handdator

Visa fullständig version : Göran Axelsson (#1135)


Göran Axelsson
2009-11-29, 10:16
Göran Axelsson
Jag har varit med i piratpartiet från början och är väl insatt i våra principer. Min bakgrund ger mig en förståelse för hur lagstiftningen blir orimlig när det krockar med internet och tekniken bakom. Integritet är viktigt, DU ska få ha ett privatliv afk eller på nätet, det kommer jag att kämpa för.

Kandidatur riksdagsvalet 2010 (http://www.home.neab.net/gandalf/val2010/)

http://data.piratpartiet.se/Handlers/DisplayPortrait.aspx?PersonId=1135&YSize=128

cc
2009-11-29, 16:07
Hej Göran

Fråga till kandidater rörande den pågående utomparlamentariska utfasningen av kontanter i det svenska samhället:

Mot bakgrund av nedanstående förhållanden, hur allvarligt ser Ni på den pågående utfasningen av kontanter?

Svarsalternativ:

1 - Bryr mig inte. Kontanterna för gärna försvinna för mig.
2 - Kontanterna skall vara kvar. Nuvarande lagstiftning räcker.
3 - Kontanter måste skyddas i grundlagen och kontantlösa bankkontor görs olagliga. Vet dock inte om detta är något för piratpartier att engagera sig i före valet 2010
4 - Som 3 - fast innan valet 2010
5 - Om Partistyrelsen omgående inte gör frågan om kontanternas skydd i grundlagar och banklagar till del av partiets kärnprogram kommer jag hyra en piratkostym, äntra styrelsens högkvarter och hota Rick med kölhalningen om han inte omedelbart gör skyddande av kontanter i grundlag till en av partiets kärnfrågorFakta 1: Statsmakten i form av riksdag, regering och riksbank har i dag överhänt så gott som all kontanthantering till privata banker och företag. I dag sköter det privata bankväsendet landets depåverksamhet av Sveriges mynt och sedlar (tidigare riksbankens uppdrag) som trycks av samma amerikanska företag som tillhandahåller de värdepapper USA:s privatkontrollerade riksbank, det s k Federal Reserve, trycker amerikanska dollarn på.

Riksbanken säljer Tumba Bruk till amerikansk sedelpapperstillverkare (riksbanken) (http://www.riksbank.se/templates/News.aspx?id=9643)
Den nya kontanthanteringen (riksbanken) (http://www.riksbank.se/templates/Page.aspx?id=24366)
crane.se (http://www.crane.se)

Fakta 2: en koalition av starka intressegrupper kampanjar i dag hårt, bl a genom skrämseltaktik, för att kontanterna avskaffas.

Avskaffa kontanterna i samhället (DN) (http://www.dn.se/opinion/debatt/avskaffa-kontanterna-i-samhallet-1.866354)
Inga kontanter - inga rån (finansförbundet) (http://www.finansforbundet.se/Resource.phx/pubman/templates/1.htx?id=2450)
Kontantlöst i Almedalen (polisen) (http://www.finansforbundet.se/Resource.phx/pubman/templates/8.htx?id=2385)
Hur ska kontanthanteringen minskas? (http://www.finansforbundet.se/Resource.phx/pubman/templates/8.htx?id=2494)
Det är dyrt att betala - använder vi för mycket kontanter? (riksbanken) (http://www.riksbank.se/upload/Dokument_riksbank/Kat_publicerat/Tal/2008/080528ny.pdf)
Kontanter och betalningar - hur ser framtiden ut? (riksbanken) (http://www.riksbank.se/upload/Dokument_riksbank/Kat_publicerat/Tal/2008/080205.pdf)
kontantfritt.nu (http://www.kontantfritt.nu/myter)

Fakta 3: det privata bankväsendet och andra privata aktörer har redan inlett utfasningen av kontanter.

Inga kontanter på banken (http://vlt.se/nyheter/vasteras/1.532603-inga-kontanter-pa-banken)

Gammelpiraten
2009-12-03, 12:38
Hur arbetar du/kommer du att arbeta konkret för att Piratpartiet skall komma in i riksdagen?
Se gärna frågan som att du ger tips/info till andra pirater hur de kan gå till väga.

På så sätt kan de också använda sig av de metoder du använder dig av. Och vad du vet/anser är effektivt. Utifrån den information som samlas kan vi bilda arbetsgrupper som bevakar vissa områden och/eller också ge idéer till alla grupper och individer som är aktiva.

