handdator

Visa fullständig version : Kommmunalval


makie
2006-05-16, 14:02
Hej alla nu är jag "med officiellt" i paritet. ska vi inte försöka ställa upp i kommunalvalen i dalarna?

har kumpa o ni andra disskuterat detta?

man kan ju höra med han på länsstyrelsen vad det skulle kosta att trycka upp valsedlar till komunalvalet det behöver ju inte bli så dyrt.

har dalarnas valdistrikt någon budget eller e allt ideellt å därför så slappt? har inte märkt av piratpartiet i dalarna.

SM5POR
2006-05-16, 15:34
Själv är jag inte medlem alls, vare sig officiellt eller inofficiellt, men jag konstaterar att Piratpartiet i höst endast kandiderar i riksdagsvalet, eftersom det är där (samt på EU-nivå) som det fattas beslut i partiets valfrågor. Kommunerna har ingen lagstiftande makt, så Piratpartiets utbyte av några platser i kommunfullmäktige torde bli synnerligen magert. Finns det ens chans till vågmästarställning i Falun?För övrigt var den 24 april sista dag för anmälan av kandidater också till kommunfullmäktige. Det är fullt möjligt att beställa valsedlar också efter detta datum, men jag är osäker på vem som får göra det i lokala val, eftersom partinamnet är registrerat hos Valmyndigheten och därmed skyddat mot utomståendes bruk. Priset är 30 kronor per tusen valsedlar, plus 650 kronor i grundavgift för beställningen.Frågan om kommunala val har redan diskuterats på annat håll i forumet, och intresset verkar inte vara särskilt stort. Visst kan det vara kul att ge en lokal vinkling åt partiets frågor, men det kan ni göra ändå, utan att ställa upp i lokala val. Om ni har lokalt aktiva som kan tänka sig att sitta i kommunfullmäktige och driva en kampanj för det, då gör nog dessa personer större nytta som kampanjmakare på lokalplanet för partiets kandidatur i riksdagsvalet. Det är i Stockholm (och i Bryssel) som besluten fattas rörande fildelningen och trafikdatalagringen i Dalarna, inte i Falun.

makie
2006-05-16, 16:16
jovisst men jag tror det framförallt att uppmärksamheten skulle öka å de lokala medierna skulle bli intresserade.

iallafall så skrev Tor Skude såhär:Jodå. Man kan påverka kommunens policies både vad gäller upphovsrätt och privatliv. T ex så är det väl många skolor som har infört kameraövervakning i korridorerna nu för tiden? Det är ett kommunalt beslut. Man kan också lägga sig i hur kommunens bibliotek, badhus och andra offentliga inrättningar övervakas, om de nu gör det. Därutöver kan man försöka påverka vad kommunen gör med eventuella konstnärliga verk som framställs på deras bekostnad. Ligger de och dammar i något arkiv eller görs de tillgängliga för kommuninnevånarna, de som faktiskt har betalat?Men har vi ork och lust att ställa upp i kommunval? Det kostar både pengar och arbetstid.

Styrelsen för Östergötlands valkrets, ordförandemen du menar att det alltså är försent att anmäla sig? hur säker är du på det?

Anders Espefält
2006-05-17, 19:23
Bästa Dalapirater!

Angående om att det är försent. Ring valmyndigheten och fråga. Ni skulle ju faktiskt kunna ställa upp under ett annat namn som inte är registrerat, fråga valmyndigheten hur det går till. Man måste ju inte ha upptryckta valsedlar utan det går ju bra att skriva partinamnet på en blank valsedel. En fördel med att komma in i kommunen förutom att kunna reglera de lokala övervakningsfrågorna är ju att det berättigar till partistöd, inta att förakta i dessa dyrtider

Hur som helst. Om ni verkligen är intresserade av att ställa upp i kommunvalet, ring och fråga valmyndigheten och fråga hur ni kan göra. I och med att man inte måste registrera partibeteckningen och dessutom kan använda blanka valsedlar att skriva partinamnet på så kan det finnas möjligheter.

högaktningsfullt

Anders Espefält