handdator

Visa fullständig version : Stefan Persson (#54206)


SorbP
2009-11-24, 09:29
Blogg: http://sorbp.wordpress.com/


http://data.piratpartiet.se/Handlers/DisplayPortrait.aspx?PersonId=54206&YSize=128


Jag är ytterst bekymrad över hur rättssäkerheten tycks få ge vika för de kommersiella intressena vid nästan varje vägskäl. Som värnare av de principer och värderingar som jag ser som männskliga rättigheter, är värt att slåss för och det är precis vad jag kommer göra.

cc
2009-11-28, 00:31
Hej Stefan

Fråga till kandidater rörande den pågående utomparlamentariska utfasningen av kontanter i det svenska samhället:

Mot bakgrund av nedanstående förhållanden, hur allvarligt ser Ni på den pågående utfasningen av kontanter?

Svarsalternativ:

1 - Bryr mig inte. Kontanterna för gärna försvinna för mig.
2 - Kontanterna skall vara kvar. Nuvarande lagstiftning räcker.
3 - Kontanter måste skyddas i grundlagen och kontantlösa bankkontor görs olagliga. Vet dock inte om detta är något för piratpartier att engagera sig i före valet 2010
4 - Som 3 - fast innan valet 2010
5 - Om Partistyrelsen omgående inte gör frågan om kontanternas skydd i grundlagar och banklagar till del av partiets kärnprogram kommer jag hyra en piratkostym, äntra styrelsens högkvarter och hota Rick med kölhalningen om han inte omedelbart gör skyddande av kontanter i grundlag till en av partiets kärnfrågorFakta 1: Statsmakten i form av riksdag, regering och riksbank har i dag överhänt så gott som all kontanthantering till privata banker och företag. I dag sköter det privata bankväsendet landets depåverksamhet av Sveriges mynt och sedlar (tidigare riksbankens uppdrag) som trycks av samma amerikanska företag som tillhandahåller de värdepapper USA:s privatkontrollerade riksbank, det s k Federal Reserve, trycker amerikanska dollarn på.

Riksbanken säljer Tumba Bruk till amerikansk sedelpapperstillverkare (riksbanken) (http://www.riksbank.se/templates/News.aspx?id=9643)
Den nya kontanthanteringen (riksbanken) (http://www.riksbank.se/templates/Page.aspx?id=24366)
crane.se (http://www.crane.se)

Fakta 2: en koalition av starka intressegrupper kampanjar i dag hårt, bl a genom skrämseltaktik, för att kontanterna avskaffas.

Avskaffa kontanterna i samhället (DN) (http://www.dn.se/opinion/debatt/avskaffa-kontanterna-i-samhallet-1.866354)
Inga kontanter - inga rån (finansförbundet) (http://www.finansforbundet.se/Resource.phx/pubman/templates/1.htx?id=2450)
Kontantlöst i Almedalen (polisen) (http://www.finansforbundet.se/Resource.phx/pubman/templates/8.htx?id=2385)
Hur ska kontanthanteringen minskas? (http://www.finansforbundet.se/Resource.phx/pubman/templates/8.htx?id=2494)
Det är dyrt att betala - använder vi för mycket kontanter? (riksbanken) (http://www.riksbank.se/upload/Dokument_riksbank/Kat_publicerat/Tal/2008/080528ny.pdf)
Kontanter och betalningar - hur ser framtiden ut? (riksbanken) (http://www.riksbank.se/upload/Dokument_riksbank/Kat_publicerat/Tal/2008/080205.pdf)
kontantfritt.nu (http://www.kontantfritt.nu/myter)

Fakta 3: det privata bankväsendet och andra privata aktörer har redan inlett utfasningen av kontanter.

Inga kontanter på banken (http://vlt.se/nyheter/vasteras/1.532603-inga-kontanter-pa-banken)

Gammelpiraten
2009-12-03, 11:46
Hur arbetar du/kommer du att arbeta konkret för att Piratpartiet skall komma in i riksdagen?
Se gärna frågan som att du ger tips/info till andra pirater hur de kan gå till väga.

