handdator

Visa fullständig version : Rickard Olsson (#1007)


Richie
2009-11-12, 10:47
Rickard Olsson
Jag bor i Östersund med min sambo och tre barn, och arbetar som IT-konsult och fotograf. På min fritid åker jag hoj. Jag var med och startade partiet, är numera IT-ansvarig samt sitter med i styrelsen. Om jag kommer in i riksdagen tänker jag främst jobba för att skydda medborgarnas privatliv.
Webhackande.se (http://www.webhackande.se/blog/1)

http://data.piratpartiet.se/Handlers/DisplayPortrait.aspx?PersonId=1007&YSize=128

maloki
2009-11-12, 18:07
Vilken/vilka (max 3) av dina egenskaper tror du främst kommer gynna vår riksdagsgrupp?

Richie
2009-11-13, 12:02
maloki (2009-Nov-12)Vilken/vilka (max 3) av dina egenskaper tror du främst kommer gynna vår riksdagsgrupp?
Jag är rätt duktig på att se större sammanhang och förklara även komplexa skeenden och situationer på ett enkelt och lättfattligt sätt. Det har förmodligen samband med att jag under många år arbetat med att skriva teknisk dokumentation för diverse målgrupper.

Det har sagts mig att jag ofta agerar som en medlare, en som kan se och förstå olika synvinklar och hitta medelvägar och kompromisser.

Slutligen har jag en förmåga att prioritera genom att jag delar in allt som ska göras i olika nivåer av "bråttom" och "viktigt" samt kombinationer därav.

Dexe
2009-11-13, 20:56
Richie,

I upphovsrätten idag finns något som kallas en moralisk rättighet för upphovsrättsinnehavaren. Om Piratpartiet kommer in i riksdagen och ska reformera/ta bort upphovsrätten, hur skulle du ta dig an frågan om de moraliska rättigheterna?

Richie
2009-11-13, 22:04
Dexe (2009-Nov-13)Richie,
I upphovsrätten idag finns något som kallas en moralisk rättighet för upphovsrättsinnehavaren. Om Piratpartiet kommer in i riksdagen och ska reformera/ta bort upphovsrätten, hur skulle du ta dig an frågan om de moraliska rättigheterna?
Kul att du frågade om just dem. Det sägs ibland i vår retorik att "vi skulle vilja stärka de ideella rättigheterna om det bara gick" eller en snarlik formulering. Såvitt jag vet var det jag som först började driva den linjen. :-)

På samma sätt som vi ser varumärken mest som ett sätt för en konsument att veta vem som tillverkat eller marknadsfört en vara så är namnrätten både bra för den som vill avnjuta kultur och den som vill skapa den. Till skillnad från de ekonomiska rättigheterna så är namnrätten naturligt exklusiv - det finns t.ex. bara en The Boss och det är både rimligt och nödvändigt att han har ett visst skydd för namnet (givetvis med undantag för t.ex. satir och remixar, men ingen ska kunna skapa en låt och påstå att det är Springsteen som har gjort den, om det inte är sant). Rent formellt så löper den här rätten ut samtidigt som de ekonomiska, dvs 70 år efter skaparens död, men praxis har blivit att den respekteras även senare. Jag tycker personligen att den här rätten gott kan få löpa i evighet, men det är inget som jag tänker driva aktivt eftersom det vi har idag fungerar såpass bra som det gör.

Vad det gäller rätten att slippa förknippas med kränkande ändringar eller nyttjanden av sitt verk är det lite svårare eftersom det finns farhågor om att den paragrafen ska kunna användas för att stoppa även vissa typer av distribution. Robban Aschberg sa det bra i ett avsnitt av Grannfejden: "Folk i det här landet blir kränkta av att få en fluga i ögat numera" så visst finns det en risk för att andemeningen i lagen ska glida iväg. Jag har tänkt så att vi ska låta bli paragraf tre i URL (https://lagen.nu/1960:729#P3S1) så gott vi kan eftersom det finns en viss praxis för hur den ska tolkas, och om man låter lagen stå kvar orörd så minskar risken för nya spännande tolkningar av den. Jag vill alltså låta den vara, men om den börjar fultolkas så är jag inte alls främmande för att specificera hårdare vilka fall den gäller, och inte gäller. Den här rätten ser jag inga problem med om den löper ut en viss tid efter skaparens död och har inga starka åsikter om vilken den tidsrymden ska vara.

RikMatts
2009-11-14, 00:17
Om du kör hoj i Jämtland hamnar du utanför GSM-täckningen ibland.

Jag undrar hur ser du på att många i glesbygden blir av med den fasta telefonen när Telia tar bort luftledningarna. Och speciellt på dem som inte ens kan få fast mobil för att de bor utanför täckningen, till och med för Telia. De som inte är kunder till Telia får väl inte ens fast mobil även om de bor inom täckningen.

Anser du att staten har något ansvar för att dessa människor är förbundna med resten av världen? Även om det innebär ett avsteg från den budgetneutrala principen?

RUTROS
2009-11-14, 04:15
Hej, Håller också till i jämtland i bland

Vad är din uppfattning om retoriken:

Patent dödar människor
Samtidigt som
Patent i EU/USA världen har skapat läkemedel som räddar miljoner människor -- varje dag!

Richie
2009-11-14, 13:36
RikMatts (2009-Nov-14)Jag undrar hur ser du på att många i glesbygden blir av med den fasta telefonen när Telia tar bort luftledningarna. Och speciellt på dem som inte ens kan få fast mobil för att de bor utanför täckningen, till och med för Telia. De som inte är kunder till Telia får väl inte ens fast mobil även om de bor inom täckningen. Anser du att staten har något ansvar för att dessa människor är förbundna med resten av världen? Även om det innebär ett avsteg från den budgetneutrala principen?
Min personliga åsikt är att staten inte borde ha sålt ut kopparnätet öht när de sålde Telia, utan behållit infrastrukturen i statlig ägo medan tjänsterna såldes ut, lite som när man separerade SJ från Banverket, fast på rätt sätt. ;-) Nu sitter vi i den skiten så vi får göra det bästa vi kan av det, jag ser t.ex. Torstenssons utspel om bredband für alle som en möjlig väg att gå för att ge alla tillgång till bra kommunikationer - att göra ungefär som med elektrifieringen med statsbidrag för kabeldragningen. Men, det kommer att dröja och under tiden har faktiskt de som drabbas en möjlighet att få kontakt med omvärlden via ICE.NET, en mobil telekomoperatör som driver ett digitalt nät i det gamla NMT450-nätets frekvensområde med ypperlig täckning även i glesbygden. De har en reklamkampanj just nu där man får uppkoppling samt en laptop för 189:- i månaden med 24 månaders bindningstid. Sedär, nu kom min reklam-Tourettes fram igen. :-D Jag får ingen provision av dem, men jag hoppas att de kan fortsätta med sin verksamhet.

Richie
2009-11-14, 14:01
RUTROS (2009-Nov-14)Vad är din uppfattning om retoriken:
Patent dödar människor
Samtidigt som
Patent i EU/USA världen har skapat läkemedel som räddar miljoner människor -- varje dag!
För det första så har du fel i sak, patenten skapar inga läkemedel. Forskare skapar läkemedel. Forskare som i många länder dessutom fått sin utbildning betald av staten. Jag har t.ex. en exsvåger som pluggade på Mittuniversitetet och nu arbetar som synteskemist på ett Big Pharma.

Det patenten skapar är ett sätt att ge incitament för att ta fram läkemedel. Det är inte det enda sättet, och framför allt är det inte det bästa sättet, vill jag hävda, främst eftersom patenten också skapar en massa kringkostnader som flera av alternativen inte gör. Om man benar ut vilka kostnader som finns för att ta fram ett läkemedel finner man t.ex. att en av de största posterna är de kliniska prov som alla nya läkemedel måste genomgå för att bli godkända för användning på människor. Idag är det det företag som vill ut med läkemedlet först på marknaden som betalar dessa, och som ett led i strävan att få tillbaka de pengarna får de en ensamrätt att sälja preparatet visst många år, för läkemedel vanligen 17-20 år beroende på land och marknad. Ponera att istället en central myndighet eller för den delen ett av Big Pharma samägt bolag utförde dessa tester, då skulle en stor del av kostnaden för läkemedlet inte längre belasta det enskilda bolaget som inte heller längre skulle behöva ett lika starkt skydd. Jag ser det lite som med exemplet Telia i mitt svar till RikMatts, att staten borde ha ansvar för grundforskningen och utveckling av vissa samhällsnödvändiga läkemedel medan Big Pharma kan få pyssla med resten, som de då skulle behöva betydligt mindre skydd för - jag tror faktiskt varumärkesskyddet skulle räcka.

En annan stor kostnad är marknadsföring. Trots att patentkramarna ofta hävdar att utan patent skulle marknaden översvämmas av generika och originaltillverkaren inte skulle få sälja nåt så är det ju bara att se hur det fungerar för alla de läkemedel vars patent löpt ut - fortfarande många år efter att panodil-baserade preparat konkurrensutsatts så säljer "originalen" betydligt bättre än de billigare generikorna, i en del fall även när de tillverkas och marknadsförs av samma företag som i fallet Alvedon/Curadon. Det är alltså varumärket som är viktigt för försäljningen, inte den verksamma beståndsdelen - och varumärkesskyddet vill vi ju behålla. Patenten skyddar bevisligen inte det som de sägs skydda, och det finns dessutom rätt mycket forskning på området. Ekonomer är generellt emot patent eftersom de ser dem som marknadsstörande och de ser alla kostnader som patenten medför. Jurister gillar patent eftersom de ger dem mer jobb - vilket är en av de andra stora patentkostnaderna.

Ännu en stor kostnad för läkemedel som direkt kan hänföras till patenten är kostnaden för tillverkarna att skapa nya syntesmetoder för att kringgå de andras patent på området. Ett typiskt läkemedel har ju inte bara ett patent knutet till sig utan en hel "patentmatta" som rör allt från själva substansen till syntesmetoder, leveransmetoder och behandlingsmetoder. Dessutom är det praxis att man "gafflar" patenten så de inte löper ut samtidigt, detta är ett sätt att artificiellt förlänga patentskyddet längre tid än lagen annars skulle medge. Precis som att en artist inte drabbas av en direkt kostnad om jag lyssnar på dennes låt utan att betala så drabbas ju inte ett läkemedelsföretag av en direkt förlust om en konkurrent utnyttjar det första företagets nya syntesmetod - särskilt som det första företaget också kan utnyttja de ev förbättringar i metoden som det andra företaget kommer på. Det är ett typiskt fall av att patent hindrar innovation istället för att främja den, och de kostnaderna drabbar i slutändan konsumenterna. Företagen drabbas inte på samma sätt eftersom alla konkurrenter drabbas lika mycket, så för dem är det internt ett nollsummespel som de inte har något intresse av att ändra på.

Och då har jag ändå inte gått in på hur Big Pharma norpar naturläkemedel från tredje världen och sedan säljer tillbaka dem till dyra priser genom hård marknadsföring eller hur patenten genom sin natur styr utvecklingen mot symptomlindrande läkemedel istället för botande: "Insofar as the same kind of ability is required for the one kind of invention as for the other, the existence of patents tends to divert activity to patentable inventions.
? Milton Friedman

RUTROS
2009-11-15, 05:46
[Richie (2009-Nov-14)RUTROS (2009-Nov-14)Vad är din uppfattning om retoriken:
Patent dödar människor
Samtidigt som
Patent i EU/USA världen har skapat läkemedel som räddar miljoner människor -- varje dag!
För det första så har du fel i sak, patenten skapar inga läkemedel. Forskare skapar läkemedel. Forskare som i många länder dessutom fått sin utbildning betald av staten. Jag har t.ex. en exsvåger som pluggade på Mittuniversitetet och nu arbetar som synteskemist på ett Big Pharma.

