handdator

Visa fullständig version : Tommy Jonaeson (#12468)


TomJon
2009-11-21, 17:03
Tommy Jonaeson
36 år, gift it-konsult. Integritet är mitt ledord, frihet mitt mål. Är helt emot byråkratiseringen, automatiseringen och privatiseringen av rättssystemet. Anser att den statliga inblandningen i samhället ska minimeras och att tjänstemannaansvaret återinförs. 100% lojal till PPs partiprogram.
http://data.piratpartiet.se/Handlers/DisplayPortrait.aspx?PersonId=12468&YSize=128

Primärvalskandidat

I första hand är mitt syfte med kandidaturen att bidra till debatten, och ett första steg att ta en mer aktiv roll i partiet. Jag är väldigt privat och värnar min familjs, mina vänners och alla andras rätt att vara privata.

Skulle jag placera mig själv på en skala politiskt, så är jag antagligen väldigt mycket mer höger än M, väldigt mycker mer liberal än FP (som jag aldrig förlåter efter att de gjorde upp med S om PUL, efter att ha fått min röst).

I varje val som Piratpartiet har ställt upp i har piratpartiet fått min röst, och jag är en ivrig anhängare.

En sak som chockat mig litegrann de senaste åren, är bristen på ansvar och konsekvenser där myndighetspersoner gör fel, liksom de svepande rättigheter de faktiskt har. Tillslaget mot PirateBay var ett praktexempel på maktmissbruk där hundratals oskyldiga drabbades i jakt på några få potentiellt skyldiga. En käpphäst är alltså att jag vill återinföra tjänstemannaansvaret, samt kraftigt begränsa möjligheterna att utnyttja dessa svepande rättigheter. Det känns på många sätt som att JO har gjort sitt.

Automatiseringen inom rättsväsendet, där hastighetskameror har en framträdande roll, är också något jag vill få bort.

Privatiseringen av rättsväsendet är en farlig utveckling, och där har vi iom IPRED lagen tagit oss en bit på väg.

Dessa tre saker är kanske var för sig inte så allvarliga, men tillsammans så målar de en bild av hur snett samhället är på väg. Istället för den "smala vägen", så tar rättsväsendet mer och mer genvägar och mer och mer friheter som jag finner inte bara stötande, utan även direkt skrämmande. På ett par korta år så kastar man nu bort den disciplin och de verktyg man byggt upp under många år för att skapa ett samhälle där alla känner en trygghet.

Varsågoda, ställ era frågor. Jag ska svara så gott jag kan.

infinite_emma
2009-11-21, 18:12
Hejsan, jag har ställt nedanstående frågor till samtliga kandidater.

1. Ett liv i offentligheten kan ibland vara ganska krävande. Har du haft några funderingar kring vad detta kan innebära och hur i så fall förbereder du dig för att tackla eventuella negativa aspekter av det? Finns det något som Piratpartiet skulle kunna göra för att stötta i en sådan situation som du ser det?

2. Saknar du någonting från partiet vad gäller stöd i den här kandidaturprocessen? Vad skulle du gjort annorlunda hade du haft möjlighet att bestämma processen själv?

3. Finns det några saker i Piratpartiets (iofs korta) historia som du känner att vi behöver lära oss något från och förbättra? Är även nyfiken på om om du anser att något funkat ovanligt bra, som du känner att partiet ska fortsätta göra?

4. Hur har du engagerat dig i Piratpartiets frågor fram tills nu?

5. Har du några förebilder inom partiet som du tycker gör särskilt bra ifrån sig?

TomJon
2009-11-22, 00:45
infinite_emma (2009-Nov-21)Hejsan, jag har ställt nedanstående frågor till samtliga kandidater.
1. Ett liv i offentligheten kan ibland vara ganska krävande. Har du haft några funderingar kring vad detta kan innebära och hur i så fall förbereder du dig för att tackla eventuella negativa aspekter av det? Finns det något som Piratpartiet skulle kunna göra för att stötta i en sådan situation som du ser det?
Det är klart man har funderat lite, men jag tror nog att vi, som ett litet parti, även i en vågmästarroll kommer att vara relativt anonyma och ointressanta. Det är helt klart ett problem som kommer förr eller senare, men jag tror det ligger flera år framåt i tiden och att de som nu blir "offentliga", kommer sas växa in i den rollen.

2. Saknar du någonting från partiet vad gäller stöd i den här kandidaturprocessen? Vad skulle du gjort annorlunda hade du haft möjlighet att bestämma processen själv?
Nej, jag tycker alla gjort ett lysande arbete.

3. Finns det några saker i Piratpartiets (iofs korta) historia som du känner att vi behöver lära oss något från och förbättra? Är även nyfiken på om om du anser att något funkat ovanligt bra, som du känner att partiet ska fortsätta göra?
Jag tycker mycket om Piratpartiets decentraliserade beslutsprocess, det har hittills fungerat bra vad jag har sett och även om jag kan tänka mig situationer framöver där man kan behöva diskutera detta, och kanske justera den lite, så är det ändå något jag tycker vi ska hålla fast vid. Det symboliserar på något sätt min inställning till politik, att dessa inte är satta till att styra och ställa, utan att tjäna. Jag vill inte ha makt över andra, och att jag nu doppar tårna i politiken genom detta är i viss mån en självförsvarsmekanism, jag vill ha makten för att kunna begränsa och ge tillbaka folket kontrollen över den.

4. Hur har du engagerat dig i Piratpartiets frågor fram tills nu?
Jag har SMSat, emailat och på andra sätt försökt påverka våra politiker i ca 4 års tid nu. Fört mycket diskussioner med mina vänner och bekanta och på andra sätt försökt påverka min omgivning att se vad som håller på att hända. Hela tiden har jag framhållit Piratpartiet, och på så sätt har jag fått många på "vår sida".

5. Har du några förebilder inom partiet som du tycker gör särskilt bra ifrån sig?
Oj, vi har jättemånga duktiga aktiva inom partiet, flera beundrar jag starkt för att deras arbete med bloggar och annat. Men Rick är ju en självklar förebild.

Thomas Gunnarson
2009-11-23, 20:30
Hmmm... tjänstemannaansvaret är ett märkligt fenomen... en gång jobbade jag som statlig tjänsteman och min chef sa att han faktiskt hädanefter inte kunde straffas för oegentligheter i tjänsten, som han uttryckte det med ett snett leende....
Jadu, där har du något att bita i. Hur har du tänkt dig strategin, när större delen av riksdagen är avdankade tjänstemän?

TomJon
2009-11-24, 11:54
Thomas Gunnarson (2009-Nov-23)
Jadu, där har du något att bita i. Hur har du tänkt dig strategin, när större delen av riksdagen är avdankade tjänstemän?

Först och främst har vi ju en del andra vansinnigheter vi måste ta itu med, men sedan hoppas jag kunna intressera piratpartiet för dessa frågor som jag anser vara nog så viktiga. Rättigheter, därtill rättigheter att trampa på andra människor utan vidare, utan något som helst ansvar. Faktiskt så kan jag tänka mig att det kan vara lättare i ett första skede att tvinga till oss drakoniska straff och konsekvenser för de oundvikliga övertrampen och snedstegen i samband med utnyttjande av FRA och IPRED och på så sätt effektivt dämpa dessa. Det är en sak som kan vara värt att ha som en plan B. För som det är nu så riskerar ju de som missbrukar FRA och IPRED nästintill ingenting. Särskilt inte relativt sett till offren. Liksom de hundratals oskyldiga som inte ens var misstänkta, som drabbades av piratebaytillslaget, som egentligen inte fått någon upprättelse alls.

Jag är en tålmodig och långsiktig person, bara att någon börjar prata om det kan ju få saker att hända. Men med tanke på hur många offentliganställda tjänstemän vi har i landet så kanske det är valtaktiskt självmord. De avdankade tjänstemännen i riksdagen är en tuff nöt att knäcka, möjligen kanske man kan hoppas på att de "på gamla dar blir religiösa", eller så har man "tur" med en praktskandal som briserar vid rätt tillfälle, och gör det politiskt omöjligt att stoppa ett förslag om tjänstemannaansvar. Men jag tror ju att det måste bli en partifråga för att man ska kunna vinna gehör för dessa frågor, och jag hoppas naturligtvis att jag kommer kunna påverka PP i en sådan riktning.

Men jag vet inte hur högt i tak det kommer bli för eget motionerande och sådant för de som kommer in i riksdagen för PPs räkning. Skulle jag rösta emot ett eget förslag om det krävdes för partiets syften? Ja, utan att tveka. Men fanns möjligheten så skulle jag lägga en del motioner, om inte annat än för att försöka skapa debatt kring frågor som rättigheter/skyldigheter/ansvar.

cc
2009-11-28, 01:32
Hej Tommy

1. Vad anser du om den pågående av riksdagen icke beslutade utfasningen av kontanter ut det svenska samhället det privata bankväsendet just nu genomför (i strid med de lagar riksbanken har att följa)?

2. Är den pågående kontantutfasningen ett hot mot den lilla människan i klass med massövervakning eller större?

3. Är den pågående kontantutfasningen en utmaning ett medborgarättsparti som Pirtapartiet bör ta ställning till?

Frågas då kontanter (anonyma bearer-bond typ medel) synes vara en hörnsten i ett modernt demokratiskt samhälle som värnar individens rätt till privatliv, valfrihet och oberoende.

Plastkort utfärdas ju av bank och tillhör bank. Dessa kort inehåller inga pengar utan är enbart en av det privata bankväsendet skapad metod som tvingar kontoinnehavare att vid vart enskilt inköp till privatbank ställa frågan: Får jag köpa just den här tjänsten eller saken?

I samma utsträckning som kontanterna i ett samhälle avskaffas ställs alltså medborgarna under ett de facto absolut förmyndarskap till det privata bankväsendet.

Detta helt utan demokratisk översyn.

Det går även att ha åsikter om den övervakning ned på detaljnivå av den enskilda människan det kontantlösa samhället ger privata banker.

Även ur ett säkerhetspolitisk och nationellt sårbarhetsperspektiv är den pågående utfasningen av kontanter en riktigt dålig idé.

