handdator

Visa fullständig version : Dubbelt partimedlemskap?


doh
2009-11-21, 09:18
Tillåter PP dubbelt partimedlemskap för de som kandiderar till riksdagen?

Vad jag ser i stadgarna så verkar det inte vara förbjudet i alla fall.
Att kandidater har personliga åsikter är ju helt naturligt, men att vara med i flera partier samtidigt låter som det kan leda till intressekonflikter och otydlighet.
Varför jag frågar är att jag läste detta i tråden om Ken Swedenborgs kandidatur http://forum.piratpartiet.se/Topic182862-536-1.aspx


Folkkampanjen för sjukvården, vars partiordförande jag är,
erbjuder samverkan i nästa val till andra demokratiska småpartier. Därför har jag på uppdrag också lagt en motion med förslag om mera formell valsamverkan i riksdagsvalet till Piratpartiets årsmöte. Motionen kommer att behandlas på medlemsmötet 2010 enligt uppgift från Rick Falkvinge. Info om dena motion finns på andra platser på Piratpartiets forum, särskilt på delen som omfattar debatt med styrelsen. Motionsbehandlingen innebär möjlighet till omprövning av tidigare ställnigstagande från riksstyrelsen om mer formell valsamverkan.Realistiskt sett behöver nödvändigt ömsesidigt förtroende först byggas.

Vi tror inte på att demokratin mår bra av, att vi mindre partier ofta slår ut varandra mot procentspärrarna. Piratpartiets riksordförande uppmanade personligen i ett brev mig att som även medlem i Piratpartiet nominera mig själv. Vi ville ta vara på chansen till ett informellt samarbete mellan ett aktivt sjukvårdsparti och Piratpartiet och därför ställde jag upp. Kan det gemensamma arbetet mellan vissa sjukvårdspartier som vårt och Piratpartiet för ökade mänskliga rättigheter få en fortsättning? Frågan är upp till Piratpartiets medlemmar att bedöma i riksprovvalet.

-Väljarna ska annars i valet bedöma insatserna från den landstingsmajoritet i Dalarnas landstingsfullmäktige, som Folkkampanjen för sjukvården ingår i. Motsvarande gäller förstås för Ludvika kommunfullmäktige där vi också är representerade.I landstings- och kommunvalet avser vårt parti att ställa upp med egna valsedlar, gärna i valsamverkan, och gärna även med oberoende kandidater. Min medverkan i Piratpartiets provval avser alltså ENDAST riksdagsvalsedlarna efter att samråd skett med Folkkampanjen för sjukvårdens partistyrelse. Grunden för detta är att vi tillåter dubbelt partimedlemskap.
Hoppas informationen ovan kan klargöra det politiska läget!

Vänligen
Ken Swedenborg (ffs)(pp)
Kandidat till riksdagsvalsedeln
info@folkkampanjen.org

Macco
2009-11-21, 09:52
självklart så skall man inte ha dubbelt partimedlemskap! Det vore som att man hade medlemskap i S och sedan har man det i M, det går ju inte....

J. C.
2009-11-21, 13:44
Som ett parti som väljer att lägga fokus inom ett specifikt område tycker jag det skulle vara omoraliskt att inte tillåta medlemmar att engagera sig i andra partier för att driva hjärtefrågor utanför informationspolitiken.

Marcus Borg
2009-11-21, 15:24
Då medlemskap i vissa partiet inte redovisas offentligt tycker jag att man ska få ha dubbelt partimedlemskap. Om man utestänger en person som har dubbelt medlemskap kan det finnas många personer som även de har dubbelt medlemskap men lyckats hålla det hemligt. Måste i så fall vara lika för alla. Men att vara medlem i två riksdagspartiet samtidigt kanske skulle vara litet väl mycket? Kanske en fråga att fundera på.

doh
2009-11-21, 19:13
Intressanta synpunkter.

Jag funderade mest på frågan om PPs vågmästarställning som kan komma ikläm om man måste rösta på PP linje i en viss fråga,
om detta går helt emot ståndpunkterna för det andra partiet man är med i. Fast är man invald för PP räkning kan man ju inte
driva det andra partiets frågor, det vore ju konstigt.

GöranH
2009-11-23, 09:37
Det är kanske onödigt att fundera allför mycket kring den frågan nu. Vi måste nog först se till att vinna och inte försvinna i valet 2010.
Så koncentrera ansträngningar på ett vinnande koncept!

AndersLindbäck
2009-11-23, 11:39
Piratpartiet Västmanland tänker sig ställa upp i Landstingsvalet - vilket då betyder att det ställer upp emot Sjukvårdspartiet Västmanland(som idag har 4 platser i landstingsfullmäktige).

Krock - javisst!

Mårten Fjällström
2009-11-26, 14:09
Tillåter PP dubbelt partimedlemskap för de som kandiderar till riksdagen?

Ja. Vårt krav för att ställa upp i primärvalet är att du är partimedlem hos oss och valbar, och vi har inget krav på att våra medlemmar inte får vara medlemmar någon annanstans. Om du blir vald på vår valsedel är du piratledamot oavsett om du samtidigt är med i miljöpartiet eller rojalistiska föreningen.

