handdator

Visa fullständig version : Gustav Wetter (#12941)


Hårfagre
2009-11-16, 14:14
Gustav Wetter
Email/MSN: gustav_wetter@hotmail.com
Mobiltelefon: 0702-018688
Telefon: 036-147703

Jag heter Gustav Wetter och jag är uppvuxen på Visingsö. Sedan en tid tillbaka arbetar jag som IT-tekniker för en konsultfirma i Jönköping. Jag ser rätten till ett privatliv och anonymitet på Internet som de viktigaste frågorna att driva i riksdagen då detta område luckrats upp kraftigt på sistone.

http://harfagre.wordpress.com

http://img230.imageshack.us/img230/9254/gustavsmall.jpg

Idioten/ U Do News
2009-11-17, 04:09
Hej, jag har en fråga angående följande uttalande angående Piratpartiets plan att påverka lagen som finns dokumenterat på Youtube.

Rick Falkvinge i Arvika 4
http://www.youtube.com/watch?v=u7jJQbRm4fU&feature=related

I följande klipp (se ovanstående länk) säger Rick Falkvinge, tid: 2:37:

?När Sverige ändrar så kan inte USA sätta in handelssanktioner för vi är med i EU och just i det här fallet är det en otrolig fördel, därför det betyder att, försöker de handelssanktioner emot Sverige, så kommer EU där som en gigantisk sköld. Och EU har starkare ekonomi än USA. Det betyder att en handelssanktion emot EU skadar USA mer än Europa. Samtidigt som lagarna här är på nationell nivå här i Sverige.?

Slut citat, tid: 2:50.

Den grundläggande planen enligt Piratpartiet är att först ta minst 1 mandat i EU valet vilket ni lyckats med. Steg 2 är nu att ta minst ett mandat i Riksdagsvalet så att Piratpartiet tar en vågmästarroll. Hotet som ofta framförs om Sverige skulle ändra lagen om fildelning, så att man kan få kopiera och dela med sig av alla medier över Internet, är just att USA skulle sätta in handelssanktioner emot Sverige.

Men enligt piratpartiet, så kommer Sverige att bli skyddat av EU, som kommer att förhindra att handelsaktioner sker emot Sverige.
Men hur trovärdigt är detta antagande egentligen. Vi vet att det redan nu finns EU politiker som Christoffer Fjellner som vill införa fri handel mellan EU och NAFTA. Han är knappast ensam, allt pekar på att detta blir verklighet.

Dagens vallöfte: En energiinjektion behövs för globaliseringen och handeln över gränserna. Jag vill ha frihandelsavtal mellan EU och NAFTA!
http://www.fjellner.eu/dagens-vallofte-en-energiinjektion-behovs-for-globaliseringen-och-handeln-over-granserna-jag-vill-ha-frihandelsavtal-mellan-eu-och-nafta/

Om detta införs så tror jag knappast att Sverige kommer att bli skyddat av EU emot USA. Dessutom är det redan idag stort ekonomiskt samarbete mellan EU och USA, hade EU varit ekonomiskt självständigt hade vi ju inte påverkats märkbart av krisen i USA. Men det har vi gjort i EU, så även i Sverige.

Dessutom kan man fråga sig om vad det är för mening med att förlita sig på en beskyddare som EU när både Ipred och FRA lagen kommit igenom trots medlemskap i EU. Dessutom bygger Ipred på ett Eu direktiv.

IPRED
http://frapedia.se/wiki/IPRED

Vi har även Stockholmsprogrammet som vill förbjuda terroristpropaganda och nu Lissabonfördraget.
Du känner kanske till saker som, Flexibilitetsklausulen och passarellen, dessa verktyg kommer tillsammans med Lissabonfördraget att ge EU möjlighet att ändra vilka lagar de vill, utan att folket kommer att få rösta om det. Det innebär också att lagar som har blivit genomröstade på nationell nivå, kommer att kunna bli ändrade av EU utan någon ny omröstning. Så vad spelar det för roll vad vi lyckas rösta igenom för lagar på nationell nivå i Sverige. Lissabonfördraget kan köra över våra beslut i Sverige när de vill.

EU-konstitutionen
http://sv.euabc.com/word/298

Flexibilitetsklausul
http://sv.euabc.com/word/499

Passarell
http://sv.euabc.com/word/777


Med tanke på allt detta så frågar jag mig om det verkligen är trovärdigt att Piratpartiets grundläggande plan att ändra lagen om fildelning kommer att fungera genom att bli skyddade av EU och sedan sprida den svenska lagen till övriga EU länder. Är det inte mer trovärdigt att EU kommer sätta press på att Sverige ska anpassa sig till övriga länder. Med tanke på att EU är på väg att bli en superstat och att det dessutom finns EU politiker som vill utöka handeln med Nafta. Om nu dollarn kraschar, vilket det ser ut att göra, så kommer just röster framförallt ifrån Kina att höjas att man ska genomföra en världsvaluta. Om vi går emot en gemensam världsekonomi så har jag ännu mer svårt att se att Sverige kan bli skyddat av EU emot USA.

Dollar Falls Most in Month as China Urges New Reserve Currency
http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601087&sid=aQ.zWVPnOYYg

Dessutom har jag svårt att se att EU är ett beskydd av Sverige överhuvudtaget. Lissabonfördraget är här och de kan ändra vilka lagar de vill oavsett vad vi bestämmer i Sverige, tack vare Flexibilitetsklausulen och passarellen. Hur länge kan du som Piratpartist förhålla dig neutralt till EU? Vad krävs för att du ska kräva uträde ur EU? Hur ska piratpartiets plan fungera när medlemskap i EU ingår i planen, nu när Lissabonfördraget har trädit i kraft?

Tackar i förhand för Svar

Mvh

U Do News

Hårfagre
2009-11-17, 11:38
Jag vill först och främst tacka för ditt inlägg, även om jag kanske inte bör känna mig alltför smickrad över att få just denna "bombmatta" med frågor; det är allt lite rörigt och de verkar vara anpassade för att lätt kunna klistras in på alla kandidaters forumtrådar snarare än för att ställa relevanta frågor som rör just min personliga kandidatur. Jag vet inte riktigt var jag ska börja, men jag prövar från början :-)

Piratpartiet och EU med alla dess fel och brister
Du nämner först Rick Falkvinge och hans uttalande rörande Piratpartiets plan att reformera lagstiftningen i "våra" frågor och samtidigt förlita oss på stöd från EU om USA skulle sätta press. Du nämner även politiker som Christoffer Fjellner vars åsikter om frihandelsavtal före rättssäkerhet, om jag tolkat dig rätt, skulle gå stick i stäv med våra planer.
Till att börja med så ska vi komma ihåg att Piratpartiet inte tar ställning i frågan om huruvida Sverige bör vara med i EU eller inte. Rent valstrategiskt så vore det enligt min åsikt jättedumt om vi gjorde det eftersom våra sympatisörer tycker så otroligt olika i frågan. Det alla(?) vi Pirater är överens om är dock att OM vi ska vara med i EU, så ska vi kräva att organisationen sköts demokratiskt. Det anser jag inte att den gör i nuläget och jag tror mig ha ett starkt stöd för den åsikten både i och utanför partiet.

