handdator

Visa fullständig version : Emil Isberg (#2477)


Emil Isberg
2009-11-12, 14:22
Emil Isberg
Ideologisk ledarpersonlighet som engagerar och påverkar. Åsiktsdrivare med intresse av lagar, regler och formalia. Trivs i debatter och utfrågningar utan att bli uppstressad. Vill bli riksdagskandidat för att driva piratfrågor fram till och inne i riksdagen.
http://emil.isberg.eu
http://data.piratpartiet.se/Handlers/DisplayPortrait.aspx?PersonId=2477&YSize=512

Tommten
2009-11-12, 14:38
Ideologisk ledarpersonlighet som engagerar och påverkar.
Skulle det vara ett problem för dig att följa piratpartiets stränga partipiska och kanske bryta mot dina personliga ideologiska uppfattningar och åsikter?

Har du medverkat i media i debatt eller nyhetsinslag och har du någon länk till detta? (helst muntligt inslag)

Emil Isberg
2009-11-13, 01:16
Tommten (2009-Nov-12)Skulle det vara ett problem för dig att följa piratpartiets stränga partipiska och kanske bryta mot dina personliga ideologiska uppfattningar och åsikter?

Det beror på vad man menar med problem. Även om jag gärna driver mina frågor förstår jag också det övergripande viktiga att man håller det man lovar och kommer överens om. I och med vågmästarstrategin innebär Piratpartiets plan att ingå överenskommelsen som är långsiktigt viktiga just för informationssamhället. Jag ställer mig fullständigt bakom detta, så för mig är det inte något problem.

Har du medverkat i media i debatt eller nyhetsinslag och har du någon länk till detta? (helst muntligt inslag)

Tyvärr inte. Jag har hållit mig utanför media på grund av arbetsrelaterade omständigheter.

Mattias P Andersson
2009-11-13, 13:04
Hej Emil,

Kommer de här arbetsrelaterade omständigheterna vara ett hinder för din fortsatta kontakt med media eller kan du tänka dig att skjuta dem åt sidan nu?

AndersLindbäck
2009-11-13, 16:17
När du kommer in i riksdagen

1. vilket utskott vill du sitta i ?
2. varför anser du lämpad att sitta där ?
3. varför vill du sitta där ?

Dexe
2009-11-13, 21:36
Hej Emil,

I upphovsrätten idag finns något som kallas en moralisk rättighet för upphovsrättsinnehavaren. Om Piratpartiet kommer in i riksdagen och ska reformera/ta bort upphovsrätten, hur skulle du ta dig an frågan om de moraliska rättigheterna?

Leo
2009-11-15, 10:34
Hej Emil!

Vilka erfarenheter har du av medborgarrättsdebatten? FRA-debatten? IPRED? Har du kunskaper som kan hjälpa dig i en dylik debatt?

Har du exempel på där du framträder i media?

Om du skulle placera dig själv på en social skala från 1-10, var skulle du hamna?

Tack på förhand!

Emil Isberg
2009-11-15, 19:06
Mattias P Andersson (2009-Nov-13)Hej Emil,
Kommer de här arbetsrelaterade omständigheterna vara ett hinder för din fortsatta kontakt med media eller kan du tänka dig att skjuta dem åt sidan nu?
Det var ett visst problem fram till förra hösten. Det är inget problem för mig nu och kommer inte att bli något problem igen.

Just nu är jag dock i Norge, men det ska inte hindra mig från att debattera i Sverige när och om det behövs.

Emil Isberg
2009-11-15, 20:47
AndersLindbäck (2009-Nov-13)När du kommer in i riksdagen
1. vilket utskott vill du sitta i ?
2. varför anser du lämpad att sitta där ?
3. varför vill du sitta där ?

Det finns flera alternativa nämnder som jag skulle kunna passa inom.
Arbetsmarknadsutskottet eftersom jag gärna driver jämlikhetsfrågor och arbetar mot diskriminering i alla dess former, samt naturligtvis har lagt mig i det mesta i hur ams sköter sitt uppdrag...
För kanske tio år sedan kommenterade en feminist att naturligtvis skulle killen dra ut stolen för tjejen, för det var ju tradition så jag replikerade att om det då var tradition med ett mansdominerat samhälle så var det bara för tjejen att köpa läget? För mig är det en självklarhet att om det ska vara jämlikhet på ett område så ska det vara det på alla.

Konstitutionsutskottet eftersom jag älskar att efterkontrollera. Kvalitetssäkring (som det kallas inom datateknik) är en grundläggande del i vad jag gör kontinuerligt. Jag ser också hot mot våra nuvarande grundlagsskyddade rättigheter där flera krafter samverkar för att luckra upp dem.

Trafikutskottet är det som ligger min bakgrund närmast i och med att jag gjort lumpen inom flygvapnet, sysslar med museitåg och sist men inte minst har visst intresse av IT-politik. Elektronisk kommunikation genomsyrar alla delar av vårt samhälle, men det är ihopklumpat med infrastrukturen som leder oss i samhället.

EU-nämnden är lite speciell i att det krävs förhandlingsplanläggningsvana (typ).


Jag har kontakter som jobbar inom Saab, försvaret, SJ, Trafikstyrelsen och jag har dragit igång Sveriges enda ideellt drivna Internetleverantör. Jag skulle anse att jag är hyfsat lämpad att sitta i Trafikutskottet, men jag skulle kunna göra nytta inom även de tre övriga utskotten.

Emil Isberg
2009-11-15, 21:08
Dexe (2009-Nov-13)Hej Emil,
I upphovsrätten idag finns något som kallas en moralisk rättighet för upphovsrättsinnehavaren. Om Piratpartiet kommer in i riksdagen och ska reformera/ta bort upphovsrätten, hur skulle du ta dig an frågan om de moraliska rättigheterna?

Intressant fråga som jag idag inte kan svara på helt och hållet. Jag hoppas förresten att du med moraliska rättigheter menar de idella rättigheter som upphovspersonen kan välja att hävda. Att man har rätt att bli omnämnd i samband med ens verk och att man har veto för hur verket används. Jag tycker att den delen av upphovsrättslagstiftningen är mer acceptabel än andra delar och något som på något vis måste finnas kvar. Jag har dock inte någon super-plan för hur man ska gå tillväga för att få igenom det.

Såvitt jag vet kan dock inte den ideella rättigheten överlåtas och alltså har jag här angett upphovsperson för att avse ursprunget eftersom upphovsrättsinnehavaren kan vara en annan (juridisk) person som tagit över de ekonomiska rättigheterna.

Dock bör det bli enklare att förbättra ett tidigare verk om man anger också det tidigare verkets upphovsperson.

Emil Isberg
2009-11-15, 23:21
Leo (2009-Nov-15)Hej Emil!
Vilka erfarenheter har du av medborgarrättsdebatten? FRA-debatten? IPRED? Har du kunskaper som kan hjälpa dig i en dylik debatt?
Har du exempel på där du framträder i media?
Om du skulle placera dig själv på en social skala från 1-10, var skulle du hamna?
Tack på förhand!

Medborgarrättsdebatten är viktig och jag har följt med i diskussionen sedan utgröpningen av Tryggfrihetsförordningen och Yttrandefrihetsgrundlagen som en följd av prop. 1997/98:43 (http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=37&dok_id=GL0343).
Det var åtminstone i mediadebatten kring det som kravet för husrannsakan sänktes från "sannorlika skäl misstänkt" till (det lägre) "misstänkt". I dagligt tal innebär det skillnaden mellan att ha något slags bevis som pekar på att husrannsakan kan ge faktiska bevis och att någon obekant har sagt att det kan finnas bevis. Nu har Polisväsendet och åklagarmyndigheterna varit mycket restriktiva med husrannsakan så vitt jag vet, men svagheten finns där fortfarande (och kan troligtvis användas även för annat brott som kan ge fängelse).
Nu i dagarna används åter barnporr som slagträ för att skärpa lagstiftningen. Jag har ännu inte kollat upp det faktiska förslaget.

När det gäller FRA-debatten anser jag mig både tekniskt och allmänpolitiskt insatt i konsekvenshanteringen och ridåmakeriet och försöker få fram debattartiklar som på något enklare sätt belyser detta utan att få stämpeln konspirationsteorier. Dock har jag det ställningstagandet att vi inte längre behöver/kan avlyssna andra länder. De som vill skydda informationen skyddar det för bra ändå.
Risken att man ska råka snappa upp just den okrypterade informationen man behöver är i stort sett obefintlig.
Risken är dock hög för att man ska råka snappa upp privat orelaterad information som misstänkliggör oskyldiga.

IPRED skrev jag en sammanfattning (http://emil.isberg.eu/2009/03/04/ipred-sammanfattning/) om till MDF (http://mdfnet.se) i samband med att vi funderade hur det skulle påverka våra kunder.Jag har tyvärr inte (så vitt jag vet) synts till i media.

Jag är en klar tolva på sociala skalan.

Tommten
2009-11-15, 23:59
Den här frågan får du tolka som du vill. :)
Hur ser du på självbestämmande och integritet?
Integritet med information och integritet som inte handlar om information?

Tommten
2009-11-16, 00:58
Om jag råkar ut för något som jag anser skulle vara förnedrande och pinsamt på stan, så skulle min första tanke vara "hoppas ingen filmade mig". Jag skulle alltså vara mest rädd för att det har filmats med någons mobiltelefon och liknande så det sprids och jag skulle bli en "skogsturken" som det sprids olika varianter av på nätet tex. Jag passar mig alltså för hur jag beter mig och känner mig som i ett övervakningssamhälle, fast av alla privatpersoner som går omkring beredd att filma. Inte av staten.

Gör du någon skillnaden på allvarligheten i denna känslan/rädslan som jag har att bli övervakad av privatpersoner och känslan av att bli övervakad av staten? Tycker du att den ena är mer allvarlig?

Oldpirate
2009-11-16, 02:52
Isberg!

Här kommer några frågor av allmän karaktär med bäring på att ni blivit folkvald:

1. Kommer ni att agera efter eget huvud (jag tycker ...) eller agera efter vad folket inom PP tycker ( vi inom PP tycker ...)?
2. Är ni för eller emot enkätprocesser i partiets politiska samverkansfrågor?
3. Hur mycket tid avser ni att avsätta för ert politiska engagemang avseende PP?
4. Kommer ni att ha andra uppdrag vid sidan om ert politiska uppdrag?
5. Har ni en jobb idag som ni kommer att avsäga er som folkvald?
6. Kommer ni att jobba heltid som folkvald politiker även om heltiden blir 12-16 timmar per dygn?
7. Kommer ni att driva PP:s sakpolitik mär än väl påläst?
8. Är ni dokumenterat bra på att debattera och argumentera?
9. Har ni familj med barn mellan 1-18 år?
10: Varför kandiderar ni till riksdagen 2010?

Idioten/ U Do News
2009-11-17, 04:06
Hej, jag har en fråga angående följande uttalande angående Piratpartiets plan att påverka lagen som finns dokumenterat på Youtube.

Rick Falkvinge i Arvika 4
http://www.youtube.com/watch?v=u7jJQbRm4fU&feature=related

I följande klipp (se ovanstående länk) säger Rick Falkvinge, tid: 2:37:

?När Sverige ändrar så kan inte USA sätta in handelssanktioner för vi är med i EU och just i det här fallet är det en otrolig fördel, därför det betyder att, försöker de handelssanktioner emot Sverige, så kommer EU där som en gigantisk sköld. Och EU har starkare ekonomi än USA. Det betyder att en handelssanktion emot EU skadar USA mer än Europa. Samtidigt som lagarna här är på nationell nivå här i Sverige.?

Slut citat, tid: 2:50.

Den grundläggande planen enligt Piratpartiet är att först ta minst 1 mandat i EU valet vilket ni lyckats med. Steg 2 är nu att ta minst ett mandat i Riksdagsvalet så att Piratpartiet tar en vågmästarroll. Hotet som ofta framförs om Sverige skulle ändra lagen om fildelning, så att man kan få kopiera och dela med sig av alla medier över Internet, är just att USA skulle sätta in handelssanktioner emot Sverige.

