handdator

Visa fullständig version : Nyheter och meddelanden från Göteborgs valkrets


Jacob Hallén
2009-12-29, 21:47
I den här tråden kommer valkretseldaren, ledningsgruppen och andra funktionärer att posta officiell information. Nyhetsbrevet som går ut var annan vecka kommer att finnas här, liksom kallelser till möten och hänvisningar till nya planerings- och policydokument. Tanken är att medlemmar både inom och utom valkretsen enkelt ska kunna titta på ett ställe för att hitta all viktig information. Den som vill diskutera något som dyker upp i ett officiellt dokument ombedes vänligen att starta en egen tråd, så att vi kan hålla den här ren och lättläst.

Jacob Hallén
2009-12-29, 22:00
Kommunikationspolicy

Jag har skrivit ett utkast till kommunikationspolicy (http://www2.openend.se/~jacob/pp/kommunikationspolicy.html), som beskriver hur vi sköter kommunikationen av information från ledningen till valkretsens medlemmar. Syftet är att få bort den osäkerhet som idag råder kring var information ska göras tillgänglig, och vad som utgör en behörig kallelse till möte.

Jag tar emot synpunkter på policyn fram till den 17 januari, då jag kommer att införa eventuella modifikationer och sedan fastställa policyn. fram tills dess kommer den att tillämpas utan att vara fastställd. Kommentarer kan lämnas i Kommunikationspolicy-tråden i Home » Piratpartiet » Regionalt partiarbete » Västra » 16. Göteborgs kommun » Nyheter och meddelanden från Göteborgs...

J. C.
2009-12-29, 22:05
För folk som inte ofta tittar in på forumet vill tipsa om funktionen att prenumerera på trådar och kategorier som finns under "Forum options" precis ovanför trådens början. Då får du ett mail varje gång något skrivs i en tråd och gör det betydligt lättare att följa. Dessutom finns RSS för kategorier och uppdateras varje gång det skapas en ny tråd.

J. C.
2009-12-30, 17:03
(Ifall folk vill diskutera innehållet i protokollet; citera och skapa ny tråd)

Protokoll - Ledningsmöte för Piratpartiet Göteborg ons 30/12 kl 15:00

Närvarande:
Valkretsledare Jacob Hallén
Vice Valkretsledare Anders Andersson
Medieansvarig Tess Lindholm
Informationsansvarig Jimmy Callin


Kommun- och landstingsval

Deadline för kommunvals- och landstingsvalsansökning närmar sig, och en kraftansträngning behövs ifall vi vill deltaga. Ansvaret för landstingsvalet ligger visserligen på distriktsnivå, men en stor del av kandidaterna bör komma från Göteborg.

Beslut:
Jacob Hallén ansvarar för processen till kommunvalet.


Vårvinterkampanj

En kampanj med flygbladen som skickades till oss i samband
med att Rick och Anna var här bör göras.

Beslut:
Anders Andersson tar på sig ansvaret.
Lördagen den 30 Januari samlas vi i centrum för att dela ut foldrar, primärt till kvinnor.
"Reklam" för detta sker t ex på AFK-mötet.


Funktionärer

Vi har ett antal ansvarsroller att fylla ut. Det hölls en diskussion kring passande personer.

Beslut:
Jacob Hallén har ansvaret att hitta personer till dessa.


Backlog av frivilliga

Det finns en lista över volontärer i Pirateweb som glömts bort.

Beslut:
Jacob Hallén greppar igenom backloggen och skickar ut ett mail till dem.
Konkret uppmana dem till att a) ställa upp i kommun och regionval b) vara med i vårvinterkampanjen


Regionsamarbete

Ett utökat samarbete mellan Göteborg och kranskommuner har önskats.

Beslut:
Tess tar på sig att försöka planera piratfikor med Mölndal och Partille, förslagsvis helgdag.
Tanken är att fortsätta med gbg-fikorna varannan torsdag och att ha en extrafika i en kranskommun en gång per månad.


Riksdagsval, kandidatpresentation

Beslut:
Anordna en träff för att träffa primärvalskandidater innan primärvalet är avslutat.
Jimmy tar fram lista över primärvalskandidater i Göteborgs och kranskommuners mailadresser och mailar dessa direkt.


Piratfika och nyhetsbrev

Nästa piratfika är 7 januari.
På grund av mycket som hänt blir detta ett väldigt långt nyhetsbrev tyvärr, men inte mycket att göra åt.

Beslut:
Deadline 3 januari för material, sammanställning och utskick den 4 januari.


Övrigt
Beslut:
- Nästa ledningsmöte blir på piratfikat 7 januari.

Jacob Hallén
2010-01-15, 23:29
Det här nyhetsbrevet gick ut via email den 4 januari till alla som prenumererar på lokala utskick i Göteborg. Tanken är att informationen ska läggas upp här samtidigt, men den här gången missade vi.


Hej pirat!

Nu börjar jullovet gå mot sitt slut och det är dags att dra igång aktivismen igen. Vi har än en gång påbörjat ett valår och det finns mängder med saker att göra inför den 19 september, dagen vi ska lyckas få in ett nytt parti i riksdagen. På grund av mycket som hänt på sistone blir detta ett extra långt nyhetsbrev.


I detta nyhetsbrev kommer vi ta upp:

- Ny ledning
- Ordinarie piratfikat med primärvalskandidater
- Kommun- och regionval
- Kommunikation
- Samarbete i Göteborgsregionen och piratfika i Mölndal
- Riksdagslistorna
- Vårvinterkampanj


Datum att lägga på minnet:

- 7 januari kl 18 00 Piratfika med besök av primärvalskandidater.
- 17 januari kl 14 00: Piratfika i Mölndal.
- 21 januari kl 18 00: Möte där vi utarbetar förslag till valsedel och politisk plattform för kommunfullmäktige.
- 30 januari: Vårvinterkampanjen startar med flygbladskampanj.


Ny ledning

Göteborgs valkrets har fått en ny valkretsledare och en ny ledningsgrupp. Jacob Hallén blev vald till valkretsledare strax innan jul. I ledningsgruppen finns Anders Andersson (mer känd som "pipe") som vice valkretsledare, Jimmy Callin som informationsansvarig och Tess Lindholm som medieansvarig. Vi har fler poster att fylla, så om du är intresserad av att vara aktiv - prata med någon av oss eller skicka ett mail.

Ordinarie Piratfikat med primärvalskandidater

Som vanligt blir det Piratfika nu på torsdag den 7 januari på Café Vanilj, Vasagatan 8. Vi börjar kl 18 och håller på så länge folk har lust. Tema för kvällen är att du får möjlighet att träffa och lära känna några av dem i väst som har valt att kandidera till partiets riksdagslistor.

Kommun- och Regionval

Piratpartiet bör ställa upp i kommunvalet i Göteborg och i valet till fullmäktige i Västra Götalandsregionen. Både för att vi kan göra nytta med Piratpolitik och för att platser i på kommunal och regional nivå hjälper oss rent ekonomiskt. Det behöver vi för att kunna bli en stabil kraft i svensk politik, och vi behöver dig! Partiledningen kräver att vi har minst 16 kandidater för att få ställa upp i kommunvalet och att det finns minst 22 kandidater till regionvalet. Om du vill ställa upp som kandidat ska du antingen
- skicka ett email till jacob.hallen@piratpartiet.se, eller
- komma på mötet där vi utarbetar förslag till kommunvalsedel och politisk plattform.

Mötet hålls den 21 januari kl 18, hemma hos Jacob Hallén på Götabergsgatan 22 (hållplatser Vasaplatsen eller Valand). Mötet ersätter ordinarie Piratfika.

Kommunikation

Det här nyhetsbrevet kommer att komma ut regelbundet varannan måndag. Det kommer att innehålla påminnelser om piratfikor och en uppdatering om vad som händer i Göteborg. Du kommer att få det som epost om du har prenumererat på lokala utskick i Pirateweb (Piratpartiets medlemsdatabas). Du kan också läsa det på Piratpartiets forum i tråden Nyheter och meddelanden från Göteborgs valkrets, där bland annat protokoll från ledningsmötena kommer att publiceras.

För att du ska veta var du hittar all information håller vi på att utarbeta en informationspolicy som även det diskuteras i forumet.

Kom gärna med synpunkter på hur vi ska kunna göra det ännu bättre!

Samarbete i Göteborgsregionen och Piratfika i Mölndal

Vi inleder ett närmare samarbete med pirater i kranskommunerna för att vi ska få bättre samordning och effekt i kampanjandet i och kring Göteborg. Rent praktiskt kommer vi att börja med att köra extra fikatillfällen utanför centrala Göteborg, så att vi och aktivisterna i kranskommunerna lär känna varandra.

Därför kommer vi att ha en Piratfika i Mölndal söndagen den 17 januari kl 14. Platsen är Muséets Kafé, Kvarnbygatan 12, Mölndal. För oss med dåligt lokalsinne erbjuds vägvisning från Mölndals Bro, om man är på plats kl 13:40.

Fler fikor kommer att utannonseras i nästa nyhetsbrev om 14 dagar.

Riksdagslistorna

Primärval till riksdagslistorna pågår. Du kan rösta på och rangordna upp till 22 kandidater, men det går lika bra att sätta ihop en lista med en eller ett par kandidater. Det är viktigt att du gör din röst hörd. De kandidater som bor eller är aktiva i Göteborg är:

Censurerad eftersom den tolkades som en uppmaning att rösta på lokala kandidater

Om du vill veta mer om dessa kandidater, eller kandidater från andra delar av Sverige, så har det pågått utfrågning på Piratpartiets forum. Det är en mycket intressant och lyckad diskussion som rekommenderas varmt som läsning.

Vårvinterkampanj

Vi kommer att köra en flygbladskampanj med start lördag den 30 januari. Boka in dagen i almanackan. Mer info kommer i nästa nyhetsbrev.


Det var allt för den här gången!
Förhoppningsvis blir kommande nyhetsbrev kortare. Fram tills dess önskar vi en god fortsättning på året!

Jacob Hallén
Valkretsledare, Piratpartiet Göteborg
jacob.hallen@piratpartiet.se

Jimmy Callin
Informationsansvarig, Piratpartiet Göteborg
jimmy.callin@piratpartiet.se

J. C.
2010-01-19, 00:56
Medlemsutskick till Göteborg 19 januari 2010

Hej Pirat! I detta nyhetsbrev tar vi upp:

- Denna veckas piratfika flyttad
- Ung Pirat Göteborg söker styrelsemedlemmar
- Kommunalval
- Piratfika i Partille
- Vårvinterkampanj
- Distriktsledarval
- Riksdagsvalet
- Kommunikationskurs planeras
- Rapport från senast

Datum att lägga på minnet:

- 21 januari 18:00 - Möte om kommunalval (ordinarie Piratfika inställd)
- 30 januari 11:00 - Flygbladsutdelning vid Centralstationen
- 31 januari 14:00 - Piratfika i Partille


Denna veckas piratfika flyttad

Denna veckas piratfika är flyttat och ändrat. Tiden är kl 18 som vanligt, men för att vi på ett seriöst sätt ska kunna diskutera deltagande i kommunvalet så är platsen ändrad till en lugnare miljö. Vi kommer att vara hemma hos Jacob Hallén på Götabergsgatan 22 vid spårvagnshållplats Valand eller Vasaplatsen. Du är hjärtligt välkommen även om du inte vill diskutera kommunvalet utan bara fika och vara social. Jacob bjuder på te/kaffe/saft och någon kaka eller liknande till.

För att komma in ringer man på vid Hallén/Craigton vid Götabergsgatan 22. Man kan också ringa till Jacob på 0736-108208 för att få en vägbeskrivning.

Kommunalval - Fler villiga kandidater sökes!

Vi behöver fortfarande fler kandidater til kommunalvalet. Kom på piratfika på torsdag enligt ovan eller anmäl ditt intresse till jacob.hallen@piratpartiet.se innan mötet. På mötet kommer vi att först ta reda på om vi har tillräckligt många kandidater för att ställa upp. Om vi har det så diskuterar vi vad vi ska ha på vår politiska plattform. Lista och plattform kommer sedan att gå ut till medlemsomröstning enligt partistyrelsens anvisningar.

Att ställa upp i kommunalvalet är ett bra sätt för nya aktiva att komma in i verksamheten, så var inte rädd för att du inte platsar. Vi behöver dig!

Samarbetet fortsätter - Piratfika i Partille

Vi fortsätter vårt samarbete med kranskommunerna, och nästa fika blir i Partille på Triumf Glasscafé (de har annat än glass!), Göteborgsvägen 28, i Sävedalen, söndagen den 31 januari kl 14:00. Dit tar man sig med buss 513 från hållplatsen Polhemsplatsen intill Centralstationen. Avstigning hållplats Mellanvägen. Man kan ta en buss som avgår kl 13:20 om man vill vara i väldigt god tid, eller en som går kl 13:50, om man vill vara några minuter sen.

Vårvinterkampanjen

Vi kommer att ha en vårvinterkampanj då vi delar ut flygblad. Vi startar lördag den 30 januari kl 11:00 på plats Café Ritazza på Göteborgs Centralstation, där vi kör en kort internutbildning i hur man argumenterar för Piratpartiet och provar taktik för att få folk att läsa våra flygblad. Sedan går vi ut i mindre grupper till olika torg och köpcentra i Göteborg. Efteråt samlas vi och fikar tillsammans.

Vi behöver också folk till flygbladsutdelningar i veckan efter. På luncherna vill vi köra utdelningar av flygblad på Chalmers och Göteborgs Universitet. Tidig morgon någon dag vill vi göra detsamma utanför Sahlgrenska och Östra Sjukhuset.

Du får gärna skicka ett email till vår kampanjledare, Anders Andersson på pipatron@gmail.com och anmäla intresse, men det går också bra att bara dyka upp den 30 januari. Skulle du bli försenad, ring Anders på 073-3018457 eller Jacob på 073-6108208.

Att kampanja i grupp är kul och man får tillfälle att möta många människor. Vi hoppas verkligen att du har lust att vara med!

Ung Pirat Göteborg söker styrelsemedlemmar

Om några månader kommer Ung Pirat Göteborg att hålla sitt årsmöte där vi väljer en ny styrelse, och föreningens valberedning är mitt uppe i att söka efter nya och entusiastiska styrelsemedlemmar. Att sitta i en lokalförenings styrelse för Ung Pirat är väldigt roligt, lärorikt och man får en bra grund att stå på i fortsatt engagemang i både Ung Pirat och Piratpartiet.

Om du är intresserad kommer valberedningen att finnas med på kommande fikor, eller så kan du maila dem direkt på zorbeltuss@gmail.com.

Distriktsledarvalet

Det pågår ett interna val till posten som distriktsledare i Piratpartiets Västra Distrikt. Partiet är indelat i 5 distrikt i dag och de har val till distriktsledare under januari/februari. Mer information finns på
forumet.

Riksdagsvalet närmar sig

Primärvalet till riksdagslistorna är precis över när du läser det här. Vi vill tacka alla som har engagerat sig och röstat i primärvalet, det har varit väldigt viktigt för partiets utveckling. Göteborgs valkrets var faktiskt med sina 3,8% fjärde bäst i landet på att rösta. Ändå får vi skämmas jämfört med Norrbotten där nästan dubbelt så stor andel av medlemmarna röstade. Nästa gång förväntar vi oss en uppslutning så att vi klart och tydligt ligger i topp!

Som resultat fick vi såklart en lista i väst, där vi från göteborgstrakten hittar Tess Lindholm, Kalle Vedin, Björn Felten, Olof Bjarnason, Mika Sjöman, Jacob Hallén och Fredrik Moberg.

Kommunikationskurs under planering

Vi planerar en kurs i hur man kommunicerar med människor i olika sammanhang - hur man skriver insändare, bloggar, håller ett tal, debatterar och liknande. Kursen planeras starta senare i april, men vi vill flagga redan nu för att den kommer. Ifall du känner att du har något att bidraga med och vill hjälpa till kan du kontakta vår medieansvarig Tess Lindholm på tess.lindholm@piratpartiet.se.

Rapport från händelser sedan förra nyhetsbrevet

Piratfika med riksdagskandidater den 7 januari var välbesökt med c:a 15 deltagare. Anders Andersson, Olof Bjarnasson, Jacob Hallén, Fredrik Moberg, Martin Svensson och Kalle Vedin var de primärvalskandidater som fanns att prata med där.

Piratfika i Mölndal hölls den 17 januari på museets fik. Det blev en mycket trevlig tillställning med 7 närvarande personer. Personalen fick slänga ut oss när de stängde kl 16.

Den 16 januari kom Carl Johan Rebinder, Rick Falkvinge och Anna Troberg på blixtvisit till Göteborg. Syftet var att fotografera riksdagskandidater och andra nyckelfunktionärer. De inrättade studio hemma hos Jacob Hallén och ett gäng muntra piratpartister samlades för foto, diskussioner och fika.

Avslutningsvis

Vill du komma i kontakt med oss finns det ett flertal sätt. Vi har en wiki på gbg.piratpartiet.se. På wikin kan du hitta information om saker som har med oss göteborgspirater att göra, allt från kommande projekt till lite mer personligt skrivet från aktiva pirater, samt själv bidra till wikin på alla sätt du vill. Du kan dessutom nå oss på IRC ifall du vill prata om aktivism, politik eller vädret. Ifall du hellre föredrar Skype så finns det även en chattkanal för västra distriktet.

På återseende!

Jimmy Callin
Informationsansvarig Piratpartiet Göteborg
jimmy.callin@piratpartiet.se

Jacob Hallén
Valkretsledare Piratpartiet Göteborg
jacob.hallen@piratpartiet.se

J. C.
2010-02-01, 22:41
Hej Pirat! Det har blivit en ny månad på ett nytt år och valet närmar sig långsamt men säkert. Det finns tonvis med saker att göra fram tills dess, nedan följer det närmaste som sker.

I detta nyhetsbrev kommer vi ta upp:
- Piratfika i Göteborg på Café Vanilj
- Piratfika i Mölndal
- Vi behöver fler kandidater till kommunvalet
- Anmäl dig som kandidat till regionvalet
- Distriktsledarval pågår
- Reprap visas upp i Göteborg
- Ung Pirat Göteborg söker styrelsemedlemmar
- Rapporter från aktivister

Datum att lägga på minnet:
4 februari 18:00 - Piratfika i Göteborg
5 februari - Omröstning om distriktsledare i västra distriktet startar
13 februari 15:00 - Reprap demonstreras i Göteborg
14 februari 14:00 - Piratfika i Mölndal


Piratfika i Göteborg på Café Vanilj Som vanligt blir det Piratfika nu på torsdag den 4 februari på Café Vanilj, Vasagatan 8. Vi börjar kl 18 och håller på så länge folk har lust. Förutom det vanliga snacket tänkte vi diskutera idéer för hur vi ska nå ut under den kommande valkampanjen.

Piratfika i Mölndal Utöver träffarna i Göteborg fortsätter vi med söndagsfikorna i kranskommunerna varannan vecka för att utveckla samarbetet i Göteborgsregionen. För tillfället skiftar fikorna mellan Mölndal och Partille, men det är även tal om att inkludera fler kommuner i Göteborgskommunen. Har du önskemål om kommun får du väldigt gärna säga till, och självklart är du välkommen oavsett var du bor på alla våra träffar.

Nästa träff är i Mölndal söndag den 14 februari klockan 14:00. Platsen är precis som förra gången på Muséets Kafé, Kvarnbygatan 12, Mölndal.

Vi behöver fler kandidater till kommunvalet Vi har i dagsläget en lista på 10 engagerade kandidater till kommunvalet. Vi behöver minst 6 till för att uppfylla partistyrelsens nuvarande krav. Vi uppmanar alla att ställa upp, och om du bara vill ställa upp med ditt namn så kan man välja att stå så långt ned på listan att sannolikheten att man kommer in, eller behöver ersätta en ledamot som flyttar blir väldigt liten. Att sitta i kommunfullmäktige är inte avlönat, men man får ett rimligt tilltaget sammanträdesarvode. Om sammanträdet ligger på en tid som man annars skulle arbetat får man dessutom ersättning för förlorad arbetstid. Prata med Jacob Hallén på en aktivitet, eller skicka ett email till jacob.hallen@piratpartiet.se.