Och vilka patenterade läkemedel är det som betalar hans lön??
Det patenten skapar är ett sätt att ge incitament för att ta fram läkemedel. Det är inte det enda sättet, och framför allt är det inte det bästa sättet, vill jag hävda, främst eftersom patenten också skapar en massa kringkostnader som flera av alternativen inte gör. Om man benar ut vilka kostnader som finns för att ta fram ett läkemedel finner man t.ex. att en av de största posterna är de kliniska prov som alla nya läkemedel måste genomgå för att bli godkända för användning på människor. Idag är det det företag som vill ut med läkemedlet först på marknaden som betalar dessa, och som ett led i strävan att få tillbaka de pengarna får de en ensamrätt att sälja preparatet visst många år, för läkemedel vanligen 17-20 år beroende på land och marknad. Ponera att istället en central myndighet eller för den delen ett av Big Pharma samägt bolag utförde dessa tester, då skulle en stor del av kostnaden för läkemedlet inte längre belasta det enskilda bolaget som inte heller längre skulle behöva ett lika starkt skydd. Jag ser det lite som med exemplet Telia i mitt svar till RikMatts, att staten borde ha ansvar för grundforskningen och utveckling av vissa samhällsnödvändiga läkemedel medan Big Pharma kan få pyssla med resten, som de då skulle behöva betydligt mindre skydd för - jag tror faktiskt varumärkesskyddet skulle räcka.
Du medger att patent fungerar är ett incitament att ta fram läkemedel. Det var ju precis det som stod i retoriken ovan. Då har det väl en positiv effekt?
Jag ser inget problem i att samhället går in och skapar läkemedel inom områden där marknadskrafterna inte räcker till. Varför måste patenten avskaffas för att så skall ske? Du förordar ett centraliserat beslutsfattande om vilka läkemedel som skall utvecklas. Tron på dessa statliga monopol trodde jag var ute efter kommunismens fall. Trodde att piratpartiet vill avskaffa monopol inte bilda nya.

En annan stor kostnad är marknadsföring. Trots att patentkramarna ofta hävdar att utan patent skulle marknaden översvämmas av generika och originaltillverkaren inte skulle få sälja nåt så är det ju bara att se hur det fungerar för alla de läkemedel vars patent löpt ut - fortfarande många år efter att panodil-baserade preparat konkurrensutsatts så säljer "originalen" betydligt bättre än de billigare generikorna, i en del fall även när de tillverkas och marknadsförs av samma företag som i fallet Alvedon/Curadon. Det är alltså varumärket som är viktigt för försäljningen, inte den verksamma beståndsdelen - och varumärkesskyddet vill vi ju behålla.

Förlåt men nu är du ute och cyklar rejält. Det tar åratal att bygga ett varumärka och det är vansinnigt dyrt också.Det har originaltillverkaren gjort under sina ca 10 monopolår. Den chansen får han ju inte utan patent och en unik produkt. Befinner mig just nu i Thailand som tillhör den majoritet av länder som är undantagna från patent på läkemedel. Marknaden översvämmas av generika! På apoteket talar man om att den aktiva substansen är den samma som i original preparatet och jag som kund väljer själv.


Patenten skyddar bevisligen inte det som de sägs skydda, och det finns dessutom rätt mycket forskning på området.

Tvärtom forskningen visar att till och med under det extremt dyra juridiska systemet i USA är läkemedelspatent samhällsekonomiskt lönsamma

juridiskaEkonomer är generellt emot patent eftersom de ser dem som marknadsstörande och de ser alla kostnader som patenten medför. Jurister gillar patent eftersom de ger dem mer jobb - vilket är en av de andra stora patentkostnaderna.
Ännu en stor kostnad för läkemedel som direkt kan hänföras till patenten är kostnaden för tillverkarna att skapa nya syntesmetoder för att kringgå de andras patent på området. Ett typiskt läkemedel har ju inte bara ett patent knutet till sig utan en hel "patentmatta" som rör allt från själva substansen till syntesmetoder, leveransmetoder och behandlingsmetoder.
Dessutom är det praxis att man "gafflar" patenten så de inte löper ut samtidigt, detta är ett sätt att artificiellt förlänga patentskyddet längre tid än lagen annars skulle medge.

Patentkostnaden ar marginell i förhållande till utvecklingskostnad och omsättning enligt bolagens årsredovisningar.
Terapimetoder är inte patenterbara.
Ja man gafflar som du säger och det är därför det är så välgörande att Indien i sin patentlag satt stopp för detta. Något som övriga nationer bör ta efter.

Precis som att en artist inte drabbas av en direkt kostnad om jag lyssnar på dennes låt utan att betala så drabbas ju inte ett läkemedelsföretag av en direkt förlust om en konkurrent utnyttjar det första företagets nya syntesmetod - särskilt som det första företaget också kan utnyttja de ev förbättringar i metoden som det andra företaget kommer på. Det är ett typiskt fall av att patent hindrar innovation istället för att främja den, och de kostnaderna drabbar i slutändan konsumenterna. Företagen drabbas inte på samma sätt eftersom alla konkurrenter drabbas lika mycket, så för dem är det internt ett nollsummespel som de inte har något intresse av att ändra på.
Och då har jag ändå inte gått in på hur Big Pharma norpar naturläkemedel från tredje världen och sedan säljer tillbaka dem till dyra priser genom hård marknadsföring eller hur patenten genom sin natur styr utvecklingen mot symptomlindrande läkemedel istället för botande:
Du ser uppenbarligen inte skillnaden som ligger i att nu ta ett beslut att satsa 10 miljarder under 10 år för att sedan i bästa fall på marknaden i PPs värld möta en konkurrent som åkt snålskjuts med vad som händer om någon tjuvlyssnar på en låt. Investering/ Risk/Vinst förväntan lockar fram pengarna inget annat.

"Insofar as the same kind of ability is required for the one kind of invention as for the other, the existence of patents tends to divert activity to patentable inventions.
? Milton Friedman
Javisst så är det. Patent ökar drivkraften i utvecklingen. Det var därför den infördes och så fungerar den inom teknikområdet, där denna krydda så väl behövs "To promote the Progress of Science and useful Arts, by securing for limited Times to Authors and Inventors the exclusive Right to their respective Writings and Discoveries...

Ledsen, men jag kan inte ur ditt långa svar utläsa om du står bakom retoriken eller inte. Ja eller nej?
Du tycks van medge att patent ger incitament till samma läkemedel som samtidigt dödar människor även om du tror på ett effektivare system.
Att du är patentallergiker vet jag redan och det var inte det frågan gällde.

Vad anser du för övrigt om att 98% av svenska befolkningen och 95% av partiets sympasitörer inte tycks hålla med dig i din analys att patenten skall avskaffas?

Richie
2009-11-15, 11:31
RUTROS (2009-Nov-15)
Och vilka patenterade läkemedel är det som betalar hans lön??
Enligt bolagets egna årsredovisning är det främst ett läkemedel som Wikipedia skriver såhär om:

There has been some controversy about AstraZeneca"s behaviour in creating, patenting and marketing of the drug. Critics allege that the drug"s successful predecessor Omeprazole is a mixture of two mirror-imaged molecules (esomeprazole and omeprazole), and that the company was trying to "evergreen" its patent by patenting the pure esomeprazole and aggressively marketing to doctors that it is more effective than the mixture,[8] claiming that omeprazole has no beneficial effects on the patient. However, in the acidic environment of the parietal cells both esomeprazole and omeprazole are converted to the same active drug which stops the gastric acid production.

vilket var ett beteende som du höll med om att det var skadligt, om jag uppfattade dig korrekt.

Du medger att patent fungerar är ett incitament att ta fram läkemedel. Det var ju precis det som stod i retoriken ovan. Då har det väl en positiv effekt?
Nej? Jag räknar ju också upp en mängd, vi kan kalla det biverkningar, som patenten har. Tyvärr är de allra flesta av de biverkningarna inbyggda i de positiva effekterna vilket gör att en reform av patentsystemet blir ineffektiv eftersom nästintill alla möjliga reformer som syftar till att minska biverkningarna också kommer att minska de positiva effekterna, t.ex. om man skulle korta löptiderna.

Du förordar ett centraliserat beslutsfattande om vilka läkemedel som skall utvecklas.
Nej, alls inte. Jag förordar ett centraliserat beslutsfattande SOM KOMPLEMENT till marknadens osynliga hand. Just nu lägger Big Pharma 1.8% av intäkterna på forskning för att hitta nya läkemedel (~10% av intäkterna går till forskning, av det går 18% till nya läkemedel, övriga R&D-kostnader går bl.a. åt till att forska fram nya metoder för att tillverka existerande läkemedel i syfte att att kringgå andras patent). När endast 1.8% av intäkterna hamnar på att forska fram nya läkemedel så känns det inte direkt som världens mest effektiva system...
(Drug companies claim to spend 17% of domestic sales on R&D, but more objective data reports they spend only 10% (National Science Foundation 2003). Thus, only 1.8% of sales goes to research for breakthrough new drugs (18% x 10%) (Love 2003). Källa: http://www.piratpartiet.se/referenser/will_lower_drug_prices_jeopardize_drug_research)

Trodde att piratpartiet vill avskaffa monopol inte bilda nya.
Vi vill avskaffa privata monopol. Det finns gott om samhällsnyttiga statliga monopol (återigen, se resonemanget ovan om infrastruktur) som bör finnas kvar, och för den delen finns det säkert statliga monopol som bör avskaffas. Jag tycker att man bör se på dem var för sig, om de är samhällsnyttiga eller inte. Men det är lite utanför principprogrammet och ingen fråga som jag tänker driva i Riksdagen.

Det tar åratal att bygga ett varumärka och det är vansinnigt dyrt också.Det har originaltillverkaren gjort under sina ca 10 monopolår. Den chansen får han ju inte utan patent och en unik produkt. Befinner mig just nu i Thailand som tillhör den majoritet av länder som är undantagna från patent på läkemedel. Marknaden översvämmas av generika!
Ja, visst fungerade det bra? Läs på vad t.ex. ratiopharm har som affärsidé. ;-) Det går kort sagt alldeles utmärkt att bygga varumärken utan patentskydd, om inte annat har vi en hel del marknader utan patentskydd som det fungerar finfint på. Men majoritet är väl att ta i, det är ett realtivt fåtal länder som inte har skrivit på t.ex. TRIPs eller som har fått undantag från delar av TRIPs.

På apoteket talar man om att den aktiva substansen är den samma som i original preparatet och jag som kund väljer själv.
Precis som här hemma, då. Du kan lära dig mer om generikaförskrivning här (http://www.lakemedelsverket.se/Alla-nyheter/NYHETER-2008/Utbildningsdag-om-generika-och-orginallakemedel-den-20-november/), om du hinner hem tills dess.

Tvärtom forskningen visar att till och med under det extremt dyra juridiska systemet i USA är läkemedelspatent samhällsekonomiskt lönsamma
Har du möjligen några länkar till stöd för det påståendet? Eller, vi kan ta det i patentforumet, det passar nog bättre där.

Patentkostnaden ar marginell i förhållande till utvecklingskostnad och omsättning enligt bolagens årsredovisningar.
Mhm? AZ skriver såhär i sin årsredovsining: "Vi fortsätter att satsa betydande resurser på att uppnå ett effektivt patentskydd för våra immateriella rättigheter, och på att kraftfullt försvara våra patent om de utmanas."
För redovisningsåret 2008 redovisade de för övrigt 5179 miljoner USD i kostnader för FoU och 10913 miljoner USD för administration och marknadsföring. Har du sett någon särredovisa just patentkostnaderna (förutom att AZ i förbigående nämner "vissa ökade juridiska kostnader" för att förklara en ökning i omkostnaderna jfr föregående år)?
Sedan skrev jag ju också att kostnaderna för patenten främst är externa för läkemedelsindustrin, de drabbar samhället i form av lägre effektivitet och syns därför inte alls i Big Pahrmas årsredovisningar, oaktat att de aldrig specar ens sina interna kostnader i dem.

