handdator

Visa fullständig version : VL-möte på skype


Olof
2010-01-24, 21:36
Här är protokollet för Valkretsmöte Norra Älvsborg via skype 2010-01-21:

Valkretsmöte Norra Älvsborg

Närvarande: Kent Holmblad(VL), Olof Noaksson(vVL, KL, Trollhättan), Mats Von Dolwitz (kommunledare,KL, Vänersborg), Rickard Westerlind (vice kommunledare, vKL, Vänersborg), Jenny Gröhn (vKL, Trollhättan), Daniel Svensson och Chris(namn?)


1. Mötet öppnas
Kent Holmblad öppnar mötet 20.00
2. Val av sekreterare
Olof får äran att protokollföra.
3. Presentation
Valkretsledaren (VL), Kent Holmblad, samt vice valkretsledare(vVL), Olof Noaksson, presenterar sig.
4. Lägesrapporet i kommunerna
Trollhättan: Torgkaffe, Gå ut i skolorna, regelbundna fikor och Piratstudenter.
Lilla Edet: Få som dyker upp. Diskussion kring gemensamma fikor med Trollhättan.
Vänersborg: Ny KL och KL2. Litet antal vid fikor. Har nödlista för kommunval.
5. Vlval
Richard kollar upp öppen programvara i reklamsyfte. Jenny åtar sig att undersöka förutsättningar för Piratstudenter i Trollhättan. Kent initierar piratfikor eller andra sammankomster i de mindre aktiva valkretskommunerna. Richard och Daniel ser över möjligheter att ha valstuga i exempelvis husvagn, offert.
6. Övriga frågor
Kontakt och samverkan med Göteborgs valkrets för att öka aktivismen. Regionval och kommunval. Val till Region jobbas på i skrivande stund, men kommunval är inte troligt som det ser ut.
7. Kommande möten
Valkretsmöte i Trollhättan, Trollhättans folkhögskolas lokal bokas av Olof. Planeras till våren när vi har fler KL.
Nästa möte torsdagen 28:e januari kl 20.00 via Skype.
8. Mötets avslutande
Kent avslutar mötet 21.53.