Vad sker t ex vid nätverksproblem eller elavbrott då affärsikdares kortläsare och privatbankernas datorer icke kan kommunicera?

För den enskilda människan knackar hungern och svälten på dörren i samma stund.

För samhället som helhet står systemkollaps och undantagstillstånd vid porten.

Mvh

TomJon
2009-11-28, 19:13
cc (2009-Nov-28)Hej Tommy
1. Vad anser du om den pågående av riksdagen icke beslutade utfasningen av kontanter ut det svenska samhället det privata bankväsendet just nu genomför (i strid med de lagar riksbanken har att följa)?
Vansinne. Men ett övergående problem om de fortsätter att trycka pengar i den omfattning de gjort hittills. (vilket kommer göra pengarna värdelösa ändå)

Bortsett detta är det en viktig och vital del av ett fritt samhälle med "anonyma pengar", och inte utifrån ett integritetsperspektiv (även om det också är viktigt) men framförallt för rörelsefriheten. Vi kan inte tillåta oss att ha ett system där man på ett enkelt sätt kan kontrollera folk. Historien har gång på gång visat oss att dessa system förr eller senare missbrukas, och vi kan inte tillåta ett system där man på ett ögonblick kan frysa rörelsefriheten för befolkningen. Även om jag i dagsläget ser det som osannolikt, så kan man tyvärr inte utesluta en diktatur i framtiden, och tänker vi oss inte för idag, så kommer vi i sådana fall redan ha tagit bort framtida generationer möjligheten att fly, eller ens kämpa emot.

2. Är den pågående kontantutfasningen ett hot mot den lilla människan i klass med massövervakning eller större? Det behöver inte vara detta men i praktiken så är det så, ja. Och egentligen ett ännu större hot. I vanlig ordning kommer man klubba igenom nyordningen utan att se till den lilla människans rättigheter. Framförallt skuldsatta människor kommer i praktiken ställas utanför samhället, vissa kommer t.o.m. inte kunna se sin situation särskilt annorlunda än ex.vis. livegna. En ny underklass kommer bildas, skuldslavar. F.ö. var det genom denna metod som slaveriet i praktiken fortsatte i amerikanska södern även efter det amerikanska inbördeskriget.

Edit 2: Vill tillägga att jag har människor i min bekantskapskrets som i praktiken skulle bli helt utelåsta om ett kontantlöst samhälle blev verklighet, då de pga skulder och annat inte ens får öppna ett bankkonto.

Systemet idag kan även missbrukas, se bara på de 3 personerna i sverige som var inblandade i en organisation som hjälpte invandrare föra över pengar till sina hemländer, som blev terrorlistat efter 9/11, deras bankkonton frös och hade de inte haft kontanter att falla tillbaka på, vad hade de och deras familjer gjort då? Det tog ju lång tid för dem att bli avregistrerade som terrorister, trots att de hade kanske sveriges bästa advokater på sin sida.

3. Är den pågående kontantutfasningen en utmaning ett medborgarättsparti som Pirtapartiet bör ta ställning till?
Ja, det är en del i det som jag ser som urholkningen av rättsväsendet, man tar sig rättigheter och tar genvägar.

Edit: Vill tillägga att detta ännu inte är en akut fråga, men visst rör sig samhället mot "kontantlöshet". Om det sker för att det är smidigt och marknaden "vill det" så är det i de flesta fall helt ok. Men möjligheten till anonyma betalningsmedel är, som jag motiverat för ovan, vital för ett fritt samhälle, och enligt min åsikt så är detta en fråga där PP bör ta ställning mot ett ev. avskaffande av kontanter.

Gammelpiraten
2009-12-03, 12:44
Hur arbetar du/kommer du att arbeta konkret för att Piratpartiet skall komma in i riksdagen?
Se gärna frågan som att du ger tips/info till andra pirater hur de kan gå till väga.

På så sätt kan de också använda sig av de metoder du använder dig av. Och vad du vet/anser är effektivt. Utifrån den information som samlas kan vi bilda arbetsgrupper som bevakar vissa områden och/eller också ge idéer till alla grupper och individer som är aktiva.

Anna Troberg skriver idag 3/12:
Det händer massor i PP. Just nu förbereds det en massa saker i kulisserna och någon gång efter jul tror jag att vi kommer att få se en explosion av extern aktivitet. Då blir det dags för de andra partierna att huka sig. ...Vi är urbra på att samla information och ganska dåliga på att göra den lättillgänglig. Det handlar dels om hur var och en av oss kan kampanja under valåret, men också om hur information ska flöda smidigt och fritt inom partiet.”

Fundera först innan du tittar på mina förslag.


Här nedan följer en del av de områden som jag anser måste vara igång kontinuerligt. Ju närmare vi kommer valet desto mindre utrymme står till vårt förfogande. I varje media konkurrerar journalisterna med varandra för att få in sin artikel. Sedan konkurrerar alla media med varandra.
Konkurrensen är stenhård för att få in någonting.

Områden nedan är inte rangordnade

Områden: Nätets alla former. Vilka är viktiga?
Direktkontakt med journalister?
Motioner till kommuner och landsting?
Insändare, debattartiklar i papperstidningar?
Artiklar i diverse gratistidningar; tåg, flyg-tidningar etc?
Intervjuer i tidningar och annan media.
Kommentarer på andra partiers politiska utspel. Typ pressmeddelanden.
Kommentarer på aktuella händelser (som alltså kan kopplas till piratformer).
Sympatiskt inställda artister, musiker, etc.
Egna egenskaper som folk gillar (spela flöjt eller sjunga eller liknande)
Deltagande i evenemang typ marknader, skyltsöndagar, utställningar, events, osv

Gammelpiraten
2009-12-07, 14:23
Vi i Piratpartiet står för fri kunskap och delad kultur.

Kan du se något mer område/ö, som enligt din åsikt borde vara fritt från avgifter om du stod utkik i förmastens utsiktskorg, som piratskeppet borde lägga beslag på? Ett konkret förslag.

Gratis museer är en självklarhet tycker jag men det måste finnas flera områden.

Alliansregeringen satte avgifter på besök till museer. De stora statliga museerna, som hade fri entré 2005 och 2006, tappade i fjol mer än 1,5 miljoner besökare sedan entréavgifterna återinförts. Ett lyckat museibesök sätter spår i form av en mängd mångsidiga kunskaper och erfarenheter. Även antalet besök från förskolor/skolor har minskat. Under 2008 stod förskolor/skolor för totalt 1,4 miljoner besök på museer och konsthallar. Antalet besök från denna grupp har under de senaste tre åren gått ned med 19 procent. Störst är nedgången vid kommunala museer där antalet besök minskat med nära 50 procent.

Mer statistik:
http://www.kulturradet.se/sv/publikationer_/Museer--konsthallar-2008/

Kunskap, vetande och erfarenheter är grundelement för att förstå den värld vi lever i och ge oss förmåga att tackla de problem som vi dagligen kastas in i och brottas med.

För att förbättra integrering och göra samhället mer begripligt historiskt, kulturellt och socialt för immigranter, infödingar, utlänningar, amerikaner och uppväxande släkten är det en global samhällelig vinst att göra museerna avgiftsfria. Den information och upplevelse som museerna förmedlar är synnerligen viktig då alla inte kan ta emot kunskapen genom Internet-mediet, som dessutom ur vissa aspekter bara kan fungera som ett komplement.

Här är ett till exempel: Ett gratis Internet kanske är något att eftersträva men det kanske är för dyrt? Det kan då vara bättre att aanvända sig av något annat, tex FON-systemet (http://www.fon.com/en/). Ansluter man sin egen bredbandsuppkoppling till FON-gemenskapen så har fri tillgång andra medlemmars bredbandsanslutningar, WIFI, över hela planeten. 0,7 millioner FON-spots nu.

Anledningen till frågan: Jag försöker hitta flera gemensamma nämnare och beröringspunkter till våra grundpostulat. Det här är också en liten men inte oviktig integrationsfråga som går tvärt emot andra politiska partiers negativa integrationspolitik. Frågan har också en anknytning till ekonomi och kommunal verksamhet. Många människor med låga inkomster och kommuner har inte råda att gå på museer utan prioriterar annat mer nödvändigt för deras livsuppehälle och existens.

TomJon
2009-12-08, 22:50
Gammelpiraten (2009-Dec-03)Hur arbetar du/kommer du att arbeta konkret för att Piratpartiet skall komma in i riksdagen?

Jag är ju bara en människa, och var och en får ju dra sitt strå till stacken på det sätt de kan med tanke på jobb, familj och andra förutsättningar. Det är inte alla som har möjligheten att satsa heltid på detta, tyvärr.

Vad jag tänkt göra är att fortsätta diskutera dessa frågor med alla som är intresserade och visa på hur vi i piratpartiet faktiskt står för förnyelse och en pånyttfödelse av samhället. En del av de problem som vi har idag beror ju på gamla invanda mönster som det är dags att bryta upp.

Utöver detta så ska jag i så stor utsträckning jag kan, vara med i valkampanjen "på gatan", för jag tror jag gör bäst nytta där. Vi har redan idag en stark representation på internet, en position vi bara "måste" behålla, men vi är svaga på gatan, för att vi inte har de resurser som de etablerade partierna har, inte bara ekonomiskt, men även när det kommer till valstugor och organisation på den nivån.

Vi är relativt oorganiserade, detta är både en styrka och en svaghet, det blir högt i tak och korta beslutsvägar, men samtidigt har det en tendens att bli oorganiserat, och det är möjligt att vi kanske bör strama upp organisationen något inför valet, för att mer kunna fokusera på gatukampanjen. För vi behöver synas. Folk, särskilt äldre, vill träffa de människor de ska rösta på.

TomJon
2009-12-08, 23:33
Gammelpiraten (2009-Dec-07)Vi i Piratpartiet står för fri kunskap och delad kultur.
Kan du se något mer område/ö, som enligt din åsikt borde vara fritt från avgifter om du stod utkik i förmastens utsiktskorg, som piratskeppet borde lägga beslag på? Ett konkret förslag.
Gratis museer är en självklarhet tycker jag men det måste finnas flera områden.