Anna Troberg skriver idag 3/12:
Det händer massor i PP. Just nu förbereds det en massa saker i kulisserna och någon gång efter jul tror jag att vi kommer att få se en explosion av extern aktivitet. Då blir det dags för de andra partierna att huka sig. ...Vi är urbra på att samla information och ganska dåliga på att göra den lättillgänglig. Det handlar dels om hur var och en av oss kan kampanja under valåret, men också om hur information ska flöda smidigt och fritt inom partiet.”

Fundera först innan du tittar på mina förslag.


Här nedan följer en del av de områden som jag anser måste vara igång kontinuerligt. Ju närmare vi kommer valet desto mindre utrymme står till vårt förfogande. I varje media konkurrerar journalisterna med varandra för att få in sin artikel. Sedan konkurrerar alla media med varandra.
Konkurrensen är stenhård för att få in någonting.

Områden nedan är inte rangordnade

Områden: Nätets alla former. Vilka är viktiga?
Direktkontakt med journalister?
Motioner till kommuner och landsting?
Insändare, debattartiklar i papperstidningar?
Artiklar i diverse gratistidningar; tåg, flyg-tidningar etc?
Intervjuer i tidningar och annan media.
Kommentarer på andra partiers politiska utspel. Typ pressmeddelanden.
Kommentarer på aktuella händelser (som alltså kan kopplas till piratformer).
Sympatiskt inställda artister, musiker, etc.
Egna egenskaper som folk gillar (spela flöjt eller sjunga eller liknande)
Deltagande i evenemang typ marknader, skyltsöndagar, utställningar, events, osv

Gammelpiraten
2009-12-07, 11:16
Vi i Piratpartiet står för fri kunskap och delad kultur.

Kan du se något mer område/ö, som enligt din åsikt borde vara fritt från avgifter om du stod utkik i förmastens utsiktskorg, som piratskeppet borde lägga beslag på? Ett konkret förslag.

Gratis museer är en självklarhet tycker jag men det måste finnas flera områden.

Alliansregeringen satte avgifter på besök till museer. De stora statliga museerna, som hade fri entré 2005 och 2006, tappade i fjol mer än 1,5 miljoner besökare sedan entréavgifterna återinförts. Ett lyckat museibesök sätter spår i form av en mängd mångsidiga kunskaper och erfarenheter. Även antalet besök från förskolor/skolor har minskat. Under 2008 stod förskolor/skolor för totalt 1,4 miljoner besök på museer och konsthallar. Antalet besök från denna grupp har under de senaste tre åren gått ned med 19 procent. Störst är nedgången vid kommunala museer där antalet besök minskat med nära 50 procent.

Mer statistik:
http://www.kulturradet.se/sv/publikationer_/Museer--konsthallar-2008/

Kunskap, vetande och erfarenheter är grundelement för att förstå den värld vi lever i och ge oss förmåga att tackla de problem som vi dagligen kastas in i och brottas med.

För att förbättra integrering och göra samhället mer begripligt historiskt, kulturellt och socialt för immigranter, infödingar, utlänningar, amerikaner och uppväxande släkten är det en global samhällelig vinst att göra museerna avgiftsfria. Den information och upplevelse som museerna förmedlar är synnerligen viktig då alla inte kan ta emot kunskapen genom Internet-mediet, som dessutom ur vissa aspekter bara kan fungera som ett komplement.

Här är ett till exempel: Ett gratis Internet kanske är något att eftersträva men det kanske är för dyrt? Det kan då vara bättre att aanvända sig av något annat, tex FON-systemet (http://www.fon.com/en/). Ansluter man sin egen bredbandsuppkoppling till FON-gemenskapen så har fri tillgång andra medlemmars bredbandsanslutningar, WIFI, över hela planeten. 0,7 millioner FON-spots nu.

Anledningen till frågan: Jag försöker hitta flera gemensamma nämnare och beröringspunkter till våra grundpostulat. Det här är också en liten men inte oviktig integrationsfråga som går tvärt emot andra politiska partiers negativa integrationspolitik. Frågan har också en anknytning till ekonomi och kommunal verksamhet. Många människor med låga inkomster och kommuner har inte råda att gå på museer utan prioriterar annat mer nödvändigt för deras livsuppehälle och existens.