På så sätt kan de också använda sig av de metoder du använder dig av. Och vad du vet/anser är effektivt. Utifrån den information som samlas kan vi bilda arbetsgrupper som bevakar vissa områden och/eller också ge idéer till alla grupper och individer som är aktiva.

Anna Troberg skriver idag 3/12:
Det händer massor i PP. Just nu förbereds det en massa saker i kulisserna och någon gång efter jul tror jag att vi kommer att få se en explosion av extern aktivitet. Då blir det dags för de andra partierna att huka sig. ...Vi är urbra på att samla information och ganska dåliga på att göra den lättillgänglig. Det handlar dels om hur var och en av oss kan kampanja under valåret, men också om hur information ska flöda smidigt och fritt inom partiet.”

Fundera först innan du tittar på mina förslag.


Här nedan följer en del av de områden som jag anser måste vara igång kontinuerligt. Ju närmare vi kommer valet desto mindre utrymme står till vårt förfogande. I varje media konkurrerar journalisterna med varandra för att få in sin artikel. Sedan konkurrerar alla media med varandra.
Konkurrensen är stenhård för att få in någonting.

Områden nedan är inte rangordnade

Områden: Nätets alla former. Vilka är viktiga?
Direktkontakt med journalister?
Motioner till kommuner och landsting?
Insändare, debattartiklar i papperstidningar?
Artiklar i diverse gratistidningar; tåg, flyg-tidningar etc?
Intervjuer i tidningar och annan media.
Kommentarer på andra partiers politiska utspel. Typ pressmeddelanden.
Kommentarer på aktuella händelser (som alltså kan kopplas till piratformer).
Sympatiskt inställda artister, musiker, etc.
Egna egenskaper som folk gillar (spela flöjt eller sjunga eller liknande)
Deltagande i evenemang typ marknader, skyltsöndagar, utställningar, events, osv

Gammelpiraten
2009-12-07, 13:18
Vi i Piratpartiet står för fri kunskap och delad kultur.

Kan du se något mer område/ö, som enligt din åsikt borde vara fritt från avgifter om du stod utkik i förmastens utsiktskorg, som piratskeppet borde lägga beslag på? Ett konkret förslag.

Gratis museer är en självklarhet tycker jag men det måste finnas flera områden.

Alliansregeringen satte avgifter på besök till museer. De stora statliga museerna, som hade fri entré 2005 och 2006, tappade i fjol mer än 1,5 miljoner besökare sedan entréavgifterna återinförts. Ett lyckat museibesök sätter spår i form av en mängd mångsidiga kunskaper och erfarenheter. Även antalet besök från förskolor/skolor har minskat. Under 2008 stod förskolor/skolor för totalt 1,4 miljoner besök på museer och konsthallar. Antalet besök från denna grupp har under de senaste tre åren gått ned med 19 procent. Störst är nedgången vid kommunala museer där antalet besök minskat med nära 50 procent.

Mer statistik:
http://www.kulturradet.se/sv/publikationer_/Museer--konsthallar-2008/

Kunskap, vetande och erfarenheter är grundelement för att förstå den värld vi lever i och ge oss förmåga att tackla de problem som vi dagligen kastas in i och brottas med.

För att förbättra integrering och göra samhället mer begripligt historiskt, kulturellt och socialt för immigranter, infödingar, utlänningar, amerikaner och uppväxande släkten är det en global samhällelig vinst att göra museerna avgiftsfria. Den information och upplevelse som museerna förmedlar är synnerligen viktig då alla inte kan ta emot kunskapen genom Internet-mediet, som dessutom ur vissa aspekter bara kan fungera som ett komplement.