Piratpartiet har tydligt tagit ställning mot de frihetsfientliga EU-påfund som du tar upp (Lissabonfördraget, IPRED och Datalagringsdirektivet). I parlamentarismen så vinner dock som bekant inte alltid de linjer som har de bästa lösningarna, utan de som får flest röster (ibland räcker inte ens det). Det är beklagligt att den demokrativänligare linje som PP vill driva inte har fått genomslag fullt ut i Sverige och i unionen. Å andra sidan har vi bara haft plats i parlamentet ett halvår; Rom byggdes inte på en dag.
Jag tror att de frågor som PP så starkt lyft under de få år som partiet funnits (fri kommunikation, fri kunskap och öppenhet och e-demokrati) inte kommer att få en lösning på en vecka. Inte heller på ett år eller t.o.m 10 år. Det vi är en del av nu är en så fullkomligt radikal förändring av samhällsstrukturen så att saker som tryckpressen och franska revolutionen bleknar i jämförelse. En så stor förändring kommer tveklöst föra med sig utmaningar och handelskonflikter, kanske t.o.m krig. Frihet och mänskliga rättigheter är något som måste vinnas av oss alla tillsammans varje dag, hela tiden.

Realpolitiskt då, hur ser jag personligen på EU och dess oroväckande supterstat-tendenser?

Jag ser framför mig en lång och hård politisk kamp som vi riskerar att förlora om vi inte lyckas väcka medvetenheten hos folket, både i Sverige och i resten av Europa. Jag ser en väg mot ett otäckt samhälle som stakats ut av de som håller i makten och pengarna; de kommer göra allt för att inte se sitt inflytande förminskat. Våra chanser att lyckas kan många gånger kännas små, men även om allt verkligen vore hopplöst, skulle vi ge upp då? Naturligtvis inte! Vi som ser demokrati och mänskliga rättigheter, både i det gamla industrisamhället och det nya kunskapssamhället, som något viktigt, kommer göra allt för att rädda friheten!

Svar i korthet
Jag tror att PP på lite sikt har minst lika stor, om inte större, chans att förändra EU som någon annan grupp
Jag tar som Pirat inte aktivt ställning mot EU, även om jag är mycket kritiskt privat. Naturligtvis finns det en gräns för hur mycket jag skulle stå ut med innan jag aktivt krävde ett urträde men vi är inte där än.

Idioten/ U Do News
2009-11-17, 15:30
Hårfagre (2009-Nov-17)
Jag tror att PP på lite sikt har minst lika stor, om inte större, chans att förändra EU som någon annan grupp
Jag tar som Pirat inte aktivt ställning mot EU, även om jag är mycket kritiskt privat. Naturligtvis finns det en gräns för hur mycket jag skulle stå ut med innan jag aktivt krävde ett urträde men vi är inte där än.

Tack för ditt svar. Låt mig förtydliga min viktigaste frågeställning. Frågan handlar i grunden om hur PP:s plan som vågmästare ska kunna fungera, nu när bla Lissabonfördraget har trädit i kraft tillsammans med Passarellen och Flexibilitetsklausulen. PP:s plan är att ändra lagar på nationell nivå och samtidigt bli skyddade av EU. Planen är sedan att sprida den svenska lagen till resten av EU. Hur rimligt är det att denna plan skall kunna fungera, när EU nu kan ändra vilka lagar de vill via Lissabonfördraget? Hur insatt är du i PP:s officiella plan? Är du insatt i vad Flexibilitetsklausulen och passarellerna har för praktisk inverkan?

Idioten/ U Do News
2009-11-17, 18:06
Hej, har även ytterliggare en fråga. (se även min följdfråga av förra frågeställning ovan)

Hur ställer du dig till möjligheten att Piratpartiet skall expandera sin politik utifrån sina kärnvärden? Samt hur skulle du vilja gå till väga i den frågan. Innan du svarar på frågan skulle jag vilja att du fördjupa dig i resonemanget i länken nedan, där ekonomibloggen, nr 1 på bloggtoppen, "Cornucopia?" resonerar om saken. Läs även Rick Falkvinges artikel om ekonomin som ingår som länk i följande artikel. Vad anser du om resonemanget efter att du läst texten i länken "Dags för Piratpartiet att expandera sin politik?"

Dags för Piratpartiet att expandera sin politik?
http://cornubot.blogspot.com/2009/06/dags-for-piratpartiet-att-expandera-sin.html

Carl Johan Rehbinder
2009-11-19, 19:30
Att bli riksdagsledamot för Piratpartiet innebär en hård partipiska, i syfte att upprätthålla vågmästarstrategin.

Det betyder också att du måste rösta mot din personliga övertygelse ibland.

Finns det några frågor, som i dagsläget inte räknas bland piratfrågorna, som om de kom upp till votering, skule leda till att du under inga omständigheter skulle kunna rösta med regeringsalliansen?

Så pass att du hellre skulle avgå från din post än att rösta med, alternativt rösta mot din riksdagsgrupp?

Jag ger dessa båda alternativ, eftersom somliga av ren lojalitet aldrig skulle kunna tänka sig att frångå PP:s vågmästarstrategi att alltid rösta med regeringsalliansen i alla frågor förutom just piratfrågor - genom att avgå slipper man rösta mot sin övertygelse.

Så - vad skulle kunna bli en sådan ödesfråga för dig?

Stefan Flod
2009-11-20, 12:28
Riksdagens ledamöter har ett grundarvode på 55 000 kronor i månaden. Om du blir folkvald riksdagsledamot vad tänker du då göra med arvodet?

Kan du tänka dig en partiskatt på 30-40%?

infinite_emma
2009-11-20, 19:22
Jag ber om ursäkt om några av frågorna är dubblerat från tidigare frågor du fått, hoppa gärna över den i så fall. (Känns någon fråga lite för besvärlig eller tidskrävande ser jag inga problem med att du hoppar över dessa heller.) Frågorna kommer att postas hos samtliga kandidater.

1. Ett liv i offentligheten kan ibland vara ganska krävande. Har du haft några funderingar kring vad detta kan innebära och hur i så fall förbereder du dig för att tackla eventuella negativa aspekter av det? Finns det något som Piratpartiet skulle kunna göra för att stötta i en sådan situation som du ser det?

2. Saknar du någonting från partiet vad gäller stöd i den här kandidaturprocessen? Vad skulle du gjort annorlunda hade du haft möjlighet att bestämma processen själv?

3. Finns det några saker i Piratpartiets (iofs korta) historia som du känner att vi behöver lära oss något från och förbättra? Är även nyfiken på om om du anser att något funkat ovanligt bra, som du känner att partiet ska fortsätta göra?