Gammelpiraten
2009-12-10, 11:45
Jag har ställt två frågor till nästan alla kandidater tidigare.
Svaren har varit fantastiskt bra och tydliggöranden i många aspekter.
Den samlade kunskapen och kraften visar på en enorm styrka.
Jag hoppas att alla som läser drar nytta av det hela.
Jag hoppas ingen, ur någon aspekt, tar illa upp av att jag ställer en/denna min/ tredje omgångsfråga.

Finns det någonstans i vårt samhällssystem där vi har en byråkrati/administration som kostar och som du gärna skulle vilja avveckla eller förändra? Det kan gälla på kommun-nivå eller riksnivå. Avgifter eller verksamheter. För privatperson, företagare, studerande, pensionär, osv. Var finns det någonstans man kan göra en besparing för den enskilde och/eller för samhället som helhet? Kan man säga att det finns en privilegierad elit, en slags nomenklatura, som uppträder i de flesta samhällssektorer och nivåer och som lägger ut ett slags kontroll, avgifts och registersystem över oss andra medborgare?

Exempel 1) De som sitter och avlyssnar/sammanställer informationen om vanliga medborgares Internettrafik bör kunna klassificeras tillhöra en onödig byråkrati som kostar pengar.

Exempel 2) I min egen kommun är återvinningsystemet för kasserade produkter och det som för kallades sopor helt utbyggt. Allt sorteras och återvinns på lokal och central återvinningsstation. Det finns inga sopor att skicka i den gröna tunnan. Ändå måste man betala avgift för ”sophämtning” trots att man alla sopor återsorterat och inga sopor har att skicka. Det är uteslutet att erhålla dispens.

Exemplet 3) Samma kommun har man precis nu infört stämpelur (sk flexklocka) också för lärare. I samma veva blir samtliga lärare semesteranställda (dvs de har lika lång/kort betald semestertid som andra lönanställda. Avdelnings-, förvaltnings-, enhets-chefer och heltidspolitiker omfattas inte av tvånget att registrera sin tid med stämpelur. Detta menar ledningen officiellt är ett rättvist system.

cc
2009-12-13, 23:52
Mot bakgrund av den information Brian Gerrish presenterar i sitt "State of the Nation" tal
i år, vilken är Din uppfattning av hur Piratpartiet skall hantera detta hot för svensk del?

Brian Gerrish bakgrund (http://www.youtube.com/watch?v=hBE_0-1v_34)
Brian Gerrish - State of the Nation 2009 (http://www.bbc5.tv/news/story/brian-gerrish-state-nation)

Svarsalternativ:

1. Anser att det Brian Gerrish talar om inte är ett problem.

2. Visst är det ett hot. Anser att partiet ändå skall hålla fast vid vågmästarstrategin - även om detta innebär att partiet stödjer politiska beslut som bryter ned samhället

3. Partiet måste omgående ta med i beräkningen den hotbild Brian Gerrish redogör för vid utformandet av sin strategi och taktik

Laszlo Donat
2009-12-18, 12:14
Hej Göran!

Jag har tre korta frågor till var och en och önskar koncisa svar!

1. Hur blir man en god människa?
2. En politiker bör hon/han vara en god människa?
3. Vad ska du göra för att Piratpartiet ska vinna valet?

Göran Axelsson
2009-12-19, 23:42
cc (2009-Nov-29)Hej Göran
Fråga till kandidater rörande den pågående utomparlamentariska utfasningen av kontanter i det svenska samhället:
Mot bakgrund av nedanstående förhållanden, hur allvarligt ser Ni på den pågående utfasningen av kontanter?
Svarsalternativ:
1 - Bryr mig inte. Kontanterna för gärna försvinna för mig.
2 - Kontanterna skall vara kvar. Nuvarande lagstiftning räcker.
3 - Kontanter måste skyddas i grundlagen och kontantlösa bankkontor görs olagliga. Vet dock inte om detta är något för piratpartier att engagera sig i före valet 2010
4 - Som 3 - fast innan valet 2010
5 - Om Partistyrelsen omgående inte gör frågan om kontanternas skydd i grundlagar och banklagar till del av partiets kärnprogram kommer jag hyra en piratkostym, äntra styrelsens högkvarter och hota Rick med kölhalningen om han inte omedelbart gör skyddande av kontanter i grundlag till en av partiets kärnfrågor