Godkännande av plattform till kommunvalet Vi har en politisk plattform till kommunvalet. Den är väldigt lik den plattform som används av andra kommuner. Enligt partistyrelsen så ska medlemmarna i en votering på Piratpartiets forum godkänna eller förkasta plattformen och förslaget att ställa upp i kommunfullmäktige. Tyvärr ligger utlysandet av den här omröstningen centralt i partiet och vi vet inte när den blir av än. Räkna med att det kommer ett separat mail i den närmaste framtiden och räkna med att röstningsperioden bara blir några få dagar. Innan programmet kommer ut på forumet kan ni läsa det här. Det är ett begränsat program vi går till val på, då vi är såpass nya i kommunfullmäktige att vi tror på att driva ett fåtal frågor inom informationspolitiken och göra det bra, än att vi sprider ut oss och börjar tappa fokus.

Anmäl dig som kandidat till regionvalet Även i regionvalet behöver vi kandidater. Skicka ett mail till Vice Distriktsledaren Daniel Svensson , med din intresseanmälan. Regionen sysslar med sjukvård, kollektivtrafik, kultur och lite utbildning.

Distriktsledarval pågår Vi är mitt i kandidatutfrågning av våra distriktsledarkandidater. Omröstning kommer att starta den 5 februari. Läs mer och deltag själv på http://forum.piratpartiet.se/Forum575-1.aspx

RepRap visas upp i Göteborg Lördagen den 13 februari kommer , som är ett Hackerspace i Malmö till Göteborg för att visa upp sin RepRap. Det är en maskin som kan skriva ut tredimensionella föremål i plast och som nästan klarar att replikera sig själv. (http://reprap.org) Demonstrationen kommer att vara på [a href="http://gbg.hackerspace.se/site/"]Göteborgs Hackerspace mellan 15:00 och 19:00.

Ung Pirat Göteborg söker styrelsemedlemmar Om några månader kommer Ung Pirat Göteborg att hålla sitt årsmöte där vi väljer en ny styrelse, och föreningens valberedning är mitt uppe i att söka efter nya och entusiastiska styrelsemedlemmar. Att sitta i en lokalförenings styrelse för Ung Pirat är väldigt roligt, lärorikt och man får en bra grund att stå på i fortsatt engagemang i både Ung Pirat och Piratpartiet.

Om du är intresserad kommer valberedningen att finnas med på kommande fikor, eller så kan du maila dem direkt på zorbeltuss@gmail.com.

Rapporter från aktiviteter om tidigare händelser Vi hade ett mycket trevligt möte om kommunvalet hemma hos Jacob Hallén den 21 januari. Det kom ett 10-tal personer som bjöds på äppelpaj och mjuk pepparkaka. Det diskuterades kommunval och spel till sent på kvällen. Det visade sig att nästa alla i kommungruppen är boardgames-fantaster.

Lördagen den 30 januari var vi ett gäng på totalt 8 personer som delade ut flygblad. På grund av kylan så höll vi oss på Centralen och i Nordstan. På centralen så hävdade man att vi inte fick dela ut något där utan tillstånd, så vi avslutade den delen ganska snabbt. Fokuset på flygbladsutdelningen var att nå utanför våra klassiska väljare och därför låg fokuset på att dela ut till äldre generationer och kvinnor.
Eftersom fokuset låg på de som statistiskt sett är mindre intresserade av vår politik tog flygbladsutdelningen längre tid, men kändes nyttig och lärorik. Vi kommer att behöva samla mer kunskaper om kampanjande innan valrörelsen drar igång på allvar.

Lördagen den 30 januari var piratpartisterna Olof Bjarnasson, Göran Widham och Jacob Hallén inbjudna till en fest på Forum vid Kortedala med Irans Kurdiska Demokratiska parti. Jacob höll ett kort anförande för Piratpartiet, där han berättade om FRA-lagens påverkan på kurdernas kommunikation med sina vänner och släktingar utanför Sverige. Vi berättade också om vad medlemmar i Piratpartiet gjort för att underlätta för opositionella i Iran att använda Internet. Anförandet var uppskattat och även vi piratpartister hade väldigt roligt.

Piratfikat i Partille söndagen den 31 januari var en jättetrevlig tillställning. Vi var på Triumfglass café och käkade glass mitt i vinterkylan. Ett dussin perrsoner från Mölndal, Partille, Härryda och Göteborg dök upp och hade en trevlig stund tillsammans. Vi diskuterade bland annat idéer för hur vi ska nå ut till folk. Det finns ett amerikanskt talesätt om att "votes are won one by one". En del i vårt arbete under våren blir att hitta kanaler för att nå ut till människor där de finns. Information i skolor har vi kört i tidigare val, men tanken på att hålla anföranden på Rotary-klubbar väcktes. Det finns säkert andra liknande forum där man får en stund av människors odelade uppmärksamhet. Om du har en idé vill vi gärna höra den.

Avslutningsvis Vill du aktivera dig, har idéer på projekt eller bara kontakta oss?

Det finns då ett flertal sätt att nå oss. På Piratpartiets forum lägger vi ut all information vi skickar ut till medlemmar. Vi har dessutom en wiki på gbg.piratpartiet.se där du kan hitta information om saker som har med oss göteborgspirater att göra, allt från kommande projekt till lite mer personligt skrivet från aktiva pirater, samt själv bidra till wikin på alla sätt du vill. Du kan även nå oss på IRC ifall du vill prata om aktivism, politik eller vädret. Ifall du hellre föredrar Skype så finns det även en chattkanal för västra distriktet.

På återseende!

Jimmy Callin
Informationsansvarig Piratpartiet Göteborg
jimmy.callin@piratpartiet.se

Jacob Hallén
Valkretsledare Piratpartiet Göteborg
jacob.hallen@piratpartiet.se

J. C.
2010-02-15, 22:07
Hej Pirat! I detta nyhetsbrev tar vi upp:

- Piratfika i Göteborg
- Piratfika i Partille
- Folderutdelning på fredag
- Kandidatur till kommunfullmäktige och regionval
- Distriktsledarval
- Retorikkurs startar till våren
- Ung Pirat Göteborgs valberedning söker engagerade medlemmar

Datum att ha i minnet:
18 februari 18:00 - Piratfika i Göteborg
19 februari 12:00 - Folderutdelning på Chalmers
28 februari 14:00 - Piratfika i Partille
1 mars - Retorikkurs startar online

Piratfika torsdag Som vanligt blir det Piratfika nu på torsdag den 18 februari på Café Vanilj, Vasagatan 8. Vi börjar 18:00 och håller på så länge folk har tid och ork. Förutom det vanliga sociala snacket så välkomnar vi alla idéer och förslag kring hur vi skall nå ut till folket under pågående valkampanj.

Piratfika i Partille Vi fortsätter vårt samarbete med kranskommunerna och nästa fikaträff blir söndagen den 28 februari kl 14:00 i Partille. Var någonstans får du reda på om en vecka!

Folderutdelning på fredag Lördagen den 30 januari hade vi folderutdelning i Göteborg. Vi var 8 pirater som trotsade kylan och delade ut foldrar på Centralstationen samt i Nordstan och nu är det dags för del 2 på Chalmers. Fredagen den 19 februari kl 12:00 samlas vi i "Byssjan" för att dela ut foldrar till hågade studenter. För att ta sig dit tar man valfri spårvagn till hållplatsen "Chalmers" och går in under den stora porten. Precis till höger finner ni ett café som heter R.F. Bergs Byssja. Efter att vi har samlats och snackat ihop oss går vi och letar upp lämpliga ställen att dela ut foldrar.

Detta är ett ypperligt tillfälle att hjälpa till med att sprida ordet, och att träffa nya pirater! Det ger också en bra mjukstart inför slutspurten i höst.

Kandidatur till kommunfullmäktige och regionval Vi har nu kommit till kandideringsdelen till kommun- och regionlistorna. Man lägger upp sin kandidatur i Piratpartiets forum enligt instruktionerna som finns där. Det är fortfarande öppet för nya kandidater att anmäla sig, och för att få kandidera så måste man vara bosatt inom kommunen respektive regionen och man måste vara röstberättigad i valet.

Ifall du tvekar på att ställa upp för att du känner att du saknar erfarenhet eller kompetens gör det ingenting, för det är det få av oss som har idag. Just på grund av att vi är ett såpass nytt parti är varje steg in i den parlamentariska processen är ett nytt steg för de flesta av oss och det allra mesta är sådant man lär sig under tiden, men vi planerar att anordna en utbildning under sommaren för alla som ställer upp för att se till att vi är så redo som möjligt när vi stiger in i kommun- eller regionfullmäktige.

Om man inte är van vid att använda forumet kan det vara lite bökigt, men det går därför bra att skicka sin kandidatanmälan till Jacob Hallén på jacob.hallen@piratpartiet.se så ordnar han att den blir upplagd.

Förutom det som står i instruktionen så är det jättebra om du anger var på listan du helst vill stå. Du kan välja på "Högt upp", "Mitten" och "Långt ned". Högt upp innebär att du är beredd att sitta på ett mandat i fullmäktige. Att stå i mitten på listan innebär att du kanske får rycka in som ersättare för någon som flyttar eller avsäger sig sin post. Långt ned innebär att sannolikheten för att du behöver rycka in är extremt liten.

Distriktsledarval Sista tillfället att rösta i distriktsledarvalet är idag. Röstningen är öppen fram till 23:59. Röstar gör man genom att gå in på sitt konto på pirateweb. Där går man ned i menyn Administration/Internal Polls/Place Vote och följer instruktioner.

Retorikkurs startar till våren Just nu håller en grupp av pirater på att bygga upp en studiecirkel för att träna retorik, både skriftlig och muntlig sådan. Det hela inbegriper dels en online-del där alla som vill får plats, och dels en studiecirkel med ett begränsat antal platser. Den delen av kursen som kommer ske online ska främst fokusera på skriftlig retorik som hur man bloggar och skriver insändare. Detta planeras att starta i början av mars och fortgå under de kommande två veckorna. Studiecirkeln i sin tur kommer ske utanför internets gränser i mitten av april och går in mer på muntlig retorik.

Låter detta intressant? Vi söker både folk som kan hjälpa till inom ämnet retorik, och de som vill lära sig från grunden. Anmäl gärna ditt intresse på denna padda.

Ung Pirat Göteborgs valberedning söker engagerade medlemmar Om någon månad kommer Ung Pirat Göteborg att hålla sitt årsmöte där vi väljer en ny styrelse, valberedning samt revisor, och föreningens valberedning är mitt uppe i att söka efter nya och entusiastiska styrelsemedlemmar. Att sitta i någon av dessa roller för Ung Pirat är väldigt roligt, lärorikt och man får en bra grund att stå på i fortsatt engagemang i både Ung Pirat och Piratpartiet.

Ifall du är intresserad kommer valberedningen att finnas med på kommande fikor, eller så kan du maila till dem direkt på zorbeltuss@gmail.com.

Rapporter Piratfikan på Café Vanilj den 4 februari lockade bara 6 personer. Piratfikan i Mölndal den 14 februari var mer välbesökt, med ett dussin deltagare. Inte illa med tanke på att en kommunikationsmiss gjort att informationen om fikan inte gick ut till medlemmarna i Mölndal.

Omröstningen om kommunal och regional plattform har avslutats och båda plattformarna är godkända. Det kan ske vissa strykningar/omformuleringar innan valet. I regionprogrammet finns t.ex. en formulering om fler vakter i kollektivtrafiken. Det är resultatet av tidpress vid författandet av plattformen och kommer att ändras.

Avslutningsvis Vill du komma i kontakt med oss finns det ett flertal sätt.
Vi har en wiki på gbg.piratpartiet.se. På wikin kan du hitta information om saker som har med oss göteborgspirater att göra, allt från kommande projekt till lite mer personligt skrivet från aktiva pirater, samt själv bidra till wikin på alla sätt du vill.
Du kan dessutom nå oss på IRC ifall du vill prata om aktivism, politik eller vädret. Ifall du hellre föredrar Skype så finns det även en chattkanal för västra distriktet. Västra distriktet har även en blogg.

På återseende!

Jimmy Callin
Informationsansvarig Piratpartiet Göteborg
jimmy.callin@piratpartiet.se

Jacob Hallén
Valkretsledare Piratpartiet Göteborg
jacob.hallen@piratpartiet.se

J. C.
2010-03-01, 18:29
Hej Pirat! I detta nyhetsbrev tar vi upp:

- Piratfika på torsdag
- Piratfika i Mölndal
- Kandidatur till kommunfullmäktige och regionval avslutad
- Retorikkurs startar nästa tisdag
- Ung Pirat Göteborgs valberedning söker engagerade medlemmar

Datum att ha i minnet:
4 mars 18:00 - Piratfika i Göteborg
9 mars 19:00 - Retorikkurs startar online
14 mars 14:00 - Piratfika i Mölndal

Piratfika torsdagSom vanligt blir det Piratfika nu på torsdag den 4 mars på Café Vanilj, Vasagatan 8. Vi börjar 18:00 och håller på så länge folk har tid och ork. Förutom det vanliga sociala snacket så spånar vi idéer runt planerna på en demonstration den 1 maj.

Piratfika i MölndalVi fortsätter vårt samarbete med kranskommunerna och nästa fikaträff blir söndagen den 14 mars kl 14:00 i Mölndal på Mölndals museum, Forscaféet.

Kandidatur till kommunfullmäktige och regionval avslutad!Glädjande nog har vi fått in tillräckligt många kandidater för att uppfylla styrelsens krav. Nästa steg är att kandidaterna ska rangordnas på listorna. Det kommer att ske genom en medlemsomröstning på piratweb - Piratpartiets sajt för medlemsadministration. Omröstningen kommer att starta den 5 mars och hålla på till kl 23:59 den 15 mars. Detaljerad information om hur omröstningen går till kommer ut när röstningen har öppnat. Fram tills dess finns det tillfälle att ställa frågor till kandidaterna på forumet. Det är dock flera av kandidaterna som inte är forumanvändare, så det är inte alla som kommer att svara.

Retorikkurs startar nästa tisdagTisdag den 9 mars klockan 19:00 börjar första lektionen i retorikkursen som hålls för pirater landet runt. Kursen har som mål att utbilda pirater i retoriska kunskaper och förbereda aktivister för kontakt med media och utåt.

Första delen av kursen kommer hållas online och kommer handla om hur man skriver debattartiklar, insändare, blogginlägg och kommentarsmiljö, saker som är mycket viktigt att ha god kunskap kring inför valrörelsen. Vi uppmuntrar därför starkt alla som tänkt vara aktiva under valkampanjen i år att anmäla sig. Kursen hålls under 2 veckor med 3 sammanträden på tisdagar mellan 19:00 och 21:00. Lektionerna kommer att streamas live, vidare information om vilken kanal vi ska ha kommer snart.

Andra delen av kursen kommer följa upp onlinedelen men hållas AFK i Göteborg och främst inriktas mot de som bor i området. I den delen kommer vi fokusera på allt från hur man bygger upp tal och hur man för sig i intervjuer till kroppspråk och röstanvändning.
Den kommer börja vecka 15 och ha ett sammanträde i veckan. Kursen kommer att avslutas med ett större event vid namn Peptalk där informationen kommer summeras, alla pirater är välkomna.

Kursen hålls av Göran Widham, Olof Bjarnason, Johanna Drott och Tess Lindholm. Vi fyra har alla våra egna små specialområden på ämnet.

Om du är intresserad av att anmäla dig till kursen kan du göra det här.


Ung Pirat Göteborgs valberedning söker engagerade medlemmarOm någon månad kommer Ung Pirat Göteborg att hålla sitt årsmöte där vi väljer en ny styrelse, valberedning samt revisor, och föreningens valberedning är mitt uppe i att söka efter nya och entusiastiska styrelsemedlemmar. Att sitta i någon av dessa roller för Ung Pirat är väldigt roligt, lärorikt och man får en bra grund att stå på i fortsatt engagemang i både Ung Pirat och Piratpartiet.

Ifall du är intresserad kommer valberedningen att finnas med på kommande fikor, eller så kan du maila till dem direkt på zorbeltuss@gmail.com.

RapporterPiratfikan på Café Vanilj den 18 februari var mer välbesökt än på länge. Totalt var vi ett 10-tal personer.

Piratfikan i Partille den 28 februari blev tyvärr inställd på grund av att vi strulat med att sprida informationen om när och var den skulle vara, samt att vi inte var säkra på att någon ansvarig kunde delta. Vi lovar bättring till nästa gång!

AvslutningsvisVill du komma i kontakt med oss finns det ett flertal sätt.
Vi har en wiki på gbg.piratpartiet.se. På wikin kan du hitta information om saker som har med oss göteborgspirater att göra, allt från kommande projekt till lite mer personligt skrivet från aktiva pirater, samt själv bidra till wikin på alla sätt du vill.

Du kan dessutom nå oss på IRC ifall du vill prata om aktivism, politik eller vädret. Ifall du hellre föredrar Skype så finns det även en chattkanal för västra distriktet. Västra distriktet har även en blogg.

På återseende!

Jimmy Callin
Informationsansvarig Piratpartiet Göteborg
jimmy.callin@piratpartiet.se

Jacob Hallén
Valkretsledare Piratpartiet Göteborg
jacob.hallen@piratpartiet.se

J. C.
2010-03-16, 23:32
Hej Pirat! I detta nyhetsbrev tar vi upp:

- Piratfika torsdag
- Piratfika i Partille
- Manifestation i Göteborg och Mölndal
- Primärvalet för fullmäktigelistorna är avslutat

Datum att ha i minnet:
18 mars 18:00 – Piratfika i Göteborg
19 mars 13:00 – Manifestation i Mölndal
19 mars 17:00 – Manifestation vid Brunnsparken
28 mars 14:00 – Piratfika i Partille
Piratfika torsdag

Som vanligt blir det Piratfika nu på torsdag den 18 mars februari på Café Vanilj, Vasagatan 8. Vi börjar 18:00 och håller på så länge folk har tid och ork. Förutom det vanliga sociala snacket så spånar vi fram idéer runt planerna på en demonstration den 1 maj.

Piratfika i Partille

Nu har vi haft extrafikor i kranskommunerna i snart två månader och det har fungerat jättebra! Nästa fika är söndag den 28 mars i Partille på Cacáo Café. Adressen dit är Gamla Kronvägen 56 och deras hemsida hittas på cacaocafe.se.

Manifestation i Göteborg och Mölndal

Den 19 mars är det bara sex månader kvar till valet. Vi tänker officiellt starta valarbetet genom att fylla gator och torg med glada pirater som delar ut information.

Det kommer att hållas en manifestation i Mölndal under fredagen mellan klockan 13-15. Exakt var är inte bestämt än, men det kommer att finnas mer information om det i Mölndals utskickstråd på forumet när allt väl är spikat. Håll ett öga på den så ska det nog lösa sig!

Här i Göteborg hade vi tänkt att stå med våra stolta fanor någonstans vid anslutning till Brunnsparken och dela ut foldrar. Klockan 17:00 samlas vi vid Brunnsparken. Exakt plats är ännu inte fastställt men det kommer att synas var vi står.

Alla är välkomna att titta förbi, även om man inte är så sugen på att dela ut foldrar!

Primärvalet för fullmäktigelistorna är avslutat
Vi har under de närmaste veckorna haft en omröstning på hur våra kandidatlistor ska se ut i Göteborgs samt Västra Götalands fullmäktige, och nu är röstningen avslutad och resultatet presenterat:

– Göteborgs lista
– Västra Götalands lista

Notera att dessa inte är spikade listor och slutresultatet kommer inte garanterat att vara detsamma, då till exempel några utav kandidaterna eventuellt känner att de hamnat för högt upp och vill flyttas ner något på listorna. Slutgiltiga listor kommer senare till våren!

Avslutningsvis

Vill du komma i kontakt med oss finns det ett flertal sätt.
Vi har en wiki på gbg.piratpartiet.se. På wikin kan du hitta information om saker som har med oss göteborgspirater att göra, allt från kommande projekt till lite mer personligt skrivet från aktiva pirater, samt själv bidra till wikin på alla sätt du vill.

Du kan dessutom nå oss på IRC ifall du vill prata om aktivism, politik eller vädret. Ifall du hellre föredrar Skype så finns det även en chattkanal för västra distriktet. Västra distriktet har även en blogg.

Väl mött!

