handdator

Visa fullständig version : Gustav Nipe (#3)


Gustav Nipe
2009-11-13, 23:31
Bor och är uppvuxen i Malmö. Läser till en politices kandidat. med huvudämne nationalekonomi vid universitet. Har varit aktiv i Piratpartiet sen det startades. Jag ska stå med på Piratpartiets riksdagslista eftersom att jag är en väldigt drivande människa som vill något.

Blogg: I polemik (http://gustavnipe.wordpress.com")
Mitt kandidatur inlägg: http://gustavnipe.wordpress.com/2009/10/25/min-kandidatur/
http://www.piratpartiet.se/files/active/0/gustav_nipe.jpg

Leo
2009-11-15, 10:36
Hej!

Vilka erfarenheter har du av medborgarrättsdebatten? FRA-debatten? IPRED? Har du kunskaper som kan hjälpa dig i en dylik debatt?

Har du exempel på där du framträder i media (det vet jag att du har, och du är lysande ;))?

Om du skulle placera dig själv på en social skala från 1-10, var skulle du hamna?

Tack på förhand!

IsakGerson
2009-11-15, 17:27
Hur ser en nationalekonom på immaterialrätter?

Gustav Nipe
2009-11-15, 18:33
Leo (2009-Nov-15)Hej!
Vilka erfarenheter har du av medborgarrättsdebatten? FRA-debatten? IPRED? Har du kunskaper som kan hjälpa dig i en dylik debatt?
Har du exempel på där du framträder i media (det vet jag att du har, och du är lysande ;))?
Om du skulle placera dig själv på en social skala från 1-10, var skulle du hamna?
Tack på förhand!

Jag var väldigt engagerared i FRA-debatten. Satte ihop ett flertal demonstrationer. Mitt engagemang var så stort att jag t.om blev avvisad från riksdagens åhörarläktaren under FRA-debatten i kammaren. Efter att ha blivit inspirerad av Mikael Nilssons StoppaFRA-lagen.nu sparkade jag igång StoppaIPRED.nu, vilket var väldigt kul att hjälpa till att sätta tryck på riksdagsledamöterna. När Telekompaketet var i hetluften ringde jag euparlamentariker. Vid varje tillfälle en ny medborgarrättsdebatt har tagit vid har man lärt sig något nytt, man förfina sina aktivistmetoder. Jag väntar bara på att datalagringsdirektivet ska komma, då ska det allt bli aktivism som heter duga.

Här är ett klipp från Sydnytt (http://svt.se/2.33782/1.1458033/skaningar_sagar_nya_ipred-lagen?lid=is_search720448&lpos=16&queryArt720448=ipred+gustav&sortOrder720448=0&doneSearch=true&sd=33777&from=siteSearch&pageArt720448=1) där jag medverkar och pratar om IPRED. Ipred stoppades aldrig så jag kände att jag inte behövde omregistrera domännamnet, sidan finns nog kvar i något arkiv. I en sekvens (http://svtplay.se/v/1524580/demonstration_for_fildelning) pratar jag lite om tpb-domens effekt på Piratpartiet. Här är ett ljudklipp från Sveriges Radio (http://www.sr.se/webbradio/?Type=db&Id=1528462) angående Ung Pirats medlemstillväxt efter tpb-domen.

Stoppa Ipred är f.ö Sveriges största facebook-grupp (http://www.facebook.com/group.php?gid=33637706842) :hehe:

Hur social jag är relativt, beroende i vilket sammanhang man befinner sig i. Jag kan knappast påstå att jag är en Micael Bindefeld (http://sv.wikipedia.org/wiki/Micael_Bindefeld). Jag föredrar hellre att arbeta i grupp än att vara ensam. Att sitta hemma och tomta kan göra mig väldigt rastlös. Det är roligare när det är människor runt omkring. Mellan 1-10 är jag nog 7.

Gustav Nipe
2009-11-15, 20:05
IsakGerson (2009-Nov-15)Hur ser en nationalekonom på immaterialrätter?

Nationalekonomi är ett samlingsbegrepp som innefattar olika delar, bl.a mikro-, makro-, finansiell- och beteendeekonomi. Det jag pratar om tillhör den neo-klassiska skolan (http://sv.wikipedia.org/wiki/Neoklassisk_nationalekonomi) och ska ej blandas ihop med den marxistiska-skolan (http://sv.wikipedia.org/wiki/Marxiansk_ekonomi). De olika ekonomiska teorierna och perspektiven leder till väldigt annorlunda resultat.

Rör man sig inom ett mikroperspektiv tenderar immateriallrättsfrågan att behandlas i ett kontext där man räknar på för- och nackdelar med privata monopol. Beroende på vilken (http://en.wikipedia.org/wiki/Monopoly) modell (http://en.wikipedia.org/wiki/Cournot_competition) man (http://en.wikipedia.org/wiki/Bertrand_competition) använder för att beskriva ett monopol får man olika svar om hur skadligt det är för samhället. Använder man ett makroperspektiv kan man tala om kreativ förstörelse (http://sv.wikipedia.org/wiki/Kreativ_f%C3%B6rst%C3%B6relse), där teknologiska landvinningar är viktigast för samhällets utveckling och tillväxt. Kreativ förstörelse leder till att gamla marknadsledare (t.o.m hela branscher) försvinner pga att det sker en teknisk utveckling (exempelvis distribuering av bild/musik/text). För att samhällsekonomin ska fortsätta att växa krävs det att man tillåter kreativ förstörelse rasera gamla värden. Är man ordentligt insnöad på makroperspektivet blir immaterialrättsfrågan en diskussion ifall det leder till mer tillväxt eller ej. Det finns ett samband mellan hur ekonomiskt utvecklat ett land är och om det finns en äganderätt som respekteras. Dessvärre har alla länder som räknas som ekonomiskt utvecklat ett utbyggt system för både äganderätt av fysiska ting och immateriella. Det är alltså svårt att se hur mycket immaterialrätten påverkar ett lands tillväxt på makronivå. Den populära tillväxt-teorin (http://en.wikipedia.org/wiki/Endogenous_growth_theory) sätter väldigt starkt fokus vid forskning och utveckling, och här spelar patent en väldigt stor roll. Där menar man att det är acceptabelt att skapa privata monopol för att det ska ge ett incitament att utveckla. Detta ifrågasätter en del anser att öppenhet och konkurrens är det som är vinnande i längden för ett land.

En implikation av den nationalekonomiska analysen är att man kan dra olika slutsatser beroende på om man har ett långsiktigt ett kortsiktigt perspektiv. Att släppa fildelningen fri i Sverige skulle på kortsikt antagligen ge en negativ effektiv på vår ekonomi (BNP:en (http://sv.wikipedia.org/wiki/Bruttonationalprodukt) skulle sjunka). Ett antal jobb skulle försvinna (de som säljer digitala exemplar i butiker blir överflödiga), arbetslösheten kommer (marginellt) stiga. Med det långsiktiga perspektivet applicerar man idéen om den kreativa förstörelsen och tror att vårt land tjänar i längden på att använda den tekniska utvecklingen. Det ska sägas att i två två (http://en.wikipedia.org/wiki/Neo-classical_growth_model) stora (http://en.wikipedia.org/wiki/Endogenous_growth_theory) tillväxt-teorierna är teknisk utveckling viktigt för den ekonomiska tillväxten, patent är därför en viktig fråga knäckfråga som måste utredas mer. Internationellekonomi berör frihandel och tullar. Tullarna runt EU motiveras med att vi inte ska släppa in förfalskade varor från bl.a Kina. Dessa förfalskade varor kränker immaterialrätts havarna . I en nationalekonoms ögon är fri konkurrens något som bör eftersträvas. Genom tullar och protektionism försämrar man förutsättningarna för fri konkurrens, det är dåligt. Fri konkurrens vill man ha för att det maximerar antalet enheter som bjuds ut på marknaden och priset blir bästa möjliga för konsumenten. I ett konsumentekonomiskt perspektiv har man en avig inställning på immaterialrättigheter, det trissar upp priset för konsumenten och vi alla människor är konsumenteter i slutändan.

Min känsla är att det råder nästan konsensus om att man absolut inte ska förlänga patenrätten eller upphovsrätten mer än vad den är idag. Vad det kokar ner till är hur lång skyddstiden ska vara. Jag har sett flera (http://www.dn.se/opinion/debatt/fildelning-kan-vara-bra-for-samhallsekonomin-1.888816) ekonomer (http://ekonomistas.se/2008/11/18/john-hassler-och-per-krusell-slapp-nedladdningen-fri/) argumentera för att släppa fildelningen fri. Milton Friedman (http://sv.wikipedia.org/wiki/Milton_Friedman), som många direkt förknippar med nationalekonomi, var kritisk mot immaterialrättigheter. Hans problem var att han inte visste hur långa skyddstiderna (http://www.cato.org/special/friedman/friedman/friedman4.html) skulle vara.

Slutsats: Skyddstiderna ska inte förlängas mer. Privata monopol försämrar för konsumenten, men kan vara befogat som i den nya tillväxt-modellen. Det finns ingen konsensus ifall patent leder till mer tillväxt för nationen på lång sikt.

xor
2009-11-15, 21:51
0.) Vilken av piratpartiets frågor prioriterar du högst? Vad kommer du främst att arbeta för i riksdagen?

1.) Hur ställer du dig till piratpartiets roll som vågmästare, och vad har du att säga om den strategin? I vilka fall kan du tänka dig att rösta mot piratpartiet i riksdagen?

2.) Du skriver lite om The Rippel Project på din blog (http://gustavnipe.wordpress.com/2009/11/12/torsdags-finans/) och har förr i tiden pushat för andra alternativa betalningsmedel. Ett utomstatsligt och okontrollerad banksystem gör det förmodligen ganska lätt att genomföra penningtvätt, vilket också system som det gamla Yodelbank, DMT och nuvarande TOR Bank i deras begränsade format användes för, utan några som helst problem. Sannolikt krockar också sådana betalningssystem med vår lagstiftning för banker. Som ekonom, hur ställer du dig till det här? (Frågan är såklart ganska hypotetisk, med tanke på att systemen knappt existerar, men det är ju kul att veta svaren på frågorna jag ställer.)

3.) När robotrevolutionen kommer, vilken sida kommer du att alliera dig med? Robotarnas, eller människornas? (Ett väldigt kort svar tack, vi vill ju inte förstöra den dödligt seriösa utfrågningen.)

JonathanRL
2009-11-15, 22:10
Gustav Nipe (2009-Nov-15)[quote]Leo (2009-Nov-15)
Stoppa Ipred är f.ö Sveriges största facebook-grupp (http://www.facebook.com/group.php?gid=33637706842) :hehe:
.

Vad är din relation till gruppen eftersom du tar upp den som en synbar merit?

Gustav Nipe
2009-11-15, 22:59
xor (2009-Nov-15)0.) Vilken av piratpartiets frågor prioriterar du högst? Vad kommer du främst att arbeta för i riksdagen?
1.) Hur ställer du dig till piratpartiets roll som vågmästare, och vad har du att säga om den strategin? I vilka fall kan du tänka dig att rösta mot piratpartiet i riksdagen?
2.) Du skriver lite om The Rippel Project på din blog (http://gustavnipe.wordpress.com/2009/11/12/torsdags-finans/) och har förr i tiden pushat för andra alternativa betalningsmedel. Ett utomstatsligt och okontrollerad banksystem gör det förmodligen ganska lätt att genomföra penningtvätt, vilket också system som det gamla Yodelbank, DMT och nuvarande TOR Bank i deras begränsade format användes för, utan några som helst problem. Sannolikt krockar också sådana betalningssystem med vår lagstiftning för banker. Som ekonom, hur ställer du dig till det här? (Frågan är såklart ganska hypotetisk, med tanke på att systemen knappt existerar, men det är ju kul att veta svaren på frågorna jag ställer.)
3.) När robotrevolutionen kommer, vilken sida kommer du att alliera dig med? Robotarnas, eller människornas? (Ett väldigt kort svar tack, vi vill ju inte förstöra den dödligt seriösa utfrågningen.)

1.) Jag tycker piratpartiets roll som vågmästare är ett snyggt hack i parlamentet. Att maxxa vågmästarrollen är av största vikt. Det är väldigt viktigt att vår riksdagsgrupp agerar som ett kollektiv, vi måste hålla ihop för att vågmästar-strategin ska fungera. Det kan bli väldigt svårt att hålla strategin om någon börjar jobba på eget håll, utanför de ramar som är uppsatta. Sverige har ett partissystem. Min uppfattning är att svenskar röstar främst på ett parti, inte på enskilda personer. Det skulle vara att svika de personer som har röstat på piratpartiet att börja köra solo och skada vågmästar-strategin.

Det blir väldigt hypotetiskt att diskutera vid vilket scenario man kan tänka sig att gå emot piratpartiet i riksdagen. Något exakt svar kan jag inte ge. Det skulle kräva att det händer något exceptionellt, så speciellt att jag inte kan fantisera vad det är.

