handdator

Visa fullständig version : PP Vänersborg i kommunalvalet 2010?


dansve
2009-12-09, 00:16
På senaste piratfikat i måndags bestämde vi att jobba för att undersöka möjligheter och intresse för om vi ska ställa upp med en kommunal lista vid valet 2010. Redan på torsdag 10 december ska vi hålla nästa möte för att diskutera ämnet.

Tidplan för lokal kandidatur är fastställd av styrelsen och det är snabba ryck om vi ska komma med redan nästa år.

(protokollet (http://forum.piratpartiet.se/Topic181121-517-1.aspx) i sin helhet)
Styrelsen beslutar,
* att lokala organisationer som vill ställa upp i landstings- eller kommunalval ska ha inkommit med politiskt program och taktiskt program till styrelsen (styrelsen@piratpartiet.se) före den 15 januari 2010. Till programmen ska bifogas en kort beskrivning av hur det lokala medlemsinflytandet har säkerställts.
* att styrelsen beslutar om vilka lokala organisationer som går vidare till nästa fas senast den 15 februari 2010.
* att primärval till lokala val med samma metod som till riksdagsvalsedlarna genomförs från det att styrelsen kommunicerat vilka som går vidare, till den 15 mars 2010;
* att styrelsen därefter kommer att fastställa slutliga lokala valsedlar;
* att lokala organisationer själva behöver finansiera tryckning av sina valsedlar.

Plats för torsdagens möte annonseras här och i kalendern på http://vast.piratpartiet.se/kalender/ senast under torsdagens förmiddag.

Är du intresserad av att hjälpa oss med arbetet så hör gärna av dig.

dansve
2009-12-10, 14:58
Plats för dagens möte: Carinas Pub & Biljard karta (http://maps.google.com/maps?hl=sv&q=Carinas%20Pub%20%26%20Biljard%2C%20V%C3%A4nersborg)

Tid: 18.00