handdator

Visa fullständig version : Stigbjörn Juthberg (#20919)


SBJ
2009-12-04, 21:14
Stigbjörn Juthberg

Jag vill verka för att folk ska få ha sitt privatliv ifred från företag och politiker om dom så önskar, och vill påverka andra partier till att se saker från vanligt folks perspektiv.

Mina funderingar och andra konstigheter (http://www.metrobloggen.se/SBJ)
http://data.piratpartiet.se/Handlers/DisplayPortrait.aspx?PersonId=20919&YSize=128

Gammelpiraten
2009-12-10, 13:40
Jag har ställt två frågor till nästan alla kandidater tidigare.
Svaren har varit fantastiskt bra och tydliggöranden i många aspekter.
Den samlade kunskapen och kraften visar på en enorm styrka.
Jag hoppas att alla som läser drar nytta av det hela.
Jag hoppas ingen, ur någon aspekt, tar illa upp av att jag ställer en/denna min/ tredje omgångsfråga.

Finns det någonstans i vårt samhällssystem där vi har en byråkrati/administration som kostar och som du gärna skulle vilja avveckla eller förändra? Det kan gälla på kommun-nivå eller riksnivå. Avgifter eller verksamheter. För privatperson, företagare, studerande, pensionär, osv. Var finns det någonstans man kan göra en besparing för den enskilde och/eller för samhället som helhet? Kan man säga att det finns en privilegierad elit, en slags nomenklatura, som uppträder i de flesta samhällssektorer och nivåer och som lägger ut ett slags kontroll, avgifts och registersystem över oss andra medborgare?

Exempel 1) De som sitter och avlyssnar/sammanställer informationen om vanliga medborgares Internettrafik bör kunna klassificeras tillhöra en onödig byråkrati som kostar pengar.

Exempel 2) I min egen kommun är återvinningsystemet för kasserade produkter och det som förr kallades sopor helt utbyggt. Allt sorteras och återvinns på lokal och central återvinningsstation. Det finns inga sopor att skicka i den gröna tunnan. Ändå måste man betala avgift för ”sophämtning” trots att man alla sopor återsorterat och inga sopor har att skicka. Det är uteslutet att erhålla dispens.

Exemplet 3) Samma kommun har man precis nu infört stämpelur (sk flexklocka) också för lärare. I samma veva blir samtliga lärare semesteranställda (dvs de har lika lång/kort betald semestertid som andra lönanställda. Avdelnings-, förvaltnings-, enhets-chefer och heltidspolitiker omfattas inte av tvånget att registrera sin tid med stämpelur. Detta menar ledningen officiellt är ett rättvist system.

SBJ
2009-12-10, 20:41
Det finns massor, en del som jag känner till, och garanterat mycket mer som jag inte vet något om. FRA faller defenitivt under den kategorin onödiga samhällskostnader. Arbetsförmedlingen som den fungerar (eller snarare inte fungerar) idag är en merkostnad, då de arbetsuppgifter arbetsförmedlare verkar ha lika gärna skulle kunna läggas över helt på FK, eller avskaffas förutom webbsidan. Fast även det viktigaste från webbsidan täcks i stort sett upp av olika bemanningsföretag.

Fast hellre då ändra tillbaka arbetsförmedlingens uppgifter till det det borde vara, hjälpa folk att hitta arbeten som de passar till, kan trivas med och klarar av. Istället för att skicka arbetslösa på olika söka-jobb-kurser och meningslösa utbildningar och workshops hos konsulter, något som jag tror ökar kostnaden ganska mycket.

Kassettavgiften är ett annat konkret exempel på något jag anser ska bort. Den saknar i mitt tycke helt existensberättigande i dagsläget.

Och angående ett privilegierat skikt i samhället, så ja det anser jag. Även om jag personligen skulle använda uttrycket korrumperade istället. Överlag är jag av den åsikten att de etablerade politikerna gör ytterst lite utifrån ett demokratiskt samhällspersektiv, utan väljer att agera för personlig vinning istället för vad som är bäst för sverige och majoriteten av folket. För att citera Perikles "-En demokrati definieras av hur staten verkar för majoritetens bästa, skyddar staten mot egoism och individen mot statlig godtycklighet!"