Men enligt piratpartiet, så kommer Sverige att bli skyddat av EU, som kommer att förhindra att handelsaktioner sker emot Sverige.
Men hur trovärdigt är detta antagande egentligen. Vi vet att det redan nu finns EU politiker som Christoffer Fjellner som vill införa fri handel mellan EU och NAFTA. Han är knappast ensam, allt pekar på att detta blir verklighet.

Dagens vallöfte: En energiinjektion behövs för globaliseringen och handeln över gränserna. Jag vill ha frihandelsavtal mellan EU och NAFTA!
http://www.fjellner.eu/dagens-vallofte-en-energiinjektion-behovs-for-globaliseringen-och-handeln-over-granserna-jag-vill-ha-frihandelsavtal-mellan-eu-och-nafta/

Om detta införs så tror jag knappast att Sverige kommer att bli skyddat av EU emot USA. Dessutom är det redan idag stort ekonomiskt samarbete mellan EU och USA, hade EU varit ekonomiskt självständigt hade vi ju inte påverkats märkbart av krisen i USA. Men det har vi gjort i EU, så även i Sverige.

Dessutom kan man fråga sig om vad det är för mening med att förlita sig på en beskyddare som EU när både Ipred och FRA lagen kommit igenom trots medlemskap i EU. Dessutom bygger Ipred på ett Eu direktiv.

IPRED
http://frapedia.se/wiki/IPRED

Vi har även Stockholmsprogrammet som vill förbjuda terroristpropaganda och nu Lissabonfördraget.
Du känner kanske till saker som, Flexibilitetsklausulen och passarellen, dessa verktyg kommer tillsammans med Lissabonfördraget att ge EU möjlighet att ändra vilka lagar de vill, utan att folket kommer att få rösta om det. Det innebär också att lagar som har blivit genomröstade på nationell nivå, kommer att kunna bli ändrade av EU utan någon ny omröstning. Så vad spelar det för roll vad vi lyckas rösta igenom för lagar på nationell nivå i Sverige. Lissabonfördraget kan köra över våra beslut i Sverige när de vill.

EU-konstitutionen
http://sv.euabc.com/word/298

Flexibilitetsklausul
http://sv.euabc.com/word/499

Passarell
http://sv.euabc.com/word/777


Med tanke på allt detta så frågar jag mig om det verkligen är trovärdigt att Piratpartiets grundläggande plan att ändra lagen om fildelning kommer att fungera genom att bli skyddade av EU och sedan sprida den svenska lagen till övriga EU länder. Är det inte mer trovärdigt att EU kommer sätta press på att Sverige ska anpassa sig till övriga länder. Med tanke på att EU är på väg att bli en superstat och att det dessutom finns EU politiker som vill utöka handeln med Nafta. Om nu dollarn kraschar, vilket det ser ut att göra, så kommer just röster framförallt ifrån Kina att höjas att man ska genomföra en världsvaluta. Om vi går emot en gemensam världsekonomi så har jag ännu mer svårt att se att Sverige kan bli skyddat av EU emot USA.

Dollar Falls Most in Month as China Urges New Reserve Currency
http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601087&sid=aQ.zWVPnOYYg

Dessutom har jag svårt att se att EU är ett beskydd av Sverige överhuvudtaget. Lissabonfördraget är här och de kan ändra vilka lagar de vill oavsett vad vi bestämmer i Sverige, tack vare Flexibilitetsklausulen och passarellen. Hur länge kan du som Piratpartist förhålla dig neutralt till EU? Vad krävs för att du ska kräva uträde ur EU? Hur ska piratpartiets plan fungera när medlemskap i EU ingår i planen, nu när Lissabonfördraget har trädit i kraft?

Tackar i förhand för Svar

Mvh

U Do News

Idioten/ U Do News
2009-11-17, 18:02
Hej, har även ytterliggare en fråga. (se även min förra frågeställning ovan)

Hur ställer du dig till möjligheten att Piratpartiet skall expandera sin politik utifrån sina kärnvärden? Samt hur skulle du vilja gå till väga i den frågan. Innan du svarar på frågan skulle jag vilja att du fördjupa dig i resonemanget i länken nedan, där ekonomibloggen, nr 1 på bloggtoppen, "Cornucopia?" resonerar om saken. Läs även Rick Falkvinges artikel om ekonomin som ingår som länk i följande artikel. Vad anser du om resonemanget efter att du läst texten i länken "Dags för Piratpartiet att expandera sin politik?"

Dags för Piratpartiet att expandera sin politik?
http://cornubot.blogspot.com/2009/06/dags-for-piratpartiet-att-expandera-sin.html

Emil Isberg
2009-11-18, 19:16
Tommten (2009-Nov-15)Hur ser du på självbestämmande och integritet?
Integritet med information och integritet som inte handlar om information?

Det är en rätt svår fråga, för med totalt självbestämmande så har man anarki och vid total avsaknad av självbekännande har man någon annan ytterlighet. Som med det mesta annat är det svårt att bestämma var gränsen ska gå, men jag anser att det ska finnas en gräns.

Utifrån partiprogrammet är det dock väldigt svårt att besvara just frågan om självbestämmande eftersom det kan sträcka sig till så vitt skilda områden som kulturminnesmärkning, abortfrågan, självstympelse, namnval och hur fort man får köra på motorvägen. Generellt anser jag att varje person själv ska få bestämma över sin kropp och sitt liv så länge som det inte riskerar att påverka andra i samhället i onödigt hög grad.

Jag anser att integritet och information(-sbehov) är sammanbundet och det innebär att man inte har egenskapen integritet om man inte också har sammanhängande principer, idéer, mål och levnadskrav. Att kränka någons integritet är dock mer omfattande i och med att man kan påverka en persons liv på många olika sätt, och en stor del som påverkar ökar istället levnadsvärdet. För mig är den negativa påverkan, där man tvångsmässigt begränsar eller hindrar det personliga levnadsutrymmet, något man måste undvika oavsett om det enbart är hot om våld/tvångsåtgärder/avlyssning eller mer faktiskt tvång. Jag anser att den enskildes privatliv måste skyddas och att statens informationsbehov ska komma först i andra hand.

Emil Isberg
2009-11-18, 19:26
Tommten (2009-Nov-16)Om jag råkar ut för något som jag anser skulle vara förnedrande och pinsamt på stan, så skulle min första tanke vara "hoppas ingen filmade mig". Jag skulle alltså vara mest rädd för att det har filmats med någons mobiltelefon och liknande så det sprids och jag skulle bli en "skogsturken" som det sprids olika varianter av på nätet tex. Jag passar mig alltså för hur jag beter mig och känner mig som i ett övervakningssamhälle, fast av alla privatpersoner som går omkring beredd att filma. Inte av staten.
Gör du någon skillnaden på allvarligheten i denna känslan/rädslan som jag har att bli övervakad av privatpersoner och känslan av att bli övervakad av staten? Tycker du att den ena är mer allvarlig?

Jag är inte rädd för att någon filmar mig, för om det exempelvis läggs ut och kan anses kränkande för mig så vet jag att jag kan vända mig till rättsystemet. Det är något jag inte kan göra om staten är den som sköter övervakandet, för först och främst får jag troligtvis reda på övervakningen först när jag drabbas av straffet för att jag gjort något pinsamt, exempelvis sagt att man borde bomba riksdagshuset. Särskilt i kombination med EUs (och snart Sveriges) nya terroristlagar är det svårt att hävda något slags rätt innan du straffats.

Det är också så att om en privatperson spelar in något handlar det mer om slump (exempelvis skogsturken) än om någon regelmässig övervakning som staten har använt sig av tidigare (IB) och kommer att göra framöver (FRA, mm).

För mig är det en mycket stor skillnad mellan vad en privatperson kan göra och vad staten kan göra.

Emil Isberg
2009-11-18, 19:53
Oldpirate (2009-Nov-16)1. Kommer ni att agera efter eget huvud (jag tycker ...) eller agera efter vad folket inom PP tycker ( vi inom PP tycker ...)?
Först och främst kommer jag att se till vad principprogrammet anger samt vad som PP har kommit överens om. Vid tolkning av principprogrammet, och naturligtvis vid framtida förändringar/utvecklingar av partiprogrammet, är dock PPs medlemmar mycket viktiga. Ju fler som hjälper till att tolka, ifrågasätta och utreda en viss fråga, ju mer ammunition kan jag och andra riksdagskandidater använda i vårt arbete.


Oldpirate (2009-Nov-16)2. Är ni för eller emot enkätprocesser i partiets politiska samverkansfrågor?
Jag skulle säga att jag är varken eller. Man måste se till både situationen och hur enkätfrågerna formuleras för att se till nyttan av enkäter.
Generellt anser jag diskussioner och debatter mycket bättre som en demokratisk process att ta fram beslut på.
Jag brukar jämföra med aftonbladets något riktade enkätfrågor som man redan genom att se frågorna kan avgöra vad större delen har svarat.


Oldpirate (2009-Nov-16)3. Hur mycket tid avser ni att avsätta för ert politiska engagemang avseende PP?
Så mycket tid som det behövs och troligtvis lite extra utöver det.
Tid är något man använder och inte något man kan planera med i förväg.


Oldpirate (2009-Nov-16)4. Kommer ni att ha andra uppdrag vid sidan om ert politiska uppdrag?
Det är mycket troligt att jag kommer att fortsätta att ha sidouppdrag. Det politiska uppdraget går naturligtvis före eventuella sidouppdrag, men jag har de senaste femton åren alltid haft sidouppdrag (eller egna projekt) så det fortsätter jag gärna med.


Oldpirate (2009-Nov-16)5. Har ni en jobb idag som ni kommer att avsäga er som folkvald?
Jag har ett sässongsjobb idag, men det kommer inte att vara ett hinder under valkampanjen eller när jag blir folkvald.


Oldpirate (2009-Nov-16)6. Kommer ni att jobba heltid som folkvald politiker även om heltiden blir 12-16 timmar per dygn?
Såklart jag gör. Behövs det 16 timmar arbetar man naturligtvis 16 timmar.


Oldpirate (2009-Nov-16)7. Kommer ni att driva PP:s sakpolitik mär än väl påläst?
Jag kommer att fortsätta att driva Piratpartiets sakpolitik. För mig innebär det att bland annat se till att vara påläst i aktuella frågor som rör sakpolitiken.


Oldpirate (2009-Nov-16)8. Är ni dokumenterat bra på att debattera och argumentera?
Nej, någon dokumentation på min debatterings-/argumenteringsförmåga finns ej.


Oldpirate (2009-Nov-16)9. Har ni familj med barn mellan 1-18 år?
Nej jag har varken familj eller barn.


Oldpirate (2009-Nov-16)10: Varför kandiderar ni till riksdagen 2010?
Det finns flera orsaker till att man kandiderar, för mig är det en kombination av ilska, misstänksamhet och en hel drös med jävlaranamma. Jag vet att Piratpartiets politik är viktigt för Sveriges utveckling och jag är rätt person för att driva den politiken i riksdagen.

Emil Isberg
2009-11-18, 20:23
U Do News (2009-Nov-17)Hej, jag har en fråga angående följande uttalande angående Piratpartiets plan att påverka lagen som finns dokumenterat på Youtube.
Oj, det var lång uppbyggnad av frågan. Generellt anser jag att Piratpartiet kommer att se till att många lagar ändras.


Det som man måste tänka på är att för en del är hotet att USA skapar en parkeringsplats över vårt land överhängande om vi trampar på upphovsrättsindustrins tår. Jag anser att USA är rätt mycket mer än upphovsrättsindustrin och att riskerna är överdrivna (framförallt från upphovsrättsindustrin).

Sedan har jag aldrig tyckt att hot ska vara något att grunda ens beslut på. Hotet i sig är en tvångsåtgärd och kränker integriteten i valet som görs.

Rick kan dock mycket väl ha rätt i att EU kan orsaka ett skydd eller åtminstone ett hinder om USA skulle vara till sådan grad kontrollerade av upphovsrättsindustrin. Handeln mellan EU och USA involverar rätt många intressenter på båda sidorna som alla är intresserade av att undvika handelsrestriktioner.

