handdator

Visa fullständig version : Mötesprotokoll 18/11


duke_h3
2009-11-19, 17:51
Mötesordförande: Victoria Westberg
Mötessekreterare: Rene Malmgren, Victoria Westberg ( rättstavning )

Dagordning för möte 18 november

Rapport idégruppen (Viktor, Mikke)
Rapport kalender (Viktor)
Rapport wiki (Viktor, och alla andra)
Rapport deadline riksdagsmaterial (Johan)
Rapport layout riksdagsmaterial (Emma)
Text till riksdagsmaterial
Fokusgrupper (CW)
Strategi (CW)
Radioreklam

Rapport idégruppen (Viktor, Mikke)
Inget att rapportera

Beslut att ide grupp får en subdel av forumet.

Rapport wiki (Viktor, och alla andra)
Rapport kalender (Viktor)

kalendern återfinns på wikin
http://datorfilosofi.se/wiki/index.php?title=Main_Page

Rapport deadline riksdagsmaterial (Johan)

tisdag, den 15 december
Deadline - Utkast till texter inför vår/riksdag

fredag, den 15 januari 2010
Deadline - Färdiga texter inför vår/riksdag

måndag, den 15 februari 2010
Deadline - Layout av texter inför vår/riksdag

måndag, den 15 mars 2010
Deadline - Texter inför vår/riksdag - till tryck!

Rapport layout riksdagsmaterial (Emma)

Emma ej närvarande
lämnat meddelande att "layouten kommer av sig själv när texterna är klara"
diskution om layout

Text till riksdagsmaterial
diskussion om text.
Jan vill att vi är "så byggande som möjligt i det vi trycker"
Beslut: Jan-Olov Viklund är ansvarig för texterna

Fokusgrupper (CW)
CW inte närvarande punkt bordläggs

Strategi (CW)
CW inte närvarande punkt bordläggs

Radioreklam
punkten glöms bort