handdator

Visa fullständig version : Thomas Gunnarson (#7392)


Tommten
2009-11-23, 00:16
Thomas Gunnarson
Som gammal lantbrukare har jag lärt att EU:s jordbrukspolitik är mallen för all politik inom EU. Om någon hört något om EU:s jordbrukspolitik så är det säkert sant. Så tag varning! Det enda i politiken som är väsentligt framöver är de frågor som Piratpartiet tvingas ta upp i framtiden
http://data.piratpartiet.se/Handlers/DisplayPortrait.aspx?PersonId=7392&YSize=128
(Obs, signaturen nedan hör till mig, Tommten, inte till kandidaten Thomas)

joakim.k-Skövde
2009-11-23, 22:16
På vilken av piratpartiets frågor kommer du att focusera i ditt riksdagsarbete?

Thomas Gunnarson
2009-11-24, 18:12
Personligen så är jag ju intresserad av lantbruket och dess problem. Främst GMO, som är ett patentproblem inom det globala lantbruket och livsmedelsproduktionen. Av samma orsaker som alla andra patentproblem men där man patenterar livet för alla människor, ty det vi äter är livet i någon form....

Men riksdagsarbetet blir inte alls vad vi hoppas eller tror...
Alla kommer att försöka fälla oss med alla medel!
Riksdagsarbetet måste fungera som ett ishockeylag under press. Min uppfattning är att man måste agera som en vikingatida svinfylking. Föra fram partiledaren och stötta honom i alla lägen.... Det blir fyra tuffa år för de som sitter" i riksdagen...

cc
2009-11-28, 01:32
Hej Thomas

1. Vad anser du om den pågående av riksdagen icke beslutade utfasningen av kontanter ut det svenska samhället det privata bankväsendet just nu genomför (i strid med de lagar riksbanken har att följa)?

2. Är den pågående kontantutfasningen ett hot mot den lilla människan i klass med massövervakning eller större?

3. Är den pågående kontantutfasningen en utmaning ett medborgarättsparti som Pirtapartiet bör ta ställning till?

Frågas då kontanter (anonyma bearer-bond typ medel) synes vara en hörnsten i ett modernt demokratiskt samhälle som värnar individens rätt till privatliv, valfrihet och oberoende.

Plastkort utfärdas ju av bank och tillhör bank. Dessa kort inehåller inga pengar utan är enbart en av det privata bankväsendet skapad metod som tvingar kontoinnehavare att vid vart enskilt inköp till privatbank ställa frågan: Får jag köpa just den här tjänsten eller saken?

I samma utsträckning som kontanterna i ett samhälle avskaffas ställs alltså medborgarna under ett de facto absolut förmyndarskap till det privata bankväsendet.

Detta helt utan demokratisk översyn.

Det går även att ha åsikter om den övervakning ned på detaljnivå av den enskilda människan det kontantlösa samhället ger privata banker.

Även ur ett säkerhetspolitisk och nationellt sårbarhetsperspektiv är den pågående utfasningen av kontanter en riktigt dålig idé.

Vad sker t ex vid nätverksproblem eller elavbrott då affärsikdares kortläsare och privatbankernas datorer icke kan kommunicera?

För den enskilda människan knackar hungern och svälten på dörren i samma stund.

För samhället som helhet står systemkollaps och undantagstillstånd vid porten.

Mvh

Thomas Gunnarson
2009-11-28, 10:37
1. Det är nog en omöjlighet även om överheten ser det som framkomlig väg. Kontanter kommer att bli viktigare framledes än idag! Det behöver inte nödvändigtvis vara svenska hundralappar man gör affärer med, eller hur?
2. Självklart att kortet är ett sätt att övervaka den enskildes leverne. So what? När det går upp för folk så sorterar man sin verksamhet och anpassar sig till förutsättningarna. Så har folk alltid gjort. Man agerar Pirat i liten skala. Och idag när folk alltmer förstår hur datorn är inblandad lär man bli mer Pirat. Detta forum visar hur fräcka och respektlösa medborgarna egentligen är mot överheten.
3. Vad samhället/överheten missar är att den samhälleliga ambitionen att utbilda medborgarna till avancerade "arbetare" på samma gång gör att folket lär sig inse hur samhället fungerar. Övervakning och styrande blir svårare då medborgaren inte längre är okunnig om förutsättningen för övervakning. Detta är det nya i samhället ty övervakning av medborgarna har fungerat effektivt allt sedan Gustav Wasa. Nu är den tiden förbi! Piratpartiet är ett bevis på det. Jag insåg detta vid förra riksdagsvalet då jag anslöt mig till Piratpartiet och träffade ett gäng unga Pirater i Borås. Framtiden är egentligen ljus, men förändringen kommer inte av sig själv utan det är vi medborgare som måste visa vägen. Många vill vara med i gräddfilen och behålla och utöka överhetens förmåner...
Jag svarade väl på fråga 3 redan i 1 och 2.... Piratpartiet tvingas att ifrågasätta korten, även om det kommer att betraktas som medlöperi till suspekta organisationer och individer.

Gammelpiraten
2009-12-03, 12:45
Hur arbetar du/kommer du att arbeta konkret för att Piratpartiet skall komma in i riksdagen?
Se gärna frågan som att du ger tips/info till andra pirater hur de kan gå till väga.

På så sätt kan de också använda sig av de metoder du använder dig av. Och vad du vet/anser är effektivt. Utifrån den information som samlas kan vi bilda arbetsgrupper som bevakar vissa områden och/eller också ge idéer till alla grupper och individer som är aktiva.