U Do News (2009-Nov-17)Med tanke på allt detta så frågar jag mig om det verkligen är trovärdigt att Piratpartiets grundläggande plan att ändra lagen om fildelning kommer att fungera genom att bli skyddade av EU och sedan sprida den svenska lagen till övriga EU länder. Är det inte mer trovärdigt att EU kommer sätta press på att Sverige ska anpassa sig till övriga länder.
Det är absolut trovärdigt då vi har bra och växande stöd bland EUs medlemsländer. Naturligtvis innebär vårt medlemskap i EU ett samarbete och väldigt mycket diskussioner, men fler och fler inser nyttan med det Informationssamhälle som Piratpartiet styr mot.

U Do News (2009-Nov-17)Hur länge kan du som Piratpartist förhålla dig neutralt till EU? Vad krävs för att du ska kräva uträde ur EU? Hur ska piratpartiets plan fungera när medlemskap i EU ingår i planen, nu när Lissabonfördraget har trädit i kraft?

Jag anser att Lissabon-fördraget underlättar för Piratpartiet att nå sina mål. Även om jag håller med om att vissa delar i Lissabon-föredraget gör det svårare att påverka demokratiskt, anser jag att det som helhet är ett stort steg i rätt riktning för att föra in mer demokrati inom hela EU.

Jag anser inte att det är realistiskt att träda ut ur EU numera. Jag var visserligen en av motståndarna mot medlemskap, men då EU-medlemskapet har påverkat samhället på väldigt många nivåer anser jag att ett utträdande skulle skada samhället mer än det skulle bli hjälpt av att det blir lättare att påverka.

Carl Johan Rehbinder
2009-11-19, 18:16
Att bli riksdagsledamot för Piratpartiet innebär en hård partipiska, i syfte att upprätthålla vågmästarstrategin.

Det betyder också att du måste rösta mot din personliga övertygelse ibland.

Finns det några frågor, som i dagsläget inte räknas bland piratfrågorna, som om de kom upp till votering, skule leda till att du under inga omständigheter skulle kunna rösta med regeringsalliansen?

Så pass att du hellre skulle avgå från din post än att rösta med, alternativt rösta mot din riksdagsgrupp?

Jag ger dessa båda alternativ, eftersom somliga av ren lojalitet aldrig skulle kunna tänka sig att frångå PP:s vågmästarstrategi att alltid rösta med regeringsalliansen i alla frågor förutom just piratfrågor - genom att avgå slipper man rösta mot sin övertygelse.

Så - vad skulle kunna bli en sådan ödesfråga för dig?

Emil Isberg
2009-11-20, 01:27
Carl Johan Rehbinder (2009-Nov-19)Det betyder också att du måste rösta mot din personliga övertygelse ibland.
Finns det några frågor, som i dagsläget inte räknas bland piratfrågorna, som om de kom upp till votering, skule leda till att du under inga omständigheter skulle kunna rösta med regeringsalliansen?
I och med min kandidatur så har jag accepterat och ställt mig bakom vågmästarstrategin. Och det innebär att jag kommer att sätta PPs överenskommelser framför mina egna åsikter.

Jag har följt riksdagsdebatten med dess olikformade frågor sedan åtminstone 2006 och jag känner inte till någon sådan fråga där jag inte kan följa PPs valstrategi och rösta enligt vågmästarstrategin. Jag vet flera frågor som jag kommer att driva internt inom PP, men i riksdagen så tänker jag följa det jag sagt att jag ska och därmed rösta enligt PPs överenskommelser.

Stefan Flod
2009-11-20, 12:27
Riksdagens ledamöter har ett grundarvode på 55 000 kronor i månaden. Om du blir folkvald riksdagsledamot vad tänker du då göra med arvodet?

Kan du tänka dig en partiskatt på 30-40%?

Emil Isberg
2009-11-20, 17:48
Stefan Flod (2009-Nov-20)Riksdagens ledamöter har ett grundarvode på 55 000 kronor i månaden. Om du blir folkvald riksdagsledamot vad tänker du då göra med arvodet?
Kan du tänka dig en partiskatt på 30-40%?

Jag vet inte om just partiskatt är det som är bäst, men jag vill absolut att Piratpartiet ska få del i det arvodet som utges.

infinite_emma
2009-11-20, 19:21
Jag ber om ursäkt om några av frågorna är dubblerat från tidigare frågor du fått, hoppa gärna över den i så fall. (Känns någon fråga lite för besvärlig eller tidskrävande ser jag inga problem med att du hoppar över dessa heller.) Frågorna kommer att postas hos samtliga kandidater.

1. Ett liv i offentligheten kan ibland vara ganska krävande. Har du haft några funderingar kring vad detta kan innebära och hur i så fall förbereder du dig för att tackla eventuella negativa aspekter av det? Finns det något som Piratpartiet skulle kunna göra för att stötta i en sådan situation som du ser det?

2. Saknar du någonting från partiet vad gäller stöd i den här kandidaturprocessen? Vad skulle du gjort annorlunda hade du haft möjlighet att bestämma processen själv?

3. Finns det några saker i Piratpartiets (iofs korta) historia som du känner att vi behöver lära oss något från och förbättra? Är även nyfiken på om om du anser att något funkat ovanligt bra, som du känner att partiet ska fortsätta göra?

4. Hur har du engagerat dig i Piratpartiets frågor fram tills nu?

5. Har du några förebilder inom partiet som du tycker gör särskilt bra ifrån sig?

Emil Isberg
2009-11-20, 21:51
infinite_emma (2009-Nov-20)Jag ber om ursäkt om några av frågorna är dubblerat från tidigare frågor du fått, hoppa gärna över den i så fall. (Känns någon fråga lite för besvärlig eller tidskrävande ser jag inga problem med att du hoppar över dessa heller.) Frågorna kommer att postas hos samtliga kandidater.
Tack Emma för att du är klar och ödmjuk i frågeställandet. Du behöver absolut inte be om ursäkt för att du inte hinner läsa igenom 80 trådar och se vilka som möjligtvis har besvarat några frågeställningar.

infinite_emma (2009-Nov-20)1. Ett liv i offentligheten kan ibland vara ganska krävande. Har du haft några funderingar kring vad detta kan innebära och hur i så fall förbereder du dig för att tackla eventuella negativa aspekter av det? Finns det något som Piratpartiet skulle kunna göra för att stötta i en sådan situation som du ser det?
Jag tror att man måste stödja varandra i Riksdagsgruppen, för utsatt kommer vi att bli både från bloggosfären och från de etablerade partierna samt medier så klart.
Jag har redan idag ett mycket öppet liv och det tror jag inte kommer att ändra sig när jag får en riksdagskandidatur. Vänner inom och utanför Piratpartiet kommer att behövas oavsett negativa aspekter för det kommer att vara rätt jobbigt för varje riksdagskandidat, åtminstone till dess att vi alla har lärt oss hantera situationen bättre.


infinite_emma (2009-Nov-20)2. Saknar du någonting från partiet vad gäller stöd i den här kandidaturprocessen?
Kanske en moderering/filtrering av frågorna som tidvis har onödigt hård ton. Jag anser att man kan få fram samma frågeställningen genom en mer ödmjuk attityd och det tycker jag har saknats i många fall.

infinite_emma (2009-Nov-20)Vad skulle du gjort annorlunda hade du haft möjlighet att bestämma processen själv?
Jag är ju något av en traditionalist så jag hade gärna sett en mer traditionell valberedning med formella och granskade frågeställningar.

infinite_emma (2009-Nov-20)3. Finns det några saker i Piratpartiets (iofs korta) historia som du känner att vi behöver lära oss något från och förbättra?
Årsmöten borde kunna bli rätt mycket bättre. Men rent generellt lär vi oss hela tiden och så länge vi fortfarande utvecklas som parti och förening är vi på rätt väg. Vi har lyckats med otroliga äventyr och jag hoppas att det finns minst lika många äventyr framöver.

infinite_emma (2009-Nov-20)Är även nyfiken på om om du anser att något funkat ovanligt bra, som du känner att partiet ska fortsätta göra?
Svärm-metodiken anser jag har fungerat väldigt bra. Naturligtvis kan det kontaktsättet fortfarande utvecklas men vi har lyckats sprida fakta och väcka stormar som ingen tidigare har lyckats med.

infinite_emma (2009-Nov-20)4. Hur har du engagerat dig i Piratpartiets frågor fram tills nu?
Jag har tagit del av mycket frågeställningar, och har drivit en del frågor där jag träffat piratideologi-frågeställningar, men inom Piratpartiet har jag mestadels hjälp till på gräsrotsnivå där det behövs.

infinite_emma (2009-Nov-20)5. Har du några förebilder inom partiet som du tycker gör särskilt bra ifrån sig?
Jag har många förebilder på väldigt olika sätt. Rick för det enorma arbete och engagemang han har lagt ner. Du själv, Emma, för den drivkraft och ömhet som du visar. Hanna Dönsberg för den käcka attityden som får andra att engagera sig. Marit för att hon ser och synliggör människor. Johanna Julén för att hon kontinuerligt överträffar sig själv. Jag har glömt ett otal namn som borde nämnas och det ber jag om ursäkt för. Jag är oerhört stolt över att jag är med i ett parti med så många personer som ger så mycket till partiet och samhället. Jag är stolt över att jag kan hjälpa till.

Gammelpiraten
2009-11-21, 08:19
Dessa två frågor ställs till alla kandidater.
Du har liksom många fått en fråga ”Kommer ni att jobba heltid som folkvald politiker även om heltiden blir 12-16 timmar per dygn?”. Många av kandidaterna har svarat på denna fråga att de kommer att arbeta fulltid i olika form.

Om vågmästarstrategin fungerar i någon form så kommer inte närvaron för att trycka på knappar i riksdagssalen behövas. Detta beroende på kvittningssystemet. Kvittningssystemet innebär att när en ledamot är borta från ena blocket så tar det andra blocket ut en av sina ledamöter så att balansen inte förändras mellan blocken.

Fråga 1. Så vad har du tänkt att göra under den tid som står till förfogande?


Däremot är det högst sannolikt att det block som piratpartiet stöder kräver att man har en ledamot i varje utskott för att kunna få fram ett förslag till riksdagsbeslut, dvs man vill lägga fram utskottets (dvs utskottsmajoritetens) beslut. Man kommer aldrig acceptera ett system där reservationerna alltid vinner i Riksdagen.

Oavsett om vågmästarstrategin fungerar eller inte så menar jag att det finns piratfrågor inom i stort sett alla samhällsområden. Det finns både synliga och osynliga band mellan alla samhällsfunktioner. Allt detta behandlas politiskt i de olika utskotten efter deras verksamhetsområden.

Jag menar därför att det är av synnerligen viktigt att man utifrån varje utskotts verksamhetsområde har någon slags piratstrategi. Jag är övertygad om att man måste hitta en fråga som berör piratpartiets grundideologi utifrån varje riksdagsutskotts verksamhetsområde. Både utifrån frågor som kan komma i valrörelsen samt ställningstaganden som kan dyka upp i utskottsarbetet.

”Så länge regeringen driver våra frågor med kraft stöder vi den reservationslöst i alla andra frågor.” är en del av strategin. Det betyder: Driver ni inte våra frågor med kraft så kommer vi rösta emot er vid nästa förtroendeomröstning. Hur ord skrivs och hur meningar formuleras är ibland synnerligen viktigt. För det mesta bara viktigt. För att bevaka att det block man stöder formulerar sig enligt våra tankar krävs det att man deltager i utskottsarbetet.


Fråga 2. Har du någon idé om vad som kan beröra piratideologi i något utskotts verksamhetsområde?, så vore det bra att denna läggs ut för fortsatt tankeverksamhet.

Om du inte tror att de problem som finns i samhället, och som Piratpartiet uppmärksammat och som egentligen är Piratpartiet, har några kopplingspunkter eller orsakssamband med övriga samhället i form av politik, marknad och/eller social/kulturell struktur så räcker det att svara på fråga 1.

”Riksdagsarbetet” och ”Riksdagsordningen” (riksdagen.se) ger viss information vad man har för skyldigheter som riksdagsledamot.