Fakta 1: Statsmakten i form av riksdag, regering och riksbank har i dag överhänt så gott som all kontanthantering till privata banker och företag. I dag sköter det privata bankväsendet landets depåverksamhet av Sveriges mynt och sedlar (tidigare riksbankens uppdrag) som trycks av samma amerikanska företag som tillhandahåller de värdepapper USA:s privatkontrollerade riksbank, det s k Federal Reserve, trycker amerikanska dollarn på.
Riksbanken säljer Tumba Bruk till amerikansk sedelpapperstillverkare (riksbanken) (http://www.riksbank.se/templates/News.aspx?id=9643)
Den nya kontanthanteringen (riksbanken) (http://www.riksbank.se/templates/Page.aspx?id=24366)
crane.se (http://www.crane.se)
Fakta 2: en koalition av starka intressegrupper kampanjar i dag hårt, bl a genom skrämseltaktik, för att kontanterna avskaffas.
Avskaffa kontanterna i samhället (DN) (http://www.dn.se/opinion/debatt/avskaffa-kontanterna-i-samhallet-1.866354)
Inga kontanter - inga rån (finansförbundet) (http://www.finansforbundet.se/Resource.phx/pubman/templates/1.htx?id=2450)
Kontantlöst i Almedalen (polisen) (http://www.finansforbundet.se/Resource.phx/pubman/templates/8.htx?id=2385)
Hur ska kontanthanteringen minskas? (http://www.finansforbundet.se/Resource.phx/pubman/templates/8.htx?id=2494)
Det är dyrt att betala - använder vi för mycket kontanter? (riksbanken) (http://www.riksbank.se/upload/Dokument_riksbank/Kat_publicerat/Tal/2008/080528ny.pdf)
Kontanter och betalningar - hur ser framtiden ut? (riksbanken) (http://www.riksbank.se/upload/Dokument_riksbank/Kat_publicerat/Tal/2008/080205.pdf)
kontantfritt.nu (http://www.kontantfritt.nu/myter)
Fakta 3: det privata bankväsendet och andra privata aktörer har redan inlett utfasningen av kontanter.
Inga kontanter på banken (http://vlt.se/nyheter/vasteras/1.532603-inga-kontanter-pa-banken)

Hej cc!

Personligen så tycker jag att detta är en fråga som inte ligger inom piratpartiets fokus och jag har svårt att se att det skulle göra det i framtiden heller. Vi måste koncentrera oss på våra kärnfrågor och inte tappa fokus.
Så som kandidat för piratpartiet så måste jag välja svarsalternativ 1.

Rent allmänt så ogillar jag förbud. Om en bank vill släppa all kontanthantering så ska det vara deras rättighet. Jag som kund kan alltid byta bank om det inte passar mig.
Själv använder jag kontanter så mycket jag praktiskt kan, men jag handlar på internet med paypal och mitt visa-kort, jag betalar räkningar via internetbank och jag tar hellre med mig mitt visa-kort på utlandsresan istället för att ta med massa kontanter. Allt efter vad som är bekvämt för mig.

Det vi ska se till är att våra uppgifter inte missbrukas, om jag handlar nåt på mitt visa-kort så vill jag att informationen om vad jag handlat inte ska spridas till tredje part. Detaljerade uppgifter om mina personliga vanor ska behandlas så lite som möjligt och förstöras så fort det går. Det innefattar även backupkopior på databaser och datamedia som mina uppgifter funnits på.

Men det är ju klart, jag har ju också en personlig åsikt som inte är så viktig i sammanhanget. Jag röstade mot införandet av euro i den folkomröstningen, mest för att jag ansåg att vi inte skulle släppa kontrollen över svensk ekonomi men delvis på grund av sentimentala skäl. Sverige har haft öre som mynt ända sen 1522 och den sista 50-öringen präglades i mars i år. En epok har gått i graven. Kronan är bara ett nytt påfund från 1873. :)

Om mynt och sedlar tillverkas av staten eller köps in från en privat tillverkare spelar mindre roll. Det är i slutänden statens ansvar att se till att det finns ett fungerande ekonomiskt system och hur det skulle kunna fungera utan kontanter kan jag inte se så jag har svårt att se att det systemet är hotat.
Så personligen utan att ha satt mig in i frågan allt för detaljerat så blir det nog alternativ 2.