Här är ett till exempel: Ett gratis Internet kanske är något att eftersträva men det kanske är för dyrt? Det kan då vara bättre att aanvända sig av något annat, tex FON-systemet (http://www.fon.com/en/). Ansluter man sin egen bredbandsuppkoppling till FON-gemenskapen så har fri tillgång andra medlemmars bredbandsanslutningar, WIFI, över hela planeten. 0,7 millioner FON-spots nu.

Anledningen till frågan: Jag försöker hitta flera gemensamma nämnare och beröringspunkter till våra grundpostulat. Det här är också en liten men inte oviktig integrationsfråga som går tvärt emot andra politiska partiers negativa integrationspolitik. Frågan har också en anknytning till ekonomi och kommunal verksamhet. Många människor med låga inkomster och kommuner har inte råda att gå på museer utan prioriterar annat mer nödvändigt för deras livsuppehälle och existens.

Gammelpiraten
2009-12-10, 12:40
Jag har ställt två frågor till nästan alla kandidater tidigare.
Svaren har varit fantastiskt bra och tydliggöranden i många aspekter.
Den samlade kunskapen och kraften visar på en enorm styrka.
Jag hoppas att alla som läser drar nytta av det hela.
Jag hoppas ingen, ur någon aspekt, tar illa upp av att jag ställer en/denna min/ tredje omgångsfråga.

Finns det någonstans i vårt samhällssystem där vi har en byråkrati/administration som kostar och som du gärna skulle vilja avveckla eller förändra? Det kan gälla på kommun-nivå eller riksnivå. Avgifter eller verksamheter. För privatperson, företagare, studerande, pensionär, osv. Var finns det någonstans man kan göra en besparing för den enskilde och/eller för samhället som helhet? Kan man säga att det finns en privilegierad elit, en slags nomenklatura, som uppträder i de flesta samhällssektorer och nivåer och som lägger ut ett slags kontroll, avgifts och registersystem över oss andra medborgare?

Exempel 1) De som sitter och avlyssnar/sammanställer informationen om vanliga medborgares Internettrafik bör kunna klassificeras tillhöra en onödig byråkrati som kostar pengar.

Exempel 2) I min egen kommun är återvinningsystemet för kasserade produkter och det som förr kallades sopor helt utbyggt. Allt sorteras och återvinns på lokal och central återvinningsstation. Det finns inga sopor att skicka i den gröna tunnan. Ändå måste man betala avgift för ”sophämtning” trots att man alla sopor återsorterat och inga sopor har att skicka. Det är uteslutet att erhålla dispens.

Exemplet 3) Samma kommun har man precis nu infört stämpelur (sk flexklocka) också för lärare. I samma veva blir samtliga lärare semesteranställda (dvs de har lika lång/kort betald semestertid som andra lönanställda. Avdelnings-, förvaltnings-, enhets-chefer och heltidspolitiker omfattas inte av tvånget att registrera sin tid med stämpelur. Detta menar ledningen officiellt är ett rättvist system.

SorbP
2009-12-10, 17:13
@CC

Jag svarar på frihand då jag tycker att frågan är komplexare än svarsalternativen, hoppas du inte misstycker.

Angående ett kontantlöst samhäller så går vi mycket riktigt emot ett sådant. Problemet jag ser är att om allting görs elektroniskt så finns också möjligheten att spåra transaktioner på ett annat sätt.

Jag ser att kontanter finns kvar. Dom har en plats i våran ekonomi, främst för småföretagare och mindre/mobila verksamheter som inte har tillgång till eller råd med uppkopplade betalnignssystem (många av dessa är inte billiga att införskaffa heller)

I de bästa av världar så skulle man kunna ha ett relativt anonymt kontantlöst samhälle men någon måste ju övervaka att det inte missbrukas och då får du ändå en viss mån utav övervakning/kontroll.

om vi ska välja ett svars alternativ så tar jag nog nr 2.

Överlag så ser jag att Piratpartiet har mer brådskande frågor att ta itu med som hotar våran personliga integritet.

cc
2009-12-14, 00:17
Mot bakgrund av den information Brian Gerrish presenterar i sitt "State of the Nation" tal
i år, vilken är Din uppfattning av hur Piratpartiet skall hantera detta hot för svensk del?