2.) Om vi håller oss till de ekonomiska argumenten med en decentraliserade valuta (som man själv skapar genom att ge ut IOU) så skulle det först och främst vara ett otroligt intressant experiment. Det andra är att valutan skulle kunna bli mindre känslig var turbulens och hålla sig stabilera. En valuta är ett betalningsmedel, för att underlätta handel. Om priset på valutan stiger snabbt eller sjunker blir det svårt för valutan att vara ett bra betalningsmedel, då man inte kan förutse priser. Handelshastigheten kommer då att minska, dvs vi handlar mindre. Jag tror att handel skapar välstånd, genom att låta folk göra paretoförbättringar (http://sv.wikipedia.org/wiki/Paretooptimalitet). Vår valuta idag skulle man kunna jämföra med hur styrelser i forna Sovjet bestämde över produktion, vi har en riksbank som med hjälp styrräntor bestämmer vad vår svenska valuta ska kosta. Detta får stora effekter på både import och exportsektorn. Personerna på riksbanken har dock ingen kristallkula, som de kan se in i framtiden med. De gör fel ibland. Jag tror att vi själva kan ge ut vår egna valuta istället. Teknologin ger oss verktygen. OBS detta kommer jag inte driva i riksdagen, då de ej står i vårt principprogram.

3.) Eftersom att jag hjälper till att bygga en RepRap (http://gustavnipe.wordpress.com/2009/10/01/kopiera-fysiskt-med-reprap/) under projektet Piratfabriken (http://piratfabriken.wordpress.com/) skulle man kanske tro att jag kommer försvara robotorna vid robotrevolutionen, men jag sätter alltid människan före roboten.:)

Gustav Nipe
2009-11-15, 23:05
JonathanRL (2009-Nov-15)Gustav Nipe (2009-Nov-15)[quote]Leo (2009-Nov-15)
Stoppa Ipred är f.ö Sveriges största facebook-grupp (http://www.facebook.com/group.php?gid=33637706842) :hehe:
.
Vad är din relation till gruppen eftersom du tar upp den som en synbar merit?

Jag och min vän (som vill vara strikt anonym) "gjorde den", när vi satt hemma hos honom och drog upp planen för stoppaipred.nu

Tommten
2009-11-16, 01:02
Om jag råkar ut för något som jag anser skulle vara förnedrande och pinsamt på stan, så skulle min första tanke vara "hoppas ingen filmade mig". Jag skulle alltså vara mest rädd för att det har filmats med någons mobiltelefon och liknande så det sprids och jag skulle bli en "skogsturken" som det sprids olika varianter av på nätet tex. Jag passar mig alltså för hur jag beter mig och känner mig som i ett övervakningssamhälle, fast av alla privatpersoner som går omkring beredd att filma. Inte av staten.

Gör du någon skillnaden på allvarligheten i denna känslan/rädslan som jag har att bli övervakad av privatpersoner och känslan av att bli övervakad av staten? Tycker du att den ena är mer allvarlig?

Oldpirate
2009-11-16, 02:55
Nipe!

Här kommer några frågor av allmän karaktär med bäring på att ni blivit folkvald:

1. Kommer ni att agera efter eget huvud (jag tycker ...) eller agera efter vad folket inom PP tycker ( vi inom PP tycker ...)?
2. Är ni för eller emot enkätprocesser i partiets politiska samverkansfrågor?
3. Hur mycket tid avser ni att avsätta för ert politiska engagemang avseende PP?
4. Kommer ni att ha andra uppdrag vid sidan om ert politiska uppdrag?
5. Har ni en jobb idag som ni kommer att avsäga er som folkvald?
6. Kommer ni att jobba heltid som folkvald politiker även om heltiden blir 12-16 timmar per dygn?
7. Kommer ni att driva PP:s sakpolitik mär än väl påläst?
8. Är ni dokumenterat bra på att debattera och argumentera?
9. Har ni familj med barn mellan 1-18 år?
10: Varför kandiderar ni till riksdagen 2010?

xor
2009-11-16, 11:59
Du svarade inte på min första fråga :(

0.) Vilken av piratpartiets frågor prioriterar du högst? Vad kommer du främst att arbeta för i riksdagen?

Kram kram! Jag hoppas att du hamnar i riksdagen!

IsakGerson
2009-11-16, 13:47
Du sitter i styrelsen för Ung Pirat. Hur är det till din fördel?

Gustav Nipe
2009-11-16, 21:20
Tommten (2009-Nov-16)Om jag råkar ut för något som jag anser skulle vara förnedrande och pinsamt på stan, så skulle min första tanke vara "hoppas ingen filmade mig". Jag skulle alltså vara mest rädd för att det har filmats med någons mobiltelefon och liknande så det sprids och jag skulle bli en "skogsturken" som det sprids olika varianter av på nätet tex. Jag passar mig alltså för hur jag beter mig och känner mig som i ett övervakningssamhälle, fast av alla privatpersoner som går omkring beredd att filma. Inte av staten.
Gör du någon skillnaden på allvarligheten i denna känslan/rädslan som jag har att bli övervakad av privatpersoner och känslan av att bli övervakad av staten? Tycker du att den ena är mer allvarlig?

Överallt blir fraktioner av ens liv övervakat. I skolan sparas betyguppgifter, skatterverket sparar deklarationen och i din ICA-butik filmas du säkert när du går in i butiken. Vem du ringer sparas av teleoperatören. Google ser vad du söker på. På bussen sitter det en kamera. Chattar du i grupp via skype eller IRC sparas loggar.

Jag upplever inte det som ett stort problem när enskilda entiteter sparar olika uppgifter om en person. Det stora problemet med staten är att dom kan ta ett helhetsgrepp om dig. När man aggregerar alla den information som jag exemplifierade med ovan kan man få en total bild över en person, det är för mig problematiskt. Det är den totala kartläggningen av individen som måste beivras.

Övervakas delar av ditt liv av privatpersoner och du börjar ändra ditt beteende pga det, så är det naturligtvis dåligt. Än värre är det dock om staten gör det, för dom påverkar alla invånarna i landet.

Gustav Nipe
2009-11-16, 21:59
Oldpirate (2009-Nov-16)Nipe!
Här kommer några frågor av allmän karaktär med bäring på att ni blivit folkvald:
1. Kommer ni att agera efter eget huvud (jag tycker ...) eller agera efter vad folket inom PP tycker ( vi inom PP tycker ...)?
Jag kommer att agera efter vad principprogrammet tycker. På årsmötet har vi medlemmar chans att ändra i principprogrammet och därmed påverka riksdagsledamöternas agerande. I Sverige röstar vi på partier och inte på enskilda personer. Det är därför viktigt att följa partiet.

2. Är ni för eller emot enkätprocesser i partiets politiska samverkansfrågor?
Jag vet inte vad enkätprocess betyder. Om du utvecklar frågan så svarar jag mer än gärna.

3. Hur mycket tid avser ni att avsätta för ert politiska engagemang avseende PP?
Blir man invald i riksdagen så blir det ens heltidsjobb. Jag kommer avsätta så mycket tid som det krävs för att göra ett bra jobb.

4. Kommer ni att ha andra uppdrag vid sidan om ert politiska uppdrag?
I dagens situation har jag inga andra formella uppdrag än de jag har i Piratpartiet och Ung Pirat. Men jag kan absolut tänka mig att ha andra politiska uppdrag än att sitta som riksdagsledamot.

5. Har ni en jobb idag som ni kommer att avsäga er som folkvald?
Jag är student och kommer ta ett studieuppehåll ifall jag skulle bli invald i riksdagen.

6. Kommer ni att jobba heltid som folkvald politiker även om heltiden blir 12-16 timmar per dygn?
Jag kommer jobba så mycket som det krävs för att göra ett bra jobb i längden. Att hetsjobba i 18 timmar om dygnet i ett halvår är nog inte speciellt hälsosamt, vilket skulle medföra att man presterar sämre i längden. Helhets resultat är det som räknas.

7. Kommer ni att driva PP:s sakpolitik mär än väl påläst?
Jag tycker att jag är påläst i Piratpartiets sakpolitik. Har varit engagerad i Piratpartiet sedan Rick publicerade hemsidan www.piratpartiet.se, så nog vet jag vad Piratpartiet vill. Samtidigt ska jag erkänna att mina kunskaper inom patent är sämre relativt sett jämfört med våra två andra pelare.

8. Är ni dokumenterat bra på att debattera och argumentera?
Tror tyvärr inte det finns någon film där jag medverkar i någon debatt. De som känner mig kan nog hålla med om att jag i vart fall verkligen argumenterar med hjärta och själ. Jag tycker det är otroligt roligt att diskutera och har aldrig varit rädd för att kasta mig in i en debatt.

9. Har ni familj med barn mellan 1-18 år?
Nej.

10: Varför kandiderar ni till riksdagen 2010?
Jag kandiderar för att jag vill vara riksdagsledamot på ett mandat från Piratpartiet. Det skulle ge mig en chans att engagera mig på heltid. Jag tycker att jag har hjälpt till bra att driva upp Piratpartiets frågor på den offentliga agendan, och ändå haft bisysslor. Får jag möjligheten att göra detta fullt ut kan vi nog se stor dåd. En hel del riksdagsledamöter gör idag ett dåligt jobb, men jag vill inte klaga på dem om jag inte är beredd att göra ett bättre jobb. Vill man få något gjort får man göra det själv. :)

Andreas Käiväräinen
2009-11-16, 22:05
Du som är en väldigt aktiv pirat med många projekt på gång, skulle du kunna fokusera på riksdagsarbetet som i många fall kan komma att bli monotont?

Har du funderingar på vad du skulle göra når skrivbordet blir för tradigt?

Gustav Nipe
2009-11-16, 22:12
xor (2009-Nov-16)Du svarade inte på min första fråga :(
0.) Vilken av piratpartiets frågor prioriterar du högst? Vad kommer du främst att arbeta för i riksdagen?
Kram kram! Jag hoppas att du hamnar i riksdagen!

Jag prioriterar integritesfrågan. Min uppfattning är att om vi inte ändrar kursriktning, med ökad övervakning, kommer vi få svårt att föra vår övriga politik. Samtidigt vävs alla våra tre pelar samman. Integritesfrågan genomsyrar delad kultur och fri kunskap. För att kunna beivra delad kultur och fri kunskap behöver man ägna sig åt mer och mer integritskränkande åtgärder. Jag ser inte vår politik i separata fack. För att kunna bygga informationssamhället behövs det reformering av lagstiftningen på flera plan.

För att informationsamhället ska kunna blomma ut behövs aktivism. Aktivismen frodas i friktionen mellan lagar och regler. Aktivismen får inget syre när den kvävs av övervakningsamhället. Integrietsfrågan måste därför stå högt upp på to-do listan.

Gustav Nipe
2009-11-16, 22:31
IsakGerson (2009-Nov-16)Du sitter i styrelsen för Ung Pirat. Hur är det till din fördel?
Hur kan det inte vara till min fördel? Genom att vara engagerad i Ung Pirat lär man känna en massa pirater. Man får den fina äran att resa i Sverige och träffa andra pirater.

I Ung Pirats förbundsstyrelse vill jag hävda att man lär sig hur man arbetar i grupp som ett kollektiv. Att sitta i Piratpartiets riksdagsgrupp är även ett lagspel, precis som i förbundsstyrelsen. Man lär sig även praktiskt hur man arbetar med föreningsdemokrati. I Piratpartiet och i aktivistkretsar tenderar arbetat oftast att vara ganska kortsiktigt. Man sätter upp tillfälliga delmål. När något ska göras har man ofta en tidsplan på några veckor. I förbundsstyrelsen arbetar vi mer långsiktigt, det kan absolut vara till en fördel i riksdagsgruppen. Lägga upp en plan på ett år över vad som ska göras, sen genomföra det.

Ung Pirat har en budget på mer än en miljon kronor, man lär sig ansvarstagande. I förbundsstyrelsen arbetar vi med konsensusbeslut, målet är att vi inte ska behöva gå till votering. Genom konsensusbeslut undviker man splittring. Ska piratpartiets riksdagsgrupp hålla ihop under fyra år, för att vi ska kunna spela vågmästarrollen fullt ut, måste vi se till att undvika splittring. Att lära sig kompromissa för att uppnå mål mer avlägset är en dygd.

Gustav Nipe
2009-11-16, 23:15
Andreas Käiväräinen (2009-Nov-16)Du som är en väldigt aktiv pirat med många projekt på gång, skulle du kunna fokusera på riksdagsarbetet som i många fall kan komma att bli monotont?
Har du funderingar på vad du skulle göra når skrivbordet blir för tradigt?