/Göran

Göran Axelsson
2009-12-20, 00:34
Gammelpiraten (2009-Dec-03)Hur arbetar du/kommer du att arbeta konkret för att Piratpartiet skall komma in i riksdagen?
Se gärna frågan som att du ger tips/info till andra pirater hur de kan gå till väga.
På så sätt kan de också använda sig av de metoder du använder dig av. Och vad du vet/anser är effektivt. Utifrån den information som samlas kan vi bilda arbetsgrupper som bevakar vissa områden och/eller också ge idéer till alla grupper och individer som är aktiva.
Anna Troberg skriver idag 3/12:
Det händer massor i PP. Just nu förbereds det en massa saker i kulisserna och någon gång efter jul tror jag att vi kommer att få se en explosion av extern aktivitet. Då blir det dags för de andra partierna att huka sig. ...Vi är urbra på att samla information och ganska dåliga på att göra den lättillgänglig. Det handlar dels om hur var och en av oss kan kampanja under valåret, men också om hur information ska flöda smidigt och fritt inom partiet.?
Fundera först innan du tittar på mina förslag.

Här nedan följer en del av de områden som jag anser måste vara igång kontinuerligt. Ju närmare vi kommer valet desto mindre utrymme står till vårt förfogande. I varje media konkurrerar journalisterna med varandra för att få in sin artikel. Sedan konkurrerar alla media med varandra.
Konkurrensen är stenhård för att få in någonting.
Områden nedan är inte rangordnade
Områden: Nätets alla former. Vilka är viktiga?
Direktkontakt med journalister?
Motioner till kommuner och landsting?
Insändare, debattartiklar i papperstidningar?
Artiklar i diverse gratistidningar; tåg, flyg-tidningar etc?
Intervjuer i tidningar och annan media.
Kommentarer på andra partiers politiska utspel. Typ pressmeddelanden.
Kommentarer på aktuella händelser (som alltså kan kopplas till piratformer).
Sympatiskt inställda artister, musiker, etc.
Egna egenskaper som folk gillar (spela flöjt eller sjunga eller liknande)
Deltagande i evenemang typ marknader, skyltsöndagar, utställningar, events, osv

Hej Gammelpiraten!

Jag håller med vad Anna skriver, vi har varit lite dåliga på att få informationen inom partiet att flöda fritt och jag delar också på ansvaret för det. Jag ska lära mig av mina egna misstag och försöka att bli bättre i framtiden.

Jag blev indragen i piratpartiet då det bara fanns ca 40 pirater i Västerbotten och vi saknade en organisation här... så helt plötsligt befann jag tillsammans med en till kille som valkretsledare för Västerbotten. Det var en spännande tid då allt var nytt och vi fick lov att lösa problemen som uppstod på bästa sätt.
Hur som helst så lyckades vi ganska bra här med Umeå kommun med tredje bästa valresultatet i 2006 års val. Till stor del tror jag att vår direktreklamskampanj låg bakom vårat goda resultat. Eftersom det inte fanns så mycket pengar inom partiet på den tiden så betalade jag den kampanjen själv, (jupp, nu skryter jag) men det hade aldrig fungerat utan alla frivilliga som delade ut reklamen. Vi hann med att täcka ca 90% av Umeås befolkning innan valet så förhoppningsvis så var det få personer som blev överraskade av att se våra valsedlar i vallokalerna.
Här kan man se lite mer om hur vi drev vår kampanj. http://forum.piratpartiet.se/Topic44169-161-1.aspx

Alla har sina styrkor och min är inte att skriva insändare. Jag har däremot blivit intervjuad både i TV, radio och tidningar och har inga problem att ställa mig i direktsändning och svara på frågor. Möjligen är jag lite för ärlig och realistisk så jag kan nog lämna mig öppen för attacker.

Så mina bästa tips inför valrörelsen är nog att inte oroa sig för allt, ingen kan vara bra på alla områden. Vi har många pirater som är bra på olika områden och vi ska utnyttja det. Försöka bygga upp kontaktnät och delegera specifika uppgifter.
Jag tror på att dela ut direktreklam i folks prevlådor, den går ut till alla och vi kan informera på ett konkret sätt där alla våra frågor får lika mycket exponering. Oavsett om jag får stå på valsedeln eller inte så kommer jag att jobba för att PP ska komma in i riksdagen i nästa val.

Vad jag skulle vilja ha är en folder som kort och koncist går genom vår politik och som lätt går att dela ut i brevlådor... jag måste kolla upp vad som finns idag och försöka boka upp resurser redan nu så att vi kan köra en direktreklamskampanj 2010.

