handdator

Visa fullständig version : Fredrik Moberg (#12184)


Fredrik Moberg
2009-11-23, 17:02
Fredrik Moberg
Många av våra potentiella väljare anser att Piratpartiets program bara handlar om tre detaljfrågor. Som riksdagskandidat vill jag föra fram en bredare syn - att programmet genom sitt fokus på utvalda teman påverkar centrala samhällsfrågor som demokrati, sociala strukturer och ekonomisk utveckling.
http://data.piratpartiet.se/Handlers/DisplayPortrait.aspx?PersonId=12184&YSize=128
Blogg: syrrans granne - Politik (http://www.syrransgranne.se/?category_name=politik)

Thomas Gunnarson
2009-11-23, 21:00
Vilken är då din hjärtefråga?

Fredrik Moberg
2009-11-23, 22:28
Thomas Gunnarson (2009-Nov-23)Vilken är då din hjärtefråga?

Min hjärtefråga är rätten till ett skyddat privatliv. Det är en väldigt personlig sak som berör mig och många andra direkt, men det är också något som jag tror har mycket stor påverkan på samhällsutvecklingen i ett större perspektiv.

I slutändan är det en fråga om frihet för människor att vara och utvecklas på det sätt de önskar, utan att känna sig hämmade av övervakning av staten eller andra. Denna frihet är grogrunden för allt skapande och företagande som ger oss både ekonomiskt och socialt välstånd, dvs ett rikt och väl fungerande samhälle.

Svar på frågan?

cc
2009-11-28, 02:16
Hej Fredrik

Fråga till kandidater rörande den pågående utomparlamentariska utfasningen av kontanter i det svenska samhället:

Mot bakgrund av nedanstående förhållanden, hur allvarligt ser Ni på den pågående utfasningen av kontanter?

Svarsalternativ:

1 - Bryr mig inte. Kontanterna för gärna försvinna för mig.
2 - Kontanterna skall vara kvar. Nuvarande lagstiftning räcker.
3 - Kontanter måste skyddas i grundlagen och kontantlösa bankkontor görs olagliga. Vet dock inte om detta är något för piratpartier att engagera sig i före valet 2010
4 - Som 3 - fast innan valet 2010
5 - Om Partistyrelsen omgående inte gör frågan om kontanternas skydd i grundlagar och banklagar till del av partiets kärnprogram kommer jag hyra en piratkostym, äntra styrelsens högkvarter och hota Rick med kölhalningen om han inte omedelbart gör skyddande av kontanter i grundlag till en av partiets kärnfrågorFakta 1: Statsmakten i form av riksdag, regering och riksbank har i dag överhänt så gott som all kontanthantering till privata banker och företag. I dag sköter det privata bankväsendet landets depåverksamhet av Sveriges mynt och sedlar (tidigare riksbankens uppdrag) som trycks av samma amerikanska företag som tillhandahåller de värdepapper USA:s privatkontrollerade riksbank, det s k Federal Reserve, trycker amerikanska dollarn på.

Riksbanken säljer Tumba Bruk till amerikansk sedelpapperstillverkare (riksbanken) (http://www.riksbank.se/templates/News.aspx?id=9643)
Den nya kontanthanteringen (riksbanken) (http://www.riksbank.se/templates/Page.aspx?id=24366)
crane.se (http://www.crane.se)

Fakta 2: en koalition av starka intressegrupper kampanjar i dag hårt, bl a genom skrämseltaktik, för att kontanterna avskaffas.

Avskaffa kontanterna i samhället (DN) (http://www.dn.se/opinion/debatt/avskaffa-kontanterna-i-samhallet-1.866354)
Inga kontanter - inga rån (finansförbundet) (http://www.finansforbundet.se/Resource.phx/pubman/templates/1.htx?id=2450)
Kontantlöst i Almedalen (polisen) (http://www.finansforbundet.se/Resource.phx/pubman/templates/8.htx?id=2385)
Hur ska kontanthanteringen minskas? (http://www.finansforbundet.se/Resource.phx/pubman/templates/8.htx?id=2494)
Det är dyrt att betala - använder vi för mycket kontanter? (riksbanken) (http://www.riksbank.se/upload/Dokument_riksbank/Kat_publicerat/Tal/2008/080528ny.pdf)
Kontanter och betalningar - hur ser framtiden ut? (riksbanken) (http://www.riksbank.se/upload/Dokument_riksbank/Kat_publicerat/Tal/2008/080205.pdf)
kontantfritt.nu (http://www.kontantfritt.nu/myter)

Fakta 3: det privata bankväsendet och andra privata aktörer har redan inlett utfasningen av kontanter.