4. Hur har du engagerat dig i Piratpartiets frågor fram tills nu?

5. Har du några förebilder inom partiet som du tycker gör särskilt bra ifrån sig?

Gammelpiraten
2009-11-21, 08:22
Dessa två frågor ställs till alla kandidater.
Du har liksom många fått en fråga ”Kommer ni att jobba heltid som folkvald politiker även om heltiden blir 12-16 timmar per dygn?”. Många av kandidaterna har svarat på denna fråga att de kommer att arbeta fulltid i olika form.

Om vågmästarstrategin fungerar i någon form så kommer inte närvaron för att trycka på knappar i riksdagssalen behövas. Detta beroende på kvittningssystemet. Kvittningssystemet innebär att när en ledamot är borta från ena blocket så tar det andra blocket ut en av sina ledamöter så att balansen inte förändras mellan blocken.

Fråga 1. Så vad har du tänkt att göra under den tid som står till förfogande?


Däremot är det högst sannolikt att det block som piratpartiet stöder kräver att man har en ledamot i varje utskott för att kunna få fram ett förslag till riksdagsbeslut, dvs man vill lägga fram utskottets (dvs utskottsmajoritetens) beslut. Man kommer aldrig acceptera ett system där reservationerna alltid vinner i Riksdagen.

Oavsett om vågmästarstrategin fungerar eller inte så menar jag att det finns piratfrågor inom i stort sett alla samhällsområden. Det finns både synliga och osynliga band mellan alla samhällsfunktioner. Allt detta behandlas politiskt i de olika utskotten efter deras verksamhetsområden.

Jag menar därför att det är av synnerligen viktigt att man utifrån varje utskotts verksamhetsområde har någon slags piratstrategi. Jag är övertygad om att man måste hitta en fråga som berör piratpartiets grundideologi utifrån varje riksdagsutskotts verksamhetsområde. Både utifrån frågor som kan komma i valrörelsen samt ställningstaganden som kan dyka upp i utskottsarbetet.

”Så länge regeringen driver våra frågor med kraft stöder vi den reservationslöst i alla andra frågor.” är en del av strategin. Det betyder: Driver ni inte våra frågor med kraft så kommer vi rösta emot er vid nästa förtroendeomröstning. Hur ord skrivs och hur meningar formuleras är ibland synnerligen viktigt. För det mesta bara viktigt. För att bevaka att det block man stöder formulerar sig enligt våra tankar krävs det att man deltager i utskottsarbetet.


Fråga 2. Har du någon idé om vad som kan beröra piratideologi i något utskotts verksamhetsområde?, så vore det bra att denna läggs ut för fortsatt tankeverksamhet.

Om du inte tror att de problem som finns i samhället, och som Piratpartiet uppmärksammat och som egentligen är Piratpartiet, har några kopplingspunkter eller orsakssamband med övriga samhället i form av politik, marknad och/eller social/kulturell struktur så räcker det att svara på fråga 1.

”Riksdagsarbetet” och ”Riksdagsordningen” (riksdagen.se) ger viss information vad man har för skyldigheter som riksdagsledamot.

Mvph (med vänligaste pirathälsning)

Anders

Hårfagre
2009-11-22, 18:02
"Fråga 1. Så vad har du tänkt att göra under den tid som står till förfogande?"

Efter bara ett drygt år i partiet så står det helt klart för mig att man aldrig kan bli tillräckligt påläst. Det finns alltid vinklar på allting och fällor att hamna i. Jag har inställningen att man aldrig blir fullärd utan att man hela tiden mste vidareutbilda sig. Jag är övertygad om att man kan ha ett förhållandevis smalt partiprogram, precis som vårt, och ändå ha fullt upp med viktigt arbete att göra.

Ett strålande exempel på detta är Christian Engström som enligt kvällspressen skulle få en lön på Brysselnivå för att "inte göra någonting". Frukterna av hans och resten av Piraternas arbete i Bryssel har dock redan burit frukt enligt min åsikt, och det är inte för att han har suttit och rullat tummarna. Om jag får plats i riksdagen så hoppas jag kunna lägga mycket tid på opinionsbildande och förkovring då jag inte trycker på knapparna.

"Fråga 2. Har du någon idé om vad som kan beröra piratideologi i något utskotts verksamhetsområde?, så vore det bra att denna läggs ut för fortsatt tankeverksamhet."

Jag ser piratpartiet som ett nödvändigt ont i den bemärkelsen att vi måste existera för att rätta till det som andra partier borde ha tagit hand om. Naturligtvis finns det både direkta och indirekta kopplingar till andra politiska frågor. Spontant så ser jag konstitutionsutskottet och utbildningsutskottet som de mest givna plattformerna för vår politik. Detta är inget nytt för många pirater och jag är av allt att döma inte först med att tänka i dessa banor. Dessa två utskott anser jag sitter inne med en stor del av förklaringen till att vi fått demokrati- och yttrandefrihetsfientliga lagar såsom FRA och IPRED samt en accepterande inställning inför storebrorstendenserna hos många medborgare. En förlåtande inställning och en vid tolkning av våra grundlagar i kombination med dålig förståelse för hur samhället förändrats och fortsätter att förändras av IT-samhället är enligt min uppfattning en stor del av problemet. Jag anser att vi behöver en konstitutionsdomstol och en utbildningspolitik som bejakar källkritik och stärkt oberoende från stat och företag.

Gustav Nipe
2009-11-22, 18:37
Gustav: Är du dömd i en svensk domstol?

Hårfagre
2009-11-22, 18:44
1. Ett liv i offentligheten kan ibland vara ganska krävande. Har du haft några funderingar kring vad detta kan innebära och hur i så fall förbereder du dig för att tackla eventuella negativa aspekter av det? Finns det något som Piratpartiet skulle kunna göra för att stötta i en sådan situation som du ser det?

Jag är i grunden en mycket extrovert person och anser att jag har lätt att handskas med de flesta människor. Naturligtvis kan även "min" människotyp drivas till vansinne av att aldrig bli lämnad ifred, men jag ser ingen rockstjärnenivvå i ett riksdagsuppdrag direkt, även om det säkert kan vara påfrestande. Exakt hur jag skulle tackla det om jag hamnade i den situationen vet jag såklart inte; det blir något för min sambo och mig att diskutera om det blir aktuellt.

2. Saknar du någonting från partiet vad gäller stöd i den här kandidaturprocessen? Vad skulle du gjort annorlunda hade du haft möjlighet att bestämma processen själv?

Jag kan inte påstå att jag saknar någonting direkt i kandidaturprocessen. Jag tycker visserligen att det hela är rörigt och att det såklart hade varit lättare med en mer utarbetad och ordnad process. Då vi är ett ungt parti utan välbeprövade rutiner och som dessutom gör sak av att öka insynen i politiken så är detta något som jag tycker att man kan leva med tillsvidare. Med de givna kraven på deltagande och insyn så hade jag inte kunnat göra så mycket annorlunda.