Brian Gerrish bakgrund (http://www.youtube.com/watch?v=hBE_0-1v_34)
Brian Gerrish - State of the Nation 2009 (http://www.bbc5.tv/news/story/brian-gerrish-state-nation)

Svarsalternativ:

1. Anser att det Brian Gerrish talar om inte är ett problem.

2. Visst är det ett hot. Anser att partiet ändå skall hålla fast vid vågmästarstrategin - även om detta innebär att partiet stödjer politiska beslut som bryter ned samhället

3. Partiet måste omgående ta med i beräkningen den hotbild Brian Gerrish redogör för vid utformandet av sin strategi och taktik

SorbP
2009-12-14, 01:10
nu tycker jag att det är lite tråkigt att dina svarsalternativ är starkt vinklade och att din bakgrundsinfomration är pseudo-fakta i det här fallet.

Men om vi ska vara hyppotetiska: Alla organisationer som inte kan agera i det öppna och vara raka med sina åsikter, ska man vara vaksam på.

Om det nu är så som inslagen menar att det finns en grupp människor som arbetar för att flytta makten från medlemsländerna till en centraliserad makt. Det görs ju föröverigt i det öppna på plats i Bryssel.

Så ställer jag mig perosnligen negativt till det. Eu ska vara ett samarbete inte en stat.

Vi här i sverige ska bestämma över vad som gäller i sverige.

Angående våran vågmsätarroll så ser jag inga större problem, då piratpartiet knappast lär stödja något försök till en "stadskupp" om man så vill.

Tommten
2009-12-14, 15:56
1. Vad har du för tankar kring paparazzis. Är det ett problem och i så fall, vad ska man göra åt det?
2. Bör man få kopiera uppsatser från nätet vid skolarbete?
3. Bör det vara lagligt med innehav av barnpornografi? Om inte, hur ska man tackla problemet?
4. Hur ser du på TV-licensen? Bör den förändras och i så fall hur?
5. Vad anser du man bör göra åt förekosten av "nätmobbing"?
6. Hur ställer du dig till Sveriges nuvarande sexköplagar?
7. Hur skulle du resonera kring det här scenariot? (http://forum.piratpartiet.se/Topic188432-505-1.aspx)
8. Vad har du för tankar kring det här (http://playrapport.se/#/video/1784587)?
9. Hur ställer du dig till Sveriges nuvarande droglagstiftning?
10. Hur ser du på P1 Kalibers metoder för att granska Sverigedemokraterna? Del 1 (http://www.sr.se/topsy/ljudfil/1671721.mp3) , Del 2 (http://www.sr.se/topsy/ljudfil/1684003.mp3) , Del 3 (http://www.sr.se/topsy/ljudfil/1694657.mp3)
11. Har du medverkat i media i debatt eller nyhetsinslag och har du någon länk till detta? (helst muntligt inslag).

Du står i en debatt i TV med en arg upphovsman...
- Jag äger mitt verk men du vill tillåta någon annan att bestämma över min egendom!? En sån fräckhet!Vad svarar du till personen?
Varför i hela friden vill du ta bort patent!? Inget företag skulle ju våga investera i ny forskning längre!Vad svarar du till personen?