Inga kontanter på banken (http://vlt.se/nyheter/vasteras/1.532603-inga-kontanter-pa-banken)

Gammelpiraten
2009-12-03, 13:37
Hur arbetar du/kommer du att arbeta konkret för att Piratpartiet skall komma in i riksdagen?
Se gärna frågan som att du ger tips/info till andra pirater hur de kan gå till väga.

På så sätt kan de också använda sig av de metoder du använder dig av. Och vad du vet/anser är effektivt. Utifrån den information som samlas kan vi bilda arbetsgrupper som bevakar vissa områden och/eller också ge idéer till alla grupper och individer som är aktiva.

Anna Troberg skriver idag 3/12:
Det händer massor i PP. Just nu förbereds det en massa saker i kulisserna och någon gång efter jul tror jag att vi kommer att få se en explosion av extern aktivitet. Då blir det dags för de andra partierna att huka sig. ...Vi är urbra på att samla information och ganska dåliga på att göra den lättillgänglig. Det handlar dels om hur var och en av oss kan kampanja under valåret, men också om hur information ska flöda smidigt och fritt inom partiet.”

Fundera först innan du tittar på mina förslag.


Här nedan följer en del av de områden som jag anser måste vara igång kontinuerligt. Ju närmare vi kommer valet desto mindre utrymme står till vårt förfogande. I varje media konkurrerar journalisterna med varandra för att få in sin artikel. Sedan konkurrerar alla media med varandra.
Konkurrensen är stenhård för att få in någonting.

Områden nedan är inte rangordnade

Områden: Nätets alla former. Vilka är viktiga?
Direktkontakt med journalister?
Motioner till kommuner och landsting?
Insändare, debattartiklar i papperstidningar?
Artiklar i diverse gratistidningar; tåg, flyg-tidningar etc?
Intervjuer i tidningar och annan media.
Kommentarer på andra partiers politiska utspel. Typ pressmeddelanden.
Kommentarer på aktuella händelser (som alltså kan kopplas till piratformer).
Sympatiskt inställda artister, musiker, etc.
Egna egenskaper som folk gillar (spela flöjt eller sjunga eller liknande)
Deltagande i evenemang typ marknader, skyltsöndagar, utställningar, events, osv

Fredrik Moberg
2009-12-04, 10:06
cc (2009-Nov-28)Hej Fredrik
Fråga till kandidater rörande den pågående utomparlamentariska utfasningen av kontanter i det svenska samhället:
Mot bakgrund av nedanstående förhållanden, hur allvarligt ser Ni på den pågående utfasningen av kontanter?
Svarsalternativ:
1 - Bryr mig inte. Kontanterna för gärna försvinna för mig.
2 - Kontanterna skall vara kvar. Nuvarande lagstiftning räcker.
3 - Kontanter måste skyddas i grundlagen och kontantlösa bankkontor görs olagliga. Vet dock inte om detta är något för piratpartier att engagera sig i före valet 2010
4 - Som 3 - fast innan valet 2010
5 - Om Partistyrelsen omgående inte gör frågan om kontanternas skydd i grundlagar och banklagar till del av partiets kärnprogram kommer jag hyra en piratkostym, äntra styrelsens högkvarter och hota Rick med kölhalningen om han inte omedelbart gör skyddande av kontanter i grundlag till en av partiets kärnfrågor

Politikernas uppgift i sammanhanget är inte att diktera kontanters vara eller icke vara utan att skapa förutsättningar för allas möjlighet att fritt kunna betala och ta betalt för varor och tjänster. Än så länge är just kontanter, fysiska pengar, det enda betalningsmedel som till fullo uppfyller dessa krav.

Kontanter har dock flera problem. De lämpar sig inte för elektronisk överföring och de utsätter innehavarna för risken att bli rånad och därmed är hanteringen dyr. Det är nog i skenet av detta man ska se den pågående flykten från kontanter.

Problemet med alla idag använda elektroniska betalningssystemen är att de helt saknar mekanismer för att skydda människors privatliv genom att anonyma transaktioner är omöjliga. Du kan inte föra pengar mellan bankkonton utan att det registreras. Du kan inte betala med kort utan att det registreras. Du kan över huvud taget inte göra några elektroniska överföringar utan att dessa regelmässigt registreras och sparas under lång tid.