3. Finns det några saker i Piratpartiets (iofs korta) historia som du känner att vi behöver lära oss något från och förbättra? Är även nyfiken på om om du anser att något funkat ovanligt bra, som du känner att partiet ska fortsätta göra?

Vi behöver bli bättre på att förstå att furnuft och känslor inte är samma sak och att medieträning, hur gammeldags det än kan verka, faktiskt är en bra idé om man vill få fram sitt budskap. Man behöver inte vara slätstruken bara för att man gör ett bra intryck. Jag tycker även att ledande pirater många gånger fattar beslut som visserligen är rätt i sak, men som man ska akta sig för att påstå sig ha mandat att tala om i piratsammanhang. Det som jag tycker funkar allra bäst är den hitintills (med få undantag) ödmjuka och lyhörda stämningen samt att det är högt i tak när man träffas i partisammanhang. Det är saker som är viktiga att slå vakt om; bland partimedlemmarna har vi några av de skarpaste verktygen i lådan på en rad områden, inte minst de tekniska, men det betyder inte att vi ska bli elitister.

4. Hur har du engagerat dig i Piratpartiets frågor fram tills nu?

Jag är en flitig användare i gammelmedias kommentarsfält på deras hemsidor (DN/SVD) och har skrivit ett par insändare som publicerats i den eminenta(?) lokaltidningen Jönköpingsposten. Jag bedriver opinion bland släkt och vänner men spenderade även varje eftermiddag under i princip hela våren/försommaren med fotarbete (dela ut flygblad på stan etc) inför EU-valet. Jag försöker ta varje tillfälle i akt att prata med väljare och har svårt att hålla tyst (även rent generellt) när personer snuddar vid "våra" frågor. Nästa tillfälle blir Dreamhack här i stan där jag ska försöka närvara så mycket jag bara kan.

5. Har du några förebilder inom partiet som du tycker gör särskilt bra ifrån sig?

Det finns många personer som gör ett fantastiskt arbete och jag hoppas kunna bilda mig en tillräckligt bra uppfattning om dem innan primärvalet är slut. Att nämna något enskilt namn tycker jag är jättesvårt varför jag passar tillsvidare.

Hårfagre
2009-11-22, 18:45
1. Ett liv i offentligheten kan ibland vara ganska krävande. Har du haft några funderingar kring vad detta kan innebära och hur i så fall förbereder du dig för att tackla eventuella negativa aspekter av det? Finns det något som Piratpartiet skulle kunna göra för att stötta i en sådan situation som du ser det?

Jag är i grunden en mycket extrovert person och anser att jag har lätt att handskas med de flesta människor. Naturligtvis kan även "min" människotyp drivas till vansinne av att aldrig bli lämnad ifred, men jag ser ingen rockstjärnenivvå i ett riksdagsuppdrag direkt, även om det säkert kan vara påfrestande. Exakt hur jag skulle tackla det om jag hamnade i den situationen vet jag såklart inte; det blir något för min sambo och mig att diskutera om det blir aktuellt.

2. Saknar du någonting från partiet vad gäller stöd i den här kandidaturprocessen? Vad skulle du gjort annorlunda hade du haft möjlighet att bestämma processen själv?

Jag kan inte påstå att jag saknar någonting direkt i kandidaturprocessen. Jag tycker visserligen att det hela är rörigt och att det såklart hade varit lättare med en mer utarbetad och ordnad process. Då vi är ett ungt parti utan välbeprövade rutiner och som dessutom gör sak av att öka insynen i politiken så är detta något som jag tycker att man kan leva med tillsvidare. Med de givna kraven på deltagande och insyn så hade jag inte kunnat göra så mycket annorlunda.

3. Finns det några saker i Piratpartiets (iofs korta) historia som du känner att vi behöver lära oss något från och förbättra? Är även nyfiken på om om du anser att något funkat ovanligt bra, som du känner att partiet ska fortsätta göra?

Vi behöver bli bättre på att förstå att furnuft och känslor inte är samma sak och att medieträning, hur gammeldags det än kan verka, faktiskt är en bra idé om man vill få fram sitt budskap. Man behöver inte vara slätstruken bara för att man gör ett bra intryck. Jag tycker även att ledande pirater många gånger fattar beslut som visserligen är rätt i sak, men som man ska akta sig för att påstå sig ha mandat att tala om i piratsammanhang. Det som jag tycker funkar allra bäst är den hitintills (med få undantag) ödmjuka och lyhörda stämningen samt att det är högt i tak när man träffas i partisammanhang. Det är saker som är viktiga att slå vakt om; bland partimedlemmarna har vi några av de skarpaste verktygen i lådan på en rad områden, inte minst de tekniska, men det betyder inte att vi ska bli elitister.

4. Hur har du engagerat dig i Piratpartiets frågor fram tills nu?

Jag är en flitig användare i gammelmedias kommentarsfält på deras hemsidor (DN/SVD) och har skrivit ett par insändare som publicerats i den eminenta(?) lokaltidningen Jönköpingsposten. Jag bedriver opinion bland släkt och vänner men spenderade även varje eftermiddag under i princip hela våren/försommaren med fotarbete (dela ut flygblad på stan etc) inför EU-valet. Jag försöker ta varje tillfälle i akt att prata med väljare och har svårt att hålla tyst (även rent generellt) när personer snuddar vid "våra" frågor. Nästa tillfälle blir Dreamhack här i stan där jag ska försöka närvara så mycket jag bara kan.

5. Har du några förebilder inom partiet som du tycker gör särskilt bra ifrån sig?

Det finns många personer som gör ett fantastiskt arbete och jag hoppas kunna bilda mig en tillräckligt bra uppfattning om dem innan primärvalet är slut. Att nämna något enskilt namn tycker jag är jättesvårt varför jag passar tillsvidare.

Hårfagre
2009-11-22, 18:49
Gustav: Är du dömd i en svensk domstol?

Nej, jag är inte straffad för något brott i Sverige eller andra länder.

Hårfagre
2009-11-22, 18:53
Riksdagens ledamöter har ett grundarvode på 55 000 kronor i månaden. Om du blir folkvald riksdagsledamot vad tänker du då göra med arvodet?

Kan du tänka dig en partiskatt på 30-40%?


Ja, det skulle jag kunna tänka mig.

Hårfagre
2009-11-22, 20:24
Hur ställer du dig till möjligheten att Piratpartiet skall expandera sin politik utifrån sina kärnvärden? Samt hur skulle du vilja gå till väga i den frågan. Innan du svarar på frågan skulle jag vilja att du fördjupa dig i resonemanget i länken nedan, där ekonomibloggen, nr 1 på bloggtoppen, "Cornucopia?" resonerar om saken. Läs även Rick Falkvinges artikel om ekonomin som ingår som länk i följande artikel. Vad anser du om resonemanget efter att du läst texten i länken "Dags för Piratpartiet att expandera sin politik?"