SorbP
2009-12-16, 01:14
Tommten (2009-Dec-14)1. Vad har du för tankar kring paparazzis. Är det ett problem och i så fall, vad ska man göra åt det?
2. Bör man få kopiera uppsatser från nätet vid skolarbete?
3. Bör det vara lagligt med innehav av barnpornografi? Om inte, hur ska man tackla problemet?
4. Hur ser du på TV-licensen? Bör den förändras och i så fall hur?
5. Vad anser du man bör göra åt förekosten av "nätmobbing"?
6. Hur ställer du dig till Sveriges nuvarande sexköplagar?
7. Hur skulle du resonera kring det här scenariot? (http://forum.piratpartiet.se/Topic188432-505-1.aspx)
8. Vad har du för tankar kring det här (http://playrapport.se/#/video/1784587)?
9. Hur ställer du dig till Sveriges nuvarande droglagstiftning?
10. Hur ser du på P1 Kalibers metoder för att granska Sverigedemokraterna? Del 1 (http://www.sr.se/topsy/ljudfil/1671721.mp3) , Del 2 (http://www.sr.se/topsy/ljudfil/1684003.mp3) , Del 3 (http://www.sr.se/topsy/ljudfil/1694657.mp3)
11. Har du medverkat i media i debatt eller nyhetsinslag och har du någon länk till detta? (helst muntligt inslag).
Du står i en debatt i TV med en arg upphovsman...
- Jag äger mitt verk men du vill tillåta någon annan att bestämma över min egendom!? En sån fräckhet!Vad svarar du till personen?
Varför i hela friden vill du ta bort patent!? Inget företag skulle ju våga investera i ny forskning längre!Vad svarar du till personen?

1: När jag hör ordet Papparazi så tänker jag på skvallerfotografer. Folk som invaderar "kändisars" privatliv. Jag tycker personligen att man ska ha sin privatasfär oavsätt om man är "känd" eller inte, då det är ett väldigt löst begrepp.

Om det är något i privatlivet som rör någons arbetssituation, så är det minst önskvärda tillvägagågnsättet att hänga ut det i kvällsposten.
Jag tycker det är väldigt kontraproduktivt, och involverar folk som inte har något med saken att göra oftast.

Tillägningsvis så tycker jag att Paparazzi föder en "nyhetsrapportering" som rapporterar Strunt, utan något reelt innehåll för läsarna vilket vi har nog av idag.

2: Du får ju ofta ladda hem eller beställa hem avhandlingar och uppsattser som referens literatur till arbeten du skriver, men du måste ju naturligtvis refferera till dina källor och du får ju inte plagiera.

Om din fråga menade att vi kanske skulle ha ett samlat arkiv där man kan gå in och hämta skoluppgifter o.s.v som reference material så tycker jag att det låter som en väldigt bra idé.

3: Nej Jag tycker inte att innehav av, inspelning av eller distributionen av barnpornografi skall vara laglig. Och jag tycker att det är ett polisiärt ämne att ta tag i vilket dom lyckats med relativt framgångsrikt hittils. Jag anser inte att man skall övervaka hela folket "EX-FRA" p.g.a det finns barnpedofiler på internet. Det är fel väg att gå.

4: jag tycker att tv-licensen skall skrotas. Om vi skall ha statlig Televition så kan det komma ur skattebudgetten. Alternativt så släpper man SVT som ett privatbolag och så får vi se hur länge dom klarar sig på markanden stält mot vad som finns att få på internet.

5: Samma sak som IRL mobning i samhället. Lär ungar att hantera det. De ska kunna ha stöd av sina föräldrar lärare o.s.v att markera at sådant beteende inte är acceptabelt. Det gäller förövrigt yrkeslivet också.

6:Jag tycker att det är hyckleristiskt att Det är olagligt för ena parten men inte för den andra. Antingen så förbjuder man det helt, eller så legaliserar man det. hey skatte pengar?!

7: Jag svarade alternativ #6 p.g.a att det är användaren som har lattat upp materialet, och siten fungerar som "posten" eller en anslagstavla i det här fallet. Den som laddar upp det gör ingen vinst på det och om våra Patentreform går igeon så blir hans icke komerciella fildelning laglig.

8: Jag vet itne vilket utav inslagen du menade, det var ett ao SAAB ett om att Ericsson varsslar och ett om svenska läkemedelsföretag?