Till stor del handlar det där om fördelningspolitik, och vilken service samhället ska stå för. Då vi i piratpartiet ska försöka undvika att ge oss in i det där, så blir det ju en knepig fråga att besvara utifrån min ev. roll som utkik, då min första prioritering är de kärnfrågor vi har kommit överens om.

Men jag ska ändå försöka, om inte annat för att ge en uppfattning om mina åsikter.

Jag är uttalat höger, dvs, mina grundläggande åsikt är att staten mer eller mindre ska hålla tassarna bort från allt som är kommersiellt lönsamt (vilket utesluter gratis internet till alla). I den mån staten bedriver några verksamheter, så ska dessa antingen tillhandahållas till självkostnadspris, eller helt gratis. Det är en rättvisefråga, då subventionerade verksamheter i regel bara kommer ett mindre antal människor till nytta (och i regel människor som både kan betala och antagligen skulle betala, ett högre pris). dvs, du, jag och alla andra betalar alltså för att ett fåtal ska få gå på exempelvis operan.

Möjligen kan man tycka att det är krasst, men jag tror inte många långtidsarbetslösa/sjukskrivna eller låginkomsttagare skulle gråta om exempelvis operans subventionering försvann, om det innebar några kronor mer i plånboken varje månad, antingen i lägre skatt, eller högre ersättningar.

Dock, det finns ett allmänintresse av att tillhandahålla fri kunskap. Bibliotek och museer fyller där en viktig funktion, och då de flesta museer är kraftigt subventionerade, samtidigt som de knappast är kommersiellt gångbara, så är min åsikt att de ska vara gratis.

Staten bedriver f.ö. många andra verksamheter som är kraftigt subventionerade, som exempelvis SMHI. Den informationen som är allmänt tillgänglig från SMHI är till stora delar rätt usel. Norska motsvarigheten till SMHI, YR, är överlägsen SMHI även när det gäller prognoser för sverige. YR tog för ett tag sedan beslutet att sluta ta betalt för sin information, då intäkterna var små i förhållande till budgeten, och besparingen med att slippa administrera betalningarna i stort sett gjorde det till en nollaffär att släppa sin information fri.

Jag tror inte SMHI är den enda statliga verksamhet där man kan ifrågasätta om det verkligen är nödvändigt att ta betalt för informationen/tjänsten.

Gammelpiraten
2009-12-10, 13:43
Jag har ställt två frågor till nästan alla kandidater tidigare.
Svaren har varit fantastiskt bra och tydliggöranden i många aspekter.
Den samlade kunskapen och kraften visar på en enorm styrka.
Jag hoppas att alla som läser drar nytta av det hela.
Jag hoppas ingen, ur någon aspekt, tar illa upp av att jag ställer en/denna min/ tredje omgångsfråga.

Finns det någonstans i vårt samhällssystem där vi har en byråkrati/administration som kostar och som du gärna skulle vilja avveckla eller förändra? Det kan gälla på kommun-nivå eller riksnivå. Avgifter eller verksamheter. För privatperson, företagare, studerande, pensionär, osv. Var finns det någonstans man kan göra en besparing för den enskilde och/eller för samhället som helhet? Kan man säga att det finns en privilegierad elit, en slags nomenklatura, som uppträder i de flesta samhällssektorer och nivåer och som lägger ut ett slags kontroll, avgifts och registersystem över oss andra medborgare?

Exempel 1) De som sitter och avlyssnar/sammanställer informationen om vanliga medborgares Internettrafik bör kunna klassificeras tillhöra en onödig byråkrati som kostar pengar.

Exempel 2) I min egen kommun är återvinningsystemet för kasserade produkter och det som förr kallades sopor helt utbyggt. Allt sorteras och återvinns på lokal och central återvinningsstation. Det finns inga sopor att skicka i den gröna tunnan. Ändå måste man betala avgift för ”sophämtning” trots att man alla sopor återsorterat och inga sopor har att skicka. Det är uteslutet att erhålla dispens.

Exemplet 3) Samma kommun har man precis nu infört stämpelur (sk flexklocka) också för lärare. I samma veva blir samtliga lärare semesteranställda (dvs de har lika lång/kort betald semestertid som andra lönanställda. Avdelnings-, förvaltnings-, enhets-chefer och heltidspolitiker omfattas inte av tvånget att registrera sin tid med stämpelur. Detta menar ledningen officiellt är ett rättvist system.

TomJon
2009-12-12, 02:17
Gammelpiraten (2009-Dec-10) Finns det någonstans i vårt samhällssystem där vi har en byråkrati/administration som kostar och som du gärna skulle vilja avveckla eller förändra? Det kan gälla på kommun-nivå eller riksnivå. Avgifter eller verksamheter. För privatperson, företagare, studerande, pensionär, osv. Var finns det någonstans man kan göra en besparing för den enskilde och/eller för samhället som helhet? Kan man säga att det finns en privilegierad elit, en slags nomenklatura, som uppträder i de flesta samhällssektorer och nivåer och som lägger ut ett slags kontroll, avgifts och registersystem över oss andra medborgare?

Edit: Nu är det svårt att skilja på vad man kan anse vara fördelningspolitik och vad som är PPs politik, detta är mina personliga åsikter. Under 70-tals krisen så valde den sittande regeringen att öka den offentliga sektorn ganska rejält, min åsikt är att det var en del av fördelningspolitiken, genom att ge folk (fullständigt onödiga) jobb. slut edit

Oh ja, det finns hur mycket som helst. Vet inte ens var jag ska börja.

Som IT-konsult, med väldigt varierande kunder i den privata sektorn, så stöter man dagligen på allehanda vansinnigheter från stat, kommun och landsting. Det senaste exemplet, från igår, var en kund som verkar i restaurangnäringen, nya skatteregler kräver att de skaffar nya kassasystem till nästa år. 200 000 kr kommer det kosta. Det sjuka är att det kommer nya regler som ska följas nästnästa år, den utrustningen finns inte ens än, och väljer de nu "fel" system så kan det i värsta fall kosta dem ytterligare 200 000 om ett år...

Det kostar tydligen mellan 1 000 000 till 1 500 000 att bara certifiera ett system för regelverket, så det går att dra tydliga paralleller mellan problemen med patent och detta. Skillnaden är väl att i det här fallet är det staten som mer direkt ser till att skapa merkostnader för småföretagare och skapa en miljö där monopol frodas.

Visst, direkt är det ju företaget ifråga som får betala, men indirekt är det ju alla som emellanåt får för sig att besöka en restaurang som betalar genom högre priser på mat, öl, vin osv.

Edit: Efter att ha läst runt lite så fastnade jag för detta, som Richard Olsson skrivit:
"Ett annat område är våra välfärdssystem som numera blivit så tungrodda och komplexa att man inte kan få ett rakt svar på vad som gäller i varje situation om man t.ex. ringer Försäkringskassan eller A-kassan och frågar. Jag tror att samhället skulle kunna spara pengar på att införa en enhetlig medborgarlön istället. Att alla får en viss summa pengar varje månad, motsvarande existensminimum. Inga barnbidrag, inga bostadsbidrag, inga krångliga skatteavdrag - bara den här fasta summan. Även om den totala utbetalningen skulle bli något högre så skulle besparingen på alla pappersvändare gott och väl täcka det - förutsatt förstås att de får andra jobb. :-) Om någon nu skulle vilja sitta i en etta i Rinkeby, äta nudlar och spela WoW hela dagarna - fine. Låt personen göra det, då. Det frigör en arbetsplats för någon motiverad och engagerad människa som vill tjäna lite mer pengar än existensminimum och om det skulle behövas så betalar jag gärna lite extra skatt för att slippa möta den där Wow-knarkande personen som lastbilschaffis på vägen."

Jag har faktiskt tänkt i samma banor, och trots att jag är väldigt höger, så håller jag i stort med honom. Jag är inte alls negativ till en "medborgarlön", tvärtom så tror jag faktiskt, som Richard skriver, att det skulle ge en samhällsvinst. slut edit.

Exempel 1) De som sitter och avlyssnar/sammanställer informationen om vanliga medborgares Internettrafik bör kunna klassificeras tillhöra en onödig byråkrati som kostar pengar.

Där är väl PPs inställning rätt klar. Jag har inget (rumsrent) att tillägga.

Exempel 2) I min egen kommun är återvinningsystemet för kasserade produkter och det som förr kallades sopor helt utbyggt. Allt sorteras och återvinns på lokal och central återvinningsstation. Det finns inga sopor att skicka i den gröna tunnan. Ändå måste man betala avgift för ?sophämtning? trots att man alla sopor återsorterat och inga sopor har att skicka. Det är uteslutet att erhålla dispens.

Det är väl oundvikligt med ett system som ger rätt till monopolställning. Istället för att skära ned kostnader, så höjer man priset. Av samma anledning kommer aldrig socialism/kommunism fungera. Det går helt enkelt inte att få ett sådant system att rensa ogräset, olönsamma företag, de tillåts inte gå i konkurs för att ge plats åt andra, livskraftiga, företag, utan de hålls vid liv på alla möjliga och omöjliga sätt tills det inte längre går. Och då kollapsar samhället istället.

Exemplet 3) Samma kommun har man precis nu infört stämpelur (sk flexklocka) också för lärare. I samma veva blir samtliga lärare semesteranställda (dvs de har lika lång/kort betald semestertid som andra lönanställda. Avdelnings-, förvaltnings-, enhets-chefer och heltidspolitiker omfattas inte av tvånget att registrera sin tid med stämpelur. Detta menar ledningen officiellt är ett rättvist system.

Jag har alltid arbetat och fått lön per arbetad timme, och ärligt talat förstår jag inte vari problemet skulle ligga. Är det att offentliganställda helt plötsligt faktiskt måste jobba sina timmar, eller är det att de måste jobba sina timmar och inte cheferna?

Hade vi talat om privat sektor så hade jag varit fullständigt oförstående till ovanstånde exempel. Men när det gäller offentlig sektor så kan jag i viss mån förstå det, då jag går till val sas, med devisen "ingen makt utan ansvar", och chefer, iaf i den privata sektorn, har aldrig helt ledigt, vilket gör stämpelklockan till en väldigt oanvändbar måttstock. Men i den offentliga sektorn så kan jag faktiskt förstå rättvise-argumentet.

