganska så trygga. Vi kan fokusera på de miljöhot vi inte ser med övervakning och vi kan bearbeta problemet med den höga ungdomsarbetslösheten.
Om du har några lösningar, som ger en gemensam lösning på de tre hoten så redovisa gärna dessa.
Vill du läsa mera om hur omfattande registersystemenen är uppbyggda avseende våra husdjur så läs min blogg:
http://blogg.felicia.se/

Mitt svar på din fråga nr1 Vad får dig att känna dig tryggare och vad tror du andra känner sig tryggare av? I tryggheten ser jag att man har jobb och en försörjning man har möjlighet till personligutveckling = möjlighet att flytta hemifrån till eget boende, samt att risken att utsättas för brott= överfall, misshandel, våldtäkt samt att risken för att utsättas för ett terror brott = sprängning av byggnad, buss/tåg ska vara låg. Här anser jag att politikerna måste vara försiktiga så att det är en verklig trygghet medborgarna får så de inte blir invaggade i en falsk trygghet som dessutom kostar skattebetalarna pengar.

Mitt svar på fråga nr2. Integriteten att vi spåras och övervakas. Ungdomsarbetslösheten, vattenbrist, oljebrist. Jag ser detta som tre enskilda problem som kräver en specifik lösning på var och ett av dem och jag ser inget gemensamt samband.

Mitt svar på fråga nr3. Nu ser jag inte någon gemensam lösning på de tre hoten utan jag anser att var och ett av dem kräver sin speciella lösning. Dock har jag svårt att tro att människor känner sig tryggare med Hells angels klubbar eller medborgargarden i närområdet.

//Peter

Winston Smith
2010-01-04, 04:34
Hej, mina frågor gäller vågmästarstrategin.

1. Har du läst texten om vågmästarstrategin?
http://www.piratpartiet.se/vagmastarstallning

2. Stödjer du vågmästarstrategin?

3. I vilka frågor kan du tänka dig att gå emot partilinjen (som enligt strategin är identisk med regeringens linje)?

I svaren på dessa frågor skulle jag vilja att alla eventuella personliga hjärtefrågor, stötestenar och liknande framgår. Det är viktigt för mig att veta om hänsyn till andra områden än Piratpartiets kärnfrågor kan komma att spela in när du avgör hur du ska rösta i riksdagen och jag vill därför ha ett så utförligt och heltäckande svar som möjligt. Om regeringen t.ex. vill lägga ner en verksamhet, ett regemente e.d. i din hemtrakt, kommer du då att tveka att rösta med regeringen i riksdagen?

Peter Johansson
2010-01-04, 15:57
Gammelpiraten (2010-Jan-02)Ett fantastiskt nydanande och värdefullt instrument är denna tråd som möjliggör utfrågning av alla kandidater. Jag hoppas att mina frågor varit till hjälp för att vaska fram de lämpligaste företrädarna för PP. Eftersom alla kandidater inte kommer att få plats i riksdagen så har jag då en sista fråga som berör entusiasmen, kraften och planeringen ifall nedanstående scenario skulle inträffa.
Utifrån nedanstående scenario ställer jag några frågor.
Du blir inte vald som riksdagskandidat.
Du kommer inte in riksdagen då du står för lång ner på PPs riksdagslista.
PP kommer inte in i riksdagen för att partiet bara fick 3,99% av rösterna.

Vad har du för plan utifrån något av dessa alternativ?
Står du eller är du beredd att stå på någon kommunal lista för att på så sätt företräda PP?
Kan du specificera ett par viktiga kommunala PP-frågor här och nu?
Om du inte kan detta – vilka tycker du då är de viktigaste utifrån ett PP-perspektiv utifrån de områden där Kommunen enligt lag ansvarar för
http://forum.piratpartiet.se/Topic191808-464-1.aspx
Du kan finna vad andra kommunala partier har på sin agenda
http://www.val.se/det_svenska_valsystemet/partier/lista_registrerade_partibeteckningar/kontaktuppgifter.html#K

Mitt svar på din fråga: Jag hoppas jag kommer med på PPs riksdagslista men som kommunledare håller vi också i planerna att ställa upp i kommunvalet så jag hoppas även kunna stå med på den listan. När man planerar frågorna till kommunvalet så får man enligt tidigare PP dokument blanda lite av frågorna starka PP frågor med frågor som har stark lokal kommun anknytning. Här kommer två som vi har med på vår kommun lista Öppna källkoder på skolornas datorer så eleverna kan lära sig att det finns alternativ till Microsofts utbud. Mer bakgrundsinformation i de motioner och beslut som kommunfullmäktige lägger ut på nätet.

