handdator

Visa fullständig version : Arguments förslag på primärvalslista


Argument
2010-01-16, 13:41
Jag vill föreslå denna lista. Jag har ej tagit hänsyn till ålder, kön, etnicitet eller liknande, då dessa saker inte avgör hur bra en riksdagsledamot sköter sitt jobb. Det jag har fokuserat i första hand på är kompetens, en förmåga att kunna uttrycka sina åsikter väl, att kunna övertyga, övertala, argumentera. Jag har också tagit hänsyn till kandidaternas åsikter om partiprogrammet, i denna lista finns det både personer som vill bredda och inte bredda. De som vill bredda partiprogrammet bör bredda det i en frihetlig väg, anser jag, så de som är med är mer troliga att göra en breddning mot ett frihetligare parti än ett mindre frihetligt parti, förhoppningsvis. Detta har dock inte alltid varit avgörande, i slutändan är det viktigaste att kandidaten är kompetent. Alla dessa 18 kandidater hoppas jag ska vara kompetenta. Listan står i rangordning.

Förslag på primärvalslista:

1. Carl Johan Rehbinder
2. Dick Wase
3. Martin Ekdahl
4. Rick Falkvinge
5. Snild Dolkow
6. Anna Troberg
7. Gustav Nipe
8. Isak Gerson
9. Emil Isberg
10. Christoffer Willenfort
11. Jacob Dexe
12. Eva Wei
13. Gun Svensson
14. Sandra Grosse
15. Fredrik Moberg
16. Mats Eriksson
17. Anna Svensson
18. Tommy Jonaeson

agnesson
2010-01-16, 16:51
Med tanke på den kvoteringsalgoritm som finns kommer din lista se ut enligt följande, där procent-talet är andelen kvinnor:

1. Carl Johan Rehbinder 00%
6. Anna Troberg 50%
2. Dick Wase 33%
3. Martin Ekdahl 25%
12. Eva Wei 40%
4. Rick Falkvinge 33%
5. Snild Dolkow 29%
13. Gun Svensson 38%
7. Gustav Nipe 33%
8. Isak Gerson 30%
14. Sandra Grosse 36%
9. Emil Isberg 33%
10. Christoffer W 31%
17. Anna Svensson 36%
11. Jacob Dexe 33%
15. Fredrik Moberg 31%
16. Mats Eriksson 29%
X. Okänd kvinna 33%
18. Tommy Jonaeson 32%

Argument
2010-01-16, 17:07
Är det verkligen så illa? Att min 6:e-plats hamnar på 2:a plats, att 12:e-platsen hamnar på 5:e plats, 13:e-platsen på 8:e plats, 14:e plats på 11:e plats, 17:e-plats på 14:e-plats, att någon random handlar på 18:e-platsen? Det skadar trovärdigheten rejält, är det verkligen så illa?

agnesson
2010-01-16, 18:32
Argument (2010-Jan-16)Är det verkligen så illa? Att min 6:e-plats hamnar på 2:a plats, att 12:e-platsen hamnar på 5:e plats, 13:e-platsen på 8:e plats, 14:e plats på 11:e plats, 17:e-plats på 14:e-plats, att någon random handlar på 18:e-platsen? Det skadar trovärdigheten rejält, är det verkligen så illa?

Nja, så här enkelt är det inte. Algoritmen (både kvotering- och distrikalgoritmen) kommer köras först efter att alla röster har vägts ihop, vad jag har förstått det som. Så visst finns det en poäng i att rangordna utan att ta hänsyn till algoritmerna.