Terapimetoder är inte patenterbara.
I bl.a. USA är de det.

Ledsen, men jag kan inte ur ditt långa svar utläsa om du står bakom retoriken eller inte. Ja eller nej?
Ja.

Vad anser du för övrigt om att 98% av svenska befolkningen och 95% av partiets sympasitörer inte tycks hålla med dig i din analys att patenten skall avskaffas?
Att vi har ett visst folkbildningsarbete framför oss.

Rick Falkvinge
2009-11-15, 13:37
Är det sant att du är närmast beroende av kokos, och särskilt i kombination med choklad? Har du någon handlingsplan för hur du ska hantera ett sådant beroende i riksdagsrummet (dagliga leveranser eller liknande)?

Richie
2009-11-15, 13:40
Rick Falkvinge (2009-Nov-15)Är det sant att du är närmast beroende av kokos, och särskilt i kombination med choklad? Har du någon handlingsplan för hur du ska hantera ett sådant beroende i riksdagsrummet (dagliga leveranser eller liknande)?
Nejdå, jag kan sluta när, eller om, jag vill. Dagliga leveranser av kokos ingår inte i principprogrammet och är ingen fråga som jag tänker driva aktivt i Riksdagen.

Tommten
2009-11-15, 23:00
Den här frågan får du tolka som du vill. :)
Hur ser du på självbestämmande och integritet?
Integritet med information och integritet som inte handlar om information?

Om jag råkar ut för något som jag anser skulle vara förnedrande och pinsamt på stan, så skulle min första tanke vara "hoppas ingen filmade mig". Jag skulle alltså vara mest rädd för att det har filmats med någons mobiltelefon och liknande så det sprids och jag skulle bli en "skogsturken" som det sprids olika varianter av på nätet tex. Jag passar mig alltså för hur jag beter mig och känner mig som i ett övervakningssamhälle, fast av alla privatpersoner som går omkring beredd att filma. Inte av staten.

Gör du någon skillnaden på allvarligheten i denna känslan/rädslan som jag har att bli övervakad av privatpersoner och känslan av att bli övervakad av staten? Tycker du att den ena är mer allvarlig?

Oldpirate
2009-11-16, 01:40
Olsson!

Här kommer några frågor av allmän karaktär med bäring på att ni blivit folkvald:

1. Kommer ni att agera efter eget huvud (jag tycker ...) eller agera efter vad folket inom PP tycker ( vi inom PP tycker ...)?
2. Är ni för eller emot enkätprocesser i partiets politiska samverkansfrågor?
3. Hur mycket tid avser ni att avsätta för ert politiska engagemang avseende PP?
4. Kommer ni att ha andra uppdrag vid sidan om ert politiska uppdrag?
5. Har ni ett jobb idag som ni kommer att avsäga er som folkvald?
6. Kommer ni att jobba heltid som folkvald politiker även om heltiden blir 12-16 timmar per dygn?
7. Kommer ni att driva PP:s sakpolitik mär än väl påläst?
8. Är ni dokumenterat bra på att debattera och argumentera?
9. Har ni familj med barn mellan 1-18 år?
10: Varför kandiderar ni till riksdagen 2010?

Richie
2009-11-16, 10:19
Tommten (2009-Nov-16)Gör du någon skillnaden på allvarligheten i denna känslan/rädslan som jag har att bli övervakad av privatpersoner och känslan av att bli övervakad av staten? Tycker du att den ena är mer allvarlig?
Ja, jag tycker att statens övervakning är allvarligare än privatpersoners och företags därför att du alltid, i värsta fall, har möjligheten att byta umgängeskrets. Det är lite jobbigare att byta ut staten. Jag skrev lite om det här dilemmat i samband med lite tankar om vad man vill hålla privat och vad som förväntas vara publikt här: http://www.webhackande.se/privat_kontra_publikt

Richie
2009-11-16, 10:29
Oldpirate (2009-Nov-16)1. Kommer ni att agera efter eget huvud (jag tycker ...) eller agera efter vad folket inom PP tycker ( vi inom PP tycker ...)?
I alla officiella sammanhang, och en hel del privata kommer jag att agera efter vad "mina väljare (http://www.webhackande.se/3620)" tycker. Eftersom jag inte kommer att kunna veta vilka de är (vilket är precis som det ska vara (http://www.webhackande.se/rent-mjoel-i-valkuvertet)) så kommer jag att använda medlemmar i Piratpartiet som en slags proxy för väljarnas vilja.

2. Är ni för eller emot enkätprocesser i partiets politiska samverkansfrågor?
De har definitivt sin plats i vissa typer av frågor. Däremot bör man tänka sig för så att man inte förlitar sig för mycket på dem, bl.a. med tanke på de låga deltagandesiffrorna som vi har sett hittills. Statistik är svårt.

3. Hur mycket tid avser ni att avsätta för ert politiska engagemang avseende PP?
:-D Om jag nånsin kan gå ner till heltid så skulle det kännas som en pensionering...

4. Kommer ni att ha andra uppdrag vid sidan om ert politiska uppdrag?
Jag tänker fortsätta driva min konsultfirma vid sidan av, och främst då ta jobb i samarbete med Penseo (http://www.penseo.se/) som specialiserat sig på att göra bl.a. websidor åt ideella organisationer och välgörenhetsorganisationer.

5. Har ni ett jobb idag som ni kommer att avsäga er som folkvald?
Se ovan.

6. Kommer ni att jobba heltid som folkvald politiker även om heltiden blir 12-16 timmar per dygn?
Det händer att jag jobbar 12-16 timmar per dygn på min halvtidstjänst, jag hyser inga som helst illusioner om att kunna gå ner i tid sedan.

7. Kommer ni att driva PP:s sakpolitik mär än väl påläst?
Hm?

8. Är ni dokumenterat bra på att debattera och argumentera?
Det kan man tycka. ;-)

9. Har ni familj med barn mellan 1-18 år?
Ja. De är 5, 8 och 10 år gamla.

10: Varför kandiderar ni till riksdagen 2010?
Jag tror att jag kan göra verklig skillnad i riksdagen.

Tommten
2009-11-17, 02:24
Fundera lite på olyckan med prinsessan Diana. Hur ser du på paparazzis?

Idioten/ U Do News
2009-11-17, 03:28
Hej, jag har en fråga angående följande uttalande angående Piratpartiets plan att påverka lagen som finns dokumenterat på Youtube.

Rick Falkvinge i Arvika 4
http://www.youtube.com/watch?v=u7jJQbRm4fU&feature=related

I följande klipp (se ovanstående länk) säger Rick Falkvinge, tid: 2:37:

?När Sverige ändrar så kan inte USA sätta in handelssanktioner för vi är med i EU och just i det här fallet är det en otrolig fördel, därför det betyder att, försöker de handelssanktioner emot Sverige, så kommer EU där som en gigantisk sköld. Och EU har starkare ekonomi än USA. Det betyder att en handelssanktion emot EU skadar USA mer än Europa. Samtidigt som lagarna här är på nationell nivå här i Sverige.?

Slut citat, tid: 2:50.

Den grundläggande planen enligt Piratpartiet är att först ta minst 1 mandat i EU valet vilket ni lyckats med. Steg 2 är nu att ta minst ett mandat i Riksdagsvalet så att Piratpartiet tar en vågmästarroll. Hotet som ofta framförs om Sverige skulle ändra lagen om fildelning, så att man kan få kopiera och dela med sig av alla medier över Internet, är just att USA skulle sätta in handelssanktioner emot Sverige.

Men enligt piratpartiet, så kommer Sverige att bli skyddat av EU, som kommer att förhindra att handelsaktioner sker emot Sverige.
Men hur trovärdigt är detta antagande egentligen. Vi vet att det redan nu finns EU politiker som Christoffer Fjellner som vill införa fri handel mellan EU och NAFTA. Han är knappast ensam, allt pekar på att detta blir verklighet.

Dagens vallöfte: En energiinjektion behövs för globaliseringen och handeln över gränserna. Jag vill ha frihandelsavtal mellan EU och NAFTA!
http://www.fjellner.eu/dagens-vallofte-en-energiinjektion-behovs-for-globaliseringen-och-handeln-over-granserna-jag-vill-ha-frihandelsavtal-mellan-eu-och-nafta/

Om detta införs så tror jag knappast att Sverige kommer att bli skyddat av EU emot USA. Dessutom är det redan idag stort ekonomiskt samarbete mellan EU och USA, hade EU varit ekonomiskt självständigt hade vi ju inte påverkats märkbart av krisen i USA. Men det har vi gjort i EU, så även i Sverige.

Dessutom kan man fråga sig om vad det är för mening med att förlita sig på en beskyddare som EU när både Ipred och FRA lagen kommit igenom trots medlemskap i EU. Dessutom bygger Ipred på ett Eu direktiv.

IPRED
http://frapedia.se/wiki/IPRED

Vi har även Stockholmsprogrammet som vill förbjuda terroristpropaganda och nu Lissabonfördraget.
Du känner kanske till saker som, Flexibilitetsklausulen och passarellen, dessa verktyg kommer tillsammans med Lissabonfördraget att ge EU möjlighet att ändra vilka lagar de vill, utan att folket kommer att få rösta om det. Det innebär också att lagar som har blivit genomröstade på nationell nivå, kommer att kunna bli ändrade av EU utan någon ny omröstning. Så vad spelar det för roll vad vi lyckas rösta igenom för lagar på nationell nivå i Sverige. Lissabonfördraget kan köra över våra beslut i Sverige när de vill.

EU-konstitutionen
http://sv.euabc.com/word/298

Flexibilitetsklausul
http://sv.euabc.com/word/499

Passarell
http://sv.euabc.com/word/777


Med tanke på allt detta så frågar jag mig om det verkligen är trovärdigt att Piratpartiets grundläggande plan att ändra lagen om fildelning kommer att fungera genom att bli skyddade av EU och sedan sprida den svenska lagen till övriga EU länder. Är det inte mer trovärdigt att EU kommer sätta press på att Sverige ska anpassa sig till övriga länder. Med tanke på att EU är på väg att bli en superstat och att det dessutom finns EU politiker som vill utöka handeln med Nafta. Om nu dollarn kraschar, vilket det ser ut att göra, så kommer just röster framförallt ifrån Kina att höjas att man ska genomföra en världsvaluta. Om vi går emot en gemensam världsekonomi så har jag ännu mer svårt att se att Sverige kan bli skyddat av EU emot USA.

Dollar Falls Most in Month as China Urges New Reserve Currency
http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601087&sid=aQ.zWVPnOYYg

Dessutom har jag svårt att se att EU är ett beskydd av Sverige överhuvudtaget. Lissabonfördraget är här och de kan ändra vilka lagar de vill oavsett vad vi bestämmer i Sverige, tack vare Flexibilitetsklausulen och passarellen. Hur länge kan du som Piratpartist förhålla dig neutralt till EU? Vad krävs för att du ska kräva uträde ur EU? Hur ska piratpartiets plan fungera när medlemskap i EU ingår i planen, nu när Lissabonfördraget har trädit i kraft?