Jimmy Callin
Informationsansvarig i Piratpartiet Göteborg
jimmy.callin@piratpartiet.se, 0705-404514

J. C.
2010-03-29, 12:58
Hej Pirat! I detta nyhetsbrev tar vi upp:

- Amelia Andersdotter på besök på tisdag
- Ung Pirat Göteborgs årsmöte på onsdag
- Piratfika torsdag
- Piratfika i Mölndal

Datum att lägga på minnet:
- 30 mars: Amelia på besök
- 31 mars: Ung Pirat Göteborgs årsmöte
- 1 april: Piratfika i Göteborg
- 11 april: Piratfika i Mölndal
Tisdag: Piratpartiets andra EU-parlamentariker på besök
Amelia Andersdotter kommer på besök på tisdag (30 mars). Hon kommer att prata om sitt arbete i europaparlamentet. Syftet med vårt möte är att ta fram en arbetsgrupp som kan hjälpa henne att agera mer effektivt i parlamentet.

Vi kommer att diskutera nya perspektiv på öppenhet och transparens i industrin samt öppenhet och transparens i industrin, dataskydd och användarrättigheter.

Amelia Andersdotter har fortfarande inte blivit tillsatt som parlamentariker i EU. Sedan Lissabonfördraget gick igenom ska Sverige egentligen ha fått två nya MEPar (Members of Parliament) men på grund av problem, bland annat med hur Franska MEPar ska tillsättas, har detta fördröjts. Piratpartiet är starkt kritiska mot hur demokratifrågor hanteras i parlamentet.

Mötet äger rum på IT-universitetet klockan 17:00. Vägbeskrivning kommer att finnas utsatt. IT-universitetet ligger på Forskningsgången 6, vid Lindholmen, Göteborg.

Onsdag: Ung Pirat Göteborgs årsmöte
Ung Pirat Göteborgs årsmöte kommer att äga rum i vår valkretsledares rymliga hem, vid Götabergsgatan 22. Ring på vid "Hallén/Creighton". Mötet är klockan 18:00.

Vi uppmanar alla pirater att komma på mötet, speciellt de av oss som är under 26 år och är medlemmar i UP Göteborg (din ålder är dock absolut inte ett krav.) Vi behöver ett par trevliga personer för att fylla ut styrelsen med. Att just Du kommer på mötet är faktiskt viktigt, desto fler vi är desto effektivare kan vi arbeta. Det är speciellt viktigt nu under valåret, om vi ska kunna ta oss in i riksdagen.

Om du vill ha hjälp att hitta kan du ringa Jacob Hallén: 0736108208.

Torsdag: Piratfika i Göteborg

Som vanligt blir det Piratfika nu på torsdag den 1 april på Café Vanilj, Vasagatan 8. Vi börjar 18:00 och håller på så länge folk har tid och ork. Förutom det vanliga sociala snacket så spånar vi fram idéer runt planerna på en demonstration den 1 maj.

Söndag 11 april: Piratfika i Mölndal

Vi fortsätter vårt samarbete med kranskommunerna och nästa fikaträff blir söndagen den 11 april kl 14:00 i Mölndal på Mölndals museum, Forscaféet. Kom gärna dit!

Avslutningsvis

Vill du komma i kontakt med oss finns det ett flertal sätt.
Vi har en wiki på gbg.piratpartiet.se. På wikin kan du hitta information om saker som har med oss göteborgspirater att göra, allt från kommande projekt till lite mer personligt skrivet från aktiva pirater, samt själv bidra till wikin på alla sätt du vill.

Du kan dessutom nå oss på IRC ifall du vill prata om aktivism, politik eller vädret. Ifall du hellre föredrar Skype så finns det även en chattkanal för västra distriktet. Västra distriktet har även en blogg.

Väl mött!

Jimmy Callin
Informationsansvarig i Piratpartiet Göteborg
jimmy.callin@piratpartiet.se, 0705-404514

J. C.
2010-04-12, 22:29
Hej Pirat!

Det händer återigen en hel del inom piratrörelsen i Göteborg. Bland annat har vi valt nya styrelser för Ung Pirat Väst och Göteborg, och det kommer att hållas ett stort och mäktigt första maj-tåg som förhoppningsvis får andra partier att baxna!
I detta nyhetsbrev tar vi upp:
– Demonstrera på första maj
– Donera till Göteborgs valkampanj
– Lokala val
– Piratfika i Göteborg
– Piratfika i Partille
– Ny styrelse för UP Göteborg och UP Väst

Datum att hålla reda på:
– Måndag 12 april: Piratpartiets årsmöte startar
– Torsdag 15 april: Piratfika i Göteborg
– Söndag 25 april: Piratfika i Partille
– Lördag 1 maj: Första maj-demonstration

Demonstrera som pirat på första maj Piratpartiet kommer att ha en demonstration i Göteborg på 1 maj, vilket blir vårt första stora evenemang i valrörelsen så det är väldigt viktigt att vi är många och att vi väcker stor uppmärksamhet!

Vi samlas kl 16:00 på Gustav Adolfs Torg och tågar sedan till Bältesspännarparken, där man kommer att hållas bland annat tal, apeller och musik. Vi kommer också att ha öppen mikrofon där vem som helst kan ställa sig upp och tala om sin relation till Piratpartiets kärnfrågor. För att göra demonstrationen lite roligare är vi glada om du klär ut dig till pirat, eller något annat som har anknytning till vår politik (kanske som gredelint kuvert till exempel).

Ta med familjen och säg till alla dina kompisar att komma!
För mer information, kontakta Jacob Hallén på mailadressen jacob.hallen@piratpartiet.se

Pengar till din lokala valkampanj – Önskemål om lokala donationer Genom att vi har fått en villkorad donation från en privatperson har vi inte behövt fråga efter bidrag till valsedlar i regionvalet och kommunvalet, men däremot kommer det att bedrivas stora mängder aktivism där kassan tryter desto mer. Det handlar om pengar till att trycka våra lokala valprogram, affischer, demonstrationstillstånd, hyra av ljudanläggningar och diverse andra kostnader. Vi som är funktionärer lägger redan idag en hel del privata pengar på verksamheten och är därför otroligt tacksamma för lokala donationer. Det finns sedan ett par veckor tillbaka ett speciellt bankgirokonto där man kan sätta in donationer som är öronmärkta för Göteborg. Bankgironumret är 472-6253. Glöm inte bort att varenda krona är viktig och för oss ett steg närmare både ett inträde i riksdagen och kommun- samt regionsfullmäktige.

Listor klara till lokala val, valsedlar betalda samt omröstning om nytt program inom kort Vi har nu våra listor till regionvalet i Västra Götaland och kommunalvalet i Göteborg klara. Stort tack till alla som har jobbat med att få alla papper inlämnade och tack till alla som röstat! Det känns fantastiskt roligt att vi har listor med hög kvalitet både i regionen och kommunen.

Samtidigt har vi utarbetat nya förslag till politisk plattform för både kommunen och regionen, och som en av våra kandidater påpekade så var våra tidigare plattformar omfattande och pratiga. Vi har därför planerat att skära ner dem till något som är kort, enkelt och som vem som helst kan läsa igenom på 3 minuter. För den som är intresserad och den som vill lämna synpunkter innan vi lägger ut förslagen till omröstning finns utkast på http://piratepad.net/kommunprogram-gbg
och http://piratepad.net/VGR-ver2.

Piratfika Göteborg torsdag den 15 april Den traditionella piratfikan i Göteborg fortsätter även denna torsdag, och hålls som vanligt på Café Vanilj på Vasagatan 8 klockan 18:00. Räkna med fortsatta diskussioner inför första maj-demonstrationen, samt hur vackert vårvädret har blivit. Det håller på så länge folk har tid och ork.

Piratfika Partille söndag den 25 april Nu har vi haft extrafikor i kranskommunerna i snart två månader och det har fungerat jättebra! Nästa fika är söndag den 25 april i Partille på Cacáo Café. Adressen dit är Gamla Kronvägen 56 och deras hemsida hittas på http://www.cacaocafe.se.

Piratpartiets årsmöte börjar idag Årsmötet hålls på partiets webbforum och kommer med hållas under två veckor för att så många som möjligt ska kunna delta. Förhoppningsvis blir perioden både händelserik och produktiv. De senaste månaderna har medlemmar hunnit lägga en hel del motioner och yrkanden och det kommer säkert att debatteras livligt runt alla frågor. Om man inte vill lägga så mycket tid eller inte har lust att ge sig in i alla debatter så kan man välja att fokusera på de två huvudfrågorna, vilket är valet av nya styrelseledamöter samt första läsningen av förslaget till nya stadgar.

Ny styrelse för UP Göteborg och UP Väst Under de senaste två veckorna har det hunnit hållas årsmöte för både Ung Pirat Väst och Ung Pirat Göteborg, vilket har inneburit två nya styrelser som ska sköta om maskineriet. Deras jobb är extra viktigt nu under valåret, med en hel del att göra, och vi lär få höra mer från dem om inte allt för lång tid. Vi önskar dem lycka till!

Det ryktas för övrigt att Ung Pirat Göteborg letar efter en ny piratbuss till valkampanjen, likt den mäktiga vi hade under EU-valkampanjen (men som tyvärr växellådan gick sönder på). Vill du hjälpa till så hittar du mer information i denna padda.

Avslutningsvis Vill du komma i kontakt med oss finns det ett flertal sätt.
Vi har en wiki på gbg.piratpartiet.se. På wikin kan du hitta information om saker som har med oss göteborgspirater att göra, allt från kommande projekt till lite mer personligt skrivet från aktiva pirater, samt själv bidra till wikin på alla sätt du vill.

Du kan dessutom nå oss på IRC ifall du vill prata om aktivism, politik eller vädret. Ifall du hellre föredrar Skype så finns det även en chattkanal för västra distriktet. Västra distriktet har även en blogg.

Väl mött!

Jimmy Callin
Informationsansvarig i Piratpartiet Göteborg
jimmy.callin@piratpartiet.se, 0705-404514

J. C.
2010-04-28, 23:40
Hej piratvänner! Första maj närmar sig med stormsteg och som tidigare nämnt kommer Piratpartiet att hålla en demonstration med en lite annorlunda touch på det hela. Bland talare hittar vi bland annat vår partiledare Rick Falkvinge samt Ung Pirats förbundsordförande Stefan Flod. Missa inte och ta med alla dina vänner, för det kommer bli en fantastisk smygstart på valkampanjen inför årets riksdagsval!


Dessutom tas det upp:
– Piratfika i Göteborg och Mölndal
– Årsmötet avslutat


Datum att hålla reda på:
Torsdag 29 april 18:00 – Piratfika i Göteborg
Lördag 1 maj 16:00 – Förstamajdemonstration
Söndag 9 maj 14:00 – Piratfika i Mölndal


Demonstration på 1 maj Som det nämndes tidigare kommer det att bli en demonstration på första maj för alla piratsympatisörer, men det blir inte en helt traditionell demonstration utan kommer att ske i maskeradens tecken. Klä därför väldigt gärna ut er till något med pirattema och hjälp till med att sprida den glädje och kreativitet som det innebär att vara pirat!


Vi börjar klockan 16:00 på Gustav Adolfs Torg och tågar efteråt till Bältesspännarparken där det blir tal från ett flertal personer. Hittills anmälda är Rick Falkvinge (partiledare), Stefan Flod (förbundsordförande för Ung Pirat), Jacob Hallén (valkretsledare för Göteborg), Kalle Vedin, Anders Andersson samt Marie Axelsson.


Det kommer förhoppningsvis med din hjälp bli en fantastisk upplevelse. Var med och delta, ta med alla dina vänner och glöm inte att anmäla dig på http://www.facebook.com/event.php?eid=101098826599828&ref=ts[/URL]"]Facebook-eventet så att fler uppmärksammar evenemanget!


Piratfika i Göteborg och Mölndal Den traditionella piratfikan i Göteborg fortsätter även denna torsdag, och hålls som vanligt på Café Vanilj på Vasagatan 8 klockan 18:00. Räkna med fortsatta diskussioner inför första maj-demonstrationen, samt hur vackert vårvädret har blivit. Det håller på så länge folk har tid och ork.


Och samarbetet med kranskommuner pågår som vanligt. Denna vecka är det återigen dags att träffas i Mölndal och äger rum söndagen den 9 maj kl 14:00 på http://bit.ly/ceHlYD[/URL]"]Mölndals museum, Forscaféet. Kom gärna dit!


Årsmötet avslutat Det två veckor långa årsmötet är nu avslutat och fortgick både smidigt och stabilt, främst tack vare ett hästjobb från mötespresidiet. Vår valkretsledare Jacob Hallén har skrivit en sammanfattning om mötet http://blogg.openend.se/2010/4/25/aarsmoetet-oever[/URL]"]på sin blogg, och är mycket värd att läsa om man skulle vilja sätta sig in i vad som faktiskt skedde.


Och till sist Vill du komma i kontakt med oss finns det ett flertal sätt.
Vi har en wiki på gbg.piratpartiet.se. På wikin kan du hitta information om saker som har med oss göteborgspirater att göra, allt från kommande projekt till lite mer personligt skrivet från aktiva pirater, samt själv bidra till wikin på alla sätt du vill.


Du kan dessutom nå oss på http://gbg.piratpartiet.se/wiki/IRC[/URL]"]IRC ifall du vill prata om aktivism, politik eller vädret. Ifall du hellre föredrar Skype så finns det även en http://tinyurl.com/vastchatt[/URL]"]chattkanal för västra distriktet. Västra distriktet har även en blogg.


Väl mött!


Jimmy Callin
Informationsansvarig, Piratpartiet Göteborg
jimmy.callin@piratpartiet.se, 0705-404514

J. C.
2010-05-10, 22:03
Hej Pirat!

Det har verkligen blivit en rivstart på valkampanjen, och efter ett väldigt lyckat första maj-tåg fortsätter vi bland annat med att gå en Regnbågspromenad, samt medverka på Hammarkullekarnevalen.

I detta utskick tas det upp:
– Regnbågspromenaden, 16 maj 13:00
– Piratfika i Göteborg 13 maj 18:00
– Piratöl i Mölndal 21 maj 19:00
– Hammarkullekarnevalen, 28-30 maj
– Vad som hänt

Regnbågspromenaden När historiens första Regnbågspromenad äger rum i Göteborg är det självklart att Piratpartiet kommer att finnas på plats och visa sitt stöd!
Promenaden äger rum lördag 16 maj och startar vid Göteborgsoperan och går upp mot Götaplatsen där det kommer att bjudas på en sprakande artistgala.

Vi samlas 13:00 på startplatsen för att sedan börja tåga 14:00 tillsammans med ett stort antal andra organisationer. Klä upp dig i dina finaste piratlila kläder för den synliga effektens skull och gå med oss för en mer färgglad framtid!

Anmäl dig på Facebook-eventet för att sprida ordet vidare bland alla dina vänner!

Hammarkullekarnevalen 28-30 maj är tre intensiva dagar då Hammarkullefestivalen pågår under denna tiden, en festival som samlar mellan 40 000-60 000 personer. Det blir mat, dans, uppträden, musik och mycket mer från massor av olika kulturer!

Piratpartiet och Ung Pirat kommer att infinna sig på karnevalen med ett eget tält, och vi behöver all hjälp vi kan få med folk som organiserar inför eventet, samt personer som vill hjälpa till under själva karnevalen med bland annat att dela ut flyers och prata med intresserade människor. Ta en titt på denna smått ostrukturerade padda för mer information, eller maila olof.bjarnason@piratpartiet.se. Att dyka upp på Piratölen i Mölndal är också ett sätt att komma i kontakt med organisatörerna, se nedan.

Piratfika & piratöl, Göteborg och Mölndal Den traditionella piratfikan i Göteborg fortsätter även denna torsdag, och hålls som vanligt på Café Vanilj på Vasagatan 8 13 maj klockan 18:00. Räkna med diskussioner inför Regnbågspromenaden och Hammerkullekarnevalen, samt hur vackert vårvädret har blivit. Det håller på så länge folk har tid och ork, vilket brukar innebära till runt 21:00.

Och samarbetet med kranskommuner pågår som vanligt. Nästa vecka är det återigen dags att träffas i Mölndal, fast denna gång blir det över en öl och kanske en bit mat. Temat för kvällen är att knyta ihop säcken inför Hammarkullekarnevalen. Plats: Kolgrillen nära hållplatsen Mölndal centrum. Kom gärna dit klockan 19:00 fredag 21 maj!

Vad som hänt Första maj-demonstrationen som hölls förra lördagen blev jättelyckad med en hel del utrymme i gammelmedia som resultat. Totalt dök det upp strax under 100 personer och tal hölls av Rick Falkvinge, Stefan Flod, Jacob Hallén, Anders Andersson, Marie Axelsson, Kalle Vedin och Anne Kekki. En rejäl uppslutning av talare med andra ord!

Under eventet spelades det fri musik:
– Revolution Void (USA) - Invisible Walls, Effects of Elevation
– PEKKANINI (gbg) - Theremin waves
Man man vill ladda ner dessa går de att hitta på Jamendo.


Och till sist Vill du komma i kontakt med oss finns det ett flertal sätt.
Vi har en wiki på gbg.piratpartiet.se. På wikin kan du hitta information om saker som har med oss göteborgspirater att göra, allt från kommande projekt till lite mer personligt skrivet från aktiva pirater, samt själv bidra till wikin på alla sätt du vill.

Du kan dessutom nå oss på IRC ifall du vill prata om aktivism, politik eller vädret. Ifall du hellre föredrar Skype så finns det även en chattkanal för västra distriktet. Västra distriktet har även en blogg.

Väl mött!

Jimmy Callin
Informationsansvarig, Piratpartiet Göteborg
jimmy.callin@piratpartiet.se, 0705-404514

Jacob Hallén
2010-05-26, 22:41
Hej Pirat!


I detta utskick tas det upp:
– Hammarkullekarnevalen, 28-30 maj
– Flygbladsutdelning i Brunnsparken, 29 maj 14:00
– Superkarlstad 5-6 juni
– Piratfika i Göteborg 27 maj 18:00
– Piratfika i Mölndal 6 juni 14:00
– Piratpicknick i Göteborg 12 juni
– Vad som hänt


Hjälp behövs till Hammarkullekarnevalen 28-30 maj är tre intensiva dagar då Hammarkullekarnevalen pågår under denna tiden, en festival som samlar mellan 40 000-60 000 personer. Det blir mat, dans, uppträden, musik och mycket mer från massor av olika kulturer!


Piratpartiet och Ung Pirat kommer att infinna sig på karnevalen med ett eget tält, och vi behöver all hjälp vi kan få med folk som organiserar inför eventet, samt personer som vill hjälpa till under själva karnevalen med bland annat att dela ut flyers och prata med intresserade människor. Vi behöver ytterligare några frivilliga till att stå i tältet och prata med folk. Skiv upp dig på ett pass eller två på http://piratepad.net/hammarkullekarnevalen2010-pass[/URL]"]. Framför allt behöver vi fler personer till lördagen och söndagen.


Flygbladsutdelning i Brunnsparken Lördag den 29 maj kl 14 samlas vi vid Palace i Brunnsparken för att dela ut flygblad. För att göra det enkelt kommer vi att köra flygbladsutdelning i Brunnsparken kl 14 varje lördag fram till valet. Vi kör 1-2 timmar och därefter hittar de som har lust på något skoj. Fika, picknick eller annat. Det enda du behöver ha med dig är ett glatt humör. Andra utdelningstillfällen och eventuella ändringar kommer att annonseras på [a href="http://piratepad.net/gbg-flygbladsutdelning"].


Superkarlstad Helgen den 5-6 juni samlas alla funktionärer i Västra Distriktet till kickoff i Karlstad. Alla pirater som vill vara aktiva i valrörelsen är välkomna. På lördagen blir det interna aktiviteter, med argumentationsövningar och valrörelseplanering. På söndagen ska vi ge oss ut och göra hela Karlstad lila. Det blir flygbladsutdelning och tal på flera platser i stan. Om det blir tillräckligt många anmälda kommer en buss (till låg kostnad) att gå från Göteborg till Karlstad. Mer info på [a href="http://piratepad.net/kick-off-vast"]


Piratfika, Göteborg och Mölndal Den traditionella piratfikan i Göteborg fortsätter även denna torsdag, och hålls som vanligt på Café Vanilj på Vasagatan 8 28 maj klockan 18:00. Räkna med diskussioner inför Hammerkullekarnevalen och planering av Göteborgs valkickoff. Det håller på så länge folk har tid och ork, vilket brukar innebära till runt 21:00.


