handdator

Visa fullständig version : Distrikts medlems möte Piratpartiet Stockholm. Café Gråmunken 20091117


of_darkness
2009-11-26, 00:51
Formatering införs här vid tid, version 0.1 av protokollet bifogas, kommer att vidare arbetas när det gäller formatering så detta är då första versionen som får duga så länge.


Distrikts medlems möte Piratpartiet Stockholm.
Café Gråmunken 20091117

Mötesformalia
Till mötets ordförande valdes Ola Nyström.
Till mötets sekreterare valdes Robert Nyberg

Närvarolista
Distriksledar rådet:
Valkretsledaren Stockholm Norrort: Ola Nyström
Valkretsledaren Stockholm Daniel Nyström
Kommunledaren Stockholmsstad Stefan Siegeers

Ung Pirat representanter:
Robert Nyberg
Ordförande Ung Pirat Stockholmsdistriktet
Ordförande Ung Pirat Piratnätet i Stockholm
Vice ordförande Ung Pirat Lokalavdelningen Täby
Ledamot och valberedare Ung Pirat Lokalavdelningen Stockholm
---------------
Jakob Greek
Ordförande Ung Pirat Lokalavdelningen Täby
Sekreterare Ung Pirat Piratnätet i Stockholm
Ledamot Ung Pirat Stockholmsdistriktet
-------
Magdalena Astudillo
Anonym mötesdeltagare
Anonym mötesdeltagare

???????????????

Distriktsledare valet
Dl-rådet informerar om processen för valet av ny distriktsledare i Stockholms distriktet
Partisekreteraren Mårten Fjällström har vart i kontakt med Gert Löwenham som har byggt den tekniska plattform som distriktsledarevalet är tänkt att utföras på.
Beskedet som givits till Mårten Fjällström är något om att om vi använde en annan plattform vore saken annorlunda.
Ola Nyström äger frågan i distriktsledarrådet.
Distriktsledarevalet är fortfarande tänkt att genomföras som planerat.
Distriktsledarrådet ämnar att kandidera som distrikts ledare alternativ inför distriktsledare valet


Höstkampanjen
Dl-rådet informerar om höstkampanjen
Viss del av materialet till höstkampanjen har fastnat i Hamburg Tyskland, Butiken Johan är dock på väg dit för att hämta hem materialet ifråga.
Material till utdelningen den 28 november är beställt och kommer garanterat att finnas.
Dl-rådet har beställt 2000st flyers till distriktets gemensamma utdelning den 28 november.
Dl-rådet uppmanar härmed alla kommunledare att beställa nu via piratbutiken, de behöver bara logga in på butiken och ange att de är funktionär, listor över tillgängligt material och mängd uppskattningar finns tillgängliga där.
Mötet tog upp en fråga angående om tillstånd sökts för utdelningen den 28e, Dl-rådet svarar med att flyers-utdelningar inte nödgar något tillstånd från polis eller kommun.
Medlemsutskick om utdelningen den 28e kommer att gå ut till medlemmarna.
Daniel Nyström kommer att avstämma med kampanjgruppen inför FRA inkopplingen den 1dec.
Flyers utdelningen kommer att hava en Pirat-fika efteråt.
Mötet uppmanar samtliga funktionärer inom partiet och ungdomsförbundet att tänka på aktivering av de nya pirater som kan komma att närvara vid aktiviteterna.
Dl-rådet kommer att posta om detta på Stockholmsbloggen.

Valkretsmöten
Dl-rådet informerar om att valkretsen Stockholm-norrort kommer att genomföra ett valkretsledningsmöte den
Ungpirats lokala representanter kommer att deltaga i form av Robert Nyberg Och Jakob Greek.

Kulturevenemangsgruppen
Mötet bildade en lokal arbetsgrupp för kulturevenemangs anordnande och genomförande.
Arbetsgruppen ämnas ingå i en ny nationell arbetsgrupp med samma namn.
Mötesdeltagaren Magdalena anförde att vi borde ordna en fest med inträde.
Lokal förslag för eventuell kulturevenemang
Mötesdeltagaren Magdalena föreslog en lokal i Hammarby Sjöstad som enligt uppgift brukar ägs av staden och brukligen har arrangemang av diverse slag så som klubbar och fester, lokalen skall enligt uppgift vara någon form av konstnärsattelje och evenemangs anordnare får enligt uppgift nyttja lokalen utan kostnad för dem.
Mötesdeltagaren Magdalena yrkar på att vi skall använda oss av pirattema på våra fester.