Tackar i förhand för Svar

Mvh

U Do News

Richie
2009-11-17, 08:33
Tommten (2009-Nov-17)Fundera lite på olyckan med prinsessan Diana. Hur ser du på paparazzis?
Helst genom teleobjektiv, jag tycker att det är rätt roligt att fotografera fotografer. ;-)

Allvarligt talat så ser jag inga rimliga sätt att begränsa deras eventuella skadeverkningar; om man förbjuder dem att ta foton på allmän plats så förbjuder man i praktiken folk att fota varandra framför statyn på torget. Däremot finns det redan lagar som reglerar kränkande publicering och de olika typer av intrång som paparazzis gör ibland och man kan ju tycka att de lagarna borde beivras lite mer än de gör idag. Annars är det bara att konstatera att det uppenbarligen finns någon form av allmänintresse av de här bilderna.

I det specifika fallet med Diana så kan jag personligen tycka att ett alkolås hade varit en bättre lösning på hela problematiken än någon form av fotoförbud...

Richie
2009-11-17, 08:48
U Do News (2009-Nov-17)Steg 2 är nu att ta minst ett mandat i Riksdagsvalet så att Piratpartiet tar en vågmästarroll.
Nja, pga vår 4%-spärr så blir det i så fall rimligen minst 14 eller 15 mandat (lite beroende på hur rösterna fördelas mellan partierna).

Hotet som ofta framförs om Sverige skulle ändra lagen om fildelning, så att man kan få kopiera och dela med sig av alla medier över Internet, är just att USA skulle sätta in handelssanktioner emot Sverige.
Det hotet har aldrig officiellt framförts vad jag vet, däremot har vi hamnat på SP 301 watch list (http://www.ustr.gov/about-us/press-office/reports-and-publications/2009/2009-special-301-report) ibland, vilket kan tolkas som en signal åt det hållet. Vi har haft rätt gott sällskap på listan, just nu ligger t.ex. Spanien på den för att de hävdar att fildelning av upphovsrättsskyddat material är lagligt... Men de har inte utsatts för några handelssanktioner.

Men enligt piratpartiet, så kommer Sverige att bli skyddat av EU, som kommer att förhindra att handelsaktioner sker emot Sverige.
Ja, det stämmer. EUs konstitution kräver det skyddet.

Men hur trovärdigt är detta antagande egentligen.
Tja, med tanke på att Spanien redan idag har intagit ungefär den hållning som vi vill utan värre åtgärder från USAs sida att sätta upp dem på en lista över länder som de säger "Fy!" åt så känns hotet om handelssanktioner rätt avlägset.

Om detta införs så tror jag knappast att Sverige kommer att bli skyddat av EU emot USA.
Jag ser faktiskt inte hur ett eventuellt sådant avtal ska påverka den här saken? Det avtalet blir isf mellan EU som helhet gentemot NAFTA som helhet, precis som alla andra handelsavtal som vi har mellan EU och NAFTA idag. Det påverkar ju inte Sveriges ställning som del av EU.

Dessutom kan man fråga sig om vad det är för mening med att förlita sig på en beskyddare som EU när både Ipred och FRA lagen kommit igenom trots medlemskap i EU. Dessutom bygger Ipred på ett Eu direktiv.
EU skyddar oss mot viss yttre inblandning, inte inre. Nu jämför du äpplen med barncyklar.

Är det inte mer trovärdigt att EU kommer sätta press på att Sverige ska anpassa sig till övriga länder. Med tanke på att EU är på väg att bli en superstat och att det dessutom finns EU politiker som vill utöka handeln med Nafta. Om nu dollarn kraschar, vilket det ser ut att göra, så kommer just röster framförallt ifrån Kina att höjas att man ska genomföra en världsvaluta. Om vi går emot en gemensam världsekonomi så har jag ännu mer svårt att se att Sverige kan bli skyddat av EU emot USA.
Om dollarn faller som världsvaluta så finns det ju ännu mindre anledning att tro att just USA skulle kunna hota EU till aktion gentemot ett medlemsland. Jag förstår inte alls ditt resonemang här.

Hur ska piratpartiets plan fungera när medlemskap i EU ingår i planen, nu när Lissabonfördraget har trädit i kraft?
Jag ser inte att Lissabonfördraget förändrar EUs förhållande till främmande makt i någon större utsträckning, utan det behandlar främst inre angelägenheter. Jag ser kort sagt inte hur det ändrar vårt skydd mot yttre påverkan - det blir varken bättre eller sämre.

Idioten/ U Do News
2009-11-17, 15:17
Jag ser inte att Lissabonfördraget förändrar EUs förhållande till främmande makt i någon större utsträckning, utan det behandlar främst inre angelägenheter. Jag ser kort sagt inte hur det ändrar vårt skydd mot yttre påverkan - det blir varken bättre eller sämre.

Tack för ditt svar. Låt mig förtydliga min viktigaste frågeställning. Frågan som du själv har förstått, handlar i grunden om hur PP:s plan som vågmästare ska kunna fungera, nu när bla Lissabonfördraget har trädit i kraft tillsammans med Passarellen och Flexibilitetsklausulen. PP:s plan är att ändra lagar på nationell nivå via riksdagen och samtidigt bli skyddade av EU. Planen är sedan att sprida den svenska lagen till resten av EU. Denna plan har Rick Falkvinge påpekat i medierna flera gånger och det är också PP:s officiella plan.

Hur rimligt är det att denna plan skall kunna fungera, när EU nu kan ändra vilka lagar de vill via Lissabonfördraget? Hur insatt är du i PP:s officiella plan? Jag måste också fråga, hur insatt är du i vad Flexibilitetsklausulen och passarellerna har för praktisk inverkan via Lissabonfördraget? Samt vad har du för alternativ plan om EU via Lissabonfördraget väljer att köra över exempelvis lagförändringar angående fildelning?

Richie
2009-11-17, 17:16
U Do News (2009-Nov-17)Hur rimligt är det att denna plan skall kunna fungera, när EU nu kan ändra vilka lagar de vill via Lissabonfördraget?
På ett sätt kan man argumentera för att den blev enklare att genomföra helt enkelt därför att vi, delvis via våra två MEPar och delvis genom lobbyarbete från våra systerpartier ute i Europa, iaf teoretiskt kan förmå EU att ändra lagstiftningen i alla medlemsländer på ett för oss fördelaktigt sätt.

Idioten/ U Do News
2009-11-17, 18:19
Richie (2009-Nov-17)U Do News (2009-Nov-17)Hur rimligt är det att denna plan skall kunna fungera, när EU nu kan ändra vilka lagar de vill via Lissabonfördraget?
På ett sätt kan man argumentera för att den blev enklare att genomföra helt enkelt därför att vi, delvis via våra två MEPar och delvis genom lobbyarbete från våra systerpartier ute i Europa, iaf teoretiskt kan förmå EU att ändra lagstiftningen i alla medlemsländer på ett för oss fördelaktigt sätt.

Jag förstår ditt resonemang men undrar ändå hur bra det har gått och vad ligger realismen i att man kan lyckas med detta, med tanke på att Lissabonfördraget har gått igenom redan. Hur stor uppförsbacke krävs det för dig för att du ska anse att man bör lämna EU?

Har även ytterliggare en fråga om ett annat ämne.

Hur ställer du dig till möjligheten att Piratpartiet skall expandera sin politik utifrån sina kärnvärden? Samt hur skulle du vilja gå till väga i den frågan. Innan du svarar på frågan skulle jag vilja att du fördjupa dig i resonemanget i länken nedan, där ekonomibloggen, nr 1 på bloggtoppen, "Cornucopia?" resonerar om saken. Läs även Rick Falkvinges artikel om ekonomin som ingår som länk i följande artikel. Vad anser du om resonemanget efter att du läst texten i länken "Dags för Piratpartiet att expandera sin politik?"

Dags för Piratpartiet att expandera sin politik?
http://cornubot.blogspot.com/2009/06/dags-for-piratpartiet-att-expandera-sin.html

Richie
2009-11-18, 08:11
U Do News (2009-Nov-17)Jag förstår ditt resonemang men undrar ändå hur bra det har gått och vad ligger realismen i att man kan lyckas med detta, med tanke på att Lissabonfördraget har gått igenom redan. Hur stor uppförsbacke krävs det för dig för att du ska anse att man bör lämna EU?
Med tanke på att det inte känns som nån större uppförsbacke alls just nu när vi nyss fått igenom mer än vi egentligen kunde ha hoppats på i Telekompaketet så är det faktiskt svårt att svara ärligt på den frågan. Vi är väldigt långt från den punkten, tycker jag.

Hur ställer du dig till möjligheten att Piratpartiet skall expandera sin politik utifrån sina kärnvärden?
Definiera "utifrån". Som jag tolkar bloggen du länkade så menar du att man ska expandera med kärnvärdena som utgångspunkt, och alltså applicera dem på fler områden. Ett sådant förfarande ställer jag mig helt bakom. Man kan också tolka ordet "utifrån" som att man ska expandera politiken "utåt", och gå "ifrån" våra kärnvärden. Det tror jag inte alls på.

Jag tror däremot helhjärtat på att formalisera och strukturera processen runt eventuella sådana frågor genom att medlemmarna på årsmötet sätter upp riktlinjer som sedan styrelsen tolkar (mellan årsmötena alltså) och ger i uppdrag till ledningen att genomföra. Då får man en rimligt flexibel organisation som både kan möta nya utmaningar och frågeställningar samtidigt som politiken förankras i medlemmarna. Jag tror det blir en bra balans.

Stefan Flod
2009-11-20, 11:41
Riksdagens ledamöter har ett grundarvode på 55 000 kronor i månaden. Om du blir folkvald riksdagsledamot vad tänker du då göra med arvodet?

Kan du tänka dig en partiskatt på 30-40%?

Richie
2009-11-20, 12:03
Stefan Flod (2009-Nov-20)Riksdagens ledamöter har ett grundarvode på 55 000 kronor i månaden. Om du blir folkvald riksdagsledamot vad tänker du då göra med arvodet?
Betala räkningar, köpa mat till barnen, betala skatt och sånt var väl det jag främst hade tänkt mig. Vad brukar man annars göra med löner?

Kan du tänka dig en partiskatt på 30-40%?
Nej. Dels behöver inte partiet de pengarna; kommer vi in i riksdagen så får vi lite drygt en miljon i partistöd per mandat och år förutom en näve pengar att anställa folk för, och dels tycker jag att det är principiellt fel att partiet ska kräva sina parlamentariker på en skatt på det viset. Uppmuntra dem till att donera - visst. Kräva det, nej.

infinite_emma
2009-11-20, 18:30
Jag ber om ursäkt om några av frågorna är dubblerat från tidigare frågor du fått, hoppa gärna över den i så fall. (Känns någon fråga lite för besvärlig eller tidskrävande ser jag inga problem med att du hoppar över dessa heller.) Frågorna kommer att postas hos samtliga kandidater.

1. Ett liv i offentligheten kan ibland vara ganska krävande. Har du haft några funderingar kring vad detta kan innebära och hur i så fall förbereder du dig för att tackla eventuella negativa aspekter av det? Finns det något som Piratpartiet skulle kunna göra för att stötta i en sådan situation som du ser det?

2. Saknar du någonting från partiet vad gäller stöd i den här kandidaturprocessen? Vad skulle du gjort annorlunda hade du haft möjlighet att bestämma processen själv?

3. Finns det några saker i Piratpartiets (iofs korta) historia som du känner att vi behöver lära oss något från och förbättra? Är även nyfiken på om om du anser att något funkat ovanligt bra, som du känner att partiet ska fortsätta göra?

4. Hur har du engagerat dig i Piratpartiets frågor fram tills nu?

5. Har du några förebilder inom partiet som du tycker gör särskilt bra ifrån sig?

Carl Johan Rehbinder
2009-11-21, 04:49
Att bli riksdagsledamot för Piratpartiet innebär en hård partipiska, i syfte att upprätthålla vågmästarstrategin.

