handdator

Visa fullständig version : Östra distriktets valberedande grupps lista


Mab
2010-01-02, 13:46
Östra Distriktets valberedande grupp består av enskilda medlemmar som på eget initiativ utan mandat från högre ort, tillsammans tagit fram ett förslag på lokal lista. Syftet med initiativet är att lyfta fram lokala kandidater och främja östra distriktets representation i primärvalet. Gruppen gör inte anspråk på att ha den slutgiltiga eller mest fullständiga bilden av vilken lista som är 'bäst' för partiet, och vill uppmuntra liknande initiativ från andra pirater.

Gruppen består av:
Björn Nilsson (http://outad.blogspot.com/) - vice KL, Norrköping
Mattias Bjärnemalm (http://ungpirat.blogspot.com/) - valberedare, Piratpartiet
Sammy Nordström (http://bloggsam.mindrelease.net/) - vice VL, Östergötland
Victoria Westberg (http://borgmi.wordpress.com/) - vice kampanjledare, Piratpartiet

Vi har i arbetet försökt att så noga som möjligt gå igenom kandidaternas utfrågningstrådar och bloggar, och jämfört personliga intryck av enskilda kandidater i den mån vi kunnat. Det har varit svårt, eftersom en del kandidater varken är kända av oss personligen, eller har forumtrådar eller bloggar. De faktorer som vägt allra tyngst i vår bedömning är, utan inbördes ordning, geografisk representation, könsfördelning, utmärkande engagemang och initiativ, lokal respektive nationell förankring, samt tillgänglighet för medlemmarnas (och våra) frågor.

Den valberedande gruppens kandidatlista ser ut som följer:

1. Hanna Dönsberg, Västerås
2. Mårten Fjällström, Uppsala
3. Marit Deldén, Linköping
4. Gabriel Sjölund, Linköping
5. Emil Isberg, Västerås
6. Eva Wei, Uppsala
7. Mattias Andersson, Örebro
8. Mikael Nilsson, Uppsala
9. Johanna Julén, Västerås
10. David Bergström, Strängnäs
11. Anna Svensson, Norrköping
12. Mattias Lennartsson, Västerås
13. Stefan Flod, Uppsala
14. Jonas Nordgren, Västerås
15. Benjamin Ingberg, Linköping
16. Leif Svensson, Valdemarsvik
17. Maria Follman, Örebro
18. Anders Lindbäck, Västerås
19. Gabriel Ledung, Uppsala
20. Michael Ahlström, Norrköping
21. Katarina Sundén, Örebro
22. Linus Godman, Gotland

Det har inte varit lätt att ordna in kandidaterna i en turordning, och det har blivit en hel del diskussion, men vi har gjort vårt yttersta för att vara så rättvisa som möjligt, och bygga en lista som lyfter duktiga pirater som vi tror kommer att representera partiet och distriktet utmärkt i en riksdagsgrupp.

piratcensur
2010-01-03, 09:53
Östra Distriktets valberedande grupp:

Det har inte varit lätt att ordna in kandidaterna i en turordning, och det har blivit en hel del diskussion, men vi har gjort vårt yttersta för att vara så rättvisa som möjligt, och bygga en lista som lyfter duktiga pirater som vi tror kommer att representera partiet och distriktet utmärkt i en riksdagsgrupp.
När jag skapade min lista för Västra Distriktet den 14 december, så försökte jag baserat på kandidaternas synlighet och erfarenheter av media och andra kvalifikationer välja listans helhet med hänsyn taget till de parametrar som jag nämnt i min tråd. Min lista är dock något färgad av personliga preferenser, men anser ha lyckats med dom fem första mycket väl. Meningen är att försöka spegla det tänkbara valresultatet för Västra Distriktet och ge det stadga.

Nu när jag ser det viktigaste med er lista utåt sett; kandidatordningen, så blir min första tanke att Östra Distriktets valberedande grupp inte har försökt spegla det tänkbara utfallet i primärvalet, utan har gjort en helt egen bedömning vilka kandidater och i vilken ordning de skall placera sig på listan ni skapat. Jag kan inte tillräckligt mycket om östras kandidater för att kunna recensera listan, så jag avstår att kommentera dess styrka eller svaghet.