Så nej, jag tänker inte välja något av dina ovanstående alternativ, eftersom det inte handlar om kontanter i sig utan om männsikors rätt till ett privatliv även i transaktioner som involverar pengar. Det är en jättebra fråga att driva, men för valet 2010 skulle jag säga att programmet är ganska övertecknat redan nu och att detta antagligen bör vänta.

Därmed inte sagt att vi ska låta rätten till ett privatliv på det ekonomiska området ytterligare erodera under mandatperioden.

Gammelpiraten
2009-12-07, 12:15
Vi i Piratpartiet står för fri kunskap och delad kultur.

Kan du se något mer område/ö, som enligt din åsikt borde vara fritt från avgifter om du stod utkik i förmastens utsiktskorg, som piratskeppet borde lägga beslag på? Ett konkret förslag.

Gratis museer är en självklarhet tycker jag men det måste finnas flera områden.

Alliansregeringen satte avgifter på besök till museer. De stora statliga museerna, som hade fri entré 2005 och 2006, tappade i fjol mer än 1,5 miljoner besökare sedan entréavgifterna återinförts. Ett lyckat museibesök sätter spår i form av en mängd mångsidiga kunskaper och erfarenheter. Även antalet besök från förskolor/skolor har minskat. Under 2008 stod förskolor/skolor för totalt 1,4 miljoner besök på museer och konsthallar. Antalet besök från denna grupp har under de senaste tre åren gått ned med 19 procent. Störst är nedgången vid kommunala museer där antalet besök minskat med nära 50 procent.

Mer statistik:
http://www.kulturradet.se/sv/publikationer_/Museer--konsthallar-2008/

Kunskap, vetande och erfarenheter är grundelement för att förstå den värld vi lever i och ge oss förmåga att tackla de problem som vi dagligen kastas in i och brottas med.

För att förbättra integrering och göra samhället mer begripligt historiskt, kulturellt och socialt för immigranter, infödingar, utlänningar, amerikaner och uppväxande släkten är det en global samhällelig vinst att göra museerna avgiftsfria. Den information och upplevelse som museerna förmedlar är synnerligen viktig då alla inte kan ta emot kunskapen genom Internet-mediet, som dessutom ur vissa aspekter bara kan fungera som ett komplement.

Här är ett till exempel: Ett gratis Internet kanske är något att eftersträva men det kanske är för dyrt? Det kan då vara bättre att aanvända sig av något annat, tex FON-systemet (http://www.fon.com/en/). Ansluter man sin egen bredbandsuppkoppling till FON-gemenskapen så har fri tillgång andra medlemmars bredbandsanslutningar, WIFI, över hela planeten. 0,7 millioner FON-spots nu.

Anledningen till frågan: Jag försöker hitta flera gemensamma nämnare och beröringspunkter till våra grundpostulat. Det här är också en liten men inte oviktig integrationsfråga som går tvärt emot andra politiska partiers negativa integrationspolitik. Frågan har också en anknytning till ekonomi och kommunal verksamhet. Många människor med låga inkomster och kommuner har inte råda att gå på museer utan prioriterar annat mer nödvändigt för deras livsuppehälle och existens.

Fredrik Moberg
2009-12-09, 08:23
Gammelpiraten (2009-Dec-03)Hur arbetar du/kommer du att arbeta konkret för att Piratpartiet skall komma in i riksdagen?
Se gärna frågan som att du ger tips/info till andra pirater hur de kan gå till väga.
På så sätt kan de också använda sig av de metoder du använder dig av. Och vad du vet/anser är effektivt. Utifrån den information som samlas kan vi bilda arbetsgrupper som bevakar vissa områden och/eller också ge idéer till alla grupper och individer som är aktiva.

Konkret arbetar jag med riktade insatser mot människor som står oss nära ideologiskt men som inte riktigt vågar ta steget av rädsla för vad de uppfattar som ett tunt partiprogram. Det jag försöker göra är att sätta in Piratpartiets program i ett större sammanhang och visa till exempel hur satsningarna på övervakning av nätet kan påverka ekonomin (http://www.syrransgranne.se/?p=4003) eller hur Piratpartiet kan sägas ta ställning i fördelningspolitiska frågor (http://www.syrransgranne.se/?p=3394).

Detta är naturligtvis svårt, men jag tror också att det personliga värvningsarbetet är det enda sättet att värva väljare som egentligen fungerar. Om alla piratpartister värvar tre nya väljare som i sin tur värvar tre nya väljare kan vi i slutändan bli väldigt många.

Förutom det personliga värvningsarbetet fortsätter jag förstås att diskutera frågorna på bloggen och om möjligt även på debatt- och insändarsidor.