Jag tror inte riksdagsarbetet är så monotont. Förutom att bereda förslag gäller att det att förankra den politik man driver, samtidigt bör man jobba för att bilda opinion i de frågor man är engagerad i. Hur man bedriver opinion kan ta sig olika uttryck. Någon jämförde att få in Piratpartiet i euparlamentet med att få in en webbserver där, och låta aktivister ha tillång till den. Att spendera alla timmer med att bereda förslag i utskotten hade säkerligen fått en rastlös. Utskottsmöten är fast och obligatoriska. Det och voteringar är i så fall den monotona biten av arbetet. Under resterande tiden kan man syssla med hur intressanta projekt inom ramför för piratpartiets politik. Jag tycker det verkar finnas hur mycket potential som helst att variera arbetet man gör för att bedriva vår politik, genom att olika metoder minskar man risken för att bli uttråkad.

Idioten/ U Do News
2009-11-17, 04:08
Hej, jag har en fråga angående följande uttalande angående Piratpartiets plan att påverka lagen som finns dokumenterat på Youtube.

Rick Falkvinge i Arvika 4
http://www.youtube.com/watch?v=u7jJQbRm4fU&feature=related

I följande klipp (se ovanstående länk) säger Rick Falkvinge, tid: 2:37:

?När Sverige ändrar så kan inte USA sätta in handelssanktioner för vi är med i EU och just i det här fallet är det en otrolig fördel, därför det betyder att, försöker de handelssanktioner emot Sverige, så kommer EU där som en gigantisk sköld. Och EU har starkare ekonomi än USA. Det betyder att en handelssanktion emot EU skadar USA mer än Europa. Samtidigt som lagarna här är på nationell nivå här i Sverige.?

Slut citat, tid: 2:50.

Den grundläggande planen enligt Piratpartiet är att först ta minst 1 mandat i EU valet vilket ni lyckats med. Steg 2 är nu att ta minst ett mandat i Riksdagsvalet så att Piratpartiet tar en vågmästarroll. Hotet som ofta framförs om Sverige skulle ändra lagen om fildelning, så att man kan få kopiera och dela med sig av alla medier över Internet, är just att USA skulle sätta in handelssanktioner emot Sverige.

Men enligt piratpartiet, så kommer Sverige att bli skyddat av EU, som kommer att förhindra att handelsaktioner sker emot Sverige.
Men hur trovärdigt är detta antagande egentligen. Vi vet att det redan nu finns EU politiker som Christoffer Fjellner som vill införa fri handel mellan EU och NAFTA. Han är knappast ensam, allt pekar på att detta blir verklighet.

Dagens vallöfte: En energiinjektion behövs för globaliseringen och handeln över gränserna. Jag vill ha frihandelsavtal mellan EU och NAFTA!
http://www.fjellner.eu/dagens-vallofte-en-energiinjektion-behovs-for-globaliseringen-och-handeln-over-granserna-jag-vill-ha-frihandelsavtal-mellan-eu-och-nafta/

Om detta införs så tror jag knappast att Sverige kommer att bli skyddat av EU emot USA. Dessutom är det redan idag stort ekonomiskt samarbete mellan EU och USA, hade EU varit ekonomiskt självständigt hade vi ju inte påverkats märkbart av krisen i USA. Men det har vi gjort i EU, så även i Sverige.

Dessutom kan man fråga sig om vad det är för mening med att förlita sig på en beskyddare som EU när både Ipred och FRA lagen kommit igenom trots medlemskap i EU. Dessutom bygger Ipred på ett Eu direktiv.

IPRED
http://frapedia.se/wiki/IPRED

Vi har även Stockholmsprogrammet som vill förbjuda terroristpropaganda och nu Lissabonfördraget.
Du känner kanske till saker som, Flexibilitetsklausulen och passarellen, dessa verktyg kommer tillsammans med Lissabonfördraget att ge EU möjlighet att ändra vilka lagar de vill, utan att folket kommer att få rösta om det. Det innebär också att lagar som har blivit genomröstade på nationell nivå, kommer att kunna bli ändrade av EU utan någon ny omröstning. Så vad spelar det för roll vad vi lyckas rösta igenom för lagar på nationell nivå i Sverige. Lissabonfördraget kan köra över våra beslut i Sverige när de vill.

EU-konstitutionen
http://sv.euabc.com/word/298

Flexibilitetsklausul
http://sv.euabc.com/word/499

Passarell
http://sv.euabc.com/word/777


Med tanke på allt detta så frågar jag mig om det verkligen är trovärdigt att Piratpartiets grundläggande plan att ändra lagen om fildelning kommer att fungera genom att bli skyddade av EU och sedan sprida den svenska lagen till övriga EU länder. Är det inte mer trovärdigt att EU kommer sätta press på att Sverige ska anpassa sig till övriga länder. Med tanke på att EU är på väg att bli en superstat och att det dessutom finns EU politiker som vill utöka handeln med Nafta. Om nu dollarn kraschar, vilket det ser ut att göra, så kommer just röster framförallt ifrån Kina att höjas att man ska genomföra en världsvaluta. Om vi går emot en gemensam världsekonomi så har jag ännu mer svårt att se att Sverige kan bli skyddat av EU emot USA.

Dollar Falls Most in Month as China Urges New Reserve Currency
http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601087&sid=aQ.zWVPnOYYg

Dessutom har jag svårt att se att EU är ett beskydd av Sverige överhuvudtaget. Lissabonfördraget är här och de kan ändra vilka lagar de vill oavsett vad vi bestämmer i Sverige, tack vare Flexibilitetsklausulen och passarellen. Hur länge kan du som Piratpartist förhålla dig neutralt till EU? Vad krävs för att du ska kräva uträde ur EU? Hur ska piratpartiets plan fungera när medlemskap i EU ingår i planen, nu när Lissabonfördraget har trädit i kraft?

Tackar i förhand för Svar

Mvh

U Do News

Anders Hedberg
2009-11-17, 14:42
Du har rest runt och träffade en del utländska pirater. Var var du och varför?

Vad är bra med stora maskiner och piratskepp?

Hur ser ditt kontaktnät ut med andra partier?

Idioten/ U Do News
2009-11-17, 18:05
Hej, har även ytterliggare en fråga. (se även min förra frågeställning på förgående sida, sida 2)

Hur ställer du dig till möjligheten att Piratpartiet skall expandera sin politik utifrån sina kärnvärden? Samt hur skulle du vilja gå till väga i den frågan. Innan du svarar på frågan skulle jag vilja att du fördjupa dig i resonemanget i länken nedan, där ekonomibloggen, nr 1 på bloggtoppen, "Cornucopia?" resonerar om saken. Läs även Rick Falkvinges artikel om ekonomin som ingår som länk i följande artikel. Vad anser du om resonemanget efter att du läst texten i länken "Dags för Piratpartiet att expandera sin politik?"

Dags för Piratpartiet att expandera sin politik?
http://cornubot.blogspot.com/2009/06/dags-for-piratpartiet-att-expandera-sin.html

Gustav Nipe
2009-11-17, 22:25
U Do News (2009-Nov-17)Hej, jag har en fråga angående följande uttalande angående Piratpartiets plan att påverka lagen som finns dokumenterat på Youtube.
Rick Falkvinge i Arvika 4
http://www.youtube.com/watch?v=u7jJQbRm4fU&feature=related
I följande klipp (se ovanstående länk) säger Rick Falkvinge, tid: 2:37:
?När Sverige ändrar så kan inte USA sätta in handelssanktioner för vi är med i EU och just i det här fallet är det en otrolig fördel, därför det betyder att, försöker de handelssanktioner emot Sverige, så kommer EU där som en gigantisk sköld. Och EU har starkare ekonomi än USA. Det betyder att en handelssanktion emot EU skadar USA mer än Europa. Samtidigt som lagarna här är på nationell nivå här i Sverige.?
Slut citat, tid: 2:50.
Den grundläggande planen enligt Piratpartiet är att först ta minst 1 mandat i EU valet vilket ni lyckats med. Steg 2 är nu att ta minst ett mandat i Riksdagsvalet så att Piratpartiet tar en vågmästarroll. Hotet som ofta framförs om Sverige skulle ändra lagen om fildelning, så att man kan få kopiera och dela med sig av alla medier över Internet, är just att USA skulle sätta in handelssanktioner emot Sverige.
Men enligt piratpartiet, så kommer Sverige att bli skyddat av EU, som kommer att förhindra att handelsaktioner sker emot Sverige.
Men hur trovärdigt är detta antagande egentligen. Vi vet att det redan nu finns EU politiker som Christoffer Fjellner som vill införa fri handel mellan EU och NAFTA. Han är knappast ensam, allt pekar på att detta blir verklighet.
Dagens vallöfte: En energiinjektion behövs för globaliseringen och handeln över gränserna. Jag vill ha frihandelsavtal mellan EU och NAFTA!
http://www.fjellner.eu/dagens-vallofte-en-energiinjektion-behovs-for-globaliseringen-och-handeln-over-granserna-jag-vill-ha-frihandelsavtal-mellan-eu-och-nafta/
Om detta införs så tror jag knappast att Sverige kommer att bli skyddat av EU emot USA. Dessutom är det redan idag stort ekonomiskt samarbete mellan EU och USA, hade EU varit ekonomiskt självständigt hade vi ju inte påverkats märkbart av krisen i USA. Men det har vi gjort i EU, så även i Sverige.
Dessutom kan man fråga sig om vad det är för mening med att förlita sig på en beskyddare som EU när både Ipred och FRA lagen kommit igenom trots medlemskap i EU. Dessutom bygger Ipred på ett Eu direktiv.

Precis som du säger finns det personer som vill införa frihandel mellan EU och USA, om nu ett sådant avtal sluts vore det mindre taktiskt av den ena parten att införa handelssanktioner mot den andra parten. Handelssanktioner bryter mot avtalet om frihandel. Jag tror inte att varken EU eller USA skulle vilja riskera samarbete pga att vi Sverige legaliserar icke-kommersiell fildelning. Jag tror heller inte att vi kommer att genomdriva all vår poltik över en natt, det kommer att ta tid. Problemet med varför vi inte har fått beskydd av EU är pga att det inte har funnits tillräckligt många parlamentariker som tycker dessa frågor är tillräckligt viktiga. Som du säkert har sett så gjorde Piratpartiet en del framgångar med telekompakets förhandlingarna nere i Bryssel. Det blir inte bättre än vad vi själva gör det till. EU har tidigare spänt musklerna mot USA och fått dem att backa. Ett bra exempel är ståltullarna 2003 (http://wwwc.aftonbladet.se/vss/telegram/0,1082,62649099_852__,00.html). EU kan nog spänna musklerna igen.

EU har ett avlopps-direktiv som de vill att Sverige ska implementera, det har Sverige vägrat att göra. Sverige riskerar böter, men vår svenska riksdag står på sig. Kommer en majoritet i svenska riksdagen ta ett beslut som EU ogillar kommer det dock krävas väldigt mycket innan vi skulle bli utkastade från gemenskapen.

EU styrs av politiker som är direkt eller indirekt valda av varja medlemsland via demokratiska val. Jag tror att om vi börjar byta ut fler och fler politiker till mer piratvänliga människor så kommer inte EU att arbeta mot oss.


IPRED
http://frapedia.se/wiki/IPRED
Vi har även Stockholmsprogrammet som vill förbjuda terroristpropaganda och nu Lissabonfördraget.
Du känner kanske till saker som, Flexibilitetsklausulen och passarellen, dessa verktyg kommer tillsammans med Lissabonfördraget att ge EU möjlighet att ändra vilka lagar de vill, utan att folket kommer att få rösta om det. Det innebär också att lagar som har blivit genomröstade på nationell nivå, kommer att kunna bli ändrade av EU utan någon ny omröstning. Så vad spelar det för roll vad vi lyckas rösta igenom för lagar på nationell nivå i Sverige. Lissabonfördraget kan köra över våra beslut i Sverige när de vill.
EU-konstitutionen
http://sv.euabc.com/word/298
Flexibilitetsklausul
http://sv.euabc.com/word/499
Passarell
http://sv.euabc.com/word/777

Med tanke på allt detta så frågar jag mig om det verkligen är trovärdigt att Piratpartiets grundläggande plan att ändra lagen om fildelning kommer att fungera genom att bli skyddade av EU och sedan sprida den svenska lagen till övriga EU länder. Är det inte mer trovärdigt att EU kommer sätta press på att Sverige ska anpassa sig till övriga länder. Med tanke på att EU är på väg att bli en superstat och att det dessutom finns EU politiker som vill utöka handeln med Nafta. Om nu dollarn kraschar, vilket det ser ut att göra, så kommer just röster framförallt ifrån Kina att höjas att man ska genomföra en världsvaluta. Om vi går emot en gemensam världsekonomi så har jag ännu mer svårt att se att Sverige kan bli skyddat av EU emot USA.
Dollar Falls Most in Month as China Urges New Reserve Currency
http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601087&sid=aQ.zWVPnOYYg
Dessutom har jag svårt att se att EU är ett beskydd av Sverige överhuvudtaget. Lissabonfördraget är här och de kan ändra vilka lagar de vill oavsett vad vi bestämmer i Sverige, tack vare Flexibilitetsklausulen och passarellen. Hur länge kan du som Piratpartist förhålla dig neutralt till EU? Vad krävs för att du ska kräva uträde ur EU? Hur ska piratpartiets plan fungera när medlemskap i EU ingår i planen, nu när Lissabonfördraget har trädit i kraft?
Tackar i förhand för Svar
Mvh
U Do News

Om vår riksdag stiftar lagar som de övriga medlemsländerna ogillar, tror jag att det kommer sättas press på Sverige. De kommer inte tvinga oss. Sverige är en suverän nation. Vi har en egen försvarsmakt, våra gränser vaktas av flygvapnet. Om dollarn skulle krascha och världssamfundet börja jobba på ett skapa en världsvaluta så är det nog på en avlägsen tidshorisont. Det är antagligen så avlägset att det inte borde vara med i en beräkning om Piratpartiets möjligheter att reformera immaterialrätten.