Som en tvättäkta arbetare i den privata sektorn har jag dock ingen som helst förståelse för att inte även offentliganställda ska arbeta sina timmar.

cc
2009-12-14, 01:19
Mot bakgrund av den information Brian Gerrish presenterar i sitt "State of the Nation" tal
i år, vilken är Din uppfattning av hur Piratpartiet skall hantera detta hot för svensk del?

Brian Gerrish bakgrund (http://www.youtube.com/watch?v=hBE_0-1v_34)
Brian Gerrish - State of the Nation 2009 (http://www.bbc5.tv/news/story/brian-gerrish-state-nation)

Svarsalternativ:

1. Anser att det Brian Gerrish talar om inte är ett problem.

2. Visst är det ett hot. Anser att partiet ändå skall hålla fast vid vågmästarstrategin - även om detta innebär att partiet stödjer politiska beslut som bryter ned samhället

3. Partiet måste omgående ta med i beräkningen den hotbild Brian Gerrish redogör för vid utformandet av sin strategi och taktik

Tommten
2009-12-14, 16:16
1. Vad har du för tankar kring paparazzis. Är det ett problem och i så fall, vad ska man göra åt det?
2. Bör man få kopiera uppsatser från nätet vid skolarbete?
3. Bör det vara lagligt med innehav av barnpornografi? Om inte, hur ska man tackla problemet?
4. Hur ser du på TV-licensen? Bör den förändras och i så fall hur?
5. Vad anser du man bör göra åt förekosten av "nätmobbing"?
6. Hur ställer du dig till Sveriges nuvarande prostitutionslagstiftning?
7. Hur skulle du resonera kring det här scenariot? (http://forum.piratpartiet.se/Topic188432-505-1.aspx)
8. Vad har du för tankar kring det här (http://playrapport.se/#/video/1784587)?
9. Hur ställer du dig till Sveriges nuvarande droglagstiftning?
10. Har du medverkat i media i debatt eller nyhetsinslag och har du någon länk till detta? (helst muntligt inslag).

Du står i en debatt i TV med en arg upphovsman...
- Jag äger mitt verk men du vill tillåta någon annan att bestämma över min egendom!? En sån fräckhet!
Vad svarar du till personen?
Varför i hela friden vill du ta bort patent!? Inget företag skulle ju våga investera i ny forskning längre!
Vad svarar du till personen?

Gammelpiraten
2009-12-14, 17:26
Mina frågor till dig kommer efter en del textmassa, vilken utgör det bakgrundsmaterial som ligger till grund för mina frågor och tankar. Och jag vill betona att jag inte har något annat syfte än att vara behjälplig så att PP kommer in riksdagen. Jag utgår bara från min egen erfarenhet och verklighet. (Den verkligheten finns därför på mitt blogginlägg ?Om Marknaden och Staten i dagens bilvärld? http://blogg.felicia.se/?p=54 där jag redovisar en i mitt tycke en slags piratfråga.) Men lämna det och gå till frågorna.

Det är så här.
Det är odemokratiskt och orättvist.
Men 4% krävs för att ta plats i Sveriges Riksdag.
Drygt 7 miljoner röstberättigade. 80% valdelatagande. 5,6 miljoner som kommer att rösta.
4% är 224.000.
45,5 % valdeltagande i EU-valet 2009. Piratpartiet fick 225.915. Massavlyssningen gav PP två platser i EU.
Nu är riksdagsval något helt annat än EU-val. EU långt borta. Sverige betydligt närmare. Invandringen gav SD placering i riksdagen. Cancersjuka som måste söka jobb gav överströmning till s. Klimatdebatten gav påfyllnad till mp.

Det är så här.
Syns man inte så finns man inte.
IPRED, FRA är för närvarande avförda från den debatt som lyser på himlen.

Därför ser det ut så här. (SIFO dec)

s 31,49 %
m 21,54 %
blank, osäkra 14,2 %
mp 8,47 %
fp 5,83 %
v 4,46 %
c 4,46 %
sd 4,38 %
kd 3,17 %
Fi, Juni, PP, övr 1,71 %

Hade riksdagen återspeglat ett demokratiskt förhållningssättet till den nuvarande parlamentarismen så hade det funnits cirka 50 tomma stolar i riksdagssalen. Men; blankrösterna och övriga under 4% fördelar sig på de partier som kommit över spärrgränsen. Blankrösterna först och sedan de som då fortfarande finns under 4%. Det demokratiska underskottet skulle i sådant fall visa sig alldeles för tydligt för att man vill ståta med tomma stolar.

Vi håller på att bli akterseglade. Vi måste åter komma in i luften. Och eftersom en del pirater hellre tycks vilja begå harakiri än att flytta sig någon mm utanför FRA-frågan eller något som den gode Rick satt på pränt så fokuserar jag därför på något som är unikt för PP.

När kandidaterna är valda/utsedda och finns tillgängliga så läggs ett utfrågningsforum ut igen. All allmänhet ska få möjlighet att ställa frågor till våra kandidater. Och vi kräver att alla de andra partierna skall göra likadant.

Vi bör kontakta varenda lokaltidning och all tänkbar media. Och påpeka denna nyordning.

Det här ger en val-demokratisk användning av Internet. Och om den används förnuftigt så kan det vara en början till förändring av vårt demokratiska system till det bättre.

Fråga 1: Tycker du den här idén är vettig?

Jag vet att vissa ställer upp med sina namn för att på sätt dra röster på till PP. Att just de inte svarar är förklarligt. Men de andra. Att gå in i deras personliga bloggar och få fakta utifrån de 300 tecknens beskrivning är inte tillräckligt. Då faller ju hela vitsen med utfrågningsforumet. Jag har dragit ur den essens (kopierat) från inlägg om vad utfrågningsforumet har för syfte, vad det ska användas till och hur.

Fråga 2. Så varför svarar inte alla kandidater som har för avsikt att ta plats i riksdagen på frågor?
(ett uteblivit svar är ju också ett svar, men det kan ge upphov till konstiga/vissa reflexioner)

Syfte med utfrågningsforumet:
Att agera Djävulens Advokat för att se hur kandidaterna klarar av frågeställningar är okej. Att ställa frågor och motfrågor och verkligen vända ut och in på argumenten är just nu och enbart just nu så jäkla viktigt för partiet att ska få fram dom bästa kandidaterna. varje kandidat måste rannsakas i minsta detalj för att inte de skall få en glipa att köra vårt parti på grund. Därför bör vi kunna få fråga ut personen i varje vinkel av hans personlighet för att se om de är de rätta virket att kunna stå pall för de frestelser som väntas. Samtliga kandidater ska frågas om allt som är relevant för vår kandidatur och för att få representera partiet. Så medlemmarna har bästa möjlighet till att bilda sig en uppfattning. Meningen är alltså inte att försöka ändra kandidatens ställningstaganden, det är att få reda på vad ställningstagandena är. Utfrågningsforumet bör inte vara ett forum där utfrågarna för fram sina åsikter, utan där man lockar fram svar från kandidaterna
Jag vill givetvis också att alla kandidater ska granskas. Jag tycker att det är oerhört viktigt att pressa åtminstone högprofils kandidaterna med följd frågor. Det är just i de svaren de visar om de är politiskt gångbara eller inte. Vi vill ju ha fram lojala men ändå flexibla tänkande individer med integritet. Det är en forumsektion där kandidaterna frågas ut och ger sin syn på kandidaturen. Detta utesluter på inget sätt mer djupgående debatter om vad kandidaterna tycker i olika ämnen i annan del av forumet. Vill man ifrågasätta trovärdigheten i något antagande som kandidaten gjort, eller lämpligheten i att en kandidat hyser viss åsikt, jag ser ingen anledning till att man inte skulle kunna diskutera kandidater öppet och att man skall kunna varna för olämpliga kandidater... det är partiets framtid som står på spel här, ser inga negativa effekter av att detta görs in public.

Laszlo Donat
2009-12-18, 14:29
Hej Tommy!

Jag har tre korta frågor till var och en och önskar koncisa svar!

1. Hur blir man en god människa?
2. En politiker bör hon/han vara en god människa?
3. Vad ska du göra för att Piratpartiet ska vinna valet?

morris
2009-12-20, 01:28
Varför
valde
du
just
Piratpartiet
?

Argument
2009-12-21, 18:10
Vad bör statens uppgifter vara? Vad bör politikernas uppgifter vara? Vad kommer du göra för att undvika att bli korrumperad av makten och systemet?

TomJon
2009-12-25, 17:56
Befinner mig just nu pa resande fot i Thailand, och har vissa problem med att se de videos ni har hanvisat till, men jag svarar sa gott jag kan, med de forutsattningar jag har..

Tommten (2009-Dec-14)1. Vad har du för tankar kring paparazzis. Är det ett problem och i så fall, vad ska man göra åt det?
Bade ja och nej. I regel ar det ju de som ar mest "oppna" med sitt kandisskap, som viker ut privatliv och annat i press och tv som drabbas hardast, det finns manga "anonyma" kandisar ocksa, som man knappt hor talas om utanfor deras respektive bransch. Man kan inte ga pa kandisfester, vika ut sitt tablett/alkohol beroende i tv/tidningar utan att rakna med att intresset for ens person okar. Sa i viss man anser jag nog att de har en stor del sjalva i att de forfoljs av paparazzis.

2. Bör man få kopiera uppsatser från nätet vid skolarbete?
Sjalvklart ska man fa kopiera vad man vill till sin uppsats. Dock ej utan att ange kalla. Och har man kopierat tillrackligt mycket, sa far man i regel inte godkant.

Alltsa, jag vill nog saga till alla som har hoppas fa en graddfil till bra betyg... Uppsatser ar till for att lararen ska kunna utvardera om ni lart er nagot, eller kan dra egna slutsatser, inte for hur bra ni ar pa att soka och kopiera information.

3. Bör det vara lagligt med innehav av barnpornografi? Om inte, hur ska man tackla problemet?
Tycker jag inte, samtidigt sa ar i mina ogon integritetsaspekten viktigare. dvs, forbudet ar i princip verkningslost utom i de fall man rakar pa dessa personer av ren slump.