Mvph (med vänligaste pirathälsning)

Anders

Emil Isberg
2009-11-21, 18:11
Gammelpiraten (2009-Nov-21)Fråga 1. Så vad har du tänkt att göra under den tid som står till förfogande?
Jag skall göra som på all annan tid se till att representera Piratpartiet och principprogrammet. Det är inte enbart i Riksdagen som arbetet ska göras utan en stor del krävs både i nämnder och i separata möten och överenskommelser. Naturligtvis är det också viktigt för oss som har stort stöd i blogosfären att verkligen visa att vi jobbar för transparans...

Mitt personliga mål är också att ha en 100% närvaro i riksdagen, så jag tror inte att jag kommer utnyttja kvittningsrätten.


Gammelpiraten (2009-Nov-21)Fråga 2. Har du någon idé om vad som kan beröra piratideologi i något utskotts verksamhetsområde?, så vore det bra att denna läggs ut för fortsatt tankeverksamhet.
I dagsläget har jag inte det, men precis som du anser jag att Piratpartiets principprogram genomsyrar väldigt många andra kunskapsområden. Jag tror absolut inte att det ska vara något problem att hitta frågor som vi kan arbeta med.

Här är det också viktigt med stöd från samtliga medlemmar. Om någon hittar någon fråga inom ett utskotts verksamhetsområde som man anser berör Piratpartiets ideologi är det väldigt viktigt att den riksdagsledamot blir uppmärksammad på det omgående. Det är också viktigt att sådana ämnen dryftas i hela partiet, exempelvis på forumet och i skype-kanaler.

Gustav Nipe
2009-11-22, 18:38
Emil: Är du dömd i en svensk domstol?

Emil Isberg
2009-11-22, 19:32
Gustav Nipe (2009-Nov-22)Emil: Är du dömd i en svensk domstol?
Nej. Däremot har jag varit föremål för utredning gällande piratkopiering (FTP-warez) men det lades ner innan det gick till åtal.

Gustav Nipe
2009-11-23, 21:23
Emil Isberg (2009-Nov-22)Gustav Nipe (2009-Nov-22)Emil: Är du dömd i en svensk domstol?
Nej. Däremot har jag varit föremål för utredning gällande piratkopiering (FTP-warez) men det lades ner innan det gick till åtal.

Det låter snarare som en lämplig merit!

cc
2009-11-28, 02:13
Hej Emil

Fråga till kandidater rörande den pågående utomparlamentariska utfasningen av kontanter i det svenska samhället:

Mot bakgrund av nedanstående förhållanden, hur allvarligt ser Ni på den pågående utfasningen av kontanter?

Svarsalternativ:

1 - Bryr mig inte. Kontanterna för gärna försvinna för mig.
2 - Kontanterna skall vara kvar. Nuvarande lagstiftning räcker.
3 - Kontanter måste skyddas i grundlagen och kontantlösa bankkontor görs olagliga. Vet dock inte om detta är något för piratpartier att engagera sig i före valet 2010
4 - Som 3 - fast innan valet 2010
5 - Om Partistyrelsen omgående inte gör frågan om kontanternas skydd i grundlagar och banklagar till del av partiets kärnprogram kommer jag hyra en piratkostym, äntra styrelsens högkvarter och hota Rick med kölhalningen om han inte omedelbart gör skyddande av kontanter i grundlag till en av partiets kärnfrågorFakta 1: Statsmakten i form av riksdag, regering och riksbank har i dag överhänt så gott som all kontanthantering till privata banker och företag. I dag sköter det privata bankväsendet landets depåverksamhet av Sveriges mynt och sedlar (tidigare riksbankens uppdrag) som trycks av samma amerikanska företag som tillhandahåller de värdepapper USA:s privatkontrollerade riksbank, det s k Federal Reserve, trycker amerikanska dollarn på.

Riksbanken säljer Tumba Bruk till amerikansk sedelpapperstillverkare (riksbanken) (http://www.riksbank.se/templates/News.aspx?id=9643)
Den nya kontanthanteringen (riksbanken) (http://www.riksbank.se/templates/Page.aspx?id=24366)
crane.se (http://www.crane.se)

Fakta 2: en koalition av starka intressegrupper kampanjar i dag hårt, bl a genom skrämseltaktik, för att kontanterna avskaffas.

Avskaffa kontanterna i samhället (DN) (http://www.dn.se/opinion/debatt/avskaffa-kontanterna-i-samhallet-1.866354)
Inga kontanter - inga rån (finansförbundet) (http://www.finansforbundet.se/Resource.phx/pubman/templates/1.htx?id=2450)
Kontantlöst i Almedalen (polisen) (http://www.finansforbundet.se/Resource.phx/pubman/templates/8.htx?id=2385)
Hur ska kontanthanteringen minskas? (http://www.finansforbundet.se/Resource.phx/pubman/templates/8.htx?id=2494)
Det är dyrt att betala - använder vi för mycket kontanter? (riksbanken) (http://www.riksbank.se/upload/Dokument_riksbank/Kat_publicerat/Tal/2008/080528ny.pdf)
Kontanter och betalningar - hur ser framtiden ut? (riksbanken) (http://www.riksbank.se/upload/Dokument_riksbank/Kat_publicerat/Tal/2008/080205.pdf)
kontantfritt.nu (http://www.kontantfritt.nu/myter)

Fakta 3: det privata bankväsendet och andra privata aktörer har redan inlett utfasningen av kontanter.

Inga kontanter på banken (http://vlt.se/nyheter/vasteras/1.532603-inga-kontanter-pa-banken)

Gammelpiraten
2009-12-03, 13:14
Hur arbetar du/kommer du att arbeta konkret för att Piratpartiet skall komma in i riksdagen?
Se gärna frågan som att du ger tips/info till andra pirater hur de kan gå till väga.

På så sätt kan de också använda sig av de metoder du använder dig av. Och vad du vet/anser är effektivt. Utifrån den information som samlas kan vi bilda arbetsgrupper som bevakar vissa områden och/eller också ge idéer till alla grupper och individer som är aktiva.

Anna Troberg skriver idag 3/12:
Det händer massor i PP. Just nu förbereds det en massa saker i kulisserna och någon gång efter jul tror jag att vi kommer att få se en explosion av extern aktivitet. Då blir det dags för de andra partierna att huka sig. ...Vi är urbra på att samla information och ganska dåliga på att göra den lättillgänglig. Det handlar dels om hur var och en av oss kan kampanja under valåret, men också om hur information ska flöda smidigt och fritt inom partiet.”

Fundera först innan du tittar på mina förslag.


Här nedan följer en del av de områden som jag anser måste vara igång kontinuerligt. Ju närmare vi kommer valet desto mindre utrymme står till vårt förfogande. I varje media konkurrerar journalisterna med varandra för att få in sin artikel. Sedan konkurrerar alla media med varandra.
Konkurrensen är stenhård för att få in någonting.

Områden nedan är inte rangordnade

Områden: Nätets alla former. Vilka är viktiga?
Direktkontakt med journalister?
Motioner till kommuner och landsting?
Insändare, debattartiklar i papperstidningar?
Artiklar i diverse gratistidningar; tåg, flyg-tidningar etc?
Intervjuer i tidningar och annan media.
Kommentarer på andra partiers politiska utspel. Typ pressmeddelanden.
Kommentarer på aktuella händelser (som alltså kan kopplas till piratformer).
Sympatiskt inställda artister, musiker, etc.
Egna egenskaper som folk gillar (spela flöjt eller sjunga eller liknande)
Deltagande i evenemang typ marknader, skyltsöndagar, utställningar, events, osv

Emil Isberg
2009-12-05, 11:20
cc (2009-Nov-28)Hej Emil
Fråga till kandidater rörande den pågående utomparlamentariska utfasningen av kontanter i det svenska samhället:
Mot bakgrund av nedanstående förhållanden, hur allvarligt ser Ni på den pågående utfasningen av kontanter?
Jag skulle vilja ha ett alternativ mellan 1 Bryr mig inte. Kontanterna får gärna försvinna för mig. och 2 Kontanterna skall vara kvar. Nuvarande lagstiftning räcker.

Jag bryr mig inte tillräckligt för att se det som ett allvarligt hot mot användandet av kontanter, men jag ser ett stort hot i hur informationen sparas gällande mitt handlande när jag inte använder kontanter. Spårbarheten är otroligt stor när man betalar med betal- eller kreditkort. Och det finns inget rättsligt skydd för de uppgifterna.

Dessutom tycker jag att det är en risk att man centraliserar värdepappershanteringen i ett fåtal stora depåer.

För egen del anser jag att mitt VISA-kort gör livet väldigt mycket enklare för mig. Vid de fåtal tillfällen där jag inte kan använda VISA-kortet känner jag mig som om jag vore på stenåldern. Det beror visserligen på att jag numera sällan använder kontanter.

Jag anser dock att riskerna är överdrivna när det gäller användandet av kontanter.
Riskerna är visserligen stora för värde-transporter och banker, men det är inte användandet av kontakter i sig som är orsaken om man frågar mig.

Emil Isberg
2009-12-05, 12:46
Gammelpiraten (2009-Dec-03)Hur arbetar du/kommer du att arbeta konkret för att Piratpartiet skall komma in i riksdagen?
Mycket bra initiativ.
Kan du möjligtvis se till att sammanställa och moderera svaren och lägga dem i någon separat tråd?
Det känns som om alla medlemmar kan bidra med tips och idéer, och har naturligtvis lika mycket nytta av det som jag skulle ha.

Jag har en hel radda med idéer som jag vill testa och arbeta med. Vissa av dem är nog inte praktiskt genomförbara, men jag tycker det gäller att sikta högt.


Generella funderingar

Alla (riks)kandidater (som vill) ska ha inspelad intervju på exempelvis youtube.
Alla gymnasieskolor i hela landet ska få ett inplanerat besök av minst en (riks)kandidat.
I samband med skolbesöket bör man se till att lokalmedia finns i närheten.
Man bör besöka lite olika tillställningar/grupper baserat på ens personliga preferenser.
Alla (riks)kandidater ska försöka skapa ett intryck hos gammelmedia, och gärna skaffa en personlig kontakt hos någon viss tidning.


Egna planeringar (efter april 2010)

Jag kliver gärna på en båt (http://maloki.redhog.org/2009/11/05/seglar-tillsammans-mot-riksdagen/) tillsammans med andra Piratpartister.
Jag tänker knacka dörr (http://www.expressen.se/debatt/1.1800944/sluta-lata-er-och-borja-knacka-dorr-politiker) eftersom personligt intryck faktiskt ger röster.
Jag vill besöka skolor, särskilt i områden där PP inte har fått så bra resultat.
Jag kommer att besöka äldre-boenden.
Jag vill besöka både fack och företag för att möte fördomar och idéer. (drive-by-debatt)
Jag vill stå som (med-)författare på ett antal debattartiklar.
Jag tänker besöka UppCon (http://10.uppcon.se/) och DHS10 (http://www.dreamhack.se) samt eventuellt andra passande mässor.
Jag skulle vilja träffa och diskutera med både Bert Karlsson (http://sv.wikipedia.org/wiki/Bert_Karlsson) (om Ny Demokrati) och Jan Guillou (http://sv.wikipedia.org/wiki/Jan_Guillou) (om IB samt personlig integritet).Vad har jag gjort hittills och vad gör jag just nu
Man kanske kan kalla det förberedande i förbigående då jag helt enkelt har pratat med de jag råkat på i mitt vardagsliv. I Vänersborg borde man kunna argumentera för transparans i kommun-politik eftersom allmänheten är rätt missnöjd kring åtminstone ett dyrt bygge. Det finns också rätt stora fördomar om Piratpartiet bland skolungdomarna i trakten därikring och det är alltid något man borde kunna arbeta med.
Jag sparade rätt mycket pengar åt Skanska på ett bygge för ett tag sedan och började prata PP-politik när ämnet kom upp. Visade sig att PP hade fått några röster därifrån i EU-valet.


Områden: Nätets alla former. Vilka är viktiga?

