handdator

Visa fullständig version : Årsmöte Ung Pirat Piratradio 2009-07-12


Staffan Betnér
2010-01-12, 18:13
Årsmöte Ung Pirat Piratradio 2009-07-12 20:00-21:47
mötets öppnande

Närvarande:

Johan ?Johanmlg? Karlsson
Egil ?Redhog? Möller
Jimmy "Xking" Rasmussen
Victor "Midler" Kulaweera
Staffan "saffecool" Jonsson
Fredrik "frippe" Höglind
mötets behörighet

(20:07:33) Xking: Kan mötet anses ha behörighet?
(20:11:26) saffecool: Har det kallats till mötet minst 2 veckor i förväg?
(20:12:13) Xking: Det var fyra veckor innan.
(20:12:22) saffecool: Kan mötet finna mötet behörigt?
Bifalls. För xking, midler, saffecool. Emot: Inga.
val av mötets ordförande

Saffecool föreslår sig själv.

Bifalls. För: redhog, midler, xking. Emot: Inga.
val av mötets sekreterare

redhog föreslår sig själv.

Bifalls. För: xking, midler. Emot: Inga.
val av två personer att justera protokollet

Midler föreslår sig själv.

Saffecool föreslår xking.

Bifalls. För: xking, midler. Emot: Inga.
styrelsens verksamhetsberättelse för förra året

Kan ej tas upp, föreningen är ny.
ekonomisk berättelse för förra året

Kan ej tas upp, föreningen är ny.
revisorernas berättelse för förra året

Kan ej tas upp, föreningen är ny.
ansvarsfrihet för förra årets styrelse

Kan ej tas upp, föreningen är ny.
årets verksamhetsplan

Saffecools förslag: ?Ung Pirat Piratradio kommer att stödja radiostationen Piratradio och försöka se till att den syns. Vi kommer även att främja spridandet av fri musik och kommer att försöka få närradiostationer att spela fri musik.?

Frippe föreslår att verksamhetsplanen skall beskriva hur detta skall uppnås.

Ordningsdiskussion uppstår.

Frippe föreslår följande utökning: ?1. hemsida måste göras 2. reklam måste ut i from av annonser på hemsidor?.

Frippe drar tillbaka sitt förslag efter ordningsdiskussion om meningen med en verksamhetsplan.

Omröstning om urspurngliga förslaget.

Bifalls. För: Frippe, midler, xking, redhog. Emot: Inga
årets budget

Midlers förslag till budget: http://spreadsheets.google.com/ccc?key=tED3Z4hH6gfmrNqtKcXOoGg

Bifalls. För: Midler, frippe, xking, redhog
val av årets styrelse

Redhog tar ordningsfråga angående om detta är ett extra årsmöte, eller ett riktigt, första årsmöte. Detta påverkar vilka frågor som kan tas upp. Svar: Ej extra årsmöte.


(21:05:43) saffecool: Ordförande: Jimmy "Xking" Rasmussen
(21:05:46) saffecool: Kassör: Victor "Midler" Kulaweera
(21:05:47) saffecool: Sekreterare: Staffan "saffecool" Jonsson
(21:05:49) saffecool: Ledamot: Fredrik "friTTe" Andersson
(21:05:51) saffecool: Ledamot: Fredrik "frippe" Höglind

Bifalls. För: midler, xking, redhog, johanmlg
val av årets revisor

Saffecool föreslår redhog.

Johanmlg föreslår sig själv.

Mötet väljer båda som revisorer. För: saffecool, midler, johanmlg, xking, frippe, redhog. Emot: Inga.
val av årets valberedare

Johanmlg föreslår att valberedningen vakantsätts

Bifalls. För: midler, redhog, xking. Emot: Inga.
övriga frågor

Frippe och midler lovar att ordna bankkonto åt föreningen.

Diskussion om mötesdagordning på årsmöte följer. Inget ändringsbeslut av stadgar togs:

(21:31:23) Midler: jag tycker att man vid alla möten bör ha en punkt efter mötets behörighet som säger: Genomgång av och förändringar av punkter
(21:31:58) Midler: På så sätt skulle man kunna sätta upp en specifik punkt för. t.ex. Hemsidan
(21:32:02) saffecool: "Följande ärenden ska alltid behandlas på ordinarie årsmöte:"
(21:32:04) Midler: Så att allt inte hamnar under övrigt
(21:32:22) Midler: och så att man får en speciellt genomgång av saker man tycker bör ha en egen punkt
(21:32:23) saffecool: Det SKA hamna under övrigt när det gäller årsmöten
(21:32:51) Midler: saffecool: Det där sa inget om att man inte få lägga till egna punkter
(21:33:17) saffecool: Bara jobbigt att ändra i stadgarna hit och dit för sådanna saker
(21:33:36) saffecool: så vi ska under varje årsmöte ta upp punkten "Hemsidan"
mötets avslutande

Sekreterare: Redhog

Justerare: Midler, xking