Den dag jag börjar lobba för att Piratpartiet ska kräva utträde i EU så måste något extremt galet ha hänt. Vad det skulle kunna vara för händelse vågar jag inte spekulera i. Att enbart skylla problem på EU tycker jag är fel. Våra egna riksdagsledamöter som har regeringsmakten är medskyliga ifall vi börjar implementera onda lagar i Sverige.

Hej, har även ytterliggare en fråga. (se även min förra frågeställning på förgående sida, sida 2)

Hur ställer du dig till möjligheten att Piratpartiet skall expandera sin politik utifrån sina kärnvärden? Samt hur skulle du vilja gå till väga i den frågan. Innan du svarar på frågan skulle jag vilja att du fördjupa dig i resonemanget i länken nedan, där ekonomibloggen, nr 1 på bloggtoppen, "Cornucopia?" resonerar om saken. Läs även Rick Falkvinges artikel om ekonomin som ingår som länk i följande artikel. Vad anser du om resonemanget efter att du läst texten i länken "Dags för Piratpartiet att expandera sin politik?"

Dags för Piratpartiet att expandera sin politik?
http://cornubot.blogspot.com/2009/06/dags-for-piratpartiet-att-expandera-sin.html


Jag tycker inte att Piratpartiet ska exapandera sin politik innan valet. Piratpartiet är för mig en händelse/hack/möjlighet att försöka reformera lagstiftningen på ett begränsat område. Om vi kommer att lyckas 2010 återstår att se. Efter valet 2010 är jag beredd att diskutera breddning av vår politik. Hur och på vilket område det ska berör är jag inte säker på. Ett förslag jag tidigare har diskuterat är att jobba för en decentraliserad valuta, för att effektivisera upp dagens system och för att stärka integritesskyddet för medborgarna.

"Cornucopia?:s" resonemang som handlar om att "[...]det i så fall om att vi inte skall viga ett öre av skattepengar eller upplåning hos Riksgäld och Riksbank till att försvara företag, t ex banker, som slösat med pengar och gjort misstag." Är enligt mig en förenklad analys av en komplex fråga. Vårt finansiella system utgör smörjmedel i vår ekonomi. Banker sysslar med resursoptimering. Banken transferrar pengar från de som inte använder pengar till de som behöver resurser för att kunna göra investeringar. Enligt det rådande paradigmet inom makroekonomi är det oerhört viktigt att det görs investeringar. Ny investeringar är en av grundbultarna till att skapa tillväxt. Går en bank i graven finns det risk att alla andra banker blir rädda och håller inne med sina utlåningar, höjer räntan etc. Då sjunker investeringstakten och vi riskerar stagnation. Under bankkrisen förra året såg vi prov på hur det går när bankerna tappar förtroende för varandra.

Nu försvara jag inte att banker fortsätter betala ut skyhöga bonusar till toppchefer när staten nyligen var tvungen att ge dem akutlån. Vad regeringen gjorde var att försöka behålla förtroendet för vårt finansiella system. Att ge ut lån till företag handlar om att försöka stimulera efterfrågan. Tänk på alla de underleverantörena som skulle gå under ifall exempelvis SAAB går i graven. Kortsiktigt kan det tyckas galet att dessa institutioner klantar sig, när det går dåligt ska staten hjälpa dem, när det går bra skördar dom hela vinsten. Men det är även en vinst för samhället när det går bra för institutionerna, det skapas jobbtillfällen. Mer jobb ökar efterfrågan, som leder till mer jobb, som leder till större efterfråga. En multipeleffekt (http://en.wikipedia.org/wiki/Fiscal_multiplier) uppstår. Min poäng är att jag tycker Cornucopias analys (http://cornubot.blogspot.com/2009/06/dags-for-piratpartiet-att-expandera-sin.html) är förenkel och därför inget som vi bör ha i beaktan när vi eventuellt ska bredda vår politik.

Innan EU-valet fick jag höra att "när folk står vid valurnorna i juni kommer de ändå att lägga sin röst på partier med helteckande program". Vi lyckades trots allt. Jag är beredd att testa vår taktik i ett val till. Det handlar inte om att vara rädd för förändring, men att ändra något som fungerar kan vara onödigt.

Simom Rosenqvist har skrivit klokt med rubriken Process för principrevidering (http://stenskott.wordpress.com/2009/09/27/process-for-principrevidering/). Innan vi kan bredda vår politik behövs det utvecklas verktyg och metoder för att ändra i vårt principprogram. I dagens situation tycker jag att det fattas en helhetsyn över vart vi vill.

Idioten/ U Do News
2009-11-17, 22:55
Precis som du säger finns det personer som vill införa frihandel mellan EU och USA, om nu ett sådant avtal sluts vore det mindre taktiskt av den ena parten att införa handelssanktioner mot den andra parten. Handelssanktioner bryter mot avtalet om frihandel. Jag tror inte att varken EU eller USA skulle vilja riskera samarbete pga att vi Sverige legaliserar icke-kommersiell fildelning. Jag tror heller inte att vi kommer att genomdriva all vår poltik över en natt, det kommer att ta tid. Problemet med varför vi inte har fått beskydd av EU är pga att det inte har funnits tillräckligt många parlamentariker som tycker dessa frågor är tillräckligt viktiga. Som du säkert har sett så gjorde Piratpartiet en del framgångar med telekompakets förhandlingarna nere i Bryssel. Det blir inte bättre än vad vi själva gör det till. EU har tidigare spänt musklerna mot USA och fått dem att backa. Ett bra exempel är ståltullarna 2003 (http://wwwc.aftonbladet.se/vss/telegram/0,1082,62649099_852__,00.html). EU kan nog spänna musklerna igen.
EU har ett avlopps-direktiv som de vill att Sverige ska implementera, det har Sverige vägrat att göra. Sverige riskerar böter, men vår svenska riksdag står på sig. Kommer en majoritet i svenska riksdagen ta ett beslut som EU ogillar kommer det dock krävas väldigt mycket innan vi skulle bli utkastade från gemenskapen.
EU styrs av politiker som är direkt eller indirekt valda av varja medlemsland via demokratiska val. Jag tror att om vi börjar byta ut fler och fler politiker till mer piratvänliga människor så kommer inte EU att arbeta mot oss.

Angående Telekompaketet så sa Torstensson efter förhandlingen att hon tolka beslutet som att en myndighet ändå kan fatta beslutet om inrternetanvändare skall avstängas. Detta visar ju tydligt att hon och de krafter hon arbetar för är beredda att tolka avtalet som de vill, oavsett hur andra tolkar beslutet. Att dessa krafter även kan försöka ändra lagar vi EU konstitutionen anser jag vara troligt. Hela idén med PP:s plan var att få människor kunde göra stor förändring. Men med Lissabonfördraget så kan förändringar av alla lagar ske genom att få människor på topparna i varje regering kan ändra beslut utan att Riksdagsledamöter eller Europaparlamentariker har något att säga till om. Därför undrar jag om fler Europaparlamentariker med rätt åsikt kan förändra något i dagens EU?


Om vår riksdag stiftar lagar som de övriga medlemsländerna ogillar, tror jag att det kommer sättas press på Sverige. De kommer inte tvinga oss. Sverige är en suverän nation. Vi har en egen försvarsmakt, våra gränser vaktas av flygvapnet. Om dollarn skulle krascha och världssamfundet börja jobba på ett skapa en världsvaluta så är det nog på en avlägsen tidshorisont. Det är antagligen så avlägset att det inte borde vara med i en beräkning om Piratpartiets möjligheter att reformera immaterialrätten.
Den dag jag börjar lobba för att Piratpartiet ska kräva utträde i EU så måste något extremt galet ha hänt. Vad det skulle kunna vara för händelse vågar jag inte spekulera i. Att enbart skylla problem på EU tycker jag är fel. Våra egna riksdagsledamöter som har regeringsmakten är medskyliga ifall vi börjar implementera onda lagar i Sverige.

Som sagt , europaparlamentariker och riksdagsledamöter kan va på Sveriges sida. Det är topparna i regeringarna och i ministerrådet som EU behöver övertyga för att ändra lagar inom EU som gäller över nationella lagar. Detta görs som sagt via EU konstitutionen, med hjälp av passarellerna och Flexibilitetsklausulen. EU fungerar nu som ett företag där man lätt kan ändra lagar som man anser nödvändiga. Detta öppnar upp för alla lobbyister att påverka politiken ännu mer. Tänk bara på Hollywood lobbyn som lyckades påverka svensk domstol att åtala, döma och fälla Pirate Bay. Om Hollywood lobbyn lyckas med detta, så är det väl troligt att de även kommer kunna motverka lagar emot fildelning, genom att påverka topparna för att ändra lagarna via EU konstitutionen? Det har ju redan hänt en gång.

Jag tycker inte att Piratpartiet ska exapandera sin politik innan valet. Piratpartiet är för mig en händelse/hack/möjlighet att försöka reformera lagstiftningen på ett begränsat område. Om vi kommer att lyckas 2010 återstår att se. Efter valet 2010 är jag beredd att diskutera breddning av vår politik. Hur och på vilket område det ska berör är jag inte säker på. Ett förslag jag tidigare har diskuterat är att jobba för en decentraliserad valuta, för att effektivisera upp dagens system och för att stärka integritesskyddet för medborgarna.
"Cornucopia?:s" resonemang som handlar om att "[...]det i så fall om att vi inte skall viga ett öre av skattepengar eller upplåning hos Riksgäld och Riksbank till att försvara företag, t ex banker, som slösat med pengar och gjort misstag." Är enligt mig en förenklad analys av en komplex fråga. Vårt finansiella system utgör smörjmedel i vår ekonomi. Banker sysslar med resursoptimering. Banken transferrar pengar från de som inte använder pengar till de som behöver resurser för att kunna göra investeringar. Enligt det rådande paradigmet inom makroekonomi är det oerhört viktigt att det görs investeringar. Ny investeringar är en av grundbultarna till att skapa tillväxt. Går en bank i graven finns det risk att alla andra banker blir rädda och håller inne med sina utlåningar, höjer räntan etc. Då sjunker investeringstakten och vi riskerar stagnation. Under bankkrisen förra året såg vi prov på hur det går när bankerna tappar förtroende för varandra.
Nu försvara jag inte att banker fortsätter betala ut skyhöga bonusar till toppchefer när staten nyligen var tvungen att ge dem akutlån. Vad regeringen gjorde var att försöka behålla förtroendet för vårt finansiella system. Att ge ut lån till företag handlar om att försöka stimulera efterfrågan. Tänk på alla de underleverantörena som skulle gå under ifall exempelvis SAAB går i graven. Kortsiktigt kan det tyckas galet att dessa institutioner klantar sig, när det går dåligt ska staten hjälpa dem, när det går bra skördar dom hela vinsten. Men det är även en vinst för samhället när det går bra för institutionerna, det skapas jobbtillfällen. Mer jobb ökar efterfrågan, som leder till mer jobb, som leder till större efterfråga. En multipeleffekt (http://en.wikipedia.org/wiki/Fiscal_multiplier) uppstår. Min poäng är att jag tycker Cornucopias analys (http://cornubot.blogspot.com/2009/06/dags-for-piratpartiet-att-expandera-sin.html) är förenkel och därför inget som vi bör ha i beaktan när vi eventuellt ska bredda vår politik.
Innan EU-valet fick jag höra att "när folk står vid valurnorna i juni kommer de ändå att lägga sin röst på partier med helteckande program". Vi lyckades trots allt. Jag är beredd att testa vår taktik i ett val till. Det handlar inte om att vara rädd för förändring, men att ändra något som fungerar kan vara onödigt.
Simom Rosenqvist har skrivit klokt med rubriken Process för principrevidering (http://stenskott.wordpress.com/2009/09/27/process-for-principrevidering/). Innan vi kan bredda vår politik behövs det utvecklas verktyg och metoder för att ändra i vårt principprogram. I dagens situation tycker jag att det fattas en helhetsyn över vart vi vill.