Mölndalsfikorna är oerhört trevliga och det dyker ofta upp spännande besökare där. Vi samlas på caféet på Mölndals Museum. Är vädret vackert kan man sitta på uteplatsen bredvid forsen och fika. Kom gärna dit klockan 14:00 söndag 6 juni!


Piratpicknick, Göteborg Lördag den 12 juni kl 16:00 grillas det i Slottskogen! Förra året var piratpicknick en stor hit, nu är det tid igen! Ung pirat göteborg kommer att bjuda på bullar,saft och gott sällskap, så kom och njut av sommaren med andra pirater!


Vad som hänt/h3]
Piratpartiet deltog i Regnbågspromenaden, som var en del i HBT-festivalen i Göteborg. Vi var ett 10-tal personer och det var många som såg oss promenera.


Vi delade också ut flygblad i samband med Göteborgvarvet. Vi var 5 personer som stod vid Brunnsparken och ytterligare en som frilansade längs spåret. Vi hade väldigt bra åtgång på flygblad och fick många positiva kommentarer. Naturligtvis kom en och annan tråkning, men de drunknade i mängden av glada tillrop. Vi lade märke till vikten av att synas. Göteborgsvarvet gjorde att flaggorna inte var med från början. När de dök upp ökade andelen som tog emot flygbladen till det dubbla.


Retorikkursen har haft sin avslutning och vi har varit ett 10-tal personer som har fullföljt den. Ett jättetack till Göran Widham, Tess Lindholm, Johanna Drott och Olof Bjarnasson som har arrangerat. Kursen har varit oerhört nyttig och lärorik.


Fika och Piratöl har det också varit sedan senaste nyhetsbrevet. Vi märker att det börjar dyka upp fler personer vid varje tillfälle.


[h3]Och till sist Vill du komma i kontakt med oss finns det ett flertal sätt.
Vi har en wiki på [a href="http://gbg.piratpartiet.se (http://gbg.piratpartiet.se/)"]gbg.piratpartiet.se. På wikin kan du hitta information om saker som har med oss göteborgspirater att göra, allt från kommande projekt till lite mer personligt skrivet från aktiva pirater, samt själv bidra till wikin på alla sätt du vill.


Du kan dessutom nå oss på http://gbg.piratpartiet.se/wiki/IRC[/URL]"]IRC ifall du vill prata om aktivism, politik eller vädret. Ifall du hellre föredrar Skype så finns det även en http://tinyurl.com/vastchatt[/URL]"]chattkanal för västra distriktet. Västra distriktet har även en blogg.


Väl mött!


Jimmy Callin
Informationsansvarig, Piratpartiet Göteborg
jimmy.callin@piratpartiet.se, 0705-404514

J. C.
2010-06-08, 14:46
Hej Pirat!

I detta nyhetsbrev tar vi upp:
– Valkickoff, 20 juni kl 11:00
– Flygbladsutdelning i Brunnsparken, 12 juni kl 14:00
– Piratpicknick i Slottskogen, 12 juni 16:00
– Piratfika, Café Vanilj, 10 juni kl 18:00
– Vad som hänt

Valkickoff i Göteborg Söndagen den 20 juni kommer vi att ha en valkickoff i Göteborg. Förutom att lära känna varandra lite bättre kommer vi att fokusera på två saker - argumentationsövningar och planering för hur vi ska kunna mobilisera medlemmar och sympatisörer för valarbete. Vi kommer att behöva dela ut flygblad, bemanna valstugor, genomföra torgmöten, distribuera valsedlar och hitta på annat som väcker uppmärksamhet. Vi börjar kickoffen kl 11:00 och slutar c:a kl 17:30. Vi bjuder både på fika och lunch.

Lokal är Open Ends kontor på Norra Ågatan 10 i Göteborg. Alla medlemmar i Piratpartiet och Ung Pirat är välkomna och är du intresserad ska du föranmäla dig via mail till jacob.hallen@piratpartiet.se, senast 16 juni.

Flygbladsutdelning i Brunnsparken Lördag den 12 juni kl 14 samlas vi vid Palace i Brunnsparken för att dela ut flygblad. För att göra det enkelt kommer vi att köra flygbladsutdelning i Brunnsparken kl 14 varje lördag fram till valet. Vi kör 1-2 timmar och därefter hittar de som har lust på något trevligt som fika eller picknick. Det enda du behöver ha med dig är ett glatt humör, resten sköter vi!

Andra utdelningstillfällen och eventuella ändringar kommer att annonseras på denna padda.

Piratpicknick, Göteborg Lördag den 12 juni kl 16:00 grillas det i Slottskogen! Förra året var piratpicknick en stor hit, nu är det tid igen! Ung pirat Göteborg kommer att bjuda på bullar, saft och gott sällskap, så kom och njut av sommaren med andra pirater! Samling 16.00 på Linnéplatsens spårvagnshållplats. Håll utkik efter piratflaggor. Vi kommer även ha en liten kurs i hur man bäst delar ut flyers.

Om du kommer senare och vill veta var vi är, ring Ein Andersson på 0708 - 43 23 37

Piratfika, Göteborg Den traditionella piratfikan i Göteborg fortsätter även denna torsdag, och hålls som vanligt på Café Vanilj på Vasagatan 8 10 juni klockan 18:00.
Mölndalsfikan är ersatt med kickoff i Göteborg.

Vad som hänt Vi var många som ställde upp på Hammarkullefestivalen. Vi fick väldigt bra respons och delade sammanlagt ut över 3000 flygblad.

Under karnevalen klarade vi också av att köra den regelbundna flygbladsutdelningen i Brunnsparken. Vi upprepade experimentet med köra utdelning med och utan flagga. Åter igen så visade det sig att synligheten gör att många fler tar emot flygbladen.

Några medlemmar från Göteborg med omnejd deltog i distriktets kickoff i Kil och aktiviteterna med tal, musik och flygbladsutdelning i evenemanget Superkarlstad.

Och till sist Vill du komma i kontakt med oss finns det ett flertal sätt.
Vi har en wiki på gbg.piratpartiet.se. På wikin kan du hitta information om saker som har med oss göteborgspirater att göra, allt från kommande projekt till lite mer personligt skrivet från aktiva pirater, samt själv bidra till wikin på alla sätt du vill.

Du kan dessutom nå oss på IRC ifall du vill prata om aktivism, politik eller vädret. Ifall du hellre föredrar Skype så finns det även en chattkanal för västra distriktet. Västra distriktet har även en blogg.

Väl mött!

Jimmy Callin
Informationsansvarig, Piratpartiet Göteborg
jimmy.callin@piratpartiet.se, 0705-404514

J. C.
2010-07-06, 09:58
Hej Pirat!

Ytterligare två veckor har gått, vilket innebär att vi är lika många veckor närmare riksdagsvalet i september! Mycket aktivism ska utföras under denna perioden, och här följer de närmaste veckornas planering:

- Picknick i Slottskogen, torsdag 18:00
- Aktivism i Brunnsparken, lördagar 14:00
- Cafémöte i Mölndal, söndag 14:00

Picknick i Slottskogen, torsdag 18:00 Vi fortsätter med att hålla våra traditionella torsdagsträffar utomhus, nu när vädret tillåter! Picknicken kommer att hållas i Slottskogen på torsdag 8 juli klockan 18:00. Ta med något att tugga på, och se det som en perfekt chans att dyka upp och hjälpa till inför valkampanjen, eller bara säga hej!

Aktivism i Brunnsparken Fram till valet kommer vi varje lördag utföra aktivism i Brunnsparken klockan 14:00, vilket oftast innebär flygbladsutdelning. Vi kör 1-2 timmar och därefter hittar de som har lust på något skoj; fika, picknick eller annat passande. Det enda du behöver ha med dig är ett glatt humör.

Andra utdelningstillfällen och eventuella ändringar kommer att annonseras på denna padda.

Cafémöte i Mölndal, söndag 14:00 Nu på söndag, 11 juli klockan 14:00 kommer man att hitta oss i Mölndal på Forscaféet (Mölndals Museum) där vi planerar framtidens aktivism i göteborgsregionen, går igenom vad som hänt samt talar om hur fantastiskt vädret varit på sistone.
- Karta
- Mölndals Museum

Tidigare event I torsdags, den 1 juli, fanns 6 tappra pirater på Kungsbacka marknad och såg till att informera kungsbackaborna om Piratpartiet. 9 medlemmar värvades på plats, och detta firades på lördag där alla samlades igen för att ta igen sig och njuta av grillad mat. Väldigt lyckat!

Och till sist På vår wiki samlar vi all information om oss, som en kalender där vi listar alla våra aktiviteter och events. Använder du själv elektronisk kalender, som till exempel Google Reader, går det praktiskt nog att prenumerera på den så att du får allt direkt i din egen kalender.

Vi använder IRC för att chatta med varandra, och du kan nästan när som helst på dygnet hitta någon i ledningen närvarande. Vi finns på kanalen #gothenburg på irc.piratpartiet.se, och genom att klicka på den här länken kommer du till oss genast. För en manual för hur man hanterar IRC, läs den här texten från vår wiki.

Känner du att IRC inte är något för dig har vi även en maillista som används för internt arbete, och för att tipsa om events som äger rum runt om i staden.

Piratpartiets forum används främst av oss för att arkivera gamla nyhetsbrev. Om du har tappat bort ett gammalt finns det alltid att hitta här, och är även perfekt för att skicka vidare information om vad som händer till vänner utanför Piratpartiet, eller partivänner som inte bor i Göteborg.

Och om du använder Twitter har vi även ett twitterkonto.

Väl mött!

Jimmy Callin
Informationsansvarig, Piratpartiet Göteborg
jimmy.callin@piratpartiet.se, 0705-404514

J. C.
2010-07-20, 11:38
Hej pirat!
Nu är det mindre än två månader kvar till årets riksdagsval. Mycket planeras inför det, och veckans händelser är följande:

– Picknick i Slottskogen, torsdag 18:00
– Kulturbombning och flyersutdelning, lördag 14:00

Picknick i Slottskogen Vi fortsätter med att hålla våra traditionella torsdagsträffar utomhus, nu när vädret tillåter! Picknicken kommer att hållas i Slottskogen på torsdag 22 juli klockan 18:00. Ta med något att tugga på, och se det som en perfekt chans att dyka upp och hjälpa till inför valkampanjen, eller bara säga hej!

Vi möts 18:00 på Linnéplatsen med siktet mot en gräsplätt i närheten. Undrar du var vi sitter kan du ringa Jimmy Callin på 0705404514. Skulle vädret inte vara på vår sida och regn infalla ställs picknicken in.

Flyersutdelning i Brunnsparken Det blir traditionell flyersutdelning i Brunnsparken på lördag. Vi samlas 14:00 och håller på så länge vi har lust. Efteråt fortsätter de som vill med sociala aktiviteter.
Den här veckan blir det också kulturbombning. Se nedan.

Kulturbombning Har du gamla böcker hemma som du läst ut och kan tänka dig att ge bort? Häng med på kulturbombning på lördag. Vi delar ut böcker till okända människor på stan för att visa vad vi menar med delat kultur och för att belysa det orimliga i att det som är lagligt på stan - att dela med sig av kultur - är olagligt på nätet.
Kulturbombningen arrangeras samtidigt som flyersutdelningen, i Brunnsparken 14:00.
Om du vill delta i kulturbombningen med dina egna böcker, hör av dig till Fredrik Moberg, fredrik.moberg@piratpartiet.se, tel 0706-033388, så kan du få hjälp med etiketter till böckerna och speciella flyers i form av bokmärken att lägga i. Läs mer om kulturbombning här: http://www.syrransgranne.se/kulturbombning


Och till sist På vår wiki samlar vi all information om oss, som en kalender där vi listar alla våra aktiviteter och events. Använder du själv elektronisk kalender, som till exempel Google Reader, går det praktiskt nog att prenumerera på den så att du får allt direkt i din egen kalender.

Vi använder IRC för att chatta med varandra, och du kan nästan när som helst på dygnet hitta någon i ledningen närvarande. Vi finns på kanalen #gothenburg på irc.piratpartiet.se, och genom att klicka på den här länken kommer du till oss genast. För en manual för hur man hanterar IRC, läs den här texten från vår wiki.

Känner du att IRC inte är något för dig har vi även en maillista som används för internt arbete, och för att tipsa om events som äger rum runt om i staden.

Piratpartiets forum används främst av oss för att arkivera gamla nyhetsbrev. Om du har tappat bort ett gammalt finns det alltid att hitta här, och är även perfekt för att skicka vidare information om vad som händer till vänner utanför Piratpartiet, eller partivänner som inte bor i Göteborg.

Och om du använder Twitter har vi även ett twitterkonto.

Väl mött!

Jimmy Callin
Informationsansvarig, Piratpartiet Göteborg
jimmy.callin@piratpartiet.se, 0705-404514

J. C.
2010-07-26, 20:26
Hej pirat! En händelserik vecka kommer, och redan imorgon anländer ett skepp lastat med pirater till vår hamn!

Händelser i Göteborg
– Piratskutan kommer till Göteborg, tisdag ~13:00
– Picknick i Slottskogen, torsdag 18:00
– Torgmöte i Brunnsparken, lördag 13:00
– Adoptera en anslagstavla

Piratskutan kommer till Göteborg, tisdag ~13:00 Här har vi sista minuten-information om Piratskutan, ett skepp lastat med pirater som anländer till Göteborg imorgon.

Piratskutan är en möjlighet för oss att synas på ett lite annorlunda sätt i Göteborg! Piratskutan är landets vackraste flytande valstuga - en norsk Collin Archer-skuta (galeasriggad), full med pirater, flyers, tshirts, internet, kaffe, te och politik. Kom ner till gästhamnen (vid Operan) i morgon i 13-tiden och hjälp oss fixa en kajplats. Därefter kör vi flyersutdelning på bryggan och bjuder ner folk i båten. Förhoppningsvis får vi mediauppmärksamhet på köpet, så ju fler pirater desto bättre!

För mer information, som mer exakt ankomst, ring Egil Möller på +4747344024

Picknick i Slottskogen, torsdag 18:00 Vi fortsätter med att hålla våra traditionella torsdagsträffar utomhus, nu när vädret tillåter! Picknicken kommer att hållas i Slottskogen på torsdag 29 juli klockan 18:00. Ta med något att tugga på, och se det som en perfekt chans att dyka upp och hjälpa till inför valkampanjen, eller bara säga hej!

Vi möts 18:00 på Linnéplatsen med siktet mot en gräsplätt i närheten. Undrar du var vi sitter kan du ringa Jimmy Callin på 0705404514.

Skulle vädret inte vara på vår sida och regn infalla ställs picknicken in.

Torgmöte i Brunnsparken, lördag 13:00 Torgmöten är perfekta för att få folks uppmärksamhet. Om någon talar i mikrofon och du får ett flygblad i handen så lyssnar du! En träff innan mötet ska även ske då vi tränar på våra tal och peppar på! Detta sker på lördag klockan 13:00 och håller på i ett par timmar framåt. Kom hit och hjälp till med eventet, eller lyssna på våra talare – Jacob Hallén, Ver Takeo och Olof Bjarnason.

Mer information finns i denna padda.

Adoptera en anslagstavla Som du vet är det snart val och det är viktigare än någonsin för oss att synas.

Ett sätt att synas är att affischera på kommunens affischtavlor. Tyvärr är konkurrensen stor på dessa tavlor. Att se till att Piratpartiets affischer alltid finns uppe kan vara ett ganska stort jobb för en person.

Men som vanligt kan stora jobb göras mindre, genom att man delar på dem. Om fyra eller fem personer hjälps åt att bevaka och uppdatera en affischtavla blir uppgiften betydligt lättare.

Nu finns en padda, http://piratepad.net/gbg-affischpelare, där du kan gå in och adoptera en eller flera affischtavlor. Välj sådana som du har möjlighet att passera flera gånger i veckan - gärna dagligen - och välj så många som du klarar av att bevaka.

Affischer kan du beställa själv från Piratshoppen, eller så ber du en funktionär beställa, så slipper du fraktkostnad. Du kan också skriva ut egna affischer i A4-format (eller större om du har större skrivare). Mer information om detta finns i paddan.

Och till sist På vår wiki samlar vi all information om oss, som en kalender där vi listar alla våra aktiviteter och events. Använder du själv elektronisk kalender, som till exempel Google Reader, går det praktiskt nog att prenumerera på den så att du får allt direkt i din egen kalender.

Vi använder IRC för att chatta med varandra, och du kan nästan när som helst på dygnet hitta någon i ledningen närvarande. Vi finns på kanalen #gothenburg på irc.piratpartiet.se, och genom att klicka på den här länken kommer du till oss genast. För en manual för hur man hanterar IRC, läs den här texten från vår wiki.

Känner du att IRC inte är något för dig har vi även en maillista som används för internt arbete, och för att tipsa om events som äger rum runt om i staden.

Piratpartiets forum används främst av oss för att arkivera gamla nyhetsbrev. Om du har tappat bort ett gammalt finns det alltid att hitta här, och är även perfekt för att skicka vidare information om vad som händer till vänner utanför Piratpartiet, eller partivänner som inte bor i Göteborg.

Och om du använder Twitter har vi även ett twitterkonto.

Väl mött!

Jimmy Callin
Informationsansvarig, Piratpartiet Göteborg
jimmy.callin@piratpartiet.se, 0705-404514

J. C.
2010-08-03, 18:26
Hej pirat! Valkampanjen har påbörjats på allvar, och det är viktigt att vi ser till att synas ute på gator och torg så mycket vi kan! Under veckan som kommer hittar vi följande händelser i Göteborg med omnejd:

- Kungsbacka marknad, torsdag 8:00 - 15:30
- Picknick i Slottskogen, torsdag, 18:00. Vid dåligt väder - Gnutiken
- Flygbladsutdelning, lördag 14:00

Kungsbacka marknad
Under torsdag för- och eftermiddag, mellan kl 8:00 och 15:30 kommer vi att hittas på Kungsbacka marknad där vi gör vårt bästa för att sprida Piratpartiets politik. Det kommer att finnas tält och mängder med ballonger, flygblad och politik att sprida bland besökarna, så varje person som vill hjälpa till är viktig!

För mer information, prata med Nicholas Sahlqvist, nicholas.sahlqvist@piratpartiet.se eller tel. 0705 - 315 689.

Picknick i Slottskogen
Vi fortsätter med att hålla våra traditionella torsdagsträffar utomhus, nu när vädret tillåter! Picknicken kommer att hållas i Slottskogen på torsdag 29 juli klockan 18:00. Ta med något att tugga på, och se det som en perfekt chans att dyka upp och hjälpa till inför valkampanjen, eller bara säga hej!

Vi möts 18:00 på Linnéplatsen med siktet mot en gräsplätt i närheten. Undrar du var vi sitter kan du ringa Jimmy Callin på 0705404514. Skulle vädret inte vara på vår sida och regn infalla hittar du oss på fikandes på Gnutiken, Övre Husargatan 27.

Flygbladsutdelning i Brunnsparken
Det blir traditionell flyersutdelning i Brunnsparken på lördag. Vi samlas 14:00 och håller på så länge vi har lust. Efteråt fortsätter de som vill med sociala aktiviteter, som glassätande till exempel.

Och till sist På vår wiki samlar vi all information om oss, som en kalender där vi listar alla våra aktiviteter och events. Använder du själv elektronisk kalender, som till exempel Google Reader, går det praktiskt nog att prenumerera på den så att du får allt direkt i din egen kalender.

Vi använder IRC för att chatta med varandra, och du kan nästan när som helst på dygnet hitta någon i ledningen närvarande. Vi finns på kanalen #gothenburg på irc.piratpartiet.se, och genom att klicka på den här länken kommer du till oss genast. För en manual för hur man hanterar IRC, läs den här texten från vår wiki.

Känner du att IRC inte är något för dig har vi även en maillista som används för internt arbete, och för att tipsa om events som äger rum runt om i staden.

Piratpartiets forum används främst av oss för att arkivera gamla nyhetsbrev. Om du har tappat bort ett gammalt finns det alltid att hitta här, och är även perfekt för att skicka vidare information om vad som händer till vänner utanför Piratpartiet, eller partivänner som inte bor i Göteborg.

