handdator

Visa fullständig version : Ärendelista till styrelsemöte 6-7 februari


Rick Falkvinge
2010-02-03, 09:43
1. Rapporter från ledningen
Rapporter och diskussioner om operativa frågor. Uppföljning av partiets ekonomi vs budget.

2. Inkomna skrivelser
Christian Engström har inkommit med en skrivelse där han meddelar att han skänker partiet 211.677 kronor.

Rick Falkvinge har inkommit med en skrivelse där han meddelar att Christian Engström har löst partiets skuld till Rick Falkvinge enligt årsmötesbeslut 7-8 mars 2009 (notering: det exakta beloppet eller formen framgick inte av årsmötesbeslutet, men avsikten att betala av lånen framgick av diskussioner), och därmed givit partiet motsvarande uppskattningsvis 600.000 kronor (vilket skulle blivit beloppet inklusive skatter och avgifter). Denna skrivelse är inte författad vid kallelsens utskick men kommer att ha inkommit formellt till styrelsen vid mötets början.

Christian Engström har också inkommit med en skrivelse om vilka han avlönar och hur från Bryssel. Se styrelsens mailinglista. Denna bör bifogas protokollet.

3. Utvärdering av primärvalet
Alla aspekter av primärvalet, inklusive den pågående större utvärderingen.

4. Omkonstituering
Förslag på att styrelsen ska konstituera om sig för att öka separationen mellan styrelse och ledning:
Två nya poster tillsätts, styrelsens sekreterare och styrelsens sammankallande. Mikael Nilsson är på förslag på den första, Rickard Olsson på förslag på den andra.

Styrelsens sekreterare ökar separationen genom att tydligt skilja sekreterarrollen för styrelseuppdrag från partisekreteraren. Styrelsens sammankallande tar över ordförandens uppgifter i allt utom titel och tydliggör därmed separation mellan styrelseledning och partiledning.
Samtidigt ligger det ett förslag från Christian Engström på att viceordförandena byter plats med varandra, så att Anna Troberg blir förstavice och Christian Engström andrevice.

5. Preliminär ekonomisk redovisning 2009
Ledningen redovisar det preliminära bokslutet för 2009 relativt budget. Det är preliminärt eftersom det fortfarande finns vissa diskrepanser som uppstod mellan vårt tidigare, mer primitiva expensesystem, och vårt nuvarande med attest och validering av samtliga kvitton. Ledningen fortsätter att söka efter dessa diskrepanser och kommer att leverera ett slutligt bokslut före det styrelsemöte där ekonomisk berättelse ska lämnas till revision.

6. Återrapportering för dokument och uppdrag
Återrapportering från:
1.Styrdokument om miljöpolicy (Dahlgren)
2.Styrdokument om styrelsens arbetsformer (Falkvinge, Nilsson, Odlund) ? se forumtråd http://forum.piratpartiet.se/Topic181017-485-1.aspx

7. Accept av lån från Christian Engström
Christian Engström har erbjudit partiet att låna 500.000:- av privata pengar för att öka partiets kapacitet under valåret 2010. Fråga om accept på erbjudandet och teckning av formella skuldhandlingar.

8. Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse för 2009; verksamhetsplan och budget för 2010
Fortsatt diskussions- och beslutspunkt.

9. Tjänstemannaorganisation inför riksdagsinträdet
Se separat skiss. Rekrytering (med LoI, inte med färdiga anställningsavtal) behöver börja nu för att svetsa samman riksdagsgruppen bestående av ledamöter och tjänstemän.

10. Propositioner och nomineringar inför årsmötet
Öppen diskussions- och beslutspunkt.

11. Lokala val
Diskussion och beslut kring lokala val. Status är vid kallelsens utsändning inte känt, så detta måste tas upp först på mötet.

12. Principuttolkning om sex- och drogpolitik
Partiledaren har ställt en fråga till styrelsen huruvida styrelsen anser att sexualpolitik och drogpolitik ingår i dagens principprogram, med det förväntade svaret ?nej?.

13. Mötesdatum
Fråga om ytterligare mötesdatum före årsmötet.

14. Personuppgiftslagen och medlemsregistret
Vi har tagit alla tänkbara åtgärder för att följa PuL och gå långt därutöver, efter förmåga, men detta bör ändå granskas juridiskt. Fortsatt diskussions- och beslutspunkt.

15. Strategiska, taktiska och klusterformade arbetsgrupper
Diskussions- och beslutspunkt kring skillnaden mellan och processer för strategiska arbetsgrupper (rapporterar till styrelsen), operativa arbetsgrupper (rapporterar till ledningen) och spontanformade kluster (rapporterar inte till någon).