Jag hoppas detta ger svar på dina frågor, om inte ska jag försöka tydliggöra i eventuella uppföljdsfrågor du ställer
Med vänlig hälsning Stigbjörn

cc
2009-12-14, 01:17
Mot bakgrund av den information Brian Gerrish presenterar i sitt "State of the Nation" tal
i år, vilken är Din uppfattning av hur Piratpartiet skall hantera detta hot för svensk del?

Brian Gerrish bakgrund (http://www.youtube.com/watch?v=hBE_0-1v_34)
Brian Gerrish - State of the Nation 2009 (http://www.bbc5.tv/news/story/brian-gerrish-state-nation)

Svarsalternativ:

1. Anser att det Brian Gerrish talar om inte är ett problem.

2. Visst är det ett hot. Anser att partiet ändå skall hålla fast vid vågmästarstrategin - även om detta innebär att partiet stödjer politiska beslut som bryter ned samhället

3. Partiet måste omgående ta med i beräkningen den hotbild Brian Gerrish redogör för vid utformandet av sin strategi och taktik

Tommten
2009-12-14, 16:49
1. Vad har du för tankar kring paparazzis. Är det ett problem och i så fall, vad ska man göra åt det?
2. Bör man få kopiera uppsatser från nätet vid skolarbete?
3. Bör det vara lagligt med innehav av barnpornografi? Om inte, hur ska man tackla problemet?
4. Hur ser du på TV-licensen? Bör den förändras och i så fall hur?
5. Vad anser du man bör göra åt förekosten av "nätmobbing"?
6. Hur ställer du dig till Sveriges nuvarande prostitutionslagstiftning?
7. Hur skulle du resonera kring det här scenariot? (http://forum.piratpartiet.se/Topic188432-505-1.aspx)
8. Vad har du för tankar kring det här (http://playrapport.se/#/video/1784587)?
9. Hur ställer du dig till Sveriges nuvarande droglagstiftning?
10. Hur ser du på P1 Kalibers metoder för att granska Sverigedemokraterna? Del 1 (http://www.sr.se/topsy/ljudfil/1671721.mp3) , Del 2 (http://www.sr.se/topsy/ljudfil/1684003.mp3) , Del 3 (http://www.sr.se/topsy/ljudfil/1694657.mp3)
11. Har du medverkat i media i debatt eller nyhetsinslag och har du någon länk till detta? (helst muntligt inslag).

Du står i en debatt i TV med en arg upphovsman...
- Jag äger mitt verk men du vill tillåta någon annan att bestämma över min egendom!? En sån fräckhet!Vad svarar du till personen?
Varför i hela friden vill du ta bort patent!? Inget företag skulle ju våga investera i ny forskning längre!Vad svarar du till personen?

SBJ
2009-12-15, 03:10
cc (2009-Dec-14)Mot bakgrund av den information Brian Gerrish presenterar i sitt "State of the Nation" tal
i år, vilken är Din uppfattning av hur Piratpartiet skall hantera detta hot för svensk del?
Brian Gerrish bakgrund (http://www.youtube.com/watch?v=hBE_0-1v_34)
Brian Gerrish - State of the Nation 2009 (http://www.bbc5.tv/news/story/brian-gerrish-state-nation)
Svarsalternativ:
1. Anser att det Brian Gerrish talar om inte är ett problem.
2. Visst är det ett hot. Anser att partiet ändå skall hålla fast vid vågmästarstrategin - även om detta innebär att partiet stödjer politiska beslut som bryter ned samhället
3. Partiet måste omgående ta med i beräkningen den hotbild Brian Gerrish redogör för vid utformandet av sin strategi och taktik

Hmm, som jag ser det är det väl till stor del den utveckling han talar om som piratpartiet försöker stoppa, så jag får säga 2,5. Vi ska hålla vår vågmästarställning, men vi ska inte medverka, eller ens godta, några vidare urholkningar av demokratin och dess grunläggande värderingar. Yttrandefrihet, folk ska kunna säga vad de tycker utan att riskera några represalier för detta. Integritet, rätten till ett privatliv utan övervakning och rättsäkerhet. Rätten att vara oskyldig till dess motsatsen bevisats, och rätten till neutrala domstolsförhandlingar.

Alla förslag till att uttöka övervakningssamhället, och att överlåta polis- och rättsverksamhet till ekonomiska intressen skall kompromisslöst bekämpas med alla till buds stående medel. Likaså skall alla förslag till att begränsa yttrandefriheten och urholka andra demokratiska principer bekämpas.