Känner du till att USA:s Centralbank Federal Reserve är en privat bank? DVS ett privat monopol, något som piratpartiet anser vara skadligt för samhället om man läser principprogrammet. Har inte krisen just visat detta? Att politiker gjorde allt för att rädda bankerna med skattepengar visar väl bara att det privata monopolet Federal Reserve har makten i USA, inte den amrekanska regeringen, de går ju snarare de privata monopolets ärenden. Dagens finansminister Timothy Geithner var innan VD för Federal Reserves huvudbank i New York. Han var med och beslutade om dåliga lån så att krisen uppstod. Och nu är han Finansminister och beslutar om att ge banken han innan jobba för om att de ska få skattepengar för att klara sig.
Se intervjun med William K Black:

BILL MOYERS JOURNAL | William K. Black | PBS
http://www.youtube.com/watch?v=Rz1b__MdtHY

Min fråga är som sagt, har du tagit del av denna information tidigare som William K Black berättar om. Samt var är din uppfattning om ekonomin efter att du sett intervjun ovan?
En viktig sak är ju också att Federal Reserve finansierat USA:s krig emot terrorn, ett krig som lett till lagförslag som exempelvis FRA i Sverige. Jag vill bara påpeka det och se vad du drar för slutsatser när du tittar närmare på detta?

Gustav Nipe
2009-11-17, 23:07
Anders Hedberg (2009-Nov-17)Du har rest runt och träffade en del utländska pirater. Var var du och varför?
Jepp det stämmer. Jag åkte för egna pengar och deltog i den första Pirat Party international conference i Berlin i början av 2007. Jag lärde en hel del pirater från Tyskland, Österrike och Polen. Att åka och hälsa på piraterna i Danmark ligger så geografiskt nära att jag knapp vill kalla det utländska pirater. I somras körde jag omkring piratbussen (http://gbg.piratpartiet.se/wiki/Piratbuss) i västeuropa och besökta olika hackerspaces (http://sv.wikipedia.org/wiki/Hackerspace). Givetvis träffar man många pirater på dessa sammankomster. Kan tillägga att det känns coolt när man kör omkring i en stor bil där det står PIRATPARTIET på sidan och folk i centrala Berlin hejar på en.

Att bygga en kontaktnät med pirater i andra länder är viktigt. Det är viktigt att vi bygger upp en gemensam politik inom europa för att vi ska kunna påverka så mycket som möjligt i euparlamentet. Jag vill att de olika piratpartierna ska stå som en enad rörelse. Då är det ytterst lämpligt att man bygger kontakter med folk i andra länder.

Vad är bra med stora maskiner och piratskepp?
Hehe, stora maskiner och piratskepp tycker jag är roliga. Ska vi nu förändra världen tycker jag att vi ska ha roligt på vägen, det ska vara kul med politik. Jag har sparat grävmaskinsprojektet till valrörelsen 2010:w00t:

Hur ser ditt kontaktnät ut med andra partier?
Det tycker jag är hyffsat bra. Känner folk i alla läger (utom möjligtvis kristdemokrater då). Om man nu kan på något vis kvantifiera hur ens kontaktnät ser ut, är det närmaste jag kan komma på att vid varje tillfälle vi har anordnat demonstration har jag alltid lyckats få dit representation från de politiska partier jag har åtagit mig att fixa.

Gustav Nipe
2009-11-18, 00:00
U Do News (2009-Nov-17)Angående Telekompaketet så sa Torstensson efter förhandlingen att hon tolka beslutet som att en myndighet ändå kan fatta beslutet om inrternetanvändare skall avstängas. [...]. Därför undrar jag om fler Europaparlamentariker med rätt åsikt kan förändra något i dagens EU?
Jag tror absolut att ju fler pirater vi får in i europaparlementet desto bättre blir det. Jag kandiderar till Sveriges riksdag och inte till europaparlamentet. Jag kan på förhand informera om att mitt engagemang för Piratpartiet och den kommande valrörelsen inte kommer att gå ut på att fundera över hur Piratpartiet ska förhålla sig till EU.

Som sagt , europaparlamentariker och riksdagsledamöter kan va på Sveriges sida. Det är topparna i regeringarna och i ministerrådet som EU behöver övertyga för att ändra lagar inom EU som gäller över nationella lagar. [...]. Om Hollywood lobbyn lyckas med detta, så är det väl troligt att de även kommer kunna motverka lagar emot fildelning, genom att påverka topparna för att ändra lagarna via EU konstitutionen? Det har ju redan hänt en gång.
Alternativa teorier om hur Sveriges domstolar fungerar bör diskuteras i off-topic forumet (http://forum.piratpartiet.se/Forum14-1.aspx).

Känner du till att USA:s Centralbank Federal Reserve är en privat bank? DVS ett privat monopol, något som piratpartiet anser vara skadligt för samhället om man läser principprogrammet. Har inte krisen just visat detta?[...].En viktig sak är ju också att Federal Reserve finansierat USA:s krig emot terrorn, ett krig som lett till lagförslag som exempelvis FRA i Sverige. Jag vill bara påpeka det och se vad du drar för slutsatser när du tittar närmare på detta?
Piratpartiets frågor är delad kultur, fri kunskap och skyddat privatliv. Jag ser inte hur USA inrikespolitik påverkar vårt arbeta och finner dina påstående irrelevanta, inom ramen för detta forum. För att underlätta för Piratpartiets medlemmar att läsa svar på frågor, som jag anser vara relevanta för medlemmarna, väljer jag att inte kommentera det du skriver. Skicka gärna ett PM till mig så lovar jag att förklara för dig hur nationalekonomi förhåller sig.

Idioten/ U Do News
2009-11-18, 00:46
Gustav Nipe (2009-Nov-18)
Jag tror absolut att ju fler pirater vi får in i europaparlementet desto bättre blir det. Jag kandiderar till Sveriges riksdag och inte till europaparlamentet. Jag kan på förhand informera om att mitt engagemang för Piratpartiet och den kommande valrörelsen inte kommer att gå ut på att fundera över hur Piratpartiet ska förhålla sig till EU.

JA som sagt min fråga handla om hur du i riksdagen skall kunna uppfylla piratpartiets plan när Lissabonfördraget nu kan köra över riksdagsbeslut. Vad är försvarstaktiken. Köra på som vanligt?


Alternativa teorier om hur Sveriges domstolar fungerar bör diskuteras i off-topic forumet (http://forum.piratpartiet.se/Forum14-1.aspx).

jag ställde en fråga hur man ska bekämpa lobbyism som nu får det ännu lättare via Lissabonfördraget. Eller menar du att Lissabonfördraget motverkar skadlig lobbyism?

Piratpartiets frågor är delad kultur, fri kunskap och skyddat privatliv. Jag ser inte hur USA inrikespolitik påverkar vårt arbeta och finner dina påstående irrelevanta, inom ramen för detta forum. För att underlätta för Piratpartiets medlemmar att läsa svar på frågor, som jag anser vara relevanta för medlemmarna, väljer jag att inte kommentera det du skriver. Skicka gärna ett PM till mig så lovar jag att förklara för dig hur nationalekonomi förhåller sig.

Jag har läst Piratpartiets principprogramm, där står det bland annat: Piratpartiets värdegrund bygger på tre grundläggande värderingar; att den personliga integriteten måste skyddas, att kulturen måste släppas fri och att patent och privata monopol är skadliga för samhället.

http://www.piratpartiet.se/principer

Ja den ekonomiska krisen som beror på Federal Reserve har även påverkat Europa och Sverige, människor har fått sparken ifrån jobbet, kriget emot Terrorn som Federal Reserve finansierar har lett till massa lagar som exempelvis FRA. Det var i alla fall vad Regeringen sa när de införde FRA, de påstod att det ingick i kriget emot Terrorn.
William K Black vet också en hel del om nationalekonomi, han arbetade unde r Ronald Reagan. Se intervjun så lovar jag dig att jag ska lyssna intresserat på ditt svar. Att jag nämde Ekonomin igen var för att du skrev en förklaring över hur man ska se på ekonomi. Jag ifrågasatte detta genom att visa vad William K Black och andra har att säga. Knappast en alternativ teori.

Gustav Nipe
2009-11-18, 17:09
JA som sagt min fråga handla om hur du i riksdagen skall kunna uppfylla piratpartiets plan när Lissabonfördraget nu kan köra över riksdagsbeslut. Vad är försvarstaktiken. Köra på som vanligt?
Jag tror att Sveriges riksdag har förtroende av en stor majoritet av Sverige befolkning att fortsätta styra landet, under den överskådliga framtiden.

jag ställde en fråga hur man ska bekämpa lobbyism som nu får det ännu lättare via Lissabonfördraget. Eller menar du att Lissabonfördraget motverkar skadlig lobbyism?
Hur EU ska bekämpa lobbyism är inte en fråga som Sveriges riksdags tar ställning till.

Ja den ekonomiska krisen som beror på Federal Reserve har även påverkat Europa och Sverige, människor har fått sparken ifrån jobbet, kriget emot Terrorn som Federal Reserve finansierar har lett till massa lagar som exempelvis FRA. Det var i alla fall vad Regeringen sa när de införde FRA, de påstod att det ingick i kriget emot Terrorn.
Jag gillar björnar för deras förmåga att flyga :)

Idioten/ U Do News
2009-11-18, 18:17
Gustav Nipe (2009-Nov-18)
JA som sagt min fråga handla om hur du i riksdagen skall kunna uppfylla piratpartiets plan när Lissabonfördraget nu kan köra över riksdagsbeslut. Vad är försvarstaktiken. Köra på som vanligt?
Jag tror att Sveriges riksdag har förtroende av en stor majoritet av Sverige befolkning att fortsätta styra landet, under den överskådliga framtiden.
jag ställde en fråga hur man ska bekämpa lobbyism som nu får det ännu lättare via Lissabonfördraget. Eller menar du att Lissabonfördraget motverkar skadlig lobbyism?
Hur EU ska bekämpa lobbyism är inte en fråga som Sveriges riksdags tar ställning till.
Ja den ekonomiska krisen som beror på Federal Reserve har även påverkat Europa och Sverige, människor har fått sparken ifrån jobbet, kriget emot Terrorn som Federal Reserve finansierar har lett till massa lagar som exempelvis FRA. Det var i alla fall vad Regeringen sa när de införde FRA, de påstod att det ingick i kriget emot Terrorn.
Jag gillar björnar för deras förmåga att flyga :)

Jag gillar björnar för deras förmåga att flyga? Om det handlar om att man påstår att FRA är i kriget emot terrorn så kan jag ju tillägga att detta klart misstänks för att va en trojansk häst för att övervaka sin egen befolkning. Är det de som din kommentar syftar på? Är det inte viktigt som politiker att va tydlig, så inga missförstånd uppstår?

Gustav Nipe
2009-11-18, 20:12
Är det inte viktigt som politiker att va tydlig, så inga missförstånd uppstår?

Jag är en person som föredrar "raka puckar". Jag säger ofta vad jag tycker även om det kan vara obekvämt ibland. Mitt sätt att försöka undvika att konflikter uppstår är att vara ärlig direkt. När man debatterar med andra människor ska man inte ha som mål att övertyga sin debattmotståndaren, man ska övertyga åskådarna runt omkring.

Carl Johan Rehbinder
2009-11-19, 19:29
Att bli riksdagsledamot för Piratpartiet innebär en hård partipiska, i syfte att upprätthålla vågmästarstrategin.

Det betyder också att du måste rösta mot din personliga övertygelse ibland.

Finns det några frågor, som i dagsläget inte räknas bland piratfrågorna, som om de kom upp till votering, skule leda till att du under inga omständigheter skulle kunna rösta med regeringsalliansen?

Så pass att du hellre skulle avgå från din post än att rösta med, alternativt rösta mot din riksdagsgrupp?

Jag ger dessa båda alternativ, eftersom somliga av ren lojalitet aldrig skulle kunna tänka sig att frångå PP:s vågmästarstrategi att alltid rösta med regeringsalliansen i alla frågor förutom just piratfrågor - genom att avgå slipper man rösta mot sin övertygelse.

Så - vad skulle kunna bli en sådan ödesfråga för dig?

Gustav Nipe
2009-11-19, 21:04
Carl Johan Rehbinder (2009-Nov-19)[..]
Finns det några frågor, som i dagsläget inte räknas bland piratfrågorna, som om de kom upp till votering, skule leda till att du under inga omständigheter skulle kunna rösta med regeringsalliansen?
Så pass att du hellre skulle avgå från din post än att rösta med, alternativt rösta mot din riksdagsgrupp?
[...]Så - vad skulle kunna bli en sådan ödesfråga för dig?