Det betyder också att du måste rösta mot din personliga övertygelse ibland.

Finns det några frågor, som i dagsläget inte räknas bland piratfrågorna, som om de kom upp till votering, skule leda till att du under inga omständigheter skulle kunna rösta med regeringsalliansen?

Så pass att du hellre skulle avgå från din post än att rösta med, alternativt rösta mot din riksdagsgrupp?

Jag ger dessa båda alternativ, eftersom somliga av ren lojalitet aldrig skulle kunna tänka sig att frångå PP:s vågmästarstrategi att alltid rösta med regeringsalliansen i alla frågor förutom just piratfrågor - genom att avgå slipper man rösta mot sin övertygelse.

Så - vad skulle kunna bli en sådan ödesfråga för dig?

Gammelpiraten
2009-11-21, 10:21
Dessa två frågor ställs till alla kandidater.
Du har liksom många fått en fråga ”Kommer ni att jobba heltid som folkvald politiker även om heltiden blir 12-16 timmar per dygn?”. Många av kandidaterna har svarat på denna fråga att de kommer att arbeta fulltid i olika form.

Om vågmästarstrategin fungerar i någon form så kommer inte närvaron för att trycka på knappar i riksdagssalen behövas. Detta beroende på kvittningssystemet. Kvittningssystemet innebär att när en ledamot är borta från ena blocket så tar det andra blocket ut en av sina ledamöter så att balansen inte förändras mellan blocken.

Fråga 1. Så vad har du tänkt att göra under den tid som står till förfogande?


Däremot är det högst sannolikt att det block som piratpartiet stöder kräver att man har en ledamot i varje utskott för att kunna få fram ett förslag till riksdagsbeslut, dvs man vill lägga fram utskottets (dvs utskottsmajoritetens) beslut. Man kommer aldrig acceptera ett system där reservationerna alltid vinner i Riksdagen.

Oavsett om vågmästarstrategin fungerar eller inte så menar jag att det finns piratfrågor inom i stort sett alla samhällsområden. Det finns både synliga och osynliga band mellan alla samhällsfunktioner. Allt detta behandlas politiskt i de olika utskotten efter deras verksamhetsområden.

Jag menar därför att det är av synnerligen viktigt att man utifrån varje utskotts verksamhetsområde har någon slags piratstrategi. Jag är övertygad om att man måste hitta en fråga som berör piratpartiets grundideologi utifrån varje riksdagsutskotts verksamhetsområde. Både utifrån frågor som kan komma i valrörelsen samt ställningstaganden som kan dyka upp i utskottsarbetet.

”Så länge regeringen driver våra frågor med kraft stöder vi den reservationslöst i alla andra frågor.” är en del av strategin. Det betyder: Driver ni inte våra frågor med kraft så kommer vi rösta emot er vid nästa förtroendeomröstning. Hur ord skrivs och hur meningar formuleras är ibland synnerligen viktigt. För det mesta bara viktigt. För att bevaka att det block man stöder formulerar sig enligt våra tankar krävs det att man deltager i utskottsarbetet.


Fråga 2. Har du någon idé om vad som kan beröra piratideologi i något utskotts verksamhetsområde?, så vore det bra att denna läggs ut för fortsatt tankeverksamhet.

Om du inte tror att de problem som finns i samhället, och som Piratpartiet uppmärksammat och som egentligen är Piratpartiet, har några kopplingspunkter eller orsakssamband med övriga samhället i form av politik, marknad och/eller social/kulturell struktur så räcker det att svara på fråga 1.

”Riksdagsarbetet” och ”Riksdagsordningen” (riksdagen.se) ger viss information vad man har för skyldigheter som riksdagsledamot.

Mvph (med vänligaste pirathälsning)

Anders

Richie
2009-11-22, 10:49
infinite_emma (2009-Nov-20)1. Ett liv i offentligheten kan ibland vara ganska krävande. Har du haft några funderingar kring vad detta kan innebära och hur i så fall förbereder du dig för att tackla eventuella negativa aspekter av det? Finns det något som Piratpartiet skulle kunna göra för att stötta i en sådan situation som du ser det?
Jodå, jag har funderat på det. Ända sedan, jag tror det var runt den femte/sjätte januari 2006, jag försökte hoppa av partiet (men uppenbarligen misslyckades kapitalt) just pga att jag tänkte på hur publiciteten skulle påverka mig, mitt liv och kanske framförallt mina barn. Hittills har jag bitit ihop och hukat mig inför eventuella negativa aspekter men väntat förgäves på dem. Jag vet andra som råkat ut för att folk kommit fram och skällt dem för tjuvar och banditer, men personligen har jag bara fått positiva reaktioner. Jag vet inte vad partiet skulle kunna göra mer än uppmuntra och stötta som nu.

2. Saknar du någonting från partiet vad gäller stöd i den här kandidaturprocessen? Vad skulle du gjort annorlunda hade du haft möjlighet att bestämma processen själv?
Jag saknar ingenting och skulle väl egentligen bara ha ändrat ett par saker; att vi (styrelsen) skulle ha försökt vara ännu mer transparenta och visat resonemangen bakom våra beslut ännu tydligare på något sätt, och att vi skulle ha en lite annorlunda utformning av listorna.

3. Finns det några saker i Piratpartiets (iofs korta) historia som du känner att vi behöver lära oss något från och förbättra? Är även nyfiken på om om du anser att något funkat ovanligt bra, som du känner att partiet ska fortsätta göra?
Vi har varit - och är - alldeles för snabba att hoppa på och kritisera varandra. Jag menar att det är bättre att nåt görs fel så man får en chans att rätta till det och lära sig av det, än att inget görs alls. Det här blir snabbt en otroligt dålig och ond cirkel med den uppenbara svarsretoriken "gör det själv då för fan" som inte heller är så himla konstruktiv (även om den är förståelig). Jag tror att mycket av det här bottnar i dålig kommunikation, att man inte förstår bakgrunden till ett beslut eller en handling.

4. Hur har du engagerat dig i Piratpartiets frågor fram tills nu?
Jag har nog lagt mig i allt jag hunnit, och lite till. :-D

5. Har du några förebilder inom partiet som du tycker gör särskilt bra ifrån sig?
Du och CE är nog faktiskt top of the list där, och det är inte BARA för att du just nu ställer frågorna och han betalar min lön. :-D

Outtröttliga.

Richie
2009-11-22, 10:53
Carl Johan Rehbinder (2009-Nov-21)Finns det några frågor, som i dagsläget inte räknas bland piratfrågorna, som om de kom upp till votering, skule leda till att du under inga omständigheter skulle kunna rösta med regeringsalliansen?
Javisst. Å andra sidan är det frågor som är av en sådan karaktär att jag inte ser att vi skulle sätta oss i den sitsen - det är frågor som dödsstraff, kraftigt begränsad invandring och aggressionskrig mot Norge - den nivån. Vad det gäller "vanliga" höger-vänsterfrågor som historiskt sett har kommit upp i riksdagen så har jag inga tillräckligt starka åsikter för att det ska kunna bli en så stark intressekonflikt. Jag brukar kunna se för- och nackdelar med alla hyfsat rimliga förslag så även om jag har en personlig preferens brukar jag inte ha några problem att jämka mig.

Richie
2009-11-22, 10:59
Gammelpiraten (2009-Nov-21)Fråga 1. Så vad har du tänkt att göra under den tid som står till förfogande?
Jobba i utskottsarbetet med att föra in piratperspektiv på de frågor som kommer upp där, lobba våra synpunkter mot övriga ledamöter, bedriva opinionsbildning både inom och utom riksdagen, resa runt och träffa pirater och andra, hålla föredrag, besöka skolor - alltså bygga vår politik.

Jag menar därför att det är av synnerligen viktigt att man utifrån varje utskotts verksamhetsområde har någon slags piratstrategi.
Jag håller helt med dig om detta. Dessutom tror jag att vi måste börja formulera dem redan nu, inte bara som en förberedelse inför riksdagsarbetet, men för att ha ett brett piratpolitiskt program i valet. Du får väldigt gärna vara med i det arbetet, jag tror du har mycket unika insikter att bidra med där.

Fråga 2. Har du någon idé om vad som kan beröra piratideologi i något utskotts verksamhetsområde?
Alldeles för många. :-D

cc
2009-11-28, 00:29
Hej Rickard

1. Vad anser du om den pågående av riksdagen icke beslutade utfasningen av kontanter ut det svenska samhället det privata bankväsendet just nu genomför (i strid med de lagar riksbanken har att följa)?

2. Är den pågående kontantutfasningen ett hot mot den lilla människan i klass med massövervakning eller större?

3. Är den pågående kontantutfasningen en utmaning ett medborgarättsparti som Pirtapartiet bör ta ställning till?

Frågas då kontanter (anonyma bearer-bond typ medel) synes vara en hörnsten i ett modernt demokratiskt samhälle som värnar individens rätt till privatliv, valfrihet och oberoende.

Plastkort utfärdas ju av bank och tillhör bank. Dessa kort inehåller inga pengar utan är enbart en av det privata bankväsendet skapad metod som tvingar kontoinnehavare att vid vart enskilt inköp till privatbank ställa frågan: Får jag köpa just den här tjänsten eller saken?

I samma utsträckning som kontanterna i ett samhälle avskaffas ställs alltså medborgarna under ett de facto absolut förmyndarskap till det privata bankväsendet.

Detta helt utan demokratisk översyn.

Det går även att ha åsikter om den övervakning ned på detaljnivå av den enskilda människan det kontantlösa samhället ger privata banker.

Även ur ett säkerhetspolitisk och nationellt sårbarhetsperspektiv är den pågående utfasningen av kontanter en riktigt dålig idé.

Vad sker t ex vid nätverksproblem eller elavbrott då affärsikdares kortläsare och privatbankernas datorer icke kan kommunicera?

För den enskilda människan knackar hungern och svälten på dörren i samma stund.

För samhället som helhet står systemkollaps och undantagstillstånd vid porten.

Mvh

Richie
2009-11-28, 12:49
cc (2009-Nov-28)1. Vad anser du om den pågående av riksdagen icke beslutade utfasningen av kontanter ut det svenska samhället det privata bankväsendet just nu genomför (i strid med de lagar riksbanken har att följa)?
Precis som med fartkameror och andra potentiella intrång i integriteten så handlar det här om någon form av balans och detaljerna i hur man implementerar det blir avgörande för om intrånget kan sägas vara acceptabelt eller inte. Visst finns de hot du räknar upp och även om en del av dem kan tyckas vara överdrivna just nu så visar vår historia att saker och ting kan ändras med skrämmande hastighet. Å andra sidan finns det stora fördelar med ett kontantlöst samhälle och man får komma ihåg att det är fullt möjligt att implementera det utan att knyta varje köp till en viss individs identitet, t.ex. med ett system liknande de Cash-kort som bankväsendet försökte införa på 90-talet. Då var tanken tydligen inte riktigt mogen, det är den kanske nu, jag vet inte. Men möjligheterna finns, liksom riskerna, som man får vara vaksam på. En hörnsten där är att se till så inte bankerna blir för få och för stora - så länge de konkurrerar med att ta kundernas integritet på allvar så borde de hålla sig hyfsat i skinnet. Som med så mycket annat så tror jag på en reglerad fri marknad, dvs fri konkurrens inom vissa av staten givna (och kontrollerade!) gemensamma spelregler.

Med det sagt så ser jag inte att kontanterna kommer att fasas ut på länge än, Cash is king även om det är smidigare med plast i många lägen.

För samhället som helhet står systemkollaps och undantagstillstånd vid porten.
Det där är en mycket större fråga än kontanterna - vi kan ju inte ens få leveranser av varor utan datorsystem idag, så vad ska man köpa med sina sedlar när butikshyllorna gapar tomma?