Direktkontakt med journalister?
Personlig kontakt är alltid viktigt, och särskilt när det gäller mediakontakter där det både blir lättare för journalisten att tolka riksdagskandidaten och bättre möjlighet för riksdagskandidaten att undvika missförstånd eller oklarheter. Viktigt
Motioner till kommuner och landsting?
Publika motioner tror jag kan fungera som debattartiklar, men rent allmänt tror jag att det är en dålig reklamkanal.
Insändare, debattartiklar i papperstidningar?
Särskilt debattartiklar tror jag väldigt mycket på. Insändare kan fungera, men får inte samma genomslagskraft som en debattartikel. Viktigt
Artiklar i diverse gratistidningar; tåg, flyg-tidningar etc?
Bra eftersom de når stor läsekrets, men abonnemangs-tidningar är i mitt tycke bättre.
Intervjuer i tidningar och annan media.
Alltid bra, särskilt för personlig synlighet. Dock kan det också slå tillbaka mot personen som intervjuas. Viktigt
Kommentarer på andra partiers politiska utspel. Typ pressmeddelanden.
Bör undvikas om det inte är rena sakfel eller anklagelser som bör rättas till. Det ska dessutom komma från ledningen och inte från en enskild kandidat.
Kommentarer på aktuella händelser (som alltså kan kopplas till piratformer).
Går att kombinera med debattinlägg/insändare och liknande.
Sympatiskt inställda artister, musiker, etc.
Kan öka kunskapen om PP-ideologin och Piratpartiets syfte, men som röstdragande är det nog mindre bra om vi inte får några stora namn på vår sida.
Egna egenskaper som folk gillar (spela flöjt eller sjunga eller liknande)
Ska undvikas om man inte är känd för det sedan tidigare. Vi är redan folkliga och behöver inte pussa barn för att visa det.
Deltagande i evenemang typ marknader, skyltsöndagar, utställningar, events, osv
Att synas är bra, och är man intresserad av marknaden skapar man också personliga kontakter och det är ännu bättre. Viktigt

Gammelpiraten
2009-12-07, 12:06
Jag ska sammanställa svaren så det blir till nytta för alla.
Jag skall också sammanställa de delar som handlar om kommunvalet.
Två sammanställningar skall jag åtminstone åstadkomma.

Här är lite mer

Vi i Piratpartiet står för fri kunskap och delad kultur.

Kan du se något mer område/ö, som enligt din åsikt borde vara fritt från avgifter om du stod utkik i förmastens utsiktskorg, som piratskeppet borde lägga beslag på? Ett konkret förslag.

Gratis museer är en självklarhet tycker jag men det måste finnas flera områden.

Alliansregeringen satte avgifter på besök till museer. De stora statliga museerna, som hade fri entré 2005 och 2006, tappade i fjol mer än 1,5 miljoner besökare sedan entréavgifterna återinförts. Ett lyckat museibesök sätter spår i form av en mängd mångsidiga kunskaper och erfarenheter. Även antalet besök från förskolor/skolor har minskat. Under 2008 stod förskolor/skolor för totalt 1,4 miljoner besök på museer och konsthallar. Antalet besök från denna grupp har under de senaste tre åren gått ned med 19 procent. Störst är nedgången vid kommunala museer där antalet besök minskat med nära 50 procent.

Mer statistik:
http://www.kulturradet.se/sv/publikationer_/Museer--konsthallar-2008/

Kunskap, vetande och erfarenheter är grundelement för att förstå den värld vi lever i och ge oss förmåga att tackla de problem som vi dagligen kastas in i och brottas med.

För att förbättra integrering och göra samhället mer begripligt historiskt, kulturellt och socialt för immigranter, infödingar, utlänningar, amerikaner och uppväxande släkten är det en global samhällelig vinst att göra museerna avgiftsfria. Den information och upplevelse som museerna förmedlar är synnerligen viktig då alla inte kan ta emot kunskapen genom Internet-mediet, som dessutom ur vissa aspekter bara kan fungera som ett komplement.

Här är ett till exempel: Ett gratis Internet kanske är något att eftersträva men det kanske är för dyrt? Det kan då vara bättre att aanvända sig av något annat, tex FON-systemet (http://www.fon.com/en/). Ansluter man sin egen bredbandsuppkoppling till FON-gemenskapen så har fri tillgång andra medlemmars bredbandsanslutningar, WIFI, över hela planeten. 0,7 millioner FON-spots nu.

Anledningen till frågan: Jag försöker hitta flera gemensamma nämnare och beröringspunkter till våra grundpostulat. Det här är också en liten men inte oviktig integrationsfråga som går tvärt emot andra politiska partiers negativa integrationspolitik. Frågan har också en anknytning till ekonomi och kommunal verksamhet. Många människor med låga inkomster och kommuner har inte råda att gå på museer utan prioriterar annat mer nödvändigt för deras livsuppehälle och existens.

Gammelpiraten
2009-12-10, 12:42
Jag har ställt två frågor till nästan alla kandidater tidigare.
Svaren har varit fantastiskt bra och tydliggöranden i många aspekter.
Den samlade kunskapen och kraften visar på en enorm styrka.
Jag hoppas att alla som läser drar nytta av det hela.
Jag hoppas ingen, ur någon aspekt, tar illa upp av att jag ställer en/denna min/ tredje omgångsfråga.

Finns det någonstans i vårt samhällssystem där vi har en byråkrati/administration som kostar och som du gärna skulle vilja avveckla eller förändra? Det kan gälla på kommun-nivå eller riksnivå. Avgifter eller verksamheter. För privatperson, företagare, studerande, pensionär, osv. Var finns det någonstans man kan göra en besparing för den enskilde och/eller för samhället som helhet? Kan man säga att det finns en privilegierad elit, en slags nomenklatura, som uppträder i de flesta samhällssektorer och nivåer och som lägger ut ett slags kontroll, avgifts och registersystem över oss andra medborgare?

Exempel 1) De som sitter och avlyssnar/sammanställer informationen om vanliga medborgares Internettrafik bör kunna klassificeras tillhöra en onödig byråkrati som kostar pengar.

Exempel 2) I min egen kommun är återvinningsystemet för kasserade produkter och det som för kallades sopor helt utbyggt. Allt sorteras och återvinns på lokal och central återvinningsstation. Det finns inga sopor att skicka i den gröna tunnan. Ändå måste man betala avgift för ”sophämtning” trots att man alla sopor återsorterat och inga sopor har att skicka. Det är uteslutet att erhålla dispens.

Exemplet 3) Samma kommun har man precis nu infört stämpelur (sk flexklocka) också för lärare. I samma veva blir samtliga lärare semesteranställda (dvs de har lika lång/kort betald semestertid som andra lönanställda. Avdelnings-, förvaltnings-, enhets-chefer och heltidspolitiker omfattas inte av tvånget att registrera sin tid med stämpelur. Detta menar ledningen officiellt är ett rättvist system.

Emil Isberg
2009-12-11, 21:13
Gammelpiraten (2009-Dec-07)Kan du se något mer område/ö, som enligt din åsikt borde vara fritt från avgifter om du stod utkik i förmastens utsiktskorg, som piratskeppet borde lägga beslag på? Ett konkret förslag.

För mig är det en svårare fråga än bara att peka ut ett område som ska vara gratis, för någonstans finns det fortfarande en kostnad och det innebär att man är på väg in på fördelningspolitik.

Museum kan anses vara en grundläggande del i lärandet, men behöver vi så många museum som vi har idag? Borde inte tillgången till museumen bli bättre om man har färre och större museum? Borde inte kostnaderna kunna bli lägre? När det gäller lärandet, skulle inte virtuella museum innebära samma lärande utan miljö-, tids- och ekonomiska kostnader?

Kanske det har varit utvecklingsbegränsande att just subventionera museum till den grad som det har gjorts?

Subventionering används ofta för att stärka ett visst beteende, exempelvis när konkurrens annars skulle slå ut det. Något liknande är exempelvis tullavgifter på importerade produkter för att göra det mer kostnadseffektivt med lokalt producerade varor.

Jag anser att det ska vara gratis att få tillgång till standarder (exempelvis ISO) och innovationer.

Tillagt 12 dec:
Jag anser också att det ska vara gratis att få tillgång till statens insamlade rådata, exempelvis väderdata (http://www.idg.se/2.1085/1.263854/staten-tjuvhaller-pa-sina-data) och statistik-underlag.

Emil Isberg
2009-12-11, 21:35
Gammelpiraten (2009-Dec-10)Finns det någonstans i vårt samhällssystem där vi har en byråkrati/administration som kostar och som du gärna skulle vilja avveckla eller förändra?Du får vara lite försiktigt i hur du framför dina frågor eftersom du har en tendens att förklara och framföra dina egna åsikter. Vissa kan anse att du framhäver dig själv i dina frågeställningar.

Notera att detta är helt privata åsikter. Så länge det inte ingår i Piratpartiets åsiktsprogram kommer jag endast att driva dessa frågor som privatperson.
FRA Jag anser inte att det finns något behov av sådan generell signalspaning idag.
RiKAB Jag anser att public service kan finansieras på liknande sätt som svenska kyrkan.
Massor av polismyndigheter Jag vill ha en rikstäckande polismyndighet, med polis i varje rimligt stort samhälle.
Sopåtervinnings-hanteringen Istället för att jaga syndare kan man hjälpa de som behöver hjälp. Dessutom borde man låta klassiska skrot-nisse att ta hand om det som går att återvinna utan att skrotas.
Fack Det är ett hjälp och ett stöd, men används snarare som ett politiskt verktyg. Har uttjänat sin roll att hjälpa lokala arbetare. Måste omarbetas i grund och främst tvätta bort all politiskt stöd.
Konsumentverket Bör förändras att ha en bredare roll där de faktiskt kan arbeta för den enskilda konsumenten.
Konkurrensverket Kanske bör det slås ihop med konsumentverket så att de ser till att konkurrensen uppehålls så länge som konsumenten tjänar på det.
... Det finns fler områden, men det här var det jag kom på just nu.


Det finns många områden inom förvaltning som kan kostnadseffektiviseras, men det finns väldigt många politiker och tjänstemän som tjänar på att det är som det är. Det är alltså områden som man måste vara väldigt försiktig när man genomför förändringar.

cc
2009-12-14, 00:52
Mot bakgrund av den information Brian Gerrish presenterar i sitt "State of the Nation" tal
i år, vilken är Din uppfattning av hur Piratpartiet skall hantera detta hot för svensk del?

Brian Gerrish bakgrund (http://www.youtube.com/watch?v=hBE_0-1v_34)
Brian Gerrish - State of the Nation 2009 (http://www.bbc5.tv/news/story/brian-gerrish-state-nation)

Svarsalternativ:

1. Anser att det Brian Gerrish talar om inte är ett problem.

2. Visst är det ett hot. Anser att partiet ändå skall hålla fast vid vågmästarstrategin - även om detta innebär att partiet stödjer politiska beslut som bryter ned samhället

3. Partiet måste omgående ta med i beräkningen den hotbild Brian Gerrish redogör för vid utformandet av sin strategi och taktik

Gammelpiraten
2009-12-14, 16:36
Mina frågor till dig kommer efter en del textmassa, vilken utgör det bakgrundsmaterial som ligger till grund för mina frågor och tankar. Och jag vill betona att jag inte har något annat syfte än att vara behjälplig så att PP kommer in riksdagen. Jag utgår bara från min egen erfarenhet och verklighet. (Den verkligheten finns därför på mitt blogginlägg ?Om Marknaden och Staten i dagens bilvärld? http://blogg.felicia.se/?p=54 där jag redovisar en i mitt tycke en slags piratfråga.) Men lämna det och gå till frågorna.

Det är så här.
Det är odemokratiskt och orättvist.
Men 4% krävs för att ta plats i Sveriges Riksdag.
Drygt 7 miljoner röstberättigade. 80% valdelatagande. 5,6 miljoner som kommer att rösta.
4% är 224.000.
45,5 % valdeltagande i EU-valet 2009. Piratpartiet fick 225.915. Massavlyssningen gav PP två platser i EU.
Nu är riksdagsval något helt annat än EU-val. EU långt borta. Sverige betydligt närmare. Invandringen gav SD placering i riksdagen. Cancersjuka som måste söka jobb gav överströmning till s. Klimatdebatten gav påfyllnad till mp.