Om vi antar att det var det du udnrade över så, SAAB gör bilar osm ingen lägnre vill köpa, hur företaget har drivits är en annna fråga.
Ericsson Outsourcar, ja det för vånar mig inte, dom kan bygga samma sak i kina för samma peng som här. Det kan också vara att vi är mitt i en ekonomisk lågkonjuktur som är på väg mot en kollaps när oljan tillslut tar slut.
Och att läkemedelsföretagen pumpar ut så mycket pengar dom kan, ja är du förvånad? det är så dom alltid har arbertat, och en utav anlednignarna till att vi vill ädnra patentlagarna specifikt på sjukvård och läkemedel.

9: Den är lätt hyckleristisk, och kostar oss nog en hel del onödiga pengar. Nikotin och alkohol två av de drogerm ed höst dödlighet är lagliga, canabbis är olagligt, istället får vi betala skattemedel på att låsa in folk som odlar lite hampa. Problemet med att allt under Canabis Amfetamin Heroin Cocain är olagligt, så genererar det en olaglig-marknad. En marknad med skumma typer, som känar pengar på att deras kunder blir så beroende som möjligt. Ju mer man legaliserar ju mer kontroll får man på det. Nu säger jag inte att vi ska kunna köpa heroin på ICA. Utan jag säger att vi borde se över hur vi ställer oss till droger, och ser att alkohol och tobak Är ena riktigt dåliga droger och om det är lagligt hur kan vi då ha cannabis ilegaliserat?


10: Jag har lyssnat igenom det. OCh jag tycker att man ska kunna visa sina riktiga färger och vara ärlig, skulle behövs göras fler sådana här i de andra partierna tror jag också.


11: jag har inget just nu men jag vätnar på en inspelning från ett radio program jag var med i.

Din hypotetiska frågeställning: Så skulle jag svara Att du kommer få bestämma över ditt verk, det är ingen som tänker ta ifrån dig rättigheten till att publicera ditt ver precis som du vill. Men det kommer efter en tid för andra att vara tillåtet att viadrearbeta på ditt verk. (jag tänker just nu mest på Musik, Där man kan sampla göra covers o.s.v)

Till den andre: Ja om du inte lyckats tillverka någon produkt eller sälja dina tjänster till någon som behöver dem på ca 5 år så kommer andram änniskor få vidareutveckla din uppfinning, för att vidareutveckla tekniken. Detta främst för att vissa "nyckel" patent inte ska sitta som käppar i hjulen för utvecklingen. Det finns folk som t.o.m börjat ta patent på "diagonser" i usa så en läkare kan veta vad det är för fel på dig, men får inte säga det för att han inte har en licens för det.

Det blir tokigt, den mångfald och nya lösnignar och produkter som kommer att kunna utvecklas från nya patentlagar kommer skapa en omsättnign som gynnar alla inom industrin. Det kommer bli rent kokrat att inte haka på den utvecklingen.

SorbP
2009-12-17, 17:03
Gammelpiraten (2009-Dec-10)Jag har ställt två frågor till nästan alla kandidater tidigare.
Svaren har varit fantastiskt bra och tydliggöranden i många aspekter.
Den samlade kunskapen och kraften visar på en enorm styrka.
Jag hoppas att alla som läser drar nytta av det hela.
Jag hoppas ingen, ur någon aspekt, tar illa upp av att jag ställer en/denna min/ tredje omgångsfråga.
Finns det någonstans i vårt samhällssystem där vi har en byråkrati/administration som kostar och som du gärna skulle vilja avveckla eller förändra? Det kan gälla på kommun-nivå eller riksnivå. Avgifter eller verksamheter. För privatperson, företagare, studerande, pensionär, osv. Var finns det någonstans man kan göra en besparing för den enskilde och/eller för samhället som helhet? Kan man säga att det finns en privilegierad elit, en slags nomenklatura, som uppträder i de flesta samhällssektorer och nivåer och som lägger ut ett slags kontroll, avgifts och registersystem över oss andra medborgare?
Exempel 1) De som sitter och avlyssnar/sammanställer informationen om vanliga medborgares Internettrafik bör kunna klassificeras tillhöra en onödig byråkrati som kostar pengar.
Exempel 2) I min egen kommun är återvinningsystemet för kasserade produkter och det som förr kallades sopor helt utbyggt. Allt sorteras och återvinns på lokal och central återvinningsstation. Det finns inga sopor att skicka i den gröna tunnan. Ändå måste man betala avgift för ”sophämtning” trots att man alla sopor återsorterat och inga sopor har att skicka. Det är uteslutet att erhålla dispens.
Exemplet 3) Samma kommun har man precis nu infört stämpelur (sk flexklocka) också för lärare. I samma veva blir samtliga lärare semesteranställda (dvs de har lika lång/kort betald semestertid som andra lönanställda. Avdelnings-, förvaltnings-, enhets-chefer och heltidspolitiker omfattas inte av tvånget att registrera sin tid med stämpelur. Detta menar ledningen officiellt är ett rättvist system.