Anna Troberg skriver idag 3/12:
Det händer massor i PP. Just nu förbereds det en massa saker i kulisserna och någon gång efter jul tror jag att vi kommer att få se en explosion av extern aktivitet. Då blir det dags för de andra partierna att huka sig. ...Vi är urbra på att samla information och ganska dåliga på att göra den lättillgänglig. Det handlar dels om hur var och en av oss kan kampanja under valåret, men också om hur information ska flöda smidigt och fritt inom partiet.”

Fundera först innan du tittar på mina förslag.


Här nedan följer en del av de områden som jag anser måste vara igång kontinuerligt. Ju närmare vi kommer valet desto mindre utrymme står till vårt förfogande. I varje media konkurrerar journalisterna med varandra för att få in sin artikel. Sedan konkurrerar alla media med varandra.
Konkurrensen är stenhård för att få in någonting.

Områden nedan är inte rangordnade

Områden: Nätets alla former. Vilka är viktiga?
Direktkontakt med journalister?
Motioner till kommuner och landsting?
Insändare, debattartiklar i papperstidningar?
Artiklar i diverse gratistidningar; tåg, flyg-tidningar etc?
Intervjuer i tidningar och annan media.
Kommentarer på andra partiers politiska utspel. Typ pressmeddelanden.
Kommentarer på aktuella händelser (som alltså kan kopplas till piratformer).
Sympatiskt inställda artister, musiker, etc.
Egna egenskaper som folk gillar (spela flöjt eller sjunga eller liknande)
Deltagande i evenemang typ marknader, skyltsöndagar, utställningar, events, osv

Thomas Gunnarson
2009-12-03, 19:03
Om man inte jobbar i ett målmedvetet lagarbete utan att man kör sitt eget race som en sorts karriär, vilket ju är möjligt, så är nog PP ute ur leken innan man börjat på allvar. Så jobbet lokalt blir att lyfta fram de som blir nominerade. Själv anser jag att Björn Odlund bör vara förstanamn här i området (Borås med omnejd) då han numera hör till Piratpartiets veteraner och har "rätt" ålder. För egen del är jag absolut inte någon tillräckligt "spännande" person för att föras fram i en valrörelse och kunna dra röster....(Vilket inte innebär att jag avstår från min intresseanmälan)

Så jag tycker fortfarande att man bör satsa på en svinfylking. Jag föreslår att man samlar sig bakom Björn Odlund i detta område. Mina personliga möjligheter att göra en insats är tyvärr begränsade, men om man organiserar det lokala partiarbetet med dem som redan finns kommunalt så kan man få igång olika aktiviteter av traditionell karaktär. Ty röstvärvning på nätet ordnas lättare från olika centrala platser....

Som summering tycker jag att alla de förslag som du nämner bör prövas. Det brukar ju vara så inför valen...

Rent praktiskt så måste man samlas rent fysiskt och prata igenom vad man vill göra, lokalt och regionalt. Helst strax efter nyår.
Om man vill att alla som är intresserade att hjälpa till så måste man kanske acceptera en viss spretighet, om du förstår....
Det blir så demokratiskt då !!!!

Gammelpiraten
2009-12-07, 14:22
Jag tror det är viktigt och riktigt att man träffas lokalt efter nyår. I verkliga livet för att diskutera fortsättningen.

Här en fråga till

Vi i Piratpartiet står för fri kunskap och delad kultur.

Kan du se något mer område/ö, som enligt din åsikt borde vara fritt från avgifter om du stod utkik i förmastens utsiktskorg, som piratskeppet borde lägga beslag på? Ett konkret förslag.

Gratis museer är en självklarhet tycker jag men det måste finnas flera områden.

Alliansregeringen satte avgifter på besök till museer. De stora statliga museerna, som hade fri entré 2005 och 2006, tappade i fjol mer än 1,5 miljoner besökare sedan entréavgifterna återinförts. Ett lyckat museibesök sätter spår i form av en mängd mångsidiga kunskaper och erfarenheter. Även antalet besök från förskolor/skolor har minskat. Under 2008 stod förskolor/skolor för totalt 1,4 miljoner besök på museer och konsthallar. Antalet besök från denna grupp har under de senaste tre åren gått ned med 19 procent. Störst är nedgången vid kommunala museer där antalet besök minskat med nära 50 procent.

Mer statistik:
http://www.kulturradet.se/sv/publikationer_/Museer--konsthallar-2008/

Kunskap, vetande och erfarenheter är grundelement för att förstå den värld vi lever i och ge oss förmåga att tackla de problem som vi dagligen kastas in i och brottas med.

För att förbättra integrering och göra samhället mer begripligt historiskt, kulturellt och socialt för immigranter, infödingar, utlänningar, amerikaner och uppväxande släkten är det en global samhällelig vinst att göra museerna avgiftsfria. Den information och upplevelse som museerna förmedlar är synnerligen viktig då alla inte kan ta emot kunskapen genom Internet-mediet, som dessutom ur vissa aspekter bara kan fungera som ett komplement.

Här är ett till exempel: Ett gratis Internet kanske är något att eftersträva men det kanske är för dyrt? Det kan då vara bättre att aanvända sig av något annat, tex FON-systemet (http://www.fon.com/en/). Ansluter man sin egen bredbandsuppkoppling till FON-gemenskapen så har fri tillgång andra medlemmars bredbandsanslutningar, WIFI, över hela planeten. 0,7 millioner FON-spots nu.

Anledningen till frågan: Jag försöker hitta flera gemensamma nämnare och beröringspunkter till våra grundpostulat. Det här är också en liten men inte oviktig integrationsfråga som går tvärt emot andra politiska partiers negativa integrationspolitik. Frågan har också en anknytning till ekonomi och kommunal verksamhet. Många människor med låga inkomster och kommuner har inte råda att gå på museer utan prioriterar annat mer nödvändigt för deras livsuppehälle och existens.