Jag ser det som en nödvändighet i det långa loppet att Piratpartiet vidgar sitt principprogram om vi ska kunna sitta kvar i Riksdagen mer än en mandatperod, om detta är det som partiet har som främsta mål. Det är dock inte en nödvändighet inför det närmsta valet eftersom vi än så länge har en "TPB"-rättegång som fungerar jättebra som väljarkatalysator. Mitt mål med Piratpartiet är dock inte att vi ska finnas kvar; det är definitivt inget ändamål i sig. Om det inte finns ett missnöje med bristen på respekt för integritet och rättssäkerhet så försvinner vårt väljarstöd, och det tycker jag är helt rätt. Jag är "egentligen" inte Pirat utan ser mitt engagemang som ett nödvändigt ont då övriga partier inte tar frågorna på tillräcklig stort ansvar. Så snart vi fått de övriga partierna att ta våra frågor på riktigt allvar så bör vi avveckla oss själva.

Det spår som t.ex Falkvinge är inne på med kritik mot det rådande finansiella systemet håller jag i mångt och mycket med om (mycket av kritiken i den populära filmen "Money as debt" som finns bl.a på Youtube vill jag t.ex hålla för sant) på ett personligt plan. Jag ser dock inte detta som något som Piratpartiet bör pyssla med; detta är något som jag gärna vill lämna åt andra partier. Jag tror att vi har alltför mycket att förlora i våra hjärtefrågor på att stöta oss med väljargrupper från både vänster och höger, vilket oundvikligen blir följden av ett sådant ställnngstagande.

cc
2009-11-28, 02:18
Hej Gustav

1. Vad anser du om den pågående av riksdagen icke beslutade utfasningen av kontanter ut det svenska samhället det privata bankväsendet just nu genomför (i strid med de lagar riksbanken har att följa)?

2. Är den pågående kontantutfasningen ett hot mot den lilla människan i klass med massövervakning eller större?

3. Är den pågående kontantutfasningen en utmaning ett medborgarättsparti som Pirtapartiet bör ta ställning till?

Frågas då kontanter (anonyma bearer-bond typ medel) synes vara en hörnsten i ett modernt demokratiskt samhälle som värnar individens rätt till privatliv, valfrihet och oberoende.

Plastkort utfärdas ju av bank och tillhör bank. Dessa kort inehåller inga pengar utan är enbart en av det privata bankväsendet skapad metod som tvingar kontoinnehavare att vid vart enskilt inköp till privatbank ställa frågan: Får jag köpa just den här tjänsten eller saken?

I samma utsträckning som kontanterna i ett samhälle avskaffas ställs alltså medborgarna under ett de facto absolut förmyndarskap till det privata bankväsendet.

Detta helt utan demokratisk översyn.

Det går även att ha åsikter om den övervakning ned på detaljnivå av den enskilda människan det kontantlösa samhället ger privata banker.

Även ur ett säkerhetspolitisk och nationellt sårbarhetsperspektiv är den pågående utfasningen av kontanter en riktigt dålig idé.

Vad sker t ex vid nätverksproblem eller elavbrott då affärsikdares kortläsare och privatbankernas datorer icke kan kommunicera?

För den enskilda människan knackar hungern och svälten på dörren i samma stund.

För samhället som helhet står systemkollaps och undantagstillstånd vid porten.

Mvh

Hårfagre
2009-12-01, 14:33
Finns det några frågor, som i dagsläget inte räknas bland piratfrågorna, som om de kom upp till votering, skulle leda till att du under inga omständigheter skulle kunna rösta med regeringsalliansen?

Så länge mänskliga rättigheter och ett demokratisk styrelseskick respekteras så har jag svårt att se något som jag inte skulle tillåta mig själv att underkasta mig.


Så pass att du hellre skulle avgå från din post än att rösta med, alternativt rösta mot din riksdagsgrupp?

Om jag tar plats i Sveriges Riksdag så är det för att väljarna placerat mig där. Förhoppningsvis gör de det för att de känner förtroende för mig som person, inte bara för det parti jag skulle företräda. Om något är tillräckligt uppåt väggarna (se föregående svar) så går naturligtvis mina personliga värderingar före partiets. Man bör välja parti efter hjärta, inte tvärtom.

Hårfagre
2009-12-01, 14:57
1. Vad anser du om den pågående av riksdagen icke beslutade utfasningen av kontanter ut det svenska samhället det privata bankväsendet just nu genomför (i strid med de lagar riksbanken har att följa)?

Jag ser inte det kontantlösa samhället i sig som ett direkt hot mot frihet och personlig integritet, allt handlar som vanligt om hur man väljer att implementera lösningen på problemet. Däremot så finns det stora frågetecken kring hur hela bankväsendet som sådant rimmar med demokrati och den lilla människans rättigheter. Här ska man dock ha klart för sig att det är mina personliga åsikter och ingenting som jag har för avsikt att driva utan att partiet tydligt tar ställning för kritiken mot bankernas sätt att hantera våra pengar.

2. Är den pågående kontantutfasningen ett hot mot den lilla människan i klass med massövervakning eller större?

Jag noterar att jag inte fick alternativet att inte se kontantutfasningen som ett hot överhuvudtaget; eftersom jag håller med dig låter jag dig dock slippa undan! :-) Jag ser inte samma påtagliga integritetshot i det kontantlösa samhället som i avlyssningslagarna FRA och IPRED och Datalagringsdirektivet, även om jag helt klart håller med dig om att missbrukspotentialen är stor med ett valutasystem som är helt utlämnat åt privata intressen. Huruvida detta är en fråga som bör tas med i en eventuell utökning av partiprogrammet är naturligtvis inte upp till enbart mig. Om frågan skulle väckas skulle jag dock vara benägen gå på din linje; att det är ett hot mot den personliga friheten och integriteten.

3. Är den pågående kontantutfasningen en utmaning ett medborgarrättsparti som Piratpartiet bör ta ställning till?

Om vi alls ska utöka vårt program med fler frågor så ser jag denna fråga som en bra kandidat. Det viktigaste just nu är dock att bibehålla fokus på de frågor där vi vet att vi kan samla vänner av demokrati och mänskliga rättigheter från både höger och vänster.

Gammelpiraten
2009-12-03, 13:39
Hur arbetar du/kommer du att arbeta konkret för att Piratpartiet skall komma in i riksdagen?
Se gärna frågan som att du ger tips/info till andra pirater hur de kan gå till väga.

På så sätt kan de också använda sig av de metoder du använder dig av. Och vad du vet/anser är effektivt. Utifrån den information som samlas kan vi bilda arbetsgrupper som bevakar vissa områden och/eller också ge idéer till alla grupper och individer som är aktiva.

Anna Troberg skriver idag 3/12:
Det händer massor i PP. Just nu förbereds det en massa saker i kulisserna och någon gång efter jul tror jag att vi kommer att få se en explosion av extern aktivitet. Då blir det dags för de andra partierna att huka sig. ...Vi är urbra på att samla information och ganska dåliga på att göra den lättillgänglig. Det handlar dels om hur var och en av oss kan kampanja under valåret, men också om hur information ska flöda smidigt och fritt inom partiet.”