Du besvara iprincip dina egna frågor.

Och jag kan inte mer än hålla med om att det är ett jävla hycklande i dagens samhälle och det måste det bli ett slut på.

Laszlo Donat
2009-12-18, 13:23
Hej Stefan!

Jag har tre korta frågor till var och en och önskar koncisa svar!

1. Hur blir man en god människa?
2. En politiker bör hon/han vara en god människa?
3. Vad ska du göra för att Piratpartiet ska vinna valet?

SorbP
2009-12-18, 16:41
Laszlo Donat (2009-Dec-18)Hej Stefan!
Jag har tre korta frågor till var och en och önskar koncisa svar!
1. Hur blir man en god människa?
2. En politiker bör hon/han vara en god människa?
3. Vad ska du göra för att Piratpartiet ska vinna valet?

1: Man får ta och se till verkligheten, man måste inse att man själv inte alltid har rätt och eller förstår saker och tings sammanhang.
Man får inte ljuga för sig själv och det här är nog det viktigaste. Om man inte kan vara ärlig med sig själv så kan man inte vara ärlig mot någon annan.

Man skall inte hyckla, man skall inte säga en sak och sedan inte kunna stå för det.

God är man om man är ärlig och har lite medkänsla. Girighet är inte någon positiv egenskap hos människan. Men t.ex dessa "Afrikagalorna" som TV4 brukar anordna är ju rent kontra-produktivt och är i min mening elaka och onda då de förstör mer för de som de annonserar att de skall hjälpa samtidigt som folk skor sig på det.

2. Det är helt Centralt. En politiker kan inte representera demokrati om han inte är en god människa. För en demokrati bygger på det goda i människan. Annars så blir demokrati bara en enorm gruppvåldtäkt.

3. Jag skall rösta pirat naturligtvis. Utöver det så är jag aktiv på kommunal nivå här och delar ut flyers, pratar med folk på stan och belyser samhällsfrågor.

Min strategi går ut på att få folk att själva finna svaren på frågorna, för riktig insikt kommer inifrån och kan inte påtvingas.

Argument
2009-12-21, 17:05
Vad bör statens uppgifter vara? Vad bör politikernas uppgifter vara? Vad kommer du göra för att undvika att bli korrumperad av makten och systemet?

Winston Smith
2010-01-04, 04:35
Hej, mina frågor gäller vågmästarstrategin.

1. Har du läst texten om vågmästarstrategin?
http://www.piratpartiet.se/vagmastarstallning

2. Stödjer du vågmästarstrategin?

3. I vilka frågor kan du tänka dig att gå emot partilinjen (som enligt strategin är identisk med regeringens linje)?

I svaren på dessa frågor skulle jag vilja att alla eventuella personliga hjärtefrågor, stötestenar och liknande framgår. Det är viktigt för mig att veta om hänsyn till andra områden än Piratpartiets kärnfrågor kan komma att spela in när du avgör hur du ska rösta i riksdagen och jag vill därför ha ett så utförligt och heltäckande svar som möjligt. Om regeringen t.ex. vill lägga ner en verksamhet, ett regemente e.d. i din hemtrakt, kommer du då att tveka att rösta med regeringen i riksdagen?