Thomas Gunnarson
2009-12-07, 22:21
jag har ytterligare en käpphäst...

Skatterna. Inget land i världen plågar sina fattigaste med sådana skatter. Att Sverige har Europas högsta ungdomsarbetslöshet beror på att vi inte har en Skattefri Zon i botten av inkomsten. Ett påhugg under sommarlovet skall beskattas när det egentligen borde vara helt skattebefriat.
Det är inte så himla roligt att anställa en nybörjare för några veckor och betala både arbetsgivaravgifter och inkomstskatt för denna person... som arbetsgivare.

Samma gäller småföretagare och pensionärer... Det finns folk som jobbat hela sitt liv. I någon usel bransch. Som inte genererat någon ATP. Och står där idag med en pension på 1000 kronor i veckan. Netto. Det måste vara mindre än en dollar om dagen, med den kostnadsnivå vi har....

Framöver kommer nästan alla nya pensionärer att enbart få grundpensionen, om man skött sig väl och inte haft förlustår som företagare eller varit invandrare med mindre än fyrtio år i landet... Och det gäller redan idag, ty de som är födda efter 1950 kan nog räkna med detta...(var noga med PPM)

Så.... Sverige skiljer sig från alla andra EU-länder. I övriga EU flyttar ungdomarna och pensionärerna stannar hemma...
I Sverige flyttar pensionärerna till skattebefriade länder såsom Frankrike där en pensionär, eller ungdom, får tjäna 12700 kronor före skatt - per månad - (före finanskrisen).
I Sverige stannar ungdomarna hemma då de inte kan annat....

Den skattebefriade Zonen, Grundavdraget, är i Sverige mellan 15000 kr till 23000 kr per år !!!

Skattesystemet gör folket till slavar... vad gör det om man kommer ut på nätet om man inga pengar har...
En ekonomisk frizon är en mänsklig rättighet.
Allting som mitt arbete skapar är inte statens!

Höj grundavdraget till en rimlig nivå. (Existensminimum sägs vara 7000- 8000 kr i månaden)
Säg så där 10 000 kr i månaden.

Ett Grundavdrag på 120 000 kronor om året.

(Då är vi bara nästan framme vid fransmännen...)

Gammelpiraten
2009-12-10, 13:41
Jag har ställt två frågor till nästan alla kandidater tidigare.
Svaren har varit fantastiskt bra och tydliggöranden i många aspekter.
Den samlade kunskapen och kraften visar på en enorm styrka.
Jag hoppas att alla som läser drar nytta av det hela.
Jag hoppas ingen, ur någon aspekt, tar illa upp av att jag ställer en/denna min/ tredje omgångsfråga.

Finns det någonstans i vårt samhällssystem där vi har en byråkrati/administration som kostar och som du gärna skulle vilja avveckla eller förändra? Det kan gälla på kommun-nivå eller riksnivå. Avgifter eller verksamheter. För privatperson, företagare, studerande, pensionär, osv. Var finns det någonstans man kan göra en besparing för den enskilde och/eller för samhället som helhet? Kan man säga att det finns en privilegierad elit, en slags nomenklatura, som uppträder i de flesta samhällssektorer och nivåer och som lägger ut ett slags kontroll, avgifts och registersystem över oss andra medborgare?

Exempel 1) De som sitter och avlyssnar/sammanställer informationen om vanliga medborgares Internettrafik bör kunna klassificeras tillhöra en onödig byråkrati som kostar pengar.

Exempel 2) I min egen kommun är återvinningsystemet för kasserade produkter och det som förr kallades sopor helt utbyggt. Allt sorteras och återvinns på lokal och central återvinningsstation. Det finns inga sopor att skicka i den gröna tunnan. Ändå måste man betala avgift för ”sophämtning” trots att man alla sopor återsorterat och inga sopor har att skicka. Det är uteslutet att erhålla dispens.

Exemplet 3) Samma kommun har man precis nu infört stämpelur (sk flexklocka) också för lärare. I samma veva blir samtliga lärare semesteranställda (dvs de har lika lång/kort betald semestertid som andra lönanställda. Avdelnings-, förvaltnings-, enhets-chefer och heltidspolitiker omfattas inte av tvånget att registrera sin tid med stämpelur. Detta menar ledningen officiellt är ett rättvist system.

cc
2009-12-14, 01:17
Mot bakgrund av den information Brian Gerrish presenterar i sitt "State of the Nation" tal
i år, vilken är Din uppfattning av hur Piratpartiet skall hantera detta hot för svensk del?

Brian Gerrish bakgrund (http://www.youtube.com/watch?v=hBE_0-1v_34)
Brian Gerrish - State of the Nation 2009 (http://www.bbc5.tv/news/story/brian-gerrish-state-nation)

Svarsalternativ:

1. Anser att det Brian Gerrish talar om inte är ett problem.

2. Visst är det ett hot. Anser att partiet ändå skall hålla fast vid vågmästarstrategin - även om detta innebär att partiet stödjer politiska beslut som bryter ned samhället

3. Partiet måste omgående ta med i beräkningen den hotbild Brian Gerrish redogör för vid utformandet av sin strategi och taktik