Tommten (2009-Dec-14)1. Vad har du för tankar kring paparazzis. Är det ett problem och i så fall, vad ska man göra åt det?
2. Bör man få kopiera uppsatser från nätet vid skolarbete?
3. Bör det vara lagligt med innehav av barnpornografi? Om inte, hur ska man tackla problemet?
4. Hur ser du på TV-licensen? Bör den förändras och i så fall hur?
5. Vad anser du man bör göra åt förekosten av "nätmobbing"?
6. Hur ställer du dig till Sveriges nuvarande prostitutionslagstiftning?
7. Hur skulle du resonera kring det här scenariot? (http://forum.piratpartiet.se/Topic188432-505-1.aspx)
8. Vad har du för tankar kring det här (http://playrapport.se/#/video/1784587)?
9. Hur ställer du dig till Sveriges nuvarande droglagstiftning?
10. Hur ser du på P1 Kalibers metoder för att granska Sverigedemokraterna? Del 1 (http://www.sr.se/topsy/ljudfil/1671721.mp3) , Del 2 (http://www.sr.se/topsy/ljudfil/1684003.mp3) , Del 3 (http://www.sr.se/topsy/ljudfil/1694657.mp3)
11. Har du medverkat i media i debatt eller nyhetsinslag och har du någon länk till detta? (helst muntligt inslag).
Du står i en debatt i TV med en arg upphovsman...
- Jag äger mitt verk men du vill tillåta någon annan att bestämma över min egendom!? En sån fräckhet!Vad svarar du till personen?
Varför i hela friden vill du ta bort patent!? Inget företag skulle ju våga investera i ny forskning längre!Vad svarar du till personen?

1.) Jag har inte mycket till övers för paparazzis, jag betraktar dessa med förakt. Däremot ser jag inte mycket man kan göra åt dem. Det enda jag kan tänka mig är den som som är utsatt för paparazzis kan ansöka om besöksförbud gentemot papparazzis. Och att dessa då måste hålla sig på ett visst avstånd, eller riskera att dömas för ofredande. Sedna finns det ju semi-kändisar som säkerligen uppskattar den uppmärksamhet de kan få från dessa, så ett rent förbud mot paparazzi anser jag inte vara nödvändigt i dagsläget. Det bör vara upp till var och en ifall man tolererar att ofredas av dem eller ej.

2.) Man bör möjligen få ta del av uppsatser som informationskälla, men ej kopiera rakt av och lämna in som eget arbete. Skolarbete handlar om att lära sig, och den som enbart kopierar tror inte jag lär sig. Men det är en svår fråga för mig då jag inte har någon högre utbildning, och därför egentligen inte vet hur skolan fungerar över gymnasienivå.

3.) Det beror helt på vad man definierar som barnporr. Om det gäller bilder och filmer på personer under 18 som uttnyttjas, då svarar jag helt klart ja, den typen av innehav bör vara olagligt. Om det gäller bilder på sig själv, eller sina barn som råkar vara nakna, då bör det vara lagligt (Vet att mamma har bilder på mig själv när jag satt naken på pottan, och i badkaret. Dessa definierar jag inte som barnporr, men vet att det finns vissa som skulle anse att det är barnporr)

4.) Som jag ser det, så har TV-licensen mer eller mindre spelat ut sin roll, och borde slopas helt. Alternativt göras frivillig.

5.) Den här var svår, och jag får erkänna att jag inte vet gur man ska hantera det, eller vad man kan göra åt det.

6.) Jag anser att sveriges nuvarande prostitutionslagstiftning är felaktig. Den hjälper inte på något vis till att skydda prostituerade, tvärtom så gör nuvarande lagstiftning prostituerade mer utsatta och sårbara.

7.) Skulle välja alternativ 6 "6. Sidan bör anses vara en elektronisk anslagstavla. Uppladdaren sprider inte verket med kommersiellt intresse och ingen åtgärd behöver tas mot någon eftersom det inte är ett lagbrott."

Det vill säga, det BORDE vara lagligt så länge det sker icke-kommersiellt, och då reklamintäkter inte är direkt relaterade till eventuellt uppladdade verk, så bör dessa ej heller anses vara kommersiell spridning.

