handdator

Visa fullständig version : 2009-12-29 Ledningsgruppsmöte


Mårten Fjällström
2009-12-29, 21:24
(Mötet den 22/12 hade låg närvaro pga jul och användes till en snabb kontroll av att det inte fanns något brännande att diskutera, därför finns inget protokoll från det mötet. Det här är från 29/12.)

# Rapport från distrikten
Det pågår mycket internt arbete med förberedelse av lokala val, byte av valkretsledare och liknande.

# Aktivismkultur
Partiet behöver få igång mer aktivism igen och få aktivismen rolig och framgångsrik. Medlet är en Handlingsplan för aktivismkultur. Rick Falkvinge har bollen och drar igång en pad och mejlar funktionärsmejl.

# Styrelsens budgetprocess
Styrelsen vill ha in budgetäskandena till http://wiki.piratpartiet.se/Budgetplanering%202010 senast 9/1.

# Kalendern
Det skall finnas någon i varje distrikt med kalenderaccess (behöver inte vara DL1, men någon i distriktsledningen). Daniel Svensson tar den pucken till nästa möte att se om det finns kalenderansvariga i alla distrikt.

# Support-grupp
En supportgrupp håller på att bildas, testkörning finns på http://www.piratpartiet.se/support. Den kommer avlasta mejlgruppen, ligga under sekretariatet och partisekreteraren ansvarar för att den får nödvändiga befogenheter.