//Peter

Peter Johansson
2010-01-06, 09:21
Winston Smith (2010-Jan-04)Hej, mina frågor gäller vågmästarstrategin.
1. Har du läst texten om vågmästarstrategin?
http://www.piratpartiet.se/vagmastarstallning
2. Stödjer du vågmästarstrategin?
3. I vilka frågor kan du tänka dig att gå emot partilinjen (som enligt strategin är identisk med regeringens linje)?
I svaren på dessa frågor skulle jag vilja att alla eventuella personliga hjärtefrågor, stötestenar och liknande framgår. Det är viktigt för mig att veta om hänsyn till andra områden än Piratpartiets kärnfrågor kan komma att spela in när du avgör hur du ska rösta i riksdagen och jag vill därför ha ett så utförligt och heltäckande svar som möjligt. Om regeringen t.ex. vill lägga ner en verksamhet, ett regemente e.d. i din hemtrakt, kommer du då att tveka att rösta med regeringen i riksdagen?

Här kommer mina svar på dina frågor.
1. Jag har läst vågmästarstrategin jag tror den har utökats lite sen jag läste den sist.

2. Jag stödjer vågmästarstrategin men dock ser jag vissa farhågor med scenario nummer 3 "båda blocken tvär vägrar" att ge det ena blocket förtroendet att bilda regering och sen några månader efter föra samtal under bordet med det andra blocket det inger inte förtroende. För det första skulle vi komma in i riksdagen så på val natten/dagen kommer båda blockens "experter" sitta och lusläsa PPs webbplats då kommer också vågmästarstrategin att gås igenom. De kommer att rådgöra detta med sina förhandlare och den parti ledare som då kommer att bilda regering kommer hela tiden ha detta i bakhuvudet vilket jag gissar kommer att leda till att ytterst få PP motioner kommer att röstas igenom i riksdagen. Något förtroende finns inte här och PP kommer att föra diskussioner med det blocket som är i opposion. Dessa förhandlingar når den sittande regeringen igenom skvaller. Säg att här har 1-1.5år förflutit. Blocket i opposion säger ja till våra krav för att få statsminister posten INTE för att de har något förtroende för oss. Den nya regeringen(2-2.5år in i mandat perioden) kommer också att dra i handbromsen när det gäller att få PP motioner igenom riksdagen inte för att de har något speciellt emot dem, utan för att de känner inget förtroende för PP. Valet 2014 kommer att inledas med en pajkastning ifrån båda blocken på PP.
Hade jag suttit som expert för något av de två blocken vid en förhandling så hade jag uppmanat förhandlaren om att erbjuda PP en minister post för att knyta denna närmare den sittande regeringen.
Skulle det bli en vågmästarroll så gissar jag att det blir Rick + kanske 3 av honom utvalda personer som går in och förhandlar.

3. Jag har för mig att jag svarat på den fråga i ett tidigare inlägg, men här kommer dem igen. Jag skulle ha mycket svårt att rösta ja om Sverige skulle gå i krig eller att låta bli att skicka hjälp insatser till ett område drabbat av en naturkatastrof eller ett attentat inom Sverige.

Jag hoppas att dessa svar ger dig en viss insikt om vilka farhågor och stötestenar jag har.

//Peter

Winston Smith
2010-01-06, 15:54
Peter Johansson (2010-Jan-06)2. Jag stödjer vågmästarstrategin men dock ser jag vissa farhågor med scenario nummer 3 "båda blocken tvär vägrar" att ge det ena blocket förtroendet att bilda regering och sen några månader efter föra samtal under bordet med det andra blocket det inger inte förtroende. För det första skulle vi komma in i riksdagen så på val natten/dagen kommer båda blockens "experter" sitta och lusläsa PPs webbplats då kommer också vågmästarstrategin att gås igenom. De kommer att rådgöra detta med sina förhandlare och den parti ledare som då kommer att bilda regering kommer hela tiden ha detta i bakhuvudet vilket jag gissar kommer att leda till att ytterst få PP motioner kommer att röstas igenom i riksdagen. Något förtroende finns inte här och PP kommer att föra diskussioner med det blocket som är i opposion. Dessa förhandlingar når den sittande regeringen igenom skvaller. Säg att här har 1-1.5år förflutit. Blocket i opposion säger ja till våra krav för att få statsminister posten INTE för att de har något förtroende för oss. Den nya regeringen(2-2.5år in i mandat perioden) kommer också att dra i handbromsen när det gäller att få PP motioner igenom riksdagen inte för att de har något speciellt emot dem, utan för att de känner inget förtroende för PP. Valet 2014 kommer att inledas med en pajkastning ifrån båda blocken på PP.
Hade jag suttit som expert för något av de två blocken vid en förhandling så hade jag uppmanat förhandlaren om att erbjuda PP en minister post för att knyta denna närmare den sittande regeringen.
Tack för svaren. (Är inte tanken att regeringen ska komma med propositioner som motsvarar vad man har kommit överens med PP om när regeringen bildades?)