Gonte
2010-02-03, 10:07
Rick Falkvinge (2010-Feb-03)14. Personuppgiftslagen och medlemsregistret
Vi har tagit alla tänkbara åtgärder för att följa PuL och gå långt därutöver, efter förmåga, men detta bör ändå granskas juridiskt. Fortsatt diskussions- och beslutspunkt.

Jag ser faktiskt inte att vi tagit alla tänkbara åtgärder förrän vi som minst gallrat ut personuppgifter för före detta medlemmar.

Utdrag ur PuL §4i) personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen.

Jag är inte jurist, så självklart kan det finnas något som säger att vi inte alls måste följa den raden.
MEN, oavsett så är vi ett parti som står för just personlig integritet, för mig rimmar det illa att ha personuppgifter som ligger och skräpar i våra egna system.


--
Psst, känner att jag kanske lät lite grinig. Vilket jag iofs är i just den frågan efter så här lång tid, i övrigt måste jag dock säga att jag hittar massor av trevliga punkter i ärendelistan också. Och att jag är väldigt glad att PuL finns med på dagordningen.

JonathanRL
2010-02-03, 10:56
Yarrrrrrrrrr för alla skatter Pirat Engström tillgängliggör för oss!
Förtjänar ett stort tack från alla medlemmarna. Vi kommer behöva resurerna i ett valår :)

Stefan Trolle
2010-02-03, 11:31
Kan bara instämma i föregående talare. Det var inte en lite gåva som nämndes i förbifarten.

piratcensur
2010-02-03, 11:32
MEP Engström löser ut Falkvinge med EU-pengar!

Nog kommer någon blaska att vilja rota i detta då jag antar att de pengarna inte är officiella pengar som en varje MEP får.

JonathanRL
2010-02-03, 11:43
CE var miljonär redan innan han blev Piratpartist.

piratcensur
2010-02-03, 11:48
JonathanRL (2010-Feb-03)CE var miljonär redan innan han blev Piratpartist.
Tror inte det är privata pengar som han donerat eftersom han lånar ut.
Kan vara från partigruppen eller någon typ av fond. Läs Aftonbladet nästa vecka.

JonathanRL
2010-02-03, 11:50
piratcensur (2010-Feb-03)JonathanRL (2010-Feb-03)CE var miljonär redan innan han blev Piratpartist.
Tror inte det är privata pengar som han donerat.
Kan vara från partigruppen eller någon typ av fond. Läs Aftonbladet nästa vecka.

Aftonbladet är ungefär lika pålitliga i sin nyhetsrapportering som En Ding Ding Värld.

piratcensur
2010-02-03, 11:52
JonathanRL (2010-Feb-03)Aftonbladet är ungefär lika pålitliga i sin nyhetsrapportering som En Ding Ding Värld.
Det har du rätt i.

ironman_one
2010-02-03, 14:51
Kan inte styrelsen ge CE stora piratorden av största storleken för hans insatser för partiet.
Uppskattning är viktigt även om man är MEP och hög inom partiet :)

Mikael Nilsson
2010-02-06, 10:22
Ytterligare underlag vad gäller tjänstemän.

här kommer mer detaljerat rekryteringsbeslutsunderlag med vad de olika
rollerna i tjänstemannaorganisationskartan innebär.

piratcensur
2010-02-06, 10:48
Det var väl tilltaget antal heltidstjänster vid 15 mandat. Pengarna skall räcka till ett rejält högkvarter oxå!

EDIT: Räknade fel! Totalt 20,5 heltidstjänster - 15 polsektjänster = 5,5 heltidstjänster och 6 mille i kanslistöd. Räcker och blir över.

[klipp]

RikMatts
2010-02-06, 11:32
Här är en bra fråga till kandidater till tjänsten som pressekreterare. Tagen från seriestrippen "The wizard of ID"

Kungen intervjuar för en ny tjänst som pressekreterare:

Kungen: Can you tell a lie with a straight face?

Sökande: I have never told a lie in my life.

Kungen: Hey, you're good!

:)

Macco
2010-02-06, 11:38
Partiledaren tillsätter.....distriktsledare (de senaste efter rådgivande val) efter eget omdöme


Jag trodde att medlemmarna skulle få makten att välja sina DLs?
Nu håller det på att hända det som man har fruktat, att styrelsen(som inte ens finns) att Partiledningen styr och ställer utan medlemmarnas tillåtelse.

piratcensur
2010-02-06, 11:43
Macco (2010-Feb-06)
Partiledaren tillsätter.....distriktsledare (de senaste efter rådgivande val) efter eget omdöme

Jag trodde att medlemmarna skulle få makten att välja sina DLs?
Nu håller det på att hända det som man har fruktat, att styrelsen(som inte ens finns) att Partiledningen styr och ställer utan medlemmarnas tillåtelse.
Jag har inget direkt emot att partiledaren väljer sina distriktsledare eftersom de skall samarbeta. När partiet når riksdagen, så blir det fråga om anställningar då fungerar inte det att medlemmarna väljer personerna. Ett medlemsmöte anställer inte personal.