Gammelpiraten
2009-12-03, 11:48
Hur arbetar du/kommer du att arbeta konkret för att Piratpartiet skall komma in i riksdagen?
Se gärna frågan som att du ger tips/info till andra pirater hur de kan gå till väga.

På så sätt kan de också använda sig av de metoder du använder dig av. Och vad du vet/anser är effektivt. Utifrån den information som samlas kan vi bilda arbetsgrupper som bevakar vissa områden och/eller också ge idéer till alla grupper och individer som är aktiva.

Anna Troberg skriver idag 3/12:
Det händer massor i PP. Just nu förbereds det en massa saker i kulisserna och någon gång efter jul tror jag att vi kommer att få se en explosion av extern aktivitet. Då blir det dags för de andra partierna att huka sig. ...Vi är urbra på att samla information och ganska dåliga på att göra den lättillgänglig. Det handlar dels om hur var och en av oss kan kampanja under valåret, men också om hur information ska flöda smidigt och fritt inom partiet.”

Fundera först innan du tittar på mina förslag.


Här nedan följer en del av de områden som jag anser måste vara igång kontinuerligt. Ju närmare vi kommer valet desto mindre utrymme står till vårt förfogande. I varje media konkurrerar journalisterna med varandra för att få in sin artikel. Sedan konkurrerar alla media med varandra.
Konkurrensen är stenhård för att få in någonting.

Områden nedan är inte rangordnade

Områden: Nätets alla former. Vilka är viktiga?
Direktkontakt med journalister?
Motioner till kommuner och landsting?
Insändare, debattartiklar i papperstidningar?
Artiklar i diverse gratistidningar; tåg, flyg-tidningar etc?
Intervjuer i tidningar och annan media.
Kommentarer på andra partiers politiska utspel. Typ pressmeddelanden.
Kommentarer på aktuella händelser (som alltså kan kopplas till piratformer).
Sympatiskt inställda artister, musiker, etc.
Egna egenskaper som folk gillar (spela flöjt eller sjunga eller liknande)
Deltagande i evenemang typ marknader, skyltsöndagar, utställningar, events, osv

Richie
2009-12-04, 09:25
Gammelpiraten (2009-Dec-03)Hur arbetar du/kommer du att arbeta konkret för att Piratpartiet skall komma in i riksdagen?
Främst genom att se till att våra IT-system fungerar. :-)

Jag har en vision (som jag ska skriva ner vilken dag som helst...) om hur vi ska kunna skapa metoder och system till stöd för bildandet och kommunikationen inom och mellan ledning, arbetsgrupper och svärmar. Vi har börjat lägga en grund i och med projekt Tortuga (http://forum.piratpartiet.se/Forum509-1.aspx) och lite av mina tankar om strukturen bakom systemet finns på wikin (http://wiki.piratpartiet.se/Richies%20orgvision).

Sympatiskt inställda artister, musiker, etc.
Där har jag en annan projektidé - FairCulture, dvs rättvisemärkt kultur som ska garantera att t.ex. av en skivas pris går en viss minimidel till artisten/låtskrivaren, att ett visst skivbolag inte skriver rena slavkontrakt med sina artister osv. Det ligger tyvärr lite på is pga tidsbrist.

Gammelpiraten
2009-12-04, 13:39
Det här kommer bli mycket bra. Alla som svarar bidrar med sin del. Och nya tankar dyker hela tiden upp. Rättvisemärkt kultur gav ny infallsvinkel.

Annars är rättevisemärkt lite underligt. De går efter en FN lista. Bl a ska det vara stora ekonomiska skillnader i landet. Det duger inte om hela landet är utfattigt. Fattiga bönder i Bulgarien kan inte få sina produkter rättvisemärkta.

Gammelpiraten
2009-12-07, 13:16
Vi i Piratpartiet står för fri kunskap och delad kultur.

Kan du se något mer område/ö, som enligt din åsikt borde vara fritt från avgifter om du stod utkik i förmastens utsiktskorg, som piratskeppet borde lägga beslag på? Ett konkret förslag.

Gratis museer är en självklarhet tycker jag men det måste finnas flera områden.

Alliansregeringen satte avgifter på besök till museer. De stora statliga museerna, som hade fri entré 2005 och 2006, tappade i fjol mer än 1,5 miljoner besökare sedan entréavgifterna återinförts. Ett lyckat museibesök sätter spår i form av en mängd mångsidiga kunskaper och erfarenheter. Även antalet besök från förskolor/skolor har minskat. Under 2008 stod förskolor/skolor för totalt 1,4 miljoner besök på museer och konsthallar. Antalet besök från denna grupp har under de senaste tre åren gått ned med 19 procent. Störst är nedgången vid kommunala museer där antalet besök minskat med nära 50 procent.

Mer statistik:
http://www.kulturradet.se/sv/publikationer_/Museer--konsthallar-2008/

Kunskap, vetande och erfarenheter är grundelement för att förstå den värld vi lever i och ge oss förmåga att tackla de problem som vi dagligen kastas in i och brottas med.

För att förbättra integrering och göra samhället mer begripligt historiskt, kulturellt och socialt för immigranter, infödingar, utlänningar, amerikaner och uppväxande släkten är det en global samhällelig vinst att göra museerna avgiftsfria. Den information och upplevelse som museerna förmedlar är synnerligen viktig då alla inte kan ta emot kunskapen genom Internet-mediet, som dessutom ur vissa aspekter bara kan fungera som ett komplement.

Här är ett till exempel: Ett gratis Internet kanske är något att eftersträva men det kanske är för dyrt? Det kan då vara bättre att aanvända sig av något annat, tex FON-systemet (http://www.fon.com/en/). Ansluter man sin egen bredbandsuppkoppling till FON-gemenskapen så har fri tillgång andra medlemmars bredbandsanslutningar, WIFI, över hela planeten. 0,7 millioner FON-spots nu.

Anledningen till frågan: Jag försöker hitta flera gemensamma nämnare och beröringspunkter till våra grundpostulat. Det här är också en liten men inte oviktig integrationsfråga som går tvärt emot andra politiska partiers negativa integrationspolitik. Frågan har också en anknytning till ekonomi och kommunal verksamhet. Många människor med låga inkomster och kommuner har inte råda att gå på museer utan prioriterar annat mer nödvändigt för deras livsuppehälle och existens.

Richie
2009-12-07, 17:26
Gammelpiraten (2009-Dec-07)Vi i Piratpartiet står för fri kunskap och delad kultur.
Kan du se något mer område/ö, som enligt din åsikt borde vara fritt från avgifter om du stod utkik i förmastens utsiktskorg, som piratskeppet borde lägga beslag på?
Nja, jag ser till att börja med en stor skillnad på fri och gratis.

Sedan kan jag personligen tycka att det finns en hel del sådana där saker som borde vara "gratis" (i praktiken alltså finansieras solidariskt via skattsedeln) men jag kommer inte på något som jag tycker att partiet bör driva.

Gammelpiraten
2009-12-10, 12:24
Jag har ställt två frågor till nästan alla kandidater tidigare.
Svaren har varit fantastiskt bra och tydliggöranden i många aspekter.
Den samlade kunskapen och kraften visar på en enorm styrka.
Jag hoppas att alla som läser drar nytta av det hela.
Jag hoppas ingen, ur någon aspekt, tar illa upp av att jag ställer en/denna min/ tredje omgångsfråga.

Finns det någonstans i vårt samhällssystem där vi har en byråkrati/administration som kostar och som du gärna skulle vilja avveckla eller förändra? Det kan gälla på kommun-nivå eller riksnivå. Avgifter eller verksamheter. För privatperson, företagare, studerande, pensionär, osv. Var finns det någonstans man kan göra en besparing för den enskilde och/eller för samhället som helhet? Kan man säga att det finns en privilegierad elit, en slags nomenklatura, som uppträder i de flesta samhällssektorer och nivåer och som lägger ut ett slags kontroll, avgifts och registersystem över oss andra medborgare?

Exempel 1) De som sitter och avlyssnar/sammanställer informationen om vanliga medborgares Internettrafik bör kunna klassificeras tillhöra en onödig byråkrati som kostar pengar.

Exempel 2) I min egen kommun är återvinningsystemet för kasserade produkter och det som förr kallades sopor helt utbyggt. Allt sorteras och återvinns på lokal och central återvinningsstation. Det finns inga sopor att skicka i den gröna tunnan. Ändå måste man betala avgift för ”sophämtning” trots att man alla sopor återsorterat och inga sopor har att skicka. Det är uteslutet att erhålla dispens.

Exemplet 3) Samma kommun har man precis nu infört stämpelur (sk flexklocka) också för lärare. I samma veva blir samtliga lärare semesteranställda (dvs de har lika lång/kort betald semestertid som andra lönanställda. Avdelnings-, förvaltnings-, enhets-chefer och heltidspolitiker omfattas inte av tvånget att registrera sin tid med stämpelur. Detta menar ledningen officiellt är ett rättvist system.

cc
2009-12-11, 00:13
Kandidatfråga:

En titt på besöksstatistiken över aktiviteten på kandidattrådarna visar att detta är tio i topp-listan:

Besökare Kandidat
3,740 Kristoffer Hell (#33860)
3,189 Marcus Borg (#16403)
2,588 Rick Falkvinge (#1)
1,695 JP Anderson (#12191)
1,647 Jacob Dexe (#15915)
1,532 Peter Johansson (#52027)
1,424 Hans Alvenkrona
1,358 Anders Hedberg (#4166)
1,319 Anders Lindbäck #64064
1,241 Jan-Olof Flink (#33137)

Chartar man besöksstatistiken i fallande ordning får man något som liknar en hockeyklubba där alla kandidattrådarna utom tre följer en fin kurva.

De tre kandidater som skiljer sig från mängden är de tre första kandidaterna:

3,740 Kristoffer Hell (#33860)
3,189 Marcus Borg (#16403)
2,588 Rick Falkvinge (#1)

Vilka är dina tankar och slutsatser rörande detta?

Richie
2009-12-11, 08:13
Gammelpiraten (2009-Dec-10)Finns det någonstans i vårt samhällssystem där vi har en byråkrati/administration som kostar och som du gärna skulle vilja avveckla eller förändra?
Ojojoj... Jodå, det finns det. Öht har jag en känsla av att rätt många system inte bär sina egna kostnader om man räknar med hela samhällskostnaden för dem. Men först vill jag få med den vanliga brasklappen att det här är mina personliga funderingar och inget som jag tänker driva i partiets namn.

De klassiska som man kanske tänker på är lapplisor och lokaltrafik. Särskilt lokaltrafik är ofta väldigt bidragsberoende (och av någon dunkel anledning ihopbuntad med vård i våra landsting) där nästan inga linjer faktiskt bär sig med biljettintäkter. Om inte annat, så vore det förmodligen en välgärning för miljön att skattefiansiera lokaltrafiken helt och hållet.

Ett annat område är våra välfärdssystem som numera blivit så tungrodda och komplexa att man inte kan få ett rakt svar på vad som gäller i varje situation om man t.ex. ringer Försäkringskassan eller A-kassan och frågar. Jag tror att samhället skulle kunna spara pengar på att införa en enhetlig medborgarlön istället. Att alla får en viss summa pengar varje månad, motsvarande existensminimum. Inga barnbidrag, inga bostadsbidrag, inga krångliga skatteavdrag - bara den här fasta summan. Även om den totala utbetalningen skulle bli något högre så skulle besparingen på alla pappersvändare gott och väl täcka det - förutsatt förstås att de får andra jobb. :-) Om någon nu skulle vilja sitta i en etta i Rinkeby, äta nudlar och spela WoW hela dagarna - fine. Låt personen göra det, då. Det frigör en arbetsplats för någon motiverad och engagerad människa som vill tjäna lite mer pengar än existensminimum och om det skulle behövas så betalar jag gärna lite extra skatt för att slippa möta den där Wow-knarkande personen som lastbilschaffis på vägen.