Tommten
2009-12-14, 16:38
1. Vad har du för tankar kring paparazzis. Är det ett problem och i så fall, vad ska man göra åt det?
2. Bör man få kopiera uppsatser från nätet vid skolarbete?
3. Bör det vara lagligt med innehav av barnpornografi? Om inte, hur ska man tackla problemet?
4. Hur ser du på TV-licensen? Bör den förändras och i så fall hur?
5. Vad anser du man bör göra åt förekosten av "nätmobbing"?
6. Hur ställer du dig till Sveriges nuvarande prostitutionslagstiftning?
7. Hur skulle du resonera kring det här scenariot? (http://forum.piratpartiet.se/Topic188432-505-1.aspx)
8. Vad har du för tankar kring det här (http://playrapport.se/#/video/1784587)?
9. Hur ställer du dig till Sveriges nuvarande droglagstiftning?
10. Hur ser du på P1 Kalibers metoder för att granska Sverigedemokraterna? Del 1 (http://www.sr.se/topsy/ljudfil/1671721.mp3) , Del 2 (http://www.sr.se/topsy/ljudfil/1684003.mp3) , Del 3 (http://www.sr.se/topsy/ljudfil/1694657.mp3)
11. Vad anser du om djurrättsalliansens avslöjande om grisarvården? Gjorde de rätt eller fel och använde de bra metoder?
12. Har du medverkat i media i debatt eller nyhetsinslag och har du någon länk till detta? (helst muntligt inslag).

Du står i en debatt i TV med en arg upphovsman...
- Jag äger mitt verk men du vill tillåta någon annan att bestämma över min egendom!? En sån fräckhet!Vad svarar du till personen?
Varför i hela friden vill du ta bort patent!? Inget företag skulle ju våga investera i ny forskning längre!Vad svarar du till personen?

Gammelpiraten
2009-12-14, 17:25
Mina frågor till dig kommer efter en del textmassa, vilken utgör det bakgrundsmaterial som ligger till grund för mina frågor och tankar. Och jag vill betona att jag inte har något annat syfte än att vara behjälplig så att PP kommer in riksdagen. Jag utgår bara från min egen erfarenhet och verklighet. (Den verkligheten finns därför på mitt blogginlägg ?Om Marknaden och Staten i dagens bilvärld? http://blogg.felicia.se/?p=54 där jag redovisar en i mitt tycke en slags piratfråga.) Men lämna det och gå till frågorna.

Det är så här.
Det är odemokratiskt och orättvist.
Men 4% krävs för att ta plats i Sveriges Riksdag.
Drygt 7 miljoner röstberättigade. 80% valdelatagande. 5,6 miljoner som kommer att rösta.
4% är 224.000.
45,5 % valdeltagande i EU-valet 2009. Piratpartiet fick 225.915. Massavlyssningen gav PP två platser i EU.
Nu är riksdagsval något helt annat än EU-val. EU långt borta. Sverige betydligt närmare. Invandringen gav SD placering i riksdagen. Cancersjuka som måste söka jobb gav överströmning till s. Klimatdebatten gav påfyllnad till mp.

Det är så här.
Syns man inte så finns man inte.
IPRED, FRA är för närvarande avförda från den debatt som lyser på himlen.

Därför ser det ut så här. (SIFO dec)

s 31,49 %
m 21,54 %
blank, osäkra 14,2 %
mp 8,47 %
fp 5,83 %
v 4,46 %
c 4,46 %
sd 4,38 %
kd 3,17 %
Fi, Juni, PP, övr 1,71 %

Hade riksdagen återspeglat ett demokratiskt förhållningssättet till den nuvarande parlamentarismen så hade det funnits cirka 50 tomma stolar i riksdagssalen. Men; blankrösterna och övriga under 4% fördelar sig på de partier som kommit över spärrgränsen. Blankrösterna först och sedan de som då fortfarande finns under 4%. Det demokratiska underskottet skulle i sådant fall visa sig alldeles för tydligt för att man vill ståta med tomma stolar.

Vi håller på att bli akterseglade. Vi måste åter komma in i luften. Och eftersom en del pirater hellre tycks vilja begå harakiri än att flytta sig någon mm utanför FRA-frågan eller något som den gode Rick satt på pränt så fokuserar jag därför på något som är unikt för PP.

När kandidaterna är valda/utsedda och finns tillgängliga så läggs ett utfrågningsforum ut igen. All allmänhet ska få möjlighet att ställa frågor till våra kandidater. Och vi kräver att alla de andra partierna skall göra likadant.

Vi bör kontakta varenda lokaltidning och all tänkbar media. Och påpeka denna nyordning.

Det här ger en val-demokratisk användning av Internet. Och om den används förnuftigt så kan det vara en början till förändring av vårt demokratiska system till det bättre.

Fråga 1: Tycker du den här idén är vettig?

Jag vet att vissa ställer upp med sina namn för att på sätt dra röster på till PP. Att just de inte svarar är förklarligt. Men de andra. Att gå in i deras personliga bloggar och få fakta utifrån de 300 tecknens beskrivning är inte tillräckligt. Då faller ju hela vitsen med utfrågningsforumet. Jag har dragit ur den essens (kopierat) från inlägg om vad utfrågningsforumet har för syfte, vad det ska användas till och hur.

Fråga 2. Så varför svarar inte alla kandidater som har för avsikt att ta plats i riksdagen på frågor?
(ett uteblivit svar är ju också ett svar, men det kan ge upphov till konstiga/vissa reflexioner)