Och om du använder Twitter har vi även ett twitterkonto.

Väl mött!

Jimmy Callin
Informationsansvarig, Piratpartiet Göteborg
jimmy.callin@piratpartiet.se, 0705-404514

J. C.
2010-08-17, 01:24
Hej pirat! Ju närmare valdagen vi kommer, desto mer intensifieras kampanjen inför riksdagsinträdet. Just denna vecka är det mycket på gång, och något bör förhoppningsvis passa dig och ditt engagemang.

Vi tar upp:
- Picknick i Slottskogen, torsdag 18:00
- Flygbladsutdelning i Brunnsparken, lördag 14:00
- Valsedelsdistributörer sökes
- Valstuga i Brunnsparken den här veckan
- Valsedelspackning, söndag 12:00
- Bli aktivist över valet
- Reklamfilminspelning

Picknick i Slottskogen
Vi fortsätter med att hålla våra traditionella torsdagsträffar utomhus, nu när vädret tillåter! Picknicken kommer att hållas i Slottskogen på torsdag 19 augusti klockan 18:00. Ta med något att tugga på, och se det som en perfekt chans att dyka upp och hjälpa till inför valkampanjen, eller bara säga hej!

Vi möts 18:00 på Linnéplatsen med siktet mot en gräsplätt i närheten. Undrar du var vi sitter kan du ringa Jimmy Callin på 0705404514. Skulle vädret inte vara på vår sida och regn infalla hittar du oss på fikandes på Gnutiken, Övre Husargatan 27.

Flygbladsutdelning i Brunnsparken
Det blir traditionell flyersutdelning i Brunnsparken på lördag. Vi samlas 14:00 och håller på så länge vi har lust. Efteråt fortsätter de som vill med sociala aktiviteter, som glassätande till exempel.

Valsedelsdistributörer sökes
Vi behöver massor av frivilliga till att distribuera valsedlar till vallokalerna på valdagen och till förtidsröstningslokalerna från och med den 1 september. Det är ett lätt jobb om man tar på sig en eller några få lokaler i närheten av där man bor eller jobbar. Det du behöver göra är att

hämta röstsedlar innan de ska läggas ut
vara på plats och lägga ut röstsedlar när röstningen börjar
kolla så de inte tar slut, och vid behov lägga ut fler

Gå in på http://data.piratpartiet.se/valsedelbokning/ och skriv upp dig nu! Vi vill slippa tjata, men det här är så viktigt att vi kommer att skicka mail och SMS om det tills vi har alla vallokaler fyllda.

Valstuga i Brunnsparken börjar den här veckan
Någon gång under veckan kommer vi att ställa upp Ung Pirats ståtliga Piratbuss i Brunnsparken, som valstuga. Vi kommer att behöva många eldsjälar som bemannar valstugan, delar ut flygblad, svarar på folks frågor och är allmänt trevliga. Vi har sökt tillstånd att ställa upp bussen på andra torg i Göteborg, så det kan komma tillfällen då den gör utflykter till andra delar av stan. Detaljerad information kommer att gå ut till aktivister.

Är du redan nu intresserad av mer information och vill hjälpa till, kontakta Jacob Hallén på jacob.hallen@piratpartiet.se.

Valsedelspackning, söndag den 22 augusti kl 12:00
Göteborg är centralpunkt för distributionen av valsedlar till hela Västra Distriktet. Vi kommer att skicka ut valsedlar till kommunledare, valkretsledare och vissa nyckedistributörer i Värmland, Västra Götaland och Halland. För att packetering och adressering ska gå smidigt behöver vi hjälp.
Kom till Open Ends kontor på Norra Ågatan 10 (hållplats Svingeln) på söndag kl 12. Efter packningen bjuder vi på fika och argumentationsövning.


Bli aktivist över valet
Vi kommer de närmsta veckorna att skicka email och SMS till dem som är registrerade som aktivister i Göteborg med information om var vi genomför aktioner. Vi kommer att ha flygbladsutdelning, torgmöten, skolaktiviteter och annat.

Så här blir du aktivist om du inte redan är det:
Gå in på https://pirateweb.net/ och logga in (ditt kontonamn är den emailadress som du angivit när du registerarde dig som medlem)
Välj "Mina uppgifter"/"Prenumerationer" i menyn
Klicka i rutan "Aktivist (Får speciella lokala aktivist-meddelanden via mail & SMS)" och spara

Genom att bli aktivist ökar du våra chanser att komma in i riksdagen. Vi behöver just dig!


Reklamfilminspelning!
Med Tess Lindholm som regissör ska vi göra en reklamfilm! Vad som främst sökes just nu är skådespelare; en tjej som är äldre än 30 och en kille runt 25 år. Om du vill hjälpa till på andra sätt bakom kameran är det precis lika uppskattat det med. Ingen erfarenhet krävs, utan det är enbart engagemang som spelar roll!

Om det känns som ett perfekt tillfälle för dig, kontakta Tess Lindholm på tess.lindholm@piratpartiet.se

Och till sist På vår wiki samlar vi all information om oss, som en kalender där vi listar alla våra aktiviteter och events. Använder du själv elektronisk kalender, som till exempel Google Reader, går det praktiskt nog att prenumerera på den så att du får allt direkt i din egen kalender.

Vi använder IRC för att chatta med varandra, och du kan nästan när som helst på dygnet hitta någon i ledningen närvarande. Vi finns på kanalen #gothenburg på irc.piratpartiet.se, och genom att klicka på den här länken kommer du till oss genast. För en manual för hur man hanterar IRC, läs den här texten från vår wiki.

Känner du att IRC inte är något för dig har vi även en maillista som används för internt arbete, och för att tipsa om events som äger rum runt om i staden.

Piratpartiets forum används främst av oss för att arkivera gamla nyhetsbrev. Om du har tappat bort ett gammalt finns det alltid att hitta här, och är även perfekt för att skicka vidare information om vad som händer till vänner utanför Piratpartiet, eller partivänner som inte bor i Göteborg.

Och om du använder Twitter har vi även ett twitterkonto.

Väl mött!

Jimmy Callin
Informationsansvarig, Piratpartiet Göteborg
jimmy.callin@piratpartiet.se, 0705-404514

Jacob Hallén
2010-08-24, 23:42
Hej pirat!


Ju närmare valdagen vi kommer, desto mer intensifieras kampanjen inför riksdagsinträdet. Just denna vecka är det mycket på gång, och något bör förhoppningsvis passa dig och ditt engagemang.


Vi tar upp:
- Picknick i Slottskogen, torsdag 18:00
- Valstuga och flygbladsutdelning på Kungsportsplatsen
- Valsedelsdistributörer sökes
- Flygbladsutdelning på Chalmers, måndag kl 11:30
- Flygbladsteam sökes
- Bli aktivist över valet


Picknick i Slottskogen
Vi fortsätter med att hålla våra traditionella torsdagsträffar utomhus, nu när vädret tillåter! Picknicken kommer att hållas i Slottskogen på torsdag 26 augusti klockan 18:00. Ta med något att tugga på, och se det som en perfekt chans att dyka upp och hjälpa till inför valkampanjen, eller bara säga hej!


Vi möts 18:00 på Linnéplatsen med siktet mot en gräsplätt i närheten. Undrar du var vi sitter kan du ringa Jacob Hallén 073-6108208. Skulle vädret inte vara på vår sida och regn infalla hittar du oss på fikandes på något café på Linnégatan.


Valstuga och flygbladsutdelning på Kunsportsplatsen
Brunnsparken är reserverad för torgmöten och liknande och därför står piratbussen som valstuga de flesta dagar på Kungsportsplatsen. Vi har ett schema för bemanning på
http://piratepad.net/gbg-valstuga[/URL]"]http://piratepad.net/gbg-valstuga.
Du måste inte skriva upp dig för att komma och hjälpa till, men om det finns en uppskriven person vet vi att det det är mening med att köra ut bussen.


Valsedelsdistributörer sökes
Vi behöver massor av frivilliga till att distribuera valsedlar till vallokalerna på valdagen och till förtidsröstningslokalerna från och med den 1 september. Det är ett lätt jobb om man tar på sig en eller några få lokaler i närheten av där man bor eller jobbar. Det du behöver göra är att
hämta röstsedlar innan de ska läggas ut
vara på plats och lägga ut röstsedlar när röstningen börjar
kolla så de inte tar slut, och vid behov lägga ut fler
Gå in på http://data.piratpartiet.se/valsedelbokning/[/URL]"]http://data.piratpartiet.se/valsedelbokning/ och skriv upp dig nu! Det är ganska många som redan har skrivit upp sig, men vi täcker fortfarande mindre än hälften av förtidsröstningslokalerna och mindre än en fjärdedel av vallokalerna. Vi behöver din hjälp!


Flygbladsutdelning på Chalmers
På måndag den 30 augusti kl 11:30 - 13:00 delar vi ut flygblad utanför Chalmers Kårhus i Johanneberg. Höstterminen startar för de högre årskurserna den dagen så det är extra mycket folk i rörelse. Kom och hjälp till.


Flygbladsteam sökes
Vi vill nå ut med flygblad på så många ställen som möjligt. För att dela ut flygblad bör man vara två personer och ha minst en kvart till förfogande. Vi är därför tacksamma om du tar med dig en kompis och och en bunt flygblad och ställer dig på ett ställe där det passerar mycket folk. Flygblad kan du få i vår valstuga och behöver du instruktion eller förövning får du det där också. Tips på platser är utanför Sahlgrenska eller Östra Sjukhuset, utanför Volvo, på Frölunda Torg eller i Angered Centrum.


Bli aktivist över valet
Vi kommer de närmsta veckorna att skicka email och SMS till dem som är registrerade som aktivister i Göteborg med information om var vi genomför aktioner. Vi kommer att ha flygbladsutdelning, torgmöten, skolaktiviteter och annat.


Så här blir du aktivist om du inte redan är det:


Gå in på https://pirateweb.net/[/URL]"]https://pirateweb.net/ och logga in (ditt kontonamn är den emailadress som du angivit när du registerarde dig som medlem)
Välj "Mina uppgifter"/"Prenumerationer" i menyn
Klicka i rutan "Aktivist (Får speciella lokala aktivist-meddelanden via mail & SMS)" och spara
Genom att bli aktivist ökar du våra chanser att komma in i riksdagen. Vi behöver just dig!


Och till sist På vår http://www.gbg.piratpartiet.se/[/URL]"]wiki samlar vi all information om oss, som en kalender där vi listar alla våra aktiviteter och events. Använder du själv elektronisk kalender, som till exempel Google Reader, går det praktiskt nog att prenumerera på den så att du får allt direkt i din egen kalender.


Vi använder IRC för att chatta med varandra, och du kan nästan när som helst på dygnet hitta någon i ledningen närvarande. Vi finns på kanalen #gothenburg på irc.piratpartiet.se, och genom att klicka på http://widget.mibbit.com/?settings=fbaec3f14947ea3649ed19904033fd4b&server=irc.piratpartiet.se&channel=%23gothenburg[/URL]"]den här länken kommer du till oss genast. För en manual för hur man hanterar IRC, http://gbg.piratpartiet.se/wiki/IRC[/URL]"]läs den här texten från vår wiki.


Känner du att IRC inte är något för dig har vi även en http://lists.pirateweb.net/cgi-bin/mailman/listinfo/pp.se.goteborg[/URL]"]maillista som används för internt arbete, och för att tipsa om events som äger rum runt om i staden.


Piratpartiets forum används främst av oss för att arkivera gamla nyhetsbrev. Om du har tappat bort ett gammalt http://vbulletin.piratpartiet.se/showthread.php?t=22729[/URL]"]finns det alltid att hitta här, och är även perfekt för att skicka vidare information om vad som händer till vänner utanför Piratpartiet, eller partivänner som inte bor i Göteborg.


Och om du använder Twitter har vi även ett http://twitter.com/ppgbg[/URL]"]twitterkonto.


Väl mött!


Jacob Hallén
Valkretsledare, Piratpartiet Göteborg
jacob.hallen@piratpartiet.se, 07-6108208

Takeo Ver
2010-08-30, 18:57
Hej pirat! Nu börjar förtidsröstningen och det gör att vi ökar aktiviteten ytterligare. Det blir många arrangemang under veckan.
Kortfattat:
Kommande event:

- Chalmerskampanj del 2, onsdag 10:00 - 16:00
- Picknick i Slottskogen, torsdag 18:00
- Valstuga, Rick i Göteborg med mera, lördag kl 12:00

Aktivism:

- Valsedelsdistributörer till valdagen
- Flygbladsaktivism
--------------------------------------
Detaljerat
- Chalmerskampanj
Olof Bjarnasson arrangerar en dag med flygbladsutdelning på Chalmers på onsdag den 1 september. Kom till Piratbussen på parkeringen vid Chalmers Bibliotek om du har en stund över någon gång mellan kl 10:00 och kl 16:00. Kontakta Olof på 0727-408810 om du vet i förväg att du kan ställa upp.

- Picknick i Slottskogen
Vi fortsätter med att hålla våra traditionella torsdagsträffar utomhus, nu när vädret tillåter! Picknicken kommer att hållas i Slottskogen på torsdag 2 september klockan 18:00. Ta med något att tugga på, och se det som en perfekt chans att dyka upp och hjälpa till inför valkampanjen, eller bara säga hej!

Vi möts 18:00 på Linnéplatsen med siktet mot en gräsplätt i närheten. Undrar du var vi sitter kan du ringa Jacob Hallén på 073-6108208. Skulle vädret inte vara på vår sida och regn infalla hittar du oss på fikandes på något café långs Linnégatan.

- Valstuga på Kunsportsplatsen, flygbladsutdelning och piratröstning
På lördag den 4 september blir det extra festligt. Vi kör valstuga vid Kungsporsplatsen från kl 12:00. Vi skickar ut patruller med flygblad i innerstan och vi kör torgmöte med valtal. Rick Falkvinge kommer till Göteborg för att förgylla det hela. Kl 17:00 går vi tillsammans till Nordstan för att förtidsrösta. Det är naturligtvis hemligt vad vi röstar på, men vi kommer alla att ha Piratpartiets valsedlar med oss bakom skärmarna.

Just nu är det många av oss aktivister som jobbar vilket gör att vi inte kan ha valstugan framme hela tiden, däremot finns det många av oss som kan stå direkt efter jobbet. Så om du känner att du kan ha tid under vardagar efter 17 så skriv upp detta på valstugas paddan så att valstugan kan stå ute så länge som möjligt!

[br][br][br][br]
- Valsedelsdistributörer till valdagen
Vi lyckades nå 100% täckning på förtidsröstningslokalerna tack vare ett stort antal medlemmar som ställer upp. Det börjar fyllas på i vallokalerna på valdagen, men vi har över 150 lokaler som ska ha röstsedlar, så vi behöver många fler frivilliga. Allra bäst är om du kan ta 2 eller 3 lokaler som ligger nära varandra. Det är ett lätt jobb. Det du behöver göra är att

hämta röstsedlar någon gång innan valdagen
vara på plats och lägga ut röstsedlar när röstningen börjar
eventuellt kolla någon gång under dagen så att det finns röstsedlar kvar och att de är utlagda på rätt plats

Gå in på http://data.piratpartiet.se/valsedelbokning/ och skriv upp dig [b]nu! Vi vill slippa tjata, men det här är så viktigt att vi kommer att skicka mail och SMS om det tills vi har alla vallokaler fyllda.

- Flygbladsaktivism
Har du lust att dela ut flygblad i brevlådor eller att stå på någon plats där det passerar mycket folk och dela ut flygblad - ta med dig en kompis och kör igång. Ett pass på 10 minuter är bättre än ingenting. Behöver du flygblad, kontakta Jacob Hallén, jacob.hallen@piratpartiet.se.

[br][br][br][br][br]
Och till sist På vår wiki samlar vi all information om oss, som en kalender där vi listar alla våra aktiviteter och events. Använder du själv elektronisk kalender, som till exempel Google Reader, går det praktiskt nog att prenumerera på den så att du får allt direkt i din egen kalender.

Vi använder IRC för att chatta med varandra, och du kan nästan när som helst på dygnet hitta någon i ledningen närvarande. Vi finns på kanalen #gothenburg på irc.piratpartiet.se, och genom att klicka på den här länken kommer du till oss genast. För en manual för hur man hanterar IRC, läs den här texten från vår wiki.

Känner du att IRC inte är något för dig har vi även en maillista som används för internt arbete, och för att tipsa om events som äger rum runt om i staden.

Piratpartiets forum används främst av oss för att arkivera gamla nyhetsbrev. Om du har tappat bort ett gammalt finns det alltid att hitta här, och är även perfekt för att skicka vidare information om vad som händer till vänner utanför Piratpartiet, eller partivänner som inte bor i Göteborg.

Och om du använder Twitter har vi även ett twitterkonto.

Väl mött!

Ver Takeo
Informationsansvarig, Piratpartiet Göteborg
ver.takeo@piratpartiet.se, 0737 56 18 17

takeo
2010-09-06, 11:06
Förtidsröstningen har redan börjat och vi har gjort ett gott intryck med vår aktivism! Denna vecka kör vi på för full rulle!!!


Denna vecka:
- måndag 6/9 kl 17 Valstugan på Backaplan
- tisdag 7/9 kl 14:00 Flygbladsutdelning på Lindholmen
- onsdag 8/9 kl 11:30 Flygbladsutdelning Pedagogen
- onsdag 8/9 kl 17 Valstugan på Backaplan
- torsdag 9/9 Affischklistring hos Jacob Hallén
- fredag 10/9 kl 17 Valstugan på Backaplan
- lördag 11/9 kl 14 Flygbladsutdelning Brunnsparken
- måndag 13/9 Torgmöten Hammarkullen och Angered

- Valsedelsdistributörer till valdagen
- Flygbladsaktivism

Valstugan denna vecka
I och med att de flesta av oss aktivister arbetar på vardagar så har vi inte tid att ställa upp valstugan på vardagarna. Men nu har vi plockat ihop tillräckligt för att stå efter kl 17 iallafall. Denna vecka kommer bussen att ställa sig på Backaplan måndag, onsdag och fredag efter kl 17. Till Backaplan tar man sig lättast med spårvagn till hållplatsen "Hjalmar Brantingsplatsen".

Flygblad på spanska, turkiska & arabiska
Olof Bjarnason tar emot översatta flygblad ikväll (måndag 6/9) i Brunnsparken. Dessa kommer att scannas in och göras tillgängliga för nedladdning i PDF-form senast tisdag kväll, på hans blogg. På så sätt kan alla lätt skriva ut flygbladen.

Vid valstugan har vi:
Flygblad
Kulturbombningsböcker (i begränsat antal)
Pp-knappar
T-shirtar till salu för den peng folk vill betala för dem
Valsedlar
Trevliga pirater!

Hjälp till med valstugandet! Besök denna länk

Affischklistring hos Jacob Hallén
Det börjar bli för kallt på kvällarna i Slottsskogen. Dessutom behöver vi få ut lite affischer på strategaska platser i stan inför valspurten. Vi samlas därför hos Jacob Hallén på Götabergsgatan 22 för att klistra upp affischer på kartong, så att vi sedan kan placera ut dem på stan. Samling kl 18:00. Jacob bjuder på fika. Behöver du hjälp att hitta rätt kan du ringa Jacob Hallén på 073-6108208. Pappslöjd är skoj!

Flygbladssutdelning Pedagogen
Vi samlas vid Grönsakstorget kl 11:30 för utdelning på Pedagogen under lunchtid. Alla som känner sig manade får jättegärna följa med!
Hör av er till Olof Bjarnadson: 072-7408810

Flygbladssutdelning Brunnsparken
Som varje lördag kör vi flygbladsutdelning kl 14:00, Valstugan kommer även att vara på plats då.

Torgmöten i Hammarkullen och Angered
Måndag den 13 september kör vi små torgmöten i förorterna i Nordost. Vi börjar med ett lunchmöte vid Angereds Centrum kl 11:30 - 13:00 och kör sedan kl 16:00 - 18:00 vid Hammarkulletorget. Eventuellt kommer vi att ha möten även på andra platser emellan. Har du lust att hjälpa till och dela ut flygblad under mötena, maila jacob.hallen@piratpartiet.se eller olof.bjarnasson@piratpartiet.se. Vi planerar att köra liknande möten även tisdag den 14 september. Var och när återkommer vi om i nästa nyhetsbrev.