Fundera först innan du tittar på mina förslag.


Här nedan följer en del av de områden som jag anser måste vara igång kontinuerligt. Ju närmare vi kommer valet desto mindre utrymme står till vårt förfogande. I varje media konkurrerar journalisterna med varandra för att få in sin artikel. Sedan konkurrerar alla media med varandra.
Konkurrensen är stenhård för att få in någonting.

Områden nedan är inte rangordnade

Områden: Nätets alla former. Vilka är viktiga?
Direktkontakt med journalister?
Motioner till kommuner och landsting?
Insändare, debattartiklar i papperstidningar?
Artiklar i diverse gratistidningar; tåg, flyg-tidningar etc?
Intervjuer i tidningar och annan media.
Kommentarer på andra partiers politiska utspel. Typ pressmeddelanden.
Kommentarer på aktuella händelser (som alltså kan kopplas till piratformer).
Sympatiskt inställda artister, musiker, etc.
Egna egenskaper som folk gillar (spela flöjt eller sjunga eller liknande)
Deltagande i evenemang typ marknader, skyltsöndagar, utställningar, events, osv

Gammelpiraten
2009-12-07, 12:18
Vi i Piratpartiet står för fri kunskap och delad kultur.

Kan du se något mer område/ö, som enligt din åsikt borde vara fritt från avgifter om du stod utkik i förmastens utsiktskorg, som piratskeppet borde lägga beslag på? Ett konkret förslag.

Gratis museer är en självklarhet tycker jag men det måste finnas flera områden.

Alliansregeringen satte avgifter på besök till museer. De stora statliga museerna, som hade fri entré 2005 och 2006, tappade i fjol mer än 1,5 miljoner besökare sedan entréavgifterna återinförts. Ett lyckat museibesök sätter spår i form av en mängd mångsidiga kunskaper och erfarenheter. Även antalet besök från förskolor/skolor har minskat. Under 2008 stod förskolor/skolor för totalt 1,4 miljoner besök på museer och konsthallar. Antalet besök från denna grupp har under de senaste tre åren gått ned med 19 procent. Störst är nedgången vid kommunala museer där antalet besök minskat med nära 50 procent.

Mer statistik:
http://www.kulturradet.se/sv/publikationer_/Museer--konsthallar-2008/

Kunskap, vetande och erfarenheter är grundelement för att förstå den värld vi lever i och ge oss förmåga att tackla de problem som vi dagligen kastas in i och brottas med.

För att förbättra integrering och göra samhället mer begripligt historiskt, kulturellt och socialt för immigranter, infödingar, utlänningar, amerikaner och uppväxande släkten är det en global samhällelig vinst att göra museerna avgiftsfria. Den information och upplevelse som museerna förmedlar är synnerligen viktig då alla inte kan ta emot kunskapen genom Internet-mediet, som dessutom ur vissa aspekter bara kan fungera som ett komplement.

Här är ett till exempel: Ett gratis Internet kanske är något att eftersträva men det kanske är för dyrt? Det kan då vara bättre att aanvända sig av något annat, tex FON-systemet (http://www.fon.com/en/). Ansluter man sin egen bredbandsuppkoppling till FON-gemenskapen så har fri tillgång andra medlemmars bredbandsanslutningar, WIFI, över hela planeten. 0,7 millioner FON-spots nu.

Anledningen till frågan: Jag försöker hitta flera gemensamma nämnare och beröringspunkter till våra grundpostulat. Det här är också en liten men inte oviktig integrationsfråga som går tvärt emot andra politiska partiers negativa integrationspolitik. Frågan har också en anknytning till ekonomi och kommunal verksamhet. Många människor med låga inkomster och kommuner har inte råda att gå på museer utan prioriterar annat mer nödvändigt för deras livsuppehälle och existens.

Gammelpiraten
2009-12-10, 12:46
Jag har ställt två frågor till nästan alla kandidater tidigare.
Svaren har varit fantastiskt bra och tydliggöranden i många aspekter.
Den samlade kunskapen och kraften visar på en enorm styrka.
Jag hoppas att alla som läser drar nytta av det hela.
Jag hoppas ingen, ur någon aspekt, tar illa upp av att jag ställer en/denna min/ tredje omgångsfråga.

Finns det någonstans i vårt samhällssystem där vi har en byråkrati/administration som kostar och som du gärna skulle vilja avveckla eller förändra? Det kan gälla på kommun-nivå eller riksnivå. Avgifter eller verksamheter. För privatperson, företagare, studerande, pensionär, osv. Var finns det någonstans man kan göra en besparing för den enskilde och/eller för samhället som helhet? Kan man säga att det finns en privilegierad elit, en slags nomenklatura, som uppträder i de flesta samhällssektorer och nivåer och som lägger ut ett slags kontroll, avgifts och registersystem över oss andra medborgare?

Exempel 1) De som sitter och avlyssnar/sammanställer informationen om vanliga medborgares Internettrafik bör kunna klassificeras tillhöra en onödig byråkrati som kostar pengar.

Exempel 2) I min egen kommun är återvinningsystemet för kasserade produkter och det som för kallades sopor helt utbyggt. Allt sorteras och återvinns på lokal och central återvinningsstation. Det finns inga sopor att skicka i den gröna tunnan. Ändå måste man betala avgift för ”sophämtning” trots att man alla sopor återsorterat och inga sopor har att skicka. Det är uteslutet att erhålla dispens.

Exemplet 3) Samma kommun har man precis nu infört stämpelur (sk flexklocka) också för lärare. I samma veva blir samtliga lärare semesteranställda (dvs de har lika lång/kort betald semestertid som andra lönanställda. Avdelnings-, förvaltnings-, enhets-chefer och heltidspolitiker omfattas inte av tvånget att registrera sin tid med stämpelur. Detta menar ledningen officiellt är ett rättvist system.

sebjoh
2009-12-13, 09:09
Hej gustav!

Min fråga är en enkel fråga som är underbar att ställa, Hur känns det?

Och vad får man om man röstar på dig?

Jag kommer att rösta på dig!

cc
2009-12-14, 00:49
Mot bakgrund av den information Brian Gerrish presenterar i sitt "State of the Nation" tal
i år, vilken är Din uppfattning av hur Piratpartiet skall hantera detta hot för svensk del?

Brian Gerrish bakgrund (http://www.youtube.com/watch?v=hBE_0-1v_34)
Brian Gerrish - State of the Nation 2009 (http://www.bbc5.tv/news/story/brian-gerrish-state-nation)

Svarsalternativ:

1. Anser att det Brian Gerrish talar om inte är ett problem.

2. Visst är det ett hot. Anser att partiet ändå skall hålla fast vid vågmästarstrategin - även om detta innebär att partiet stödjer politiska beslut som bryter ned samhället

3. Partiet måste omgående ta med i beräkningen den hotbild Brian Gerrish redogör för vid utformandet av sin strategi och taktik

Laszlo Donat
2009-12-18, 13:17
Hej Gustav!