Har skulle man kunna ge sig in i en diskussion om man skulle kunna tanka sig mer begransat integritetsskydd for domda brottslingar...

4. Hur ser du på TV-licensen? Bör den förändras och i så fall hur?
Jag anser att TV-licensen ska bort. Sjalv ser jag inte pa TV, har inte en TV, men blir med jamna mellanrum trakasserad av Radiotjanst. Senast efter jag kopt en frysbox pa SIBA. (Som om man kan kolla pa TV med en frysbox). Men med tanke pa de mer eller mindre fantasifulla metoder de foreslagit, for att fa in de sista 5% hushall eller vad de nu ar som inte betalar, sa borjar det kannas ratt krystat att inte slopa radiotjanst helt och hallet och istallet kalla det for vad det ar, en skatt.

5. Vad anser du man bör göra åt förekosten av "nätmobbing"?
Vet inte vad man egentligen kan gora at det. Ofta ar det ju ratt latt att rakna ut vilka som ligger bakom, och som vanligt med mobbing sa ar det ett foraldraproblem, snarare an ett samhallsproblem som staten ska losa.

6. Hur ställer du dig till Sveriges nuvarande prostitutionslagstiftning?
Bortkastade resurser. Kopplerilagen rackte, enligt min asikt. Allt man gjort nu ar att sopa problemet under mattan. Dit de sociala skyddsnat vi har inte nar.

Ska man vara lite krass sa kan man saga att den lagstiftningen inte, vad jag kan bedoma, ger en samhallsvinst, utan tvartom medfor en okad kostnad for samhallet.

7. Hur skulle du resonera kring det här scenariot? (http://forum.piratpartiet.se/Topic188432-505-1.aspx)
Tycker att det ar sjalvklart att en webbsida som tillhandahaller anvandarmaterial inte ar ansvariga for detta, om de tjanar pengar eller inte ar i sammanhanget ovasentligt.

8. Vad har du för tankar kring det här (http://playrapport.se/#/video/1784587)?
Trist, och att det ar nodvandigt ar ett foraldraproblem. Det dar skulle jag kunna halla ett helt foredrag om, men enligt min ringa asikt sa beror dessa problem till stor del pa den storre och storre andel av ekonomin som stat, landsting och kommun star for i forhallande till den privata sektorn. Da offentlig verksamhet per definition alltid ar en samhallsbelastning, sa maste alla jobba mer for att fa det att ga ihop. De unga far inte den uppmarksamhet de fortjanar.

9. Hur ställer du dig till Sveriges nuvarande droglagstiftning?
Jag ar ingen drogliberal. Anser att det far racka med nikotin/alkohol.

10. Har du medverkat i media i debatt eller nyhetsinslag och har du någon länk till detta? (helst muntligt inslag).
Nej.

Du står i en debatt i TV med en arg upphovsman...
- Jag äger mitt verk men du vill tillåta någon annan att bestämma över min egendom!? En sån fräckhet!
Vad svarar du till personen?
Historien ar full med ideer som inte anvants som upphovsmannen tyckt och tankt, dessutom brukar de flesta ideer komma nar det ar dags, och om inte du hada varit forst sa hade nagon annan kommit med den. Sa kliv nu at sidan och lat det kollektiva medvetandet rakna ut hur din ide gagnar manskligheten bast.

Varför i hela friden vill du ta bort patent!? Inget företag skulle ju våga investera i ny forskning längre!
Vad svarar du till personen?[/quote]
Det finns massor med forskning som vantar pa folk som vill forska, men de kan inte for att patenten hindrar dem. Tvartom sa tror jag slopade patent kommer oka forskningen, for de som sitter pa ett forsprang i sin forskning kommer gora allt for att behalla det forspranget.

TomJon
2009-12-25, 18:04
Laszlo Donat (2009-Dec-18)Hej Tommy!
Jag har tre korta frågor till var och en och önskar koncisa svar!
1. Hur blir man en god människa?
2. En politiker bör hon/han vara en god människa?
3. Vad ska du göra för att Piratpartiet ska vinna valet?

Hej Laszlo

1. En god manniska... bra fraga, jag har inget bra svar. Man gor sa gott man kan. Men om man inte ibland ifragasatter sina garningar, om man inte kunde latit bli att sara den och den, eller skada den, aven om det var en olycka, sa ar man med storsta sannolikhet inte den goda manniska man tror man ar.

2. Nej, egentligen inte. For min del racker det med en person som inte vill ha makten. Vagen till helvetet ar kantat av goda intentioner, och "goda" manniskor med sin "valvilja" tillverkar de javligaste fangelserna...

3. allt jag kan.

TomJon
2009-12-25, 18:08
Gammelpiraten (2009-Dec-14)Vi håller på att bli akterseglade. Vi måste åter komma in i luften. Och eftersom en del pirater hellre tycks vilja begå harakiri än att flytta sig någon mm utanför FRA-frågan eller något som den gode Rick satt på pränt så fokuserar jag därför på något som är unikt för PP.

Jo, jag har haft detta pa kann ett tag nu. Jag ar tamligen overtygad om att valet 2010 till 95% kommer handla om ekonomi, och mycket litet annat.

I ovrigt sa ar dina tankar runt utfragningsforum inte alls dumma. Jag staller upp.

TomJon
2009-12-25, 18:13
morris (2009-Dec-20)Varför
valde
du
just
Piratpartiet
?

Fran borjan for integritetsaspekten. Men ju mer jag studerar ekonomin, och ser vilken skada monopolstallningar gor pa samhallet, sa har jag mer och mer insett hur viktigt PPs ovriga fragor ar.

F.o. sa finns inget annat parti som matchar mig. Skulle man se till partiprogrammen pa de etablerade partierna sa skulle val FP/M vara de som stod mig narmast, men de 18 ar jag har haft rostratt sa har de aldrig levt upp till sina ideal. Lagger aldrig, aldrig min rost dar igen. Hade inte PP dykt upp sa hade jag nog inte rostat alls de senaste aren.

TomJon
2009-12-25, 18:35
Argument (2009-Dec-21)Vad bör statens uppgifter vara? Vad bör politikernas uppgifter vara? Vad kommer du göra för att undvika att bli korrumperad av makten och systemet?

Statens uppgift ar forst och framst att uppratthalla lag och ordning sa att folket kan arbeta, driva foretag, leva och njuta av sin fritid utan radsla for orattvisor i form av korruption, valdsamheter eller annan kriminalitet.

Darefter sa ska staten tillhandahalla vissa tjanster. Vilka och hur mycket kan man diskutera i all oandlighet misstanker jag...

Det ar en stor fraga, nastan omojlig att svara pa.

Politiker ja... enligt min ringa asikt ska de helst inte gora nat alls. Eller i vart fall inget som innebar att de bestammer nat. Studiebesok kanske.
Skamt asido, det ar en ursvar fraga att svara kort pa, men ungefar vad de gor idag, men den skillnaden att de demonterar det som inte funkar/behovs langre, vilket aldrig sker idag.

Usch, jag vet inte. I viss man ar vi ju alla redan korumperade av systemet, vem har inte tagit emot bidrag? Men jag ar 36 ar idag, och tycker i vart fall sjalv att jag har en ganska hard moralisk kompass, jag tror och hoppas att det racker. Men rent praktiskt kommer jag forsoka att inte fastna som "yrkespolitiker", for det ar verkligen inte vad jag vill bli. Storsta bekymret ar kanske att inte bli alkoholiserad, for vad jag forstatt ar det ett vanligt problem bland politiker. Faller man dit pa den ar det nog tyvarr sa att det blir svart att motsta systemet.

Gammelpiraten
2009-12-31, 10:00
HOTEN MOT TRYGGHETEN
(fet text är frågor/önskemål som riktar sig till dig som kandiderar. Övrig text är utfyllnadsord som du kan lämna därhän om det dig så passar bäst)

Integriteten, miljön och jobben för de unga

Vad får dig att känna dig tryggare och vad tror du andra känner sig tryggare av?

Du kan sluta läsa nu om du tror jag vill debattera, att frågan handlar om fördelningspolitik, om du tycker att det här inte är en piratfråga eller att jag vill föra fram några egna frågor av något slag som inte har något direkt samband med den här trådens syfte.

Jag tror att valrörelsen mycket kommer att handla om de hot vi människor känner och upplever.
Vi känner oss inte trygga längre. Vi vill känna oss trygga i våra liv. Partierna kommer bjuda ut sina trygghetslösningar.

Integriteten hotas. Vi kontrolleras, spåras, övervakas och systematiseras in i register överallt.
Vattenbrist, oljebrist, nedhuggningen av regnskog, arter försvinner för alltid allt snabbare och snabbare, ö-riken dränks, algblomning och alla andra hugg från ekosystemen oroar oss gång på gång, befolkningen ökar explosionsartat på klotet och naturresurserna räcker inte till.
Vi ser mycket allvarligt på att ungdomsarbetslösheten är 23% i Sverige och förundras över att den bara är 7,6% i Danmark och 5,3% i Holland.

Om du ser något samband mellan de tre hoten så redovisa gärna dessa.

Du kan sluta läsa även här om du tror jag vill debattera, att frågan handlar om fördelningspolitik, om du tycker att det här inte är en piratfråga eller att jag vill föra fram några egna frågor av något slag som inte har något direkt samband med den här trådens syfte.

En 80% tycker det är bra med kroppsscanning vid flygplatsen om det blir tryggare att flyga. Motsvarande siffror kan man också finna för kameraövervakning på torg och i affärer. En överväldigande majoritet känner sig trygga när de är övervakade. Mer synliga poliser, upplysta tunnlar och parkvägar, hells-angels-klubbar i närområdet, medborgargarden och mer uppklarade stölder är också fenomen som ökar trygghetskänslan hos människor i allmänhet.

Och varför inte operera in ett chip hos alla som vistas i Sverige! Vi slipper då all slags kameraövervakning, brottsligheten sjunker mot noll. Genom öppna register vet vi var alla är och har varit varje sekund under varje dygn. Vi kan äntligen känna oss ganska så trygga. Vi kan fokusera på de miljöhot vi inte ser med övervakning och vi kan bearbeta problemet med den höga ungdomsarbetslösheten.