Som vårt principprogram ser ut idag, tycker jag att det täcker upp viktiga demokratifrågor. Skulle vi ställas inför en situation där vi ska rösta för total planekonomi kommer jag att avgå som riksdagsledamot. Jag är också väldigt tveksam om Sverige, på eget initiativ, skulle starta ett anfallskrig. Jag kommer inte att rösta annorlunda från vår riksdagsgrupp, utan jag kommer att avgå. Att rösta annorlunda vore att svika de som har rösta på Piratpartiet. Men att rösta för något sådant horribelt kan jag inte ha på mitt samvete, det får någon annan ta på sitt.

Stefan Flod
2009-11-20, 12:28
Riksdagens ledamöter har ett grundarvode på 55 000 kronor i månaden. Om du blir folkvald riksdagsledamot vad tänker du då göra med arvodet?

Kan du tänka dig en partiskatt på 30-40%?

infinite_emma
2009-11-20, 19:22
Jag ber om ursäkt om några av frågorna är dubblerat från tidigare frågor du fått, hoppa gärna över den i så fall. (Känns någon fråga lite för besvärlig eller tidskrävande ser jag inga problem med att du hoppar över dessa heller.) Frågorna kommer att postas hos samtliga kandidater.

1. Ett liv i offentligheten kan ibland vara ganska krävande. Har du haft några funderingar kring vad detta kan innebära och hur i så fall förbereder du dig för att tackla eventuella negativa aspekter av det? Finns det något som Piratpartiet skulle kunna göra för att stötta i en sådan situation som du ser det?

2. Saknar du någonting från partiet vad gäller stöd i den här kandidaturprocessen? Vad skulle du gjort annorlunda hade du haft möjlighet att bestämma processen själv?

3. Finns det några saker i Piratpartiets (iofs korta) historia som du känner att vi behöver lära oss något från och förbättra? Är även nyfiken på om om du anser att något funkat ovanligt bra, som du känner att partiet ska fortsätta göra?

4. Hur har du engagerat dig i Piratpartiets frågor fram tills nu?

5. Har du några förebilder inom partiet som du tycker gör särskilt bra ifrån sig?

Gammelpiraten
2009-11-21, 08:22
Dessa två frågor ställs till alla kandidater.
Du har liksom många fått en fråga ”Kommer ni att jobba heltid som folkvald politiker även om heltiden blir 12-16 timmar per dygn?”. Många av kandidaterna har svarat på denna fråga att de kommer att arbeta fulltid i olika form.

Om vågmästarstrategin fungerar i någon form så kommer inte närvaron för att trycka på knappar i riksdagssalen behövas. Detta beroende på kvittningssystemet. Kvittningssystemet innebär att när en ledamot är borta från ena blocket så tar det andra blocket ut en av sina ledamöter så att balansen inte förändras mellan blocken.

Fråga 1. Så vad har du tänkt att göra under den tid som står till förfogande?


Däremot är det högst sannolikt att det block som piratpartiet stöder kräver att man har en ledamot i varje utskott för att kunna få fram ett förslag till riksdagsbeslut, dvs man vill lägga fram utskottets (dvs utskottsmajoritetens) beslut. Man kommer aldrig acceptera ett system där reservationerna alltid vinner i Riksdagen.

Oavsett om vågmästarstrategin fungerar eller inte så menar jag att det finns piratfrågor inom i stort sett alla samhällsområden. Det finns både synliga och osynliga band mellan alla samhällsfunktioner. Allt detta behandlas politiskt i de olika utskotten efter deras verksamhetsområden.

Jag menar därför att det är av synnerligen viktigt att man utifrån varje utskotts verksamhetsområde har någon slags piratstrategi. Jag är övertygad om att man måste hitta en fråga som berör piratpartiets grundideologi utifrån varje riksdagsutskotts verksamhetsområde. Både utifrån frågor som kan komma i valrörelsen samt ställningstaganden som kan dyka upp i utskottsarbetet.

”Så länge regeringen driver våra frågor med kraft stöder vi den reservationslöst i alla andra frågor.” är en del av strategin. Det betyder: Driver ni inte våra frågor med kraft så kommer vi rösta emot er vid nästa förtroendeomröstning. Hur ord skrivs och hur meningar formuleras är ibland synnerligen viktigt. För det mesta bara viktigt. För att bevaka att det block man stöder formulerar sig enligt våra tankar krävs det att man deltager i utskottsarbetet.


Fråga 2. Har du någon idé om vad som kan beröra piratideologi i något utskotts verksamhetsområde?, så vore det bra att denna läggs ut för fortsatt tankeverksamhet.

Om du inte tror att de problem som finns i samhället, och som Piratpartiet uppmärksammat och som egentligen är Piratpartiet, har några kopplingspunkter eller orsakssamband med övriga samhället i form av politik, marknad och/eller social/kulturell struktur så räcker det att svara på fråga 1.

”Riksdagsarbetet” och ”Riksdagsordningen” (riksdagen.se) ger viss information vad man har för skyldigheter som riksdagsledamot.

Mvph (med vänligaste pirathälsning)

Anders

Gustav Nipe
2009-11-22, 11:15
Stefan Flod (2009-Nov-20)Riksdagens ledamöter har ett grundarvode på 55 000 kronor i månaden. Om du blir folkvald riksdagsledamot vad tänker du då göra med arvodet?
Kan du tänka dig en partiskatt på 30-40%?

Inte så hög som 30-40%. Däremot tycker det vore vettigt om Piratpartiet skrev ett avtal med de kandidaterna att förbinda sig att leverera en partiskatt på 10-15%. När vi kommer in i riksdagen kommer vi få partistöd, så att vi klarar av en verksamhet med heltidsanställda personer. Denna partiskatt som riksdagsledamöterna ger ska istället läggas under alla fyra åren till en buffert som kan användas tidigast 2014.

Gustav Nipe
2009-11-22, 12:04
infinite_emma (2009-Nov-20)Jag ber om ursäkt om några av frågorna är dubblerat från tidigare frågor du fått, hoppa gärna över den i så fall. (Känns någon fråga lite för besvärlig eller tidskrävande ser jag inga problem med att du hoppar över dessa heller.) Frågorna kommer att postas hos samtliga kandidater.
1. Ett liv i offentligheten kan ibland vara ganska krävande. Har du haft några funderingar kring vad detta kan innebära och hur i så fall förbereder du dig för att tackla eventuella negativa aspekter av det? Finns det något som Piratpartiet skulle kunna göra för att stötta i en sådan situation som du ser det?
Tekniken går nog ut på att man ska försöka strunta i vad någon säger, istället försöka hålla sin egen kurs. Det vore vettigt om Piratpartiet har ett återkommande forum där man får chansen att ventilera sig. Om någon känner sig orättvist uthängd behöver den personen kunna få utlopp för sina känslor, istället för att sluta sig inåt.

2. Saknar du någonting från partiet vad gäller stöd i den här kandidaturprocessen? Vad skulle du gjort annorlunda hade du haft möjlighet att bestämma processen själv?
Jag skulle önska att det fanns lite klarare direktiv över vad som förväntas av en. Sen har det varit tråkigt att vi har haft internbråk över processen för hur listerna ska tas fram. Till nästa gång (2014?) hoppas jag att vi kan ha taget ett beslut som alla berörda accepterar.

3. Finns det några saker i Piratpartiets (iofs korta) historia som du känner att vi behöver lära oss något från och förbättra? Är även nyfiken på om om du anser att något funkat ovanligt bra, som du känner att partiet ska fortsätta göra?
Jag tycker att principen om tre-pirat-regeln är väldigt bra, den sporrar. Sättet som ansvar har delegerats tycker jag också är väldigt bra, vi har en förmåga att skala upp verksamheten väldigt snabbt. Min egna erfarenhet av Piratpartiets historia är att ibland blir administration ett ändamål i sig. Eller rättare sagt, när administrationen har blivit ett ändamål i sig så har det varit väldigt negativt för organisationen. Det behövs två olika "interfaces" för Piratpartiet, ett där aktivismen frodas, men samtidigt kan det behövs formell organisation.

4. Hur har du engagerat dig i Piratpartiets frågor fram tills nu?
Jag har skrivit debattartiklar, arrangerat demonstrationer, deltagit vid seminarium, delat ut flygblad, satt upp affischer, byggt hemsidor, ringt riksdags och europaparlamentariker. Mer långsiktigt arbete har varit att hjälpa till att bygga upp organisationen i Skåne. Just nu är jag med och bygger ihop (http://piratfabriken.wordpress.com/) en RepRap för att kunna belysa problemet med patentlagstiftningen.

5. Har du några förebilder inom partiet som du tycker gör särskilt bra ifrån sig?
Det finns många förebilder i Piratpartiet. Kalle Vedin (http://xorbot.blogspot.com/) i Göteborg är bra, han bygger mycket. Tar tag i problem, får sker och ting gjort. Rick (http://rickfalkvinge.se/) är också en härlig doer. Alla de personer i Piratpartiet som arrangerar olika evenemang, som gör lite mer än att endast skriva på forumet och kommentera på bloggar är mina förebilder. De personer som har en idé, lägger upp en plan och sen genomdriver det, det tycker jag är häftigt. Ibland är man själv lite hängig och har inte energin att engagera sig, då kliver det fram en person och börjar bygga. När jag ser andra jobba på något blir jag väldigt inspirerad att arbeta.

Gustav Nipe
2009-11-22, 13:53
Gammelpiraten (2009-Nov-21)
Fråga 1. Så vad har du tänkt att göra under den tid som står till förfogande?

Att sitta och trycka på voteringsknappen är en kort tid, att stå över det borde inte gör mycket tidsskillnad. Tiden som är över tänker jag använd till att bilda opinion i piratfrågor. Jag tror dessvärre att vi inte kommer få igenom våra frågor över en natt. Ny lagförslag kommer att dyka upp, och man måste vara med och lobba mot/för dem. Poner att (pp) får igenom vad man vill under de första åren, resten av tiden kan då läggas med att jobba mot andra länder. Reformera immaterialrätten stannar inte vid Sveriges gräns.

Fråga 2. Har du någon idé om vad som kan beröra piratideologi i något utskotts verksamhetsområde?, så vore det bra att denna läggs ut för fortsatt tankeverksamhet.
Mvph (med vänligaste pirathälsning)
Anders

I näringsutskottet bereds immaterialrätten och internationell handel, nuvarande ACTA-förhandlingarna är något som näringsutskottet kommer att ta ställning till. För att handel mellan olika länder ska fungera smidigare så sluter man stora av avtal, som TRIPS-avtalet. Konkurrensförhållanden tar man upp i utskottet, patent skapar monopolsituationen som berörs av det.

I försvarsutskottet behandlas FRA (behöver nog inte säga mer). Justiteutskottet tar upp straffaspekterna vid lagbrott, vad händer om du gör upphovsrättsintrång? EU-nämnden är med vid förhandlingarna som ministerrådet har. Hur Sveriges minister ska föra förhandlingarna. EU-direktiven som klubbas passerar EU-nämnden först. Jag kan tänka mig att i finansutskottet diskuterar man hur vårt finasiellasystem ska fungera. Jag ser gärna att vi ser över integritet aspekterna angående betalning och transaktioner i bankvärlden är. Idag kan man betala anonymt med sedlar och mynt, det borde även gå att göra digitalt. Inom utbildningsutskottet ska vi driva linjen om öppen källkod i skolan, forskning bör inte patenteras. Barn ska inte indoktrineras i windows-program. I Kulturutskottet berörs upphovsrätten, "hur ska artister får betalt?". Trafikutskottet berör elektronisk kommunikation, vår elektroniska infrastruktur. Ska Sverige bygga ut fibernäten, ska ha vi nätneutralitet?.

Jag ser att vi har mycket att göra i utskotten. Våra frågor lyser igenom det mesta.

cc
2009-11-28, 02:17
Hej Gustav

1. Vad anser du om den pågående av riksdagen icke beslutade utfasningen av kontanter ut det svenska samhället det privata bankväsendet just nu genomför (i strid med de lagar riksbanken har att följa)?

2. Är den pågående kontantutfasningen ett hot mot den lilla människan i klass med massövervakning eller större?

3. Är den pågående kontantutfasningen en utmaning ett medborgarättsparti som Pirtapartiet bör ta ställning till?

Frågas då kontanter (anonyma bearer-bond typ medel) synes vara en hörnsten i ett modernt demokratiskt samhälle som värnar individens rätt till privatliv, valfrihet och oberoende.

Plastkort utfärdas ju av bank och tillhör bank. Dessa kort inehåller inga pengar utan är enbart en av det privata bankväsendet skapad metod som tvingar kontoinnehavare att vid vart enskilt inköp till privatbank ställa frågan: Får jag köpa just den här tjänsten eller saken?

I samma utsträckning som kontanterna i ett samhälle avskaffas ställs alltså medborgarna under ett de facto absolut förmyndarskap till det privata bankväsendet.

Detta helt utan demokratisk översyn.

Det går även att ha åsikter om den övervakning ned på detaljnivå av den enskilda människan det kontantlösa samhället ger privata banker.

