handdator

Visa fullständig version : 2009-12-01 Ledningsgruppsmöte


Mårten Fjällström
2009-12-01, 20:21
Kommunal- och landstingsval
Det vore bra för styrelsen i sin tidsplanering att veta hur många kommuner och landsting det planeras deltagande i, så om DLar tar ansvar för att fråga sina VLar och sammanställa till nästa gång (dela upp i "tydligt ja" och "kanske") hur många val som planeras.

Distriktsledarna kollar upp det till nästa gång. Spontant angavs 3 i väst, 1 i sthlm (inga spontana siffror på övriga distrikt).

Kalenderhantering
(från förra mötet): Lägga in lednings- och styrelse- och kampanjgruppsmöten i kalendern på hemsidan. Klart.

(nytt): mycket mer
När man börjar planera något ska den första åtgärden vara att sätta ett preliminärt datum och föra in det i planeringskalendern. Den får man tillgång till genom att vara snäll mot Daniel Svensson. När aktivitet är spikad förs den över till den publika kalendern,

DL har ansvar, med möjlighet att delegera.

Externa aktiviteter
Vi behöver synas mer och vi har kapacitet att göra det. Vi tror att vi har kapacitet att ha 2 aktiviteter som syns externt varje månad i varje valkrets. Exempel på aktiviteter är affischkampanj (typ 150), dela ut flyers (typ 1000) på torg eller i brevlådor, hålla ett seminarium/föreläsning och marknadsföra det. Eller något annat som syns och märks.

Med tydlig återrapportering kan valkretsarna inspireras av varandra och tävla med varandra.

Rick gör utskick.

Ledningsuppdrag
Rick arbetar vidare med det. Planeras klart till Lucia.

Höstkampanj och - material
En del material har kommit och funkar. Frakten går på lokalabudgetar, vilket bör ses över till nästa budgetår.

Status på visitkorten
Rick har fått listor från två (2) DL om vilka som ska ha. Övriga DL, skickar in listor på vilka som ska ha visitkort.

Vi går vidare med de nödvändigaste visitkorten trots att telefoni inte är klart. Notera också att Facebooksida och Twitteralias efterfrågas. Och publik nyckelfingerprint, men det kan vi ta från PW.

Datum för Parleys runt om i landet än?
Syd: maj-juni
Väst: sen vår, tidig sommar
Så fort preliminärt datum är satt ska det in i preliminära kalendern.

Datum för Linköpings "kvinnopiratdag"?
Datum är satt till 23/1. Ligger nu i kalendern.

Riktlinjer för utskick för att undvika spammande
Anna är nästan klar med riktlinjer. Hamnar i etherpad för synpunkter innan det går ut.

Riktlinjer för nämndarbete
Behovet av riktlinjer för nämndarbete uppmärksammades. Hammar tar fram exempel från andra partier till nästa gång.

Övrigt
Väst har haft sitt första distriktsmöte.

Ny praxis till ledningsmötena: Om DL (eller av DL utsedd ersättare) inte närvarar kommer PL tillfälligt utse en närvarande VL till ersättare. Det är en backup-struktur som inte ersätter att DL ska delta eller utse ersättare.

Framöver kommer Rick att klippa mötet hårt vid kl 21 och oceremoniellt bordlägga alla resterande frågor till nästa möte. Mötet är mellan 20:00:00 och högst 21:00:00.

Mårten Fjällström
2009-12-01, 20:34
Tillägg till:

Riktlinjer för nämndarbete
Hammar tar också fram utkast till riktlinjer för pp och lägger i etherpad-dokument.

Snild Dolkow
2009-12-01, 21:15
Framöver kommer Rick att klippa mötet hårt vid kl 21 och oceremoniellt bordlägga alla resterande frågor till nästa möte. Mötet är mellan 20:00:00 och högst 21:00:00.

Det låter mysko.. Vad var resonemanget bakom detta? Vad händer om det finns viktiga frågor kvar? Hur lång tid tar det innan dessa behandlas isåfall?

AndersLindbäck
2009-12-01, 22:38
Mårten Fjällström (2009-Dec-01)Kommunal- och landstingsval
Det vore bra för styrelsen i sin tidsplanering att veta hur många kommuner och landsting det planeras deltagande i, så om DLar tar ansvar för att fråga sina VLar och sammanställa till nästa gång (dela upp i "tydligt ja" och "kanske") hur många val som planeras.
Distriktsledarna kollar upp det till nästa gång. Spontant angavs 3 i väst, 1 i sthlm (inga spontana siffror på övriga distrikt).


Öst/Västmanland kommer ställa upp i 3 lokalval. Landstinget + Västerås kommun är ca 85% klara och Köpings kommun är ca 60% klart.

Rick Falkvinge
2009-12-02, 09:10
Snild Dolkow (2009-Dec-01)Framöver kommer Rick att klippa mötet hårt vid kl 21 och oceremoniellt bordlägga alla resterande frågor till nästa möte. Mötet är mellan 20:00:00 och högst 21:00:00.
Det låter mysko.. Vad var resonemanget bakom detta? Vad händer om det finns viktiga frågor kvar? Hur lång tid tar det innan dessa behandlas isåfall?

Viktiga frågor tar man först, för att undvika det. Resonemanget är att alla ska kunna planera sina tisdagkvällar och veta att de blir lediga senast kl 21:00.

Mötet har alltid tagit mellan en halvtimme och en timme, men det har ofta blivit diskussion efteråt som har... segat ner mötets formella stängande.