Det är så här.
Syns man inte så finns man inte.
IPRED, FRA är för närvarande avförda från den debatt som lyser på himlen.

Därför ser det ut så här. (SIFO dec)

s 31,49 %
m 21,54 %
blank, osäkra 14,2 %
mp 8,47 %
fp 5,83 %
v 4,46 %
c 4,46 %
sd 4,38 %
kd 3,17 %
Fi, Juni, PP, övr 1,71 %

Hade riksdagen återspeglat ett demokratiskt förhållningssättet till den nuvarande parlamentarismen så hade det funnits cirka 50 tomma stolar i riksdagssalen. Men; blankrösterna och övriga under 4% fördelar sig på de partier som kommit över spärrgränsen. Blankrösterna först och sedan de som då fortfarande finns under 4%. Det demokratiska underskottet skulle i sådant fall visa sig alldeles för tydligt för att man vill ståta med tomma stolar.

Vi håller på att bli akterseglade. Vi måste åter komma in i luften. Och eftersom en del pirater hellre tycks vilja begå harakiri än att flytta sig någon mm utanför FRA-frågan eller något som den gode Rick satt på pränt så fokuserar jag därför på något som är unikt för PP.

När kandidaterna är valda/utsedda och finns tillgängliga så läggs ett utfrågningsforum ut igen. All allmänhet ska få möjlighet att ställa frågor till våra kandidater. Och vi kräver att alla de andra partierna skall göra likadant.

Vi bör kontakta varenda lokaltidning och all tänkbar media. Och påpeka denna nyordning.

Det här ger en val-demokratisk användning av Internet. Och om den används förnuftigt så kan det vara en början till förändring av vårt demokratiska system till det bättre.

Fråga 1: Tycker du den här idén är vettig?

Jag vet att vissa ställer upp med sina namn för att på sätt dra röster på till PP. Att just de inte svarar är förklarligt. Men de andra. Att gå in i deras personliga bloggar och få fakta utifrån de 300 tecknens beskrivning är inte tillräckligt. Då faller ju hela vitsen med utfrågningsforumet. Jag har dragit ur den essens (kopierat) från inlägg om vad utfrågningsforumet har för syfte, vad det ska användas till och hur.

Fråga 2. Så varför svarar inte alla kandidater som har för avsikt att ta plats i riksdagen på frågor?
(ett uteblivit svar är ju också ett svar, men det kan ge upphov till konstiga/vissa reflexioner)

Syfte med utfrågningsforumet:
Att agera Djävulens Advokat för att se hur kandidaterna klarar av frågeställningar är okej. Att ställa frågor och motfrågor och verkligen vända ut och in på argumenten är just nu och enbart just nu så jäkla viktigt för partiet att ska få fram dom bästa kandidaterna. varje kandidat måste rannsakas i minsta detalj för att inte de skall få en glipa att köra vårt parti på grund. Därför bör vi kunna få fråga ut personen i varje vinkel av hans personlighet för att se om de är de rätta virket att kunna stå pall för de frestelser som väntas. Samtliga kandidater ska frågas om allt som är relevant för vår kandidatur och för att få representera partiet. Så medlemmarna har bästa möjlighet till att bilda sig en uppfattning. Meningen är alltså inte att försöka ändra kandidatens ställningstaganden, det är att få reda på vad ställningstagandena är. Utfrågningsforumet bör inte vara ett forum där utfrågarna för fram sina åsikter, utan där man lockar fram svar från kandidaterna
Jag vill givetvis också att alla kandidater ska granskas. Jag tycker att det är oerhört viktigt att pressa åtminstone högprofils kandidaterna med följd frågor. Det är just i de svaren de visar om de är politiskt gångbara eller inte. Vi vill ju ha fram lojala men ändå flexibla tänkande individer med integritet. Det är en forumsektion där kandidaterna frågas ut och ger sin syn på kandidaturen. Detta utesluter på inget sätt mer djupgående debatter om vad kandidaterna tycker i olika ämnen i annan del av forumet. Vill man ifrågasätta trovärdigheten i något antagande som kandidaten gjort, eller lämpligheten i att en kandidat hyser viss åsikt, jag ser ingen anledning till att man inte skulle kunna diskutera kandidater öppet och att man skall kunna varna för olämpliga kandidater... det är partiets framtid som står på spel här, ser inga negativa effekter av att detta görs in public.

Laszlo Donat
2009-12-18, 13:04
Hej Emil!

Jag har tre korta frågor till var och en och önskar koncisa svar!

1. Hur blir man en god människa?
2. En politiker bör hon/han vara en god människa?
3. Vad ska du göra för att Piratpartiet ska vinna valet?

Argument
2009-12-21, 14:53
Vad bör statens uppgifter vara? Vad bör politikernas uppgifter vara? Vad kommer du göra för att undvika att bli korrumperad av makten och systemet?

Emil Isberg
2009-12-22, 01:51
cc (2009-Dec-14)Mot bakgrund av den information Brian Gerrish presenterar i sitt "State of the Nation" tal
i år, vilken är Din uppfattning av hur Piratpartiet skall hantera detta hot för svensk del?
Tackar för länkarna. Jag hade helt missat Brian Gerrish och allt kring Common Purpose.
Det krävde en del efterforskningar för att kunna svara på din fråga dock.

Mitt svar är dock inte något av de alternativ som du angett, och jag ska förklara varför.
Oavsett om det Brian Gerrish anger är korrekt eller inte så använder Brian Gerrish ett antal fula knep i framställandet av vad som har hänt och var korruptionen finns. Att göra likaställningen mellan socialism/kommunism och antidemokratirörelser är en sorts härskarteknik genom att man anger att det är man själv som är den som vet vad demokrati är. Dessutom pekar han löst på allmänt kända orättvisor som han sedan sammanknyter med en övergripande sammanslutning.

Jag anser att även om det alltid finns hot mot demokratin är inte Common Purpose/KiB något nytt och inte heller något som det finns någon enkel lösning på. Det kommer alltid finnas där i någon grad så länge det finns representativ demokrati.
Jag anser också att det Piratpartiet gör med Vågmästarstrategin är att hävda demokratin, och dessutom genom att icke-politiker förs in i Riksdagen tillför en mer praktiskt världsbild till politiken på riksdagsnivå.

Emil Isberg
2009-12-22, 02:29
Gammelpiraten (2009-Dec-14)Fråga 1: Tycker du den här idén är vettig?
Idén att låta de framtagna kandidaterna svara på offentlighetens frågor tycker jag är bra. Jag anser dock att man måste moderera, filtrera och dela ut frågorna i mer ordnad form. På så sätt kan man se till att ingen får fördel framför andra baserat på något i sammanhanget irrelevant, exempelvis spam-bombning, svarstid eller konkurrent-frågor.

Gammelpiraten (2009-Dec-14)Fråga 2. Så varför svarar inte alla kandidater som har för avsikt att ta plats i riksdagen på frågor?
Det kan finnas många anledningar till att en kandidat inte har möjlighet att svara på frågor i en forum-tråd.
Det kan vara tekniska problem, eller svårigheter att använda forumet.
Det kan vara rädsla för den mängden frågor man får, eller tonen i de frågor man får.
Det kanske är så att kandidaten prioriterar andra saker, som att få mat på bordet, eller hjälpa piratpartiet på andra områden, som gör att det helt enkelt inte finns tid kvar att svara på frågor.
Det kan också vara så att kandidaten hellre kontrollerar vad andra kandidater svarar på frågor.
Och naturligtvis kan det vara så att kandidaten hellre svarar i ett annat medie.

Vi är inte alla bloggare. Vi är inte alla forum-kunniga. Vi är inte alla tekniska experter.
Det fungerar inte att förutsätta att alla klarar av alla olika system.
Systemet, och piratpartiet i övrigt, måste hjälpa till och se till att ingen misskrediteras på grund av att just den kandidaten inte följer normen.

Jag tycker att det är tråkigt att inte alla kandidater har en kanal/blogg för att få ut deras åsikter publikt när de har åsikterna. Någon(tm) borde ha sett till att skapat en enklare blogg för de kandidater som saknat blogg samt sett till att löpande kontrollera kandidatens frågeställningar och sammanfatta dem där. Som en pressekreterare ungefär.
Jag tycker att det är tråkigt att inte alla kandidater har en frågetråd i forumet. Jag tycker också det är olyckligt att inte alla frågor ställs till alla kandidater. Man borde ha haft en särskild fråge-tråd där man ställer generella frågor som modereras hårt. Kandidaterna får sedan formulera och svara på frågorna i varsin separat tråd knuten till ursprungsningsposten, så att man kan se vad de olika kandidaterna svarat på en viss fråga.

Vi har inte rutiner eller system som klarar av sådant i dagsläget och därför kommer vissa kandidater att misskrediteras trots att de troligtvis skulle bli mycket bra kandidater i själva valkampanjen.

Emil Isberg
2009-12-22, 02:48
Hej Laszlo,

Tack för senast!

Laszlo Donat (2009-Dec-18)Jag har tre korta frågor till var och en och önskar koncisa svar!Oj, du kräver inte lite. Men jag ska göra mitt bästa att besvara dem så fullständigt som möjligt.

1. Hur blir man en god människa?Vad som är gott eller ont är väldigt subjektivt. Vissa anser att ett barns tillkommelse är en god gåva, medan andra anser att oavsett situation är barnet fött i synd och alltså något ont.
För mig är något gott att tillföra något till samhället och gemenskapen.
Därmed blir man en god människa genom att hjälpa andra, stödja de som behöver och arbeta för en kontinuerlig förändring.

2. En politiker bör hon/han vara en god människa?Ja, även om jag tror att politiken gör det svårt att se människors behov i deras rätta sammanhang.

3. Vad ska du göra för att Piratpartiet ska vinna valet?Arbeta med synliggörandet av partiets frågor, möta fördomar om partiet och främst prata med så många som möjligt.

Emil Isberg
2009-12-22, 03:07
Argument (2009-Dec-21)Vad bör statens uppgifter vara?
Oj, det var en rätt filosofisk fråga.

Det vi har idag är ett system där staten består av folkvalda representanter som ska arbeta för samhällets väl.
Det innebär ofta att väga olika vägval mot varandra.

Det finns system där staten har andra roller, men jag antar att din fråga rör just vårt nuvarande system.

Jag anser att statens uppgifter ska vara att skydda den enskilda konsumenten från att bli utnyttjad.

Vad bör politikernas uppgifter vara?
Att lyssna på medborgarna och se till att sätta sig in i alla frågeställningar för att rösta enligt medborgarnas vilja.

Vad kommer du göra för att undvika att bli korrumperad av makten och systemet?
Makt korrumperar, och korrumptionen ökar med mängden makt.
Jag anser att enda sättet att försöka frångå korrumption är att medvetet välja att undvika onödig makt och försöka se bortanför sitt eget ego. Det är det jag kommer att arbeta efter.

Jakobi
2009-12-22, 12:44
Hej Emil,

Moral och etik är vad vi har för sed att göra, när vi handlar rätt. Etik är att beteckna grundprinciperna, medan moral syftar på det konkreta handlandet.

Etik är ett icke-materiellt värde. Materiella värden är sådana som pengar, byggnader, fordon. De materiella värdenas praktiska värde är helt beroende av icke-materiella värden. Sådana icke-materiella värden har vi i etiken: ansvar, ordning, plikt, mod.

Om t.ex. Internet hanteras enligt dessa icke-materiella värden, får det ett stort praktiskt värde för många. Om det däremot hanteras ansvarslöst, själviskt och fegt mister det sitt värde eller blir rentav skadligt. Eftersom ansvarslöshet, själviskhet och feghet inte tillför något av värde, är det då lämpligt att här tala om icke-materiella krafter .. ?


/jakob

Emil Isberg
2009-12-23, 02:21
Jakob Armanto (2009-Dec-22)Eftersom ansvarslöshet, själviskhet och feghet inte tillför något av värde, är det då lämpligt att här tala om icke-materiella krafter .. ?Nej, möjligtvis kan man säga att det är sidoeffekter av de materiella krafterna. Där materialöverskott finns skapas ansvarslöshet, där bekräftelsebehov finns frodas själviskheten och där fritänkande straffas vågar man inte prata fritt.