Din lista på olika områden är naturligtvis viktiga och jag kommer att försöka att täcka in så mycket som möjligt eller delegera det som jag inte kan hantera. Som tur är så finns det många duktiga pirater i Umeå och många engagerar sig där dom ser att det finns ett behov.

Ett sista konkret tips när man är ute på marknader och festivaler är att ha nåt som drar in folk till tältet. Nåt vi har gjort framgångsrikt i Västerbotten (Noliamässan, Trästocksfestivalen) är att ha datorkastning. Ett par gamla datorvrak, hanskar, brun packtejp, plåster och nånstans att hålla till så är det bara att köra. :w00t:
http://forum.piratpartiet.se/Topic80553-291-1.aspx

/Göran

Göran Axelsson
2009-12-20, 01:34
Laszlo Donat (2009-Dec-18)Hej Göran!
Jag har tre korta frågor till var och en och önskar koncisa svar!
1. Hur blir man en god människa?
2. En politiker bör hon/han vara en god människa?
3. Vad ska du göra för att Piratpartiet ska vinna valet?

Hej Laszlo Donat!

Koncisa svar av en politiker! Du måste skämta! ;)

Okej, ska försöka göra så gott jag kan.

1. Hur blir man en god människa?
Det låter som filosofi. Om du kan definiera vad en god människa är så kan jag kanske svara på det. Att vara en människa är en komplex del. Vi är ju inte mer än ett däggdjur som på nåt konstigt sätt har fått för oss att vi är förmer än andra djur. Vi har skapat ett samhälle med sociala regler som ständigt ändras samtidigt som vi lever våra liv i en kropp med instinkter och drifter som är detsamma som för en neandertalare. Om du hade ställt din fråga för några hundra år sen så hade du fått helt andra svar än idag, bara några tiotal år räcker nog också. Så det är väldigt svårt att ge ett konkret svar på din fråga.
Att vara en "god människa" är nog att försöka hitta en balans där man är nöjd med den man är, inte skadar andra och försöker jobba för att samhället ska bli bättre. Man kan inte axla alla problem och engagera sig i allt utan man måste finna balans i livet.
Jag har två gånger i mitt liv lyckats bränna ut mig på att försöka göra för mycket på för lite tid. Nu försöker jag hitta en balans i mitt liv. Jag har brister och fel, en del kan jag berätta om och en del vill jag hålla för mig själv, men jag försöker att vara en god människa, jag hjälper mina vänner, försöker vara så ärlig jag kan, inte skada någon annan, respektera alla även om dom inte delar mina åsikter... och så vidare. Jag är inte det minsta religiös utan tror att det här livet är det enda vi har och vi ska försöka göra det bästa av det.

Jag kan nog diskutera det här hur länge som helst. Du är välkommen över på en kopp te och vi kan diskutera tills solen går upp. Jag gillar filosofiska diskussioner med mina vänner.

2. Den var enkel. Det är klart att en politiker bör vara god. Vi vill inte ha onda politiker som bestämmer över oss. Däremot måste en politiker kunna se det stora sammanhanget och tvingas ibland att ta beslut som kan vara negativa för vissa. Dagens politiska (och även ekonomiska) system domineras av ett kortsiktigt tänkande. Jag tror att folk skulle uppskatta lite mera långsiktighet och kontinuitet inom politiken.

3. Som jag sagt i ett svar ovan, jag kommer att fortsätta i min roll som valkretsledare och jag kommer att försöka driva en direktreklamskampanj. Sen dyker det nog upp andra tillfällen att föra ut vår politik, exakt vad vet jag inte men jag kommer att utnyttja det.
Ett nytt tygmärke kommer jag nog också att ta fram.

Konkret nog? :)

/Göran

Argument
2009-12-21, 14:47
Vad bör statens uppgifter vara? Vad bör politikernas uppgifter vara? Vad kommer du göra för att undvika att bli korrumperad av makten och systemet?

Jakobi
2009-12-22, 11:53
Hej Göran,

Moral och etik är vad vi har för sed att göra, när vi handlar rätt. Etik är att beteckna grundprinciperna, medan moral syftar på det konkreta handlandet.

Etik är ett icke-materiellt värde. Materiella värden är sådana som pengar, byggnader, fordon. De materiella värdenas praktiska värde är helt beroende av icke-materiella värden. Sådana icke-materiella värden har vi i etiken: ansvar, ordning, plikt, mod.