Syfte med utfrågningsforumet:
Att agera Djävulens Advokat för att se hur kandidaterna klarar av frågeställningar är okej. Att ställa frågor och motfrågor och verkligen vända ut och in på argumenten är just nu och enbart just nu så jäkla viktigt för partiet att ska få fram dom bästa kandidaterna. varje kandidat måste rannsakas i minsta detalj för att inte de skall få en glipa att köra vårt parti på grund. Därför bör vi kunna få fråga ut personen i varje vinkel av hans personlighet för att se om de är de rätta virket att kunna stå pall för de frestelser som väntas. Samtliga kandidater ska frågas om allt som är relevant för vår kandidatur och för att få representera partiet. Så medlemmarna har bästa möjlighet till att bilda sig en uppfattning. Meningen är alltså inte att försöka ändra kandidatens ställningstaganden, det är att få reda på vad ställningstagandena är. Utfrågningsforumet bör inte vara ett forum där utfrågarna för fram sina åsikter, utan där man lockar fram svar från kandidaterna
Jag vill givetvis också att alla kandidater ska granskas. Jag tycker att det är oerhört viktigt att pressa åtminstone högprofils kandidaterna med följd frågor. Det är just i de svaren de visar om de är politiskt gångbara eller inte. Vi vill ju ha fram lojala men ändå flexibla tänkande individer med integritet. Det är en forumsektion där kandidaterna frågas ut och ger sin syn på kandidaturen. Detta utesluter på inget sätt mer djupgående debatter om vad kandidaterna tycker i olika ämnen i annan del av forumet. Vill man ifrågasätta trovärdigheten i något antagande som kandidaten gjort, eller lämpligheten i att en kandidat hyser viss åsikt, jag ser ingen anledning till att man inte skulle kunna diskutera kandidater öppet och att man skall kunna varna för olämpliga kandidater... det är partiets framtid som står på spel här, ser inga negativa effekter av att detta görs in public.

Thomas Gunnarson
2009-12-17, 20:40
Gammelpiratens funderingar om stämpelklockan är ju en gammal historia. Dylik kontroll hade man nog redan på bilfabrikanten Fords tid..... Själv hade jag stämpelklocka på mitt jobb, inklusive flextid, så det tyckte jag var utmärkt... Jag var ändå tvungen att vara där.
Jag tycker att vi har mycket allvarligare problem idag än detta. Tyvärr. Hur man hanterar förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare är ju en fråga mellan dessa parter. Vad man som politiskt parti måste ta i är det som inte enskilda medborgare klarar själva....

Brian Gerrish.... Det kommer givetvis att komma upp nya problem och fenomen som måste diskuteras. Det svåra är att hantera sådana problem vid rätt tidpunkt och på rätt sätt. Se bara hur klimatfrågan håller på att spåra ur då detta , kanske, redan har hamnat på agendan alltför sent för att kunna lösas utan stora konflikter....

Tommtens 12 frågor...
1...... Jag är ingen kändis...
2. Att göra det enkelt för sig är som att pinka i byxorna... det värmer bara en kort stund sedan blir det kallt och vått.
3. Denna fråga är så känslig och allt inom detta område kan tolkas hur galet som helst. Jag har själv suttit som nämndeman i en pedofilrättegång och det var en mycket märklig rättegång, men det finns nog inte plats att berätta om det här....
4. Den borde snarast betalas av staten, ty då avtalet mellan staten och SVT bygger på "att SVT skall leverera kvalitetsprogram" kan man säga att SVT brutit mot avtalet redan när man började sända Dallas, om någon minns det...
5. Stäng av datorn.
6. Det är väl ett skott i luften som allt inom sexlagstiftning...
7. Biblioteken var ju inte särskilt uppskattade när de startade, eller?
8. Tänk om man glömmer sin lilla nyckel hemma... då måste man vara en bra kamrat...det är inte något större problem ty lärarkåren läser snart av eleverna även utan digital nyckel... i skolan finns inte många hemligheter...
9. Kan det för dåligt....
10. SD består till största delen av sossar som hamnat utanför och inte känner igen sig inom sossarna...
SD är ett mindre problem för de etablerade partierna då man inom kort kan plocka upp valda delar av SDs program...
PP är betydligt farligare för etablissemanget. Därav tystnaden!
11. Eftersom det handlar om min yrkesbana så kan jag konstatera att utvecklingen nu närmar sig Frankenstein själv. Vem är skyldig till en industrialiserad djurhållning där människan blir alltmer bortkopplad? Vad händer när den siste svinfarmaren tröttnar och säljer av? Vem skall då ta ansvar för livsmedelsförsörjningen i samhället? Piratpartiet?
12. Jag har skrivit en bok om jordbruket som finna att köpa på VULKAN.se (Nu även digitalt) Om någon köper den och delar ut den gratis så skall jag..... äsch, gör som ni vill..

Gammelpiratens resonemang om procenten är helt rätt. Syns man inte så finns man inte!!!
Men det innebär inte att det är omöjligt!!! Jag har trott att ytterst få har läst min bok, eller mina insändare, men när jag i jobbet träffat folk och hört mig för så finner jag att man faktiskt noterat min existens.

Detsamma gäller Piratpartiet!!

Laszlo Donat
2009-12-18, 14:28
Hej Thomas!

Jag har tre korta frågor till var och en och önskar koncisa svar!

1. Hur blir man en god människa?
2. En politiker bör hon/han vara en god människa?
3. Vad ska du göra för att Piratpartiet ska vinna valet?

Thomas Gunnarson
2009-12-19, 10:57
Svåra frågor....

1. Det klassiska svaret blir ju att allt vad man vill att andra skall göra en själv skall man göra för andra.. Mer kan man nog inte begära.
2. Ja. Men. Tyvärr är utrymmet för hårdföra psykopater stort inom politiken. Ibland är psykopatisk läggning en förutsättning för en framgångsrik politisk gärning....
3. Man måste föra fram de kandidater som nominerats högst överallt regionalt. Det svåra blir att få upp aktiviteterna lokalt så det är bara att hoppas att folk med tidigare politisk erfarenhet i andra partier och deras valarbete använder sina erfarenheter....
Det finns massor av människor som kommer att röstskolka detta val !! Betydligt fler än vi någonsin varit med om... Möjligheterna är, enligt min uppfattning, mycket goda om vi lyckas nå folk på rätt sätt.