8.) Min spontana tanke är att det är samma system som används i tvättstugorna där jag bor. Men det kan också leda till problem om en elev tappar bort sin "nodis". Blir eleven då ersättningsskyldig som jag blir om jag tappar bort min tvättstuge "nyckel" Kan också se en del problem som kan uppstå kring detta system. Men jag anser inte att det innebär någon integritetskränkning så länge det inte missbrukas.

9.) Droglagstiftningen som jag känner till den, ser jag inget problem med. Jag är emot droger förutom alkohol och tobak.

10.) Det är för mig helt acceptabelt att undersökande journalistik granskar politiker och offentliga personer på detta vis. Det ligger i svenska folkets intresse att få reda på sanningen om de som vill komma in i inflytelserika positioner. Tyvärr har jag inte sett denna typ av ingående journalistik när det gäller de etablerade partierna.

11.) Nej, jag har inte deltagit i några sådana debatter.

(Jag får nog lov att svara färdigt imorgon)

Laszlo Donat
2009-12-18, 14:25
Hej Stigbjörn!

Jag har tre korta frågor till var och en och önskar koncisa svar!

1. Hur blir man en god människa?
2. En politiker bör hon/han vara en god människa?
3. Vad ska du göra för att Piratpartiet ska vinna valet?

Argument
2009-12-21, 18:07
Vad bör statens uppgifter vara? Vad bör politikernas uppgifter vara? Vad kommer du göra för att undvika att bli korrumperad av makten och systemet?

Winston Smith
2010-01-04, 05:35
Hej, mina frågor gäller vågmästarstrategin.

1. Har du läst texten om vågmästarstrategin?
http://www.piratpartiet.se/vagmastarstallning

2. Stödjer du vågmästarstrategin?

3. I vilka frågor kan du tänka dig att gå emot partilinjen (som enligt strategin är identisk med regeringens linje)?

I svaren på dessa frågor skulle jag vilja att alla eventuella personliga hjärtefrågor, stötestenar och liknande framgår. Det är viktigt för mig att veta om hänsyn till andra områden än Piratpartiets kärnfrågor kan komma att spela in när du avgör hur du ska rösta i riksdagen och jag vill därför ha ett så utförligt och heltäckande svar som möjligt. Om regeringen t.ex. vill lägga ner en verksamhet, ett regemente e.d. i din hemtrakt, kommer du då att tveka att rösta med regeringen i riksdagen?

SBJ
2010-01-06, 15:06
Laszlo Donat (2009-Dec-18)Hej Stigbjörn!
Jag har tre korta frågor till var och en och önskar koncisa svar!
1. Hur blir man en god människa?
2. En politiker bör hon/han vara en god människa?
3. Vad ska du göra för att Piratpartiet ska vinna valet?

1.) Det är något man redan är eller inte som jag ser det. Visst, det finns alltid utrymma att förbättra sig som människa. En good människa har förmågan att sätta andras välbefinnande före sitt eget.
2.) Ja det anser jag, tyvärr är så inte fallet, då jag ser de flesta politiker som inbitna egoister
3.)Hjälpa till att dela ut information, och när det är dags för valet dela ut valsedlar.

Argument (2009-Dec-21)Vad bör statens uppgifter vara? Vad bör politikernas uppgifter vara? Vad kommer du göra för att undvika att bli korrumperad av makten och systemet?

Statens uppgifter bör vara att främja landet och befolkningen som dom har valts att tjäna. Jag vet faktiskt inte, jag tror att vissa människor är mer benägna att korrumperas än andra, vilken kategori jag tillhör vet jag inte ännu. Jag hoppas på den som inte låter sig korrumperas så lätt.

Winston Smith (2010-Jan-04)Hej, mina frågor gäller vågmästarstrategin.
1. Har du läst texten om vågmästarstrategin?
http://www.piratpartiet.se/vagmastarstallning
2. Stödjer du vågmästarstrategin?
3. I vilka frågor kan du tänka dig att gå emot partilinjen (som enligt strategin är identisk med regeringens linje)?
I svaren på dessa frågor skulle jag vilja att alla eventuella personliga hjärtefrågor, stötestenar och liknande framgår. Det är viktigt för mig att veta om hänsyn till andra områden än Piratpartiets kärnfrågor kan komma att spela in när du avgör hur du ska rösta i riksdagen och jag vill därför ha ett så utförligt och heltäckande svar som möjligt. Om regeringen t.ex. vill lägga ner en verksamhet, ett regemente e.d. i din hemtrakt, kommer du då att tveka att rösta med regeringen i riksdagen?

