handdator

Visa fullständig version : KallelseÅrsmötet 2010


stiltet
2009-11-27, 02:54
Hej ni alla Alingsås unga piratvänner!

Jag vill som avgående ordförande för UP Alingsås härmed kalla alla medlemmar till föreningens första ordinarie årsmöte!

Skulle du vara intresserad av att sitta i föreningens styrelse för i år? Tveka då inte utan kontakta mig, Stellan, eller Mattias Johansson (073-970 30 63) i valberedningen.

Datum: Söndagen den 28 mars 2010
Tid: 14:00
Plats: Café Storken (http://gulasidorna.eniro.se/query?what=ip&advert_code=18067665&search_word=caf%C3%A9&geo_area=) (OBS! Inte i Storken-huset utan bakom på Norra strömgatan)

Ta gärna med er era vänner om dom är intresserade!
Dock är det så att om dom inte är medlemmar så har dom ingen rösträtt på mötet.

Dagordning är som följer (punkter markerade med * är punkter som tillkommigt förutom de ordinarie punkterna som står i stadgarna):

1. mötets öppnande
2. mötets behörighet
3. val av mötets ordförande
4. val av mötets sekreterare
5. val av rösträknare
6. val av två personer att justera protokollet
7. styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
8. ekonomisk berättelse för förra året
9. revisorernas berättelse för förra året
10. ansvarsfrihet för förra årets styrelse
11. årets verksamhetsplan
12. årets budget
* 13. inför årets val till riksdag, landsting och komun
14. val av årets styrelse
15. val av årets revisor
16. val av årets valberedare
17. övriga frågor
18. mötets avslutande

[b]Vad säger stadgarna om årsmötet?
"§10 Ordinarie årsmöte

Ordinarie årsmöte ska hållas senast den 31 mars varje år. Styrelsen beslutar om tid och plats. För att vara behörigt måste lokalavdelningens medlemmar meddelas minst två veckor i förväg."

Tveka nu inte att komma på årsmötet!
Föreningen är beroende av dig och ditt intresse för att kunna leva vidare då vi i dagsläget är ganska få medlemmar!!

Med vänliga hälsningar

Styrelsen Ung Pirat Alingsås genom:
Stellan Lindell, ordförande
Tele: 070-450 45 45
E-post: stellan.lindell@piratpartiet.se

agnesson
2010-08-04, 16:25
Hej!

Hur gick årsmötet? Finns det något protokoll?