Argument
2009-12-21, 18:09
Vad bör statens uppgifter vara? Vad bör politikernas uppgifter vara? Vad kommer du göra för att undvika att bli korrumperad av makten och systemet?

Thomas Gunnarson
2009-12-23, 16:22
Vad bör statens uppgifter vara?

Den diskussionen var ju ganska het när de baltiska staterna lämnade Sovjetunionen. Som jag uppfattade det var statens väsentligaste uppgift att organisera sådant som vi gemensamt måste hantera i samhället. Lagar. Domstolar. Polis, ja hela våldsmonopolet, försvaret ,m.m.....
Sedan finns det ju gränsfrågor och där ges utrymme för en demokratisk process med offentlig debatt, val till beslutande organ såsom riksdag, regionfullmäktige, kommunfullmäktige ....

Vad bör politikernas uppgift vara?

Som systemet är organiserat i detta land så har ju man partisystem där man , förhoppningsvis, har ett partiprogram som följes såpass att väljarna kan lita på att det som partiprogrammet utvisar också är politikens rättesnöre...
Därmed är också de enskilda politikernas rörelseutrymme inringat....

Vad kommer du att göra för att undvika att bli korrumperad av makten och systemet?

Man är väl Pirat..... Att vara Pirat är att vara en Underdog. Nu och framöver.

Gammelpiraten
2009-12-31, 10:00
HOTEN MOT TRYGGHETEN
(fet text är frågor/önskemål som riktar sig till dig som kandiderar. Övrig text är utfyllnadsord som du kan lämna därhän om det dig så passar bäst)

Integriteten, miljön och jobben för de unga

Vad får dig att känna dig tryggare och vad tror du andra känner sig tryggare av?

Du kan sluta läsa nu om du tror jag vill debattera, att frågan handlar om fördelningspolitik, om du tycker att det här inte är en piratfråga eller att jag vill föra fram några egna frågor av något slag som inte har något direkt samband med den här trådens syfte.

Jag tror att valrörelsen mycket kommer att handla om de hot vi människor känner och upplever.
Vi känner oss inte trygga längre. Vi vill känna oss trygga i våra liv. Partierna kommer bjuda ut sina trygghetslösningar.

Integriteten hotas. Vi kontrolleras, spåras, övervakas och systematiseras in i register överallt.
Vattenbrist, oljebrist, nedhuggningen av regnskog, arter försvinner för alltid allt snabbare och snabbare, ö-riken dränks, algblomning och alla andra hugg från ekosystemen oroar oss gång på gång, befolkningen ökar explosionsartat på klotet och naturresurserna räcker inte till.
Vi ser mycket allvarligt på att ungdomsarbetslösheten är 23% i Sverige och förundras över att den bara är 7,6% i Danmark och 5,3% i Holland.

Om du ser något samband mellan de tre hoten så redovisa gärna dessa.

Du kan sluta läsa även här om du tror jag vill debattera, att frågan handlar om fördelningspolitik, om du tycker att det här inte är en piratfråga eller att jag vill föra fram några egna frågor av något slag som inte har något direkt samband med den här trådens syfte.

En 80% tycker det är bra med kroppsscanning vid flygplatsen om det blir tryggare att flyga. Motsvarande siffror kan man också finna för kameraövervakning på torg och i affärer. En överväldigande majoritet känner sig trygga när de är övervakade. Mer synliga poliser, upplysta tunnlar och parkvägar, hells-angels-klubbar i närområdet, medborgargarden och mer uppklarade stölder är också fenomen som ökar trygghetskänslan hos människor i allmänhet.

Och varför inte operera in ett chip hos alla som vistas i Sverige! Vi slipper då all slags kameraövervakning, brottsligheten sjunker mot noll. Genom öppna register vet vi var alla är och har varit varje sekund under varje dygn. Vi kan äntligen känna oss ganska så trygga. Vi kan fokusera på de miljöhot vi inte ser med övervakning och vi kan bearbeta problemet med den höga ungdomsarbetslösheten.

Om du har några lösningar, som ger en gemensam lösning på de tre hoten så redovisa gärna dessa.

Vill du läsa mera om hur omfattande registersystemenen är uppbyggda avseende våra husdjur så läs min blogg:

http://blogg.felicia.se/

Gammelpiraten
2010-01-02, 14:59
Ett fantastiskt nydanande och värdefullt instrument är denna tråd som möjliggör utfrågning av alla kandidater. Jag hoppas att mina frågor varit till hjälp för att vaska fram de lämpligaste företrädarna för PP. Eftersom alla kandidater inte kommer att få plats i riksdagen så har jag då en sista fråga som berör entusiasmen, kraften och planeringen ifall nedanstående scenario skulle inträffa.

Utifrån nedanstående scenario ställer jag några frågor.

Du blir inte vald som riksdagskandidat.
Du kommer inte in riksdagen då du står för lång ner på PPs riksdagslista.
PP kommer inte in i riksdagen för att partiet bara fick 3,99% av rösterna.Vad har du för plan utifrån något av dessa alternativ?
Står du eller är du beredd att stå på någon kommunal lista för att på så sätt företräda PP?
Kan du specificera ett par viktiga kommunala PP-frågor här och nu?
Om du inte kan detta – vilka tycker du då är de viktigaste utifrån ett PP-perspektiv utifrån de områden där Kommunen enligt lag ansvarar för

http://forum.piratpartiet.se/Topic191808-464-1.aspx

Du kan finna vad andra kommunala partier har på sin agenda

http://www.val.se/det_svenska_valsystemet/partier/lista_registrerade_partibeteckningar/kontaktuppgifter.html#K

Thomas Gunnarson
2010-01-03, 11:36
Angående "Hoten...."

Jag har faktiskt kommit med ett konkret förslag längre upp i frågelistan. Men låt mig åter precisera mig...