Jag anser alltså inte att ansvarslöshet, själviskhet eller feghet är fristående krafter.

Emil Isberg
2009-12-27, 19:26
http://emil.isberg.eu/kandidatur/Jag kandiderar just nu i Piratpartiets provval till riksdagslistorna.

Med min bakgrund, erfarenhet och åsikter anser jag att jag kommer göra ett bra jobb som riksdagsledamot, men oavsett kommer jag fortsätta att kämpa för att alla ska ha rätt till kultur samt kulturutbyte, övervakningsamhället tillintetgörs, att det ska bli lättare att uppfinna samt naturligtvis att den enskildes integritet stärks.

Mina 300 ord:
Ideologisk ledarpersonlighet som engagerar och påverkar. Åsiktsdrivare med intresse av lagar, regler och formalia. Trivs i debatter och utfrågningar utan att bli uppstressad. Vill bli riksdagskandidat för att driva piratfrågor fram till och inne i riksdagen.

Jag har innehaft de flesta roller inom föreningslivet och även fått tillfälle att testa några olika roller inom arbetslivet också.
Har sedan jag var liten varit en idealist som gärna hjälper till där det behövs och anser att varje problem är ett tillfälle att lära sig något nytt. Har varit med och ombildat en datorförening till en ideellt driven Internetleverantör.

Har från början varit rätt skeptisk till politik även om jag samtidigt har haft mycket åsikter. Det orsakade en i efterhand rätt kul händelse när jag på en fest blev tillfrågad, av en person som jag senare fick reda på var just yrkespolitiker i Västerås, om jag inte kunde tänka mig politisk karriär då jag hade rätt genomtänkta och vettiga åsikter. Efter en monolog på ungefär tjugo minuter som gick ut på att politik inte är något som en smart person befattar sig med var personen som jag därmed dumförklarat tystlåten. Jag ångrar inte innehållet i det jag sa, för det var just så jag kände det för dryga decenniet sedan, men jag kunde absolut ha varit mer politiskt korrekt.

Jag är fortfarande ingen vän av politikens baksida med underförhandlingar och överenskommelser, men jag ser inte längre politik som ett hinder för utveckling.


Jag blev medlem i Piratpartiet under 2006 och hjälpte till med valet samma år. Dock hade jag av olika anledningar ingen möjlighet att ta en mer tydlig roll, trots att behovet tidvis var tydligt. Hösten 2008 ändrades min situation och jag har sedan dess aktiverat mig mer. Jag valde att kandidera eftersom jag har en organisationsbakgrund som jag anser behövs och dessutom både kan lyssna och driva en fråga. Jag har även lätt att sätta mig in i stora ämnen och komma med (enligt många) vettiga synpunkter. Jag undviker att uttala mig om jag inte har tillräckligt med bakgrundsinformation.

Ärlighet är något som jag värdesätter och lever efter. Jag försöker att så långt det är möjligt, utan att någon utomstående bli sårad, vara öppen med allt jag gör och har gjort. Det innebär att jag så vitt jag själv vet inte har några skelett i garderoben.

I Västmanland (http://ppvastmanland.se/) har vi otroligt bra inspirerande piratpartister och främst vill jag nämna Johanna Julén (http://blogg.vidde.org/), Jonas Nordgren och Hanna Dönsberg (http://hannadonsberg.wordpress.com/) som inspirerat mig till att kandidera.

Johanna Nylander (http://johannanylander.se/) är en feminist och ledarskribent (http://blogg.frihetfildelningfeminism.se/) som skriver mycket intressanta artiklar om bland annat fildelning och integritet. Hon gjorde mig alldeles varm inombords då jag läste (http://blogg.frihetfildelningfeminism.se/2009/12/digital-integritet-kvotering-och.html) att hon vill pusha lite för bland annat mig då jag är trevlig afk.

Gammelpiraten
2009-12-31, 09:47
HOTEN MOT TRYGGHETEN
(fet text är frågor/önskemål som riktar sig till dig som kandiderar. Övrig text är utfyllnadsord som du kan lämna därhän om det dig så passar bäst)

Integriteten, miljön och jobben för de unga

Vad får dig att känna dig tryggare och vad tror du andra känner sig tryggare av?

Du kan sluta läsa nu om du tror jag vill debattera, att frågan handlar om fördelningspolitik, om du tycker att det här inte är en piratfråga eller att jag vill föra fram några egna frågor av något slag som inte har något direkt samband med den här trådens syfte.

Jag tror att valrörelsen mycket kommer att handla om de hot vi människor känner och upplever.
Vi känner oss inte trygga längre. Vi vill känna oss trygga i våra liv. Partierna kommer bjuda ut sina trygghetslösningar.

Integriteten hotas. Vi kontrolleras, spåras, övervakas och systematiseras in i register överallt.
Vattenbrist, oljebrist, nedhuggningen av regnskog, arter försvinner för alltid allt snabbare och snabbare, ö-riken dränks, algblomning och alla andra hugg från ekosystemen oroar oss gång på gång, befolkningen ökar explosionsartat på klotet och naturresurserna räcker inte till.
Vi ser mycket allvarligt på att ungdomsarbetslösheten är 23% i Sverige och förundras över att den bara är 7,6% i Danmark och 5,3% i Holland.

Om du ser något samband mellan de tre hoten så redovisa gärna dessa.

Du kan sluta läsa även här om du tror jag vill debattera, att frågan handlar om fördelningspolitik, om du tycker att det här inte är en piratfråga eller att jag vill föra fram några egna frågor av något slag som inte har något direkt samband med den här trådens syfte.

En 80% tycker det är bra med kroppsscanning vid flygplatsen om det blir tryggare att flyga. Motsvarande siffror kan man också finna för kameraövervakning på torg och i affärer. En överväldigande majoritet känner sig trygga när de är övervakade. Mer synliga poliser, upplysta tunnlar och parkvägar, hells-angels-klubbar i närområdet, medborgargarden och mer uppklarade stölder är också fenomen som ökar trygghetskänslan hos människor i allmänhet.

Och varför inte operera in ett chip hos alla som vistas i Sverige! Vi slipper då all slags kameraövervakning, brottsligheten sjunker mot noll. Genom öppna register vet vi var alla är och har varit varje sekund under varje dygn. Vi kan äntligen känna oss ganska så trygga. Vi kan fokusera på de miljöhot vi inte ser med övervakning och vi kan bearbeta problemet med den höga ungdomsarbetslösheten.

Om du har några lösningar, som ger en gemensam lösning på de tre hoten så redovisa gärna dessa.

Vill du läsa mera om hur omfattande registersystemenen är uppbyggda avseende våra husdjur så läs min blogg:

http://blogg.felicia.se/

Emil Isberg
2009-12-31, 21:15
Gammelpiraten (2009-Dec-31)
Vad får dig att känna dig tryggare och vad tror du andra känner sig tryggare av?
Intressant och bra frågeställning som jag också tror blir avgörande i riksdagskampanjen.

För mig själv blir jag trygg över att mina åsikter blir hörda för vad de är. Även om jag kanske säger bomb eller nämner att USA gör ett dåligt jobb som världspolis vill jag inte bli misstänkt för att vara terrorist. Jag vill inte bli misstänkt för att vara bankrånare bara för att jag säger vad jag tycker om bankchefers bonusar. Jag vill inte bli galenförklarad för att jag säger hej till en person som jag inte känner.
Och jag vill veta att maten jag äter är billig utan att någon eller något har blivit utnyttjat eller felbehandlat.

Gammelpiraten (2009-Dec-31)
Om du ser något samband mellan de tre hoten så redovisa gärna dessa.

Jag kan inte riktigt se något samband, förutom att samhället som helhet fokuserar på kapitalism , och det har gjort att väldigt många gör kortsiktiga vinster där långsiktiga värden då blir skadade. Utförsäljning av statliga företag är ett sådant område som jag tror har skadat mer än det hjälpt och jag misstänker att konkurrensutsättningen av exempelvis apoteket kommer skapa motsvarande långsiktiga problem.

Jag anser att orsaken till att många är för kroppscanning vid flygplatser är att det är behandling av ett symptom (http://emil.isberg.eu/2009/12/31/terrorism-teater/). Det finns inget faktiskt underlag som visar något som helst samband mellan ökad kroppscanning och minskad terrorism.

Den senaste tidens skriverier visar snarare på att det fortfarande är den gamla tidens hederliga polisarbete, civilkurage och att vara på rätt plats vid rätt tillfälle som fungerar även om säkerhetsrutiner för mångmiljarder inte gör det.

Gammelpiraten (2009-Dec-31)
Om du har några lösningar, som ger en gemensam lösning på de tre hoten så redovisa gärna dessa.
När det gäller lösningar är det något som vi måste arbeta på gemensamt. Vi måste börja så nära oss själva som möjligt. Föräldrar måste aktivera sig mer i skolan och se till att deras barn får den bästa möjliga utbildning och inte går till skolan beväpnade. Man måste våga ifrågasätta mer. Våga sticka ut hakan när det gäller saker man anser är fel. Och vi måste arbeta med våra egna fördomar. Politiker arbetar väldigt övergripande, men de har alldeles för kortsiktig planering för att kunna göra någon nytta. Förändringen måste komma i varje persons livssituation.

Vi måste sluta vara nöjda med det vi har här och nu.

Det är bara de som är arbetslösa som klagar över att de saknar arbete, och de orkar inte bli ifrågasatta varje steg på vägen.
Det är bara de som blir diskriminerade som klagar över att de blir missgynnade, och de vågar inte bli uthängda.

Jag tror inte att det finns några enkla lösningar.


2009 har inte riktigt varit det bästa året för integriteten, men åtminstone har diskussionen inte tystats. Jag ser fram emot 2010 som det året då integriteten får talan och Piratpartiet kommer in i riksdagen.

Gott nytt 2010

Gammelpiraten
2010-01-02, 14:43
Ett fantastiskt nydanande och värdefullt instrument är denna tråd som möjliggör utfrågning av alla kandidater. Jag hoppas att mina frågor varit till hjälp för att vaska fram de lämpligaste företrädarna för PP. Eftersom alla kandidater inte kommer att få plats i riksdagen så har jag då en sista fråga som berör entusiasmen, kraften och planeringen ifall nedanstående scenario skulle inträffa.

Utifrån nedanstående scenario ställer jag några frågor.

Du blir inte vald som riksdagskandidat.
Du kommer inte in riksdagen då du står för lång ner på PPs riksdagslista.
PP kommer inte in i riksdagen för att partiet bara fick 3,99% av rösterna.Vad har du för plan utifrån något av dessa alternativ?
Står du eller är du beredd att stå på någon kommunal lista för att på så sätt företräda PP?
Kan du specificera ett par viktiga kommunala PP-frågor här och nu?
Om du inte kan detta – vilka tycker du då är de viktigaste utifrån ett PP-perspektiv utifrån de områden där Kommunen enligt lag ansvarar för

http://forum.piratpartiet.se/Topic191808-464-1.aspx

Du kan finna vad andra kommunala partier har på sin agenda

http://www.val.se/det_svenska_valsystemet/partier/lista_registrerade_partibeteckningar/kontaktuppgifter.html#K

Emil Isberg
2010-01-03, 03:17
Gammelpiraten (2010-Jan-02)Utifrån nedanstående scenario ställer jag några frågor.
Du blir inte vald som riksdagskandidat.
Du kommer inte in riksdagen då du står för lång ner på PPs riksdagslista.
PP kommer inte in i riksdagen för att partiet bara fick 3,99% av rösterna.
Även om jag naturligtvis i första hand siktar på att representera Piratpartiet i riksdagen håller jag med om att man också måste planera utifrån att det inte skulle ske.

Gammelpiraten (2010-Jan-02)Vad har du för plan utifrån något av dessa alternativ?
Står du eller är du beredd att stå på någon kommunal lista för att på så sätt företräda PP?
Jag kommer att stå på både landstings-listan i Västmanland och kommunal-listan i Västerås.