Även ur ett säkerhetspolitisk och nationellt sårbarhetsperspektiv är den pågående utfasningen av kontanter en riktigt dålig idé.

Vad sker t ex vid nätverksproblem eller elavbrott då affärsikdares kortläsare och privatbankernas datorer icke kan kommunicera?

För den enskilda människan knackar hungern och svälten på dörren i samma stund.

För samhället som helhet står systemkollaps och undantagstillstånd vid porten.

Mvh

Gustav Nipe
2009-11-29, 00:25
cc (2009-Nov-28)Hej Gustav
1. Vad anser du om den pågående av riksdagen icke beslutade utfasningen av kontanter ut det svenska samhället det privata bankväsendet just nu genomför (i strid med de lagar riksbanken har att följa)?
Jag har ingen aning om vad lagarna som berör riksbanken säger. Men det är positivt att vi går ifrån kontanter, digitalisera mera. Den gamla lundaprofessorn Knut Wicksell (http://sv.wikipedia.org/wiki/Knut_Wicksell) pratade om för nästan hundra om om det kontantlösa samhället, i sak är det positivt. Problemet är att man inte gör åtgärde som skyddar integriteten för medborgarna.

2. Är den pågående kontantutfasningen ett hot mot den lilla människan i klass med massövervakning eller större?
Problemet med kontantutfastningen är övervakningen. De rent ekonomiska implikationerna är mest positiva anser jag. Det finns stora problem med integritesaspekten av att kontanter fasas ut i samhället. Jag tycker (pp) bör se över hur det skulle gå att göra anonyma betalningar digitalt.

3. Är den pågående kontantutfasningen en utmaning ett medborgarättsparti som Pirtapartiet bör ta ställning till?
Vi måste ta ett ansvar för att kontantutfasningen inte resulterar i mer övervakning. Det blir väldigt enkelt att övervaka folk när alla transaktioner finns registrerat, här finns utmaningen.

Gammelpiraten
2009-12-03, 13:39
Hur arbetar du/kommer du att arbeta konkret för att Piratpartiet skall komma in i riksdagen?
Se gärna frågan som att du ger tips/info till andra pirater hur de kan gå till väga.

På så sätt kan de också använda sig av de metoder du använder dig av. Och vad du vet/anser är effektivt. Utifrån den information som samlas kan vi bilda arbetsgrupper som bevakar vissa områden och/eller också ge idéer till alla grupper och individer som är aktiva.

Anna Troberg skriver idag 3/12:
Det händer massor i PP. Just nu förbereds det en massa saker i kulisserna och någon gång efter jul tror jag att vi kommer att få se en explosion av extern aktivitet. Då blir det dags för de andra partierna att huka sig. ...Vi är urbra på att samla information och ganska dåliga på att göra den lättillgänglig. Det handlar dels om hur var och en av oss kan kampanja under valåret, men också om hur information ska flöda smidigt och fritt inom partiet.”

Fundera först innan du tittar på mina förslag.


Här nedan följer en del av de områden som jag anser måste vara igång kontinuerligt. Ju närmare vi kommer valet desto mindre utrymme står till vårt förfogande. I varje media konkurrerar journalisterna med varandra för att få in sin artikel. Sedan konkurrerar alla media med varandra.
Konkurrensen är stenhård för att få in någonting.

Områden nedan är inte rangordnade

Områden: Nätets alla former. Vilka är viktiga?
Direktkontakt med journalister?
Motioner till kommuner och landsting?
Insändare, debattartiklar i papperstidningar?
Artiklar i diverse gratistidningar; tåg, flyg-tidningar etc?
Intervjuer i tidningar och annan media.
Kommentarer på andra partiers politiska utspel. Typ pressmeddelanden.
Kommentarer på aktuella händelser (som alltså kan kopplas till piratformer).
Sympatiskt inställda artister, musiker, etc.
Egna egenskaper som folk gillar (spela flöjt eller sjunga eller liknande)
Deltagande i evenemang typ marknader, skyltsöndagar, utställningar, events, osv

Gammelpiraten
2009-12-07, 12:18
Vi i Piratpartiet står för fri kunskap och delad kultur.

Kan du se något mer område/ö, som enligt din åsikt borde vara fritt från avgifter om du stod utkik i förmastens utsiktskorg, som piratskeppet borde lägga beslag på? Ett konkret förslag.

Gratis museer är en självklarhet tycker jag men det måste finnas flera områden.

Alliansregeringen satte avgifter på besök till museer. De stora statliga museerna, som hade fri entré 2005 och 2006, tappade i fjol mer än 1,5 miljoner besökare sedan entréavgifterna återinförts. Ett lyckat museibesök sätter spår i form av en mängd mångsidiga kunskaper och erfarenheter. Även antalet besök från förskolor/skolor har minskat. Under 2008 stod förskolor/skolor för totalt 1,4 miljoner besök på museer och konsthallar. Antalet besök från denna grupp har under de senaste tre åren gått ned med 19 procent. Störst är nedgången vid kommunala museer där antalet besök minskat med nära 50 procent.

Mer statistik:
http://www.kulturradet.se/sv/publikationer_/Museer--konsthallar-2008/

Kunskap, vetande och erfarenheter är grundelement för att förstå den värld vi lever i och ge oss förmåga att tackla de problem som vi dagligen kastas in i och brottas med.

För att förbättra integrering och göra samhället mer begripligt historiskt, kulturellt och socialt för immigranter, infödingar, utlänningar, amerikaner och uppväxande släkten är det en global samhällelig vinst att göra museerna avgiftsfria. Den information och upplevelse som museerna förmedlar är synnerligen viktig då alla inte kan ta emot kunskapen genom Internet-mediet, som dessutom ur vissa aspekter bara kan fungera som ett komplement.

Här är ett till exempel: Ett gratis Internet kanske är något att eftersträva men det kanske är för dyrt? Det kan då vara bättre att aanvända sig av något annat, tex FON-systemet (http://www.fon.com/en/). Ansluter man sin egen bredbandsuppkoppling till FON-gemenskapen så har fri tillgång andra medlemmars bredbandsanslutningar, WIFI, över hela planeten. 0,7 millioner FON-spots nu.

Anledningen till frågan: Jag försöker hitta flera gemensamma nämnare och beröringspunkter till våra grundpostulat. Det här är också en liten men inte oviktig integrationsfråga som går tvärt emot andra politiska partiers negativa integrationspolitik. Frågan har också en anknytning till ekonomi och kommunal verksamhet. Många människor med låga inkomster och kommuner har inte råda att gå på museer utan prioriterar annat mer nödvändigt för deras livsuppehälle och existens.

Gammelpiraten
2009-12-10, 12:46
Jag har ställt två frågor till nästan alla kandidater tidigare.
Svaren har varit fantastiskt bra och tydliggöranden i många aspekter.
Den samlade kunskapen och kraften visar på en enorm styrka.
Jag hoppas att alla som läser drar nytta av det hela.
Jag hoppas ingen, ur någon aspekt, tar illa upp av att jag ställer en/denna min/ tredje omgångsfråga.

Finns det någonstans i vårt samhällssystem där vi har en byråkrati/administration som kostar och som du gärna skulle vilja avveckla eller förändra? Det kan gälla på kommun-nivå eller riksnivå. Avgifter eller verksamheter. För privatperson, företagare, studerande, pensionär, osv. Var finns det någonstans man kan göra en besparing för den enskilde och/eller för samhället som helhet? Kan man säga att det finns en privilegierad elit, en slags nomenklatura, som uppträder i de flesta samhällssektorer och nivåer och som lägger ut ett slags kontroll, avgifts och registersystem över oss andra medborgare?

Exempel 1) De som sitter och avlyssnar/sammanställer informationen om vanliga medborgares Internettrafik bör kunna klassificeras tillhöra en onödig byråkrati som kostar pengar.

Exempel 2) I min egen kommun är återvinningsystemet för kasserade produkter och det som för kallades sopor helt utbyggt. Allt sorteras och återvinns på lokal och central återvinningsstation. Det finns inga sopor att skicka i den gröna tunnan. Ändå måste man betala avgift för ”sophämtning” trots att man alla sopor återsorterat och inga sopor har att skicka. Det är uteslutet att erhålla dispens.

Exemplet 3) Samma kommun har man precis nu infört stämpelur (sk flexklocka) också för lärare. I samma veva blir samtliga lärare semesteranställda (dvs de har lika lång/kort betald semestertid som andra lönanställda. Avdelnings-, förvaltnings-, enhets-chefer och heltidspolitiker omfattas inte av tvånget att registrera sin tid med stämpelur. Detta menar ledningen officiellt är ett rättvist system.

cc
2009-12-14, 00:52
Mot bakgrund av den information Brian Gerrish presenterar i sitt "State of the Nation" tal
i år, vilken är Din uppfattning av hur Piratpartiet skall hantera detta hot för svensk del?

Brian Gerrish bakgrund (http://www.youtube.com/watch?v=hBE_0-1v_34)
Brian Gerrish - State of the Nation 2009 (http://www.bbc5.tv/news/story/brian-gerrish-state-nation)

Svarsalternativ:

1. Anser att det Brian Gerrish talar om inte är ett problem.

2. Visst är det ett hot. Anser att partiet ändå skall hålla fast vid vågmästarstrategin - även om detta innebär att partiet stödjer politiska beslut som bryter ned samhället

3. Partiet måste omgående ta med i beräkningen den hotbild Brian Gerrish redogör för vid utformandet av sin strategi och taktik

Laszlo Donat
2009-12-18, 13:16
Hej Gustav!

Jag har tre korta frågor till var och en och önskar koncisa svar!

1. Hur blir man en god människa?
2. En politiker bör hon/han vara en god människa?
3. Vad ska du göra för att Piratpartiet ska vinna valet?

RUTROS
2009-12-18, 19:23
Gustav Det glädjer mig att du som nationalekonom påpekar svårigheterna att dra slutsatser om den kontroversiella frågan om att avskaffa patenträtten. Vad anser du om patenträtten:
1. Forskning visar att mer än 2/3 av våra läkemedel mm inte skulle finnas utan ett patent, som temporärt skyddar för illojal konkurrens. I klartext ingen vågar satsa jätte pengar i 10 år om en konkurrent kan kopiera samma sak på 6 månader utan att satsa en krona på FoU .

Är det rimligt att avskaffa detta incentive?

2. I dagsläget vill 97% av väljarna och 95% av piratpartiets sympatisörer inte avskaffa patenträtten.

Tycker du att man skall anpassa budskapet till vad väljarna vill ha och i stället reformera systemet som föreslås i Jan Lindgrens motion

http://forum.piratpartiet.se/Topic171197-469-1.

eller strunta i väljaropinionen och därmed kanske riskera vågmästarställningen

Argument
2009-12-21, 16:01
Vad bör statens uppgifter vara? Vad bör politikernas uppgifter vara? Vad kommer du göra för att undvika att bli korrumperad av makten och systemet?

Gustav Nipe
2009-12-22, 12:24
Laszlo Donat (2009-Dec-18)Hej Gustav!
Jag har tre korta frågor till var och en och önskar koncisa svar!
1. Hur blir man en god människa?
Först måste vi definierar vad är en god människa. Om du vill berätta vad du syftar med god människa så ska jag förklara vägen dit. Är man buddist finns det ett åttafaldig väg att gå.

2. En politiker bör hon/han vara en god människa?
Det handlar om hur en god människa är definierad. Det var säkert många som tyckte Lenin var en god människa, men så här i efterhand råder det nog konsensus om att han inte var så lämplig.

3. Vad ska du göra för att Piratpartiet ska vinna valet?
Sätta upp delprojekt, och driva igenom dom. Det är väldigt viktigt att ha rolig på vägen, ett eller två galna projekt kan vi nog få se till våren :)

Gustav Nipe
2009-12-22, 12:38
RUTROS (2009-Dec-18)Gustav Det glädjer mig att du som nationalekonom påpekar svårigheterna att dra slutsatser om den kontroversiella frågan om att avskaffa patenträtten. Vad anser du om patenträtten:
1. Forskning visar att mer än 2/3 av våra läkemedel mm inte skulle finnas utan ett patent, som temporärt skyddar för illojal konkurrens. I klartext ingen vågar satsa jätte pengar i 10 år om en konkurrent kan kopiera samma sak på 6 månader utan att satsa en krona på FoU .
Är det rimligt att avskaffa detta incentive?
2. I dagsläget vill 97% av väljarna och 95% av piratpartiets sympatisörer inte avskaffa patenträtten.
Tycker du att man skall anpassa budskapet till vad väljarna vill ha och i stället reformera systemet som föreslås i Jan Lindgrens motion
http://forum.piratpartiet.se/Topic171197-469-1.aspx
eller strunta i väljaropinionen och därmed kanske riskera vågmästarställningen

Patenträtten är väldigt lurig, det är väldigt svårt att kvantifiera kring hur samhällsnyttigt patentsystemet är. Sen är det problematiskt att tänka sig att avskaffa patentsystemet bortsett ifrån hur Piratpartiet tänker sig att kunskap skapas. Jag tror vi kommer se mer kollektivt arbete för att skapa kunskap. Dagens branchstruktur kommer får problem med ett avskaffande av patent. På kort sikt tror jag det kommer att tas fram färre mediciner. Men vi ska ha visioner, och då är jag övertygad om att i längden kommer vi tjäna på att att avskaffa, eller reformera patentsystemet kraftigt.