I mitt jobb möter jag nästan dagligen folk som faktiskt agera utifrån hur de uppfattar situationen. Och, det är precis som frågan gäller, man ser ett hot mot sin tillvaro som man försöker lösa på egen hand då man inte tror på samhället problemlösningar...
Detta är ett allvarligt hot mot en fungerande demokrati !! Om tilltron på de demokratiska institutionerna vacklar får vi en upprepning av den politiska utveckling som var för hundra år sedan. Därför är jag här nu och skriver dessa rader !! Men förbättras min "trygghet" av detta? Ja. Att kunna nå mina medmänniskor är det viktiga och enda vägen....
Andra medborgare kan riskera att vilja luta sig mot en stark ledare... (Man saknar nog Göran Persson inom politiken idag...)

Klimatkrisen kan man lätt avfärda med Kjell Alekletts resonemang: " Oljan är slut innan klimatet hunnit bli allvarligt skadat"... ungefär så... Övriga problem är en effekt av urbaniseringen..
Dagens samhälle är känsligt genom sin uppbyggnad och bristande lokal stabilitet. Globaliseringen, som är orsaken till vår känsliga situation, är ju en ständig rörelse, alltså ingen statisk situation där vissa "frihandelsregler" styr det globala samhället. Som vissa frihandelsdogmatiker gärna inbillar sig. Globaliseringens slutmål blir därför , med automatik, Lokalsamhället. Därför att vi finner det lättare att göra affärer med vår närmaste granne....
Som man inser så är problemet därför akut men kommer att lösa sig självt så småningom, men den akuta situationen kan spåra ur....

Orsaken till den otrygghetskänsla, som jag också uppfattar finns i samhället, är troligen beroende på den svenska självbilden av det förlorade välfärdssamhället. Alla riksdagspartier är idag reaktionära, bakåtseende och drömmande om det förlorade "Folkhemmet". Folkhemmet var en politisk konstruktion som fungerade en kort tid i slutet av 1960-talet, kanske..... Förövrigt har det varit en utopi. Under "uppbyggnadsskedet" från trettiotalet fram till 1967 och under nedmonteringstiden efter 1970.....

Självklart så är ett kontrollsamhälle förutsättningen för en sådan utopi. I verkligheten har vi vår kulturella och politiska kusin, Östtyskland, som en parallell. Samma utopiska tankar, samma politiska och kulturella bakgrund...... Fast här hemma med en annan samhällsutveckling, något mer demokrati....

I Östtyskland fanns ingen arbetslöshet. Men kontrollsamhället var förlamande... En politisk hybrid, ett öppet och fritt samhälle utan arbetslöshet och goda samhällsfunktioner där medborgarna är storkonsumenter av skattefinansierade offentliga tjänster är just den politiska väg som svenska folket manar sina politiker att köra på. Oavsett om man är moderat eller vänsterpartist...

Så därför är en traditionell svensk fördelningspolitik knappast möjlig utan ett totalt kontrollsamhälle. Och samhället kräver och anser att medborgarnas samtliga arbetsinsatser är egentligen statens, samhällets tillgångar. I ett EU-perspektiv är denna åsikt omöjlig då det är en svensk isolationistisk politik. Detta börjar nu, efter snart femton år i EU, slå ut Sverige och placera landet i sin rätta position i Europa. En råvaruleverantör till den centraleuropeiska industrin....

I denna ganska mörka bild av Sverige är PP det bloss som lyser upp den politiska himlen.

Som jag betonat i tidigare inlägg så är min åsikt att ungdomsarbetslösheten i landet beror på ett förlamande skattetryck på låga inkomster. Det högsta i Europa, ja, kanske i hela världen. Det går att lösa mycket enkelt !!
Höj grundavdraget för samtliga medborgare till 10 000 kronor per månad ( Cirka 7-8 gånger). Kostnaderna för att anställa till låga löner minskar radikalt vilket är nyckeln till lösningen... Åtminstone den politiska lösningen...

Eftersom jag varit lantbrukare har jag också en god inblick i europeisk jordbrukspolitik. (Har skrivit en bok om eländet). Kort kan man säga att jordbrukspolitiken är mallen för den europeiska samhällspolitiken. EU är just en sådan politisk hybrid som jag beskriver här ovan....
Jag har därför lämnat lantbruksnäringen som aktiv och låter andra bära det lasset.... Kontrollhysterin är fasansfull !

Så finns det då någon heltäckande lösning på dagens problem?
Knappast, man får bearbeta problemen ett efter ett. Men med en känsla för "fair play" som en riktig medborgarrättsrörelse...

Thomas Gunnarson
2010-01-03, 12:02
Med nuvarande siffror i opinionen så ser det inte så lysande ut....

Om inte partistyrelsen får in en medial fullträff.... men som konspirationsteoretiker så tror jag det blir svårt.

Förhoppningsvis så klarar PP 4%. Inget är förlorat förrän valet är över.....

Min position blir nog utanför PP:s riksdagslista, men det finns massor av andra politiska uppdrag som måste utföras om PP kommer in i riksdagen. Så jobbet börjar på allvar efter valet. Om PP kommer över 4% !!!!

Ett av de allvarligaste problemen blir att få fram rätt folk lokalt och regionalt. Att få medlemmar att ta på sig ett politiskt uppdrag, även om det synes vara urtrist....

Därför anser jag att politiska uppdrag utanför riksdagen är väl så viktiga och medialt lysande då partiet är nytt. Sådana uppdrag ingår i helheten för partiets politiska effekt.