Närmare valet blir det förstås mer av framför allt möten och värvningsarbete i större skala, men jag tror ändå att det personliga värvningsarbetet ger bäst resultat.

Gammelpiraten
2009-12-10, 12:44
Jag har ställt två frågor till nästan alla kandidater tidigare.
Svaren har varit fantastiskt bra och tydliggöranden i många aspekter.
Den samlade kunskapen och kraften visar på en enorm styrka.
Jag hoppas att alla som läser drar nytta av det hela.
Jag hoppas ingen, ur någon aspekt, tar illa upp av att jag ställer en/denna min/ tredje omgångsfråga.

Finns det någonstans i vårt samhällssystem där vi har en byråkrati/administration som kostar och som du gärna skulle vilja avveckla eller förändra? Det kan gälla på kommun-nivå eller riksnivå. Avgifter eller verksamheter. För privatperson, företagare, studerande, pensionär, osv. Var finns det någonstans man kan göra en besparing för den enskilde och/eller för samhället som helhet? Kan man säga att det finns en privilegierad elit, en slags nomenklatura, som uppträder i de flesta samhällssektorer och nivåer och som lägger ut ett slags kontroll, avgifts och registersystem över oss andra medborgare?

Exempel 1) De som sitter och avlyssnar/sammanställer informationen om vanliga medborgares Internettrafik bör kunna klassificeras tillhöra en onödig byråkrati som kostar pengar.

Exempel 2) I min egen kommun är återvinningsystemet för kasserade produkter och det som för kallades sopor helt utbyggt. Allt sorteras och återvinns på lokal och central återvinningsstation. Det finns inga sopor att skicka i den gröna tunnan. Ändå måste man betala avgift för ”sophämtning” trots att man alla sopor återsorterat och inga sopor har att skicka. Det är uteslutet att erhålla dispens.

Exemplet 3) Samma kommun har man precis nu infört stämpelur (sk flexklocka) också för lärare. I samma veva blir samtliga lärare semesteranställda (dvs de har lika lång/kort betald semestertid som andra lönanställda. Avdelnings-, förvaltnings-, enhets-chefer och heltidspolitiker omfattas inte av tvånget att registrera sin tid med stämpelur. Detta menar ledningen officiellt är ett rättvist system.

cc
2009-12-14, 00:52
Mot bakgrund av den information Brian Gerrish presenterar i sitt "State of the Nation" tal
i år, vilken är Din uppfattning av hur Piratpartiet skall hantera detta hot för svensk del?

Brian Gerrish bakgrund (http://www.youtube.com/watch?v=hBE_0-1v_34)
Brian Gerrish - State of the Nation 2009 (http://www.bbc5.tv/news/story/brian-gerrish-state-nation)

Svarsalternativ:

1. Anser att det Brian Gerrish talar om inte är ett problem.

2. Visst är det ett hot. Anser att partiet ändå skall hålla fast vid vågmästarstrategin - även om detta innebär att partiet stödjer politiska beslut som bryter ned samhället

3. Partiet måste omgående ta med i beräkningen den hotbild Brian Gerrish redogör för vid utformandet av sin strategi och taktik

Laszlo Donat
2009-12-18, 13:10
Hej Fredrik!

Jag har tre korta frågor till var och en och önskar koncisa svar!

1. Hur blir man en god människa?
2. En politiker bör hon/han vara en god människa?
3. Vad ska du göra för att Piratpartiet ska vinna valet?

Argument
2009-12-21, 15:44
Vad bör statens uppgifter vara? Vad bör politikernas uppgifter vara? Vad kommer du göra för att undvika att bli korrumperad av makten och systemet?

Fredrik Moberg
2009-12-26, 12:15
Argument (2009-Dec-21)Vad bör statens uppgifter vara?

Det är i stor utsträckning en icke-pirat-fråga, eftersom den går vida utanför partiprogrammet, men min personliga tolkning, ur ett piratperspektiv är att staten bör verka för att skydda mänskliga rättigheter och allas möjlighet att delta i samhällslivet, speciellt med avseende på rätten att ta del av och sprida information, åsikter och kultur.

Enligt min högst personliga åsikt ska staten verka för att skapa goda förutsättningar som gör att människorna i samhället kan utvecklas, men i stort sett hålla sig borta från att själv tillhandahålla varor och tjänster.

Vad bör politikernas uppgifter vara?