Om du har några lösningar, som ger en gemensam lösning på de tre hoten så redovisa gärna dessa.

Vill du läsa mera om hur omfattande registersystemenen är uppbyggda avseende våra husdjur så läs min blogg:

http://blogg.felicia.se/

Gammelpiraten
2010-01-02, 14:59
Ett fantastiskt nydanande och värdefullt instrument är denna tråd som möjliggör utfrågning av alla kandidater. Jag hoppas att mina frågor varit till hjälp för att vaska fram de lämpligaste företrädarna för PP. Eftersom alla kandidater inte kommer att få plats i riksdagen så har jag då en sista fråga som berör entusiasmen, kraften och planeringen ifall nedanstående scenario skulle inträffa.

Utifrån nedanstående scenario ställer jag några frågor.

Du blir inte vald som riksdagskandidat.
Du kommer inte in riksdagen då du står för lång ner på PPs riksdagslista.
PP kommer inte in i riksdagen för att partiet bara fick 3,99% av rösterna.Vad har du för plan utifrån något av dessa alternativ?
Står du eller är du beredd att stå på någon kommunal lista för att på så sätt företräda PP?
Kan du specificera ett par viktiga kommunala PP-frågor här och nu?
Om du inte kan detta – vilka tycker du då är de viktigaste utifrån ett PP-perspektiv utifrån de områden där Kommunen enligt lag ansvarar för

http://forum.piratpartiet.se/Topic191808-464-1.aspx

Du kan finna vad andra kommunala partier har på sin agenda

http://www.val.se/det_svenska_valsystemet/partier/lista_registrerade_partibeteckningar/kontaktuppgifter.html#K

Argument
2010-01-03, 12:50
Hej Tommy Jonaeson! Jag vill ställa några ytterligare frågor till dig som berör dina åsikter om Piratpartiet och dess framtid.

1. Anser du att en vuxen individ har rätt till självbestämmande och frihet, så länge denna person inte kränker andras rättigheter, som rätten till självbestämmande och rätten till frihet?
2. Tycker du att Piratpartiet eventuellt borde utvidga sitt partiprogram?
3. Borde Piratpartiet kämpa för att legalisera personligt bruk av lättare droger, exempelvis cannabis?
4. Borde Piratpartiet kämpa för att legalisera personligt bruk av tunga droger, exempelvis heroin?
5. Borde Piratpartiet även kämpa för en legalisering av försäljning av dessa droger? Bör försäljningen vara fri eller statligt kontrollerad?
6. Borde Piratpartiet kämpa för att legalisera frivilliga sexköp, där båda parterna är överens om affären? Alltså, att riva upp den nuvarande sexköpslagen?
7. Borde Piratpartiet kämpa för att upphäva valutamonopolet?
8. Anser du att Piratpartiet borde försöka minska statens makt?

Winston Smith
2010-01-04, 05:35
Hej, mina frågor gäller vågmästarstrategin.

1. Har du läst texten om vågmästarstrategin?
http://www.piratpartiet.se/vagmastarstallning

2. Stödjer du vågmästarstrategin?

3. I vilka frågor kan du tänka dig att gå emot partilinjen (som enligt strategin är identisk med regeringens linje)?

I svaren på dessa frågor skulle jag vilja att alla eventuella personliga hjärtefrågor, stötestenar och liknande framgår. Det är viktigt för mig att veta om hänsyn till andra områden än Piratpartiets kärnfrågor kan komma att spela in när du avgör hur du ska rösta i riksdagen och jag vill därför ha ett så utförligt och heltäckande svar som möjligt. Om regeringen t.ex. vill lägga ner en verksamhet, ett regemente e.d. i din hemtrakt, kommer du då att tveka att rösta med regeringen i riksdagen?

Argument
2010-01-09, 14:05
När jag väljer kandidater vill jag helst ha tillräckligt med information för att göra bra val. Jag skulle därför uppskatta om du svarade på mina tidigare frågor.

TomJon
2010-01-12, 21:10
Argument (2010-Jan-03)Hej Tommy Jonaeson! Jag vill ställa några ytterligare frågor till dig som berör dina åsikter om Piratpartiet och dess framtid.
1. Anser du att en vuxen individ har rätt till självbestämmande och frihet, så länge denna person inte kränker andras rättigheter, som rätten till självbestämmande och rätten till frihet?
Ja, i stort sett. Finns flera undantag än de du räknade upp, som framtida generationers rättigheter till sin kultur och historia, liksom till rent vatten, bra mat osv. Första bästa exempel vore en historiskt viktig plats/byggnad, bara för att en person äger den, så kan man inte riktigt göra som man vill med den, med hänsyn till framtida generationer.

2. Tycker du att Piratpartiet eventuellt borde utvidga sitt partiprogram?
Ja, men i vilken takt? (Edit, och i vilken ordning?)

3. Borde Piratpartiet kämpa för att legalisera personligt bruk av lättare droger, exempelvis cannabis?
4. Borde Piratpartiet kämpa för att legalisera personligt bruk av tunga droger, exempelvis heroin?
5. Borde Piratpartiet även kämpa för en legalisering av försäljning av dessa droger? Bör försäljningen vara fri eller statligt kontrollerad?
Nej, det tycker jag inte, även om det kan tyckas vara en naturlig förlängning av den liberala plattform som PP står på, så är det inga frågor som kommer vara aktuella på rätt läng tid, av flera anledningar. Dels riskerar det att stöta bort potentiella väljare, dels så ser jag det som en strid där PP enbart skulle kasta bort värdefulla resurser när det finns annat som är oerhört mycket viktigare för överskådlig tid.

I sådana fall så tycker jag det är en bättre strid att ta bort recepttvånget på fler läkemedel. Recepttvånget på många läkemedel är ju fullständigt bortkastat för många kroniskt sjuka. En person som är kroniskt sjuk, och vet vilken medicin han behöver, ska inte behöva gå till en doktor för att få recept på sin medicin.

Vill tillägga att jag personligen inte är en drogliberal, avskyr droger, men anser samtidigt att var och en ska ha rätten att avgöra själv, åldersgränser är dock viktigt. Som barn ska man inte behöva utsättas för val man inte är kapabel att göra, eller situationer man inte har förmåga att hantera.

Vuxna människor måste dock tillåtas leva sina liv som de vill.

6. Borde Piratpartiet kämpa för att legalisera frivilliga sexköp, där båda parterna är överens om affären? Alltså, att riva upp den nuvarande sexköpslagen?
Nej, i stort sett av samma anledningar som ovan. Personligen tycker jag lagen är ett fullständigt slöseri med polisiära resurser, samtidigt som den driver misären under mattan.

7. Borde Piratpartiet kämpa för att upphäva valutamonopolet?
Bra fråga. I första hand bör vi kanske inrikta oss på att ta fram vilket monetärt system vi skulle ha istället. För med nuvarande system så skulle det bli ännu mer rörigt om det fanns fler med rätt att ge ut pengar..

Men skulle vi återgå till guld/silver så blir ju pengar helt plötsligt en absolut måttstock, och då finns det ju ingen anledning att ha monopol på tillverkningen. (Edit, vilket kanske, för en sådan liberal som jag, är ett starkt tecken på att något är galet, då man måste ha monopol för att det ska fungera...)

8. Anser du att Piratpartiet borde försöka minska statens makt?
Ja, av hela min själ och hjärta. Staten ska lägga sig i så lite det är möjligt. Problemet är att när staten en gång lyckats få in foten med regleringar och beskattningar av ett område, så blir det bara mer, och man slår aldrig till reträtt, hur absurda eller negativa konsekvenserna än blir.

Lite snabba svar, kom precis hem från semestern och ska besvara de andra, lite djupare frågorna senare.

TomJon
2010-01-12, 21:15
Winston Smith (2010-Jan-04)Hej, mina frågor gäller vågmästarstrategin.
1. Har du läst texten om vågmästarstrategin?
http://www.piratpartiet.se/vagmastarstallning
2. Stödjer du vågmästarstrategin?
3. I vilka frågor kan du tänka dig att gå emot partilinjen (som enligt strategin är identisk med regeringens linje)?
I svaren på dessa frågor skulle jag vilja att alla eventuella personliga hjärtefrågor, stötestenar och liknande framgår. Det är viktigt för mig att veta om hänsyn till andra områden än Piratpartiets kärnfrågor kan komma att spela in när du avgör hur du ska rösta i riksdagen och jag vill därför ha ett så utförligt och heltäckande svar som möjligt. Om regeringen t.ex. vill lägga ner en verksamhet, ett regemente e.d. i din hemtrakt, kommer du då att tveka att rösta med regeringen i riksdagen?

1. Ja

2. Helhjärtat.

3. Ärligt talat så finns det inga frågor, som realistiskt sett skulle kunna dyka upp, där jag skulle gå emot partilinjen. Jag har inga problem med att rösta ned mina egna 'hjärtefrågor" därför att PPs kärnfrågor är så grundläggande. För utan dem har vi ingenting att bygga samhället på, enligt mitt sätt att se det.

Argument
2010-01-12, 22:49
TomJon (2010-Jan-12)I sådana fall så tycker jag det är en bättre strid att ta bort recepttvånget på fler läkemedel. Recepttvånget på många läkemedel är ju fullständigt bortkastat för många kroniskt sjuka. En person som är kroniskt sjuk, och vet vilken medicin han behöver, ska inte behöva gå till en doktor för att få recept på sin medicin.Är det något du skulle kunna tänka dig att partiet i framtiden kommer att försöka få igenom?
Vill tillägga att jag personligen inte är en drogliberal, avskyr droger, men anser samtidigt att var och en ska ha rätten att avgöra själv, åldersgränser är dock viktigt.Att vara drogliberal handlar väl om att ha en "liberal" syn på droger, alltså att vilja legalisera dem. Det handlar, såvitt jag vet, inte om vilken inställning man har mot drogerna i sig, det är fullt möjligt att vara emot droger samtidigt som man vill att de ska vara legaliserade, av utilitaristiska eller principiella skäl. De flesta håller nog med om att åldersgränser är vettigt.
I första hand bör vi kanske inrikta oss på att ta fram vilket monetärt system vi skulle ha istället. För med nuvarande system så skulle det bli ännu mer rörigt om det fanns fler med rätt att ge ut pengar..
Men skulle vi återgå till guld/silver så blir ju pengar helt plötsligt en absolut måttstock, och då finns det ju ingen anledning att ha monopol på tillverkningen. (Edit, vilket kanske, för en sådan liberal som jag, är ett starkt tecken på att något är galet, då man måste ha monopol för att det ska fungera...)Återgå till guld/silver? Om det är monopol på det så är det fortfarande ett valutamonopol.