Jag har tre korta frågor till var och en och önskar koncisa svar!

1. Hur blir man en god människa?
2. En politiker bör hon/han vara en god människa?
3. Vad ska du göra för att Piratpartiet ska vinna valet?

Argument
2009-12-21, 16:01
Vad bör statens uppgifter vara? Vad bör politikernas uppgifter vara? Vad kommer du göra för att undvika att bli korrumperad av makten och systemet?

Hårfagre
2009-12-22, 10:46
Gammelpiraten:
Jag anser att frågan om gratis inträde till museum är en fråga som riskerar att splittra Piratpartiet utmed höger/vänsterskalan. Det är svårare att ta ställning i "Fri kultur"-frågan när det kommer till offentligt finansierade kulturinrättningar än när det handlar om kritik mot den nuvarande upphovsrätten.

Hårfagre
2009-12-22, 10:51
sebjoh
Det känns bra! Det man får om man röstar på mig är en principfast demokratiförespråkare som ser potentialen i informationssamhället.Tack för ditt stöd! :-)

Hårfagre
2009-12-22, 16:17
cc
Brian Gerrish, killen som talar i klippen som du länkade, påminner väldigt mycket om amerikanen Alex Jones. Han har samma typ av retorik och växlar snabbt mellan olika konspirationsteorier. Ena sekunden så handlar det om en hemlig agenda som staten har att stjäla och hjärntvätta barn, i den andra så är det Bilderberggruppen och EU som konspirerar mot engelsmännen. Det som verkar vara den röda tråden för både denne Gerrish och den välkände Jones är att de bygger upp bilden av sig själva som de som sitter inne med alla svaren, och att de som lyssnar själva uppmuntras att ta reda på fakta (eftersom de sällan kan tillhandahållas av Gerrish/Jones).

Hela "new world order"-familjen av konspirationsteorier med Bilderberggrupper, Skulle&Bones, polisstats-retorik och hemliga hjärntvättningsprojekt är underhållande och kittlar fantasin, men de är twistade och kraftigt överdrivna varianter av sanningen. De här stollarna tar upp allvarliga ämnen vari det stötvis presenteras verkliga demokratihot, men bilden de målar upp av att det finns en medveten strategi hos våra makthavare varifrån alla missförhållanden i samhället stammar från, är inte sann. Det som jag helt och hållet håller med dessa foliehattar om är dock om att Europa och USA har tagit en otäck vändning mot ett demokratifientligt samhällsklimat. Till skillnad från Gerrish/Jones tror jag dock som sagt inte att detta är en sammanhängande och medveten strategi från en styrande elit, utan jag ser det som att rädslan hos folket för saker som terrorism, pedofiler och ekonomiska kriser har resulterat i att politiker har kunnat "profitera" på dessa rädslor för att vinna förtroendeposter i våra parlament. Man kan inte knyta ihop alla problem som de presenterar i en enda säck och påstå att allt är utstuderat; verkligheten är mer komplex än så.

Polisstats-tendenserna och övervakningshysterin är inte något som tvingats på oss uppifrån utan något som vi själva arbetat fram liksom i svärm, vi har som samhälle hamnat i en kollektiv acceptans att det enda vi kan göra för att vara säkra är att bygga upp kameraförsedda murar kring oss själva. Det är så mycket enklare att kunna måla upp en bild av en dold Nemisis som vill oss ont; en satansfigur som vi kan tillskriva hotfulla entiteter som Lissabonförraget, SitCen Patriot Act, FRA, IPRED, ACTA... Sanningen är dock att det största hotet mot demokratin är slappa och godtrogna medborgare, inga mystiska sammanslutningar av påhittade världsregeringar!

Då jag har denna bilden av din frågeställning så blir det omöjligt för mig att välja något av svarsalternativen du listade eftersom de tar sin utgångspunkt i att det som Gerrish säger är sant. Det vi i Piratpartiet bör göra är att bortse från konspirationsteorierna och komma till insikt om att det är du och jag som medborgare som ska ställas till svars för det samhälle vi har och får, ingen annan.

Hårfagre
2009-12-22, 16:24
Laszlo Donat

1. Hur blir man en god människa?
Man blir en god människa genom att behandla människor som man själv vill bli behandlad.

2. En politiker bör hon/han vara en god människa?
En politiker måste vara en god människa. Om jag anförtror någon makten att styra åt mig, då vill jag att denna människa ska vara god-

3. Vad ska du göra för att Piratpartiet ska vinna valet?
Jag tror inte att vi kommer att vinna riksdagsvalet, jag tror dock att vi har goda chanser att få mandat i riksdagen. Det det hänger på är att vi måste nyttja våra sympatisörers entusiasm maximalt; vi är en äkta gräsrotsrörelse som i nuläget slumrar, men om vi alla går ut på gator och torg och talar med väljare, då kommer vi nå framgång. Jag kommer själv att ägna kvällar och helger med start till våren att bedriva opinion ute på min hemstads gator; det ser jag själv som mitt största bidrag till partiet.

Hårfagre
2009-12-22, 16:30
Argument
Vad bör statens uppgifter vara? Vad bör politikernas uppgifter vara? Vad kommer du göra för att undvika att bli korrumperad av makten och systemet?

Statens och politikernas uppgift är att tillvarata medborgarnas intressen. Jag kommer, om jag någonsin blir anförtrodd makt över lagstiftining och samhällsordning, undvika att bli korrumperad genom att se till att bli utbytt. Detta är något som man i en välmående demokrati måste kunna lita på att väljarna sköter.

Gammelpiraten
2009-12-31, 09:49
HOTEN MOT TRYGGHETEN
(fet text är frågor/önskemål som riktar sig till dig som kandiderar. Övrig text är utfyllnadsord som du kan lämna därhän om det dig så passar bäst)

Integriteten, miljön och jobben för de unga

Vad får dig att känna dig tryggare och vad tror du andra känner sig tryggare av?

Du kan sluta läsa nu om du tror jag vill debattera, att frågan handlar om fördelningspolitik, om du tycker att det här inte är en piratfråga eller att jag vill föra fram några egna frågor av något slag som inte har något direkt samband med den här trådens syfte.

Jag tror att valrörelsen mycket kommer att handla om de hot vi människor känner och upplever.
Vi känner oss inte trygga längre. Vi vill känna oss trygga i våra liv. Partierna kommer bjuda ut sina trygghetslösningar.

Integriteten hotas. Vi kontrolleras, spåras, övervakas och systematiseras in i register överallt.
Vattenbrist, oljebrist, nedhuggningen av regnskog, arter försvinner för alltid allt snabbare och snabbare, ö-riken dränks, algblomning och alla andra hugg från ekosystemen oroar oss gång på gång, befolkningen ökar explosionsartat på klotet och naturresurserna räcker inte till.
Vi ser mycket allvarligt på att ungdomsarbetslösheten är 23% i Sverige och förundras över att den bara är 7,6% i Danmark och 5,3% i Holland.