Valsedelsdistributörer till valdagen
Det börjar fyllas på i vallokalerna på valdagen, men vi har över 150 lokaler som ska ha röstsedlar, så vi behöver många fler frivilliga. Just nu täcker vi ungefär hälften av alla vallokaler. Allra bäst är om du kan ta 2 eller 3 lokaler som ligger nära varandra. Det är ett lätt jobb. Det du behöver göra är att

1) Hämta röstsedlar någon gång innan valdagen
2) Vara på plats och lägga ut röstsedlar när röstningen börjar
3) Eventuellt kolla någon gång under dagen så att det finns röstsedlar kvar och att de är utlagda på rätt plats

Gå in på http://data.piratpartiet.se/valsedelbokning/ och skriv upp dig nu! Vi vill slippa tjata, men det här är så viktigt att vi kommer att skicka mail och SMS om det tills vi har alla vallokaler fyllda. Information om var och när man kan hämta valsedlar kommer inom kort.

Flygbladsaktivism
Har du lust att dela ut flygblad i brevlådor eller att stå på någon plats där det passerar mycket folk och dela ut flygblad - ta med dig en kompis och kör igång. Ett pass på 10 minuter är bättre än ingenting. Behöver du flygblad, kontakta Jacob Hallén, jacob.hallen@piratpartiet.se.

Och till sist
På vår wiki samlar vi all information om oss, som en kalender där vi listar alla våra aktiviteter och events. Använder du själv elektronisk kalender, som till exempel Google Reader, går det praktiskt nog att prenumerera på den så att du får allt direkt i din egen kalender.

Vi använder IRC för att chatta med varandra, och du kan nästan när som helst på dygnet hitta någon i ledningen närvarande. Vi finns på kanalen #gothenburg på irc.piratpartiet.se, och genom att klicka på den här länken kommer du till oss genast. För en manual för hur man hanterar IRC, läs den här texten från vår wiki.

Känner du att IRC inte är något för dig har vi även en maillista som används för internt arbete, och för att tipsa om events som äger rum runt om i staden.

Piratpartiets forum används främst av oss för att arkivera gamla nyhetsbrev. Om du har tappat bort ett gammalt finns det alltid att hitta här, och är även perfekt för att skicka vidare information om vad som händer till vänner utanför Piratpartiet, eller partivänner som inte bor i Göteborg.

Och om du använder Twitter har vi även ett twitterkonto.

Väl mött!

Ver Takeo
Informationsansvarig, Piratpartiet Göteborg
ver.takeo@piratpartiet.se, 0737 56 18 17

takeo
2010-09-13, 23:30
Hej Pirater!
Nu är det sista veckan innan valet och vi spurtar. Valkretsens funktionärer får för lite sömn, men det gör att vi genomför massor av aktiviteter. Torgmöten, valstuga, flygbladsutdelning och affischuppsättning har stått på programmet den senaste veckan. Trots att vi inte syns i opinionsmätningarna så har vi positiva tecken som gör att vi tror på att vi kommer in iriksdag, region och kommun. Vi får bra gensvar när vi är ute och våra valsedlar går åt i hög takt i förtidsröstningslokalerna.

Vi har så mycket på gång denna vecka så att det kommer ett nyhetbrev till senare i veckan.


Denna vecka:
- måndag 13/9 kl 17 Valstugan på Kungsportsplatsen
- tisdag 14/9 kl 11:30 Torgmöte och flygbladsutdelning Angered
- tisdag 14/9 kl 16:30 Torgmöte och flygbladsutdelning Hammarkullen
- tisdag 14/9 kl 17 Valstugan på Kungsportsplatsen
- onsdag 15/9 kl 11:30 Flygbladsutdelning Humanisten
- onsdag 15/9 kl 16:30 Flygbladsutdelning Kortedala Torg
- onsdag 15/9 kl 17 Valstuga
- torsdag 16/9 kl 11:30 Flygbladsutdelning Handelshögskolan
- torsdag 16/9 kl 17:00 Torgmöte + Aktivitet med Rick Falkvinge och Stefan Flod
- fredag 17/9 kl 17:00 Valstuga
- lördag 18/9 kl 17:00 Valstuga
- Sön 19/9 Valvaka Anmälan sker här

Vi tar upp:
- Reklamfilm
- Flygbladssutdelning på olika platser
- Valstugan denna vecka
- Aktivitet med Rick falkvinge och Stefan Flod
- Valvärdar till valdagen
- Flygbladsaktivism brevlådor
- Flygblad på spanska, turkiska & arabiska
- Valvaka

Reklamfilm
Ung Pirat Göteborg har gjort en reklamfilm för piratpartiet, se den här. Sprid!

Flygbladssutdelning på olika platser
Vi planerar flygbladsutdelning på diverse platser, med fokus på universitetet och förorterna i nordost. Läs schemat ovan för tider och dyk upp om du har en stund över.

Valstugan denna vecka
Valstugan har haft lite problem med vindrutetorkarna, så vi har inte hunnit lägga schema för den för veckan. Har du lust att dyka upp och hjälpa till, skicka mail till ver.takeo@piratpartiet.se. Plats för bussen på ons, tors och fredag är inte bestämt än, det kommer att ses här.


Aktivitet med Rick falkvinge och Stefan Flod
På torsdag ska Rick och Stefan dyka upp i Göteborg. Vi planerar en aktivitet med dem som ska börja kl 17, bland annat torgmöte vid kungsportsplatsen. Kl 20 träffas vi på restaurang Svarta Oliver på Kristinelundsgatan för middag och diskussioner. Vi är tacksamma för föranmälan till jacob.hallen@piratpartiet.se, så att vi vet hur stort bord vi ska boka. Vi återkommer med detaljer i ett aktivistutskick så snart planeringen är klar.

Valvärdar till valdagen
Vi har lyckats täcka nästan alla vallokaler med ansvariga. Vi har ett samarbete med Barnpartiet, där de distribuerar våra valsedlar i Västra Frölunda och skärgården, medan vi tar ett 30-tal lokaler åt dem i andra delar av Göteborg. Det fattas fortfarande några lokaler i centrum och nordost, men dem kan vi förhoppningsvis hantera med valjouren.

Distribution av valsedlar pågår. Om du är distributör ska du ha fått ett mail om var och när du kan hämta valsedlar. Om du inte har fått det, kontakta Jacob Hallén, jacob.hallen@piratpartiet.se.

Om du har en stund över på söndag kan du skriva upp dig som valvärd på en lokal. Du hittar till bokningen p Piratpartiets hemsida.

Flygbladsaktivism brevlådor
Den här veckan bör alla som har tid dela ut flygblad i brevlådor. Skicka ett email till jacob.hallen@piratpartiet om vilket område du tänker dela ut i. Om det finns risk för kollision får du reda på det. Behöver du flygblad, kontakta Jacob Hallen, 073-6108208 eller Nicolas Sahlqvist 0705-315689.

Du kan också ta en bunt flygblad och ställa dig på ett ställe där det passerar mycket folk. Bra platser är just nu vid de andra partierna inne i Nordstan, på Chalmers Johanneberg, på Lindholmen, i Angered, Hammarkullen och Gårdsten

Flygblad på spanska, turkiska & arabiska
Vi har nu flygblad översatta till 3 språk som är vanliga bland invandrare. Behöver du flygblad, kontakta Ver Takeo. De finns även att skriva ut själv

Valvaka
Piratpartiet och Ung Pirat kommer att ha en gemensam valvaka från kl 18 på söndag. Kom och fira tillsammans med andra pirater. Deltagande är gratis, men vi håller på att planera för förtäring, vilket kan komma att kosta en liten slant för dem som är intresserade av det. Lokalen som vi tänker vara i tar bara 150 pers, så ni måste anmäla er för att få plats.
Anmälan sker här , ersätt den lägsta lediga siffran med ditt namn och mailadress. Eller om du inte vill att folk ska se din mailadress kan du skriva upp nick/nått och maila din siffra till mig på ver.takeo@piratpartiet.se.

Och till sist
På vår wiki samlar vi all information om oss, som en kalender där vi listar alla våra aktiviteter och events. Använder du själv elektronisk kalender, som till exempel Google Reader, går det praktiskt nog att prenumerera på den så att du får allt direkt i din egen kalender.

Vi använder IRC för att chatta med varandra, och du kan nästan när som helst på dygnet hitta någon i ledningen närvarande. Vi finns på kanalen #gothenburg på irc.piratpartiet.se, och genom att klicka på den här länken kommer du till oss genast. För en manual för hur man hanterar IRC, läs den här texten från vår wiki.

Känner du att IRC inte är något för dig har vi även en maillista som används för internt arbete, och för att tipsa om events som äger rum runt om i staden.

Piratpartiets forum används främst av oss för att arkivera gamla nyhetsbrev. Om du har tappat bort ett gammalt finns det alltid att hitta här, och är även perfekt för att skicka vidare information om vad som händer till vänner utanför Piratpartiet, eller partivänner som inte bor i Göteborg.

Och om du använder Twitter har vi även ett twitterkonto.

Väl mött!

Ver Takeo
Informationsansvarig, Piratpartiet Göteborg
ver.takeo@piratpartiet.se, 0737 56 18 17

takeo
2010-09-27, 18:12
Hej Pirater!
Valet är över och vi kom tyvärr inte in i något av valen. Det beror inte på aktivisterna i Göteborg, för ni har varit fantastiska både när det gäller kampanjande och valsedelsdistribution. Det pågår analyser av var vi falerade och det kan vara rätt givande att läsa http://live.piratpartiet.se den närmsta tiden. I Göteborg kommer vi att ägna oss åt att bygga en starkare organisation, främst genom utbildning och sociala aktiviteter.
Som moralhöjare rekommenderar jag starkt The yes men fix the world som visar på ett alternativt sätt att påverka politiken!

Denna vecka:
- torsdag 30/9 kl 18:00 Piratfika på Café vanilj, Vasagatan 8

Vi tar upp:
- Eftervalsmöte
- Spelkvällar
- Studiecirklar
- PiratLAN
- Funktionärsposter

Piratfika
Vi återgår till våra vanliga fikor varannan vecka på Café Vanilj, Vasagatan 8 och vi börjar nu på torsdag. Förutom vanligt umgänge kommer vi att diskutera tid och former för ett mer formellt möte för att utvärdera våra insatser i valet.

Eftervalsmöte
Vi kommer att hålla ett möte där vi utvärderar det vi gjorde i valet och tar avstamp mot framtiden. När och var mötet blir har vi inte planerat än, det bestäms på piratfikan på torsdag. Vill du aktivera dig och ta en post i den lokala organisationen är det lämpligt att dyka upp på det här mötet. Om du känner att du inte hinner dyka upp vid detta tillfälle men ändå vill ha en post så är det bara att kontakta någon aktiv person t ex ver.takeo@piratpartiet.se

Spelkvällar
Det är många i Piratpartiet som gillar Brädspel, något som tydligt märktes på vår valvaka. Vi vill därför gärna arrangera regelbundna spelkvällar där vi träffas och har kul tillsammans. Har du lust att vara den som planerar tider och kallar samman till spelkvällarna, hör av dig till jacob.hallen@piratpartiet.se.

Studiecirklar
Vi tänker köra igång ett par olika studiecirklar under hösten. Idéer som vi har är att lära ut husbehovsprogrammering i Python, EU:s politiska process och argumentationsteknik. Har du fler ideer, skicka dem till vår interna mailinglista (info om mailinglistan finns i kontaktinformationen nedan). När vi är redo att dra igång kommer vi att meddela detta i nyhetsbrevet.

PiratLAN
Ett roligt sätt att engagera pirater är att hålla ett kulturellt LAN party, Ung Pirat Göteborg har planer om att göra detta. LAN:et kommer att ske någon helg om 4 månader. Mer om LAN:et kommer i ett framtida mail.
Vill du hjälpa till med detta så hör av er till ver.takeo@piratpartiet.se

Behov av funktionärer
Vi behöver bli en starkare organisation, både för att överleva fram till nästa val och för att kunna genomföra en professionell valrörelse då. Det kräver att vi har tillräckligt många funktionärer för att vi ska kunna genomföra verksamhet samtidigt som ingen ska behöva försaka civilt liv, studier, familj med mera. Just nu behöver vi en mediatalesman, en aktivismansvarig och projektledare för studiecirklar. Vi vill också pröva på att ha stadsdelsledare för Hisingen, Väster och Nordost. Göteborg är stort nog att vi borde kunna ha fikor och andra aktiviteter på flera ställen.

Kontaktinformation
På vår wiki samlar vi all information om oss, som en kalender där vi listar alla våra aktiviteter och events. Använder du själv elektronisk kalender, som till exempel Google Reader, går det praktiskt nog att prenumerera på den så att du får allt direkt i din egen kalender.
OBS att wikin är utdaterad, vi planerar att byta ut wikin inom snar framtid så håll er till kalendern på wikin, inte wiki sidor.

Vi har en maillista som används för internt arbete, och för att tipsa om events som äger rum runt om i staden. Den kan ibland ha ganska mycket trafik men är ett måste för den som vill vara med och dra igång saker.

Vår IRC-chatt används inte så mycket för tillfället, men det finns en hel del medlemmar som kan nås där. Vi finns på kanalen #gothenburg på irc.piratpartiet.se, och genom att klicka på den här länken kommer du till oss genast. För en manual för hur man hanterar IRC, läs den här texten från vår wiki.

Piratpartiets forum används främst av oss för att arkivera gamla nyhetsbrev. Om du har tappat bort ett gammalt finns det alltid att hitta här, och är även perfekt för att skicka vidare information om vad som händer till vänner utanför Piratpartiet, eller partivänner som inte bor i Göteborg.

Och om du använder Twitter har vi även ett twitterkonto.

Väl mött!

Jacob Hallén
Valkretsledare, Piratpartiet Göteborg
jacob.hallen@piratpartiet.se, 073 - 610 82 08

Ver Takeo
Informationsansvarig, Piratpartiet Göteborg
ver.takeo@piratpartiet.se, 0737 56 18 17

takeo
2010-10-11, 19:09
Hej pirater!

Nu börjar vi bygga om Piratpartiet från grunden. Vi ska naturligtvis behålla det som är bra - våra grundläggande värderingar och idéer, men vi måste vidareutveckla vårt sätt att presentera vårt parti och vår politik. Vi måste också vidareutveckla vår organisation, dels så att den blir mycket mer professionell, men också så att fler tycker att det är roligt att vara med i verksamheten. Du vill väl vara med och bygga?

Vi tar upp:
- 2010-10-14 Tors kl 18 - Eftervalsmöte och Piratfika på Gnutiken
- 2010-10-17 Sön kl 14 - Spela brädspel hos Jacob Hallén
- Framtida PiratLAN


Eftervalsmöte och Piratfika
Vi träffas på Gnutiken (Övre Husargatan 27) på torsdag den 14 oktober kl 18 för att fika och ha ett lite mer strukturerat möte om vad som var bra och mindre bra med vår valkampanj lokalt i göteborgsområdet, hur vi vill förändra Piratpartiet för att vinna inflytande och hur vi ska organisera vår verksamhet lokalt för att få en stor och engagerad grupp aktivister.
Om du är intresserad av att diskutera de här frågorna eller om du vill enagera dig i ledningen för Piratpartiet i Göteborg är det här ett jättebra tillfälle att dyka upp.

Vill du engagera dig i någon specifik roll men inte har tid att komma, hör av dig till någon i valkretsledningen.

Brädspelsträff hos Jacob Hallén
Söndag den 17 oktober kl 14 blir det brädspelssession hos Jacob Hallén, Götabergsgatan 22. Tanken är att vi ska ha skoj tillsammans och förhoppningsvis locka fler människor till våra aktiviteter. Jacob har ett stort antal spel, men är det något speciellt spel du vill spela, ta med dig det.

Framtida piratlan
Det finns en grupp bland de aktiva som funderar på att arrangera ett lan i Piratpartiets regi i Göteborg. Vill du vara med och arrangera, kontakta Ver Takeo.

Kontaktinformation
På vår wiki samlar vi all information om oss, som en kalender där vi listar alla våra aktiviteter och events. Använder du själv elektronisk kalender, som till exempel Google Reader, går det praktiskt nog att prenumerera på den så att du får allt direkt i din egen kalender.
OBS att wikin är utdaterad, vi planerar att byta ut wikin inom snar framtid så håll er till kalendern på wikin, inte wiki sidor.

Vi har en maillista som används för internt arbete, och för att tipsa om events som äger rum runt om i staden. Den kan ibland ha ganska mycket trafik men är ett måste för den som vill vara med och dra igång saker.

Vår IRC-chatt används inte så mycket för tillfället, men det finns en hel del medlemmar som kan nås där. Vi finns på kanalen #gothenburg på irc.piratpartiet.se, och genom att klicka på den här länken kommer du till oss genast. För en manual för hur man hanterar IRC, läs den här texten från vår wiki.

Piratpartiets forum används främst av oss för att arkivera gamla nyhetsbrev. Om du har tappat bort ett gammalt finns det alltid att hitta här, och är även perfekt för att skicka vidare information om vad som händer till vänner utanför Piratpartiet, eller partivänner som inte bor i Göteborg.

Och om du använder Twitter har vi även ett twitterkonto.

Väl mött!

Jacob Hallén
Valkretsledare, Piratpartiet Göteborg
jacob.hallen@piratpartiet.se, 073 - 610 82 08

Ver Takeo
Informationsansvarig, Piratpartiet Göteborg
ver.takeo@piratpartiet.se, 0737 56 18 17

takeo
2010-10-25, 20:47
Hej pirater!

Förra piratfikat var väldigt populärt, många heta diskussioner. Kom på nästa!
Brädspelandet tar en paus denna månad och fortsätter nästa månad på helger, mer om detta i framtida utskick.

Vi tar upp:
- 2010-10-28 Tors kl 18 - Piratfika på Gnutiken
- 2010-10-31 Sön - Ung Pirat Kongressnominerings stopp
- Framtida studiecirklar
- Framtida PiratLAN


Piratfika


Vi träffas på Gnutiken (Övre Husargatan 27) på torsdag den 28 oktober kl 18 för att fika och fortsätta diskutera valkampanjandet lokalt i göteborgsområdet, hur vi vill förändra Piratpartiet för att vinna inflytande och hur vi ska organisera vår verksamhet lokalt för att få en stor och engagerad grupp aktivister.
Om du är intresserad av att diskutera de här frågorna eller om du vill engagera dig i ledningen för Piratpartiet/Ung Pirat i Göteborg är det här ett jättebra tillfälle att dyka upp.
Vill du engagera dig i någon specifik roll men inte har tid att komma, hör av dig till någon i valkretsledningen.

Ung Pirat Kongressnominerings stopp


Ung Pirats förbundskongress är Ung Pirats högsta beslutande organ. Nominering sker nu till förbundskongressen tills söndag den 31 oktober.
Valda ombuden för resa, mat och boende betalt för att under några dagar träffa andra Unga Pirater och besluta om vad Ung Pirat ska göra i framtiden.
Framtida studiecirklar


Vi har ideer och resurser om att starta studiecirklar för att förbättra våra kunskaper inom politik. Diskution om vad för ämnen som kan tänkas vara intressanta tas upp i denna padda
Diskution kommer även att ske på piratfikan.
Framtida piratlan


Det finns en grupp bland de aktiva som funderar på att arrangera ett lan i Piratpartiets regi i Göteborg. Just nu ligger diskussionen ganska lågt, men det kommer definitivt att bli ett piratLAN. Vill du vara med och arrangera? Kontakta Ver Takeo.
Kontaktinformation


På vår wiki samlar vi all information om oss, som en kalender där vi listar alla våra aktiviteter och events. Använder du själv elektronisk kalender, som till exempel Google Reader, går det praktiskt nog att prenumerera på den så att du får allt direkt i din egen kalender.
OBS Wikin är utdaterad, vi planerar att byta ut wikin inom en snar framtid så håll er till kalendern på wikin, inte wiki sidor.
Vi har en maillista som används för internt arbete, och för att tipsa om events som äger rum runt om i staden. Den kan ibland ha ganska mycket trafik men är ett måste för den som vill vara med och dra igång saker.