Jag har en fråga: Har du skrivit någon längre text någonstans på internet? Till en debatt eller liknande? Skulle vilja se hur du framför dig skriftligt, blir lite svårt att bedöma endast via dessa korta svar. Skulle gärna se hur du framför dig muntligt, om sådant finns.

TomJon
2010-01-12, 22:56
Gammelpiraten (2010-Jan-02)Ett fantastiskt nydanande och värdefullt instrument är denna tråd som möjliggör utfrågning av alla kandidater. Jag hoppas att mina frågor varit till hjälp för att vaska fram de lämpligaste företrädarna för PP. Eftersom alla kandidater inte kommer att få plats i riksdagen så har jag då en sista fråga som berör entusiasmen, kraften och planeringen ifall nedanstående scenario skulle inträffa.
Utifrån nedanstående scenario ställer jag några frågor.
Du blir inte vald som riksdagskandidat.
Du kommer inte in riksdagen då du står för lång ner på PPs riksdagslista.
PP kommer inte in i riksdagen för att partiet bara fick 3,99% av rösterna.

Vad har du för plan utifrån något av dessa alternativ?
Står du eller är du beredd att stå på någon kommunal lista för att på så sätt företräda PP?
Kan du specificera ett par viktiga kommunala PP-frågor här och nu?
Om du inte kan detta – vilka tycker du då är de viktigaste utifrån ett PP-perspektiv utifrån de områden där Kommunen enligt lag ansvarar för
http://forum.piratpartiet.se/Topic191808-464-1.aspx
Du kan finna vad andra kommunala partier har på sin agenda
http://www.val.se/det_svenska_valsystemet/partier/lista_registrerade_partibeteckningar/kontaktuppgifter.html#K

Ärligt talat har jag inte riktigt räknat med att ens bli riksdagskandidat. Vi har många andra partimedlemmar som varit med längre, redan har en viss publik genom bloggar och annat, och jag kom in sent i kandidatvalet. Man ville ha in fler alternativ, och jag ser detta mer som ett sätt att delta i debatten om hur PP ska utvecklas, och kanske kunna ge alla ett annat perspektiv på saker och ting.

Hursomhelst så kommer jag fortsätta mitt liv som vanligt, jobb, familj och försöka viga så mycket tid mitt övriga liv medger till PPs framtid. Kanske ställer jag upp nästa val igen.

Visst ser jag ett värde i att PP agerar även på kommunal nivå, det finns ju områden där, såsom IT miljöerna, där man kan kämpa för mer fri mjukvara, liksom större insyn i kommunens arbete, ex.vis genom att helt enkelt sända ut alla öppna möten på internet. Möjligheter till offentliga forum där man kan ställa direkta frågor till ansvariga politiker osv. Kämpa för att vanliga medborgare, enkelt ska kunna bidra med sina åsikter i en egen "remissinstans" där intresserade enkelt kan bidra via internet. På försök skulle man rentav kunna göra försök med en "buffrad" direktdemokrati, där frågorna först röstas på av allmänheten, via internet, för att sedan ha det som underlag i det faktiska politiska arbetet.

Men jag ser just nu inga möjligheter för mig att arbeta kommunalt, kan jag inte leva på politiken, så kan jag inte ge upp mitt arbete. Kan jag inte ge upp mitt arbete kan jag inte binda mig till en plats. Om 3 månader kanske jag bor i Malmö, Göteborg eller för den delen Kiruna. Det är rentav möjligt att jag inte ens bor i Sverige. Så, tyvärr, kommunalt arbete är inget för mig.

TomJon
2010-01-12, 23:44
Argument (2010-Jan-12)TomJon (2010-Jan-12)I sådana fall så tycker jag det är en bättre strid att ta bort recepttvånget på fler läkemedel. Recepttvånget på många läkemedel är ju fullständigt bortkastat för många kroniskt sjuka. En person som är kroniskt sjuk, och vet vilken medicin han behöver, ska inte behöva gå till en doktor för att få recept på sin medicin.Är det något du skulle kunna tänka dig att partiet i framtiden kommer att försöka få igenom?
Ja, som jag ser det så är det något som partiet i framtiden helt säkert kommer diskutera. Finns ingen anledning att tvinga människor med kroniska sjukdomar att betala en doktor för att få recept. Diabetiker, epileptiker, struma, osv..

Vill tillägga att jag personligen inte är en drogliberal, avskyr droger, men anser samtidigt att var och en ska ha rätten att avgöra själv, åldersgränser är dock viktigt.Att vara drogliberal handlar väl om att ha en "liberal" syn på droger, alltså att vilja legalisera dem. Det handlar, såvitt jag vet, inte om vilken inställning man har mot drogerna i sig, det är fullt möjligt att vara emot droger samtidigt som man vill att de ska vara legaliserade, av utilitaristiska eller principiella skäl. De flesta håller nog med om att åldersgränser är vettigt.

Ska jag vara riktigt tydlig med min inställning så är det väl att det är ingenting jag kommer strida för. Det är heller ingenting jag kommer kämpa emot heller...

I första hand bör vi kanske inrikta oss på att ta fram vilket monetärt system vi skulle ha istället. För med nuvarande system så skulle det bli ännu mer rörigt om det fanns fler med rätt att ge ut pengar..
Men skulle vi återgå till guld/silver så blir ju pengar helt plötsligt en absolut måttstock, och då finns det ju ingen anledning att ha monopol på tillverkningen. (Edit, vilket kanske, för en sådan liberal som jag, är ett starkt tecken på att något är galet, då man måste ha monopol för att det ska fungera...)Återgå till guld/silver? Om det är monopol på det så är det fortfarande ett valutamonopol.

Du menar för att slå mynt? Eller ge ut sedlar som ska motsvara en viss andel guld/silver? Med en absolut måttstock som guld/silver så är monopol på att slå mynt ointressant, eller bör vara det, dvs, vemsomhelst ska kunna slå mynt av sina guldtacka eller det guld de grävt upp. Om folk sedan accepterar det som pengar är en annan sak, men i vissa länder så har det ju faktiskt varit dubbla valutasystem, helt nyligen, och det är möjligt att det kanske fortfarande är så. Vet att det diskuterats runt silverpeson i mexiko och att sydafrikas krugerrand i vart fall varit legalt betalningsmedel.

Och vemsomhelst kan ju bli guldgrävare redan idag. Sedlar är dock en annan femma. Men 1 oz guld är redan värt många gånger mer än den största sedelvalören som finns i världen idag så...

Men sedlar ska inte behövas känns det som, sett ur det perspektivet, men staten har alltid gillat att ha allt guld inlåst i kassavalvet...

Jag har en fråga: Har du skrivit någon längre text någonstans på internet? Till en debatt eller liknande? Skulle vilja se hur du framför dig skriftligt, blir lite svårt att bedöma endast via dessa korta svar. Skulle gärna se hur du framför dig muntligt, om sådant finns.

Jag har skrivit rätt mycket på nätet, oftast under pseudonym. Finns väl ett fåtal längre tekniska skrifter som jag är ansvarig för, men politiska/skönlitterära texter är det tyvärr värre med. De flesta som känner mig är dock väldigt imponerade av min skriftliga förmåga att föra diskussioner och få ut mina ståndpunkter, även på engelska. (Det är i alla fall vad de säger till mig...)
Muntligt är en annan sak, tror inte det finns några exempel på min muntliga förmåga, tyvärr.

TomJon
2010-01-13, 15:15
cc (2009-Dec-14)Mot bakgrund av den information Brian Gerrish presenterar i sitt "State of the Nation" tal
i år, vilken är Din uppfattning av hur Piratpartiet skall hantera detta hot för svensk del?
Brian Gerrish bakgrund (http://www.youtube.com/watch?v=hBE_0-1v_34)
Brian Gerrish - State of the Nation 2009 (http://www.bbc5.tv/news/story/brian-gerrish-state-nation)
Svarsalternativ:
1. Anser att det Brian Gerrish talar om inte är ett problem.
2. Visst är det ett hot. Anser att partiet ändå skall hålla fast vid vågmästarstrategin - även om detta innebär att partiet stödjer politiska beslut som bryter ned samhället
3. Partiet måste omgående ta med i beräkningen den hotbild Brian Gerrish redogör för vid utformandet av sin strategi och taktik

Nu var videon väldigt lång, och jag har inte tid att se allt, så jag skummade igenom den. Nu handlade den väldigt mycket om situationen i England, som onekligen börjar bli rätt absurd, men vissa paralleller kan man dra även till Sverige.

Alltså, det Brian Gerrish pratar om är ju att samhället blir mer och mer styrt och reglerat. Han talar om en cancer, och visst har han rätt i sak.

Problemet, som jag ser det, är att politiker aldrig backar när de väl fått in foten på ett område, det regleras, beskattas och styrs in absurdum. Det blir heller aldrig mindre, utan för varje år så går man in mer och mer i detalj. Funkar det inte, så tar man inte bort det, utan man lägger till mer regler och hoppas att det funkar. Slutresultatet blir fler och fler regler, som lämnar mindre och mindre plats för vanligt bondförnuft, och som resulterar i fler och mer och mer absurda resultat.

Tyvärr är det också så att marknaden söker sig bort från dessa regleringar, vilket är en delförklaring till varför exotiska finansiella instrument, som ligger bakom mycket av de senaste 2 årens kaos i finansmarknaderna, kom till. Hade den fria marknaden fått agera fritt, på de marknaderna som nu är hårt reglerade, så hade dessa instrument inte funnits, eller i vart fall varit ett avsevärt mindre problem...

Nu talar han i första hand om England, och i viss mån USA. I sverige har vi inte riktigt nått lika långt, men vi jobbar på det.

