handdator

Visa fullständig version : Valkretsmöte 2010-01-28 - Protokoll


Tappe
2010-01-29, 10:40
Mötesprotokoll Valkretsmöte Norra Älvsborg 2010-01-28 kl 20.00

Närvarande:
Kent Holmblad (VL), Erik Fredriksen (vKL, Trollhättan), Rickard Westerlind (vKL, Vänersborg), Mats von Dolwitz (KL, Vänersborg), Olof Noaksson (vVL och KL, Trollhättan)


§1 Öppnade av mötet
Kent Holmblad öppnade mötet.


§2 Val av mötessekreterare
Erik Fredriksen valdes till mötessekreterare.


§3 Valkretsstatus
Kent rapporterar att han pratat med fem ytterligare kommunledare i Ale, Alingsås, Färgelanda, Herrljunga och Vårgårda så att de är på banan och vet vad som pågår i valkretsen.


§4 Lägesrapport kommuner
Vänersborg: Rickard berättar att inte hänt något nytt under veckan som gått.

Trollhättan: Olof vill bara påminna om att det är fika på måndag den 1:a februari klockan 18.00 på Café Gillet. På torsdag inleds även kampanjandet med ett bokbord på Magnus Åbergsgymnasiet.


§5 Öppen programvara i reklamsyfte
Mats berättar att han kommit fram till att bästa alternativet är att dela ut Open Office-skivor. Efter att ha kollat upp priser för tryckta skivor (12 kr per skiva) har han kommit fram till att det är bättre att istället köpa en sk. spindel med skivor och bränna ut dem själv. Dessa finns att köpa 100 cd-skivor för 130 kronor.
Rickard undrar om man ska köpa in pappersfodral till skivorna. Mats säger att om någon sitter på en CD-stamper hade det varit trevligt att sätta tryck på skivorna. Fördelen med att bränna själva är att det är lätt att få tag på nya med kort varsel.


§6. Rapporterar om valstuga/husvagn
Mats säger att hans moster för några år sedan använde en liten röd stuga som sattes upp på gator och torg för att sälja konst. Han kollar ifall denna stugan går att använda.

Erik berättar att när han sökte tillstånd för valstuge-bussen i Trollhättan gick det på två dagar. Det enda som var lite krångligt var att man behövde tillstånd från Polisen, Trollhättans Stad och från Centrumföreningen.

Rickard undrar hur det ser ut med kampanjpengar. Kent berättar att att det ännu inte finns några, men behövs det pengar är det bara att fråga honom eller Daniel som frågar vidare till kampanjledningen.

Frågan om valstugor tas upp på nästa möte.

§7. Jenny Gröhn rapporterar förutsättningar för piratstudenter i Trollhättan
Bordlägges eftersom Jenny inte är närvarande. Olof berättar att Jenny är bortrest.


§8. Fastställning av mötesintervall
Kent förslår möte var 14:e dag och responsen från övriga deltagare är positiv.


§9. Kent Holmblad informerar om valkretssammarbeten
Kent ska ha lunchmöte med Jacob Hallén, VL Göteborg, imorgon och de har redan gjort ett utskick där de kör fika för Lerum och Partille.


§10 Övriga frågor
Kent vill att vi sätter upp planering för AFK-mötet på nästa dagordning.

Rickard undrar hur många kommuner det finns i valkretsen. Kent berättar att det är 13 stycken.


Kent avslutade mötet och uppmanar oss att fika tills nästa möte.