EDIT: Enligt alphaversionen av de nya stadgarna är det medlemsmöte som väljer partiledare. Då har ju medlemmarna makten. Macco övereagerar något.

Macco
2010-02-06, 14:10
piratcensur (2010-Feb-06)Macco (2010-Feb-06)
Partiledaren tillsätter.....distriktsledare (de senaste efter rådgivande val) efter eget omdöme

Jag trodde att medlemmarna skulle få makten att välja sina DLs?
Nu håller det på att hända det som man har fruktat, att styrelsen(som inte ens finns) att Partiledningen styr och ställer utan medlemmarnas tillåtelse.
Jag har inget direkt emot att partiledaren väljer sina distriktsledare eftersom de skall samarbeta. När partiet når riksdagen, så blir det fråga om anställningar då fungerar inte det att medlemmarna väljer personerna. Ett medlemsmöte anställer inte personal.
EDIT: Enligt alphaversionen av de nya stadgarna är det medlemsmöte som väljer partiledare. Då har ju medlemmarna makten. Macco övereagerar något.

Nej jag underreagerar något, en väldigt stor grad.
Partiet håller på att slipra mellan medlemmarnas fingrar, vi håller på att bli ett företag som endast är toppstyrt och endast har funktionärer som är ANSTÄLLDA!
vi kommer inte längre att vara en ideel verksamhet med beslut på gräsrotsnivå, vi kommer att vara en affärsorganisation med en massa anställda som skiter i vad PP tycker bara de får lön.

DL skulle väljas av medlemmarna nrä vi gjorde stadgeutkåtandet, likså skulle partiledaren tilldelas av ÅM, parallellt med en styrelse som skulle sitta i en garderob och bara vara synlig på pappret.

piratcensur
2010-02-06, 14:56
Jag tycker detta är häftigt.

Jag tycker att det här också är häftigt:

Jedi kom på att senator Palpatine var Darth Sidious och skickade en krigare till att tillfångata honom. Jedin kom in i rummet där Darth Sidious och Anakin Skywalker befann sig. Jedin och Sidious började kämpa och Sidious låg i underläge. Då tog unge Anakin sitt beslut och högg ner Jedin. Darth Sidious återfann kraft och Jedin for ut ur rummet i en kaskad av blixtar. Sidious utropade samtidigt de berömda orden; "Power, Unlimited Power!".

Gonte
2010-02-06, 15:47
Macco (2010-Feb-06)
Jag trodde att medlemmarna skulle få makten att välja sina DLs?
Nu håller det på att hända det som man har fruktat, att styrelsen(som inte ens finns) att Partiledningen styr och ställer utan medlemmarnas tillåtelse.

Förlåt för uttrycket, men har du missat något totalt?

Piratpartiet är uppbyggt så att det formellt är:
Partiledare väljer Distriktsledare
Distriktsledare väljer Valkretsledare
Valkretsledare väljer Kommunledare

Det medger bland annat snabba ändringar när behovet finns (även om jag tror att behovet börjar avta nu när vi är betydligt större än 2006).


Således finns det ingen stadgegrund för de val som medlemmarna nu gjort, utan valen är rådgivande.
Att valen ägt rum är ett stort steg mot en organisation där fler funktioner än bara ledningen väljs direkt av medlemmarna, men vi har ännu inte skrivit in något sådant i våra stadgar.

AndersLindbäck
2010-02-06, 23:18
Gonte (2010-Feb-06)Macco (2010-Feb-06)
Jag trodde att medlemmarna skulle få makten att välja sina DLs?
Nu håller det på att hända det som man har fruktat, att styrelsen(som inte ens finns) att Partiledningen styr och ställer utan medlemmarnas tillåtelse.
Förlåt för uttrycket, men har du missat något totalt?
Piratpartiet är uppbyggt så att det formellt är:
Partiledare väljer Distriktsledare
Distriktsledare väljer Valkretsledare
Valkretsledare väljer Kommunledare
Det medger bland annat snabba ändringar när behovet finns (även om jag tror att behovet börjar avta nu när vi är betydligt större än 2006).

Således finns det ingen stadgegrund för de val som medlemmarna nu gjort, utan valen är rådgivande.
Att valen ägt rum är ett stort steg mot en organisation där fler funktioner än bara ledningen väljs direkt av medlemmarna, men vi har ännu inte skrivit in något sådant i våra stadgar.


DL VL och KL nämns inte i dagens stadgar öht.

Så om styrelsen (eller den styrelsen delegerar ansvaret till dvs partiledningen) bestämmer att DL, VL och KL skall väljas av medlemmarna - så är det helt enligt stadgarna.