SorbP
2010-01-13, 14:21
Hej Winston,

Ja det är klart att jag har läst vågmästarestrategin. och där har du svaret på dina två andra frågor också.

Ja jag tänker följa partiet och nej jag tänker inte rösta emot partiet i en vågmästarroll på egen hand om piratpartiet vill stödja regeringen är det en grej.

Men om folk börjar rösta som dom själva vill så försvinner helt och hållet våran vågmästarroll och då blir vi i princip maktlösa.

trodde det var ganska så uppenbart att det var hela poängen med piratpartiets strattegi.

Laszlo Donat
2010-01-14, 10:01
Hej Piratvänner!
Nu det börjar bli allvar! Vårt förslag till riksdagskandidater måste lämnas snart! Jag har gjort mina val, men jag kan ändra mig och korrigera min lista i sista ögonblicket! Så alla ni som är med på kandidattråden och uppdaterar det snabbt har en chans till min röst! De som har valt att inte vara med på kandidattråden är ointressanta för min del och blir inte bland de som får min röst!
Till Riksdagen vi måste välja karismatiska, kunniga, fantasifulla och trevliga människor! Oerhört viktig att riksdagsgruppen trivs inbördes att inga schismer förekommer och kan koncentrera sig på vårt program!
Eftersom alla är överens om partiets grundprinciper (hoppas jag!) jag valde inte att fråga om det! Jag ställde tre frågor tidigare som kan tyckas betydelselösa i sammanhanget, men för mig svaren har varit betydelsefulla för att avgöra vem jag ska rösta på! Jag lovade även någonstans att jag ska ställa frågorna även för mig själv!
Och här kommer det:

1. Hur blir man en god människa?
Det finns inte ett allmänt godtaget svar på frågan! Men för en blivande riksdagskandidat i Piratpartiet finns bara ett gott svar!

Man blir Pirat och medlem i Piratpartiet!
Genom historien är pirater är ju goda människor, har alltid kämpat mot grym överhet med livet som insatts och såg till att orättvist insamlade skatter blivit omfördelade! Som den bästa svenska förebild kan bli den berömda Efraim Långstrump och hans mytomspunna lilla dotter!

2. En politiker bör hon/han vara en god människa?
Ja, det är den främsta anledningen att Pirater ska bli Riksdagsmän!

3. Vad ska du göra för att Piratpartiet ska vinna valet?
Jag ska ha Piratkepsen på skallen fram till valet, även inomhus! Att ha keps på sig är uppstudsig och ger uppmärksamhet! Alla nya medlemmar i Ung Pirat borde få en piratkeps som present!
Kommer Piratpartiet få mer en 4 % av rösterna då har vi vunnit valet, 6,6% betyder stor vinst o.s.v.

Bland de svar som jag uppskattade mest:
1. Man äter mycket julmat.
2. Ja.
3. Äta mycket julmat.
Mun-mot-mun, bloggande…
..etablera en ännu mer aktivismpositiv kultur i organisationen, och fortsätta försöka inspirera till stordåd.

Kanske vissa kan räkna ut nu vilka som får min röst?
Jag har inte fått frågan om ang. hur mycket jag skulle donera till PP av de 55 tusen!
Men jag svarar! Jag ska donera allt och lika mycket till, men jag måste ha en plats på första raden mitt emot talmannen så att jag syns bra, och för att jag ser och hör dåligt!
Samt att ingen sitter bredvid och skymmer mig! Så rösta på mig!
Jag lägger det här ovan även på piratblogg för säkerhets skull (om moderatorn skulle radera/ censurera)! Om du behöver mera fakta, eller att jag ska rösta på dig av någon anledning maila mig: lld@laszlold.eu

Och förövrigt rösta på Piratpartiet!
Med vänlig hälsning
Laszlo