handdator

Visa fullständig version : Dagordning Valkretsmöte 28/1


Kenvase
2010-01-27, 11:09
Dagordning 28/1-2010

1. Mötet öppnas
2. Val av sekreterare
3. Kent Holmblad rapporterar valkretsstatus
4. Lägesrapport kommuner
5. Rickard Westerlind rapporterar om öppen programvara i reklamsyfte
6. Rickard Westerlind eller Daniel Svensson rapporterar om valstuga/husvagn
7. Jenny Gröhn rapporterar förutsättningar för piratstudenter i Trollhättan
8. Fastställning av mötesintervall
9. Kent Holmblad informerar om valkretssammarbeten
10 Övriga frågor