Robert kollar med ?tn-folket? ang hur det är att boka lokalen kolingsborg.

Kultur evenemangs gruppen bör göra det klart för inbjudna kulturutövare riskera en stämpling som pirater.

Media bjuds in.

Kulturutskottet ?anordna cafe/fest. - Robert arbetar vidare

Kulturutskottet ser till att få fram avtal med deltagande kulturverkare.

Kontakt bör tas med piratbyrån, Martin de kaminsky.
Piratgata.

Primärvalet pågår 1vecka till.

Svärmarbete på en ny handbok för funktionärer och andra aktiva.


Distrikts medlemsmöte Piratpartiet Stockholmsdistriktet.
Mötet Sker på Café String:s källare på östra Södermalm. 20091102 1830-1930~

Närvarande:

Jan Lindgren
Någon jag inte vet namnet på.
Max Gnipping
Daniel Nyström
Ola Nyström
Urban hoistinen
Calandrella
Person som önskar vara anonym.
Stefan Sigers
Robert Nyberg


Jan Lindgren tog på sig att vara mötets ordförande.
Robert Nyberg tog på sig att vara mötets sekreterare.

Protokollet justeras av alla närvarande
Och anses vara justerat när de som valt att stå med som närvarande har svarat på detta protokoll med -texten: ?Jag justerar härmed ovanstående Protokoll *ditt namn*?

Jan inleder med att berätta om mötets agenda så som den följer nedanför:
Agenda för mötet
Distrikt ledare valet
Tillförordnade distriktsledaren
Distriktledingsrådet.
Partiets höst kampanj
Öviga frågor

Distrikt ledare valet

Jan berättar att Mårten har fått inloggnings uppgifter till distriktsledare valsidan.
Jan berättar även att han har försökt få tag på Mårten men att han inte hade lyckats med detta.
Jan vet i dagsläget inte när valet kan komma att genomföras.
Jan kommer att försöka att nå Mårten igen för närmare besked.

Tillförordnade distriktsledaren

Jan informerar angående den föregående tillförordnade distriktsledaren Petra ?Minne? Gustad.

Minne har varit tillförordnad distriktsledare under en kortare period.
Minne vart tillsatt som distriktsledare för att Jan Lindgren sedan en längre tid tillbaka inte haft
-möjlighet att vara distriktsledare då det krockar med hans ansvarsroll som kampanjledare för partiet.
Minne ställde upp men hade inte möjlighet att innehava rollen mer än en kortare period.
Minne har nu fått ett jobb som leder till att hennes medverkan på distriktets medlemsmöten är förhindrad.

Jan berättar vidare att det var en väldigt lyckad utnämning.
Minne har kunnat ta tag i ett par frågor som Jan kände att inte kunnat göra själv.
Några av de frågor som Minne har översett är bland andra är en översyn och nyutnämning av
-kommunledare inom distriktet

Distriktsledningsrådet

Jan informerar om en tillfällig lösning på distriktsledningsrollen
Jan berättar om att de nuvarande valkretsledarna för norr och söderort tillsammans med
-kommunledaren för Stockholms Stad kommer att utgöra ett Distriktsledningsråd.
Distriktsledningsrådet kommer att operativt ha det ansvar som distriktsledaren innehaver normalt.
Jan kommer att stå kvar som ansvarig i Piratwebb tills en ny distriktsledare är utsedd.

Mötet ger här sitt stöd till distriktsledningsråds modellen.
Jan informerar att han avlutar mötet men att hädanefter så ligger ansvaret på distriktsledningsrådet.
Distriktsledningsrådet kommer att i framtiden kalla och genomföra medlemsmötena.
Distriktsledningsrådet kommer att ansvara för detta fram tills den nya distriktsledaren är utsedd.


Höstkampanjen

Jan informerar om den senaste statusen när det gäller materialet för höstkampanjen.
Jan berättar att materialet är beräknat att anlända till piratbutiken den 10 november +- en vecka.
Jan berättar att anledningen till det osäkra datumet är att trycksakerna skeppas från kina där de trycks.
Jan berättar vidare att kommunledarna får beställa det material de känner att de behöver från piratbutiken.