1.) Ja
2.) Ja
3.) Det beror på vilken deal vi får. När det gäller piratpartiets frågor som vi går till val på, så är jag beredd att gå emot regeringen. Vilket jag hoppas att samtliga piratpartister också är eftersom det troligen är på just de frågorna som vi kommer att komma in på ifall vi får över 4%. Eftersom införandet av vidare integritetskränkningar borde vara emot det avtal som vi går med på med den då sittande regeringen.

I övriga frågor hamnar jag nog i kategorin social-kapitalist tror jag. Jag anser att samhällsviktiga funktioner bör drivas av staten (kommunikation, skola, vård & omsorg) medan produktion och kommers bäst hanteras av private intressen. Jag tycker också, delvis som ex hemvärnsman, att sverige bör bibehålla, och bygga ut sin försvarsverksamhet, inte lägga ner den, men dessa frågor kommer jag, om än motvilligt i vissa fall, att rösta som PP vill.

ps. ber om ursäkt för de sena svaren.

Laszlo Donat
2010-01-14, 11:02
Hej Piratvänner!
Nu det börjar bli allvar! Vårt förslag till riksdagskandidater måste lämnas snart! Jag har gjort mina val, men jag kan ändra mig och korrigera min lista i sista ögonblicket! Så alla ni som är med på kandidattråden och uppdaterar det snabbt har en chans till min röst! De som har valt att inte vara med på kandidattråden är ointressanta för min del och blir inte bland de som får min röst!
Till Riksdagen vi måste välja karismatiska, kunniga, fantasifulla och trevliga människor! Oerhört viktig att riksdagsgruppen trivs inbördes att inga schismer förekommer och kan koncentrera sig på vårt program!
Eftersom alla är överens om partiets grundprinciper (hoppas jag!) jag valde inte att fråga om det! Jag ställde tre frågor tidigare som kan tyckas betydelselösa i sammanhanget, men för mig svaren har varit betydelsefulla för att avgöra vem jag ska rösta på! Jag lovade även någonstans att jag ska ställa frågorna även för mig själv!
Och här kommer det:

1. Hur blir man en god människa?
Det finns inte ett allmänt godtaget svar på frågan! Men för en blivande riksdagskandidat i Piratpartiet finns bara ett gott svar!

Man blir Pirat och medlem i Piratpartiet!
Genom historien är pirater är ju goda människor, har alltid kämpat mot grym överhet med livet som insatts och såg till att orättvist insamlade skatter blivit omfördelade! Som den bästa svenska förebild kan bli den berömda Efraim Långstrump och hans mytomspunna lilla dotter!

2. En politiker bör hon/han vara en god människa?
Ja, det är den främsta anledningen att Pirater ska bli Riksdagsmän!

3. Vad ska du göra för att Piratpartiet ska vinna valet?
Jag ska ha Piratkepsen på skallen fram till valet, även inomhus! Att ha keps på sig är uppstudsig och ger uppmärksamhet! Alla nya medlemmar i Ung Pirat borde få en piratkeps som present!
Kommer Piratpartiet få mer en 4 % av rösterna då har vi vunnit valet, 6,6% betyder stor vinst o.s.v.

Bland de svar som jag uppskattade mest:
1. Man äter mycket julmat.
2. Ja.
3. Äta mycket julmat.
Mun-mot-mun, bloggande…
..etablera en ännu mer aktivismpositiv kultur i organisationen, och fortsätta försöka inspirera till stordåd.

Kanske vissa kan räkna ut nu vilka som får min röst?
Jag har inte fått frågan om ang. hur mycket jag skulle donera till PP av de 55 tusen!
Men jag svarar! Jag ska donera allt och lika mycket till, men jag måste ha en plats på första raden mitt emot talmannen så att jag syns bra, och för att jag ser och hör dåligt!
Samt att ingen sitter bredvid och skymmer mig! Så rösta på mig!
Jag lägger det här ovan även på piratblogg för säkerhets skull (om moderatorn skulle radera/ censurera)! Om du behöver mera fakta, eller att jag ska rösta på dig av någon anledning maila mig: lld@laszlold.eu

Och förövrigt rösta på Piratpartiet!
Med vänlig hälsning
Laszlo