Peter Johansson
2010-01-09, 06:58
Winston Smith (2010-Jan-06)Peter Johansson (2010-Jan-06)2. Jag stödjer vågmästarstrategin men dock ser jag vissa farhågor med scenario nummer 3 "båda blocken tvär vägrar" att ge det ena blocket förtroendet att bilda regering och sen några månader efter föra samtal under bordet med det andra blocket det inger inte förtroende. För det första skulle vi komma in i riksdagen så på val natten/dagen kommer båda blockens "experter" sitta och lusläsa PPs webbplats då kommer också vågmästarstrategin att gås igenom. De kommer att rådgöra detta med sina förhandlare och den parti ledare som då kommer att bilda regering kommer hela tiden ha detta i bakhuvudet vilket jag gissar kommer att leda till att ytterst få PP motioner kommer att röstas igenom i riksdagen. Något förtroende finns inte här och PP kommer att föra diskussioner med det blocket som är i opposion. Dessa förhandlingar når den sittande regeringen igenom skvaller. Säg att här har 1-1.5år förflutit. Blocket i opposion säger ja till våra krav för att få statsminister posten INTE för att de har något förtroende för oss. Den nya regeringen(2-2.5år in i mandat perioden) kommer också att dra i handbromsen när det gäller att få PP motioner igenom riksdagen inte för att de har något speciellt emot dem, utan för att de känner inget förtroende för PP. Valet 2014 kommer att inledas med en pajkastning ifrån båda blocken på PP.
Hade jag suttit som expert för något av de två blocken vid en förhandling så hade jag uppmanat förhandlaren om att erbjuda PP en minister post för att knyta denna närmare den sittande regeringen.
Tack för svaren. (Är inte tanken att regeringen ska komma med propositioner som motsvarar vad man har kommit överens med PP om när regeringen bildades?)

Jag tror att det bästa sättet att undvika scenario nummer 3 är att helt enkelt "kohandla" med det block man känner ger oss mest och skriva ner fråga för fråga stödjer ni oss i denna så stödjer vi er i den frågan osv. Men just detta att båda "blocken tvär vägrar"
Vi ger vårt stöd till det block som fick minst röster och sen för vi samtal och stödjer oppositionen teoretiskt låter detta bra. Vad som händer i verkligheten är då att några i oppositionen lägger in ett förslag om misstroendeförklaring om detta gäller hela regeringen eller statsministern och den går igenom då utlyses nyval.

Då är mina funderingar dessa: Skulle PP ha de ekonomiska resurserna och orken att köra en ny valrörelse så nära in på den gamla (vi förutsätter att vi kommer in i riksdagen 2010 och nyval inom de sex första månaderna)??

Säg att vi får 4-5% skulle medborgarna ge oss de % eller mer vid ett nyval som vi startat?

//Peter

Laszlo Donat
2010-01-14, 09:57
Hej Piratvänner!
Nu det börjar bli allvar! Vårt förslag till riksdagskandidater måste lämnas snart! Jag har gjort mina val, men jag kan ändra mig och korrigera min lista i sista ögonblicket! Så alla ni som är med på kandidattråden och uppdaterar det snabbt har en chans till min röst! De som har valt att inte vara med på kandidattråden är ointressanta för min del och blir inte bland de som får min röst!
Till Riksdagen vi måste välja karismatiska, kunniga, fantasifulla och trevliga människor! Oerhört viktig att riksdagsgruppen trivs inbördes att inga schismer förekommer och kan koncentrera sig på vårt program!
Eftersom alla är överens om partiets grundprinciper (hoppas jag!) jag valde inte att fråga om det! Jag ställde tre frågor tidigare som kan tyckas betydelselösa i sammanhanget, men för mig svaren har varit betydelsefulla för att avgöra vem jag ska rösta på! Jag lovade även någonstans att jag ska ställa frågorna även för mig själv!
Och här kommer det:

1. Hur blir man en god människa?
Det finns inte ett allmänt godtaget svar på frågan! Men för en blivande riksdagskandidat i Piratpartiet finns bara ett gott svar!