Vår IRC-chatt används inte så mycket för tillfället, men det finns en hel del medlemmar som kan nås där. Vi finns på kanalen #gothenburg på irc.piratpartiet.se, och genom att klicka på den här länken kommer du till oss genast. För en manual för hur man hanterar IRC, läs den här texten från vår wiki.

Piratpartiets forum används främst av oss för att arkivera gamla nyhetsbrev. Om du har tappat bort ett gammalt finns det alltid att hitta här, och är även perfekt för att skicka vidare information om vad som händer till vänner utanför Piratpartiet, eller partivänner som inte bor i Göteborg.

Och om du använder Twitter har vi även ett twitterkonto.

Väl mött!

Ver Takeo
Informationsansvarig, Piratpartiet Göteborg
ver.takeo@piratpartiet.se, 0737 56 18 17

takeo
2010-11-09, 09:31
Hej pirater!

För varje dag som går så behövs piratpartiet mer och mer, det är det ingen tvekan om.
Men för att vi i piratpartiet här i göteborg ska kunna fungera som bäst bör vi träffa och lära känna varandra, därför vill vi ha dig på nästa piratfika och piratLAN!

Vi tar upp:
- 2010-11-11 Tors kl 18 - Piratfika på Gnutiken
- 2010-12-10 till 12 - PiratLAN: pLANka


Piratfika


Vi träffas på Gnutiken (Övre Husargatan 27) på torsdag den 11 november kl 18 för att fika piratrelaterade grejor. Kom förbi och umgås, diskutera och ha skoj. Det finns mycket vi kan lära oss av varandra!
PiratLAN: pLANka


Den 10:e till 12:e december kommer vi att ha ett LAN på gnutiken. Lokalen hyr vi av gnutiken, så en avgift för lanet kommer att tas ut för att betala detta, pris för lokal har vi inte hunnit diskutera än.
Lokalen rymmer ca 30-40 LANare,anmäl er snarast så att vi vet att du vill komma. Om vi blir fler än 40 pers vill vi också få reda på det i tid så att vi kan byta lokal.

Anmällning sker genom att skicka ett mail med rubrik pLANka till ver.takeo@piratpartiet.se

Har du några frågor eller vill du vara med och arrangera? Kontakta Ver Takeo.

Kontaktinformation


På vår wiki samlar vi all information om oss, som en kalender där vi listar alla våra aktiviteter och events. Använder du själv elektronisk kalender, som till exempel Google Reader, går det praktiskt nog att prenumerera på den så att du får allt direkt i din egen kalender.
OBS Wikin är utdaterad, vi planerar att byta ut wikin inom en snar framtid så håll er till kalendern på wikin, inte wiki sidor.
Vi har en maillista som används för internt arbete, och för att tipsa om events som äger rum runt om i staden. Den kan ibland ha ganska mycket trafik men är ett måste för den som vill vara med och dra igång saker.

Vår IRC-chatt används inte så mycket för tillfället, men det finns en hel del medlemmar som kan nås där. Vi finns på kanalen #gothenburg på irc.piratpartiet.se, och genom att klicka på den här länken kommer du till oss genast. För en manual för hur man hanterar IRC, läs den här texten från vår wiki.

Piratpartiets forum används främst av oss för att arkivera gamla nyhetsbrev. Om du har tappat bort ett gammalt finns det alltid att hitta här, och är även perfekt för att skicka vidare information om vad som händer till vänner utanför Piratpartiet, eller partivänner som inte bor i Göteborg.

Och om du använder Twitter har vi även ett twitterkonto.

Väl mött!

Ver Takeo
Informationsansvarig, Piratpartiet Göteborg
ver.takeo@piratpartiet.se, 0737 56 18 17

takeo
2010-11-23, 12:29
Hej pirater!

Kom på Pirat LAN och piratfikor och diskutera idiotiska lagar mm.

Vi tar upp:

- PiratLAN: pLANka
- 2010-11-25 Tors kl 18 - Piratfika på Gnutiken

PiratLAN: pLANka
När: 2010-12-(10 till 12)
Var: Gnutiken, Övre Husargatan 27, 41314 Göteborg . Det får plats ca 30-40 pers på gnutiken
Hur: Spel, fildelning, filminspelning ja vad ni än vill! Finns lite folk som inte tänker spela på LAN:et

Vem: Alla som vill, Folk som inte är medlema får självklart också vara med.

Avgift: 50kr, avgiften är kostnaden för lokalen och går direkt till Gnutiken. Avgift betalas på plats
Anmälning: sker genom att skicka mail till ver.takeo@piratpartiet.se med pLANka som ämne, det går att anmäla sig även om ni är osäkra på om ni kommer

Sova: Nej, eller jo... Ta med madrass/liggunderlag så kan ni sova där, de som bor nära får givetvis åka hem o sova. Alla kommer inte att sova
Mat: Det finns kök o micro, mataffär i närheten

Anmällning sker genom att skicka ett mail med rubrik pLANka till ver.takeo@piratpartiet.se
Alternativt kan du svara på detta mail och nämna LAN.
Har du några frågor eller vill du vara med och arrangera? Kontakta Ver Takeo.

Piratfika
Vi träffas på Gnutiken (Övre Husargatan 27) på torsdag den 25 november kl 18 för att fika piratrelaterade grejor. Kom förbi och umgås, diskutera och ha skoj. Det finns mycket vi kan lära oss av varandra!

Kontaktinformation
På vår blogg postar vi information och kommande händelser.
På vår kalender listar vi alla våra aktiviteter och events. Använder du själv elektronisk kalender, som till exempel Google Reader, går det praktiskt nog att prenumerera på den så att du får allt direkt i din egen kalender. Kalendern kommer att synas från vår blogg i framtiden.

Vi har en maillista som används för internt arbete, och för att tipsa om events som äger rum runt om i staden. Den kan ibland ha ganska mycket trafik men är ett måste för den som vill vara med och dra igång saker.

Vi använder oss utav Skype och IRC som chatt kanaler

Piratpartiets forum används främst av oss för att arkivera gamla nyhetsbrev. Om du har tappat bort ett gammalt finns det alltid att hitta här, och är även perfekt för att skicka vidare information om vad som händer till vänner utanför Piratpartiet, eller partivänner som inte bor i Göteborg.

Och om du använder Twitter har vi även ett twitterkonto.

Väl mött!

Ver Takeo
Informationsansvarig, Piratpartiet Göteborg
ver.takeo@piratpartiet.se, 0737 56 18 17

takeo
2010-12-06, 18:12
Hej pirater!

Det har hänt mycket sen Wikileaks publicerade cablegate, reaktionerna har inte låtit vänta på sig! Det började med cyber attacker mot siten och stagnerade i form av officiella uttalanden om Assange's huvud på ett fat. Väst har börjat aggera som Kina och använt politiska påtryckningar för att få siten nerstängd och aktivister har reagerat genom att sätta upp 100-tals speglar. Detta visar hur aktuell vår politik verkligen är och att Piratpartiet behövs

Men för att vi på bästa sätt ska kunna sammarbeta i partiet behöver vi lära känna varandra bättre. Därför vill jag ha dig på våra piratfikan och möjligtvis på vårat LAN som kommer att hållas nu i helgen!

Vi tar upp:

- 2010-12-10 PiratLAN: pLANka
- 2010-12-9 Tors kl 18 - Piratfika på Gnutiken
- Utbytning av wiki till blogg

PiratLAN: pLANka
När: från 2010-12-10 kl 17:00 till 2010-12-12 ca kl 18

Var: Gnutiken, Övre Husargatan 27, 41314 Göteborg . Det får plats ca 30-40 pers på gnutiken
Hur: Spel, fildelning, filminspelning ja vad ni än vill! Finns lite folk som inte tänker spela på LAN:et

Vem: Alla som vill, Folk som inte är medlema får självklart också vara med.

Avgift: 50kr, avgiften är kostnaden för lokalen och går direkt till Gnutiken. Avgift betalas på plats
Anmälning: sker genom att skicka mail till ver.takeo@piratpartiet.se med pLANka som ämne, det går att anmäla sig även om ni är osäkra på om ni kommer

Sova: Nej, eller jo... Ta med madrass/liggunderlag så kan ni sova där, de som bor nära får givetvis åka hem o sova. Alla kommer inte att sova
Mat: Det finns kök o micro, mataffär i närheten

pLANka länk

Anmällning sker genom att skicka ett mail med rubrik pLANka till ver.takeo@piratpartiet.se
Alternativt kan du svara på detta mail och nämna LAN.
Har du några frågor? Kontakta Ver Takeo.

Piratfika
Vi träffas på Gnutiken (Övre Husargatan 27) på torsdag den 9 december kl 18 för att fika piratrelaterade grejor. Kom förbi och umgås, diskutera och ha skoj. Det finns mycket att diskutera!

Utbytning av wiki till blogg
Nu är vår gammla wiki helt utbytt (efter att den har blivit spammad) till en blogg.
gbg.piratpartiet.se länkar numera till vast.piratpartiet.se och där kommer vi att posta kommande händelser mm.


Kontaktinformation
På vår blogg postar vi information och kommande händelser.
På vår kalender listar vi alla våra aktiviteter och events. Använder du själv elektronisk kalender, som till exempel Google Reader, går det praktiskt nog att prenumerera på den så att du får allt direkt i din egen kalender. Kalendern kommer att synas från vår blogg i framtiden.

Vi har en maillista som används för internt arbete, och för att tipsa om events som äger rum runt om i staden. Den kan ibland ha ganska mycket trafik men är ett måste för den som vill vara med och dra igång saker.

Vi använder oss utav Skype och IRC som chatt kanaler

Piratpartiets forum används främst av oss för att arkivera gamla nyhetsbrev. Om du har tappat bort ett gammalt finns det alltid att hitta här, och är även perfekt för att skicka vidare information om vad som händer till vänner utanför Piratpartiet, eller partivänner som inte bor i Göteborg.

Och om du använder Twitter har vi även ett twitterkonto.

Väl mött!

Ver Takeo
Informationsansvarig, Piratpartiet Göteborg
ver.takeo@piratpartiet.se, 0737 56 18 17

takeo
2010-12-08, 09:00
Hej medlem,

Jag, Jacob Hallén, kommer att avgå som valkretsledare för Piratpartiet
i Göteborg. Jag tackar för det förtroende ni har visat mig under mitt
år på posten.

Nu är det dags att välja en ny valkretsledare som kan ta över. Vi
söker dig som har en förmåga att entusiasmera andra och få dem att ta
initiativ till aktivism, rekryteringsarbete och intern verksamhet.

Valet kommer att gå till på följande vis:

- Valbara kandidater är medlemmar i Piratpartiet som stadigvarande bor
i Göteborgs, Mölndals, Mölnlycke eller Partille kommun (detta på
grund av att valkretsledaren för Göteborg i praktiken har samordnat
verksamheten i dessa kommuner).

- Kandidater ska anmäla sin kandidatur på följande tråd i Piratpartiets Forum:

http://vbulletin.piratpartiet.se/showthread.php?t=31750

Kandidaturer ska vara anmälda senast den 17 december kl 18:00. En
kandidatur bör innehålla en beskrivning av dig själv, en
programförklaring för vad du vill åstadkomma under det kommande året
och gärna några ord om hur du ser på hur vi ska organisera oss
lokalt.

- Från idag och fram till den 30 december är det fritt fram att ställa
frågor till kandidaterna och i hövligt tonläge diskutera deras svar.

- Torsdag den 30 december kl 18:00 är det valmöte. Röstberättigade vid
mötet är samma personer som är valbara till valkretsledare. För att
äga rösträtt vid mötet skall man antingen närvara personligen eller
låta sig representeras med en skriftlig, bevittnad, fullmakt. Varje
närvarande person får vara ombud för högst en annan person. Det här
epost-meddelandet utgör kallelse till mötet.

- Mötet kommer bara att ha en formell beslutspunkt - val av
valkretsledare, men efter mötet kommer det att finnas tillfälle till
diskussion om verksamheten i valkretsen. Det kommer också att vara
ett gyllene tillfälle att anmäla sig som intresserad av någon av de
funktionärsposter som den nye valkretsledaren behöver tillsätta.

- Mötet hålls hemma hos mig:

Götabergsgatan 22
411 34 Göteborg

Den som har tid och lust att spela boardgames innan mötet är välkommen från
klockan 14:00. Efter mötet bjuder jag på fika.


Jacob Hallén
Valkretsledare

takeo
2011-01-03, 20:22
Hej pirater!

Nytt år, ny partiledare och nya tag i politiken!
Jag, Ver Takeo, har nu tagit över rollen om valkrets ledare för göteborgs valkrets.
Det jag kommer att koncentrera mig på som VL är:
* Hur vi ska kommunicera mellan varandra
* Vad vi ska göra tills nästa val
* Valmanifesto

Allt detta kommer att diskuteras på nästa piratfika och nästa möte, välkommen dit!

Vi tar upp:

- Piratfika tors 13:e januari
- Möte mån 17:e januari
- Framtida wiki för piratpolitik

Piratfika
Vi träffas på Gnutiken (Övre Husargatan 27) på torsdag den 13:e januari kl 18 för att fika. Kom förbi och umgås, diskutera och ha skoj. Det finns mycket att diskutera! Detta är också ett alldeles utmärkt tillfälle att träffa folk i piratpartiet göteborgs ledning.

Möte
Ett möte är planerat på måndag den 17:e januari kl 18 på Gnutiken (Övre Husargatan 27). Punkter:
* Öppna poster, förändring av poster
- Informationsansvarig
- Medieansvarig
- Aktivistansvarig
- Kampanjledare
* Intresse för utbildning
* Framtida Evengemang
* Övrigt

Framtida wiki för piratpolitik
Vi planerar inom kort att lägga upp en wiki som endast har syftet att bygga piratpartiet manifesto både lokalt och på riksdagsnivå. En wiki är mycket mer lämpad än ett forum för sådana ändamål. Mer om detta senare.

Kontaktinformation
På vår blogg postar vi information och kommande händelser.
På vår kalender listar vi alla våra aktiviteter och events. Använder du själv elektronisk kalender, som till exempel Google Reader, går det praktiskt nog att prenumerera på den så att du får allt direkt i din egen kalender. Kalendern kommer att synas från vår blogg i framtiden.

Vi har en maillista som används för internt arbete, och för att tipsa om events som äger rum runt om i staden. Den kan ibland ha ganska mycket trafik men är ett måste för den som vill vara med och dra igång saker.

Många av oss använder Skype som chatt kanal, vi plannerar dock att börja använda en egen XMPP Piratpartiet göteborg kanal innom kort.

Piratpartiets forum används främst av oss för att arkivera gamla nyhetsbrev. Om du har tappat bort ett gammalt finns det alltid att hitta här, och är även perfekt för att skicka vidare information om vad som händer till vänner utanför Piratpartiet, eller partivänner som inte bor i Göteborg.

Och om du använder Twitter har vi även ett twitterkonto.

Väl mött!

Ver Takeo
Valkretsledare, Piratpartiet Göteborg
Informationsansvarig, Piratpartiet Göteborg
ver.takeo@piratpartiet.se, 0737 56 18 17

takeo
2011-01-14, 20:44
Hej pirater!

Imorn är det demonstration och på måndag håller vi i årets första styrelsemöte i göteborg.

Vi tar upp:

- Freedom of Information Rally lör 15:e januari
- Möte mån 17:e januari

Freedom of Information Rally
Imorrn är det dax att visa hur viktigt vi tycker det är med friheten på nätet, möt oss vid Götaplatsen kl 12:00, Freedom of Information Rally:

Eventet från forumet

whyweprotest.net

Möte
Ett möte är planerat på måndag den 17:e januari kl 18 på Gnutiken (Övre Husargatan 27). Punkter:
* Öppna poster, förändring av poster
- Informationsansvarig
- Medieansvarig
- Aktivistansvarig
- Kampanjledare
* Intresse för utbildning
* Framtida Evengemang
* Övrigt

Kontaktinformation
All information från mailen kommer även att finnas i:

Kalendern Denna kan du enkelt prenumerera på som RSS eller iCal

Blogg Denna delar vi med väst, kalendern finns även här

Twitter För events


Som chattkanaler använder vi:

Maillista som kanal för internt arbete

XMPP chattrum, det finns en webchat om du snabbt vill nå oss.
Som medlem kan du skapa ditt XMPP konto
För att använda XMPP behöver du en klient, enklast är prova på Gajim, det finns även instruktioner för pidgin och Empathy.

När du har en klient kan du gå in i vår gruppchatt vast@chat.piratpartiet.se (gajm instruktioner)Piratpartiets forum används främst av oss för att arkivera gamla nyhetsbrev. Denna kan man prenumerera på eller länka till folk som inte får våra mail. Forumet får naturligtvis användas till annat.

Väl mött!

Ver Takeo
Valkretsledare, Piratpartiet Göteborg
Informationsansvarig, Piratpartiet Göteborg
ver.takeo@piratpartiet.se, 0737 56 18 17

takeo
2011-01-25, 08:55
Hej pirater!

Under förra måndagens styelsemöte utsågs två nya styrelsemedlemmar, Magnus Nilsson som Informationsansvarig och Nicolas Sahlqvist som Mediaansvarig.
Nu på torsdag är det Piratfika på Gnutiken, som det är varannan vecka, och bland ämnena vi kommer att diskutera finns wiki och forskningsgrupp för manifestutveckling, samt idéer för sociala aktiviteter.

Vi tar upp:

- Manifestutveckling
- Sociala aktiviteter

Manifestutveckling


Två vägar för att ta fram ett manifest för PPs lokalpolitik i Göteborg diskuterades på styrelsemötet. Dels en Wiki, för att samla, presentera och vidareutveckla idéer för manifestet, och dels en Forskningsgrupp, för att ta fram idéer och arbeta mer aktivt med manifestet.
Sociala aktiviteter


Tidigare har vi haft oregelbundna spelkvällar, men de har fallit bort på sistone. Finns det intresse för att fortsätta med det? Andra idéer är LAN (ett sådant arrangerades innan jul, och blev mycket lyckat) samt katakombvandringar. Det finns möjlighet till bidrag för olika aktiviteter från centrala styrelsen, så kom och diskutera idéer!
Svara på detta mail vid intresse eller förslag på aktiviteter.


Kontaktinformation
denna bit av utskicken kommer i fortsättningen inte att skrivas ut här på forumet. informationen finns i gammla mail och här (https://forum.piratpartiet.se/showthread.php?p=192048#post192048)


Väl mött!

Magnus Nilsson
Informationsansvarig, Piratpartiet Göteborg
magnus.nilsson@piratpartiet.se, 073 553 69 89

takeo
2011-02-08, 09:46
Hej pirater!

I helgen var det Kommun- och Landstingsdagar i Uppsala med inriktningen på öppen mjukvara. Takeo (VL för gbg) lyckades få Nicolas (Vice VL) dit genom att sponsra en resa, så Nicolas kommer att presentera en del av vad som kom fram under helgen på fikat.

Nu på torsdag är det Piratfika på Gnutiken (http://maps.google.se/maps?f=q&source=s_q&hl=sv&geocode=&q=gnutiken&aq=&sll=57.696994,11.9865&sspn=0.783799,2.331848&ie=UTF8&hq=gnutiken&hnear=&ll=57.691253,11.952953&spn=0.001531,0.006598&t=h&z=18), som det är varannan vecka, och bland ämnena vi kommer att diskutera finns framtidens skola - Dagens kreativitet och hur skolan idag är anpassad efter gamla modeller. Vi ses där, på Övre Husargatan 27, klockan 18:00

Under förra veckan smygtestade vi inbjudningar till piratrelaterade händelser i och runt Göteborg genom Facebook. Händelsen i fråga var en föreläsning med Christopher Kullenberg (http://christopherkullenberg.se/) angående de insatser Telecomix (http://telecomix.org/)utfört under internetblackouten i Egypten. Bli ett fan på vår Facebooksida (http://www.facebook.com/pages/Piratpartiet-Goteborg/165036706875275?ref=ts) om du vill ha uppdateringar när något händer!


Vi tar upp:

- Kommun- och Landstingsdagarna
- Framtidens undervisning
- Telecomix under internetblackouten i Egypten

Kommun- och Landstingsdagarna
Vår Vice Valkretsledare Nicolas har varit på Kommun och Landstingsdagarna i helgen, och kommer som sagt att presentera lite av vad som kom fram där.