Migrationsverket är ett annat sånt område. Vi lägger rätt mycket pengar varje år på att sätta invandrare (de som kommer hit har antingen betalat nån för det, vilket betyder att de förmodligen var hyfsat framgångsrika och driftiga i sitt hemland, eller så är de kvotflyktingar från ett krig någonstans - i båda fallen bör vi välkomna dem med öppna armar, antingen av ekonomiska eller humanitära skäl) i koncentrationsläger medan vi funderar på om de får stanna eller inte. De får bidrag och förbjuds att arbeta medan de "utreds". Sedan låtsas vi bli förvånade att de blir passiviserade och bidragsberoende? Duh, liksom. Släpp in dem och ge dem ett startbidrag motsvarande ett halvårs starta-eget-bidrag om de bosätter sig någon annanstans än i ett redan invandrartätt område - Norrlands inland t.ex. - här behöver de knappast trängas. Samma sociala förmåner som "etniska svenskar" från dag ett, inklusive medborgarlönen. Vi är alla människor och det är dags att vi behandlar alla lika. Enda skillnaden är att innan de blir medborgare så har vi möjligheten att utvisa dem ifall de inte sköter sig, men vi ska ge dem en ärlig chans först.

Lite småsaker på slutet: Öronmärk vägskatten för vägunderhåll. Separera Telias nätägande från tjänsteföretaget. Avskaffa TV-licensen.

Som sagt - återigen - allt det här är mina högst personliga funderingar. Inte partiets.

Richie
2009-12-11, 08:14
cc (2009-Dec-11)
Vilka är dina tankar och slutsatser rörande detta?
Att folk flockas till olycksplatser. ;-)

cc
2009-12-14, 00:19
Mot bakgrund av den information Brian Gerrish presenterar i sitt "State of the Nation" tal
i år, vilken är Din uppfattning av hur Piratpartiet skall hantera detta hot för svensk del?

Brian Gerrish bakgrund (http://www.youtube.com/watch?v=hBE_0-1v_34)
Brian Gerrish - State of the Nation 2009 (http://www.bbc5.tv/news/story/brian-gerrish-state-nation)

Svarsalternativ:

1. Anser att det Brian Gerrish talar om inte är ett problem.

2. Visst är det ett hot. Anser att partiet ändå skall hålla fast vid vågmästarstrategin - även om detta innebär att partiet stödjer politiska beslut som bryter ned samhället

3. Partiet måste omgående ta med i beräkningen den hotbild Brian Gerrish redogör för vid utformandet av sin strategi och taktik

Gammelpiraten
2009-12-14, 16:20
Mina frågor till dig kommer efter en del textmassa, vilken utgör det bakgrundsmaterial som ligger till grund för mina frågor och tankar. Och jag vill betona att jag inte har något annat syfte än att vara behjälplig så att PP kommer in riksdagen. Jag utgår bara från min egen erfarenhet och verklighet. (Den verkligheten finns därför på mitt blogginlägg ?Om Marknaden och Staten i dagens bilvärld? http://blogg.felicia.se/?p=54 där jag redovisar en i mitt tycke en slags piratfråga.) Men lämna det och gå till frågorna.

Det är så här.
Det är odemokratiskt och orättvist.
Men 4% krävs för att ta plats i Sveriges Riksdag.
Drygt 7 miljoner röstberättigade. 80% valdelatagande. 5,6 miljoner som kommer att rösta.
4% är 224.000.
45,5 % valdeltagande i EU-valet 2009. Piratpartiet fick 225.915. Massavlyssningen gav PP två platser i EU.
Nu är riksdagsval något helt annat än EU-val. EU långt borta. Sverige betydligt närmare. Invandringen gav SD placering i riksdagen. Cancersjuka som måste söka jobb gav överströmning till s. Klimatdebatten gav påfyllnad till mp.

Det är så här.
Syns man inte så finns man inte.
IPRED, FRA är för närvarande avförda från den debatt som lyser på himlen.

Därför ser det ut så här. (SIFO dec)

s 31,49 %
m 21,54 %
blank, osäkra 14,2 %
mp 8,47 %
fp 5,83 %
v 4,46 %
c 4,46 %
sd 4,38 %
kd 3,17 %
Fi, Juni, PP, övr 1,71 %

Hade riksdagen återspeglat ett demokratiskt förhållningssättet till den nuvarande parlamentarismen så hade det funnits cirka 50 tomma stolar i riksdagssalen. Men; blankrösterna och övriga under 4% fördelar sig på de partier som kommit över spärrgränsen. Blankrösterna först och sedan de som då fortfarande finns under 4%. Det demokratiska underskottet skulle i sådant fall visa sig alldeles för tydligt för att man vill ståta med tomma stolar.

Vi håller på att bli akterseglade. Vi måste åter komma in i luften. Och eftersom en del pirater hellre tycks vilja begå harakiri än att flytta sig någon mm utanför FRA-frågan eller något som den gode Rick satt på pränt så fokuserar jag därför på något som är unikt för PP.

När kandidaterna är valda/utsedda och finns tillgängliga så läggs ett utfrågningsforum ut igen. All allmänhet ska få möjlighet att ställa frågor till våra kandidater. Och vi kräver att alla de andra partierna skall göra likadant.

Vi bör kontakta varenda lokaltidning och all tänkbar media. Och påpeka denna nyordning.

Det här ger en val-demokratisk användning av Internet. Och om den används förnuftigt så kan det vara en början till förändring av vårt demokratiska system till det bättre.

Fråga 1: Tycker du den här idén är vettig?

Jag vet att vissa ställer upp med sina namn för att på sätt dra röster på till PP. Att just de inte svarar är förklarligt. Men de andra. Att gå in i deras personliga bloggar och få fakta utifrån de 300 tecknens beskrivning är inte tillräckligt. Då faller ju hela vitsen med utfrågningsforumet. Jag har dragit ur den essens (kopierat) från inlägg om vad utfrågningsforumet har för syfte, vad det ska användas till och hur.

Fråga 2. Så varför svarar inte alla kandidater som har för avsikt att ta plats i riksdagen på frågor?
(ett uteblivit svar är ju också ett svar, men det kan ge upphov till konstiga/vissa reflexioner)

Syfte med utfrågningsforumet:
Att agera Djävulens Advokat för att se hur kandidaterna klarar av frågeställningar är okej. Att ställa frågor och motfrågor och verkligen vända ut och in på argumenten är just nu och enbart just nu så jäkla viktigt för partiet att ska få fram dom bästa kandidaterna. varje kandidat måste rannsakas i minsta detalj för att inte de skall få en glipa att köra vårt parti på grund. Därför bör vi kunna få fråga ut personen i varje vinkel av hans personlighet för att se om de är de rätta virket att kunna stå pall för de frestelser som väntas. Samtliga kandidater ska frågas om allt som är relevant för vår kandidatur och för att få representera partiet. Så medlemmarna har bästa möjlighet till att bilda sig en uppfattning. Meningen är alltså inte att försöka ändra kandidatens ställningstaganden, det är att få reda på vad ställningstagandena är. Utfrågningsforumet bör inte vara ett forum där utfrågarna för fram sina åsikter, utan där man lockar fram svar från kandidaterna
Jag vill givetvis också att alla kandidater ska granskas. Jag tycker att det är oerhört viktigt att pressa åtminstone högprofils kandidaterna med följd frågor. Det är just i de svaren de visar om de är politiskt gångbara eller inte. Vi vill ju ha fram lojala men ändå flexibla tänkande individer med integritet. Det är en forumsektion där kandidaterna frågas ut och ger sin syn på kandidaturen. Detta utesluter på inget sätt mer djupgående debatter om vad kandidaterna tycker i olika ämnen i annan del av forumet. Vill man ifrågasätta trovärdigheten i något antagande som kandidaten gjort, eller lämpligheten i att en kandidat hyser viss åsikt, jag ser ingen anledning till att man inte skulle kunna diskutera kandidater öppet och att man skall kunna varna för olämpliga kandidater... det är partiets framtid som står på spel här, ser inga negativa effekter av att detta görs in public.

Richie
2009-12-15, 07:33
cc (2009-Dec-14)Mot bakgrund av den information Brian Gerrish presenterar i sitt "State of the Nation" tal
i år, vilken är Din uppfattning av hur Piratpartiet skall hantera detta hot för svensk del?
Genom att ihärdigt försvara den yttrandefrihet som låter alla komma till tals.

Svarsalternativ:
4. Anser att det Brian Gerrish talar om förmodligen är ett reellt problem för honom och de som lyssnar på honom, men inte för partiet eller Sverige. Däremot är många av de symptom han ser verkliga problem, men deras orsaker står att finna annorstädes.

Richie
2009-12-15, 07:40
Gammelpiraten (2009-Dec-14)ser inga negativa effekter av att detta görs in public.
Det beror på tonen i utfrågningen. Ett par av utfrågningstrådarna urartade tidigare och det är inte direkt något vi vill visa upp, oaktat de negativa effekter det får på osäkra kandidater. Visst, man kan tycka att osäkra kandidater inte har i primärvalet att göra, men jag hävdar att det är ett problem idag att de som helst vill in i politiken ofta är de som är minst lämpade och ser gärna att vi försöker rekrytera in så många olika sorters människor som möjligt för att få en bred erfarenhet och kompetens i riksdagsgruppen.

Med den brasklappen i åtanke tycker jag gott att du har en poäng i det du skriver. Vi arbetar ju för att öka transparensen hos de som har makt och det gäller rimligen även de som aspirerar på att få makt.

cc
2009-12-16, 10:52
Richie (2009-Dec-11)cc (2009-Dec-11)
Vilka är dina tankar och slutsatser rörande detta?
Att folk flockas till olycksplatser. ;-)

Gäller detta också #1 ?

:-)

Richie
2009-12-16, 12:25
cc (2009-Dec-16)Richie (2009-Dec-11)cc (2009-Dec-11)
Vilka är dina tankar och slutsatser rörande detta?
Att folk flockas till olycksplatser. ;-)
Gäller detta också #1 ?
:-)
Det gäller särskilt #1. :-D

Laszlo Donat
2009-12-18, 13:17
Hej Rickard!

Jag har tre korta frågor till var och en och önskar koncisa svar!

1. Hur blir man en god människa?
2. En politiker bör hon/han vara en god människa?
3. Vad ska du göra för att Piratpartiet ska vinna valet?

Richie
2009-12-18, 23:46
Laszlo Donat (2009-Dec-18)
1. Hur blir man en god människa?
Målmedvetenhet, självinsikt och goda förebilder.

2. En politiker bör hon/han vara en god människa?
Självklart.

3. Vad ska du göra för att Piratpartiet ska vinna valet?
Allt jag kan. Resten fejkar jag eftersom.

Argument
2009-12-21, 16:56
Vad bör statens uppgifter vara? Vad bör politikernas uppgifter vara? Vad kommer du göra för att undvika att bli korrumperad av makten och systemet?

Richie
2009-12-24, 20:15
Argument (2009-Dec-21)Vad bör statens uppgifter vara?
Att erbjuda medborgarna de grundläggande tjänster som dels bör finansieras solidariskt och dels bör utföras utan vinstsyfte.

Vad bör politikernas uppgifter vara?
Att styra staten för att uppnå de ovanstående målen.

Vad kommer du göra för att undvika att bli korrumperad av makten och systemet?
Omge mig med "men vafan, är du helt jävla dum i huvudet"-sägare, dvs folk som jag litar på och som i sin tur litar på att de kan säga till mig när jag är ute och cyklar i nattmössan på tunn is över djupt vatten.

