handdator

Visa fullständig version : Förslag till kommunikationspolicy


Jacob Hallén
2009-12-29, 21:02
Kommunikationspolicy

Jag har skrivit ett utkast till kommunikationspolicy (http://www2.openend.se/~jacob/pp/kommunikationspolicy.html), som beskriver hur vi sköter kommunikationen av information från ledningen till valkretsens medlemmar. Syftet är att få bort den osäkerhet som idag råder kring var information ska göras tillgänglig, och vad som utgör en behörig kallelse till möte.

Jag tar emot synpunkter på policyn fram till den 17 januari, då jag kommer att införa eventuella modifikationer och sedan fastställa policyn. fram tills dess kommer den att tillämpas utan att vara fastställd. Lämna gärna synpunkter och funderingar i den här tråden.