Om du ser något samband mellan de tre hoten så redovisa gärna dessa.

Du kan sluta läsa även här om du tror jag vill debattera, att frågan handlar om fördelningspolitik, om du tycker att det här inte är en piratfråga eller att jag vill föra fram några egna frågor av något slag som inte har något direkt samband med den här trådens syfte.

En 80% tycker det är bra med kroppsscanning vid flygplatsen om det blir tryggare att flyga. Motsvarande siffror kan man också finna för kameraövervakning på torg och i affärer. En överväldigande majoritet känner sig trygga när de är övervakade. Mer synliga poliser, upplysta tunnlar och parkvägar, hells-angels-klubbar i närområdet, medborgargarden och mer uppklarade stölder är också fenomen som ökar trygghetskänslan hos människor i allmänhet.

Och varför inte operera in ett chip hos alla som vistas i Sverige! Vi slipper då all slags kameraövervakning, brottsligheten sjunker mot noll. Genom öppna register vet vi var alla är och har varit varje sekund under varje dygn. Vi kan äntligen känna oss ganska så trygga. Vi kan fokusera på de miljöhot vi inte ser med övervakning och vi kan bearbeta problemet med den höga ungdomsarbetslösheten.

Om du har några lösningar, som ger en gemensam lösning på de tre hoten så redovisa gärna dessa.

Vill du läsa mera om hur omfattande registersystemenen är uppbyggda avseende våra husdjur så läs min blogg:

http://blogg.felicia.se/

Gammelpiraten
2010-01-02, 14:47
Ett fantastiskt nydanande och värdefullt instrument är denna tråd som möjliggör utfrågning av alla kandidater. Jag hoppas att mina frågor varit till hjälp för att vaska fram de lämpligaste företrädarna för PP. Eftersom alla kandidater inte kommer att få plats i riksdagen så har jag då en sista fråga som berör entusiasmen, kraften och planeringen ifall nedanstående scenario skulle inträffa.

Utifrån nedanstående scenario ställer jag några frågor.

Du blir inte vald som riksdagskandidat.
Du kommer inte in riksdagen då du står för lång ner på PPs riksdagslista.
PP kommer inte in i riksdagen för att partiet bara fick 3,99% av rösterna.Vad har du för plan utifrån något av dessa alternativ?
Står du eller är du beredd att stå på någon kommunal lista för att på så sätt företräda PP?
Kan du specificera ett par viktiga kommunala PP-frågor här och nu?
Om du inte kan detta – vilka tycker du då är de viktigaste utifrån ett PP-perspektiv utifrån de områden där Kommunen enligt lag ansvarar för

http://forum.piratpartiet.se/Topic191808-464-1.aspx

Du kan finna vad andra kommunala partier har på sin agenda

http://www.val.se/det_svenska_valsystemet/partier/lista_registrerade_partibeteckningar/kontaktuppgifter.html#K

Winston Smith
2010-01-04, 05:24
Hej, mina frågor gäller vågmästarstrategin.

1. Har du läst texten om vårmästarstrategin?
http://www.piratpartiet.se/vagmastarstallning

2. Stödjer du vågmästarstrategin?

3. I vilka frågor kan du tänka dig att gå emot partilinjen (som enligt strategin är identisk med regeringens linje)?

I svaren på dessa frågor skulle jag vilja att alla eventuella personliga hjärtefrågor, stötestenar och liknande framgår. Det är viktigt för mig att veta om hänsyn till andra områden än Piratpartiets kärnfrågor kan komma att spela in när du avgör hur du ska rösta i riksdagen och jag vill därför ha ett så utförligt och heltäckande svar som möjligt. Om regeringen t.ex. vill lägga ner en verksamhet, ett regemente e.d. i din hemtrakt, kommer du då att tveka att rösta med regeringen i riksdagen?

Laszlo Donat
2010-01-14, 10:30
Hej Piratvänner!
Nu det börjar bli allvar! Vårt förslag till riksdagskandidater måste lämnas snart! Jag har gjort mina val, men jag kan ändra mig och korrigera min lista i sista ögonblicket! Så alla ni som är med på kandidattråden och uppdaterar det snabbt har en chans till min röst! De som har valt att inte vara med på kandidattråden är ointressanta för min del och blir inte bland de som får min röst!
Till Riksdagen vi måste välja karismatiska, kunniga, fantasifulla och trevliga människor! Oerhört viktig att riksdagsgruppen trivs inbördes att inga schismer förekommer och kan koncentrera sig på vårt program!
Eftersom alla är överens om partiets grundprinciper (hoppas jag!) jag valde inte att fråga om det! Jag ställde tre frågor tidigare som kan tyckas betydelselösa i sammanhanget, men för mig svaren har varit betydelsefulla för att avgöra vem jag ska rösta på! Jag lovade även någonstans att jag ska ställa frågorna även för mig själv!
Och här kommer det:

1. Hur blir man en god människa?
Det finns inte ett allmänt godtaget svar på frågan! Men för en blivande riksdagskandidat i Piratpartiet finns bara ett gott svar!

Man blir Pirat och medlem i Piratpartiet!
Genom historien är pirater är ju goda människor, har alltid kämpat mot grym överhet med livet som insatts och såg till att orättvist insamlade skatter blivit omfördelade! Som den bästa svenska förebild kan bli den berömda Efraim Långstrump och hans mytomspunna lilla dotter!

2. En politiker bör hon/han vara en god människa?
Ja, det är den främsta anledningen att Pirater ska bli Riksdagsmän!

3. Vad ska du göra för att Piratpartiet ska vinna valet?
Jag ska ha Piratkepsen på skallen fram till valet, även inomhus! Att ha keps på sig är uppstudsig och ger uppmärksamhet! Alla nya medlemmar i Ung Pirat borde få en piratkeps som present!
Kommer Piratpartiet få mer en 4 % av rösterna då har vi vunnit valet, 6,6% betyder stor vinst o.s.v.

Bland de svar som jag uppskattade mest:
1. Man äter mycket julmat.
2. Ja.
3. Äta mycket julmat.
Mun-mot-mun, bloggande…
..etablera en ännu mer aktivismpositiv kultur i organisationen, och fortsätta försöka inspirera till stordåd.

Kanske vissa kan räkna ut nu vilka som får min röst?
Jag har inte fått frågan om ang. hur mycket jag skulle donera till PP av de 55 tusen!
Men jag svarar! Jag ska donera allt och lika mycket till, men jag måste ha en plats på första raden mitt emot talmannen så att jag syns bra, och för att jag ser och hör dåligt!
Samt att ingen sitter bredvid och skymmer mig! Så rösta på mig!
Jag lägger det här ovan även på piratblogg för säkerhets skull (om moderatorn skulle radera/ censurera)! Om du behöver mera fakta, eller att jag ska rösta på dig av någon anledning maila mig: lld@laszlold.eu

Och förövrigt rösta på Piratpartiet!
Med vänlig hälsning
Laszlo