Gammelpiraten (2010-Jan-02)Kan du specificera ett par viktiga kommunala PP-frågor här och nu?

Att utveckla stadsnätet så att fler får tillgång till snabbt bredband.
Att kommunens offentliga dokument ska vara av öppna standarder för att alla ska kunna ta till sig informationen.
Trådlöst internet i centrala områden.
Öka stödet till lokala groddföretag och nyföretagarutbildning.
SJs övervakning av lokala pendlare måste upphöra.

Det finns väldigt mycket mer som ingår i den politiska platform för Västerås/Västmanland (http://wiki.ppvastmanland.se/index.php/Politiskplatform) som framtagits.


Gammelpiraten (2010-Jan-02)vilka tycker du då är de viktigaste utifrån ett PP-perspektiv utifrån de områden där Kommunen enligt lag ansvarar för
skola - minimera kameraövervakning
socialtjänst - bäst möjliga hjälp med bäst möjliga integritet

Argument
2010-01-03, 12:21
Hej Emil Isberg! Jag vill ställa några ytterligare frågor till dig som berör dina åsikter om Piratpartiet och dess framtid.

1. Anser du att en vuxen individ har rätt till självbestämmande och frihet, så länge denna person inte kränker andras rättigheter, som rätten till självbestämmande och rätten till frihet?
2. Tycker du att Piratpartiet eventuellt borde utvidga sitt partiprogram?
3. Borde Piratpartiet kämpa för att legalisera personligt bruk av lättare droger, exempelvis cannabis?
4. Borde Piratpartiet kämpa för att legalisera personligt bruk av tunga droger, exempelvis heroin?
5. Borde Piratpartiet även kämpa för en legalisering av försäljning av dessa droger? Bör försäljningen vara fri eller statligt kontrollerad?
6. Borde Piratpartiet kämpa för att legalisera frivilliga sexköp, där båda parterna är överens om affären? Alltså, att riva upp den nuvarande sexköpslagen?
7. Borde Piratpartiet kämpa för att upphäva valutamonopolet?
8. Anser du att Piratpartiet borde försöka minska statens makt?

Winston Smith
2010-01-04, 05:23
Hej, mina frågor gäller vågmästarstrategin.

1. Har du läst texten om vårmästarstrategin?
http://www.piratpartiet.se/vagmastarstallning

2. Stödjer du vågmästarstrategin?

3. I vilka frågor kan du tänka dig att gå emot partilinjen (som enligt strategin är identisk med regeringens linje)?

I svaren på dessa frågor skulle jag vilja att alla eventuella personliga hjärtefrågor, stötestenar och liknande framgår. Det är viktigt för mig att veta om hänsyn till andra områden än Piratpartiets kärnfrågor kan komma att spela in när du avgör hur du ska rösta i riksdagen och jag vill därför ha ett så utförligt och heltäckande svar som möjligt. Om regeringen t.ex. vill lägga ner en verksamhet, ett regemente e.d. i din hemtrakt, kommer du då att tveka att rösta med regeringen i riksdagen?

Emil Isberg
2010-01-04, 14:53
I think I see where this is going.
Argument (2010-Jan-03)1. Anser du att en vuxen individ har rätt till självbestämmande och frihet, så länge denna person inte kränker andras rättigheter, som rätten till självbestämmande och rätten till frihet?
Ja

Argument (2010-Jan-03)2. Tycker du att Piratpartiet eventuellt borde utvidga sitt partiprogram?
Ja, och jag anser också att det kommer att ske. Våra kärnämnen genomsyrar många olika frågor.

Argument (2010-Jan-03)3. Borde Piratpartiet kämpa för att legalisera personligt bruk av lättare droger, exempelvis cannabis?
Nej

Argument (2010-Jan-03)4. Borde Piratpartiet kämpa för att legalisera personligt bruk av tunga droger, exempelvis heroin?
Nej

Argument (2010-Jan-03)5. Borde Piratpartiet även kämpa för en legalisering av försäljning av dessa droger? Bör försäljningen vara fri eller statligt kontrollerad?
Nej

Argument (2010-Jan-03)6. Borde Piratpartiet kämpa för att legalisera frivilliga sexköp, där båda parterna är överens om affären? Alltså, att riva upp den nuvarande sexköpslagen?
Nej

Argument (2010-Jan-03)7. Borde Piratpartiet kämpa för att upphäva valutamonopolet?
Nej

Argument (2010-Jan-03)8. Anser du att Piratpartiet borde försöka minska statens makt?
Nej

Även om jag kan se likheter mellan lättare droger och exempelvis cigarettrökning som också sekundärt påverkar andras luft, så är det inget Piratpartiet ska hantera just nu. Överhuvudtaget är det svårt att utvidga partiprogrammet när vi ska fokusera på valet. Så nej jag tycker inte att Piratpartiet ska hantera frågan om drogliberalism. Detsamma gäller upphävande av valutamonopolet.

Angående att minska statens makt är det alldeles för luddigt formulerat. Menas att lämna över makten till enskilda företag eller kungen är svaret nej. Menas det att öka transparansen och insynen i besluten är jag för en sådan ökning. Generellt är jag dock mot en minskning av statens makt eftersom det lämnar öppet för lobby-organisationer att påverka än mer.

Emil Isberg
2010-01-04, 15:05
Winston Smith (2010-Jan-04)1. Har du läst texten om vårmästarstrategin?
Ja, det är ett grundkrav för att ställa upp som kandidat.

Winston Smith (2010-Jan-04)2. Stödjer du vågmästarstrategin?
Ja

Winston Smith (2010-Jan-04)3. I vilka frågor kan du tänka dig att gå emot partilinjen (som enligt strategin är identisk med regeringens linje)?
Jag kommer att rösta i enlighet med vad riksdagsgruppen kommer fram till i varje fråga i enlighet med vågmästarstrategin.

Winston Smith (2010-Jan-04)I svaren på dessa frågor skulle jag vilja att alla eventuella personliga hjärtefrågor, stötestenar och liknande framgår. Det är viktigt för mig att veta om hänsyn till andra områden än Piratpartiets kärnfrågor kan komma att spela in när du avgör hur du ska rösta i riksdagen och jag vill därför ha ett så utförligt och heltäckande svar som möjligt. Om regeringen t.ex. vill lägga ner en verksamhet, ett regemente e.d. i din hemtrakt, kommer du då att tveka att rösta med regeringen i riksdagen?
Nej Jag anser att jag i och med min kandidatur har lovat att följa riksdagsgruppen i alla överenskommelser som Piratpartiet gör.

När man blir äldre spelar hjärtefrågorna mindre roll än överenskommelser.

Argument
2010-01-04, 15:08
Du säger att en utvidgning av partiprogrammet skulle kunna vara tänkbar, har du några konkreta förslag vad det skulle kunna innebära?

Du säger nej till en legalisering av sexköp och droger, är det för att du anser att det inte är frågor som Piratpartiet bör satsa på eller har du andra skäl till ditt "Nej"? Om Piratpartiet, genom en medlemsomröstning eller liknande, skulle bestämma sig för att kämpa för en legalisering av droger och sexköp, hur skulle du då handla? Skulle du gå ur Piratpartiet? Skulle du driva dessa frågor? Eller skulle du kanske vara kvar men ignorera dem till fördel för de frågor som står dig närmast? Eller något annat?

Emil Isberg
2010-01-05, 02:48
Argument (2010-Jan-04)Du säger att en utvidgning av partiprogrammet skulle kunna vara tänkbar, har du några konkreta förslag vad det skulle kunna innebära?
Nej, jag har inga planer på utvidgning av partiprogrammet idag. Det jag kommer att arbeta för är att Piratpartiet kommer in i riksdagen. Jag anser att det är för stor risk att en eventuell diskussion om utvidning av partiprogrammet i det här skedet gör att vi tappar fokus på målet och riskerar att skada partiet mer än det hjälper att utvidga programmet.

Argument (2010-Jan-04)Du säger nej till en legalisering av sexköp och droger, är det för att du anser att det inte är frågor som Piratpartiet bör satsa på eller har du andra skäl till ditt "Nej"?
Jag anser att det inte berör våra kärnämnen och att vi har viktigare frågor att slåss om. Om vi skulle slåss för allt som vi anser är fel blir vi splittrade och svagare än om vi fokuserar på våra kärnfrågor.

Argument (2010-Jan-04)Om Piratpartiet, genom en medlemsomröstning eller liknande, skulle bestämma sig för att kämpa för en legalisering av droger och sexköp, hur skulle du då handla? Skulle du gå ur Piratpartiet? Skulle du driva dessa frågor? Eller skulle du kanske vara kvar men ignorera dem till fördel för de frågor som står dig närmast? Eller något annat?
Jag vet inte hur jag skulle ställa mig till den situationen då jag inte bildat mig en uppfattning varken för eller emot de båda frågorna.

Jag skulle gärna se att Piratpartiet fokuserar på möjliga valfrågor och på något sätt kan jag inte se de frågorna som det. De är knappast nya frågor och det har inte kommit några nya rön under de senaste tio åren så vitt jag vet.

Laszlo Donat
2010-01-14, 10:24
Hej Piratvänner!
Nu det börjar bli allvar! Vårt förslag till riksdagskandidater måste lämnas snart! Jag har gjort mina val, men jag kan ändra mig och korrigera min lista i sista ögonblicket! Så alla ni som är med på kandidattråden och uppdaterar det snabbt har en chans till min röst! De som har valt att inte vara med på kandidattråden är ointressanta för min del och blir inte bland de som får min röst!
Till Riksdagen vi måste välja karismatiska, kunniga, fantasifulla och trevliga människor! Oerhört viktig att riksdagsgruppen trivs inbördes att inga schismer förekommer och kan koncentrera sig på vårt program!
Eftersom alla är överens om partiets grundprinciper (hoppas jag!) jag valde inte att fråga om det! Jag ställde tre frågor tidigare som kan tyckas betydelselösa i sammanhanget, men för mig svaren har varit betydelsefulla för att avgöra vem jag ska rösta på! Jag lovade även någonstans att jag ska ställa frågorna även för mig själv!
Och här kommer det:

1. Hur blir man en god människa?
Det finns inte ett allmänt godtaget svar på frågan! Men för en blivande riksdagskandidat i Piratpartiet finns bara ett gott svar!

Man blir Pirat och medlem i Piratpartiet!
Genom historien är pirater är ju goda människor, har alltid kämpat mot grym överhet med livet som insatts och såg till att orättvist insamlade skatter blivit omfördelade! Som den bästa svenska förebild kan bli den berömda Efraim Långstrump och hans mytomspunna lilla dotter!

2. En politiker bör hon/han vara en god människa?
Ja, det är den främsta anledningen att Pirater ska bli Riksdagsmän!

3. Vad ska du göra för att Piratpartiet ska vinna valet?
Jag ska ha Piratkepsen på skallen fram till valet, även inomhus! Att ha keps på sig är uppstudsig och ger uppmärksamhet! Alla nya medlemmar i Ung Pirat borde få en piratkeps som present!
Kommer Piratpartiet få mer en 4 % av rösterna då har vi vunnit valet, 6,6% betyder stor vinst o.s.v.

Bland de svar som jag uppskattade mest:
1. Man äter mycket julmat.
2. Ja.
3. Äta mycket julmat.
Mun-mot-mun, bloggande…
..etablera en ännu mer aktivismpositiv kultur i organisationen, och fortsätta försöka inspirera till stordåd.

Kanske vissa kan räkna ut nu vilka som får min röst?
Jag har inte fått frågan om ang. hur mycket jag skulle donera till PP av de 55 tusen!
Men jag svarar! Jag ska donera allt och lika mycket till, men jag måste ha en plats på första raden mitt emot talmannen så att jag syns bra, och för att jag ser och hör dåligt!
Samt att ingen sitter bredvid och skymmer mig! Så rösta på mig!
Jag lägger det här ovan även på piratblogg för säkerhets skull (om moderatorn skulle radera/ censurera)! Om du behöver mera fakta, eller att jag ska rösta på dig av någon anledning maila mig: lld@laszlold.eu

Och förövrigt rösta på Piratpartiet!
Med vänlig hälsning
Laszlo