handdator

Visa fullständig version : Regler för detta forum


agnesson
2009-12-14, 17:44
Bakgrund:
För att alla ska få möjlighet att presentera sina förslag till listor och motiveringar till dessa har detta subforum skapats. Subforumet har inget annat syfte än att lägga förslag på listor och diskutera dessa.


Regler:
- Endast partimedlemmar tillåts posta i forumet.
- Varje medlem i partiet får endast föreslå en lista. Listan ska presenteras enligt en fastslagen mall (se nedan). Om du vill ändra i ditt förslag till lista, gå in och editera första inlägget i tråden du skapade. Skapa gärna en ny post där du berättar om förändringen.
- I varje tråd får endast det förslag till lista som presenterats diskuterats. Enskilda kandidater som inte finns med på listan ska inte diskuteras. Diskussionen kan antingen röra listan som helhet, eller hurudvida enskilda kandidater borde ersättas med andra. Man får alltså inte diskutera andra kandidater än de på listan om syftet inte är att göra en jämförelse med, och motivera varför den nämnda kandidaten är ett bättre alternatitv än den redan föreslagna kandidaten på listan.
- När kandidater på listförslaget tas upp för diskussion ska eventuell kritik ske sakligt. I de fall då trådar urartar till personangrepp kommer moderatorsgruppen ingripa.
- Subforumet kommer, precis som övriga primärvalsforumet, modereras hårt för att tillåta folk att uttrycka sin åsikt.


Mall för presentation av listor:
Trådnamn: (Förnamn Efternamns förslag på primärvalslista)

I trådinlägget:
Motivering: (motivering till listan som helhet.

Förslag: (lista på 1-22 namn som föreslås). Använd gärna namn för att göra en snyggare lista.

agnesson
2009-12-14, 19:06
Förslag på inlägg:

Trådnamn: Nils Agnessons förlag på primärvalslista

Inlägget: Jag vill föreslå följande lista då det är väl genomarbetad när det gäller hur jag tror en riksdagsgruppen behöver se ut för att kunna arbeta på ett effektivt sätt. Det är personer från hela landet och könsindelningen är 50 % män och 50 % kvinnor.

Joakim von Anka
Kajsa Anka

Joakim vill jag se i riksdagen då han har stor erfarenhet sedan tidigare. Han har även lovat att skänka alla pengar till partiet om han blir rikdagsledamot.

Kajsa har båda fötterna på jorden och är därför en bra kandidat.