Ett av de uppdrag jag anser är bland de viktigaste är nämndemannarollen i olika domstolar. Domstolarna är en av samhällets viktigaste institutioner, nyckeln till samhällets utveckling. Många ser nämndemannauppdraget som en slasktratt för pensionärer, men ingenstans har man som politiker ett så direkt och konkret inflytande som i en domstol.

Kommunala uppdrag blir ju många gånger rena tjänstemannabeslut, särskilt i Miljönämnderna som ju är en myndighet och där politikerna mer är att betrakta som gisslan....

Winston Smith
2010-01-04, 05:35
Hej, mina frågor gäller vågmästarstrategin.

1. Har du läst texten om vågmästarstrategin?
http://www.piratpartiet.se/vagmastarstallning

2. Stödjer du vågmästarstrategin?

3. I vilka frågor kan du tänka dig att gå emot partilinjen (som enligt strategin är identisk med regeringens linje)?

I svaren på dessa frågor skulle jag vilja att alla eventuella personliga hjärtefrågor, stötestenar och liknande framgår. Det är viktigt för mig att veta om hänsyn till andra områden än Piratpartiets kärnfrågor kan komma att spela in när du avgör hur du ska rösta i riksdagen och jag vill därför ha ett så utförligt och heltäckande svar som möjligt. Om regeringen t.ex. vill lägga ner en verksamhet, ett regemente e.d. i din hemtrakt, kommer du då att tveka att rösta med regeringen i riksdagen?

Thomas Gunnarson
2010-01-05, 21:59
Vågen...

1. Ja

2. Ja

3. Inga

Som sakernas ordning alltmer utvecklar sig så vore det egendomligt om man inte inom PP kör en svinfylking....
Det finns ingen annan strategi. Väljarna måste veta att de valda följer de principer man lagt upp. I spetsen för denna svinfylking står partiledaren tillsammans med partiprogrammet.
Det finns troligen inget utrymme för egna piruetter....

Thomas Gunnarson
2010-01-10, 23:16
Nu är väl frågerundan i stort sett över.

Detta system att lotsa fram kandidater tycker jag är enormt bra sätt ut demokratisk synvinkel.

Jag hoppas att Ni alla tycker detsamma och att Ni fått fram de kandidater Ni önskar.

Tänk på att detta är ingen Robinsontävling utan ett demokratiskt urval där medlemmarna i ett nytt parti får möjlighet att ha en personlig åsikt om varje kandidat!

Något helt fantastiskt i vilken demokrati som helst och inte minst i svensk demokrati.

Gör Ert val och oavsett hur det går för mig så har detta varit en av höjdpunkterna i min politiska "karriär".

Lycka till allihop när kampen nu börjar på allvar !

Laszlo Donat
2010-01-14, 11:03
Hej Piratvänner!
Nu det börjar bli allvar! Vårt förslag till riksdagskandidater måste lämnas snart! Jag har gjort mina val, men jag kan ändra mig och korrigera min lista i sista ögonblicket! Så alla ni som är med på kandidattråden och uppdaterar det snabbt har en chans till min röst! De som har valt att inte vara med på kandidattråden är ointressanta för min del och blir inte bland de som får min röst!
Till Riksdagen vi måste välja karismatiska, kunniga, fantasifulla och trevliga människor! Oerhört viktig att riksdagsgruppen trivs inbördes att inga schismer förekommer och kan koncentrera sig på vårt program!
Eftersom alla är överens om partiets grundprinciper (hoppas jag!) jag valde inte att fråga om det! Jag ställde tre frågor tidigare som kan tyckas betydelselösa i sammanhanget, men för mig svaren har varit betydelsefulla för att avgöra vem jag ska rösta på! Jag lovade även någonstans att jag ska ställa frågorna även för mig själv!
Och här kommer det:

1. Hur blir man en god människa?
Det finns inte ett allmänt godtaget svar på frågan! Men för en blivande riksdagskandidat i Piratpartiet finns bara ett gott svar!

Man blir Pirat och medlem i Piratpartiet!
Genom historien är pirater är ju goda människor, har alltid kämpat mot grym överhet med livet som insatts och såg till att orättvist insamlade skatter blivit omfördelade! Som den bästa svenska förebild kan bli den berömda Efraim Långstrump och hans mytomspunna lilla dotter!

2. En politiker bör hon/han vara en god människa?
Ja, det är den främsta anledningen att Pirater ska bli Riksdagsmän!

3. Vad ska du göra för att Piratpartiet ska vinna valet?
Jag ska ha Piratkepsen på skallen fram till valet, även inomhus! Att ha keps på sig är uppstudsig och ger uppmärksamhet! Alla nya medlemmar i Ung Pirat borde få en piratkeps som present!
Kommer Piratpartiet få mer en 4 % av rösterna då har vi vunnit valet, 6,6% betyder stor vinst o.s.v.

Bland de svar som jag uppskattade mest:
1. Man äter mycket julmat.
2. Ja.
3. Äta mycket julmat.
Mun-mot-mun, bloggande…
..etablera en ännu mer aktivismpositiv kultur i organisationen, och fortsätta försöka inspirera till stordåd.

Kanske vissa kan räkna ut nu vilka som får min röst?
Jag har inte fått frågan om ang. hur mycket jag skulle donera till PP av de 55 tusen!
Men jag svarar! Jag ska donera allt och lika mycket till, men jag måste ha en plats på första raden mitt emot talmannen så att jag syns bra, och för att jag ser och hör dåligt!
Samt att ingen sitter bredvid och skymmer mig! Så rösta på mig!
Jag lägger det här ovan även på piratblogg för säkerhets skull (om moderatorn skulle radera/ censurera)! Om du behöver mera fakta, eller att jag ska rösta på dig av någon anledning maila mig: lld@laszlold.eu

Och förövrigt rösta på Piratpartiet!
Med vänlig hälsning
Laszlo