Om t.ex. Internet hanteras enligt dessa icke-materiella värden, får det ett stort praktiskt värde för många. Om det däremot hanteras ansvarslöst, själviskt och fegt mister det sitt värde eller blir rentav skadligt. Eftersom ansvarslöshet, själviskhet och feghet inte tillför något av värde, är det då lämpligt att här tala om icke-materiella krafter .. ?


/jakob

Winston Smith
2010-01-04, 04:24
Hej, mina frågor gäller vågmästarstrategin.

1. Har du läst texten om vårmästarstrategin?
http://www.piratpartiet.se/vagmastarstallning

2. Stödjer du vågmästarstrategin?

3. I vilka frågor kan du tänka dig att gå emot partilinjen (som enligt strategin är identisk med regeringens linje)?

I svaren på dessa frågor skulle jag vilja att alla eventuella personliga hjärtefrågor, stötestenar och liknande framgår. Det är viktigt för mig att veta om hänsyn till andra områden än Piratpartiets kärnfrågor kan komma att spela in när du avgör hur du ska rösta i riksdagen och jag vill därför ha ett så utförligt och heltäckande svar som möjligt. Om regeringen t.ex. vill lägga ner en verksamhet, ett regemente e.d. i din hemtrakt, kommer du då att tveka att rösta med regeringen i riksdagen?

Laszlo Donat
2010-01-14, 09:27
Hej Piratvänner!
Nu det börjar bli allvar! Vårt förslag till riksdagskandidater måste lämnas snart! Jag har gjort mina val, men jag kan ändra mig och korrigera min lista i sista ögonblicket! Så alla ni som är med på kandidattråden och uppdaterar det snabbt har en chans till min röst! De som har valt att inte vara med på kandidattråden är ointressanta för min del och blir inte bland de som får min röst!
Till Riksdagen vi måste välja karismatiska, kunniga, fantasifulla och trevliga människor! Oerhört viktig att riksdagsgruppen trivs inbördes att inga schismer förekommer och kan koncentrera sig på vårt program!
Eftersom alla är överens om partiets grundprinciper (hoppas jag!) jag valde inte att fråga om det! Jag ställde tre frågor tidigare som kan tyckas betydelselösa i sammanhanget, men för mig svaren har varit betydelsefulla för att avgöra vem jag ska rösta på! Jag lovade även någonstans att jag ska ställa frågorna även för mig själv!
Och här kommer det:

1. Hur blir man en god människa?
Det finns inte ett allmänt godtaget svar på frågan! Men för en blivande riksdagskandidat i Piratpartiet finns bara ett gott svar!

Man blir Pirat och medlem i Piratpartiet!
Genom historien är pirater är ju goda människor, har alltid kämpat mot grym överhet med livet som insatts och såg till att orättvist insamlade skatter blivit omfördelade! Som den bästa svenska förebild kan bli den berömda Efraim Långstrump och hans mytomspunna lilla dotter!

2. En politiker bör hon/han vara en god människa?
Ja, det är den främsta anledningen att Pirater ska bli Riksdagsmän!

3. Vad ska du göra för att Piratpartiet ska vinna valet?
Jag ska ha Piratkepsen på skallen fram till valet, även inomhus! Att ha keps på sig är uppstudsig och ger uppmärksamhet! Alla nya medlemmar i Ung Pirat borde få en piratkeps som present!
Kommer Piratpartiet få mer en 4 % av rösterna då har vi vunnit valet, 6,6% betyder stor vinst o.s.v.

Bland de svar som jag uppskattade mest:
1. Man äter mycket julmat.
2. Ja.
3. Äta mycket julmat.
Mun-mot-mun, bloggande…
..etablera en ännu mer aktivismpositiv kultur i organisationen, och fortsätta försöka inspirera till stordåd.

Kanske vissa kan räkna ut nu vilka som får min röst?
Jag har inte fått frågan om ang. hur mycket jag skulle donera till PP av de 55 tusen!
Men jag svarar! Jag ska donera allt och lika mycket till, men jag måste ha en plats på första raden mitt emot talmannen så att jag syns bra, och för att jag ser och hör dåligt!
Samt att ingen sitter bredvid och skymmer mig! Så rösta på mig!
Jag lägger det här ovan även på piratblogg för säkerhets skull (om moderatorn skulle radera/ censurera)! Om du behöver mera fakta, eller att jag ska rösta på dig av någon anledning maila mig: lld@laszlold.eu

Och förövrigt rösta på Piratpartiet!
Med vänlig hälsning
Laszlo