Politikerna ska verka för att förverkliga det program eller den ideologi som de företräder och som de gått till val på. Generellt tycker jag politiker ska visa viss återhållsamhet och inte genomföra förändringar bara för att visa handlingskraft utan förankring i sin valplattform. Givetvis bör man som politiker gå till val på sådant som är möjligt att genomföra inom ramen för partiets och eventuella allierade partiers program.

Vad kommer du göra för att undvika att bli korrumperad av makten och systemet?

Det enda jag kan göra är att minnas varför jag engagerat mig politisk och varför jag fått mina väljares röst. Jag tycker det är viktigt att politik inte är ett livstidsjobb utan något man engagerar sig i under en begränsad tid. Det bästa sättet att distansera sig från verkligheten och sina väljare är att sitta i riksdagen under mandatperiod efter mandatperiod. Till slut blir riksdagen den nya verkligheten och världen runt omkring tappar betydelse som annat än en medel att få stanna i riksdagsbubblan.

Fredrik Moberg
2009-12-26, 12:25
Laszlo Donat (2009-Dec-18)Hej Fredrik!
Jag har tre korta frågor till var och en och önskar koncisa svar!
1. Hur blir man en god människa?

Man blir en god människa av att göra det man anser är rätt (gott), vad det nu kan vara. Det är högst individuellt förstås. Själv försöker jag leva efter principen att jag behandlar andra som jag själv vill bli behandlad. Jag tycker det är viktigt att respektera människor och inte påtvinga eller försöka påtvinga andra ett sätt att vara, leva eller tänka. Detta leder förstås till gränsdragningsproblem för politiker eftersom vi arbetar just med att förändra andra människors sätt att tänka, men så är det att vara människa. Det är inte så enkelt att veta vad som är gott alltid.

2. En politiker bör hon/han vara en god människa?

Svårt att svara på utan att definiera exakt vad som gör en människa god. Jag tror att de flesta politiker ser sig som goda människor, men det betyder inte att de alltid är det i mina ögon.

3. Vad ska du göra för att Piratpartiet ska vinna valet?

Lyssna, prata och diskutera med människor i min omvärld för att rekrytera dem som väljare. (Vinna valet är kanske att ta i, men vi behöver ta oss in i riksdagen åtminstone.)

Gammelpiraten
2009-12-31, 09:48
HOTEN MOT TRYGGHETEN
(fet text är frågor/önskemål som riktar sig till dig som kandiderar. Övrig text är utfyllnadsord som du kan lämna därhän om det dig så passar bäst)

Integriteten, miljön och jobben för de unga

Vad får dig att känna dig tryggare och vad tror du andra känner sig tryggare av?

Du kan sluta läsa nu om du tror jag vill debattera, att frågan handlar om fördelningspolitik, om du tycker att det här inte är en piratfråga eller att jag vill föra fram några egna frågor av något slag som inte har något direkt samband med den här trådens syfte.

Jag tror att valrörelsen mycket kommer att handla om de hot vi människor känner och upplever.
Vi känner oss inte trygga längre. Vi vill känna oss trygga i våra liv. Partierna kommer bjuda ut sina trygghetslösningar.

Integriteten hotas. Vi kontrolleras, spåras, övervakas och systematiseras in i register överallt.
Vattenbrist, oljebrist, nedhuggningen av regnskog, arter försvinner för alltid allt snabbare och snabbare, ö-riken dränks, algblomning och alla andra hugg från ekosystemen oroar oss gång på gång, befolkningen ökar explosionsartat på klotet och naturresurserna räcker inte till.
Vi ser mycket allvarligt på att ungdomsarbetslösheten är 23% i Sverige och förundras över att den bara är 7,6% i Danmark och 5,3% i Holland.

Om du ser något samband mellan de tre hoten så redovisa gärna dessa.

Du kan sluta läsa även här om du tror jag vill debattera, att frågan handlar om fördelningspolitik, om du tycker att det här inte är en piratfråga eller att jag vill föra fram några egna frågor av något slag som inte har något direkt samband med den här trådens syfte.

En 80% tycker det är bra med kroppsscanning vid flygplatsen om det blir tryggare att flyga. Motsvarande siffror kan man också finna för kameraövervakning på torg och i affärer. En överväldigande majoritet känner sig trygga när de är övervakade. Mer synliga poliser, upplysta tunnlar och parkvägar, hells-angels-klubbar i närområdet, medborgargarden och mer uppklarade stölder är också fenomen som ökar trygghetskänslan hos människor i allmänhet.