Men visst är det han pratar om ett hot, ett större hot än vad det varit om vi stått utanför EU, men för svensk del så är det ännu inte särskilt överhängande. Jag tror dock stenhårt på att om vi lyckas driva igenom våra kärnfrågor, så kommer detta till stora delar förstöra en hel del av förutsättningarna för den mörka bild han målar upp.

Vi måste ta en bit i taget, vi har strategin klar för detta val, att nu sätta sig ner och utforma en total strategi är inte bara försent, det tar fokus från arbetet med att ta oss in i riksdagen. Inför nästa val 2014, ser jag dock gärna att vi utvidgar PPs plattform till att omfatta fler områden, och gärna då områden där staten, lägger sig i människors liv, ofta på ett sätt som verkar nedbrytande i längden.

Laszlo Donat
2010-01-14, 11:04
Hej Piratvänner!
Nu det börjar bli allvar! Vårt förslag till riksdagskandidater måste lämnas snart! Jag har gjort mina val, men jag kan ändra mig och korrigera min lista i sista ögonblicket! Så alla ni som är med på kandidattråden och uppdaterar det snabbt har en chans till min röst! De som har valt att inte vara med på kandidattråden är ointressanta för min del och blir inte bland de som får min röst!
Till Riksdagen vi måste välja karismatiska, kunniga, fantasifulla och trevliga människor! Oerhört viktig att riksdagsgruppen trivs inbördes att inga schismer förekommer och kan koncentrera sig på vårt program!
Eftersom alla är överens om partiets grundprinciper (hoppas jag!) jag valde inte att fråga om det! Jag ställde tre frågor tidigare som kan tyckas betydelselösa i sammanhanget, men för mig svaren har varit betydelsefulla för att avgöra vem jag ska rösta på! Jag lovade även någonstans att jag ska ställa frågorna även för mig själv!
Och här kommer det:

1. Hur blir man en god människa?
Det finns inte ett allmänt godtaget svar på frågan! Men för en blivande riksdagskandidat i Piratpartiet finns bara ett gott svar!

Man blir Pirat och medlem i Piratpartiet!
Genom historien är pirater är ju goda människor, har alltid kämpat mot grym överhet med livet som insatts och såg till att orättvist insamlade skatter blivit omfördelade! Som den bästa svenska förebild kan bli den berömda Efraim Långstrump och hans mytomspunna lilla dotter!

2. En politiker bör hon/han vara en god människa?
Ja, det är den främsta anledningen att Pirater ska bli Riksdagsmän!

3. Vad ska du göra för att Piratpartiet ska vinna valet?
Jag ska ha Piratkepsen på skallen fram till valet, även inomhus! Att ha keps på sig är uppstudsig och ger uppmärksamhet! Alla nya medlemmar i Ung Pirat borde få en piratkeps som present!
Kommer Piratpartiet få mer en 4 % av rösterna då har vi vunnit valet, 6,6% betyder stor vinst o.s.v.

Bland de svar som jag uppskattade mest:
1. Man äter mycket julmat.
2. Ja.
3. Äta mycket julmat.
Mun-mot-mun, bloggande…
..etablera en ännu mer aktivismpositiv kultur i organisationen, och fortsätta försöka inspirera till stordåd.

Kanske vissa kan räkna ut nu vilka som får min röst?
Jag har inte fått frågan om ang. hur mycket jag skulle donera till PP av de 55 tusen!
Men jag svarar! Jag ska donera allt och lika mycket till, men jag måste ha en plats på första raden mitt emot talmannen så att jag syns bra, och för att jag ser och hör dåligt!
Samt att ingen sitter bredvid och skymmer mig! Så rösta på mig!
Jag lägger det här ovan även på piratblogg för säkerhets skull (om moderatorn skulle radera/ censurera)! Om du behöver mera fakta, eller att jag ska rösta på dig av någon anledning maila mig: lld@laszlold.eu

Och förövrigt rösta på Piratpartiet!
Med vänlig hälsning
Laszlo

TomJon
2010-01-17, 00:48
Ska jag vara riktigt ärlig, så är nog detta den svåraste frågan jag fått som kandidat, och jag har undvikit den ett tag nu, men här är mitt svar...

Gammelpiraten (2009-Dec-31)HOTEN MOT TRYGGHETEN
Integriteten, miljön och jobben för de unga
Vad får dig att känna dig tryggare och vad tror du andra känner sig tryggare av?

Förutsägbarhet. Kan man inom rimliga gränser förutse vad som kommer att hända, och konsekvenserna av sitt, och andras, handlande, så är man i regel trygg. Man känner alltså sin omgivning. Det är en mycket viktig del av att känna sig trygg, och, kanske lite paradoxalt, så spelar det egentligen ingen roll om samhället är okorrumperat eller inte, om det är fullt av kriminella eller inte. Samtidigt så är förändringar källa till oro, och detta oavsett om det är till det bättre eller sämre. Då mycket av det vi förespråkar i piratpartiet är ganska omvälvande, så är jag ganska säker på att det är fler än man kan tro, som upplever oss som ett "otryggt" alternativ. På den punkten är det väldigt viktigt att vi kan få fram företrädare i den kommande kampanjen som kan ge ett gott, lugnt, förtroendeingivande intryck.

Av den anledningen så är det väldigt viktigt, och detta kommer diskvalifiera mig som kandidat, att ni lägger era röster på de människor ni träffat, och som ni vet ger ett gott intryck. Jag tror många av piratpartiets potentiella väljare vill träffa och se våra företrädare och konstatera med egna ögon att vi är "vanliga människor", och av den anledningen är det viktigt att våra företrädare kan ge en sådan bild.

Integritetsfrågorna är ett enormt hot mot vårt samhälle, och på flera sätt än ett. För de flesta laglydiga människor är risken att man övervakas när man inte vet om det i de flesta fall mer ett irritationsmoment än något som upplevs som ett hot, och i vissa fall har man, med hjälp av terrorhot, fusk med bidrag och annat, faktiskt fått folk att känna trygghet i övervakningen.

Det som är hemskt, är att folk inte förstår hur godtyckligt detta är. De flesta människor begår faktiskt brott mer eller mindre dagligen. Inga grova brott, men ändock brott. Att vissa av dessa ens anses vara brott är i vissa fall löjeväckande, i andra fall så har det en anledning, men samtidigt var det aldrig tänkt att dessa skulle beivras förutom i särskilda fall. En grupp brott saknar dessutom all motivation i vissa (ex.vis glest befolkade) områden, men har en viss funktion i andra områden. Men en absolut, automatiserad, registrering av alla dessa brott, och i många fall även opersonlig hantering, skapar ett samhälle utan själ och utan empati.

Sedan har vi alla moraliska aspekter på folks handlingar, som registreras. Just nu är vissa beteenden lagliga, men imorgon? Andra beteenden är visserligen lagliga, men har alltid betraktats som förkastliga, iom övervakningen som nu växer mer och mer så kan man snart inte hålla dessa hemliga, eller privata. Vad vi kommer kunna se i en framtid om detta inte stoppas är ett samhälle med självcensur, där människor inte längre vågar vara sig själva.

Man kan lika gärna fråga sig om man vill ha ett samhälle där alla, alltid, pratar sanning. Det finns flera filmer som leker med tanken, "liar, liar" är ett exempel.

Men hotet från övervakningssamhället vi marscherar mot, är inte enbart "trygghet", det handlar även om självcensur, och förtryck av de människor som för tillfället inte har samma åsikter som majoriteten. Kan man inte tillåta en viss "takhöjd" i ett samhälle så tappar vi demokratin.

All den information som nu samlas in, och som kommer samlas in i framtiden (om vi inte sätter stopp för detta), kommer missbrukas. Frågan är tyvärr inte om. De som kommer förfördelas är i första hand folk utan resurser (fattiga) och kontakter. De som kommer gynnas är de som redan är rika och har kontakter. En form av monopolställning på den sociala skalan kommer skapas.

Miljön.. Ja där har vi ett intressant område... Personligen ser jag det mer som ett distraktionsmoment. Problemet med global uppvärmning är i första hand en naturlig variation med solen, och skulle det, mot min tro, vara mänskligt, så kommer peak (cheap) oil lösa problemet långt före våra politiker... Men det är naturligtvis en tacksam anledning till fler skatter och fler regleringar.

Arbetslösheten bland unga är ett jätteproblem, och helt och hållet ett politiskt problem. Avregleringar är nödvändiga. Regler för egenförentagare måste förenklas. Om folk inte hittar jobb så måste man kunna skapa sin egen försörjning, och till en billig peng! Nyss hemkommen från thailand så är olikheterna slående på detta område.

Om du ser något samband mellan de tre hoten så redovisa gärna dessa.

Allt hänger ju naturligtvis ihop. Det ena ger det andra och politiker som lägger sig i och ska lösa ett problem skapar ett nytt. Arbetslösheten skulle vara ett mindre problem med färre regleringar, samtidigt så skapar man nu ett samhälle med fler regleringar, i många fall en direkt effekt av övervakningen.

Miljöfrågorna är både en källa för ytterligare beskattning, regleringar, och ett distraktionsmoment. Det är svårt att argumentera "mot miljön"... Idag har det nästan samma laddade innebörd som våldtäkt och barn. Politiker har en fallenhet för att utnyttja vissa hemskheter för att införa ännu mer övervakning, ännu mer reglering och ännu mer beskattning med hjälp av floskler som dessa.

Propagandamaskinen slutar dock aldrig att jobba, ingen global uppvärmning har egentligen skett senaste åren enligt mina källor. Vi har nu den bistraste vintern på många år, och i pressen så säger man att man inte ska blanda ihop klimatförändringarna med vädret... Det kommer ta några år till innnan folk fattar, vi har, om man ska tro solforskare, åtminstone 1-2 bistra vintrar till att vänta. Sen får vi se...

Om du har några lösningar, som ger en gemensam lösning på de tre hoten så redovisa gärna dessa.

Lösningar... Jag tror på människans inneboende kreativitet, godhet och vilja att överkomma problemen. Detta tror jag faktiskt vi bäst gynnar genom avregleringar. Staten ska lägga sig i så lite som möjligt.