Jan tar upp frågeställningen kring att ha en utdelning den 14 november.
Jan påpekar att materialet riskerar att inte ha anlänt till pirat butiken.
Jan undrar om inte mötet bör planera ett senare datum.
Mötet resonerar om att det är då kallare ju senare i november vi förlägger aktiviteten.
Mötet föreslår att ha utdelningen lördagen den 28 november.
Distriktsrådet beslutar om att en utdelnings aktivitet skall hållas den 28 november 14:00 Sergelstorg.

Jan informerar om att i övriga delar av landet planeras det inför den 1 december.
Mötet utrycker skepsis till att ha en sådan aktivitet då det är en tisdag.


Övriga frågor

Mötessekreteraren läser upp utstående punkter från föregående protokoll.
Frågan om att ha en handikappanpassad lokal tas upp.
Minne var ansvarig för den här punkten men är inte närvarande på mötet.
Stefan tar på sig att prata med Minne angående frågan om handikappanpassad lokal.


Calandrella vill göra mötet uppmärksammad om att han behöver hjälp med arbetet mot ipred.
Calandrella uppmanar de som är intresserade att gå in på hans blogg för mer info.


Frågor kring samarbete mellan Ung Pirat och Piratpartiet
Mötet diskuterar med de närvarande representanterna för Ung Pirat angående samarbetsformer.
Mötet och representanterna kom fram till att det fanns vissa frågetecken kring samarbetsformer.
Robert tar på sig att prata med förbundsstyrelsen för Ung Pirat för närmare besked och instruktioner.
Mötet funderade även kring att möjligen ha ett möte om närmare samarbete mellan Distriktsrådet Ung Pirat;s Lokala Styrelsers representanter.Mötet diskuterade lite om hur dess medlemmar skall aktiveras.

Mötet diskuterade lite kring formerna för utdelningsaktiviteter.
Mötet ansåg att utdelningsaktiviteter bör pågå i max en timma och att man bör fika tillsammans efteråt.


Distriktsledningsrådet informerar om att staden har möte på café String om en vecka 18.30.(20091109)


Mötet får en fråga om nästa årsmöte, Jan svarar.


Mötets avslutande
Jan förklarar mötet avslutat.--------------------------
EDIT:Laddade upp Mötes deltagarens Magdalenas Projekskisser som hon bad mötet kolla på men då mötet var sent fanns det inte tid för det så därför beslutades det om att de skulle bifogas protokollet.
Har även Lagt till mötesdeltagaren Magdalen i Närvaro listan.
-----------------------
Ps: dokumentet är fortfarande att se som work in progress då endast stöd noteringar av det viktigaste antecknades under mötet. ds.

AndersLindbäck
2009-11-26, 01:47
of_darkness (2009-Nov-26)
Anonym mötesdeltagare

Mötesdeltagaren *********** anförde att vi borde ordna en fest med inträde.
Lokal förslag för eventuell kulturevenemang
Mötesdeltagaren *********** föreslog en lokal i Hammarby Sjöstad som enligt uppgift brukar ägs av staden och brukligen har arrangemang av diverse slag så som klubbar och fester, lokalen skall enligt uppgift vara någon form av konstnärsattelje och evenemangs anordnare får enligt uppgift nyttja lokalen utan kostnad för dem.
Mötesdeltagaren *********** yrkar på att vi skall använda oss av pHon blev inte så anonym trots allt.

PS har censurerat namnet till *********

of_darkness
2009-11-26, 15:51
AndersLindbäck (2009-Nov-26)of_darkness (2009-Nov-26)
Anonym mötesdeltagare
Mötesdeltagaren *********** anförde att vi borde ordna en fest med inträde.
Lokal förslag för eventuell kulturevenemang
Mötesdeltagaren *********** föreslog en lokal i Hammarby Sjöstad som enligt uppgift brukar ägs av staden och brukligen har arrangemang av diverse slag så som klubbar och fester, lokalen skall enligt uppgift vara någon form av konstnärsattelje och evenemangs anordnare får enligt uppgift nyttja lokalen utan kostnad för dem.
Mötesdeltagaren *********** yrkar på att vi skall använda oss av p

Hon blev inte så anonym trots allt.
PS har censurerat namnet till *********

Uhm det var inge begärd anonymitet, tvärtom.

Därför jag skrev anonym här var för att jag inte orkade ta reda på namnen på dem och det var inte relevant, och sen orkade jag inte skriva upp henne där så anledningen att hon inte står med namn i listan är bara lathet och brist på ork att pilal med det helvets jävla dokumentet för jag suger på word:/