Och varför inte operera in ett chip hos alla som vistas i Sverige! Vi slipper då all slags kameraövervakning, brottsligheten sjunker mot noll. Genom öppna register vet vi var alla är och har varit varje sekund under varje dygn. Vi kan äntligen känna oss ganska så trygga. Vi kan fokusera på de miljöhot vi inte ser med övervakning och vi kan bearbeta problemet med den höga ungdomsarbetslösheten.

Om du har några lösningar, som ger en gemensam lösning på de tre hoten så redovisa gärna dessa.

Vill du läsa mera om hur omfattande registersystemenen är uppbyggda avseende våra husdjur så läs min blogg:

http://blogg.felicia.se/

Gammelpiraten
2010-01-02, 14:45
Ett fantastiskt nydanande och värdefullt instrument är denna tråd som möjliggör utfrågning av alla kandidater. Jag hoppas att mina frågor varit till hjälp för att vaska fram de lämpligaste företrädarna för PP. Eftersom alla kandidater inte kommer att få plats i riksdagen så har jag då en sista fråga som berör entusiasmen, kraften och planeringen ifall nedanstående scenario skulle inträffa.

Utifrån nedanstående scenario ställer jag några frågor.

Du blir inte vald som riksdagskandidat.
Du kommer inte in riksdagen då du står för lång ner på PPs riksdagslista.
PP kommer inte in i riksdagen för att partiet bara fick 3,99% av rösterna.Vad har du för plan utifrån något av dessa alternativ?
Står du eller är du beredd att stå på någon kommunal lista för att på så sätt företräda PP?
Kan du specificera ett par viktiga kommunala PP-frågor här och nu?
Om du inte kan detta – vilka tycker du då är de viktigaste utifrån ett PP-perspektiv utifrån de områden där Kommunen enligt lag ansvarar för

http://forum.piratpartiet.se/Topic191808-464-1.aspx

Du kan finna vad andra kommunala partier har på sin agenda

http://www.val.se/det_svenska_valsystemet/partier/lista_registrerade_partibeteckningar/kontaktuppgifter.html#K

Argument
2010-01-03, 12:25
Hej Fredrik Moberg! Jag vill ställa några ytterligare frågor till dig som berör dina åsikter om Piratpartiet och dess framtid.

1. Anser du att en vuxen individ har rätt till självbestämmande och frihet, så länge denna person inte kränker andras rättigheter, som rätten till självbestämmande och rätten till frihet?
2. Tycker du att Piratpartiet eventuellt borde utvidga sitt partiprogram?
3. Borde Piratpartiet kämpa för att legalisera personligt bruk av lättare droger, exempelvis cannabis?
4. Borde Piratpartiet kämpa för att legalisera personligt bruk av tunga droger, exempelvis heroin?
5. Borde Piratpartiet även kämpa för en legalisering av försäljning av dessa droger? Bör försäljningen vara fri eller statligt kontrollerad?
6. Borde Piratpartiet kämpa för att legalisera frivilliga sexköp, där båda parterna är överens om affären? Alltså, att riva upp den nuvarande sexköpslagen?
7. Borde Piratpartiet kämpa för att upphäva valutamonopolet?
8. Anser du att Piratpartiet borde försöka minska statens makt?

Winston Smith
2010-01-04, 05:24
Hej, mina frågor gäller vågmästarstrategin.

1. Har du läst texten om vårmästarstrategin?
http://www.piratpartiet.se/vagmastarstallning

2. Stödjer du vågmästarstrategin?

3. I vilka frågor kan du tänka dig att gå emot partilinjen (som enligt strategin är identisk med regeringens linje)?

I svaren på dessa frågor skulle jag vilja att alla eventuella personliga hjärtefrågor, stötestenar och liknande framgår. Det är viktigt för mig att veta om hänsyn till andra områden än Piratpartiets kärnfrågor kan komma att spela in när du avgör hur du ska rösta i riksdagen och jag vill därför ha ett så utförligt och heltäckande svar som möjligt. Om regeringen t.ex. vill lägga ner en verksamhet, ett regemente e.d. i din hemtrakt, kommer du då att tveka att rösta med regeringen i riksdagen?