Tanken med Kommun- och landstingsdagarna är att de ska vara återkommande varje år, och att de varje gång ska ha ett visst lokalpolitiskt tema som diskuteras och sammanfattas i ett dokument. Målet är att det 2014 ska finnas en stabil grund för de lokala kampanjerna.

Framtidens undervisning
Ett av våra lokala mål infför 2014 är att ha en heltäckande lokalpolitik, något som saknades i förra valet. En viktig del i den kommer att vara framtidens skola.
Vi kommer att diskutera en del utifrån detta videoklipp (http://www.youtube.com/watch?v=zDZFcDGpL4U). Det är ca 12 min långt, men riktigt intressant!

Telecomix under internetblackouten i Egypten
Vi invigde alltså möjligheten att skapa events på vår Facebookgrupp under förra veckan, då vi med kort varsel fick veta att Christoffer Kullenberg (http://www.christopherkullenberg.se) skulle tala om vad Telecomix.org gjort ifråga om internetblackouten i Egypten.
Om du vill veta saker som händer i Göteborg med omnejd, "Gilla" vår Facebooksida (http://www.facebook.com/pages/Piratpartiet-i-Goteborg/165036706875275). Om du vet något som händer i Göteborg som kan inressera andra pirater, skriv om det på sidan!


Väl mött!
Magnus Nilsson
Informationsansvarig, Piratpartiet Göteborg
magnus.nilsson@piratpartiet.se, 073 553 69 89

magnvz
2011-02-21, 20:33
Hej pirater!

Piratfika igen nu på torsdag, på Gnutiken (http://maps.google.se/maps?f=q&source=s_q&hl=sv&geocode=&q=gnutiken&aq=&sll=57.696994,11.9865&sspn=0.783799,2.331848&ie=UTF8&hq=gnutiken&hnear=&ll=57.691253,11.952953&spn=0.001531,0.006598&t=h&z=18), som det är varannan vecka, och huvudämnet vi kommer att diskutera är hur ska vi ställa upp i omvalet för Västra Götalands Läns Landstingt. Vi ses där, på Övre Husargatan 27, klockan 18:00.
Det finns förstås ett facebookevent (http://www.facebook.com/event.php?eid=189455261089137) för det också


Vi tar upp:

- Omval till Västra Götalands Läns Landsting

Västra Götalands Landsting Omval
Under rösträkningen efter valet i höstas gjordes misstag som skulle kunna påverka mandatfördelningen i landstinget. Därför har Valprövningsnämnden beslutat att genomföra ett omval (http://www.val.se/omval_vg/) här. Misstag gjordes också i Örebro kommun, även där kommer omval att hållas.

Idag finns inget bestämt datum för när omvalet kommer att ske, men vi förväntar oss att det blir någon gång runt 15 maj.
Det finns mycket som behöver göras innan omvalet och vi behöver din hjälp! Kom på fika, diskutera på chatten (förklaras längst ner hur man gör) och engagera dig!

En sammanställning av vad styrelsen har sagt om omval för västra götalands landsting finns här (https://forum.piratpartiet.se/showthread.php?p=258100)
Vår tolkning är att om vi kan komma fram med 18 kandidater till valsedlarna, samt om styrelsen anser att vi har en tillräckligt stark organisation, så är det fritt att ställa upp. Och det tänker vi göra!

takeo
2011-02-22, 10:39
Tja!

Det senaste utskicket uppfattades som om att vi i Göteborg kommer att ställa upp i omvalet oavsett vad övriga kommuner i länet tycker. Piratpartiet kan ställa upp i omval om den lokala organisationen så önskar och vi har tillräcklig organisatorisk styrka.
Det vi försöker göra är att få Piratpartiet till att ställa upp i landstingsomvalet, mycket behöver göras för att vi ska kunna ställa upp och där behöver vi din hjälp.
Kom till Gnutiken på torsdag på Övre Husargatan 27, klockan 18:00.

Vi ber om ursäkt för allt spammande och hoppas att du förstår.
ses på torsdag!

Magnus Nilsson
Informationsansvarig, Piratpartiet Göteborg
magnus.nilsson@piratpartiet.se, 073 553 69 89

takeo
2011-03-07, 22:44
Hej Pirat!

Styrelsen har kommit ut med krav (https://vbulletin.piratpartiet.se/showthread.php?t=33618) för vad som gäller för att vi i Väst ska få ställa upp i Västra Götalands omval.
Jacob Hallén, som har blivit utsedd till projektledare för omvalet till Landstinget i VG-regionen har redan börjat arbeta för att vi ska kunna uppfylla kraven. Men han behöver naturligtvis allas vår hjälp med det.

Vi tar upp:
- Omval, kandidering och valmanifest
- Hjälp till med den lokala kampanjen!

Omval, kandidering och valmanifest
För att vi ska ställa upp i omvalet behövs en fullständig valsedel och ett klart valmanifest .
Kandideringen har öppnat sedan några dagar tillbaka, och här kan man kandidera (https://forum.piratpartiet.se/showthread.php?t=33616)
Vi ska ställa upp med minst 18 och högst 20 kandidater, just nu har vi 11 kandidater.

Valmanifestet är under utveckling och finns att läsa/utveckla här på forumet (https://forum.piratpartiet.se/showthread.php?t=33614).

Hjälp till med den lokala kampanjen!
Vi behöver dig både ekonomiskt och som aktivist.
Vi kommer att ha ett piratfika redan nu på torsdag då vi jättegärna ser dig där. I och med omval så kommer vi att ha fler piratfikan fram till valet, alla jämna veckor har vi fika på torsdagar och alla udda veckor fika på onsdagar. Så nästa fika blir:
* Tors 10 mars kl 18
* Ons 16 mars kl 18
* Tors 24 mars kl 18
* Ons 30 mars kl 18
...
osv till valet. Event för fikan överblickas enklast på facebook (http://www.facebook.com/pages/Piratpartiet-G%C3%B6teborg/165036706875275) och kalendern (http://vast.piratpartiet.se/kalender/).

Om du har mer pengar än tid och vill bidra ekonomiskt till kampanjarbetet är du mer än välkommen att donera pengar till Västra Götalandsregionens Bankgiro 623-4322. Pengarna där kommer att användas till flyers, affischer, men framförallt till Valsedlar. Vi får ju som utmanarparti stå för dessa själva., så ert stöd är viktigt.

magnvz
2011-04-12, 21:42
Hej Pirat!


Under den senaste veckan har det rört på sig i förberedelserna inför omvalet. Valsedlar har beställts och betalats, affischer och flyers har skickats till tryck och tillstånd för valstuga/buss har ansökts om och betalats. Dessutom pågår vårmötet på andra veckan av sex.
Under lördagen hölls också en argumentationsövning AFK.


Vi tar upp:
- Vårmötet
- Ekonomiskt bidrag
- Piratfika


Vårmötet
Vårmötet är alltså i full gång här, på forumet. För närvarande sker utfrågning av kandidater till centrala funktioner i partiet, diskussion om motioner och propositioner, samt en presentation av årsredovisningen. Gå in och titta runt lite på mötet, det är viktigt att så många som möjligt ger utryck för sin åsikt.


Om ni känner er osäkra på hur det fungerar på Vårmötet är det bara att läsa Emmas små guider nedan och ställa frågor om ni inte hänger med. Vi kommer att diskutera Vårmötet på piratfikan då vi har tid, så kom gärna dit.


Guider:
Guide för hur man gör för att vara med på vårmötet
Guide till val av styrelse på vårmötet
Ekonomiskt bidrag
Om du inte har tid att avvara till piratande men ändå vill hjälpa till så är du mer än välkommen att donera pengar till Piratpartiet Västra Götalandsregionens Bankgiro 623-4322 alternativt till Piratpartiet Göteborg Bankgiro 472-6253. Pengarna där kommer att användas till flyers, affischer, men framförallt till Valsedlar. Vi får ju som utmanarparti stå för dessa själva., så ert stöd är viktigt.


Piratfika
Vi behöver dig både ekonomiskt och som aktivist.
Vi kommer att ha ett piratfika redan nu på onsdag då vi jättegärna ser dig där. I och med omval så kommer vi att ha fler piratfikan fram till valet, alla jämna veckor har vi fika på torsdagar och alla udda veckor fika på onsdagar. Så nästa fika blir:
* Ons 13 april kl 18
* Tors 28 april kl 18
* Ons 4 maj kl 18
* Tors 12 maj kl 18
...
osv till valet. Event för fikan överblickas enklast på facebook och kalendern. Som vanligt håller vi till på Gnutiken.

magnvz
2011-04-26, 09:16
Hej Pirat!

I veckan som kommer händer det saker. Jakob presenterar vårt valmanifest och berättar om hur vi ska komma in i landstingsfullmäktige med bara 65000 kr. På fredag kommer Anna Troberg hit och på lördagen tar vi tillfället i akt och delar ut flygblad och kampanjar på Cortégen. Dessutom jagar vi möjligheter att komma ut på gymnasieskolor och informera om valet.

Vi tar upp:
- Flygbladsutdelning.
- Valmanifestevent
- Cortégen
- Kampanjplan
- Affischering
- Skolkampanj
- Slacktivism

Skolkampanj
Som jag skrev ovan behöver vi komma ut på gymnasieskolor och informera om valet. Vi tror att vi har större stöd bland förstagångsväljare än i genomsnitt, så som diverse skolval har visat.
Så vad behöver vi av dig som går i gymnasiet? Vi behöver att du undersöker vad det finns för möjligheter att komma till er och prata, kanske ställa upp ett bord och dela ut lite flygblad. När ni har något, svara på det här mailet så tar vi det därifrån.

Anna Troberg och Flygbladsutdelning
På fredag (29/4) kommer Anna Troberg hit för Göteborgs kampanjkickoff. Hon kommer att hålla en del torgtal, och vi kommer att dela ut flygblad. Jag hoppas du kommer med på detta, flygbladsutdelning är kanske det bästa sättet att starta sin aktivism på.

Vi kommer att vara i Brunnsparken mellan 1430 och 1600.

Valmanifestpresskonferens
På onsdag kommer Jacob att hålla en presskonferens (http://press.piratpartiet.se/2011/04/21/1319/) och presentera vårt valmanifest, samt hur vi planerar att komma in i landstingsfullmäktige med bara 65000 i budget. Till detta behöver han understöd, en presskonferens med en ensam person verkar inte seriös. Det som behövs är aktivister som visar vägen till lokalen och som finns där och är tillgängliga. Om du kan vara med, kontakta Jacob (jacob.hallen@piratpartiet.se), eller svara på det här mailet.

Affischering och Cortégen
På lördag är det Cortége (http://www.cortegen.se/) i Göteborg, och få som har bott i stan mer än ett år känner inte till att gatorna är packade av folk som vill se Chalmeristernas senaste påhitt. Detta ska vi utnyttja. Planen är att 1) Sätta upp affischer längs hela Cortégevägen och 2) Sätta ett flygblad i handen på var och en av de 250 000 åskådare som kantar vägen

Affischer
Affischer är skapade och köpta. Det enda som saknas är att laminera dem och sätta upp dem. Detta planerar vi att göra kvällen/natten mellan fredag och lördag.

Flygbladsutdelning
Under Cortégen ska vi alltså dela ut flygblad. Vi samlas vid Götaplatsen (http://maps.google.com/maps?f=q&source=s_q&hl=sv&geocode=&q=g%C3%B6taplatsen&sll=57.721445,11.935321&sspn=0.023423,0.084543&ie=UTF8&hq=&hnear=G%C3%B6taplatsen,+G%C3%B6teborg,+V%C3%A4stra+G%C3%B6talands+L%C3%A4n,+Sverige&ll=57.697107,11.979657&spn=0.001465,0.005284&t=h&z=18&iwloc=lyrftr:h,13527377568199025349,57.697107,11.979539) 1700 och ger oss sedan ut i mindre grupper.

Till detta behöver vi också aktivister. Som sagt innan, detta kan vara det bästa sättet av alla att komma igång med sitt aktivismande! (Om ni ska vara med, skriv gärna upp er HÄR (http://piratepad.net/gbg-valstuga) så har vi lite koll på hur många flygblad vi ska ha med oss.

Kampanjplan Göteborg
Detta är en preliminär plan med några hållpunkter. Huvudsakligen kommer vi att göra saker på helgerna, men om vi kan bemanna valstugan/bussen även under veckodagarna är det fantastiskt. Kan ni vara med så skriv upp er på valstugepaddan här (http://piratepad.net/gbg-valstuga).

29/4 Fredag: Flygbladsutdelning i Brunnsparken, Anna är där. Affischuppsättning efteråt. 1430-1600
30/4 Lördag: Cortégen: Flygbladsutdelning 1700-2000
1/5 Söndag: Första Maj. Preliminärt inget piratrelaterat

6/5 Fredag: Valstuga Järntorget
7/5 Lördag: Valstuga Hjalmar Brantingsplatsen
8/5 Söndag: Valstuga Frölunda Torg

13/5 Fredag: Valstuga Brunnsparken
14/5 Lördag: Valstuga Kungsportsplatsen
15/5 Söndag: Utläggning av valsedlar, valvaka.

Slacktivism
Om du inte ids vara med som "riktig" aktivist på någon av sakerna ovan så finns det så klart saker att göra ändå. Prata om PP och valet med dina kompisar! Bär en PP-knapp om du har en! (om du inte har en, köp en (https://butik.piratpartiet.se/)) Tryck på Like på Piratpartiets (https://www.facebook.com/piratpartiet?ref=ts) och PP-Göteborgs (https://www.facebook.com/pages/Piratpartiet-G%C3%B6teborg/165036706875275?ref=ts) Facebooksidor! (Det här kan du som är mer aktiv aktivist såklart också göra)

Ekonomiskt bidrag
Om du inte har tid att avvara till piratande men ändå vill hjälpa till så är du mer än välkommen att donera pengar till Piratpartiet Västra Götalandsregionens Bankgiro 623-4322 alternativt till Piratpartiet Göteborg Bankgiro 472-6253. Pengarna där kommer att användas till flyers, affischer, men framförallt till Valsedlar. Vi får ju som utmanarparti stå för dessa själva, så ert stöd är viktigt.

Piratfika
Vi behöver dig både ekonomiskt och som aktivist.
Vi kommer att ha ett piratfika redan nu på onsdag då vi jättegärna ser dig där. I och med omval så kommer vi att ha fler piratfikan fram till valet, alla jämna veckor har vi fika på torsdagar och alla udda veckor fika på onsdagar. Så nästa fika blir:

* Ons 27 april kl 18
* Tors 5 maj kl 18
* Ons 11 maj kl 18
...
osv till valet. Event för fikan överblickas enklast på facebook (http://www.facebook.com/pages/Piratpartiet-G%C3%B6teborg/165036706875275) och kalendern (http://vast.piratpartiet.se/kalender/). Som vanligt håller vi till på Gnutiken (http://maps.google.com/maps?f=q&source=s_q&hl=sv&geocode=&q=Gnutiken+ek+f%C3%B6r,+%C3%96vre+Husargatan+27,+G%C3%B6teborg,+Sweden&aq=0&sll=57.721445,11.935321&sspn=0.024339,0.084543&ie=UTF8&hq=Gnutiken+ek+f%C3%B6r,&hnear=%C3%96vre+Husargatan+27,+413+14+G%C3%B6teborg,+V%C3%A4stra+G%C3%B6talands+L%C3%A4n,+Sverige&ll=57.691385,11.95379&spn=0.003045,0.010568&t=h&z=17).

takeo
2011-05-10, 08:41
Hej Pirat!
Nu är det mindre än en vecka kvar till valet. Kampanjandet på helgerna har varit riktigt bra och vi har fått bra kritik från förbipasserande. Vi har kulturbombat, talat och delat flygblad, och nu är det bara finalen, det som ska göra att det går att rösta på oss kvar. Jag talar alltså om valsedelutläggningen.
Detta är kritiskt, finns inte våra valsedlar ute vet väljarna inte att vi finns, och vi får inga röster. Så gå in i vallokalsbokningen (http://data.piratpartiet.se/valsedelbokning%3Cbr%20/%3E) och ta ett par lokaler!
På söndagskvällen håller vi så klart en valvaka, så håll utkik i mailkorgen och på Facebook om detaljer
Vi tar upp:
- Valsedlar
- Valvaka
- Valstuga
- Rösta!
- Slacktivism
- Piratfika!
Valsedlar
De flesta förtidslokaler blev täckta i Göteborg, nu återstår det att täcka vallokalerna på valdagen. Skriv upp dig här! (http://data.piratpartiet.se/valsedelbokning%3Cbr%20/%3E). Just nu har vi en täckning på 3%. Detta är, milt sagt, inte nog...
Att våra valsedlar finns ute i lokalerna är en förutsättning för att folk ska kunna rösta på oss, så om du bor nära en av lokalerna, boka in dig. Allt du behöver göra är att lämna valsedlar, helst när vallokalen öppnar. Glöm inte att även rösta själv ;)
Vi behöver också aktivister till våra insatsteam, som tar hand om lokaler som inte har fått någon ansvarig. Ett team består av två personer, en som kör bil och en som går in med valsedlar och navigerar till nästa lokal. Vill du vara med på detta, kontakta Ver eller Magnus, och/eller skriv upp dig i valstugepaddan (http://piratepad.net/gbg-valstuga), under Insatsteam.
Valvaka
Nu på söndag är det valvaka, vi håller på att fixa fram en lokal. Visa att du kommer dit genom Facebook (http://www.facebook.com/event.php?eid=108320595922135), eller maila till ver.takeo@piratpartiet.se
Om ni känner till en lokal som har internet och rymmer ca 50-100 pers så meddela oss gärna!
Valstuga
Sista pushen med valstugan är kvar. På fredagen är vi i Brunnsparken från 1500, och på lördagen på Kungsport. Dessutom kommer vi att stå vid Brunnsparken på tisdagen (http://www.facebook.com/event.php?eid=143998365672977) och torsdagen.
De andra partierna har anställda valarbetare, som går hem när övertiden börjar. Låt oss visa vad lite riktig aktivism kan åstadkomma!
Vi kommer att stå med piratbussen (vår valstuga) på olika platser i Göteborg så mycket vi kan. I kampanjplanen nedan kan du se de huvudsakliga tillfällena, men kan vi få ihop folk till veckodagarna också så ger vi oss ut även då. Kan ni vara med så skriv upp er på valstugepaddan här (http://piratepad.net/gbg-valstuga). Vi skickar också ofta ut sms till aktivisterna. Håll utkik efter dem och kom med oss ut!
10/5 Tisdag: Extra valstuga: Brunnsparken från 16:00
12/5 Torsdag: Extra valstuga: Brunnsparken från 16:00
13/5 Fredag: Valstuga Brunnsparken från 16:00
14/5 Lördag: Valstuga Kungsportsplatsen från 13:30
15/5 Söndag: Utläggning av valsedlar, och sedan valvaka 17:00 - 23:00
Slacktivism
Om du inte ids vara med som "riktig" aktivist på någon av sakerna ovan så finns det så klart saker att göra ändå. Prata om PP och valet med dina kompisar! Bär en PP-knapp om du har en! (om du inte har en, köp en (https://butik.piratpartiet.se/). Eller kom till valstugan och få en!) Tryck på Like på Piratpartiets (https://www.facebook.com/piratpartiet?ref=ts) och PP-Göteborgs (https://www.facebook.com/pages/Piratpartiet-G%C3%B6teborg/165036706875275?ref=ts) Facebooksidor! (Det här kan du som är mer aktiv aktivist såklart också göra)
Ekonomiskt bidrag
Om du inte har tid att avvara till piratande men ändå vill hjälpa till så är du mer än välkommen att donera pengar till Piratpartiet Västra Götalandsregionens Bankgiro 623-4322 alternativt till Piratpartiet Göteborg Bankgiro 472-6253. Pengarna där kommer att användas till flyers, affischer, men framförallt till Valsedlar. Vi får ju som utmanarparti stå för dessa själva, så ert stöd är viktigt.
Piratfika
Denna veckas piratfika blir annorlunda än vanligt. Istället för att vara på Gnutiken kommer vi att vara vid bussen på Brunnsparken, samtidigt som vi håller valstuga. Om vädret håller finns det inget bättre ställe att fika =)