(Miljöpartiet är för övrigt det enda andra parti som tillåter dubbelt medlemsskap, så vitt jag vet.)

piratcensur
2009-11-26, 14:16
Mårten Fjällström (2009-Nov-26)Ja. Vårt krav för att ställa upp i primärvalet är att du är partimedlem hos oss och valbar,
När skall en icke-svensk-medborgare över 18 år bli valbar?
Är det vid tillfället då partiet beställer valsedlarna eller tidigare än så?

of_darkness
2009-11-26, 14:34
piratcensur (2009-Nov-26)Mårten Fjällström (2009-Nov-26)Ja. Vårt krav för att ställa upp i primärvalet är att du är partimedlem hos oss och valbar,
När skall en icke-svensk-medborgare över 18 år bli valbar?
Är det vid tillfället då partiet beställer valsedlarna eller tidigare än så?

Den som vill bli vald till riksdagsledamot måste få rösta i riksdagsvalet och dessutom vara nominerad av ett politiskt parti. Rösträtt i riksdagsval har svenska medborgare som fyllt 18 år senast på valdagen och som är eller någon gång varit folkbokförda i Sverige. http://riksdagen.se/templates/R_Page____1532.aspx
De är föga mening för dem att kandidera då det icke kan bli invalda i riksdagen.

Talismanen
2009-11-26, 14:43
Känns tryggt att veta att man fortfarande kan vara medlem i republikanska föreningen.:)

piratcensur
2009-11-26, 14:47
of_darkness (2009-Nov-26)De är föga mening för dem att kandidera då det icke kan bli invalda i riksdagen.
Det tar högst en månad att fixa svenskt medborgarskap.
Så att om man är valbar vid tillfället när partiledningen anmäler kandidaterna, så är det grönt.
Frågan är när valsedlarna beställs, om det sker i april så finns det gott om tid om man räknar från den 18 januari eller när listorna publiceras.

doh
2009-11-27, 18:26
Mårten Fjällström (2009-Nov-26)Tillåter PP dubbelt partimedlemskap för de som kandiderar till riksdagen?
Ja. Vårt krav för att ställa upp i primärvalet är att du är partimedlem hos oss och valbar, och vi har inget krav på att våra medlemmar inte får vara medlemmar någon annanstans. Om du blir vald på vår valsedel är du piratledamot oavsett om du samtidigt är med i miljöpartiet eller rojalistiska föreningen.
(Miljöpartiet är för övrigt det enda andra parti som tillåter dubbelt medlemsskap, så vitt jag vet.)
Antog det var så eftersom inget annat stod i stadgarna. Tack för svaret.
Då är det ingen ide att klandra den kandidaten.

Idioten/ U Do News
2009-11-27, 22:44
Får man va partimedlem i Nationaldemokraterna eller Sverigedemokraterna samtidigt som man är medlem i Piratpartiet? Ja menar Nationaldemokraterna och Sverigedemokraterna vill ju styra vad vi ska ha för typ av kultur i Sverige, samtidigt som Piratpartiet vill vara för fri kultur i hela världen. Är medlemsskap i dessa två partier verkligen förenliga? Frågan är relevant efter som det visa sig i EU valet att SD väljare rösta på Piratpartiet.

Unga män kommer att rösta på Piratpartiet istället för Sverigedemokraterna
http://www.newsmill.se/artikel/2009/05/25/unga-valjare-kommer-att-rosta-pa-piratpartiet-istallet-sverigedemokraterna-i-euro

Det är som sagt problematiskt att inte tillåta dubbla partimedlemsskap, eftersom PP bygger på att man ska få va fri. Motsättningen är väl att SD och ND är emot Piratpolitik, men det är ju även många av de övriga partierna också.

Nu kanske detta inte är ett praktiskt problem i nuläget om det är så att bara MP och PP är de som tillåter dubbla medlemsskap, dessa två partier är ju ofta överens i frågor om integritet och fildelning.

of_darkness
2009-11-29, 02:19
Idioten (2009-Nov-27)Får man va partimedlem i Nationaldemokraterna eller Sverigedemokraterna samtidigt som man är medlem i Piratpartiet?

Stadgarna § 5 GRUNDLÄGGANDE PRINCIPER

Organisationen ska vara –
Principorienterad: partiets styrelse skall verka för de syften vilka partiet fått mandat
från sina medborgare att representera. Ett partiprogram uppfyller ej de behov rörelsens
mångfald av intressen kräver, alltså brukar partiet ett principprogram istället.
Jämställd: genom att inte på bas av kön, hudfärg, religion eller sexuell läggning
diskriminera människans rätt till delaktighet.
Stadgarna § 6 MEDLEMSKAP

Medlemmar
Medlemskap i partiet erhåller alla individer som själva godkänner dessa stadgar,
betalar den årligen fastställda medlemsavgiften och som i övrigt vill verka för partiets
ändamål.Stadgarna§ 8 UTTRÄDE OCH UTESLUTNING
-ll-
Medlem som uppenbarligen handlar i strid med partiets intressen eller eljest
uppenbarligen skadar partiet eller på annat sätt motarbetar partiet kan uteslutas av
styrelsen. Beslutet kan skriftligen överklagas på årsmöte, varvid det krävs majoritet för
att upphäva styrelsebeslut.

Lär väl vara tillräckligt som svar, om en person går med i sd eller nd så ser jag svårigheter att upfylla medlems kravet om "verka för partiets ändamål". Men det är upp till styrelsen att hantera om det kommer upp, men det bör ge en fingervisning om grundinställningen till dem som förundras över detta spörsmål.

Och nd/sd -brunskjortor i allmänhet ligger inte så högt i status inom partiet direkt så..