Fredrik Moberg
2010-01-07, 08:50
Winston Smith (2010-Jan-04)Hej, mina frågor gäller vågmästarstrategin.
1. Har du läst texten om vårmästarstrategin?
http://www.piratpartiet.se/vagmastarstallning
Ja
2. Stödjer du vågmästarstrategin?
Ja
3. I vilka frågor kan du tänka dig att gå emot partilinjen (som enligt strategin är identisk med regeringens linje)?
I svaren på dessa frågor skulle jag vilja att alla eventuella personliga hjärtefrågor, stötestenar och liknande framgår. Det är viktigt för mig att veta om hänsyn till andra områden än Piratpartiets kärnfrågor kan komma att spela in när du avgör hur du ska rösta i riksdagen och jag vill därför ha ett så utförligt och heltäckande svar som möjligt. Om regeringen t.ex. vill lägga ner en verksamhet, ett regemente e.d. i din hemtrakt, kommer du då att tveka att rösta med regeringen i riksdagen?
Jag kan inte tänka mig att gå emot partilinjen och vågmästarstrategin i några frågor. Som riksdagskandidat ställer jag mig bakom partiprogrammet till 100 procent och väljer alltså bort möjligheten att i riksdagen självständigt ta ställning till frågor utanför detta. Det är en absolut nödvändighet för partiets inflytande och fortsatta existens.

Fredrik Moberg
2010-01-07, 09:00
Argument (2010-Jan-03)Hej Fredrik Moberg! Jag vill ställa några ytterligare frågor till dig som berör dina åsikter om Piratpartiet och dess framtid.
1. Anser du att en vuxen individ har rätt till självbestämmande och frihet, så länge denna person inte kränker andras rättigheter, som rätten till självbestämmande och rätten till frihet?

Ja

2. Tycker du att Piratpartiet eventuellt borde utvidga sitt partiprogram?

Just nu bedömer jag inte att vi har någonting att vinna på det, nej.

3. Borde Piratpartiet kämpa för att legalisera personligt bruk av lättare droger, exempelvis cannabis?
4. Borde Piratpartiet kämpa för att legalisera personligt bruk av tunga droger, exempelvis heroin?
5. Borde Piratpartiet även kämpa för en legalisering av försäljning av dessa droger? Bör försäljningen vara fri eller statligt kontrollerad?
6. Borde Piratpartiet kämpa för att legalisera frivilliga sexköp, där båda parterna är överens om affären? Alltså, att riva upp den nuvarande sexköpslagen?
7. Borde Piratpartiet kämpa för att upphäva valutamonopolet?
8. Anser du att Piratpartiet borde försöka minska statens makt?
Ingenting av det här täcks, såvitt jag kan bedöma, av partiprogrammet, så mitt svar är att Piratpartiet inte bör ta ställning i någon av dessa frågor i nuläget.

Jag har naturligtvis en personlig åsikt i frågorna, men det är inte relevant för min kandidatur till årets valsedel.

I framtiden kan vad som helst hända och precis som allt annat som lever så kommer Piratpartiets program att förändras på olika sätt, men jag ser ingen anledning att ge mig in i sådana diskussioner under ett valår. Vi bör istället fokusera på det program vi faktiskt har kommit överens om att driva.

Fredrik Moberg
2010-01-07, 09:14
Gammelpiraten (2010-Jan-02)
Du blir inte vald som riksdagskandidat.
Jag fortsätter jobba som vanligt, som journalist, och fortsätter också att blogga om piratfrågorna och att driva dessa i min bekantskapskrets. Jag fortsätter också att delta i partiarbetet, som tidigare med valsedelsdistribution eller vad som nu behöver göras, i den mån jag har tid och energi.

Detta scenario innebär en väldigt liten förändring för mig från nuläget.

Du kommer inte in riksdagen då du står för lång ner på PPs riksdagslista.
PP kommer inte in i riksdagen för att partiet bara fick 3,99% av rösterna.

De här scenarierna innebär att jag antagligen lagt ganska mycket tid på kampanjarbete under året och kommer förstås att kräva viss återhämtning innan en återgång till det normala, där jag tills vidare utgår från att det normala är som scenariet ovan, där jag inte blir vald som kandidat.

Vad har du för plan utifrån något av dessa alternativ?
Står du eller är du beredd att stå på någon kommunal lista för att på så sätt företräda PP?

Det kan tänkas, men jag kan inte ta ställning till detta innan vi ser resultatet av primärvalet

Kan du specificera ett par viktiga kommunala PP-frågor här och nu?

Här i Västra Götaland har vi ett kollektivtrafikorgan (Västtrafik) som ägnar sig åt rutinmässig registrering av allas resvanor och -mönster, som antagligen bottnar i en slapp inställning till frågan om rätten till ett privatliv. Det är en fråga som jag spontant kommer att tänka på. Vidare visar kommuner i allmänhet samma typ av slapphet eller kanske aningslöshet i frågor om kameraövervakning.