Man blir Pirat och medlem i Piratpartiet!
Genom historien är pirater är ju goda människor, har alltid kämpat mot grym överhet med livet som insatts och såg till att orättvist insamlade skatter blivit omfördelade! Som den bästa svenska förebild kan bli den berömda Efraim Långstrump och hans mytomspunna lilla dotter!

2. En politiker bör hon/han vara en god människa?
Ja, det är den främsta anledningen att Pirater ska bli Riksdagsmän!

3. Vad ska du göra för att Piratpartiet ska vinna valet?
Jag ska ha Piratkepsen på skallen fram till valet, även inomhus! Att ha keps på sig är uppstudsig och ger uppmärksamhet! Alla nya medlemmar i Ung Pirat borde få en piratkeps som present!
Kommer Piratpartiet få mer en 4 % av rösterna då har vi vunnit valet, 6,6% betyder stor vinst o.s.v.

Bland de svar som jag uppskattade mest:
1. Man äter mycket julmat.
2. Ja.
3. Äta mycket julmat.
Mun-mot-mun, bloggande…
..etablera en ännu mer aktivismpositiv kultur i organisationen, och fortsätta försöka inspirera till stordåd.

Kanske vissa kan räkna ut nu vilka som får min röst?
Jag har inte fått frågan om ang. hur mycket jag skulle donera till PP av de 55 tusen!
Men jag svarar! Jag ska donera allt och lika mycket till, men jag måste ha en plats på första raden mitt emot talmannen så att jag syns bra, och för att jag ser och hör dåligt!
Samt att ingen sitter bredvid och skymmer mig! Så rösta på mig!
Jag lägger det här ovan även på piratblogg för säkerhets skull (om moderatorn skulle radera/ censurera)! Om du behöver mera fakta, eller att jag ska rösta på dig av någon anledning maila mig: lld@laszlold.eu

Och förövrigt rösta på Piratpartiet!
Med vänlig hälsning
Laszlo

Peter Johansson
2010-01-16, 09:18
Hej Alla!

Nu är tiden för att kunna rösta snart slut.
Glöm inte bort att rösta fram riksdagslistorna.
Ha gärna med mig på er lista bland de 22 kandidaterna.

//Peter

Echmech
2010-01-17, 20:34
Peter Johansson (2010-Jan-16)Hej Alla!
Nu är tiden för att kunna rösta snart slut.
Glöm inte bort att rösta fram riksdagslistorna.
Ha gärna med mig på er lista bland de 22 kandidaterna.
//Peter
Intressant... Har skummat igenom tråden och ser den som ett utmärkt exempel på att:
...PP även fortsättningsvis bör vara väldigt restriktiva med att öppna upp för breddad politik.
...PP aldrig skulle sagt ja till att ställa upp i kommunalval. :pinch:

Peter Johansson
2010-01-17, 21:45
Echmech (2010-Jan-17)Peter Johansson (2010-Jan-16)Hej Alla!
Nu är tiden för att kunna rösta snart slut.
Glöm inte bort att rösta fram riksdagslistorna.
Ha gärna med mig på er lista bland de 22 kandidaterna.
//Peter
Intressant... Har skummat igenom tråden och ser den som ett utmärkt exempel på att:
...PP även fortsättningsvis bör vara väldigt restriktiva med att öppna upp för breddad politik.
...PP aldrig skulle sagt ja till att ställa upp i kommunalval. :pinch:

Men PP har ju sagt JA till att ställa upp i både landstings och kommun val. Dock tror jag inte att PP kommer att ställa upp i alla kommuner men i de som de gör det, där tror jag att det kommer att spilla över positivt på de andra valen också.

Förnyelse är på sikt något hälsosamt, när medlemmar och aktiva lägger fram och får igenom nya idéer och man som parti utvecklas på alla nivåer lokalt som nationellt.

//Peter