Angående Jan Lindgrens motion så skulle de medföra väldig otydlighet om vad vi vill egentligen. Att sväva på moln kommer inte underlätta för väljarna. Skriver vi att vi vill avskaffa patent systemet så kan inte det misstolkas. Man kan inte rösta på ett parti om man inte vet vad partiet vill göra.

Att över 90% av våra väljare inte vill avskaffa patentsystemet är jag skeptiskt till. Jag misstänker att du refererar till undersökningen som var beställd av Svenskt näringsliv... En del av politiken handlar om att driva opinion, att skapa medhåll för sina frågor. I början av 2006 var det säkert många som tyckte att integritet var en icke-fråga. Bl.a m.h.a (pp) har vi nu gjort det till en viktig fråga. Likaså tror jag vi kan göra med patentfrågan, saker blir inte bättre än vad man själv gör det till :)

Gustav Nipe
2009-12-22, 12:46
Argument (2009-Dec-21)Vad bör statens uppgifter vara? Vad bör politikernas uppgifter vara? Vad kommer du göra för att undvika att bli korrumperad av makten och systemet?

I ett Piratpartiet kontext bör statens uppgift vara att skapa en bra grogrund för tekniskt utveckling, så att informationssamhället kan blomstra. Sen ska staten svara för en viss grad av säkerhet för individerna. Gränsen för hur mycket säkerhet staten ska svara för går vid att människor ska inte övervakas om de inte är misstänkta för brott.

Politikers uppgift bör vara att stifta lagar. Konkret vad man kan göra för att minska att bli korrumperad är att visa var man får sina pengar ifrån. Det tänker jag göra om jag blir invald i riksdagen på mandat från Piratpartiet.

Gammelpiraten
2009-12-31, 09:49
HOTEN MOT TRYGGHETEN
(fet text är frågor/önskemål som riktar sig till dig som kandiderar. Övrig text är utfyllnadsord som du kan lämna därhän om det dig så passar bäst)

Integriteten, miljön och jobben för de unga

Vad får dig att känna dig tryggare och vad tror du andra känner sig tryggare av?

Du kan sluta läsa nu om du tror jag vill debattera, att frågan handlar om fördelningspolitik, om du tycker att det här inte är en piratfråga eller att jag vill föra fram några egna frågor av något slag som inte har något direkt samband med den här trådens syfte.

Jag tror att valrörelsen mycket kommer att handla om de hot vi människor känner och upplever.
Vi känner oss inte trygga längre. Vi vill känna oss trygga i våra liv. Partierna kommer bjuda ut sina trygghetslösningar.

Integriteten hotas. Vi kontrolleras, spåras, övervakas och systematiseras in i register överallt.
Vattenbrist, oljebrist, nedhuggningen av regnskog, arter försvinner för alltid allt snabbare och snabbare, ö-riken dränks, algblomning och alla andra hugg från ekosystemen oroar oss gång på gång, befolkningen ökar explosionsartat på klotet och naturresurserna räcker inte till.
Vi ser mycket allvarligt på att ungdomsarbetslösheten är 23% i Sverige och förundras över att den bara är 7,6% i Danmark och 5,3% i Holland.

Om du ser något samband mellan de tre hoten så redovisa gärna dessa.

Du kan sluta läsa även här om du tror jag vill debattera, att frågan handlar om fördelningspolitik, om du tycker att det här inte är en piratfråga eller att jag vill föra fram några egna frågor av något slag som inte har något direkt samband med den här trådens syfte.

En 80% tycker det är bra med kroppsscanning vid flygplatsen om det blir tryggare att flyga. Motsvarande siffror kan man också finna för kameraövervakning på torg och i affärer. En överväldigande majoritet känner sig trygga när de är övervakade. Mer synliga poliser, upplysta tunnlar och parkvägar, hells-angels-klubbar i närområdet, medborgargarden och mer uppklarade stölder är också fenomen som ökar trygghetskänslan hos människor i allmänhet.

Och varför inte operera in ett chip hos alla som vistas i Sverige! Vi slipper då all slags kameraövervakning, brottsligheten sjunker mot noll. Genom öppna register vet vi var alla är och har varit varje sekund under varje dygn. Vi kan äntligen känna oss ganska så trygga. Vi kan fokusera på de miljöhot vi inte ser med övervakning och vi kan bearbeta problemet med den höga ungdomsarbetslösheten.

Om du har några lösningar, som ger en gemensam lösning på de tre hoten så redovisa gärna dessa.

Vill du läsa mera om hur omfattande registersystemenen är uppbyggda avseende våra husdjur så läs min blogg:

http://blogg.felicia.se/

Gammelpiraten
2010-01-02, 14:46
Ett fantastiskt nydanande och värdefullt instrument är denna tråd som möjliggör utfrågning av alla kandidater. Jag hoppas att mina frågor varit till hjälp för att vaska fram de lämpligaste företrädarna för PP. Eftersom alla kandidater inte kommer att få plats i riksdagen så har jag då en sista fråga som berör entusiasmen, kraften och planeringen ifall nedanstående scenario skulle inträffa.

Utifrån nedanstående scenario ställer jag några frågor.

Du blir inte vald som riksdagskandidat.
Du kommer inte in riksdagen då du står för lång ner på PPs riksdagslista.
PP kommer inte in i riksdagen för att partiet bara fick 3,99% av rösterna.Vad har du för plan utifrån något av dessa alternativ?
Står du eller är du beredd att stå på någon kommunal lista för att på så sätt företräda PP?
Kan du specificera ett par viktiga kommunala PP-frågor här och nu?
Om du inte kan detta – vilka tycker du då är de viktigaste utifrån ett PP-perspektiv utifrån de områden där Kommunen enligt lag ansvarar för

http://forum.piratpartiet.se/Topic191808-464-1.aspx

Du kan finna vad andra kommunala partier har på sin agenda

http://www.val.se/det_svenska_valsystemet/partier/lista_registrerade_partibeteckningar/kontaktuppgifter.html#K

Argument
2010-01-03, 12:26
Hej Gustav Nipe! Jag vill ställa några ytterligare frågor till dig som berör dina åsikter om Piratpartiet och dess framtid.

1. Anser du att en vuxen individ har rätt till självbestämmande och frihet, så länge denna person inte kränker andras rättigheter, som rätten till självbestämmande och rätten till frihet?
2. Tycker du att Piratpartiet eventuellt borde utvidga sitt partiprogram?
3. Borde Piratpartiet kämpa för att legalisera personligt bruk av lättare droger, exempelvis cannabis?
4. Borde Piratpartiet kämpa för att legalisera personligt bruk av tunga droger, exempelvis heroin?
5. Borde Piratpartiet även kämpa för en legalisering av försäljning av dessa droger? Bör försäljningen vara fri eller statligt kontrollerad?
6. Borde Piratpartiet kämpa för att legalisera frivilliga sexköp, där båda parterna är överens om affären? Alltså, att riva upp den nuvarande sexköpslagen?
7. Borde Piratpartiet kämpa för att upphäva valutamonopolet?
8. Anser du att Piratpartiet borde försöka minska statens makt?

Winston Smith
2010-01-04, 05:24
Hej, mina frågor gäller vågmästarstrategin.

1. Har du läst texten om vårmästarstrategin?
http://www.piratpartiet.se/vagmastarstallning

2. Stödjer du vågmästarstrategin?

3. I vilka frågor kan du tänka dig att gå emot partilinjen (som enligt strategin är identisk med regeringens linje)?

I svaren på dessa frågor skulle jag vilja att alla eventuella personliga hjärtefrågor, stötestenar och liknande framgår. Det är viktigt för mig att veta om hänsyn till andra områden än Piratpartiets kärnfrågor kan komma att spela in när du avgör hur du ska rösta i riksdagen och jag vill därför ha ett så utförligt och heltäckande svar som möjligt. Om regeringen t.ex. vill lägga ner en verksamhet, ett regemente e.d. i din hemtrakt, kommer du då att tveka att rösta med regeringen i riksdagen?

Argument
2010-01-09, 13:59
När jag väljer kandidater vill jag helst ha tillräckligt med information för att göra bra val. Jag skulle därför uppskatta om du svarade på mina tidigare frågor.

Gustav Nipe
2010-01-09, 23:25
Winston Smith (2010-Jan-04)Hej, mina frågor gäller vågmästarstrategin.
1. Har du läst texten om vårmästarstrategin?
http://www.piratpartiet.se/vagmastarstallning
2. Stödjer du vågmästarstrategin?
3. I vilka frågor kan du tänka dig att gå emot partilinjen (som enligt strategin är identisk med regeringens linje)?
I svaren på dessa frågor skulle jag vilja att alla eventuella personliga hjärtefrågor, stötestenar och liknande framgår. Det är viktigt för mig att veta om hänsyn till andra områden än Piratpartiets kärnfrågor kan komma att spela in när du avgör hur du ska rösta i riksdagen och jag vill därför ha ett så utförligt och heltäckande svar som möjligt. Om regeringen t.ex. vill lägga ner en verksamhet, ett regemente e.d. i din hemtrakt, kommer du då att tveka att rösta med regeringen i riksdagen?

Jag har läst texten om vågmästarstrategin och jag stödjer den. Jag kan tänka mig att gå emot regeringen om de planerar ett anfallskrig eller om de vill införa socialistisk planekonomi.

Laszlo Donat
2010-01-14, 10:29
Hej Piratvänner!
Nu det börjar bli allvar! Vårt förslag till riksdagskandidater måste lämnas snart! Jag har gjort mina val, men jag kan ändra mig och korrigera min lista i sista ögonblicket! Så alla ni som är med på kandidattråden och uppdaterar det snabbt har en chans till min röst! De som har valt att inte vara med på kandidattråden är ointressanta för min del och blir inte bland de som får min röst!
Till Riksdagen vi måste välja karismatiska, kunniga, fantasifulla och trevliga människor! Oerhört viktig att riksdagsgruppen trivs inbördes att inga schismer förekommer och kan koncentrera sig på vårt program!
Eftersom alla är överens om partiets grundprinciper (hoppas jag!) jag valde inte att fråga om det! Jag ställde tre frågor tidigare som kan tyckas betydelselösa i sammanhanget, men för mig svaren har varit betydelsefulla för att avgöra vem jag ska rösta på! Jag lovade även någonstans att jag ska ställa frågorna även för mig själv!
Och här kommer det:

1. Hur blir man en god människa?
Det finns inte ett allmänt godtaget svar på frågan! Men för en blivande riksdagskandidat i Piratpartiet finns bara ett gott svar!

Man blir Pirat och medlem i Piratpartiet!
Genom historien är pirater är ju goda människor, har alltid kämpat mot grym överhet med livet som insatts och såg till att orättvist insamlade skatter blivit omfördelade! Som den bästa svenska förebild kan bli den berömda Efraim Långstrump och hans mytomspunna lilla dotter!

2. En politiker bör hon/han vara en god människa?
Ja, det är den främsta anledningen att Pirater ska bli Riksdagsmän!

3. Vad ska du göra för att Piratpartiet ska vinna valet?
Jag ska ha Piratkepsen på skallen fram till valet, även inomhus! Att ha keps på sig är uppstudsig och ger uppmärksamhet! Alla nya medlemmar i Ung Pirat borde få en piratkeps som present!
Kommer Piratpartiet få mer en 4 % av rösterna då har vi vunnit valet, 6,6% betyder stor vinst o.s.v.

Bland de svar som jag uppskattade mest:
1. Man äter mycket julmat.
2. Ja.
3. Äta mycket julmat.
Mun-mot-mun, bloggande…
..etablera en ännu mer aktivismpositiv kultur i organisationen, och fortsätta försöka inspirera till stordåd.

Kanske vissa kan räkna ut nu vilka som får min röst?
Jag har inte fått frågan om ang. hur mycket jag skulle donera till PP av de 55 tusen!
Men jag svarar! Jag ska donera allt och lika mycket till, men jag måste ha en plats på första raden mitt emot talmannen så att jag syns bra, och för att jag ser och hör dåligt!
Samt att ingen sitter bredvid och skymmer mig! Så rösta på mig!
Jag lägger det här ovan även på piratblogg för säkerhets skull (om moderatorn skulle radera/ censurera)! Om du behöver mera fakta, eller att jag ska rösta på dig av någon anledning maila mig: lld@laszlold.eu

Och förövrigt rösta på Piratpartiet!
Med vänlig hälsning
Laszlo