Gammelpiraten
2009-12-31, 08:58
HOTEN MOT TRYGGHETEN
(fet text är frågor/önskemål som riktar sig till dig som kandiderar. Övrig text är utfyllnadsord som du kan lämna därhän om det dig så passar bäst)

Integriteten, miljön och jobben för de unga

Vad får dig att känna dig tryggare och vad tror du andra känner sig tryggare av?

Du kan sluta läsa nu om du tror jag vill debattera, att frågan handlar om fördelningspolitik, om du tycker att det här inte är en piratfråga eller att jag vill föra fram några egna frågor av något slag som inte har något direkt samband med den här trådens syfte.

Jag tror att valrörelsen mycket kommer att handla om de hot vi människor känner och upplever.
Vi känner oss inte trygga längre. Vi vill känna oss trygga i våra liv. Partierna kommer bjuda ut sina trygghetslösningar.

Integriteten hotas. Vi kontrolleras, spåras, övervakas och systematiseras in i register överallt.
Vattenbrist, oljebrist, nedhuggningen av regnskog, arter försvinner för alltid allt snabbare och snabbare, ö-riken dränks, algblomning och alla andra hugg från ekosystemen oroar oss gång på gång, befolkningen ökar explosionsartat på klotet och naturresurserna räcker inte till.
Vi ser mycket allvarligt på att ungdomsarbetslösheten är 23% i Sverige och förundras över att den bara är 7,6% i Danmark och 5,3% i Holland.

Om du ser något samband mellan de tre hoten så redovisa gärna dessa.

Du kan sluta läsa även här om du tror jag vill debattera, att frågan handlar om fördelningspolitik, om du tycker att det här inte är en piratfråga eller att jag vill föra fram några egna frågor av något slag som inte har något direkt samband med den här trådens syfte.

En 80% tycker det är bra med kroppsscanning vid flygplatsen om det blir tryggare att flyga. Motsvarande siffror kan man också finna för kameraövervakning på torg och i affärer. En överväldigande majoritet känner sig trygga när de är övervakade. Mer synliga poliser, upplysta tunnlar och parkvägar, hells-angels-klubbar i närområdet, medborgargarden och mer uppklarade stölder är också fenomen som ökar trygghetskänslan hos människor i allmänhet.

Och varför inte operera in ett chip hos alla som vistas i Sverige! Vi slipper då all slags kameraövervakning, brottsligheten sjunker mot noll. Genom öppna register vet vi var alla är och har varit varje sekund under varje dygn. Vi kan äntligen känna oss ganska så trygga. Vi kan fokusera på de miljöhot vi inte ser med övervakning och vi kan bearbeta problemet med den höga ungdomsarbetslösheten.

Om du har några lösningar, som ger en gemensam lösning på de tre hoten så redovisa gärna dessa.

Vill du läsa mera om hur omfattande registersystemenen är uppbyggda avseende våra husdjur så läs min blogg:

http://blogg.felicia.se/

Richie
2009-12-31, 15:37
Gammelpiraten (2009-Dec-31)
Vad får dig att känna dig tryggare och vad tror du andra känner sig tryggare av?
Jag känner mig trygg när jag känner att jag har ett reellt inflytande över min vardag, att jag kan förutsäga ungefär vad som kommer att hända.

Om du ser något samband mellan de tre hoten så redovisa gärna dessa.
Det finns många samband. Jag är däremot tveksam om det finns någon slags övergripande plan som iscensatt hotbilderna, enligt min mening räcker folks dumhet gott och väl för att förklara dem och eventuella sådana bakomliggande orsaker gör faktiskt ingen större skillnad för motmedlen man väljer - öppenhet, ärlighet och uppriktighet.

En överväldigande majoritet känner sig trygga när de är övervakade.
Det stämmer. Men som du säkert vet så är det till mycket stor del en falsk trygghet. Ibland flyttas otryggheten bara, ibland består den trots att man får en ökad känsla av trygghet. Ibland ökar den faktiska tryggheten även om en ökad exponering av otrygghet ger en minskad upplevd trygghet, t.ex. vdg grova våldsbrott som minskar i verkligheten men ökar i media vilket ger en skev bild och bidrar till att folk känner sig mer otrygga.

Gammelpiraten
2010-01-02, 13:57
Ett fantastiskt nydanande och värdefullt instrument är denna tråd som möjliggör utfrågning av alla kandidater. Jag hoppas att mina frågor varit till hjälp för att vaska fram de lämpligaste företrädarna för PP. Eftersom alla kandidater inte kommer att få plats i riksdagen så har jag då en sista fråga som berör entusiasmen, kraften och planeringen ifall nedanstående scenario skulle inträffa.

Utifrån nedanstående scenario ställer jag några frågor.

Du blir inte vald som riksdagskandidat.
Du kommer inte in riksdagen då du står för lång ner på PPs riksdagslista.
PP kommer inte in i riksdagen för att partiet bara fick 3,99% av rösterna.Vad har du för plan utifrån något av dessa alternativ?
Står du eller är du beredd att stå på någon kommunal lista för att på så sätt företräda PP?
Kan du specificera ett par viktiga kommunala PP-frågor här och nu?
Om du inte kan detta – vilka tycker du då är de viktigaste utifrån ett PP-perspektiv utifrån de områden där Kommunen enligt lag ansvarar för

http://forum.piratpartiet.se/Topic191808-464-1.aspx

Du kan finna vad andra kommunala partier har på sin agenda

http://www.val.se/det_svenska_valsystemet/partier/lista_registrerade_partibeteckningar/kontaktuppgifter.html#K

Richie
2010-01-02, 14:50
Gammelpiraten (2010-Jan-02)Du blir inte vald som riksdagskandidat.
Jag fortsätter arbeta som IT-ansvarig och styrelseledamot (så länge jag har medlemmarnas förtroende).

Du kommer inte in riksdagen då du står för långt ner på PPs riksdagslista.
Dito.

PP kommer inte in i riksdagen för att partiet bara fick 3,99% av rösterna.
Detsamma.

Står du eller är du beredd att stå på någon kommunal lista för att på så sätt företräda PP?
Jag hade inte tänkt det.

Kan du specificera ett par viktiga kommunala PP-frågor här och nu?
Ett brett informationspolitiskt perspektiv på allt kommunen gör ger egentligen pirataspekter på nästan allting, från att kräva öppna standarder och främja öppen källkod i upphandlingar av IT-system och vara restriktiv med övervakningssystem i skolorna och andra kommunala verksamheter till att öka transparensen och medborgarnas möjligheter att påverka kommunala beslut.

Winston Smith
2010-01-04, 04:34
Hej, mina frågor gäller vågmästarstrategin.

1. Har du läst texten om vågmästarstrategin?
http://www.piratpartiet.se/vagmastarstallning

2. Stödjer du vågmästarstrategin?

3. I vilka frågor kan du tänka dig att gå emot partilinjen (som enligt strategin är identisk med regeringens linje)?

I svaren på dessa frågor skulle jag vilja att alla eventuella personliga hjärtefrågor, stötestenar och liknande framgår. Det är viktigt för mig att veta om hänsyn till andra områden än Piratpartiets kärnfrågor kan komma att spela in när du avgör hur du ska rösta i riksdagen och jag vill därför ha ett så utförligt och heltäckande svar som möjligt. Om regeringen t.ex. vill lägga ner en verksamhet, ett regemente e.d. i din hemtrakt, kommer du då att tveka att rösta med regeringen i riksdagen?

Richie
2010-01-04, 11:00
Winston Smith (2010-Jan-04)
1. Har du läst texten om vågmästarstrategin?
Ja.

2. Stödjer du vågmästarstrategin?
Ja.

3. I vilka frågor kan du tänka dig att gå emot partilinjen (som enligt strategin är identisk med regeringens linje)?
Egentligen inga. De enda frågorna jag skulle tveka inför är sådana som partiet inte heller skulle ställa upp på. EDIT: Jag gav några exempel här: http://forum.piratpartiet.se/FindPost185505.aspx
Vdg specifikt regementesnedläggningar så finns det inga kvar här att lägga ner; och sedan de lades ner har stan blomstrat upp på ett något otippat men mycket välkommet sätt.

Winston Smith
2010-01-04, 12:51
Richie (2010-Jan-04)Vdg specifikt regementesnedläggningar så finns det inga kvar här att lägga ner; och sedan de lades ner har stan blomstrat upp på ett något otippat men mycket välkommet sätt.
Jag kanske skulle ha tagit upp något fiktivt exempel som troligen ligger fler pirater ömt om hjärtat än regementen. Nåväl, tack för svaren!

Laszlo Donat
2010-01-14, 09:59
Hej Piratvänner!
Nu det börjar bli allvar! Vårt förslag till riksdagskandidater måste lämnas snart! Jag har gjort mina val, men jag kan ändra mig och korrigera min lista i sista ögonblicket! Så alla ni som är med på kandidattråden och uppdaterar det snabbt har en chans till min röst! De som har valt att inte vara med på kandidattråden är ointressanta för min del och blir inte bland de som får min röst!
Till Riksdagen vi måste välja karismatiska, kunniga, fantasifulla och trevliga människor! Oerhört viktig att riksdagsgruppen trivs inbördes att inga schismer förekommer och kan koncentrera sig på vårt program!
Eftersom alla är överens om partiets grundprinciper (hoppas jag!) jag valde inte att fråga om det! Jag ställde tre frågor tidigare som kan tyckas betydelselösa i sammanhanget, men för mig svaren har varit betydelsefulla för att avgöra vem jag ska rösta på! Jag lovade även någonstans att jag ska ställa frågorna även för mig själv!
Och här kommer det:

1. Hur blir man en god människa?
Det finns inte ett allmänt godtaget svar på frågan! Men för en blivande riksdagskandidat i Piratpartiet finns bara ett gott svar!

Man blir Pirat och medlem i Piratpartiet!
Genom historien är pirater är ju goda människor, har alltid kämpat mot grym överhet med livet som insatts och såg till att orättvist insamlade skatter blivit omfördelade! Som den bästa svenska förebild kan bli den berömda Efraim Långstrump och hans mytomspunna lilla dotter!

2. En politiker bör hon/han vara en god människa?
Ja, det är den främsta anledningen att Pirater ska bli Riksdagsmän!

3. Vad ska du göra för att Piratpartiet ska vinna valet?
Jag ska ha Piratkepsen på skallen fram till valet, även inomhus! Att ha keps på sig är uppstudsig och ger uppmärksamhet! Alla nya medlemmar i Ung Pirat borde få en piratkeps som present!
Kommer Piratpartiet få mer en 4 % av rösterna då har vi vunnit valet, 6,6% betyder stor vinst o.s.v.

Bland de svar som jag uppskattade mest:
1. Man äter mycket julmat.
2. Ja.
3. Äta mycket julmat.
Mun-mot-mun, bloggande…
..etablera en ännu mer aktivismpositiv kultur i organisationen, och fortsätta försöka inspirera till stordåd.

Kanske vissa kan räkna ut nu vilka som får min röst?
Jag har inte fått frågan om ang. hur mycket jag skulle donera till PP av de 55 tusen!
Men jag svarar! Jag ska donera allt och lika mycket till, men jag måste ha en plats på första raden mitt emot talmannen så att jag syns bra, och för att jag ser och hör dåligt!
Samt att ingen sitter bredvid och skymmer mig! Så rösta på mig!
Jag lägger det här ovan även på piratblogg för säkerhets skull (om moderatorn skulle radera/ censurera)! Om du behöver mera fakta, eller att jag ska rösta på dig av någon anledning maila mig: lld@laszlold.eu

Och förövrigt rösta på Piratpartiet!
Med vänlig hälsning
Laszlo