Över huvud taget ser vi samma utveckling på det lokala planet som på riksplanet i våra frågor, om än utan samma hårda debatt och polarisering. På det sättet tror jag att det är lättare att påverka utvecklingen lokalt, eftersom det verkar gå mindre prestige i frågorna och kanske mest handlar om att inget av gammelpartierna egentligen bryr sig om frågorna.

Fredrik Moberg
2010-01-07, 09:39
Gammelpiraten (2009-Dec-31)
Vad får dig att känna dig tryggare och vad tror du andra känner sig tryggare av?
Jag skulle känna mig mycket tryggare om jag hade företrädare i riksdagen och regeringen som inte fullständigt tappar fattningen och börjar peta i grundläggande fri- och rättigheter på grund av förutsedda eller oförutsedda händelser i världen.

Jag känner mig trygg med ledare som vågar agera som just ledare, utifrån en ideologi som jag delar, och vågar prata högt om vad som händer i samhället och vad deras politik har för konsekvenser.

Jag inbillar mig att andra på ett liknande sätt känner sig tryggare när de företräds av någon som delar deras ideologi och som inte driver politik och förändringar för politikens egen skull, utan för att uppnå den vision de gått till val på.

Politisk debatt handlar tyvärr alltför ofta om detaljfrågor som drivs för att attrahera vissa grupper av väljare, när den egentligen borde handla om vilken sorts samhälle vi vill ha och hur detta ska åstadkommas.

Laszlo Donat
2010-01-14, 10:26
Hej Piratvänner!
Nu det börjar bli allvar! Vårt förslag till riksdagskandidater måste lämnas snart! Jag har gjort mina val, men jag kan ändra mig och korrigera min lista i sista ögonblicket! Så alla ni som är med på kandidattråden och uppdaterar det snabbt har en chans till min röst! De som har valt att inte vara med på kandidattråden är ointressanta för min del och blir inte bland de som får min röst!
Till Riksdagen vi måste välja karismatiska, kunniga, fantasifulla och trevliga människor! Oerhört viktig att riksdagsgruppen trivs inbördes att inga schismer förekommer och kan koncentrera sig på vårt program!
Eftersom alla är överens om partiets grundprinciper (hoppas jag!) jag valde inte att fråga om det! Jag ställde tre frågor tidigare som kan tyckas betydelselösa i sammanhanget, men för mig svaren har varit betydelsefulla för att avgöra vem jag ska rösta på! Jag lovade även någonstans att jag ska ställa frågorna även för mig själv!
Och här kommer det:

1. Hur blir man en god människa?
Det finns inte ett allmänt godtaget svar på frågan! Men för en blivande riksdagskandidat i Piratpartiet finns bara ett gott svar!

Man blir Pirat och medlem i Piratpartiet!
Genom historien är pirater är ju goda människor, har alltid kämpat mot grym överhet med livet som insatts och såg till att orättvist insamlade skatter blivit omfördelade! Som den bästa svenska förebild kan bli den berömda Efraim Långstrump och hans mytomspunna lilla dotter!

2. En politiker bör hon/han vara en god människa?
Ja, det är den främsta anledningen att Pirater ska bli Riksdagsmän!

3. Vad ska du göra för att Piratpartiet ska vinna valet?
Jag ska ha Piratkepsen på skallen fram till valet, även inomhus! Att ha keps på sig är uppstudsig och ger uppmärksamhet! Alla nya medlemmar i Ung Pirat borde få en piratkeps som present!
Kommer Piratpartiet få mer en 4 % av rösterna då har vi vunnit valet, 6,6% betyder stor vinst o.s.v.

Bland de svar som jag uppskattade mest:
1. Man äter mycket julmat.
2. Ja.
3. Äta mycket julmat.
Mun-mot-mun, bloggande…
..etablera en ännu mer aktivismpositiv kultur i organisationen, och fortsätta försöka inspirera till stordåd.

Kanske vissa kan räkna ut nu vilka som får min röst?
Jag har inte fått frågan om ang. hur mycket jag skulle donera till PP av de 55 tusen!
Men jag svarar! Jag ska donera allt och lika mycket till, men jag måste ha en plats på första raden mitt emot talmannen så att jag syns bra, och för att jag ser och hör dåligt!
Samt att ingen sitter bredvid och skymmer mig! Så rösta på mig!
Jag lägger det här ovan även på piratblogg för säkerhets skull (om moderatorn skulle radera/ censurera)! Om du behöver mera fakta, eller att jag ska rösta på dig av någon anledning maila mig: lld@laszlold.eu

Och förövrigt rösta på Piratpartiet!
Med vänlig hälsning
Laszlo